You are on page 1of 22

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

QUY TRNH BO DNG


THIT B TRUYN DN VI BA S PASOLINK-NEC
Khi tin hnh kim tra v iu chnh thit b truyn vi ba s, phi m bo cc ch tiu k thut ph hp vi cc khuyn ngh ca ITU-T, cc thuyt minh k thut ca thit b cng nh theo cc quy trnh duy tu bo dng ca Tp on ban hnh. C th cc cng vic nh sau: CC CNG VIC BO DNG 1. V sinh ton b thit b v cc ph tr khc. 2. o in tr t v kim tra tip t ca thit b. 3. Kim tra cht lng cp ni ODU v IDU 4. Kim tra suy hao phn x ca antenna v feeder. 5. Kim tra b g, chng xoay, chnh hng Anten 6. Kim tra bc bo v chng thm ti cc im u ni 7. V sinh hp phi dy DDF 8. Kim tra tip xc ca cc loi connector 9. Kim tra tip xc dy ti hp phi lung DDF. 10. Kim tra dy cp 120 Ohm ( hoc 75 omh ). 11. Kim tra cc u adaptor 75/120 Ohm (nu c). 12. Kim tra ngun u vo v cc ngun th cp 13. Kim tra cng sut pht ti RAU 14. Kim tra tn s pht. 15. Kim tra ph cao tn ca my pht. 16. Kim tra tp m ca cng sut pht 17. Kim tra ph tn hiu trung tn 18. Kim tra cng sut trung tn. 19. Kim tra tn s trung tn. 20. Kim tra mc thu 21. Kim tra dng sng ca tn hiu ra. 22. Kim tra dung sai tc bit u vo. 23. Kim tra Jitter u ra. 24. Kim tra cht lng ng truyn. 25. Kim tra ch chuyn mch d phng (nu c) 26. Kim tra hot ng cnh bo QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

27. Kim tra nghip v (nu c) 28. Lm h s nghim thu, nh gi v a ra nhng khuyn ngh I. THNG K - Ghi li cc thng s qun l trm: Serial IDU, ODU, Link ID, tn s thu, pht, cao antenna, ng knh ...) II. KIM TRA ANTEN, CP DN TN HIU IDU-ODU: 1 - Kim tra, nh gi cp: - Yu cu un: khng vt qu 120 , khng bin dng gp khc - Phng tin: thc gc v trc quan. - nh gi: Trm .................t Khng t: .......................... 2. Kim tra v cp ng : - Yu cu: khng xy xc, khng ngm nc ... - Phng tin: My kim tra cp, trc quan v dy ng trc (nu cn phi thay) - nh gi: Trm ...................t Khng t: .......................... 3. C nh li cp vo cu cp: - Yu cu: cp dn tn hiu IDU-ODU phi c c nh theo quy cch: khong cch, kp cp, lt nha. - Phng tin: Kp cp v lt nha (nu cn phi thay hoc b xung) - nh gi: Trm ..................t Khng t: .......................... 4. Kim tra im tip t ca cp v ODU: - Yu cu: im tip t phi tip xc tt. S lng im tip t phi theo quy nh chung v im u v k thut lm tip t. - Phng tin: B tip t (nu cn thay), bng dnh, cao su cao tn ( bc li). - nh gi: Trm ..................t Khng t: ....................... 5. Kim tra v bc li connector antenna, ODU: - Yu cu: im ni connector phi tip xc tt, im bc bo v phi kn. - Phng tin: connector (nu cn thit thay), ng h, bng dnh, cao su cao tn ( bc li im tip connector). - nh gi: Trm ...................t Khng t: .......................

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

6. Kim tra b g antenna: - Yu cu: b g khng g, cc c, vt cht, m bo. - Phng tin: sn (sn li nu cn), cl (xit cht li cc c, vt, chng xoay). - nh gi: Trm ...................t Khng t: .......................... 7. Kim tra hng antenna: - Yu cu: hng chun vi trm i phng, phn c nh antenna phi m bo. - Phng tin: la bn, my nh v GPS, cl (chnh li antenna v c nh li antenna). - nh gi: Trm ..................t Khng t: .......................... 8. Kim tra l dn cp vo phng my: - Yu cu: l kn, bt ng quy cch. - Thc hin: kim tra v bt li l, m bo khng kh trong phng my v trnh nc vo phng my. - nh gi: Trm ...................t Khng t: .......................... III. KIM TRA T T V TIP T THIT B: 2. Kim tra im u t, tip t ca thit b: - Yu cu: im tip t tt, u connector ng quy cch. - Phng tin: Cl, du m, da, u connector (nu cn thay). - nh gi: Trm ...................t Khng t: .......................... 1. Kim tra in tr t t: - Yu cu: Ch tiu k thut nh hn 1 Ohm (nu qu cao s c kin). - Phng tin: ng h o in tr t. - Thc hin o : Xc nh chnh xc v tr tt c cc cc, dn t v o theo s nh sau: C B

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

A: im chnh ca dn t chnh B: L cc o th nht C: Cc o th 2 o t nht 03 ln: Ti im gn nht: cc khong cch AB v AC ti thiu Ti im xa nht: Cc khong cch AB v AC ti a Ti im trung bnh ca hai im trn Nu trng hp cha khng nh c kt qu, c th o thm cc ln khc ti cc v tr ph hp Cc khong cch AB v AC theo tiu chun ca my o - nh gi kt qu o: Trm ...................t Khng t: .................

IV. KIM TRA B NGOI MY, TIP XC CC CONNECTOR: 1. V sinh ton b trong v ngoi thit b: - Yu cu: Thit b sch s, khng bn, m bo v sinh cng nghip. - Phng tin: Chi lau, my ht bi. - nh gi: Trm ..................t Khng t: .......................... 2. Kim tra tip xc connector tn hiu: - Yu cu: Tip xc tt. - Phng tin: t vt, cl, bng v sinh. - nh gi: Trm ..................t Khng t: .......................... 3. C nh, i gn li cc dy tn hiu - nh gi: Trm ...................t Khng t: ..........................

V. HIU CHNH V O CC THNG S CA THIT B: Lu trong qu trnh bo dng : Ngun cp t khi indoor IDU cho khi outdoor ODU qua cp ng trc l -43V v vy nn tt ngun IDU trc khi tho hoc ni cp ng trc trnh hng thit b v in git . Trc khi bo dng dng phn mm LCT chuyn thit b sang ch bo dng MAINT ON . Sau khi qu trnh bo dng hon thnh chuyn thit b sang ch bo dng MAINT OFF .

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Thit b Test v ph kin

Ni my tnh vi IDU qua cng LA Port bng cp RS232 v s dng chng trnh HyperTerminal .Cu hnh my tnh iu khin IDU l :

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

S chn cp RS 232

di cp RS 232 t my tnh ti IDU ti a l 15m. 1. Kim tra ngun u vo v cc ngun th cp Yu cu: m bo ngun u vo nm trong di cho php ca thit b 20 V to 60V . Nu khng t phi hiu chnh (nu cho php) hoc s c kin vi n v qun l. Phng tin: ng h o in p. nh gi: Ch tiu k thut: 20 V to 60V t Khng t: 2. o suy hao phn x VSWR ca Antenna v cp ng trc. - Yu cu: My o suy hao phn x : 1 chic. B ngn mch, b h mch : 1 chic. Cc loi Adaptor - Thc hin Bt my chy n nh Chnh chun my o t thng s, thang o ph hp u ni my o vo u ni ca Feeder - Kt qu o: - c kt qu o trn phn hin th ca my o. - nh gi cht lng ca anten v cp ng trc .

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

3. Kim tra mc cng sut pht ti im kim tra v cng anten: Yu cu: Ch tiu k thut nm trong di o cho php (da theo ch tiu k thut ca tng loi thit b) 7 GHz Band: +27 dBm 1.5 dB 8 GHz Band: +27 dBm 1.5 dB 13 GHz Band: +25 dBm 1.5 dB 15 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 18 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 23 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 26 GHz Band: +20 dBm 1.5 dB 38 GHz Band: +15 dBm 1.5 dB

Phng tin: My o cng sut v ph tr

Phng php o: -Bt my chy n nh. -Chnh chun my o cng sut. -Chnh chun Sensor cng sut. -Chnh chun my to mu tn hiu. -t thng s, thang o ph hp (cal factor, Suy hao..) -u ni nh hnh v

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Kt qu o : -oc gi tr o c trn phn hin th ca my o cng sut.Tnh ton Cng sut pht ra ca my theo yu cu sau: nh gi: Ch tiu k thut: Kt qu o: dBm t 7 GHz Band: +27 dBm 1.5 dB 8 GHz Band: +27 dBm 1.5 dB 13 GHz Band: +25 dBm 1.5 dB 15 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 18 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 23 GHz Band: +23 dBm 1.5 dB 26 GHz Band: +20 dBm 1.5 dB 38 GHz Band: +15 dBm 1.5 dB

Khng t

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

3. Kim tra tn s pht: Yu cu: theo tn s ca tng my vi dung sai cho php l : 0.0E-6 Phng php o: -S dng my o tn s v cc ph kin km theo :

-Bt my chy n nh. -Chnh chun my m tn s. -Ct b tn hiu a vo diu ch cao tn. -t thng s, thang o ph hp. -u ni nh hnh v :

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Kt qu o : -c tn s trn phn ch th ca my m tn s. -So snh kt qu o c vi ch tiu ca thit b v dung sai tn s. (da theo ch tiu k thut ca tng loi thit b) nh gi:
Ch tiu k thut: Theo ch tiu tng my (ti u ra antenna hoc MONITOR)

Kt qu o: t

MHz (ti ANT Khng t:

MON

4. Kim tra ph cao tn pht v kim tra mo v tp m ca ph cao tn pht Yu cu: Ph phi c dng mt n theo ch tiu k thut ca tng loi thit b. Phng php o: -S dng my o tn s v cc ph kin km theo :

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

-Bt my chy n nh. -Chnh chun my phn tch ph. -Chnh chun my to mu tn hiu. -t thng s, thang o ph hp:

-u ni nh hnh v :

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Kt qu: -So snh dng ph in ra vi dng ph tng ng chun ca ITU-R -Ph ca tn hiu o c phi nm trong ng gii hn chun:

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Ch tiu k thut: Theo ch tiu tng my v khuyn ngh ITU-R Kt qu o: Bn in t Khng t 5. Kim tra ph tn hiu trung tn. My o s dng: -My phn tch ph : 1 chic . -My to tn hiu RF : 1 chic . -Suy hao ( DC - 18Ghz, 2W) : 1 chic . ( Gi tr ca suy hao tu thuc vo ch tiu danh nh ca thit b). -Adaptor Phng php o: -Bt my chy n nh . -Chnh chun my o phn tch ph. -Chnh chun my to tn hiu RF. -t thng s, thang o ph hp. -u ni nh hnh v . Kt qu o: -So snh ph trung tn o c vi dng ph trung tn ca ITU-R QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

-Ph ca tn hiu o c phi nm trong ng gii hn.

8. Kim tra cng sut trung tn. My o s dng: -My o cng sut : 1 chic. -Sensor o trung tn : 1 chic . -Suy hao( DC - 18Ghz, 2W) : 1 chic. -Suy hao bin i ( DC - 18Ghz, 2W) : 1 chic. -My to tn hiu RF ( 18 Ghz ). -Adaptor Phng php o: -Bt my chy n nh -Chnh chun my o cng sut . -Chnh chun sensor cng sut . -Chnh chun my to tn hiu RF. -t thng s, thang o ph hp -u ni nh hnh v . Kt qu o: -c kt qu o trn phn hin th ca my o. - Ch tiu k thut: IF Output : -5dBm Norminal IF Input : -15 to 0 dBm (ty theo
di cp ,i vi loi cp 8D-FB l 300m)

nh gi:
Ch tiu k thut: IF Output : -5dBm Norminal IF Input : -15 to 0 dBm

Kt qu o: t

dBm Khng t:

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC
9. Kim tra tn s trung tn.

S trang/tng :

Ch tiu k thut: TX IF 850 MHz RX IF 70MHz 5 ppm

My o s dng : -My to tn hiu RF ( 18 Ghz ) : 1 chic . -My m tn s ( 18 Ghz ) : 1 chic . -Suy hao ( DC - 18Ghz , 2W ) : 1 chic . -Adaptor Phng php o: -Bt my chy n nh -Chnh chun my m tn s . -Chnh chun my to tn hiu RF -t thng s, thang o ph hp -u ni nh hnh v . Kt qu o: -c tn s trung tn trn phn hin th ca my o -So snh gi tr o c vi ch tiu ca thit b v dung sai tn s.

nh gi:
Ch tiu k thut: TX IF 850 MHz RX IF 70MHz 5 ppm

Kt qu o: t

MHz Khng t:

10. Kim tra mc thu. a. o mc thu theo in p AGC. My o s dng: -ng h o in p s Phng php o -Bt my chy n nh -Chnh chun ng h o -t thng s, thanh o ph hp -u ni ng h vi im kim tra in p AGC . QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

Kt qu o: -c in p AGC trn phn hin th ca ng h. -So snh vi th AGC/RSL tm ra mc thu hin ti.

nh gi:
Ch tiu k thut: Receiving Level : 0.8 to 4.4 V

Kt qu o: t

VDC Khng t:

b. o mc thu trc tip ti cng vo my thu ca antenna. My o s dng: -My o cng sut : 1 chic -Sensor o cng sut thu : 1 chic. -Suy hao ( DC - 18Ghz, 1W ) : 1 chic. ( gi tr ca suy hao tu thuc vo nhy ca sensor). -Adaptor Phng php o: -Bt my chy n nh. -Chnh chun my o cng sut . - Chnh chun Sensor cng sut thu. -t thng s, thang o ph hp. -u ni nh hnh v Kt qu o: - c kt qu o trn phn hin th ca my o cng sut. - Tnh ton mc thu thc t ca thit b theo cng thc sau: Pthu = Po + ATT

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

nh gi:
Ch tiu k thut: Theo ch tiu tng tuyn

Kt qu o: t

dBm Khng t:

11. Kim tra cc lung E1: Yu cu: hot ng bnh thng, khng li. Phng tin: My phn tch ng truyn. Phng php o -Bt my chy n nh -Chnh chun my o -t thng s, thang o ph hp :

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

-u ni nh hnh v Kt qu o: -c kt qu o BER trn phn hin th ca my o, nh gi cht lng cc lung E1.

nh gi: t

Khng t:

12. Kim tra dung sai tc Bit u vo Yu cu: Cht lng ng truyn phi c m bo khi c dung sai tc Bit u vo ph hp vi cc khuyn ngh ca ITU-T. Phng tin: My phn tch ng truyn c phn o Jitter. Phng php o: -Bt my chy n nh -Chnh chun my o -t thng s, thang o ph hp QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

-u ni nh hnh v Kt qu o: -c kt qu o BER trn phn hin thi ca my o tng ng vi cc dung sai tc Bit u vo theo khuyn ngh ca ITU-T.

nh gi: t

Khng t:

13. Kim tra Jitter u ra. Yu cu: Jitter u ra phi m bo ph hp vi khuyn ngh G.823 ca ITU-T Phng tin: My phn tch ng truyn c phn o Jitter. Phng php o: -Bt my chy n nh -Chnh chun my o -t thng s, thang o ph hp -u ni nh hnh v Kt qu o: -c gi tr ca Jitter u ra trn phn hin th ca my o. -So snh gi tri va o vi khuyn ngh v Jitter ca ITU-T

nh gi: t

Khng t:

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

14. o dng sng ca xung u ra Yu cu: Dng sng ca tn hiu xung u ra phi ph hp vi khuyn ngh. Phng tin: My phn tch ng truyn, my hin sng, cc ph kin km theo. Phng php o: -Bt my chy n nh -Chnh chun my phn tch ng truyn. -Chnh chun my hin sng . -t thng s , thang o ph hp -u ni nh hnh v Kt qu o: -So snh dng xung o c vi dng xung chun c tc tng ng ca ITU-T

nh gi: t

Khng t:

15. Kim tra cht lng ng truyn: Yu cu: tuyn hot ng bnh thng, bit li nh nm trong gii hn cho php. Phng tin: My phn tch ng truyn. Phng php o -Bt my chy n nh -Chnh chun my o -t thng s, thang o ph hp -u ni nh hnh v Kt qu o: -c kt qu o BER trn phn hin th ca my o, nh gi cht lng ng truyn ca tuyn.

QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

nh gi:
Ch tiu k thut: Theo ch tiu tng tuyn

Kt qu o: BER= 10t

Khng t:

16. Kim tra chuyn mch d phng (i vi thit b 1+1): Yu cu: Ch lm vic hot ng tt c hai ch t ng v nhn cng. Phng tin: My tnh v cc phm trn mn hin th. To cc cnh bo hoc li thng qua my tnh, kim tra ch d phng. nh gi: t Khng t: 17. Kim tra nghip v (nu c) Yu cu: nghip v lm vic tt. Phng tin: t hp v my o nhiu. nh gi: t Khng t: 18. Kim tra hot ng cnh bo: Yu cu: Hot ng cnh bo lm vic bnh thng. Phng tin: My tnh v my phn tch ng truyn. To cnh bo thng qua my tnh hoc my phn tch ng truyn, kim tra ch lm vic. nh gi: t Khng t: Ghi ch: 1. i vi vt t ph tr (kp cp, lt nha, bng dnh, cao su non, dy tip t ...) Khi thiu hoc khng t s thay ngay trong qu trnh bo dng. 2. i vi cp ng trc: Khi xc nh cht lng xu, s xin kin n v qu l v khai thc, thng nht phng n cng nh thi gian thay th. Thi gian mt lin lc d kin khng qu 05 pht. QT-BD-VB

HNG DN

M hiu: HD.CT-IN.12.08

BO DNG THIT B TRUYN Ngy ban hnh: 31/5/2004 Ln ban hnh: 1 DN VI BA S PASOLINK-

NEC

S trang/tng :

3. i vi b g Anten: Trong trng hp pht hin thy b g Anten khng m s xin kin n v qun l khai thc ln phng n v thi gian thay th, m bo thi gian mt lin lc l ngn nht. 4. i vi phn thit b: Khi pht hin cht lng thit b xu, khng m bo thng tin lin lc s xin kin n v qun l khai thc ln phng n thay th, m bo thi gian mt lin lc t nht. - Thay INDOOR: Thi gian mt lin lc 5 n 10 pht. - Thay OUTDOOR: Thi gian mt lin lc t 10 n 15 pht./. -------------------------------

QT-BD-VB