Trei Principii Pentru Realizarea Unui Argint Coloidal De Calitate

1. Puritatea. Calitatea oricărei substanțe coloidale de argint este în primul rând determinată de: Puritatea argintului folosit Puritatea apei folosite Gradul de curățenie al sârmelor de argint și al vasului folosit

Alți factori cum sunt calitatea aerului și concentrația luminii pot de asemenea influența calitatea soluției de argint coloidal obținute. 2. Controlul Curentului. Întregul proces de generare a argintului coloidal este legat strict de controlul deplasării argintului (a ionilor și a particulelor) prin apa distilată. Cu cat există un control mai strict al deplasării argintului, cu atât va fi mai înaltă calitatea soluției obținute. Condițiile variabile le includ pe toate specificate în secțiunea Puritate, iar suplimentar trebuie adăugate următoarele: Tensiunea aplicată Cantitatea de curent Mărimea și forma electrozilor de argint Cantitatea de apă utilizată Temperatura apei Mărimea și forma vasului Distanța între cei doi electrozi Mișcarea apei (dacă este cazul) în vas

3. Durata. Înțelegerea și măsurarea duratei obținerii fiecărei soluții de argint coloidal este de importanță deosebită, atât pentru mărimea particulelor ionilor de argint cât și pentru concentrația soluției însăși, în concluzie pentru calitatea finală a soluției coloidale obținute. Toate variabilele temporale sunt dependente de variabilele primelor două principii. Durata influențează mărimea și dispersia particulelor. Fiecare din aceste trei principii se bazează unul pe celălalt. Stăpânirea acestor trei principii simple înseamnă controlul producerii de argint coloidal. Fiecare generator avansat de argint coloidal, este avansat deoarece controlează unul sau mai multe din aceste principii, comparativ cu un generator clasic. Analizele de specialitate referitoare la calitatea soluției coloidale de argint constau în “Spectroscopia de absorbţie atomică (AAS)” și “Microscopia electronica de transmisie (TEM)”.

Tradus de Dănuț Vornicu

1

2 martie 2012

Explicarea procesului de realizare a argintului coloidal

Atunci când electrozii de argint sunt introduşi în apă distilată, începe o reacţie de electroliză. Electroliza este definita ca fiind Descompunere a unui electrolit sub acţiunea unui curent electric. În cazul nostru electrolitul îl reprezintă apa distilată. Se va observa că la început nu va fi vizibilă nici o reacţie. Aceasta se întâmplă datorită apei distilate, care este un foarte slab conducător de curent şi care permite traversarea unui foarte slab curent între cei doi electrozi. Acest curent desprinde electronii din electrozii de argint şi îi împrăştie în apa distilată. Cu cat este mai redusă conductibilitatea între cei doi electrozi, cu atât este mai înceată şi reacţia. Prin introducerea electrozilor în apa distilată, se închide circuitul electric între cei doi electrozi, iar electronii încep să circule de la electrodul negativ către cel pozitiv, prin apa distilată. Prin acest proces, atomii metalici de argint câştigă un electron, şi astfel se formează argintul ionic (Ag+). Odată cu continuarea procesului, conductivitatea crescută face ca particulele încărcate sa se formeze în apă (Ag-). Deoarece apa distilată restricţionează drastic circulaţia curentului, valoarea acestui curent este foarte mică. Acest fapt este ideal. Reacţia se păstrează la o valoare minimă, care permite realizarea celor mai mici particule de argint, şi un argint ionic ‚teoretic’ ideal. Cu cât creşte valoarea curentului prin apa distilată, cu atât se accelerează reacţia. Orice accelerarea a reacţiei duce la producerea unor particule mai mari de argint. Prin păstrarea curentului sub valoarea de 40 miliamperi (ideal între 5-20 miliamperi) se evită formarea de particule mari (n.t. cu cat sunt mai mari cu atât sunt mai ineficiente) de argint. Odată cu trecerea minutelor se va observa o uşoară decolorare a ambilor electrozi. Aceasta este o bună indicaţie a faptului că reacţia are loc. Pe electrodul negativ (catodul), se va depune argintul neutru (fără încărcătură electrică). Mici bule de H2, simple şi nedăunătoare, se vor forma în jurul acestui electrod şi se vor ridica. Pe electrodul pozitiv, se va observa o depunere de culoare neagră denumită noroi. Această depunere reprezintă oxid de argint (de culoare negru închis). Deşi acest oxid de argint este relativ nedăunător, este de preferat ca acesta să nu facă parte din soluţia finală de argint coloidal, mai ales dacă se foloseşte pentru uz intern. Pentru a evita aceasta, acordaţi o mare atenţie principiilor referitoare la puritate, listate în secțiunea Trei Principii Pentru Realizarea Unui Argint Coloidal De Calitate. Evitaţi depăşirea timpului optim, sau a curentului optim. Lăsaţi electrodul pozitiv să mai stea câteva minute, după ce l-aţi scos pe cel negativ, pentru a permite o mai puternică oxidare a noroiului. Făcând astfel, atunci când scoateţi electrodul pozitiv din apa distilată (devenită între timp soluţie de argint coloidal), noroiul va sta lipit de electrod şi nu va difuza în soluţie. Prin decolorarea electrozilor este evident că are loc o reacţie. Realizarea argintului coloidal începe chiar din momentul alimentării cu tensiune a electrozilor, în prealabil introduşi în soluţia de apă distilată, deşi concentraţia nu este suficient de mare pentru a putea fi văzută de ochiul uman. Odată cu trecerea timpului, reacţia se accelerează. Ionii de argint, fiind difuzaţi în apa distilată, ajută la creşterea conductivităţii acesteia. Astfel, intre cei doi electrozi de argint va circula un curent din ce în ce mai mare. Aceasta, bineînţeles, va mări cantitatea de ioni de argint, desprinşi din electrod.
Tradus de Dănuț Vornicu 2 2 martie 2012

Există un anumit punct în acest proces, în care viteza reacţiei va produce particule mari de argint (ne-ionice). Din această cauză ambele, puritatea şi timpul sunt elemente importante în realizarea unei soluţii de argint coloidal de calitate, mai ales când vorbim de realizarea acestuia acasă. Acum este momentul sa vorbim despre utilizarea unei tensiuni de aproximativ 30V. Aceasta tensiune s-a constatat practic că este cea mai indicată pentru realizarea unei soluţii coloidale curate, deoarece electrozii rămân curaţi. Momentul indicat pentru a începe urmărirea continuă a reacţiei este atunci când in soluţie apar primele semne de culoare galbenă (o ceaţă gălbuie în mai ales în jurul electrodului negativ). Aceasta indică că există o dispersie uniformă a particulelor de argint electro-coloidale, care au mărimea între 0,001 şi 0,1 microni. Particulele de argint absorb lumina violet şi reflectă lumina galbenă. Numeroase teste efectuate prin observarea la microscopul electronic, au arătat că la 5 minute de la apariţia culorii galbene reacţia poate fi oprită, în acest moment concentraţia fiind de 3-5 ppm. Aceasta este valabil pentru o cantitate de 200 grame de apă distilată (un pahar), aflată la temperatura camerei şi dacă sau păstrat condiţiile de puritate şi toate sugestiile anterior menţionate. Cu cât mai mult timp se va continua reacţia peste acest moment critic, cu atât va creşte riscul de a realiza particule de argint mai mari. După scoaterea electrozilor, acoperiţi vasul şi lăsaţi soluţia să se liniştească pentru câteva ore, de preferat într-un loc întunecat. Testaţi apoi concentraţia obţinută cu un fascicul laser, observând apariţia efectului Tyndal. În prezenţa fasciculului laser, datorită reflecţiei, se vor putea vedea şi particulele de argint care plutesc în soluţie. Cu practica veţi obţine o soluţie de argint coloidal cat mai bună.

Tradus de Dănuț Vornicu

3

2 martie 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful