BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________

AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI
1.1.1 Huruf Hijaiyyah Tunggal berbaris satu di atas
Huruf hijaiyah tunggal Berbarus satu di atas Huruf hijaiiayh yang hampir sama bunyi

1.1.2 Huruf Hijaiiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas
Huruf Hijaiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf mad dan tanda bacaan mad

1.1.3 Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yg mengandungi pelbagai baris
Pelbagai baris dan bacaan panjang dan pendek Bacaan Tanwin Bacaan panjang dan pendek Nun dan Mim sakinah Bacaan Qalqalah Bacaan Hurufhuruf sakinah

BIL

NAMA MURID

BAND

Band 1 2 3 4 5 6

Kriteria Tahu bacaan al-Quran. Tahu dan faham al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab dan beristiqamah. Tahu, faham dan boleh membaca al-Quran,boleh dicontohi, menjadi naqib serta beristiqamah.

..............................................

Tanda tangan guru : Nama Guru : ....................................................

BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 AL-QURAN ( Bacaan ) STANDARD PRESTASI 1. Tahu........4 Membaca kalimah.. Tahu...... ............ Tahu dan faham al-Quran......... Nama Guru : .. Tahu... Tanda tangan guru : . faham dan boleh membaca al-Quran.... potongan ayat dan ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda Huruf Alif yg tidak ada dalam bacaan Bacaan wakaf Huruf akhir dibaca sukun Bacaan wakaf Huruf berbaris dua di atas Bacaan wakaf Huruf Ta’ Marbutoh Tanda bacaan panjang lebih 2 harakat Nun dan mim syaddah Alif Lam ada dlm bacaan dan tidak ada dalam bacaan Huruf-huruf bertasydid Mim sakinag bertemu huruf Ba’ Kalimah Allah yg dibaca tebal dan nipis Bacaan panjang 6 harakat pada tanda melintang bersyaddah Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf Lam dan Ra’ Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf wau dan ya Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ba’ Tanda Wakaf Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ikhfa’ Hakiki Wakaf pada kalimah tertentu Huruf Maqto’ah BIL NAMA MURID BAND Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu bacaan al-Quran........................1...............boleh dicontohi. faham dan boleh membaca al-Quran. faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab dan beristiqamah... menjadi naqib serta beristiqamah.. faham dan boleh membaca al-Quran dengan beradab............. Tahu.

...... Tahu..... Tahu... bertajwid dan boleh dicontohi..1 Menghafaz surah-surah berikut : Al-Fatihah Al-Nas BAND Al-Falaq Al-Ikhlas Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu bacaan surah-surah Hafazan.. faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan.. menjadi naqib serta beristiqamah........ fasih............ bertajwid dan beristiqamah...... ..... Nama Guru : ..2... faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan mengikut makhraj yang betul. Tahu......... Tahu................. fasih......BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________ AL-QURAN BIL NAMA MURID ( Hafazan ) STANDARD PRESTASI 1............ faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan mengikut makhraj yang betul.. Tanda tangan guru : . faham dan boleh menghafaz surah-surah Hafazan dengan bertajwid dan beradab..... Tahu dan faham bacaan surah-surah Hafazan.

2 2... .......... menjadi naqib serta beristiqamah.. Tahu.BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ AQIDAH STANDARD PRESTASI Kelas : __________________ BIL NAMA MURID 2... faham dan boleh menghayati asas Aqidah dan beristiqamah...........4 Syahadah Menghafaz Pengertian syahadah Beriman Kepada Allah Rukun Islam Pengertian Dalil aqli dan Pengertian dan Kesan dan naqli rukun Islam akibat BAND Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Aqidah.. Tanda tangan guru : .. Tahu...............1 Rukin Iman Pengertian dan Kesan dan rukun Iman akibat 2..... Tahu dan faham asas Aqidah..... Tahu... Tahu.......3 2... faham dan boleh menghayati asas Aqidah....... faham dan boleh meyakini asas Aqidah................. Nama Guru : ....faham dan boleh menghayati asas Aqidah dengan sempurna........

.. Tahu......... Tanda tangan guru : ..... bilangan dan waktunya Lafaz niat Perlakuan solat BIL NAMA MURID Konsep Bersuci Pengertian dan hukumnya Cara bersuci Faedah dan akibat BAND Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Ibadah. Tahu.........4 Solat Fardu Nama............... faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah...2 Konsep Beristinjak Pengertian Cara Alat-alat istinjak Kepentingan Adab Qada’ Hajat Pengertian dan tujuan Lafaz niat Kelas : __________________ 3............... Nama Guru : .... Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah.....1 3.....faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.. ..... Tahu dan faham asas Ibadah.. faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah.....3 Konsep Berwuduk Rukun wuduk Sunat dan makruh Cara bewuduk Perkara yg membatalkan wuduk Pengertian dan hukum 3.........BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ IBADAH STANDARD PRESTASI 3...... Tahu.....

... .. Tahu dan boleh mengetahui Sirah Rasulullah saw................ Tahu.... faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw....... Nama Guru : .... Tahu dan faham Sirah Rasulullah saw.faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw dengan menjadi naqib serta beristiqamah.. Tahu......1 Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda Salasilah keturunan nabi Keistimewaan keturunan Tanda kenabian nabi BAND 4. Tanda tangan guru : .......... faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw.. Tahu....BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________ SIRAH STANDARD PRESTASI BIL NAMA MURID 4.... Dan beristiqamah....2 Kisah Penyusuan Nabi Muhammad Nama ibu susuan Sebab nabi disusukan Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu Sirah Rasulullah saw...................................

.3 Terhadap Rakan Adab...................... Tahu dan faham asas adab... Tahu. Tahu... Tahu...1 Makan & Minum Kelebihan Doa beramal sebelum dan selepas Adabadab STANDARD PRESTASI 5.faham dan boleh menjaga adab dengan mengamalkannya dengan sempurna..Kelebihan adab dan akibat 5...Kelebihan adab dan akibat Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Adab............... faham dan boleh mengamalkan adab... Tahu.. Tanda tangan guru : ... faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa mengamalkannya.BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________ ADAB BIL NAMA MURID Adab Makan dan minum 5....... faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa beristiqamah.2 Terhadap Ibu Bapa Kelebihan Menghafaz dan akibat doa ibu bapa BAND 5................. ..... Nama Guru : .............4 Terhadap Guru Adab. menjadi naqib serta beristiqamah... boleh dicontohi.

... Tahu dan faham asas Jawi.1 6.........3 6..5 Membina perlataan drpd suku kata tertutup Satu suku kata tertutup 6... faham dan mampu membaca serta menulis Jawi....... Tahu. Tanda tangan guru : .... Nama Guru : .... Tahu...faham dan mampu membaca serta menulis Jawi boleh dicontohi..8 Bina dan tulis rangkai kata Baca ayat mudah 6.......... menjadi naqib serta beristiqamah................... Tahu...4 6. Tahu.... faham dan boleh menguasai asas Jawi....... faham dan mampu membaca serta menulis Jawi dan beristiqamah. .....6 6...........7 Baca rangkai kata 6..2 Boleh bersambung Tidak boleh bersambung Vokal dan konsonan Kelas : __________________ 6.....9 Bina dan tulis ayat mudah BIL NAMA MURID Huruf Jawi Tunggal Beza bunyi dan bentuk huruf Perkataan mudah daripada suku kata terbuka Membina perkataan drpd suku kata terbuka Suku kata terbuka Perkataan suku kata terbuka dan tertutup Perkataan dua suku kata tertutup BAND Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Jawi .BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ JAWI STANDARD PRESTASI 6.....

....................... faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah. faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah........ Tahu.... Tahu........ Nama Guru : . Tahu.............. Tanda tangan guru : .... Tahu dan faham asas Ibadah...................faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.... Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah............. ..BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ PERLAKUAN SOLAT STANDARD PRESTASI Berdiri tegak Lafaz niat dan takbiratu lihram Rukuk serta tomakninah Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Duduk tahiyyat awal Duduk tahiyyat akhir Membaca doa qunut Memberi salam Kelas : __________________ BIL NAMA MURID BAND – B5 D5 E5 & B6 D5 E5 Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Ibadah.

..... Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah..... Nama Guru : .... Tanda tangan guru : ............ ... Tahu............... faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah... Tahu.... Tahu...............faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah....BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 Nama Guru : _____________________________________________ Kelas : __________________ PERLAKUAN WUDUK STANDARD PRESTASI Membasuh kedua tangan hingga krpergelanga n tangan Membaca Basmalah Berkumurkumur Memasukkan air ke hidung Berniat Membasuh muka Membasuh kedua tangan hingga kesiku Menyapu sedikit air di kepala Membasuh telinga Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali Tertib Catatan BIL NAMA MURID BAND – B5 D4 E4 & B6 D4 E4 Band 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Ibadah. Tahu dan faham asas Ibadah............................ faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful