You are on page 1of 2

Vai tr, hn ch v xu hng vn ng ca CNTB Hai xu th: pht trin nhanh chng v tr tr thi nt c th hin r qua vai tr v hn ch ca ch ngha

t bn nh sau: 1. vai tr ca CNTB i vi s pht trin ca nn sn xut x hi CNTB pht trin qua hai giai on: CNTB cnh tranh t do v CNTB c quyn m nc thang tt cng ca n l CNTB c quyn nh nc. vai tr tch cc i vi s pht trin ca sn xut l: - s ra i ca CNTB gii phng loi ngi khi m trng trung c ca XHPK, on tuyt vi nn kinh t t nhin, t tc, t cp chuyn sang pht trin nn kinh t hng ha TBCN, chuyn sn xut nh thnh sn xut ln hin i: di s tc ng ca quy lut m v quy lut kinh t ca sn xut hng ha, CNTB l tng nng sut lao ng, to ra khi lng ca ci vt cht khng l bng tt c cc th h trc y cng li - pht trin LLSX + qu trnh pht trin ca CNTB l cho LLSX pht trin mnh vi trnh k thut, cng ngh ngy cng cao: kt th cng ln kt c kh v ngy nay l t ng ha, tin hc ha vi cng ngh hin i. gii phng sc lao ng, nng cao hiu qu khm ph v chinh phc thin nhin ca con ngi. thc hin x hi ha SX + CNTB y nn SXHH pht trin mnh v t ti mc in hnh nht trong lch s. XH ha SX c chiu rng ln chiu su: l s pht trin ca phn cng lao ng XH, SX tp trung vi quy m hp l, chuyn mn ha sn xut v hp tc lao ng tt, Dn n qu trnh SX phn tn c lin kt cht ch vi nhau, ph thuc vo nhau thnh 1 h thng, thnh mt qus trnh sn xut x hi. CNTB thng qua cuc cch mng cng nghip ln u tin bit t chc lao ng theo kiu cng xng v do xy dng c tc phong cng nghip cho ngi lao ng, lm thay i n np thi quen ca ngi lao ng sn xut nh trong x hi phong kin CNTB ln u tin trong lch s thit lp ln nn dn ch t sn, nn dn ch t sn ny tuy cha phi l hon ha song so vi th ch chnh tr trong cc x hi phong kin, n l, vn tin b hn rt nhiu vi n c xy dng trn c s tha nhn quyn t do thn th ca c nhn. Vi nhng thnh tu v ng gp trn, s pht trin ca nn sn xut x hi, l s chun b tt nht nhuwngc iu kin, tin cho s ra i ca CNXH trn phm vi ton th gii. Hn ch ca CNTB Lch s ra i: CNTB ra i gn lin vi tch ly nguyn thy ca CNTB. l qus trnh tch ly tin t nh vo nhng bin php n cp, tc ot i vi ngng ngi sn xut hng ha nh v nng dn t do.