MARTINA BOROŠA

UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE

ZADATAK 1 ODREĐIVANJE FER VRIJEDNOSTI KOMPANIJE KORISTEĆI TRI EVALUACIJSKA MODELA RADI UTVRĐIVANJA PODCJENJENOSTI/PRECJENJENOSTI ISTE NA TRŽIŠTU

Kao što je navedeno u naslovu ovog zadatka cilj je odrediti fer/intrinzičnu vrijednost kompanije kroz cijenu njenih dionica te usporedbom iste i tržišne vrijednosti odrediti da li je ta dionica podcjenjena ili precjenjena na tržištu. Za određivanje istog biti će korištena tri modela: 1. Model knjigovodstvene vrijednosti
2.

Model diskontiranog dividendnog ili slobodnog novčanog tijeka/dvostupanjski model

3. Model relativne valuacije Kompanija AAAA predmet je razmatranja u ovom zadatku. AAAA je dioničko društvo za ------- industriju i ------- proizvodnju koje djeluje već tri stoljeća, a od početka _______ godine dio je -----------. Proizvodi kompanije uključuju _________________te razne usluge putem svojih kompanija kćeri Kompanija je uvrštena u kotaciju Zagrebačke burze gdje se nalazi njenih -----redovnih dionica.

1. MODEL KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI
a)

Usporedba BVPS(book value per share) i MV(market value) of

BVPS=book value/number shares=1.031.675.000,00/8.215.478=125,57 kn MV(10.3.2010.) = 84 kn

1

000.487=-74. nego u kombinaciji s drugim mjerama kako bi se sa sigurnošću mogao odrediti odmak fer/intrinzične vrijednosti dionice od njene tržišne vrijednosti(podcjenjenost/precjenjenost dionice).590.000.00-1. No.215.000.00/8.00/8.25 kn MV(10.000.)=84kn Postrožavanjem kriterija i uporabom mjere koja nam govori koliko je poduzeće trenutno u stanju podmiriti svoje obveze dolazimo do podatka koji nam govori da je dionica AAAA precijenjena (MV>NCA) ta da je njena prava vrijednost zapravo u minusu.000.215. c) Usporedba NC(net cash) i MV NC=Cash-total debt/number of shares= 224.590.487=-193. ova mjera vrlo je neprecizna te se stoga ne koristi kao jedina. b) Usporedba NCA(net current assets) i MV NCA=current assets-total debt/number of shares=980.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE Usporedbom knjigovodstvene vrijednosti po dionici sa tržišnom vrijednošću dionice možemo doći do zaključka da je dionica AAAA podcijenjena (BVPS>MV) za razliku između ove dvije vrijednosti te da bi logično bilo kupiti dionice ove kompanije jer bi joj vrijednost u budućnosti trebala rasti.000.2010.000.00-1. Ova mjera neprecizna je koliko i 2 . Sama razlika između ove dvije metode demonstrira njihovu nepreciznost. Iz izračuna je očito da je ova mjera također vrlo pojednostavljena te da ni ona ne daje preciznu informaciju pa se ona također ne koristi kao jedina u određivanju podcjenjenosti/precjenjenosti neke dionice.50 kn MV=84 kn Daljnjim postrožavanjem i uvjetom da poduzeće podmiruje obveze jedino iz gotovine dolazimo do zaključka da je isto precijenjeno (MV>NC).3.

Mjere koje slijede daju mnogo precizniji uvid u stanje u kojem se nalazi kompanija te se stoga i najčešće koriste pri određivanju fer vrijednosti iste. MODEL DISKONTIRANOG DIVIDENDNOG ILI SLOBODNOG NOVČANOG TIJEKA/DVOSTUPANJSKI MODEL Spomenuti modeli odnose se na računanje intrinzične vrijednosti dionice(poduzeća) temeljem diskontiranja budućih tijekova novaca koji uključuju dividendu. Gordonov model koji diskontira dividendu ili free cash flow može se upotrebljavati ako kompanija isplaćuje dividendu ili ima pozitivan free cash flow.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE predhodne dvije mjere. AAAA ne isplaćuje dividendu i ima negativan free cash flow: FCF=cash flow from business activities-cahs flow from investement activities FCF(prosjek 2007. zrelost kompanije i početak isplate dividendi Kako ni ovaj model ne odgovara u potpunosti ovoj kompaniji(karaterizira ju nestabilnost EPS koji naizmjenično raste i pada pa se ne čini mogućim predviđanje stalnog rasta 3 .598. ali svakako daje zanimljiv uvid u rezultate koje ostvaruje kompanija te u njene sposobnosti.00 kn Temeljem tih činjenica jasno je da Gordonov model ne može služiti za određivanje fer vrijednosti ove kompanije.)=-289. free cash flow i EPS(earnings per share). stupanj–pretpostavlja prestanak snažnog rasta. stupanj–podrazumijeva predviđanje kompanije u sljedećih nekoliko godina snažnog rasta 2. Upotreba određenog modela ovisi o karakteristikama promatrane kompanije.-2009. Preostaje korištenje dvostupanjskog modela koji se temelji na EPS te se kako i sam naziv govori sastoji od dva stupnja: 1. 2.

Log-linear reg.81% 18.77% 88.607268 4. Do nje dolazimo na temelju računanja prosjeka rasta EPS.13% -12. Slope coefficient linear reg.14842 0.16 2.95% -65.18587 Growth% -19.51083 -0.57 1.53% -52.531313 0.94 0. Log-linear reg.00% -16.66 3.59% 13.388506 4.41552 ERNT anual EPS growth rate 05-09: -70. Year 2005 2006 2007 2008 2009 Time variable 1 2 3 4 5 SALES Sales per share 100 81 101 189 166 127 23.241747 5.60% 10.109998 ERNT anual SPS growth rate 05-09: 18.60 0.65% 25.43% 87.15% Linear reg.14% ln(eps) 4.34% 20.15% ln(eps) 2.44 -2. Slope coefficient linear reg. Geometric avg. Arithmetic avg.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE u sljedećim godinama) ipak je najbolji od ponuđenih te se kao stopa rasta ne koristi vrlo visoka stopa nego najveća moguća za ovaj slučaj.65529 Growth% -90.39% 20.14% Linear reg. Arithmetic avg.438 -0. EARNINGS Year 2005 2006 2 2008 2009 Time variable 1 2 07 3 4 5 EPS 12. Slope coefficient log-linear reg.1 STOPA RASTA G jest procjenjena stopa rasta kompanije u budućnosti.79% -72.19 0.783902 -0. 4 . Koristi se stopa od 5% koju možemo promatrati kao najbolji mogući scenarij u budućnosti AAAA. Slope coefficient log-linear reg. Odluka o korištenju upravo te stope rasta te očekivane stope povrata objašnjena je kroz sljedeće odlomke. Geometric avg.13% -16. 2. SPS(sales per share) i fundamentalnog G.615121 5.

59% i 0.00 6 0.2 OČEKIVANA STOPA POVRATA K je željena stopa povrata na ulaganje u kompaniju.5%*1=0.00 0.84 0.00 0.2≈17% 2.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE FUNDAMENTALNI G ROE2009*b=neto dobit/kapital*(1-postotak dobiti isplaćen u obliku dividende)=0. U zadatku je dogovoreno korištenje stope povrata od 13% koja predstavlja stopu povrata za hrvatsko tržište. U slučaju AAAA moja osobna procjena je da na temelju velikih varijacija u poslovanju kompanije K potrebno prilagoditi i povećati željenu stopu povrata na temelju većeg poslovnog i financijskog rizika.76 0.00 0. PRILAGOĐENI K=K*poslovni rizik=13%*1. 2.5% U procjeni stope rasta korišteni su podaci o stopi rasta dobiveni log-linearnom regresijom(korišteni podaci od 2005.86 0.1*1. To je određena procjena pošto su postotci za usporedbu iznosili: -65.00 5 0.00 0.00 0. godine iz financijskih izvještaja kompanije) u slučaju EPS i SPS te fundamentalna stopa rasta iz 2009. Odluka je donesena na temelju vrlo pozitivnog postotka G u slučaju računanja na temelju prihoda.00 3 0.70 2.00 0.60 5 .80 0. 18.-2009.5%.43%.3 DVOSTUPANJSKI MODEL YEAR EPS Dividenda PV DIV ΣPV DIV Terminalna vrijednost (TV) PV TV 0 0.00 1 0.00 2 0. godine.66 0.69 0.00 4 0. Predpostavka je da će kompanija riješiti probleme koje imaju s troškovima pošto na temelju prihoda mogu imati prilično veliku stopu rasta.73 0. Kao što je već navedeno u predhodnom odjeljku stopa koja će se koristiti u daljnoj analizi iznosi 5%.57 rizik*financijski 5.

Ovu tvrdnju podkrepljuje podatak da je cijena dionice AAAA skočila nakon pridruživanja koncernu Agrokor 2005.00% 5.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE Intrinzična vrijednost EPS kn gn DIV/EPSn n kn+1 gn+1 DIV/EPSn+1 0. Kn+1=13% jer kompanija u zreloj fazi donosi povrat koji je na razini prosječnog povrata tržišta te je DIV/EPSn+1=66% jer se predpostavlja da u ovoj fazi kompanija počinje isplaćivati dividendu svojim dioničarima.50% 2. kn=17% te EPSn=0. Mogući razlog za ovakvo stanje je činjenica da AAAA čini dio koncerna _______ te taj podatak psihološki povećava vrijednost kod ulagača.00% 0. godine te je čak dosegla vrijednost od 249.00% 5 12.60 U prvom stupnju modela pri procjeni kretanja kompanije u narednih 5 godina koriste se gn=5%. dok je DIV/EPSn=0 jer AAAA je kompanija koja ne isplaćuje dividendu. U drugom stupnju koji predviđa stabiliziranje kompanije koristi se gn+1=2.5% jer se u vrijeme kada tvrtka dođe u fazu zrelosti predpostavlja da će rasti samo kako bi se održala na istoj razini s inflacijom.99 kuna no ubrzo nakon tog skoka cijena je pala zbog slabe intrinzične vrijednosti kompanije.66 17.00% (ΣPV DIV+PV TV) 2.6 kuna što upućuje na veliku precjenjenost dionice na tržištu jer je tržišna vrijednost čak 84 kune.66 čija je uporaba objašnjena u predhodnim odlomcima.50% 66. Model nam govori da je intrinzična/fer vrijednost AAAA 2. 6 .

Fer vrijednost kompanije računa se korištenjem najvažnijih multipli kompanije(P/E.66 0.91 0.36 0.99 P/S 0.66 BVPS 125. A B C D E prosjek median P/E 26.30 EPS AAAA (po dionici) Implicirana cijena dionice AAAA Prosječna implicirana cijena dionice AAAA 0. P/S.71 0.22 0.57 26 126 45 65 7 .51 0.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE 3.71 Sales per share 165. P/B) koje se uspoređuju s prosjekom multipli industrije u kojoj se ista nalazi.67 P/B 0.58 3.25 0.73 39.85 30.69 0.27 7.28 26.99 127. RELATIVNA VALUACIJA Zadnji model koji se koristi u ovoj analizi jest relativna valuacija.50 0.30 0.76 0.82 0.

8 . AAAA u svakom slučaju nije kompanija kojoj se trenutno nazire svjetla budućnost te bi trgovanje s dionicama iste trebalo odložiti za neka bolja vremena. Nakon analize AAAA možemo zaključiti da je ono na tržištu precjenjeno te da dionice ove kompanije ukoliko ih netko ne posjeduje nisu pogodne za kupovinu ili u slučaju da ih posjeduje pogodne su za prodaju. Precjenjenost korištenjem ovog modela nije toliko velika kao pri korištenju dvostupanjskog model.MARTINA BOROŠA UPRAVLJANJE PORTFELJEM I 2010 INVESTICIJE Multiple AAAA ukazuju na precjenjenost kompanije pošto je tržišna vrijednost dionice veća od vrijednosti procjenjene ovim modelom. ali najvažnije je da se oba kreću u istom smjeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful