Model Air Terjun (Waterfall) 1. Satu proses rekabentuk yang berturutan aliran ke bawah seperti air terjun. 2.

Contohnya: Proses pembangunan perisian. 3. Melalui 8 fasa iaitu: Keperluan Spesifikasi Seni bina Rekabentuk Perlaksanaan Pengujian Pembangunan Penyelenggaraan 4. Berikut ialah bentuk model air terjun yang belum diolah, proses berturutan dari atas ke bawah:

5. Berasal dari corak industri pembuatan atau pembinaan 6. Teknik yang sama digunakan oleh Herbert. D. Benington sewaktu menerangkan kaedah pengaturcaraan moden (SAGE) untuk komputer pada 29 Jun 1956. 7. Walau bagaimanapun pada tahun 1983, Benington menjelaskan bahawa fasa tersebut tidak semestinya dari atas ke bawah (seperti air terjun) tetapi lebih bergantung kepada prototaip. 8. Penerangan rasmi yang pertama berkaitan model ini diterangkan oleh Winston W.Royce (1970) tetapi tidak menggunakan perkataan waterfall.

Kelemahan model air terjun: Jangkamasa bagi setiap fasa berbeza (tidak tetap) Sukar untuk mengetahui keperluan pengguna Pembangunan yang sentiasa berubah-ubah / berkembang Model Dick & Carey 1. dan persekitaran pembelajaran yang berkait antara satu sama lain untuk memberikan pelajar hasil pembelajaran yang sempurna.9. 3. Fasa yang digunakan oleh Royce: Spesifikasi keperluan Rekabentuk Pembinaan Integrasi Pengujian Pemasangan Penyelenggaraan 10. Model ini memastikan setiap fasa diselesaikan dengan sempurna sebelum beralih ke fasa lain. 12. Bagaimanapun terdapat banyak bentuk model seperti ini yang diubah (termasuklah Royce) melibatkan sedikit perubahan dalam aliran proses. 2. aktiviti pengajaran. Dick dan Carey menggabungkan elemen-elemen seperti pendidik. pelajar. Diperkenalkan pada 1978 oleh Walter Dick dan Carey Lou dalam buku bertajuk The Systematic Design of Instruction. Fasa Model Dick & Carey melibatkan 10 fasa seperti berikut: . sistem penyampaian. 11. bahanbahan.

pengetahuan atau sikap yang akan diperolehi seseorang pelajar. keadaan dan kriteria. pengalaman dan demografi asas. d) Menulis Objektif Prestasi: Objektif terdiri daripada perihal kelakuan. i) Menyemak Arahan: Untuk mengenal pasti ujian yang lemah j) Mereka Bentuk dan Menjalankan Penilaian Sumatif 4. e) Membangunkan Instrumen Penilaian: Tujuan ujian kelakuan kemasukan tujuan prapercubaan. tujuan barang practive / masalah practive yang f) Membangunkan Strategi Pengajaran: Pra-aktiviti pengajaran. b) Menjalankan Analisis Pengajaran: Kenal pasti apa yang pelajar perlu ingati dan mengenal pasti apa yang pelajar mestilah mampu lakukan untuk melaksanakan tugas tertentu. komponen dilaksanakan secara selari berbanding linear. persembahan kandungan.a) Mengenalpasti Matlamat Pengajaran: Menetapkan matlamat bagi menjelaskan kemahiran. Komponen objektif yang menghuraikan kriteria yang akan digunakan untuk menilai prestasi pelajar. . tujuan posttesting. Dengan model ini. penyertaan pelajar. penilaian g) Membangunkan dan Pilih Bahan Pengajaran h) Mereka Bentuk dan Menjalankan Penilaian Formatif Arahan: Pereka cuba untuk mengenal pasti bahan pengajaran yang memerlukan peningkatan. c) Menganalisis Pelajar: Kenal pasti ciri-ciri umum pelajar sasaran terlebih dahulu termasuklah kemahiran. Mengenal pasti ciri-ciri secara langsung berkaitan dengan kemahiran yang hendak diajar dan melaksanakan analisis prestasi dan rancangan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful