Mata Pelajaran Kelas Masa Tajuk Objektif/Hasil Pembelajaran

Set Induksi Aktiviti

Bahasa Melayu FU: 10.0 Aras 1 (i,ii,iii) 1C FS : 10.1 Aras 1 (i) 9.00-10.20 KBT : Menilai, menghubungkait Cerpen – Tukang Lama Pada akhir pembelajaran, murid dapat :Nilai murni 1.Menceritakan semula cerpen secara - kesabaran keseluruhan. 2.Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata dan ayat yang tepat. 3.Menghuraikan tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,serta latar. 1. Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid berkaitan dengan plot yang terdapat dalam cerpen. L1 – Perbincangan mengenai sinopsis cerpen Sistem Bahasa L2 – Murid menghuraikan tema, persoalan, watak -kata adjektif dan perwatakan, nilai dan pengajaran serta latar BBM untuk cerpen. -Buku KOMSAS L3 –Murid menjawab 5 soalan pemahaman Ilmu -Kemasyarakatan

Pencapaian objektif / impak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful