You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

26 II 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Co w trawie piszczy...


Kochani! W minion niedziel wspomniaem o nowej w naszej parafii inicjatywie wielkopostnej, mianowicie o caodziennej adoracji w kady pitek Wielkiego Postu. Mamy tak adoracj w pierwsze pitki miesica, wielu z Was o tym pamita i znajduje czas, eby gdzie tam w jakim zakamarku naszego kocioa w cigu dnia uklkn i zatopi si w modlitw adoracyjn, ktra nie ma sobie rwnych. Wielu ma tak potrzeb, wielu odkrywa j powoli i szuka sposobnoci, eby skorzysta z tego nieopisanego rda aski, jakim jest Najwitszy Sakrament wrd nas. Chcemy te poszukiwania uczyni atwiejszymi, da t moliwo nie tylko w pierwsze pitki, ale przynajmniej w tym witym czasie Wielkiego Postu, ktry ju w rod rozpoczlimy w kady pitek. By moe bdzie to zacztkiem jakiego wikszego oywienia eucharystycznego w naszej wsplnocie, by moe a pamitacie, e pojawiay si takie myli i gosy uda si kiedy zorganizowa u nas wieczyst adoracj i wtedy te strumienie ask bd pyny na nas nieprzerwanie... Oczywicie, wymagaoby to odpowiednich przygotowa, ale przede wszystkim musiaoby wypywa z duchowego zapotrzebowania nas samych tymczasem nawet te pierwszopitkowe adoracje nieraz s (delikatnie mwic) zaniedbywane... Myl, e do samej wiadomoci wagi takich rozmw z Panem Bogiem, czsto rozmw zupenie bez uycia sw, warto doda czasem intencj. Wtedy, kiedy idzie si do Niego nie tylko po to, aby Go wielbi i wysawia, ale z jakiego powodu, tak po ludzku moemy si czu bardziej zobowizani, przynagleni. Jeden z takich powodw podpowiedzie moe okrelenie misji naszej wsplnoty parafialnej, przemylane i ogoszone przez Rad Duszpastersk: Nasza rodzina silniejsza modlitw, Ewangeli i tradycj. Warto w tym hale zwrci uwag na kilka spraw: 1. Nasza rodzina to jakby mae niedopowiedzenie. Ktra rodzina? Oczywicie, kada! Ale nie tylko w sensie rodzin (e tak si wyra) biologicznych, czy spoecznych w naszej parafii. Wtedy napisalibymy nasze rodziny. Ale nie wyczerpywaoby to wszystkiego, co chcemy powiedzie. Chodzi o to, e przypominamy, e kada grupa w parafii jest rwnie w jakim sensie rodzin, a sama parafia jest rodzin rodzin i o t rodzin te naley si troszczy, dba i za ni modli. 2. Silniejsza modlitw bo naprawd z niej czerpiemy si! Przypomn ju gdzie cytowan statystyk, e kiedy para zawiera zwizek tylko cywilny dzisiaj rozchodzi si ju jedna para na dwie, co daje 50%. Po lubie kocielnym, bez praktyk religijnych, jedna para na 3 zawarte zwizki (33%), po lubie kocielnym i przy dobrym niedzielnym udziale we Mszy w. jedna para na pidziesit (to ju tylko 2%). Natomiast kiedy do tego dojdzie codzienna wsplna modlitwa maonkw, rozpada si jedna para na 1429, a wic zaledwie 0.07%. Chcemy mie silniejsz rodzin? Oto rozwizanie! 3. Ewangeli z niej czerpiemy nie tylko mdro, dowiadujemy si jak y, ale rwnie inspiracj do modlitwy, poznajemy lepiej nie tylko nasz wiar, siebie, ale te samego Boga. To dlatego tak czsto namawiam do zajrzenia na nasze spotkania biblijne... 4. Tradycja. To dziki niej rnimy si nieco od innych parafii. To ona okrela nasz tosamo i sprawia, e akurat w tym, a nie innym rodowisku czujemy si dobrze. Mimo wyrwania z korzeniami, bo chyba mona tak okreli emigracj, czujemy si jednak jako zakorzenieni, bo wanie pielgnowanie tradycji daje nam si. To tylko jedna podpowied, dlaczego mielibymy prosi Pana Boga o si. A kiedy kady z nas doda do tego swoje wasne sprawy, te czsto niewypowiedziane troski z dna serca, to myl, e powodw do szukania Pana Boga na adoracji bdzie a nadto... To co, do zobaczenia w pitki w kociele? ks. Sawek Murawka, proboszcz

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 25 LUTEGO

9:00 O zdr. i Boe b. dla Genowefy Tomasiak - urodz. - Helena 4:00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 5:30
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 26 LUTEGO

8:00 + Janina Piecha i Rajmund - przyjaciele 9:30 + Aleksander Jaboski 11:15 + Ireneusz i Czesawa Furman 1:00 O Boe bog. dla ks. Stasia z okazji urodzin 1:00 O Boe bog. dla Ryszarda z ok. urodzin 1:00 O zdrowie i Boe b. dla Jasia Melnyk z ok. 9 ur. - babcia 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O szczliw operacj dla Marii 1:00 + Jadwiga Sobtka o spokj duszy 1:00 + Zofia Kozon i Czesawa Drek 1:00 + Zygmunt Niemyjski - John & Donna Zalewski 1:00 + Maria Bacal z okazji urodzin rodz. Butrynw, Wierzbickich, Kopaczw i Rajewskich 1:00 + Walter Melen - rodz. Zajc 1:00 + Zofia Godek - Teresa 1:00 + Helena Ciobka 1:00 + Jadwiga Tomaszewska w 2 rocz. mierci 7:00 Dzik. za 25 maestwa dla Celiny i Mirosawa Jasiskich oraz o potrzebne aski dla Celiny w dniu urodzin
PONIEDZIAEK - 27 LUTEGO

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 3/4 marca 4:00 - Celina Basta 5:30 - Zofia Daniec-Dmuchowski, Frank Dmuchowski 8:00 - Edward Wajszczuk, Celina Pultanis 9:30 - Boena Dulemba, Czesaw Wojnar, Weronika Kraska 11:15 - Harcerstwo 1:00 - Jzef Sikora, Elbieta Ciesielska, Jolanta Gmurowska 7:00 - kl. 9 - poniedziakowa KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 3/4 marca 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, E. Szymanowski 9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, A. opatowski, A. Nytko 11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony 1:00 - J. Berent, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, L. Parciak

9:00 + Josephine Ciccone - miesic po mierci


WTOREK - 28 LUTEGO

- siostra

9:00 Za parafian
RODA - 29 LUTEGO

9:00 O Boe bog. i opiek Matki Boej dla Marka 7:00 + Feliksa Nita (z okazji urodzin)
CZWARTEK - 1 MARCA

- mama - rodzina

Przeywamy czas Wielkiego Postu. Niech bdzie on dla nas, ludzi wierzcych, okazj do przemiany i nawrcenia. Jake niewiele nieraz potrzeba, aby powag tego witego czasu pokuty i modlitwy zakci. Miejmy wic oczy otwarte i wyczulone sumienia na gos Boga. W tym tygodniu pamitajmy szczeglnie o modlitwie w intencji trzewoci narodu polskiego. Kocz si kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Usyszmy i my wezwanie Zbawiciela: Nawracajcie si. YCZENIA URODZINOWE W dniu dzisiejszym Ks. Stanisaw Drza obchodzi swoj kolejn rocznic urodzin Promy o potrzebne aski i opiek Matki Boej, naszej Patronki. W intencji Ksidza Jubilata bdziemy szczeglnie pamita w czasie Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 4 MARCA

9:00 + Aleksander Biekowski - ona z dziemi 7:00 + Stanisawa, Kazimierz, Zofia i Tadeusz Korze - rodzice
PITEK - 2 MARCA

9:00 O Boe b. i opiek MB dla Jana i Heleny - przyjacika 7:00 O Boe bog. dla czonkw Wsplnoty Razem 7:00 O zdr., Boe b. dla Krzysztofa Sienkiewicza - ur. - rodzice 7:00 O Boe bog. i opiek dla Haliny 7:00 + Hubert Borkowski (z ok. urodzin) - ojciec 7:00 + Kazimiera Markiewicz - crka 7:00 + Jzef Piech i Rozalia Piech 7:00 + Aleksandra i Stanisaw Ogniewski - crka 7:00 + Josephine Ciccone - Alina Krzyanowski 7:00 + Wadysaw Wglicki
SOBOTA - 3 MARCA

9:00 + Irena Zalewski w 30 dni po m. - Marianna Czartoryska 4:00 + Roma abicka w 23 rocz. mierci - m 5:30 + Katarzyna, Stanisaw - siostra

8:00 O Boe bog. dla dk. Antoniego Brooksa 9:30 + Leonard Plaza 11:15 + Wacaw Nizioek w 1 r. m. zm. w Polsce - crka z rodz. 1:00 W intencji Koa ywego Raca 1:00 O Boe bog. dla Dariusza z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Helena Smardzewska 1:00 + Barbara i Stanisaw Grniak - crka z rodzin 1:00 + Jzefa, Jzef i Tadeusz Stochmal - Maria 1:00 + Irena Zalewska - Ewa i Janusz Poudniewscy 7:00 + Jan Pikus w 4 rocz. mierci - crka z rodzin

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


SERDECZNIE WITAMY Witamy w naszej parafii JE ks. bpa Antoniego Dugosza, ktry wygosi nam rekolekcje wielkopostne. Ksidz Biskup rwnie udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej modziey.

NABOESTWA WIELKOPOSTNE
Naboestwa Drogi Krzyowej dla dzieci w rody o godz. 6:45pm dla dorosych w pitki o godz. 6:30pm Naboestwo Gorzkich ali z kazaniem pasyjnym w niedziel godz. 6:00pm BAZAR BIAOWIESKI Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si w dniach 3-4 marca w sali Jana Pawa II (sob., godz. 2:00pm - 8:00pm i niedz., godz. 9:00am - 3:30pm). Kuchnia przygotowuje smaczne dania. W sobot o 5:30 wieczorem zapraszaj na Kominek Harcerski. PARADA MODYCH TALENTW Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza organizuje 18 marca o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa II doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 10 pod hasem Podr po Polsce. Uczestnicy bd mogli zaprezentowa si w kategoriach: recytacja, piew, gra na instrumentach, taniec, prace plastyczne, wypracowanie w jzyku polskim na temat: Podr po Polsce. Parada ma charakter polski i obowizuj utwory polskich poetw, pisarzy i kompozytorw. Do dnia 14 marca zgoszenia przyjmuj: p. Elbieta Wolska (586) 2706116 oraz p. Grayna Sandel (586) 286-0892 SPOTKANIE Z JANEM PIETRZAKIEM 2 marca o godz. 8:30 wieczorem zapraszamy na spotkanie do sali Jana Pawa II z p. Janem Pietrzakiem. VERNISA ZDJ O KRAKOWIE W sobot 10 marca br. o godz. 18.00 w Cafe Prowincja odbdzie si wernisa zdj o Krakowie poczony z wieczorem wspomnie i pokazem slajdw (rwnie o Krakowie). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Zachcamy do podzielenia si swymi wspomnieniami. Bdzie rwnie moliwo nabycia zdj znanych fotografw z Krakowa. KAWIARENKA 19 lutego kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: p. Mirka i p. Jurek Gabrel, p. Mariola Vanderest, p. Emilia i Jan Waniewscy, p. Magda Wierzbicka z Michaelem. Dochd z kawiarenki wynis $908.50. Bg zapa! DRUGA KOLEKTA W dniu dzisiejszym druga kolekta diecezjalna jest przeznaczona na potrzeby Kocioa w Europie Wschodniej. W przyszym tygodniu goci bdziemy Fr. Tima OTooOToole z Cross International. Ofiary niedzielne z 19 lutego: Ofiary z kopert: $5,658.00 Ofiary bez kopert: $1,267.00 Remont kocioa: $200.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 25-29 lutego 2012


9:00am i 7:00pm po Mszy w. o 7:00pm

Poniedziaek, 27 lutego Wtorek, 28 lutego roda, 29 lutego

Msza w. z nauk rekolekcyjn Konferencja dla modziey

9:00am i 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn po Mszy w. o 7:00pm Konferencja dla maestw 9:00am i 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn Zakoczenie Rekolekcji

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 26 lutego do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostanie wczona Adrianna Socha. yczymy wielu ask Boych! ROZWAANIA MODLITEWNE W okresie trwania Wielkiego Postu Grupa Ruchu Rodzin Nazaretaskich serdecznie zaprasza wszystkich chtnych na rozwaania modlitewne zatytuowane "Skrucha Serca". Spotkania odbywaj si w kady poniedziaek o godzinie 7:30 pm w Domu pod Anioami. I PITEK ORAZ I SOBOTA w tym tygodniu 2 marca przypada I pitek miesica. Adoracja Najw. Sakramentu od 9:30 - 7:00pm Droga Krzyowa przed Msz w. Msza w. o godz. 7:00 pm Okazja do spowiedzi witej rano od godz. 8:30 i wieczorem od godz. 6:00. Odwiedziny chorych z posug sakramentaln. W sobot 3 marca z okazji pierwszej soboty miesica powiconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na piewanie godzinek o godz. 8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow. WYMIANA TAJEMNIC RACA W przysz niedziel, 4 marca, Dziecice Koo Racowe bdzie miao spotkanie po Mszy w. o godz. 11:15 am, natomiast wymiana tajemnic dla dorosych z Koa ywego Raca po Mszy w. o godz. 1:00pm. SPOTKANIE Z PUBLICYST W przyszym tygodniu bdziemy goci w parafii p. Tomasza Terlikowskiego, znanego polskiego dziennikarza, filozofa, publicyst oraz redaktora naczelnego portalu fronda.pl. Spotkanie z p. Tomaszem odbdzie si 9 marca po wieczornej Mszy w. w Sali Jana Pawa. NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Nasza Rodzina Silniejsza Modlitw, Ewangeli i Tradycj. Ty jeste moim Panem, moje dobro pochodzi od Ciebie...

Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej w dniu 16. stycznia 2012 roku


Gwnym tematem naszego spotkania byo skonkretyzowanie celw i zada, wypywajcych z misji Rady Duszpasterskiej, powoanie Komitetu Ewangelizacji, a take nastpujcych Komisji: Miosierdzia i Suby Chrzecijaskiej, Komisji Zarzdzania i Troski o Parafi (Stewardship), Komisji Liturgicznej oraz Edukacyjnej, ktre bd dziaa w poczeniu z Rad Duszpastersk. Jak wczeniej wspominalimy nasze cele i zadania powinny opiera si na Ewangelii, tradycji i modlitwie, ktre odzwierciedl nasz misj. Wstpnie wybralimy szereg celw, ktre w chwili obecnej maj form robocz i bd w miar pracy bardziej precyzowane, aby odzwierciedlay jak najlepiej zadania, ktre zamierzamy zrealizowa w naszej rodzinie parafialnej: - wspieranie duchowiestwa w pracy duszpasterskiej oraz budowanie postaw apostolskich wrd parafian poprzez ksztatowanie i pomoc w rozwoju stabilnych grup wiernych; - utrzymanie odrbnego charakteru parafii z podkreleniem jej polskoci i tradycji religijnych i kulturowych; - intensyfikacja modlitwy w naszych rodzinach dla umocnienia i pomocy w rozwizywaniu wszelkich problemw; - kultywowanie jzyka polskiego i tradycji narodowych poprzez podniesienie poziomu rangi wit katolickich i parafialnych, take przez wspprac z innymi organizacjami i parafiami w Stanach Zjednoczonych i w Polsce; - utrzymywanie i kultywowanie dbaoci o wszystkie grupy wiekowe parafian, stworzenie warunkw zachcajcych do uczestnictwa w yciu parafii poprzez opracowanie programw w duchu Ewangelii i tradycji polskich; - wczenie nowej, modszej generacji do aktywnego ycia w parafii; spotkania z modzie, by poszerza i przyblia polsk tradycj, podnosi poziom wiedzy zwizanej z dziaalnoci Kocioa i parafii oraz kultur polsk; - proklamowanie i utrzymywanie dziaalnoci grup jako integralnej czci parafii; - pozyskiwanie zasobw finansowych i osobowych dla tworzenia nowych i wsparcia istniejcych grup i inicjatyw; - organizacyjne i materialne wsparcie kocioa poprzez dbao o stan majtkowy i dobra parafii; - ochrona materialnych i niematerialnych dbr parafii. Duym krokiem naprzd byo take powoanie i zawizanie wczeniej wspominanych Komitetu i Komisji do pracy nad wprowadzaniem w ycie powyej przedstawionych celw: Komitet Ewangelizacyjny do nadzorowania ewangelizacji na wszystkich paszczyznach w naszej parafii, sucy jako katalizator pomidzy organizacjami dziaajcymi w naszej parafii i bezporednio wsppracujcy z Ks. Proboszczem, pracownikami kocioa i Rad Duszpastersk. Rwnie jako rdo materiaw do pracy Rady Duszpasterskiej i zachcenia grup do pracy nad ewangelizacj (ks. Proboszcz, p. Mariola Vanderest). Komisja Miosierdzia i Chrzecijaskiej Pomocy do szerzenia katolickiej misji sprawiedliwoci, wolnoci i pokoju, tworzenia i propagowania programw wychodzcych naprzeciw potrzebom parafian poprzez konkretne dziaania w kierunku rodzin i osb indywidualnych potrzebujcych pomocy (p. Barbara Somiska, p. Mariusz Maruszczak). Komisja Zarzdzania i Troski o Parafi (Stewardship) do suby dla parafii poprzez zachcenie i wczenie jak najszerszej grupy parafian do pomocy w utrzymaniu parafii poprzez rozwj sieci woluntariuszy do pracy i zaangaowania w wydarzeniach majcych miejsce na terenie parafii, oraz wykorzystanie darw i talentw parafian do dbaoci o nasze dobra materialne i duchowe (p. Iwona Jdrzejczak, p. Magdalena Hondo, p. Krzysztof Wszdyby, p. John Roland) Komisja Edukacyjna do wypenienia konkretnych zada zwizanych z rozwojem, propagowaniem i ewaluowaniem oraz wprowadzaniem programw, ktre dotycz wszystkich aspektw edukacji i ewangelizacji na terenie parafii, szczeglnie w szkole jzyka polskiego (p. Jolanta Gmurowska, p. ukasz Macig). Komisja Liturgiczna do asystowania w planowaniu i przygotowaniach uroczystoci oraz wszelkich innych wydarze zwizanych z celebrowaniem i wypenianiem posug liturgicznych dla naszych parafian (ks. Jozef Siedlarz). Zapraszamy wszystkich parafian do wsppracy z powyszymi komitetem i komisjami. Sami czonkowie Rady ani nie utworz tych komisji, ani nie wypeni ich zada. Tylko poprzez wspln prac w jak najszerszym krgu i przy zaangaowaniu jak najwikszej grupy parafian bdziemy mogli umacnia i rozwija nasz wsplnot parafialn. W dniu 11-go lutego odbyo si spotkanie Rady Duszpasterskiej z parafianami. Byo ono okazj do przedstawienia powyszych celw i komisji, a take wysuchania uwag i sugestii parafian, ktre bd pomocne w naszej pracy. Rada Duszpasterska