Evo nadjoh nesto u ranijim temama, mozda moze pomoci

:
. Према Naryanan-у димензија "метод рада" код истраживања је:
1.
2.
3.
4.

од случаја до случаја
формална
није прописана
научна и прописана

2. Вертикални трансфер у управљању технологијом у предузећу је:
1.
2.
3.
4.

управљање инвенцијама
примењени конкретни технички системи
дифузија
управљање иновацијама

3. Знање се може посматрати кроз неколико нивоа. Ниво развоја
идеја је:
1.
2.
3.
4.

други ниво
последњи ниво
трећи ниво
почетни ниво

4. Према новијим подацима, претходно знање се дуплира на сваке:
1.
2.
3.
4.

3 до 4 године
1 до 2 године
2 до 3 године
сваке године

5. Основни ресурс нове економије је
1.
2.
3.
4.

истраживање и развој
иновације
производња и маркетинг
знање

6. Човек у радном веку треба да овлада са:
1.
2.
3.
4.

1 технологијом
5 до 7 технологија
4 технологије
што више технологија

7. Типови иновација су:
1. инкременталне, радикалне, дифузне, временске, модуларне
2. инкременталне, континуиране, модуларне, невременске
3. инкременталне, архитектурне, радикалне, модуларне,
дисконтинуиране
8. Први ниво окружења предузећа чине:
1. купци, конкуренти, малопродајни објекти
2. технологија, економија, друштво и политичко-правна
регулатива
3. конкуренти, добављачи и други актери директно везани за
пословање предузећа
4. купци, добављачи, трговинске организације и други актери
директно везани за пословање
9. Према Друкеру самозапошљавање и спољни извор сарадника
припадају:
1.
2.
3.
4.

прошлости
прошлости и садашњости
свим временима
будућности

10. Однос групе Г7 и најсиромашнијих земаља у 1997. години је
износио:
1.
2.
3.
4.

20:1
30:1
40:1
35:1

11. Кластери су
1. групе фирми између којих постоји сарадња у ИР али нема
конкуренције
2. фирме које чине ланац снабдевања и географски су удаљене
3. чине их организације окренуте ИР, високошколске институције,
мултинационалне компаније и групе из ЛЕР-а
4. групе сродних фирми и организација које су географски блиске
а које се међусобно подржавају у ланцу производње и пласмана
производа
12. Мото одрживе економије је:

1.
2.
3.
4.

Doing Good Together
Doing Well By Doing Good
Quality and Business Integration Quality
Our way, our goal, doing good is our goal!

13. У животном периоду једне генерације од 1930 до 1999. број
људи се повећа од:
1.
2.
3.
4.

4 милијарде на 10 милијарде
3 милијарде на 8 милијарде
120 милиона на 2 милијарде
2 милијарде на 6 милијарде

14. Шарф сматра да човечанство бира између два мегатренда:
1.
2.
3.
4.

самоуништења или оргинизоване солидарности
ИР или стагнације
незнатности или коеволуације
хуманизма или екологије

15. Први талас концепта локалног привредног развоја трајао је од
:
1.
2.
3.
4.

'80-средине'90
'90-траје и данас
'60-'70
'60-'80

Do kojih promena na trzistu dovodi inovacija
Razlika izmedju filozofije i ostalih nauka
Podela naucnih oblasti prema nasem zakonodavstvu
Uzorak moze biti...
Pojam naucnog istrazivanja
Razvoj je...
Inovacije mogu biti...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful