You are on page 1of 3

Toen paatje nog leefde schreef ik hem ,na kerstdag, mijn laatste nieuwsjaarskaartje en las dat voor op zijn

ziekbed. Dat kaartje bestond vooral uit n grote dank. Voor deze dienst heb ik dat dankwoordje wat uitgebreid. Toen ik daarmee bezig was, had ik het gevoel dat er maar geen eind kwam aan mijn gedachten met dank....ik kreeg wel paternosters vol met dank. Toch heb ik er op bepaald ogenblik een punt achtergezet, in het besef en de zekerheid dat ieder van u deze lijst kan aanvullen. we danken hem... we danken hem, * voor de enorme bagage algemene kennis die hij ons meegaf en soms mee overlaadde * voor zijn gevoelige getuigenis, kennis over, en liefde voor muziek, schilderkunst, fotografie, en kunst in het algemeen * voor zijn onbaatzuchtigheid in het helpen van zijn medemensen bij hun administratieve en juridische rompslomp * voor zijn inzet en liefde voor dorpsgenoten, gevangenen, alkoholiekers, zieken, gehandicapten, bejaarden....al dan niet via welbepaalde verenigingen als KWB, KVG, Amnesty International, de AA anonieme alcoholistenvereniging enz... * voor zijn levenswerk in de studie van, de beleving en het behoud van al wat met de natuur te maken heeft; voor de manier waarop hij honderden mensen daarin met elkaar wist te verbinden in vriendschap en in wederzijds respect , los van rang of stand of ouderdom. * voor de duizenden positieve , bemoedigende, troostende en soms kritische gedachten die hij neerpende in de ontelbare brieven die hij schreef naar god en klein pierke. Voor de evenvele telefonische contacten.

* voor zijn inzet voor de wereldvrede (via pax christi , de betogingen tegen de raketten) * voor alles wat hij deed in en voor de gezinsgroepen, en in bijeenkomsten over filosofie en levensbeschouwelijke thema's * voor zijn spaarzaam omgaan met energie en materile goederen * voor zijn ontelbare uren die hij al dan niet met Rudi ,en /of met anderen onder ons, doorbracht met het vakkundig opsmukken van onze woonvertrekken en van het ouderlijk huis * voor de levenswijsheden die hij ons lepelsgewijze voorschotelde ; * dank , voor zijn grote inzet, voor zijn liefde voor, en voor zijn geloof en vertrouwen in zijn directe naasten, ttz maatje, en wij, ook al was hij hierin zoals wij allemaal niet de heiligheid zelve * dank voor al die uren dat hij maatje en Toon bijstond in het oogsten van fruit en groenten en het verwerken ervan * voor zijn bewonderenswaardige kook- en verpleegkunsten toen maatje meer en meer hulpbehoevend werd * voor zijn gevoel voor correctheid en rechtvaardigheid in het algemeen en in het bijzonder in zijn loopbaanactiviteiten *voor de vrijgevigheid aan goede doelen waarmee hij jarenlang allerlei projecten in binnen en buitenland steunde * voor de groeiende twijfels en kritische bedenkingen die hij met ons deelde over al wat met godsdienst te maken had * voor al het verdriet dat hij de laatste maanden met ons deelde; het verdriet dat bleef opborrelen rond de dood van

Rudi, het verdriet van het alleen achterblijven eens maatje naar een rusthuis vertrok , het verdriet omdat zij haar geliefde woning moest verlaten, het verdriet bij het verlaten van al zijn dossiers, boeken, fotos, brieven, hun woning, hun territorium * en last but not least dank u voor de mango cocos of de youghourt of de peperkoek of de karnemelk die je ons gaf nadat we een thuiswacht hadden gedaan bij je...