You are on page 1of 8

Alizé

a chancery inspired italic by Tom Grace

www.type-together.com

:¶@?!§«»-‡)]} €£$¥01123456789% 3/801123456789012abc alizé regular. 72/78pt .ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY ZÆŒŠŮĄÞ ♣♡♦ abcdefghijklmnopqrst uvwxyzßæspttffkfſðŵę abcdefghijklmnopq rstvwxyzÆŒÞĜŦŁŊ {[(*&.

and figures are very slightly inclined to match the energy of the lowercase. His work can be seen in both retail and custom typeface projects. 12/12 pt (title) Veronika Burian and José Scaglione met at the University of Reading whilst completing their MAs in Type Design. Custom typeface projects are developed from solid foundations. and as a nod to this typographic evolution. soft rounding. small capitals. with a focus on editorial use. this is often necessary to accomplish their goals. creating cross-platform Opentype fonts with extended character sets including: broader language support and all kinds of typographic refinements. giving a prominent sweep across the page (alizé is the name of trade wind). non-Latin scripts. such as small caps. that also have a high degree of personality. a sample of Oronce Fine’s De Rebus Mathematicis. round pen-formed terminals. After completing an undergraduate degree in human physiology and acquiring experience in information technology. 10/12 pt (bodytext). are reminiscent of the Venetian-style italic. ligatures and multiple numeral sets. The italic lowercase predates inclined capitals by about twenty years. Tom Grace is an independent typeface designer and font developer. and pan-European language support. in particular. The family does not contain a roman. launching the independent type foundry TypeTogether (tt for short) in 2006. and contains an abundance of ligatures. printed by Michel Vascosan in 1556. collaboration with clients. including TDC and ED-Awards. by communicating a unique feel. targeted research and the open dialogue between all parties. TT developed out of the desire to publish high quality typefaces and work on new type projects together (hence the name). the designer A Boston native. . creating an interesting and diverse platform. TypeTogether’s main interest is finding innovative and stylish solutions to old problems for the professional market of text typefaces. or a short block of prose. ornaments. based on the client’s brief. Alizé’s capitals. The aesthetic and functional efficiency of tt’s fonts are accompained by excellence in technical performance. hactenus desideratis. but are further emphasised. a common printing convention in the 16th and 17th centuries. This is where the greatest challenges are faced: creating typefaces that perform well in continuous reading. and respond quickly to their needs. a special expression. and more direct. his interest in type and typography developed significantly through his work and development in visual design and illustration.naco slight angle. features associated with finesse and luxury. It is a high-contrast face. and creating new logotype and typeface designs. They have also been manually hinted for the highest-quality display on both print and screen. The low x-height and long ascenders and descenders. Each font of Alizé has a character set count of exceeding 700. however. A big advantage of being a small and specialized company is that this allows for closer. This is achieved using the latest font software. USA) and the University of Reading (UK). The quality of TypeTogether’s work has already been recognized in several international competitions. dynamic fractions. where he received his MA in typeface design. Alizé has a sharp slope. these can serve as vital elements of a company’s visual identity. tt also provides custom modifications and specially tailored typefaces. modest contrast a chancery for prose and short texts typetogether Alizé is a three-weight typeface inspired by the chancery. In addition to TypeTogether’s high quality library of retail fonts. The foundry provides common grounds for intense cooperation with other type designers. He focuses on font technology. He had gained a formal education in type from the Rhode Island School of Design (RI. suitable for setting a single word. font development. and instead promotes the italic as a primary style. created with syncopations in axes and proportions and subtle irregularities that form a lively and delicate weave. Unlike the Venetian italic.

který do funkce šéfa opery přizval svého dřívějšího kolegu ze Státní opery Praha Jiřího Nekvasila. V průběhu pěti let se objevovala i díla českých autorů. Nie rozwijają skrzydeł i zniechęcają się do nauki.pianotexas. Zatím poslední je komplet s nahrávkou mimořádného provedení Prstenu Nibelungova od Richarda Wagnera. pedagog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ami itt . A részvételi díj $1. operní tvorbu dříve dokumentovala vydavatelská společnost Supraphon. a zdolne dzieci trafiać do elitarnych szkół? – To najlepsze rozwiązanie. Wiesława Limont. která nás napadla už v našem působení ve Státní opeře. mert a helyszínre csak őrzött kapun keresztül lehet bejutni. a zdolne dzieci trafiać do elitarnych szkół? – To najlepsze rozwiązanie. vyšly i živé nahrávky Zprávy pro akademii Jana Klusáka. Psycholog społeczny prof. uważa prof. Helyszíne egy családi ház: Mrs. akik részt kívánnak venni! Az előre megvett jegyek a helyszinen vehetök át. Bővebb felvilágosítás a művészekről a Fesztivál web oldalán található: www. 6940 Laurel Valley Drive. Fort Worth. které vzbudilo velkou pozornost na scéně před 2 lety. které nahrávaly a dokumentovaly celou jednu generaci. po nástupu nového ředitele Daniela Dvořáka. – W zwykłych klasach dzieci o ponadprzeciętnych uzdolnieniach osiągają Klubunk idén is szeretne támogatni két tehetséges magyar zongoraművészt a TCU/Cliburn zongoraversenyen való részvételre. Wiesława Limont. szombaton délután 4:00 órakor. Smolkovo Nagano a další. pedagog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomysł budzi jednak kontrowersje. kdy zachytit hlas a umělecký výkon je technicky poměrně jednoduché. Elżbieta Supron.” říká Jiří Nekvasil. Ungar Tamás teljes ösztöndíjat ajánlott föl nekik. je k dispozici knihovnám. igy a neveket előre le kell adnunk. ami itt lesz Fort Worthben. przez uczniów. Wiesław Łukaszewski: – Dziecko potrzebuje różnorodnych bodźców. przy którym taka szkoła już istnieje. – W zwykłych klasach dzieci o ponadprzeciętnych uzdolnieniach osiągają słabe wyniki. Időpont: 2006. Díky ní byla například zaznamenána Rusalka s Miladou Šubrtovou z roku 1962. A jegyek csak elővételben vehetők meg. Oblegane od 1998 r. że był to wielki niewypał. Kérem. Az e a célra küldendö támogatást és a jegyek elövételét is a mellékelt lapon sziveskedjenek mielöbb beküldeni “Cliburn Competition” megjegyzéssel. działa przy UMK w Toruniu. Nic po ní nezůstane. A já si myslím.org. “V současné době ty nahrávací společnosti. jako třeba Supraphon. Zwolennicy pomysłu odpierają ten zarzut: podobne szkoły funkcjonują w USA i wielu krajach UE. která se dodnes s Posłowie z komisji edukacji chcą tworzyć przy uniwersytetach publicznych szkoły dla wybitnie zdolnych uczniów. Takie szkoły działały w Związku Radzieckim i okazało się. Chuifun Poon. – Znam osiągnięcia szkoły w Toruniu. jest świetna – mówi prof. nebýt této činnosti. které to kdysi dělaly. hogy mielőbb jelezzék. tu celá generace zůstane nezdokumentovaná. A belépődíj: $20 személyenként. tx 76132 (Gated Community). W Polsce dziś jest jedna taka placówka – Gimnazjum i Liceum Akademickie. przy którym taka szkoła już istnieje. První vydanou operou byl Mozartův Don Giovanni. psycholog dziecięcy. kteří by neměli žádné kompletní nahrávky. Posłowie z komisji edukacji chcą tworzyć przy uniwersytetach publicznych szkoły dla wybitnie zdolnych uczniów.ąřŋűß Alizé covers over 40 languages that use the Latin alphabet ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆÇĆĈĊČĎĐÈÉÊËĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİIJĴĶĹĻĿĽŁŃŅÑŇŊÒÓÔÕÖŌŎŐŒØŔŖŘŚŜŞ ŠŢŤŦÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽÞàáâãäåāăąæçćĉċčďđðèéêëēĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭįıijĵķĺŀļľłńņňñŋòóôõöōŏőœøŕŗřśŝşš șţťŧùúûüũūŭůűųŵÿýŷźżžſþàáâãäåāăąÆçćĉċčďđèéêëēĕėęěĜğġģĥħìíîïĩīĭįiijĵķĺļŀľŁńņňñŊòóôõöōŏőŒøŕŗř śŝşšșţťŦùúûüũūŭůűųŵÿýŷźżžÞ czech polish hungarian Národní divadlo začalo s vydáváním cd v roce 2002. v současnosti existuje v Národním celá řada zajímavých pěvců. Je to idea. 21 országból 89 jelentkező közül Polgar Éva és Fazekas Edi a válogató versenyek után bejutottak a végső fordulóba.” Jak říká Jiří Nekvasil. Klubunk idén is szeretne támogatni két tehetséges magyar zongoraművészt a TCU/Cliburn zongoraversenyen való részvételre. Ale czy młodzież powinna być selekcjonowana. nie tylko tych intelektualnych. například Dvořákův Čert a Káča. Ehhez szeretnénk erőnkhöz mérten hozzájárulni. amit rövid fogadás követ. 21 országból 89 jelentkező közül Polgar Éva és Fazekas Edi a válogató versenyek után bejutottak a végső fordulóba..100 fejenként. uważa prof. propagace opery Národního divadla. dnes asi z finančních důvodů opery netočí. Ale czy młodzież powinna być selekcjonowana.. “cd slouží jako dokumentace. že v době. június 3-án. “Young Artists Program” “Information on Performing Artists” Éva és Edit koncertet adnak az érdeklődők számára. amihez nagykelkű támogatásokat kérném. Asi dvacet titulů je tímto způsobem zachyceno.

attention.Alizé Opentype features small Caps / all small Caps 1234 charming creatures RADIOLARIANS ? (abc} n*/ d&e 567890€£ all Caps » » » 1234 charming creatures radiolarians ? (abc} n*/ d&e 567890€£ ¿para texto? 1708 a–b [ende] DisCrETionary ligaTurEs » » » » » » » » » ¿PARA TEXTO? 1708 A–B [ENDE] aufheben. strong 01123456789 0�123456789 <=>w♣y♦WX♡Z 1/2 3/4 1/6 5/7 2/9 H2O x68 y35 index8 1st 2th 3rd Mlle 2ieme aufheben. attention. strong 01123456789 01123456789 ornamEnTs (sTylisTiC sET 3) proporTional anD Tabular figurEs. olD-sTylE anD lining <=>wxyzWXYZ fraCTions 1/2 3/4 1/6 5/7 2/9 supErior/infErior H2O x68 y35 index8 orDinals 1st 2th 3rd Mlle 2ieme .

4w to 6y was it 1946 or 2004? Fine diamonds and precious stones tranquil valleys The pyramids of Giza continue to attract thousands every year.2006 Bourdeaux Dŵr clir Harmonies The persian ceramics of Louis xiv are The bmc has seen drmataic growth and now has over 63.000 members. winds at . like House wins a 2nd time. clear & cool tomorrow.

finnish. romanian.…-!¡?¿‘’“”‚„'"‹›«»&•·()[]{}*†‡§¶@©®™#ªº old-style numerals 01123456789€$¢£¥� lining numerals tabular 01123456789€$¢£¥� tabular 01123456789€$¢£¥� fractions 0�123456789€$¢£¥� numerator/denominator % ‰ ½ ¼ ¾ 1/6 5/7 2/9… superior/inferior 0¹123456789(⁺⁻⁼⁾0₁123456789₍+−=₎ 01123456789/01123456789 ordinals Habcdefghijklmnopqrstuvwxyz ornaments <=>w♣y♦WX♡Z math symbols +−±×÷=≠<>≤≥¬/|– —_^~¦\Ω∆μπμ∞√≈◊ . swedish. estonian. iclandic. german. slovene… ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆÇĆĈĊČĎĐÈÉÊËĒĔ ĖĘĚĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİIJĴĶĹĻĿĽŁŃŅÑŇ ŊÒÓÔÕÖŌŎŐŒØŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦÙÚÛÜ ŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽÞ àáâãäåāăąæçćĉċčďđðèéêëēĕėęěĝğġģĥħìíîïĩī ĭįıijĵķĺŀļľ łńņňñŋòóôõöōŏőœøŕŗřśŝşšșţťŧùúû üũūŭůűųŵÿýŷźżžſþ àáâãäåāăąÆçćĉċčďđèéêëēĕėęěĜğġģĥħ ìíîïĩīĭįiijĵķĺļŀľŁńņňñŊòóôõöōŏőŒø ŕŗřśŝşšșţťŦùúûüũūŭůűųŵÿýŷźżžÞ ligatures and discretionary ligatures ßfiflfffbfhfkfpftfjfſffifflffbffhffkffpffffȷffſtstctctspsttt asis llſhſiſjſkſlſſſpſtſþſſbſſfſſhſſiſſjſſkſſlſſpſſt punctuation .. dutch. spanish. czech. danish. albanian.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz small Caps abcdeffghijklmnopqrstuvwxyz english.:. croatian. lithuanian. latvian. italian. hungarian. french. norwegian. slovac. estlandish. turkish. polish.

com .type-together.Type Design Tom Grace copyright ©2009 type together all rights reserved www.