You are on page 1of 6

Spis treci

Spis treci....................................................................................................................................1 Wprowadzenie........................................................................................................................1 Instalacja serwera WAMP......................................................................................................1 Uruchomienie serwera WAMP oraz instalacja bazy danych..................................................2 Jak utworzy pusta baz danych?...........................................................................................4 Przygotowanie do instalacji CMS Drupal...............................................................................4 Instalacja CMS Drupal............................................................................................................6 Problemy z uruchomieniem VertrigoServ .............................................................................6 Co mona zrobi?................................................................................................................6

Wprowadzenie
Serwer WWW to program dziaajcy na serwerze, ktry obsuguje protok HTTP. Protok ten umoliwia przegldarce internetowej poczy si z serwerem HTTP, aby pobra dan stron WWW. Jednym z popularniejszych serwerw WWW jest Apache. Jest to darmowa aplikacja i wedug bada z 2011 roku obsuguje ponad 65% wszystkich stron dostpnych w Internecie. Serwer Apache moe jednoczenie korzysta z innych usug programw takich jak MySQL (serwer bazodanowy) lub PHP (obsuga jzyka PHP). Istnieje rwnie moliwo uruchomienia serwera WWW na Twoim komputerze. W tym celu naley zainstalowa jeden z pakietw instalacyjnych: LAMP (Linux Apache MySQL PHP) WAMP (Windows Apache MySQL PHP) Oba pakiety zawieraj w sobie wszystkie niezbdne komponenty potrzebne do uruchomienia i testowania dowolnych stron WWW na swoim komputerze.

Instalacja serwera WAMP


Korzystajc z wyszukiwarki google.pl, wprowad haso vertrigo i skorzystaj z linku, ktry prowadzi do polskiej wersji serwera WAMP Vertrigo (http://vertrigo.sourceforge.net/?lang=pl) rysunek 1.

Rysunek 1: adres rdowy serwera WAMP1 - VertrigoServ

http://pl.wikipedia.org/wiki/WAMP, 28-02-2012 r.

Nastpnie pobierz najnowsz wersj oprogramowania WAMP - rysunek 2.

Rysunek 2: strona http://vertrigo.sourceforge/?lang=pl

Uruchom plik instalacyjny Vertrigo_227.exe i zainstaluj aplikacj godzc si z ustawieniami proponowanymi przez instalator programu. Zapamitaj ciek lokalizacji plikw serwera WAMP rysunek 3.

Rysunek 3: Folder docelowy zainstalowanego serwera WAMP

Program VertrigoServ w wersji 2.27 doskonale dziaa zarwno na systemie operacyjnym Windows XP jak i na Windows 7. Jest to o tyle istotne, i poprzednie wersje miay problem z prawidowym dziaaniem na nowszych wersjach Windowsa Vista oraz Windows 7.

Uruchomienie serwera WAMP oraz instalacja bazy danych


Gdy uruchomisz serwer VertrigoServ pojawi si okno informujce jakie programy w jakich wersjach zostan za chwile uruchomione. Po klikniciu na przycisk Ukryj to okienko i uruchom serwer nastpi prba uruchomienia aplikacji wchodzcych w skad VertrigoServ. Gdy wszystko zostanie pomylnie uruchomione na dole ekranu, w obszarze powiadomie (okolice zegara) pojawi si ikona serwera z zielonym krzyykiem rysunek 4.

Rysunek 4: prawidowo uruchomiony serwer VertrigoServ

Teraz mona sprawdzi jaki adres IP posiadamy w naszej sieci. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie VertrigoServ w okolicach zegara.

Na samej grze listy znajduje si Twj adres IP zapisz go na kartce rysunek 5.

Rysunek 5: adres IP serwera VertrigoServ w tym przypadku IP: 192.168.115.132

Gdy znamy swj adres IP mona przy jego pomocy uruchomi panel konfiguracyjny umoliwiajcy konfiguracj VertrigoServ. Aby to osign, uruchom dowoln przegldark internetow i wprowad w polu adresu swj adres IP rysunek 6. Moesz rwnie uy adresu 127.0.0.1 (adres ptli zwrotnej).

Rysunek 6: panel informacyjno - konfiguracyjnt rodowiska VertrigoServ

W pierwszej kolejnoci naleaoby zmieni domylne haso MySQL dla uytkownika root, jednak ze wzgldu na fakt, i wielu uytkownikw w sali komputerowej bdzie korzystao z serwera MySQL prosz pozostawi haso domylne bez zmian (haso: vertrigo).

Jak utworzy pusta baz danych?


Po uruchomieniu VertrigoServ naley utworzy pust baz danych, ktra jest niezbdna do pniejszej instalacji strony WWW opartej na CMS2 Drupal3. W tym celu uruchom program PhpMyAdmin klikajc na link PhpMyAdmin w panelu Narzdzia i linki rysunek 6. Zaloguj si jako uytkownik root z hasem vertrigo. Nastpnie utwrz nowa baz danych klikajc na link Bazy danych - rysunek 7.

Rysunek 7:

Ustaw stron kodow na utf8_polish_ci (ustawienie umoliwiajce prawidowe wywietlanie polskich znakw diakrytycznych) oraz wprowad dowoln nazw bazy danych (nie uywaj polskich znakw przy tworzeniu nowej bazy danych) rysunek 8.

Rysunek 8: Baza danych drupal, strona kodowa utf8_polish_ci

Proces tworzenia nowej bazy danych zakoczy si sukcesem. Warto w tym miejscu zapisa sobie kilka ustawie zwizanych z nazw oraz dostpem do bazy danych: nazwa bazy danych: drupal uytkownik: root haso: vertrigo Informacje te bd w przyszoci uyteczne podczas instalacji CMS Drupal.

Przygotowanie do instalacji CMS Drupal.


W celu pobrania najnowszej wersji CMS Drupal, wejd na stron http://drupal.org/project/drupal - rysunek 8.

Rysunek 8: pobierz najnowsz wersj Drupal. (Drupal 6.24, *.zip)

2 3

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_tre%C5%9Bci%C4%85, 1-03-2012r. http://pl.wikipedia.org/wiki/Drupal, 1-03-2012r.

Rozpakuj archiwum zip. Po rozpakowaniu powinien powsta folder o nazwie drupal-6.24. Folder ten wraz z zawartoci przekopiuj do C:\ProgramFiles\VertrihoServ\www. W tym momencie warto si zastanowi nad zawartoci tworzonej strony. Jeli strona, ktr tworzymy bdzie zwizana z fotografi, ktra jest dla mnie pasj, mona zmieni nazw folderu drupal-6.24 na np. mojefoto. Wskazwka - pamitaj, e nazwa powinna by stosunkowo krtka, nie moe zawiera polskich znakw oraz nie powinna zawiera duych liter rysunek 9.

Rysunek 9: zmieniona nazwa folderu z drupal-6.24 na mojefoto

Najczciej stron internetow publikujemy na serwerze zewntrznym. W celu weryfikacji zwizanej z upewnieniem si, e jestemy wacicielami naszej domeny naley wykona prost operacje na plikach. Czynno ta, przeprowadzona poprawnie, uniemoliwia rwnie w przyszoci jakiekolwiek zmiany naszej strony przez osoby niepowoane. Co naley zrobi? Wejd do folderu: C:\Program Files\VertrigoServ\www\mojefoto\sites\default, gdzie mojefoto jest nazw mojego katalogu. Znajduje si tam plik default.settings.php, ktry naley skopiowa i wklei w to samo miejsce. Nastpnie naley zmieni jego nazw na settings.php - rysunek 10.

Rysunek 10: lewe okno skopiowany plik , prawe okno zmieniona nazwa pliku

Po zmianie nazwy pliku jestemy gotowi do instalacji Drupal.

Instalacja CMS Drupal


Otwrz dowolna przegldark internetow. Jako adres wpisz 127.0.0.1/mojefoto (oczywicie kady bdzie mia inna nazw katalogu). (c.d.n.)

Problemy z uruchomieniem VertrigoServ


Co zrobi gdy mimo zainstalowania oprogramowania nie moemy uruchomi strony http://127.0.0.1? W naszym wiczeniu potrzebujemy dziaajcych prawidowo serwerw Apache oraz MySQL. Kady z nich potrzebuje do swej pracy wolnych zasobw systemowych w postaci odpowiednich portw. Serwer Apache uywa portw 80, 81 oraz 443 za serwer MySQL portu 3306. Gdy w systemie jest uruchomiona aplikacja, ktra zajmuje, cho jeden z wymienionych wyej portw to z pewnoci Vertrigo nie bdzie prawidowo dziaa.

Co mona zrobi?
Istniej dwa rozwizania. Pierwsze jest troch mao eleganckie. Mona zamkn ten program, ktry nam przeszkadza, uruchomi Vertrigo, a nastpnie uruchomi aplikacj, ktr uprzednio wyczylimy. W wielu przypadkach mona uzyska zadawalajcy efekt, gdy niektre programy mog pracowa na rnych portach i jeli jakie s zajte to same poszukuj kolejnych wolnych. Nie zawsze jednak tak si dzieje. Drugie rozwizanie jest troch trudniejsze. Wymaga od uytkownika konfiguracji programu, ktry nam przeszkadza. W tym przypadku programem tym jest komunikator internetowy Skype. Aby zmieni domylne porty zajmowane przez ten program z menu Narzdzia wybierz menu Opcje. Nastpnie Zaawansowane i Poczenia rysunek 9.

Rysunek 9. Aplikacja Skype zajmuje porty 80 oraz 443

Naley wyczy opcj Uyj portw 80 oraz 443 a nastpnie zapisa i ponownie uruchomi Skype (Wycz Skype). Teraz mona sprbowa uruchomi VertrigoServ.