Şcoala cu cls.

I-VIII Dragoş-Vodă

Prof. Carmen Trică

PROGRAMA DE OPŢIONAL
CUPRINDE : • DENUMIREA CURSULUI OPŢIONAL, CLASA • ARGUMENT • OBIECTIVE DE REFERINŢĂ şi EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • LISTA DE CONŢINUTURI • MODALITĂŢI DE EVALUARE
 

ACTIVITAŢI FINALIZATOARE NIVELURI CURRICULARE DE PERFORMANŢA

Arte’’ Durata: un an şcolar Modul de desfăşurare: pe clasă. a IV-a Limba franceză prin muzică şi joc Prof. Dezvoltarea capacităţii de receptare orală a textului şi a melodiei.Limbă şi .. dezvoltarea într-o comunicare’’. Carmen Trică Tipul de opţional: la nivelul ariilor curriculare: . .• BIBLIOGRAFIE PROGRAMĂ CURS OPŢIONAL pentru clasele a II-a.. pe grupe Obiectiv transcurricular: Însuşirea vocabularului uzual şi capacitătii de comunicare limbă modernă Obiective cadru: 1.

2. în cursul căreia elevul rămâne. în favoarea unei relaţii de parteneriat cu elevii. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală ARGUMENT lucrul exita copiii. eşecurile didactice. atenţia asupra necesităţii ca profesorul să renunţe la învătământul bazat pe autoritatea sa absolută şi pe subordonarea elevului. . dar trece cu vederea modul în care elevul şi-l însuşeşte. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi interpretare vocală. copiii reprezintă cel mai important. constând în dirijarea activităţii lor individuale. totodată. În învăţământul tradiţional predomină desfăşurarea expozitivă. şi. În felul acesta apar lacune în cunoştinţele elevilor şi. 3.În şcoală. in detrimentul dezvoltării individuale. inclusiv limbile străine. Una din caracteristicile orientărilor comunicative o . de asemenea. pentru omiterea sferei emoţionale şi motivaţionale a elevului. Dacă n-ar doamnele ar fi de prisos. O asemenea desfăşurare a procesului didactic asigură caracterul compact al structurii materialului şi ordonarea lui logică. cât şi la diverse obiecte de învăţământ. creatoare a gândirii.. 8 ani Şcoala contemporană este criticată pentru aceentul pus pe realizarea formală a programului. Metodoştii atrag. Aceste observaţii critice se referă atât la procesul instructiv în întregul său. cu orientare comunicativă. Postulatul creşterii autonomiei elevilor în procesul de însuşire a limbii este una din manifestările modificărilor din didactica actuală a limbilor străine.’’ Marcin. un receptor pasiv al conţinutului. drept consecinţă. în cea mai mare parte a timpului.

să recepteze corect textul şi melodia unui cântec Exemple de activităţi de învăţare -exerciţii de discriminare. Pedagogii au atras atenţia asupra numeroaselor virtuţi formative ale jocurilor şi activităţilr distractive. contribuind prin aceasta la dezvoltarea generală a elevului. permiţându-i celui care predă să-şi realizeze simultan sarcinile didactice – predarea limbii.şi educative – formarea profilului dorit – într-o atmosferă lejeră şi atractivă. -exercitii de ascultare. de pronunţie. OBIECTIVE DE REFERINŢA / EXEMPLE DE ACTIVITAŢI DE ÎNVAŢARE Ob. O urmare a acestui fapt este interesul crescut pentru rolul factorilor emoţionali. interesele sale . elevii nu observă că învaţă. efortul intelectual al elevilor este sprijinit de angajarea emoţională şi volitivă – dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a câştiga. să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul verbal 2. trebuinţele. În cursul activităţilor de divertisment. într-o mare măsură. I . Distrându-se. Necesitatea unei abordări umaniste a procesului didactic devine tot mai evidentă.constituie deplasarea atenţiei de la profesor la elev – aptitudinile. jocuri. exactitatea. cadru Obiective de referinţă 1.şi stategia didactică. ele dezvoltă. spiritul de observaţie. de recunoaştere. Una din strategiile care îndeplinesc cerinţele abordării umaniste este aceea a divertismentului. Procesul de insuşire a limbii se desfăşoară mai repede şi mai eficient într-o atmosferă care-i dă elevului senzaţia de siguranţă şi conştiinţa propriei valori. de repetare după model. stimulează imaginaţia şi voinţa.

2. răspuns la comenzi. să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii din textele cântecelor 5. -audiţii muzicale.. joc-tip . -exerciţii de interpretare individuală II părţi ale unui enunţ. respecând accentul. jocuri de cuvinte. mimică. de ascultare a interpretării sau a conversaţiei altor elevi -exerciţii de pronunţie. să reproducă enunţuri sau -recunoaşterea unor cuvinte corelate cu imaginea lor. propoziţii. . exerciţii de dialog. întrebări şi răspunsuri referitoare la cântec. corelarea versurilor cu imagini sau mişcări potrivite. intonaţia specifice limbii studiate.întrebarerăspuns’’ -dialoguri proesor-elevi. interpretare de cântece -jocuri de rol. să cânte cu plăcere după auz.3. -jocuri de cuvinte -exerciţii de repetare după model. izolat şi in cuvânt/ grupuri de cuvinte. să-şi formeze deprinderi de audiere a unor mesaje verbale. sintagme. nonverbal la un mesaj audiat 4. muzicale 1. să reacţioneze verbal / -exprimarea conţinutului textelor în limba română. 3. recitări. a unor cuvinte. să articuleze sunete. elev-elev. să susţină o scurtă conversaţie utilizând expresii şi enunţuri întâlnite în textele cantecelor 4.

Cântece despre familie. şcoală a) Familia (membrii familiei. Cântece despre natură a) Animale (denumiri şi însuşiri) b) Fructe şi legume c) Anotimpuri d) Momentele zilei e) Zilele săptămânii. -vizionarea de emisiuni muzicale în limba respectivă III ţara a cărei limbă o studiază 2. îmbrăcăminte) 3.respectând fidel melodia şi textul 1. să manifese curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din şi în grup -colecţii de vederi. mobilier. sărbători în familie) b) Casa mea (încăperi. obiecte personale) c) Şcoala (obiecte şi activităţi) d) Copilul despre sine (părţile corpului. să dorească să întreţină legături de prietenie cu elevi din ţara a cărei limbă o studiază -corespondenţă şcolară CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII 1. realizarea unui album cu imagini / timbre. Activităţi a) Meserii b) Mijloace de transport . conversaţii.lunile anului 4. Cântece pentru învăţarea formulelor de salut şi de adresare 2. casă.

Un elephant 20. Le train 16. Les fleurs de printemps 14. Do’Do l’enfant Do 4. portofolii. Le vent 12. L’automne 15. Mon beau sapin 9. orală. Savez-vous plantez les choux? 10.Somnolents petits oiseaux MODALITĂŢI DE EVALUARE . Le matin 19. La neige 13. prin muncă independentă diferenţiată ACTIVITĂŢI FINALIZATOARE 1. teme scrise. Le pied. la main 7.frontală. J’ai mal 18. Aupres de ma blonde 17. A! vous dirais – je maman 8. Frère Jacques 3. Participarea la serbări cu program în limbi moderne 2. Au claire de la lune 22. deux yeux 6. Sur le pont d’Avignon 11. individuală. La bonne aventure 5. Un nez. Audiţii muzicale REPERTORIU DE CÂNTECE ŞI POEZII ÎN LIMBA FRANCEZĂ 1.c) Jocuri şi jucării 5. Et bonjour à toi l’artiste 2. Ma mère 21. Concurs de interpretare NIVELURI CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ Obiective cadru Dezvoltarea capacităţii de Niveluri .

Poezii.Cântece pentru învăţarea limbilor străine.La joie de reciter. N1 – Desprinderea mesajului cântecelor N2 – Pronunţarea corectă. 1997 Popescu.Salut les amis! – Methode de français pour enfants. Limba franceză pentru 8-15 ani. 1999 . Bucureşti.. Editura Corint.Cântaţi cu noi – Cântece şi poezii pentru elevi în limbile franceză şi engleză. Editura Didactică şi Pedagogică. chanter. lire. texte literare. Editura Sigma. Simion . Dezvoltarea capacităţii de accentul şi intonaţia specifice vârstei exprimare orală şi interpretare vocală. Bucureşti. 1979  Păus. editată de Asociaţia . AlexandraDoina  *** .receptare orală a textului şi a melodiei. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală N3 – Reproducerea uor mesaje scurte N4 – Interpretarea vocală după auz a unor cântece din repertoriul penru copii N5 – Participarea la manifestări culturale cu programe în limba franceză BIBLIOGRAFIE  Morărescu. Bucureşti. 1980 . respectând II.Primăvara’’. Viorica . cântece.

Bucureşti. 2000  Teresa Siek-Piskozub . 1992  Angelica Barbu Elena Bucur Stela Iacob Otilia Arcire .Florile dalbe – Cântece şi colinde pentru Crăciun culese de Marian Millio. *** . Iaşi. 1997 . Editura Polirom. Editura Elis.Programe şcolare pentru învăţământul primar. Discipline opţionale. Editura Axxa.Jocuri şi activităţi distractive în învăţarea limbilor străine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful