MINGGU 1 Sediakan ‘family tree’ peribadi dan kaitkan dengan sejarah penghijrahan nenek moyang.

Bincangkan tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan. MINGGU 2 Bincang dalam kumpulan kecil tentang pantang larang pelbagai kaum di Malaysia. Bentang hasil perbincangan. MINGGU 3 Banding beza dengan menggunakan borang pengurusan grafik tentang implikasi sosiobudaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. MINGGU 4 CUTI TAHUN BARU CINA MINGGU 5 Dalam bentuk forum kecil, buat perbincangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi jantina pada

MINGGU 6 Bincang dalam kumpulan kecil berkaitan dengan perancangan.peringkat pengajian tinggi dan implikasinya terhadap individu. masyarakat dan negara. terutamanya dari aspek fizikal dan sosio-emosi. . pelaksanaan serta kesan Program Kelas Intervensi Awal (KIA2M) MINGGU 7 Buat satu lakaran pelan lantai dan bincang tentang persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. MINGGU 9 Menyediakan peta minda tentang kriteria-kriteria untuk pembinaan persekitaran blik darjah yang mesra budaya. keluarga. MINGGU 8 Pembentangan hasil perbincangan tentang rasional pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP).

MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER MINGGU 12 PRAKTIKUM 1 MINGGU 13 PRAKTIKUM 1 MINGGU 14 PRAKTIKUM 1 MINGGU 15 PRAKTIKUM 1 .MINGGU 10 Merancang dan menyediakan RPH untuk pedagogi kelas bercantum.

guru pelatih berbincang dan memberi pendapat mereka. tempoh masa dan langkah-langkah tindakan.MINGGU 16 Mempersembahkan simulasi yang bertemakan adat makan salah satu etnik. MINGGU 17 Video klip yang berkaitan kemahiran komunikasi guru ditayangkan. . Bincangkan keunikan pelbagai adat yang patut dihormati dan dihargai. MINGGU 18 Perbincangan tentang proses merancang dan menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya. Fokus perbincangan ialah kumpulan sasaran. MINGGU 19 Pembentangan dan perbincangan. objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful