You are on page 1of 56

III lD

..

..

....

-

,"'

I

II

..

,

~

,

I

.~

h

0·••at':'
,

,

',',' "

,",',Ie& ,,','Cen ')lamen, ;tah'" uub rQuQ(itdc obet ~tan> bet Obtlften.. .

au ~fet'- a16 a ~Utl,
I' ~ I~, I~

<, _D&I

'ber 0Qt"iUonl~n,u,nb bee' tH~rfcl)iebe,nctl
" ",'
,

~tt
I

m':'2ab~' bltr @rcablJ;onen
" ',",,'

''';'1],
"

", ",','•', 'I~.e,."'.,." .•• •
I _'

...~~

Ola"IDtr '~lol", Qte~ V / ' ,. \:)' '_-- "'_
~I

iDtl11'~,aided,

,

'.' I f'ebell fJ\rgilUentd unb 'bie ~"m,tn, ,.',' ,,' ',14b,te t,1I It"d)'ll ,Ue bief, !ttOUPPIIJ
,'"I,

~tt Unifol!me
Utg,nt.

dl1d

l,el),(I Corpo.

1:11

",-,lfl'

·

-

-

--

-

. --

_.

.:-

-:.

T

-

t1
.i.IJ'N_~ ... "

I

nrr.eid)ne'n bltroei~ th1!d) bem ~o,bbee Obtrp,n, bad ffiegiment ibrc 2lnciennete _D'eJiebcttl un'b -JJ'/d,e~tc mi,tb \):on b,tt gQ,n-Qen ?2Itmee.
I

un r~:o"lid) bie 'P,reufiiid)en ~r,- uppen, n,d) jbrc·~r2('. Cten' n..re in ~i'tler ri.ti9tn ;()rbl
nu'ng

in ft'~,r fd;\t\!e'~:
au

ja roobt Qar

~

~

Ie' '· n'' -' "I~-,,,,~,\4o}~ 1~~t:t.,,1,i:n-" t···~ .Iu}.,. '· UJ , "" b',.",_, b·-'···Il:.rd ,~""lro····,···~·"tI'9-1··t·~,,' e~, n,~ a~u,,1. 'I. b~_ c e'l: UnifoJ!'m'er' ,ffiegimentt; benn Db·'
i

·b·-·· ".

I

;,,,,', r. ."1",. ,,""W} 1"·'1. re Ib·o·I"lil e·t·~, til h ...a~ ' "a' ,0 '. b 11\,1"' ",I... ~r:c'u _IfIl:,Il.Ia" U,al-', · ,.'.,,eran,utn ,,,,arel\fJ'"A\I I·'--'·'L. ', .. ,en" ·lem',;I"I b-·· .. ,-....,. "I.. It- 1-'.'. eroQ '.. , ,I ",'on-",-·t··u-'r ,aDc'eit g-'QD'!, l"llerf~ertiftet Mr'ipO, b"··,'f-cl!n·····~ -.tn"", • U,t,'11"", 'JU'}" ", l,t'F :-,"~.mvm'·,·:"~""."l'-CPI' u"'~' 'e'l~n' ""I l'···'~'v
"'~'I-'

I

tl~o".:n'" 'b'.'·· \.. ,.. '~b,~IIB~ "iD·..._ n1 .1 ··r~" 'I' IIIWJ-Il -·.. 111_ ..
'1":

~.'I".
1'11',.
b"'"
,I .'

l_iJ

't',d!
t· .. ···-

'b"'-' 112':

.

r","Q-D,.. '

"',,1_

J.

fl

""1·> " :

ltl
I.'

a~'nbi'_.er'I" -II
,. '... _

n····
.,

I

1--

'I

-

b'

, .....

~

.'

1-"

.'

,!

f

f'

~""'"' '

_/.

"W_

m,',fj',£if' reeen, , ,Cld)'e, 9':_' felt;,:

!)\e,iml,n.fef

ro0~
,I

be"

,','C

bt~n_ett,

'_,r·', e, ',','~, ne
,c

bcnn r:-~ mL'b aUS',ene'-"1 ble gring> ~;,1<; ret,:' t'fU,' '",'9 ","

f: rt

,-,CI,D

:11 "II icb-'-\
1

cb

i'

I'

.','

. .

,

:

..

-

" •• '

,1 .• '

(
.

. g"

_

.. , '. 1_.

J

11'0-·. £.",. '

""In"

.

.

J

,

_'1

.1

_

. ,',
.

'. "-'1
'

Ig"~ .~.
..
j.

I.

.

..

~

..

-

'I~'' n-e II' un "t-'I1'_"'l .b' en M" ·f_'u·:'' ' 1811~'n;·n'l! U-} ~,I'_''''. !b' eme .... " rne-g:~~a ","-ti' ·,lI'n' ,,-m ~t': f-'-"'~j'n"'~""··P' (\:rld'I)"··I~t-' ~',.,IV b,'.:. ~ '~',I~,rl oer I:£l_.,e,~, u"~.,~,I~,,,- ,I' · ·'l1bere mit bet :fkbe gg,t"t,einen el~u.\1train,"et' fnuptfr,t, unb 't) e'lid)fmurr< e man ,Su ~I)m unit , I} ,"b·r '_'- '@lriett , "... IU'~.'i!"tli ..'e"'r, ,',_'.," einen ,1Il\· . ,,-.~ rDl£l~et "01: . Ji,a ~'.U~, nn eine ~fI'e"""",L .',llI Q:llnrre"f-,Q' _.'-' -""I~~' :,g' n ',ng""' "",~,r'ble,n: Q'ld' .,.lJ~ "'~ltJ _IJ' ., Ir- _.' ' - -.., -'" ' ,- - . _. -" ma····in ~ :tUa~n·murrer , ·,iber emen" 3trieg.··'·.•·I·-mel, . erb ",01 ba" ,D(l1tere~le b.ed .ron1"s .g.ie' U,.tct '_'" ~ ~I;I,J ZJ ".. ,:'I""n-i~; "U" ,,-- lr ,'/,_-" __
1.'11: VU".II
lr

_ ["_' __ , ,~" ,"'I' _:'11:

IIFI _

'L"

1M,"''' 1'1}

,-"i

-U'-';Hl~,

I

'_

~II"C;,

_" ,.

','

ii..

h

.IU}.

','"
,_I

-'

I:'t "
, -' 1_

_~ ,,_, ,.,~ 'UI'Cr _' .. .~
",~ ,-

t,:'

~'.I IU IU -lIZ.

. -,

'I

-,

,

, -"

-' ,-

.

,

-- -,

I

{'"

il'

b'

,

, .It '/4 to
,I ,

.

~

t3o(
~Uein tDirOmmeD I1)j'eber' auf bG'ttl t»G~'ba tOlitt . ire \1: SJ)reuffe: ins'- ,tfoub_ere' ben iff. mlan bat eben gefQgt i o08 bet J{'onig i·'.' ~ri, . en£' Seiteneine 2trme,-1 aUeAeit "Dr tJo'be&bf .'; aUct .•in ~I!ie,:( ·S·iten bCA"blt ber,,':,llg ....J! ' ' ma, wucfhcb ba, unb iR jeber ~au"t'Qnll ins, befo'nbereunb bfr (!ommtnbaUf "om ffiegime'r bet) lbre~ Paro e d'Honnei r,' bun'c:: •. " .•... ". aelg D, :'i' Die! '®,a!D bel) je" \!ompagnie~~.f Ien, -;"'ilcIJe ib"ten nidJt bt!abfe' lUerb,t' ,bingeg .' fcf>atft "e~ jf~:nig bi' m,. crou "n fe'b~ meLd) tb, -ifS 'Q ··S ','e:, tl .. n,ronti, tbits auti fre ·be·, f,a, , "ern ge&,og'en roer,ben, in ",'fc()en-' ftanbi,S'Don D'c "
bem 3tr'e" ,elbff'e:·.'-' e'~·'b£'nreL,e \t.-" '.".,", .'" b~-er Q,l6 bie spt:ell~ifdJt,-,· u'· ttrba,'te~.~ie ge robnj ...•.. , ~ebnung ber 3,nfanter/ iff 'u iJ'~'b, r , .• te funf 't.... ::rolber ,'@3u',"~n,OI' ne Q3rob, ge e~n.. dJed ~ f. Sous ~rQn~ofifdJ '.' 'roluDse betr~ot, _lIln-' ,J\., """.'-."~ {i} eiren ,.-",·"r·.:·· . . i'(l-' ""i-.' .- Ie,'-' . ',., ,~_'II!I l"P Q ".." '_'_,,'--' ' ",. L '" '_, '.' '. ,_]... ....... ,,'' :. If ""_--.. 'b" ' ~roD unbbrl.) Q)i rtf ~ ~t:fi· (c~ ~ag8 o·n·· : e' ffiei6 ,,'rr @3erflcn1,dc,e'unter Q.,.' e'ausg,' bei It· mirb, Ott bjefer ff~,un9lt'er en ib,"D nic ", t:U rAt ·~I b "i ,. ..h I, m b'r Q,8,l1)eu '~}ro'\.I1en 'ou. I"G .tt, ,"'e WI ungefebr 6 ~r,OIfQDt1fcbtSousl QUdmad,en 21ur' fe '"i fin tU,ennfie inije·b8~a>n,·ob i';', @:au, _ntrung' ~"Ularti<f, Ug'-'l,,,,,',,b ib:, ~lt bem 3toDi9 ~rob unb~'eif'" in bAC[:', ., ~.Ib':'
"11~I'iI c~II'I,',
I'

.3

' ' ;'D-~J:r' I"."ip','_
dpd

1_

,_"

'

I,

In~ l'f n ,'.15""0:-, _b;e'','_"'U_"lJ
l

-',\,11/""'_-'

,'

"I.~

,~I

;P'"

,.

"'t!

j

b-.

-".

':

I

I

I

,:blr.

'-'.
.
,
,

r'

"0-'-' -,
I
,
,

'.

I.!I.II ... ......
• ;' L I.

-

r··_
-, "

.

.

..

IQ

c

)o( __

tr'\11i1-~ II

-"... - ben ~rD,: b····tl, I~r,e,)_
,-,-, ,U , - ,pd,
I

m, ""~".- ·b··~,n, J\..,,: ·I"d ;t;1l~,tl)iAtQ,Im!:nt ",It,,,eJ)etGUoutl
',j-' •.... ,

.u,

l

I1b
,,1~1

- '.",

& ".~la.'I·ll~' ·n--,;It' I~

'~t
"

'k ~t··"ul:.:c·~1! r D _:IJ II"',d ~ 011"1 (..~r:f·-'a····',['i'b·:I. h'L~'I'iei '~r'·u--'11'" ,f. 'C-J_:-_L-, I'~ ~"'~ ~ '~nCJ ';,o:L'-, .'-" I'] ~~ tter II'.J\n-o 1't\b,I-IU m····'·l~'·~c,~e ...,®IC,····~"···,"ff···',I .•'~. ,t1-lbl:.._", -,\,nop ,:en. U' b' U :~,-£r if .....•,,,,,0.,"'" , o' 4 .",.g~en" 'n ~tlin =<.J1
_,iI~' '.

~,t~'·t.tbenSJerr to, .··®,a~h£le" 12-~la."' I 'm .. iJJ:}' IJ'lo· r r » ill ~ 0" ~~. ~· ~,n(t. "b~'····I~'· ·-··'n<:-'··I·f··:-'·_····-· ·,111 't u... -<'Ib···' ~ ._,1 J 0"
17 ~'O, JI - .-1-'
I'
I . . _." ~-,~,

K"~l '-"l1-!id ~Onlp,a,Q hi li9f7"::-' /,
'~'If!' '," "
i

'O"

(\In,l·n'···'·~ ~'I. _c

'f'_I"f'~1 't,ca, rc:~ ..
b~"~'I'-' :~
_"_'1.,
'_&-'
U'

,.;,r,

11

·L,

I-II" \FIll

- -'"

'_

0")'1 1'-

LJI I~-

_'1.,

':

_I"

ll

(

',,'.1.,

..

,"/."

..'

",

.j

_.:'J

....

1.

·'f

~,,-p

- al'U· U~~'b-'r-;-·II'lg····.· 1~'~g(~.1:m-'·--4n-t: !:u-:- rnf(le(··,,~!b···.·. I~,a-·i""n·· ..··• tee '~ff'~l"'." "'w,ecf> , , .~. ,Ut.···\~o'~, ~·bdnD ~\fi"n·'.····J'~~b"'," :'~t~·· roel,e, ' un m J e ' U\.O.I e I.', .,(.. oenamer 1:"1-'.-'.: /' 11!!i10" 1l·.'i"d.·'l'l ,lf Ullin', '~I~ U) .. en tl~1 en Ib:':',:.!r·~· ccQ/_ ..··_I. ··p,bl·· ,1 g_ I,' e'~'1·~bl~'.'.· D" U ..I~- ". -IU"r'ul"-' ',' ;. c:;;.-~..' IUI~:- li'i_.¥ Ih ""I@."9···-"c',·-,n-·' d'm ~,tll'~...1"', 1 .I(.J e.. <J 'e' "" """ '" ".. .J\" M -, ./ "'~' '?!J. I' .u" En unb cen $tJopjfen.
.-L~·, 1_, ~

I,

~_

IF -

.' -

,G'·

'-

,_!-

~,

l

l-

~C

~,'iJ

'..•..

-

Q,.:,
..... '

.:... 5·~_-:1 f····< ... I:tj,[,( -.
.,.,,1. .. /" '. ,_,

ffieg"ment bn~bet au! fUllf (!fea, '-'b" .', [I'····oml'anL~n/79f,.·ulAllern i!!."'-'" --, un...•.. ""'" ", -g:"._.-.I!!II" Ie -'.. .' 1""([ '. ..~'-II';c-..-fi·I·,-' "-,-,-., "',, ... I ',' .. ,5£- 'e ... ,- ;"'1'0 '5l\lf/etben, ''"'e't''\'J lUlenern( Jfatt'e ill ("\b"I~" .,.-: 'I~I··'·:' b~ -, ~ 'n···· J(.Jle._ ..,Ju"'nL-~'f-\':!Jo' ··m'· II" roel" I ··b·l~..... AJi!" ~ · LI' II-~r,_, a. .',l; 1._,,112:~~:'....• rer c Q"OII". flen ~Iebtf_b b_ati~utter bl ..u. fi'egt in _~iefe~, ." ir'o:' n" .'-"", en"
. ""1
.d •. ',

I-', , :, It,t '. ,-': .'e-g"'1 'l"'"m'"~'":n
'_~'~-I" t-··
'_" .1,'1" I

\

······.·1 ',1.,'.'

.. ~

./'.//

"."1

""."

'.

".,

I

'.'

lJ

1'1'

.

,,1·

J.

'I'

I~I-- . nit ..tl I':~'
~" 11)
I ',' 'I:. /.-

"

._

'D" ,. ,..

-1)

i-~UI-II-' 11$.··,·-·· "'I'nl d,'bl"II'/,J - 'IlIilm;-i .~.JI_lt~_ b:ltJlb-'···,/ u-···,rg··--~·"III~~·e,t··n'~· .11,'(1,11 /_ ..' ~·a·~'lg··i-·' .• -)/ UJ. ,/....
.I~' ~ '.' ", "'_11 .. _' C·.,/
.1

I

)o(

".

)3

· ~ubben~rDcr jer,fl,'C. ,Je·!l1 cnne II meifiJ' bieQJtne uQ'nfe'., erfarb, '~gI ~urter rotb, reg in@lotnifon in be:n morfiabten, ~on~tetiIAU.

~f£rb,en !l)e'~~!rfQ ~Ol1 '@5d)oDai41 if! 'berO~rine. •!J)itUniforme iO roeis,bieQ)ePcn ~berf' tb, b,d ~l1,ttettotb"liegt AU ~ij,eb,cn. '
7fO'.

\prin~,rt;.. '~-,oliaid)"on &tQro'ltltO', . SDiefes ~egimeht beffebet auit (unf Q:fCQ' < renen, &tben@:0li1pa~niell/"'79 i. 'lll~aQn,un,

" en, "'eb~n ~ompo!Jniln,79r.
--L _-', -- "''' II' - _'_ I"

9Jld'nnJ 7fo.~fe'r~ , ien. ~r.f'l)am @5e'nerd' Wiajor iR bier:Obri,, ~'I'~I. U,I 'n'~ il''~."-_'_'" ~'lm' iii ro---···.·.,~ll!I'fi:-:·· b:"-I·.~I me-Be·'n'-'~" ~-.' I 'f~-D\I' ., -'I' ...._-. -I' ·-·-• ~,I,I_-, 'ebrrfa,tb, l)a6i}utt.t rotbJ' Ucgt au 2abonlcf i···· ,,' lil.e,. ,...... " " .' ' ' .. 'J:
r.• , •.•••.•• '.

:'1)4fO. ~ie£eti i)tegi,nttttt &ene~et au~ funf ~fcQbro.'
!

.".

'Oe1j"tt.

ta C~I ,

14 .
~

..

tII- JoC . 1ft" I r' ,. mU~9,.fCf>IAg(:'en UDb ~utl,r fin'b 'bie~eqim.n,
. ter non _ef',,'.'n'i, e'uDte!f'flJjeb~n~i~ Unifor re bet Otfici!tS bat gepuc!te Sfnol'tflocl)er entme. ber in @jail> obet~i(b£r ,'bie '~ilt'fmit 'brei, tn jtr-ambentbrits-ilber.·,·. ·bie 2hAu'iUetten obct..... .. '.',."'.' (!lc\Jure.'" . tb,eildCSoib .'. '.' ' .
r

--

~'Q~reut~•.
; ~Q",reutb ft:nbribri.tler~ $l)ie Un'iformeip. bfau, . btr_ QJ~"e rotb" bas ~urterSI,mmetf4tb.llti,e9IC
1u~QfentDalb 'in S}lommet'l1~
.' ...

'miefed'megiment beflebet Quti &f~fn <tfc4'ro. D,en ,.,. I fro., rolQnn/1J'n~1 foo._'~f~rben.;r~ro' . ~od)furfU. ~ut"Ja'Uc{)r .f)err'r02Qt'ggraf "on

l'On cmutt'em et9,. . ,·efed ~,e, :im'ent &eOebet aUt1lle~e:n~,cQbr'''. 'e,l, r' 0., S£)rGQDern I unb I fOOl ~fer'bfn. 9bro ~urd"l . ucbtigUc -tJobeit spr1nQ bO'D 2llua:.
'"

~_ri,nu Q:,ugeni.u~I~-rietericf)

·t·······e··.···lm~"··/b-r'·-I:nr ·
. '" v

l

""."£

Qlefle ')Dtbi bat1 ~utttr tot'b, Ueat, in @jaeni. ~onIU jt'6ni9t1be"g in Sj)reuffen. ,.. .. . ..
I
-e

s.

~"b-r·-I!:iJeJ~" ..··tT'\·I·"'"., ' .'·q"···I"/o'·r- m":·,"~"I~Qb:,l·'a···· ·~·u--:'· ' J(.J ,,'I" ;A,J. 'II ... '_ '''I'' .... ,
·U'

I

,

c

Ia') 11'" ··'I-t'··· til1 AI ',',I ::_ .• ";:1.1 •

..

til

)c( .~

non. ~ie Un':forme In blau, 'bte SlJeffen ,unb >ad ~ut,'.•.•. ~ rD'cifiJ ~teg,t'.' ~'QtnQU i'Q ~cI)',lene~ 'U

fet! alegimtl1t'brfiebe,t GUS funf"- fftab"ronell, 77f. ~,aDn, unb 730. '~ferbe'I._ -tJr. <Men,e. ral fl£urenanr een '2>d)l1)lerin in !)brin....ba, r

-

I~. Li
~

..
1Ij' 1111 _ (.. ,01 •

!iii
!II ~

..

~

=-

~

-

.

b,ne"t, ,,5 fll , ,fCi',IO ,eD, 771' Si)ragnern" 7 30. ~f r ,,"£. ,3, r ",ucd),laud)tigtle {Jobeit~ SPt',Q "0' .tlO.ltl,·f Rto~':''''·r·o····,·r·p··· '("'Ib'" ~'.,U·'···I·~f' :;..J~ .,.11 ~e. llr' '.'~~.'.~ ltl,·t- '. .111 ,. 1,1. be ~'.~e f~bfrf,a~b·l baS ~~'ult£r:1 .' It " 9Jen OJ . I'-'~ ~, '. " - ~. u - ._.' . . b!ll@3:' ~ IU Atlenroer'er In,arnl'.on.
~i't8

ffieg'\<en
~.

. ",'o'llein ~ ~.ottorl'.•
·~"':it'

~

III' ":'
1

1(1"\
JC.)

~,

.'

I.

'

•.

IJ

'.., ~

lit

b'"

.~. ," ,
~. ~

.1

r, f

I, •

,

. '-.

",

- Ii '.

. ".["

'

.'

'

',."

,

.

. .. 4 '

"

It~.-:-

-

.

,

.

'I,

~,

n :·:rat·'~~jo. riOIl ®oU
Unifo·me
L '.~ U
",I "'"

.:..Si)i '.fe~ giment bl,nebet a," fUB' C!' -c.br ae' 1 " " rg'n'l . 1'30 ~f be ~""'e
~ ~

at

"-: ,.1 ...
.
. if!

'... ' '.,
"
_. "_.

,
I

e.~·n': . ":,
. .

"
,

O· ,', .•~.
..

..
...

.'

:,t

.;., .·'.· ..'.~ ..'· I

01·~le:·

in lUi 9t-:

'Ob lIt,. blau, bie metl)~ r t~, b'ad ~utC
",'0' ~f j_ ,I-

al""~'

I~'

1

,-

".... . '"
.. ' .' "',:

I'.,,'

'i'I'~'"

I'-I'
I "
~-

mr' :·'u·/)·'"e·····n -¥'. ~':
I_ ··'~'I.

~ · ~'r
~

To~a'

'

~

-~

.L

~
• II' -

II

·'~·tf'!I ategiment be~e6rt aud 8e~t'n ~r(dbrd' .·en, :- roo. ml_.n_', .1 roo. ~.fer~'n.u (Jr. een 'Qlippd.~ ill ber.obrine. ~ !l)j". Unifof'tn,t,QJe. fie un~ ~utter gelb. ~Ie IDlanr,tl ~iwmtl,

-

r

blQu,.aefb .setll)pff~ Ul1~ ~dr,en A mluQen •. 2ieat IU ~u,brau in Eld)·· tOen. .

jn

t

-

I!I

-ie' ~tff)ttAilttent tiepe&et'QUd &'e6ett Q:r(Qbt,~" nen, I fOO. ®ann, ut1bl rlJ!J. 'l)ferbeil •.' ~la:
;Ob _ ·'pe I! ®rGf ''-'''" ' ~Qrtenberg Unifor,ein"'Ocf-'u.nb~a,: te'_-roe' _' tm.''" .b-,.. · u .',i~" ~'u'~:'e/ ~"In",~:II~lla,' ... ,-'~ ~J'. .'- .11: ~'-"'-_'Ii' ".1,",
"
r
I ,

~

..

.

in"
'0'"
.) '.

6,bi; meRe
jj

mie
.1 ill

- -I.. .

II

~-

'.,

. I.'

-n:
."

, "," ~~. ,,~
.I-'~ '

r

II:~.
.

.'

.

.-

~-

!t

'."

.'

-'

.,...

'. ,.

/,

-,,'

'

I~- .....
.I

'n: '.
j

-c."IlI·
"

O"!"e,l1t·....

I>U·· ",
,

t"'~"

~
-

~

~

.

I

III

1 ~i!!o

OJ

I

"",', ~

. J .

~~: e i~ '" -. "0,',,
lW_ ". • .

·'IOIO....~· '-, --." --, I U. "_

1 ,.
_

I' '_.' ~ '-"..
',·'1' -,,;

1.

•.

~I'··..

._

.
II I

-_'.' -

t"i,'

'

-

~

I

I

_.-.-

~

'Ir:ii'

",·)· •• ·.0/
.'

,lIP

~
,.

-~

'

..

.. ,,"
~

for~~ f~ rlarmefin,
I .

Ufubbcn,mu,~ln @) mifen, i

bi£

®u.tJe,~on ifUi, , .fiea,
............ ~'z.,i_,~

~.._,_..._~

__ .......... .,

, "ttU' "t
' .. _:.' "--,'.' .' .:

, , ··'··~·······~fi·Cl)',··I' ".
1···.'··· ·; './

I~'

····"nan,erle
··_·.···'··· .. .

f··)·-'·,····"t····
'.' ':. "'/

'~ ..
_ •.' .•.•

,.:

_.:/'

!

'_.'

=t _

••

~i @j r .'nab!' er 5 Onb I),u r d} ib'r e rpi bi:g.f! g)}0'; ~tn in ...•... striegt1, Beiten unterfcf)lel)'en i r,'ie rn ro, ~Q, ''1"b-:-' ,!,e--d, nen 1'~lt't\'2n, ~d"im,'<" entern .~ ,·.··a~'n·--~ m ., ~\"l""""" ·",,"1 ;,t ' '0':'" .'~, ,-. Iib -f - ,"',' I'"'" ~' . eh If eu ~a,ca',(t tn"e,onver'e, me'Y.)'~" Q·ea q~ nier ,'Fom~anl1ien benektt u.nbWl1itb ccmm .. nhir . 'C::.. .... f"' .~... ..... Ii-I}., ... " ... ' .,''.' .',' , ," y, entree e···.··r-·"con ben ~al"J'~~,r"d_: .. ~".I'"- '.'..~ II. ~J"'i:_,. u ;g ~'urn·····u',··'m····,~i n.b,"· 'V/., '-_ - tee .' 1.''-'' m,t· lim:. riee ,. O'l'd'U-,t: en Q<n·· .ti· .. .t·' ~"Q. 'r-"~'e'" rod. ~t:," ,-h -!'I,~e"/"e·~b·:~·;:iJtt'~n··"~r'····' "I" y" ., ',~1": 'dr=b'~~n' '~.otJu-;~~:n·'~~II"\. ," l~·~,. ~ , .' .. "'... .:n. "'.. ~_ ~." I'" "D ben cnbem [on pGgllien, ge&ogen ,. unb me ." UI'"-' : ~-,.',~'" fl' at" flen,', bie.k ourtl.' fl'ren, ."une 'e ~~o~ ( "'. ·'· -_ " ,I.. nimmr ae~ett re .. l'~'\lO'·'. ~ttelmQfii9C~ @}ro\Te,; ed ~"bn bdn·' ••
~
.'

.

-

.

. '1M "., ... "
·t··· .

,,,,10;1..

OiL'

.,/

"

.~ 1'-

-U' ~

I'I,'~'

,.'~

'I "

/_,:I;IJ..

.....

,1,_.,_.,1

e-'

b-'I·.·. ~~

'.

_III

'••

,

. ". ,.,

-

_

m···'· . '~~: '2 , tI

,'~,
HI .

····,·'n·· ','. ,

'_

...

I

.. ,',

i

:•
,

.. :

..

)o(

'lie

-

,(!in megiment "on ~iQtaiUol1'~cat: ',ro• 1)fficiertJ, J. 8. Untet ,t)ftlciet~. · . 37. ~ampurfJ. ·"
c c'·

,roeo

272".
_:T

~tan'Qbi.e~81 I b'G'Oon

- Il~"o' •.

~ufiq.ultierd. -

flob.

12.

·:Simmc:rleute
-

iii

c

'.

) - c,
,

=r
H '

~.

ber erflen [ompagnie eine.d je'ben Q3a." taiDo'ns ifl ein Dffi'ci,er 5u,,~e'l, mel'cOer 2lbjutan, ten ~ienp'e tbut. .
Qj,et)
..

~

.~

/'ll\m-~'t\ "9···.··'. n-I~I ·f-it..hN .Vir-"" U:,:t-'b..'l ~J" ~a, ~ ~" ','1

te,d'

~'--I'~nb'~''D····C·:,· cI)"-"
.,11 .,-: 1

8b'dlt b···-··'I·~'C 'u ti;
,,~,

..
lb'·
I'

.lI.).,?,

M

'- ", .~

It

U

A

I~'

q."--'-u n ~ em mfe.._ -."1:, :'.-. l" en '- II ,, __ _ 'I~ ..-. ~¥
If:·I '..",'

.'K '-'II'

''''"" "L'It'IIP""dn'-' __. U~'.L.,~:"," lit I, e

_ el) ft,. en .....oml'agnl£ b · I·· £l}tll1 "@: ··· 1;1I' -,, n' t.-~:,--.·:td rnr·"tf·~·-'.' nt .. ,fO-' .'. d ~~,-"-' ' t' b ~Q ,alo,n" ~tn'uler<.ampurD unc £1Dfil,el. ,~er.
I' ';'

btr ..
".

'. ~

. . ,-

I '':~I.' .' , < I..-., '
.- - ...,.' ,

'I'

I'

<-

1-':'

I

't-

I

:'I~ . ..',

,"".Ii' .. '-. ~

· 3ebe @3ranabirrt1' [am'pagnie bat 5eben fIt\Y\ ..... ' ~'U' In··'·u' ti ieb ~'u que.lerQ une OUJ,ann ~ _r". ,_,_ertll,., el1l Jf e.....;~J"_f'"···.-:····'-':t!·.'iI!..' ,-,:,~ "", --"1): . ~'U'.''II, ~,'-" ~~_/: na- '" n-'I t ~'a.' .. n··, ·t···· 'U .:IOI!I'~'dtil,d ~O"'- r·_ rwIfJJ' \' nnJ "'tI,(.·f"'e"" ,_/Y-J. __ ,', e I f -i:»: '. Ienn .tI"J_' 'ff·'ld'n·--· ·ul··n UJervc)uY.} ge, n~; Q""'~ ,'rourIUJ.ae.l~
;m' ..', .".. /

..

te'·
li I.

iI

I'

'01'"

g"

·8···~··
-.'

'1'

I

I_'~

.::

':'1

III

t;.

Q'"

OJ

.!I,.',

·cr·

'm' ." I-,B

'... ' U

-,ill' ~. .·ue'Ae~r comp ('~ uno c: ~ f'r ,b lOt' pagn'en, "omJ ··•· ..•.e.e · .:£11 , ··-···r 'b- 'b' ,i'J,a'·n-··· trX·t!· '-'U--' ..' "'-I~'~o"'b"" 'Ib> ' el-. .z ner.anu. nnr!i,t:II"_ 'CJ:£ .e . g, liCea, .... mu t b r'£ "en . urnumerolte ct [1-e~e"t wecJen.onne'.
·b··· ,11'1"

e··tt1t- .' _' I".. , b~_'~..I'\k"n'"' ~ 'b
IJIJ,
Ii

'.:1'.,(..,

1-"

m'"

-~-

·b···

Il\\'

-.,.,.,. ,:

'e"·

,

fUe- ImtJr,.,tt' \1:!J, • ..,.

"'IJ., '... L'"ht
'O"'Q'"
l'"

···16}'>.

·b···

e" 'n'" tr" ~O
,_,liI·

.-= ,-

(I'

~

....

, [J .

-

.~

".'

I

,"

l:'

I

. .'

.,"

I I'

. ..

.'

.

."-:

.

r

I

. ,"

,":.

,"

I'

r.

-',

. _.

.:

-.

.

-

_. .

. -.

II

,.'

i.

.

-.

III

~'e CStQ,abierd,' (lompag,nien ~,ab£n f,;ne , W.'b'uen I un'b baben' baber,L) nur neun Unter. !)jf'je'tS, tten,n ~on ",enaeben Untc:, Otficirrd
.. ·faf_.~/...
'.
.. _.

,

····1
.

r'"
.'

~

~

".'c' -'-v'
'-

...

'"

1~,tJ-~
..

~.,

...

e
rr.

fu
,]'
..

aU

I ...

0
.

r·',--'. m,
...

.

...

CI

"'C("']
.. --. i
I' '",/ . 1IIif' .. •. ~ .

..

-

.

-..

;:'~ t

,

",.,A', ~D ...

ttn..en. ~eg-itHenL.,·,t,'~~I~, II ebne einl'clD--'1 &_,'i1\,-~,,1 ~~III '_' II 01'" ~U'I-'~- lI,t} I"_ U/'.p ~ '. ,'~ 1":·le;~~n~· In: .g' IU "0'· ···b'· en, ~~ . . "." w/ 'v-,
I~ I

3ff"n

tr\ g- ,iii a.·.··m:e····:,,·p·.'t, it' ~ l'J":z;, t\J~
. .. I_.~"
"

~
.

".

/

aUtn mi,e '·08
I~/'" .... '...._. It ~'

QtQiU~0'" erlle, bat ben ilt,an:g
-e, •

-

a····~'n···,,' ."
I,

i_III ~.",~, (.I Q

maS britte ~Qt'QiUon.
. 'Q5efltbet au~ funf~lgfqu,c,tiet"~ unb eine~ ~rQl1abiets ~~o,mpagn,i,e, bat ,elner'leo ffiaQg mit ,'em &roe\)te::-('~, ataiUoQI ~
..

.

(.1',
_.

; 1_

1

8o
, I

~ l:

,

I
I,

i1i'

'

........

..

I

'-, ~I~:IiI' 8 fa. '"Iann QU5m~d}en. . !i)r
, I,., IJ

S!)iefe~ D 2gime~t beftrbet' ~~6 elnem 'Q34' 'i:O" Inl tdm.d ~l.Ilanrl'lllb·lile'''It_i'~ a m' "nag -,I!_, I," "'Idl~ tth . ""''''J,gl I' "1_ itt"., rl. -_I I en ,-"
II, t\

.

ft )oe Ef; "r,Q,,;>(lbiers,' 5tablbelt ·
..

..

-:0. ~J!lIiI'

r

~

-' '.

~'on'Q,:

en. ~i·U-jfl't,me in blau, bie me, ,'J! 9tlb, unt . ··ulicfelg,elb ~utter. ~ifgt in, @3a.c.
,"[Dn iU ~teuen~~tieQen
-. .. I

Ob_j~e j,ff

_IU,"

.pr.

'_~'I.

II
..

OF

in be'I: neuen IDl-rcf

iii

..

,nbQ(t~,e ~. m" Q, ' m
..

I.

".

....;

(

if'... ....., '.'

..~ "..,<

.•. . .~ ,
,I
II'

......'

...,
»
-I

..,

..

.

_ Sl)te~ ed meg,i 'int b:Oebe auti b're" Q3'''tai~ .Ott, ' 'f"', Qj'J:".nabiertt '[om,l'Qgnh~'II, 1 f., orbit .-·Glrt ,,'(!.om1)agnie'J l, r f0~ 'm1Qnn_ -~ler -i ~,'Itge ,~eg' re rne $Detlauifd}e sprin& ift Obr'in,rr b rcn •. 5i)it Uniform I'll blau, bli~q)e", tlu~'ifi/ bAS ~Ut, e tOlb. f"egt i· .. 0atnlfon au {1QUC,
i

J

..
"JIo

· ~, ..""e-~"l··".•' ... •
~ - ". ,ll,'··. 4r

. '.'

.

g:",eftd ffi,gimt'nt 'btnrbet QUd IIVeu Q;afQil" ..'onSJ~ 5rolt11(S:r'fnQ'b'iers.~· unb sebetJ orbinairen

. ',Qu;r'lf,be q;Itpc 'Unb tOt~ ~uttrr.;ie9t
,ni.DD.

au ijt'Clncffutt

an bel: O'D,et~ ...

i

1I,'~ --'.. ~,,", _~' 10 ,'_ , I' ' , ~", , "n' "_:' "" '.;er.- ~ -'"b Ie" ,:- rb,i 'J,ir _" "~'m-Iag-'n, t ... .. 0' ~ann. 3b 0 i'onig id)£ 0 .'flt' rirrQ ,t' .....reufiin ifl O~',itl_tr' bnoll; -!i)ie U, ',r't" , ','ont _'_'I D: b -- t,l:, ,:1" e QJe< · e ':6,- .".. ' ~ U eb erfl .'. '(age unb b'GS' usA "-H .'.cuen .-,.feuill .. morre 0 'er fa' '-._. un.n ci1J ,·····opff'e., b a i.
Ir , _______._- Ii, U _,

'8,d :ij\,,,", - _, ~ dl,'I",'"

"-,I,_::"'t",' _I

d

l

',,,-:,

Id,

I

1.1

-

",~,'

-

,J

I"

:'.'~-, ",' e'nb. '"

-

..

..

...

_)e(

.'.

~I
.....

.&)',,'agnieD,17oo. ~r. ~e'net'Ql, IDl'ajo_f

'ro1ann. - ~er Obrine i~
~OI1.

'orb

erme

~ebeJ;fQrb/IJQ6 ~utter •. ~ie9t in (SQlui(o'D AU ~tetlil1,. '. ..
l-

in blau" bte Q3eflen
~

~re~rau.
.
D' .'

i)irUnil

.. '.t.1)'- .,' ""-"'."...._.- . ' . .t,. reiOfO.
·_.I·· ' .. ·..

. GIUOnS, smel)rana;lert1!. UllIC: , ren [oml'agni'rnl 1700. OJ2'a'nn~
1

, form,e':p blau-, b',c 'lJenea unb ~utt£r rot~. '•'.icgt in (S a tl1,ifon IU @}'(G~. '.
< '~, ._
4

I',-n. ~cJ"""~) m.,.~r-.la''.·'1 J ~"'. ru. -'. , 'III

""0- "~O.~·"tt ""I'_.,.,"~ ",r;\'n·
&lUI

~~:Jb'_:I~I"'1 'iJ,~}D -.'

en ·orblnat" ~er :Obrifl
,.;(.)_._I,"

~'I,·,,·J U·-·n' 'I,-~
.
T

.1,

-

'o'a --'"
._)

"

,

ffi'" ttr

!,

-

9S ._'om, g,n,~enI 170Q• mld,D. .e;~ .",In )fa" ijelb ,g]hlfd)aR ®'ar99raf [art in .obr'iner bauo,D. ~i,e UnifLl,rm-e it] 'blau, bieQ1e ::ea bl,eid)ge'lb, bad ~utlg,efd)IQgenilrotb, o~II'e Uebc')~ ',.·~"'t:lge. fiegc'i,'- @5arnifon IU ~etlin. _
l

.{Jr .@;en,er'4IJ' 'lJia,jor bOn~ungbeim. '.-"'~ieU,-'i' "0 ~,. bJ,-u,_' .'.'." QJr,' ,u:b ~ ...tlCC ~otb. ~,cat t
-t •••• , ' •

Si)ie -e~~l~g,imen'r befltbet QU6 AlV', ~Qfd··I' Ine, ameo @3r'na"ierd~ u'l, 'tben Drbiuoi'e'n ·.,ogn'·,en, 1700,. ®at1n. !l>er Dbripe itl

;Sungbeim.

I' @} J:~' au m3£fd In (lIeu,. ,iron
~.~---Q
I

n

.

..

.- IY "pagnje,

~wi··'·w· !tfefiS, rJ'tegimr'nr bePebetud "",eo ~Clttdr., ',ons , lroet) ",ra Qbier'~ u !"'b reben Dt'."inairel1
I100.

e'_ 'ula in
"r
'&,-~~

Q»a D. ~rr' ~2nf'r,1 DDIt Obtifler b'Q\1'Dn. !t)ie U'niforme itl

I

~ ~n(i&'~dU'd) ~itrf6 9tegiment &enebrt GU_ A~fl) ~tI,:ail m·........ frl' f"di U·IO' >. D' I} '". . 0:··r·'-:·'·b·"II·~·n,-·Jt;'I'~1 ·i"·d'··.. )0·1·,I\."n-':· -u- P, " '" " 'lit::!) I", ",.:M...~' _ 'In. . ..',:~.,m'·-'" ...',./' ._,_,,-,---, 1-'" 0··'10'1'"'- nn :i)-.~.'...."''' ..I~·...:,.~ ·I~',.. '....•• ~v .., P.,.' ':tl ..- .. " -' 'Y'. ~-. ".',.~" .'-_.". - ...;~, \10·-·.Db'I~_d). ~ie:Unifot, ..' u.nb ~ep_ , r, '-I rotbaefilt'e.tt. .2iegtlLi Q}telefeU).
lWl1d1ft
g" ..

lin

I'.,~r •. Iau.

·n- -

-

,I

I··

'-

1

'

.

'\,.

'"

,

.',

,.'

,I

. ~. /

.. '

·11~~·ld .,II'

"

1'1-

;i

1_'

i~~_un~ .''......•........• ,~:e', 1700., Wla,n',. '..' '.,',
,0'J'I1, .' e, @jr ,na'

-'. ,.'I·~'r."'-,'19-'.......- .-ent b .Aeb·~··-:~I _,:110 alU"'1J'., II, -- ,.11,:: .411, .,"'it 11-, '.... '
1 ,

m3ra,/ge'I..

5 ben
L ,-.

,.. ',',0', ,':,ran
I

.orDinaj.',-'

(\2::'-I-:!IG::- _,I~_"/. ~,. '.... '1

_

)... 0(.·.·. t;'A' err

!II

',or, err •• ,J

..

.

J'
' -_

.

_-

,

7.
,
I

' _ _!

,'

iii!

I

.'

!II

~iefe6megiment benebet aUd' ,I",eo Q5afail. ·.:Q,nti, 5rDct) @ranabierS,unb aebe'D or,bin,ireD
I.>

.

2efi'l»i8.
.,1

/

·
I ~

l~.'''' V "1_ "I~:fi" 11, l'fI~-' "I:b~' .. ~~. ~"I._ ~ .. '_ .. .'. CM.)Q'-',· 0" ~o··'·, litle, aMiB ~'l"I".e- ·Ul-:1~111'·f··· III' £,t·- ,I ~JJI'. 1_. './ ""II ..n 'lil,III.. v~.' •. ltl -·,'~QI' _
_:' / m..",y
,~, I ''''

ttU·_,ll'ldU·'··I lJ) _,it:
0·····

~1'._0" -__: 17-' ···0·····'· t\b,IG·····I"·O- '-··' .• ·~JrJI· ,111.
1

~

I

_~.,

:"1

,_;,

U-·'.'. "icgtin ®_fnifo'RJI ~rcalau. . ','
, .'.. e'·~~IB. b:l-' U~.I,_·:. .'lll~ , CTt'e·,I~e:D· -. u:n-:--b. '., .I' _ ," . d~ Iii" .
I. --' -

~··U'·el""I" fiJ ~"m,1.c,f;Q·····- "b'-t l~l'·m,JI ,If.,
/.)1 ~.' ,
J '. 1'_

~

.,.1 ..
·D·.···~

!f

;t

m, ..•.
.. " '.

-~-Ie--C/·I..... ,'
1_ ../ - - -,.-,- .iii!
I ,._

r

l

'''I

III

(.~: ' )oC ·

(:DQ,

'"'i:r'n· ".0u'~"'ln'al'iJ~:t-~I"~n>'t.Ua'~'··'I":,r~··n' ~utt~r (laflanien' blau Die Q1efl'n unb ~QtI ,,·'IU' \~m"lM.l'n,·' ('~'rl ,,'G
1

ciner ' '@;ranab i I:U, unb funforbin.airen ;';, mp.g,Dien, 8 f o-.'J)}:o an'. {:)r.@;I!I1.er,al: 0)1«" ·01: t)on-Dopital iP bet o Jrifte. $l)i,e: Uniform.
> '", _-<'

7f.efitJ ategim,ent bepe~et

· ~oJ)'itQ(.

au~fj",tn

Q3:attdr.

.

·

"""ie"c_

· ietd,[om '~, G9,'ien,mel.d)e eiuQ3at'QiU:on't)Oh 8fO.

ein @Sat'l1ifon6"ffiegime,'"t.) ~' {leUer",", ann. ~itf£5 ~giment btflebet au' fiinf @rana.
I;

-

~''''"D

,'.. ~"'_'

IllI'l.

lal~

~J"'.'I"I.I':"~~"

I,ll,'

mJa "" aU5ma~ en ~er Dbri~e in.pr
r

~er;':,Qnn.'~'ieuniforme itlhlGLJ biet.iJ·enel1'~"' ',,·otlien.braUl1, b'Qd ~utter btcu. ~ie9t in marui. fo,nu (lonberg. (~6 ipbiefed, ein @;alnifont1.
t'Reg',ent.

"on ~e'

---'1'1

!I'

II.

)g'c···.· _.
!I

01~
·C--

4r

:ut&e ru3. eb'et~olu.g.
1«-tI",AI'~..''e..'.-.f''ll'~ '+ ~'"'''"' .....
mlan'n.
rj o

""g~
1,0 II

'·'f 7,9f
7 ,r 791
1

i .1

79f

IZ
),2,

J3'

79f

1.2.

7'Jf
17~·.,.,

' 79,f

Ii
l'~· J ';' ~

7')f 79f
~1!!!IiiI!ii!Iii

r 17~. I:i r·.,-

",,0 Wlaun•
Jt

7'.r

14
:1,4
1

14-

..

] r ro' "_ .->S)),'in~en6,~u~enU ·'ifriebricl)B, ..... non ~urtember8 IrrO . - "on ~l itd · 77f

SO ...:,
... -

Qi'l)reu,bi.f! e ffiegiment
I.

.

'~'rQgoner. "

- "on Sl?'{fa' .77f - - mit QBu·Etembet9 - .. '>0 ~"cbmernl·
1
1

\H~n

mh tt, anD,

77'"

·Ir

If

JI'

-~f<C1)'onAic()
-

,.'

77f 77r ·77f ·
. tJt-. "'!i . _

IG

It;

I'
I .'
_ .~ I _

1'1-.,

\Ie"-"a~"",,"
.... ,

_-,:IJ::,

..

)0('

'''I,"'nn.
ff\St~
,
.

17'/ 100 1700
)"7', " ···'0····· ' .'

pAg~
~:'I'

=--

;II;
~.,

,0'·--

1700
17'00 1700
'].,.:7-,:0 0
1
l'" _.'. . ..

';;JI,.,

- ga

321
g'
'3·····"1·····
.

.....

1700
1'7'00
I.'

1700.

~'

1100
'J /,'00 -

g','

~,
~4 ':IT ~,A,_ -T

".~ '00,··'--1 I, . '. . ..'700

...

~I

;;I

17°°\

.:"700' J700 1700
17,00 1700
....
-'

if ~,

g' '9' 3'
~G
'. ~--

3r

-.:1'···.·, ~
.
"

11'·'0"'0''.,
/

.. ".

.

~· .. ti····· . ,'II-.,

-1.700 1700 J700 ...•. 700
']7°0
.s·7"o,o
17'00 J'700 ;17'00'

37
~'7

37

37
38
1

9s '3S
I

~e'9i~~

39

3B'

J

" ~--n-","",
..

.

"'0' (' : I~-

700 I 00
t,

~.~-

:;,'

~'

17
')'
.

0
-"_"

~4°
1

", 0"-""-

.

.:

.:700
.

0-':'10"-·
,_."
_".

7f'::
J_

11

fO""
'I '

-~7Io·-~:

8fo

",·,'fQ