INDIANISASI “PENYEBARAN PENGARUH INDIA BERSIFAT PENETRATION PACIFIQUE & PENERIMAAN BUDAYA DILAKUKAN SECARA EN BLOC DI ASIA TENGGARA.

” BAHASKAN KERELEVENAN KESAN TERSEBUT DARI SEGI POLITIK, AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN DI SEMENANJUNG TANAH MELAYU.

1 Definisi Indianisasi
> Atrikulasi budaya antara kebudayaan tempatan dan kebudayaan India dengan kebudayaan local atau genius sebagai asas kepada pembentukan kaum.

2 Apa itu Peneteration Pacifique?
> Menurut N. J. Krom menerusi teori ekonomi (teori Vaisya)- Penyerapan budaya di Asia Tenggara yang berlaku secara damai >faktor ekonomi dikatakan menggalakkan kehadiran para pedagang India ke Asia Tenggara sejak awal abad masihi.

3 Apa itu en bloc?
> proses yang berlaku secara menyeluruh. > dikaitkan dengan akulturasi budaya iaitu keadaan penduduk di sesuatu tempat disamakan dengan kesenian asli India.

4 elemen utama yang membolehkan proses Indianisasi berlaku:
1. konsep kerajaan yang dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme 2. mitologi daripada Ramayana dan Mahabrata 3. pengaruh sistem perundangan Hind 4. penggunaan bahasa Sanskrit · Sekiranya salah satu daripada 5. Ciri ini tidak berlaku, maka proses Indianisasi di sesuatu kawasan itu dianggap tidak lengkap.

4. Ciri-ciri Indianisasi
> Kesenian tempatan berunsur India yang berevolusi secara bebas. > Pengaruh konsep drama sastera terhadap sosipolitik dan sosiobudaya pada parasti@batu bersurat > Pengadaptasian dalam bentuk tulisan India > Penyaduran metodlogi dari puranas terhadap kesusasteraan tempatan

5 Cara bagaimana Indianisasi berkembang di Asia Tenggara? 1. Peranan Golongan Pedagang
> Golongan yang terawal datang ke Asia Tenggara ialah para mubaligh Buddha. > Golongan pedagang pula merupakan golongan kedua selepas golongan mubaligh. > Golongan pedagang ini dikenali sebagai golongan Vaisya dalam kasta Hindu. > Berlaku hubungan perdagangan antara India dengan Pulau Jawa, khususnya di pesisiran pantai iaitu Pulau Jawa-Aruteun (Ho-lo-tan) yang mempunyai pelabuhan yang menjalankan perdagangan

> Selain itu ada juga pedagang-pedagang dari Semenanjung Tanah Melayu yang berdagang sehingga ke India yang akhirnya membawa pulang bersama unsur-unsur budaya India bersama mereka. 2. > Disebabkan mereka tergolong dalam kasta cendiakawan yang merupakan golongan tertinggi dalam kasta-kasta Hindu. wujudnya konsep Dewaraja (God-king) yang bermaksud raja yang diserapi dengan sifat ketuhanan. mereka dijemput oleh raja-raja tempatan untuk datang ke kawasan Asia Tenggara dengan menawarkan jawatan seperti penasihat diraja (purohita). penulisan tersebut ialah Kathasaritsagara. > Namun sumber penulisan mereka hanya menceritakan tentang pengembaraan ke Nusantara yang kebanyakannya mengenai kecantikan alam sekitar serta kekayaan tempat yang dilawati oleh pengembara tersebut di Asia Tenggara. > Buktinya di Semenanjung Tanah Melayu. titisan dewa sebagai kedaulatan raja ini dianggap sebagai sifat asli raja tersebut. > Walau bagaimanapun. Asas teologi ini penting kepada doktrin avatar dan samsara: > Avatar (inkarnasi).ajaran tentang kelahiran kembali. dalam kitab-kitab Hindu melarang golongan Brahmin India daripada keluar daripada negeri mereka. > Oleh itu mereka dianggap sebagai penitisan Dewa Shiva atau Vishnu mahupun Dewa Buddha Mahayana. pembesar atau menteri di istana yang akan terlibat dalam urusan agama mahupun politik. Peranan Golongan Pengembara > Kedatangan pengembara ke kawasan di Asia Tenggara pada zaman pra sejarah dikenalpasti menerusi catatan tentang tempat-tempat yang dikunjungi mereka dalam kesusasteraan. agama dan ilmu pengetahuan di Semenanjung Tanah Melayu 1. > Samsara (reinkarnasi).dengan negara tetangganya serta China. >Folo-an merupakan sebuah pelabuhan antarabangsa dan mempunyai hubungan dengan kerajaan luar seperti Champa.ajaran tentang penitisan dewi. Kekuatan dan kesaktian ini boleh dicapai melalui > Pertapaan atau semadi > Upacara tertentu . > Dalam ajaran Avatar (inkarnasi) atau penitisan dewa. > Sebenarnya. kedua-duanya berkait rapat dengan doktrin Hindu-Buddha. > Di Kedah.D. golongan ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam proses pengindiaan di Asia Tenggara. > Bagi ajaran avatar dan samsara. Kaumudimahotsava. khususnya Kedah Tua. Lembah Bujang berkembang dengan pesatnya dan mencapai peringkat kemuncak pada abad ke-11 hingga ke-14 masihi.K Bosch menerusi teori Brahmin. namun akibat tarikan duniawi mereka sanggup melanggar larangan tersebut dengan menerima pelawaan raja-raja di kawasan Asia Tenggara 3. kesusasteraan Tamil dan prasasti Chola 6 Kesan Indianisasi dari segi politik. Peranan Golongan Brahmin > Menurut F. Politik > doktrin teologi dan kosmologi Hindu-Buddha. keagamaan Hindu-Buddha dan syair-syair Tamil.

> Contohnya di Kedah mengikut prastasti Chola. . · Pattinappalai yang ditulis sekitar kurun ke-3 hingga 4 menyebut barangan dari Kalagam yang diperdagangkan ke Bandar Puhar. > Selain itu. Sungai Batu.> Barangan pusaka atau alatan senjata atau bunyian > Raja akan mendapat kepercayaan daripada rakyat apabila memiliki kesaktian dan keluarbiasaan tersebut. Kedah yang mengandungi beberapa benda pemujaan purba sinkretisme HinuVishnu dengan Buddha Mahayana. Bendang Dalam. Adiyarkkunallar yang mengolah epik tersebut pada kurun ke-14 menyatakan mengenai barang dagangan Sutera Kalagam dan Kapur Barus Kidavaran. pada abad ke-7 hingga 9 masihi. · Silappadikaram ialah salah satu epik yang ditulis sekitar kurun ke-2 yang menceritakan tentang komoditi perdagangan yang didagangkan di Tondi. Agama > Buktinya. Ilmu Pengetahuan (Kesusasteraan & Bahasa) > Golongan Brahmin yang datang ke Asia Tenggara khususnya Semenanjung Tanah Melayu atas jemputan pemerintah tempatan telah membawa bersama-sama kitab-kitab agama bahasa Sanskrit dan syair-syair dari India dan diajarkan kepada pemerintah tempatan. 2. > Dalam kesusasteraan Tamil terdapat dua kesusasteraan utama iaitu Silappadikaram dan Pattinappalai. mineral yang dilombong serta hasil hutan yang diperolehi. > Buktinya ‘amalan menjunjung Duli Sri Paduka yang bermaksud menjunjung debu (thuli) suci (seri) di atas kaki (paduka) selaras dengan doktrin Hindu bahawakai dewa tidak akan menyentuh bumi kecuali debu (duli) daripada alas kaki mereka sahaja’ Kebanyakkan daripada penulisan India khususnya di Semenanjung Tanah Melayu memperlihat ciri-ciri yang sama iaitu menceritakan barangan yang diperdagangkan di sesuatu tempat. Raja Chola yang bernama Virarajendra telah menakluki Kedah bagi pihak Raja Srivijaya yang meminta pertolongan daripada kerajaan Chola. sebuah pelabuhan di Nusantara. > Bukti penerimaan pengaruh tersebut ialah tindakan menunjukkan sifat ketuhanan iaitu ‘amalan menjunjung Duli Sri Paduka yang bermaksud menjunjung debu (thuli) suci (seri) di atas kaki (paduka) selaras dengan doktrin Hindu bahawakai dewa tidak akan menyentuh bumi kecuali debu (duli) daripada alas kaki mereka sahaja’. > Akstair Lamb telah menemui batu hampar (granite) di Candi Bukit Batu Pahat di kawasan Lembah Bujang. wujud kedatangan agama Buddha Mahayana di Kedah semasa di bawah pengaruh Funan pada abad ke-4 hingga 5 masihi apabila terjumpanya tiga inskripsi Buddha oleh Quaritch-Wales dan James Low. rakyat mengamalkan agama Buddha Mahayana serta mempunyai unsur tertentu seperti sinkretisme Siva-Buddha (Mahayana) dan juga pemujaan nenek moyang semasa Kedah di bawah pengaruh Srivijaya. > Pada tahun 1025 disebut Raja Rajendra I dari Chola telah menyerang Kedah dan Srivijaya. > Akhirnya 1068. > Oleh itu akan wujudlah konsep mandala (circle of kings) iaitu simbolik kekuasaan raja terhadap rakyat dan negara naungannya. Ladang Sungai Batu dan Pendiat yang mempunyai tinggalan sejarah agama Hindu Buddha ini 3. > Selain itu terdapat Candi Pengkalan Bujang.

pengaruh bahasa-bahasa Sanskrit dan Tamil tersebut turut memperkaya dan mengukuhkan bahasa-bahasa tempatan menerusi proses adaptasi yang berlaku antara keduaduanya. bukannya paksaan. pengaruh India ke Asia Tenggara khususnya Semenanjung Tanah Melayu adalah menerusi perkembangan bahasa-bahasa Sanskrit. > Selain itu. namun ‘en blog’ ini berlaku di kebanyakan tempat di Asia Tenggara seperti Thailand. pandangan kebanyakkan sarjana seperti Quaritch-Wales mengenai proses Indianisasi yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu khususnya Kedah Tua sebagai entiti politik sebenarnya masih kabur kerana penemuan arkeologi dan sumber-sumber penulisan India. Burma dan Kemboja.> Manakala dari sudut bahasa pula. > Dalam erti kata lain. Coedes. > Manakala proses ‘en blog’ di Semenanjung Tanah Melayu juga tidak berlaku kerana proses Indianisasi di Semenanjung Tanah Melayu tidak memenuhi salah satu daripada empat ciri proses Indianisasi seperti yang dikatakan oleh G. > Oleh itu dapat dikatakan bahawa bahasa-bahasa tempatan yang mengalami penyesuaian dan pengukuhan tersebut ialah bahasa Melayu dan bahasa Jawa. 7 Kesimpulan > Proses Indianisasi yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu yang dikatakan dalam konteks ‘penetration pacificue’ sebenarnya adalah tidak benar kerana kedatangan orang India khususnya pedagang (Vaisya) ke Semenanjung Tanah Melayu adalah secara aman. Cina dan Arab yang ditemui sehingga kini menjelaskan bahawa Kedah Tua hanyalah sebagai pusat perdagangan bukannya berunsurkan sebuah kerajaan ‘entiti politik’ yang mempunyai kebudayaan dan kesenian yang tersendiri .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful