TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 stabileste: a. Principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare; b. Informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii; c. Ansamblul actiunilor intreprinse de cetateni in scopul asigurarii celor mai bune conditii de munca si viata, pentru ocrotirea sanatatii fizice si mentale. 2. Legea 319/2006 are ca scop: a. Instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor ; b. Masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor; c. Conditii de munca sigure pentru copii. 3. Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca se aplica: a. Numai persoanelor juridice la care activitatea se desfasoara pe baza de contracte de munca colective; b. Persoanelor juridice si fizice care lucreaza si cu personal angajat cu contract indvidual de munca; c. In toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private, angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. 4.Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la securitatea si sanatatea in munca atrage: a. Raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. b. Raspunderea civila sau penala. c. Raspunderea penala indiferent de situatie. 5.In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca, fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiu -nile primite din partea angajatorului, astfel incat: a. Sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie. b. Sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; c. Sa asigure o calitate foarte buna a produselor si serviciilor in caz contrar raspunzand in fata organelor de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 6. Instruirea specifica locului de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca se face: a. La angajare, la schimbarea locului de munca sau la transfer; b. La introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent ori a oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; c. La executarea unor lucrari speciale. 7. Legea securitatii si sanatatii in munca defineste accidentul de munca astfel: a. Vatamarea organismului, locul si momentul producerii; b. Intoxicatia acuta, , locul si momentul producerii; c. Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. 8. Supravegherea sanatatii lucratorilor se face prin: a. Medicul de medicina muncii; b. Medicul de familie; c. Spitalul judetean. 9. Conform Legii 319/2006, lucratorii au urmatoarele obligatii: a) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; b) Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie, echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) Sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor , precum si orice deficienta a sistemelor de productie. 10.Conform Legii 319/2006, lucratorilor li se interzice: a) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; b) Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca;

Semestrial. b. Degrevarea cailor respiratorii si scoaterea jartierelor. c.b. b. cu cerinte minime de SSM. 19. cordoanelor . Legea 319/2006.b. etc. Legea mediului. b. anuntati incendiul la pompieri. c. 9=a. incercati sa localizati incendiul folosind stingatorul PSI si apoi intrerupeti curentul electric. precum si pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de activitate 11. 16. Alarmati personalul societatiii. Norme specifice de securitatea muncii. interzicandu-se: a.b.d. Efectuarea respiratiei artificiale prin metoda gura la gura si/sau masajul cardiac . Legea asigurarilor sociale. Care sunt factorii de risc de incendiu: a. intrerupeti curentul electric alarmati personalul sucursalei si apoi anuntati incendiul la pompieri. 13=b. Costurile echipamentului individual de protectie se suporta: a.c. Cunoasterea modului de actiune in situatii de urgenta. Fumatul in locuri neamenajate. Protejarea contra frigului pe timp de iarna. O data la doi ani. La acordarea primului ajutor. 3=c. Remedierea defectiunilor echipamentelor cat timp acestea sunt sub tensiune. 5=a. Cunoasterea regulilor de prevenire a incendiilor. intrerupeti curentul electric si incercati sa localizati incendiul folosind stingatorul PSI. petrochimice. 7=c.. Folosirea conductorilor electrici si cablurilor dezizolate. gazelor fierbinti. nelegate la pamant. 14=a. 13. Oprirea hemoragiei . b. . de evacuare si interventia in diverse situatii.consta in actiunea scanteii. a mijloacelor de interventie din dotare. Anual. c. 20. Legea 346/2002. pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. acestea trebuind sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si sa nu traverseze caile de acces fara a fi protejate impotriva deteriorarilor mecanice. Controalele exercitate la persoanele juridice de catre inspectorii de munca autorizati se fac: Numai daca a fost anuntata conducerea persoanei juridice cu cel putin 24 de ore inainte. d) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati. 6=a. Codul muncii. Conectarea echipamentelor de lucru la prize defecte.b. se urmareste: a. inlaturarea cauzelor si pericolelor de incendiu. 10= ---. Care sunt actele care reglementeaza securitatea si sanatatea in munca in Romania: a. Lucrarile cu foc deschis (actiunea materialelor combustibile sub actiunea focului se poate face prin efecte directe – actiunea nemijlocita a flacarii asupra materialului combustibil sau prin efecte indirecte . c. pentru a se iriga sistemul nervos central . modificata si completata. mai jos decat nivelul corpului. b. Cum procedati in caz de incendiu? a. materiilor explozive. 11=b. Legea 319. Ordine privind SSM. a. Instructiuni proprii de securitate a muncii. Culcarea victimei cu capul intr-o parte. H. Incercati sa localizati incendiul folosind stingatorul PSI .c) Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 18. In proportii egale de catre angajat si de catre angajator.Pentru angajatii societatii controlul medical periodic se efectueaza obligatoriu: a. pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. De catre angajator. Constitutia Romaniei. 4=a. c. alte legi conexe. transportul si depozitarea produselor petroliere. b.c. conductiei termice). b. Anuntati incendiul la pompieri. Nerespectarea prevederilor instructiunilor proprii de SSM privind manipularea. d. Prevenirea socului si pansarea plagilor . Care este scopul instruirii pentru situatii de urgenta (PSI)? a. d. 14. Functionarea echipamentelor tehnice de lucru va fi supravegheata in permanenta iar remedierea defectiunilor se face numai de personalul autorizat. 2= a. Instructiuni tehnice. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in muncii. c.Transportul de urgenta la o unitate sanitara. Imobilizarea fracturilor . Primele masuri ce se iau la acordarea primului ajutor sunt : a.in cazul opririi batailor inimii .c. Asigurarea cailor de acces . b.b. c. De catre angajat. N. 12. etc. Fara instiintarea prealabila a conducerii persoanei juridice. alarmati personalul societatii.M. de aplicare a Legii 319/2006. 17. 12= c . Constitutia Romaniei. c. b. b. 8=a. c. 15. Numai dupa prezentarea conducerii persoanei juridice a obiectivelor de control. 1=a.G. cravatei. atata timp cat este necesar. c.

b. 13. intrebare 11. intrebare 1.d. A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D A B C Raspuns corect 12. 17=a. 20=a Fisa individuala cu raspunsuri la instruirea introductiv generala pentru securitate si sanatate in munca Numele si prenumele__________________________________________ Data sustinerii testului si semnatura______________________________ Nr.c. 16=a. 2. A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D Raspuns corect Nr. 8. 7.b. 9. 4. 17.15=b. 14. 5.c. 19=a.b. 18.c. 15. . 20.raspunsuri corecte. 3.semnatura instructor _____________________ Rezultatul (admis/respins) _____________________________________ Nr. 6.c.d. 18=a. 10. 16. 19.b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful