Euthanasia Pendahuluan

Universiti Tunku Abdul Rahman

Perkataan “euthanasia” berasal daripada bahasa Yunani eu (Baik) dan thanatos (Mati), yang digabungkan menjadi mati dengan baik. Dengan kata lain, euthanasia membawa maksud tindakan menamatkan hidup seseorang dengan sengaja kerana seseorang tidak dapat menahan kesakitan yang dibawa oleh penyakit atau seseorang tidak dapat diubati dengan perubatan yang sedia ada. Selain itu, euthanasia juga bermakna kematian dengan aman tanpa kesakitan. Euthanasia boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu voluntary euthanasia, non-voluntary euthanasia, involuntary euthanasia, euthanasia aktif, dan euthanasia pasif. Pada masa kini, hanya beberapa negara yang membenarkan perlaksanaan euthanasia, iaitu Holland, Belgium dan negeri Oregan serta negeri Washington di Amerika Syarikat. Euthanasia tidak dapat dilaksanakan di seluruh dunia kerana perbuatan tersebut boleh membangkitkan persoalan moral, dan bertentangan dengan ajaran agama serta undang-undang yang sedia ada

Secara umum, euthanasia hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang meluluskannya sekiranya mendapat permintaan daripada pesakit yang nazak (voluntary euthanasia). Dalam kes koma, sesetengah keluarga pesakit akan membuat permohonan untuk melaksanakan euthanasia ke atas pesakit supaya kematiannya boleh dipercepatkan (Nonvoluntary euthanasia). Euthanasia boleh dilaksanakan dengan menyuntik ubat-ubatan yang membawa mautan (euthanasia aktif) atau dengan menghentikan bekalan ubatan, keperluan asas dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melanjutkan hidup pesakit (euthanasia pasif).1 Perlaksanaan euthanasia untuk menamatkan hidup seseorang yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh telah membangkitkan pelbagai soalan moral dalam masyarakat. Isu ini

1

Mohd Ilham Ismail, (23 Mac 2005), Konsep Otak Mati dan Euthanasia, http://members.tripod.com/tibbians/ilham.pdf (30 Januari 2009)

Pr e

vi

ew

di negara masing-masing.

O nl

y

1

Euthanasia

Universiti Tunku Abdul Rahman

melibatkan pelbagai perspektif yang mempunyai idea yang berbeza. Daripada perspektif pesakit, kadang-kala penyakit yang dihidapi akan membawa pelbagai kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh pesakit. Sebab itu, kebanyakan pesakit yang masih bersedar mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk berputus asa dan memilih untuk menamatkan hidupnya tanpa kesakitan. Akan tetapi, ahli keluarga pesakit boleh menghadapi dilemma dalam membuat keputusan jika pesakit tersebut berada dalam keadaan koma. Dengan melaksanakan euthanasia, kos perubatan yang ditanggung oleh ahli keluarga dapat diringankan tetapi pada masa yang sama, adakah itu pilihan yang diingini oleh pesakit untuk menamatkan hidupnya? Dalam proses membuat keputusan, ahli keluarga juga akan menghadapi tekanan daripada pelbagai aspek, termasuk masyarakat, diri sendiri dan lain-lain. Manakala dalam perspektif perubatan, euthanasia membawa alternatif kepada pesakit dan tindakan ini boleh menamatkan hidup seseorang tanpa kesakitan dan menghentikan

masa merekalah yang mengambil keputusan sama ada pesakit berkelayakan untuk menerima euthanasia. Tetapi pada masa yang sama, sebahagian pesakit akan berasa takut sekiranya doktor yang merawatinya berpendapat bahawa pesakit tidak dapat disembuhkan dan doktor akan melaksanakan euthanasia kepadanya. Keyakinan antara pesakit dengan doktor mungkin akan dikurangkan sekiranya euthanasia sentiasa dilaksanakan oleh doktor. Dalam soal agama, kebanyakan agama percaya bahawa hidup seseorang adalah diberikan oleh Tuhan dan manusia tidak menpunyai hak untuk menamatkan hidup. Jelaslah isu euthanasia menerima bantahan yang tegas daripada ahli agama. Oleh itu, perbuatan euthanasia bukan sahaja melibatkan pesakit sahaja tetapi juga melibatkan ahli keluarga, ahli perubatan, isu agama dan lain-lain. Dengan ini, isu euthanasia harus diuruskan secara teliti supaya isu ini tidak menjadi isu perbalahan dalam lapisan masyarakat.
2

Pr e

vi

ew

penderitaan. Doktor memainkan peranan yang penting dalam isu ini kerana pada kebanyakan

O nl

y

Euthanasia Huraian Isu Sejarah euthanasia

Universiti Tunku Abdul Rahman

Perkataan ‘euthanasia’ yang digunakan pada kali pertama adalah dipercayai terdapat dalam karya Suetonius, seorang sejarawan Roman, bertajuk De Vita Caesarum--Divus Augustus, yang menghuraikan kematian Augustus Caesar. Petikan di bawah merupakan salah satu petikan di dalam karya tersebut.

"...while he was asking some newcomers from the city about the daughter of Drusus, who was ill, he suddenly passed away as he was kissing Livia, uttering these last words: "Live mindful of our wedlock, Livia, and farewell," thus blessed with an easy death and such a one as he had always longed for. For almost always, on hearing that anyone had died swiftly and painlessly, he prayed that he and his might have a like

Kira-kira 400 S.M., salah satu frasa dalam Sumpah Hippokratik oleh Hippocrates, seorang ahli perubatan Greek yang amat terkenal, menyatakan bahawa

“Saya tidak akan memberi ubat yang boleh membawa kemautan kepada sesiapa pun walaupun diminta ataupun dicadangkan.”3

di mana inilah dipercayai bermulanya konsep pertentangan euthanasia. Manakala penyokongan idea euthanasia yang pertama adalah pada abad ke-16, oleh Thomas More. Dia berpendapat bahawa apabila seseorang pesakit menghidapi penyakit yang

2

The Life Information Charitable Trust, (2007), General History of Euthanasia, http://www.euthanasia.org.nz/about-euthanasia/history-global/1/ (2 Februari 2009) 3 Michael North, National Library of Medicine, Hippocratic Oath, (2002), http://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html (8 Februari 2009)
3

Pr e

vi

ew

euthanasia, for that was the term he was wont to use. "2

O nl

y

Euthanasia

Universiti Tunku Abdul Rahman

tidak dapat diubati dan dia menderita disebabkan penyakit tersebut, dia haruslah dinasihatkan supaya matikan diri. Pesakit tersebut sepatutnya menyedari bahawa penyakitnya yang langsung tidak dapat diubati akan menjadi beban orang lain dan penderitaannya akan menyebabkan orang lain berasa kasihan terhadapnya. 4 Undang-undang Inggeris iaitu English Common Law telah membantah perbuatan pembunuhan diri, sama ada dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga sejak tahun 1300 sehingga abad lepas. Dalam English Common law, Bracton, seorang pihak autoriti yang paling awal untuk hukum tersebut, menyatakan bahawa

“Sesiapa yang membunuh diri disebabkan oleh ketidakinginan untuk menerima penderitaan badan yang selanjutnya akan dirampaskan harta benda peribadi, tetapi tidak akan merampas hartanya yang berharga.”. 5

Pada akhir abad ke-18, Prussia telah menggubalkan undang-undang bagi meringankan hukuman kepada sesiapa yang membantu dalam pembunuhan pesakit yang menghidapi penyakit yang tidak dapat diubati pada 1 Jun 1794. Sejak abad-ke 19, isu euthanasia menjadi semakin hangat didebati di kebanyakan negara, terutamanya di Amerika Utara dan Eropah. Pengubalan akta yang anti-euthanasia iaitu mengharamkan pembunuhan diri dengan bantuan di dalam undang-undang Amerika di New York pada 10 Disember 1828 telah menyebabkan beberapa negeri Amerika Syarikat seperti California dan Dakota turut menggunakan akta tersebut sebagai contoh di setiap negeri masing-masing. Manakala di antara tahun 1857 dan 1865, Suruhanjaya New York yang diketuai oleh Dudley Field telah merangka kod jenayah yang melarangkan pembantuan dalam pembunuhan diri, terutamanya dalam “Pembekalan

4

Aysegil Demirhan Erdemir dan Omur Elcioglu, (2001), Eubios Journal of Asian and International Bioethics 11, Eubios Ethics Institute, 47-49. 5 Neil McGill Gorsuch, (2006), The Future of Assisted Suicide and Euthanasia, Princeton University Press, 2829.
4

Pr e

vi

ew

O nl

y

Euthanasia

Universiti Tunku Abdul Rahman

kepada seorang dengan sebarang ubat atau senjata yang boleh menyebabkan kemautan, walaupun niat orang tersebut yang hendak mengambil nyawa sendiri telah diketahui”. 6 Walaubagaimanapun, dengan kepesatan dalam teknologi perubatan, Amerika Syarikat pada abad ke-20 mulai menimbang semula akta anti-euthanasia tahun 1828 berulang-kali. Pada tahun 1889, Nietzsche, seorang ahli falsafah Jerman menyokong kematian secara sukarela dengan karya falsafahnya yang bertajuk Thus Spoke Zarathustra.

Many die too late, and some die too early. yet strange sounds the precept: “Die at the right time!”Die at the right time! So teach I, Zarathustra.

…My death, praise I unto you, the voluntary death, which cometh unto me because I want it.

Manakala seorang peguam Jerman bernama Jost telah menyediakan sebuah buku bertajuk “Killing Law” pada tahun 1895. Jost menekankan bahawa hanya mereka yang menghidapi penyakit maut boleh diizinkan kematian jika mereka sendiri meminta untuk dimatikan. Penyokongan isu euthanasia di Jerman diteruskan dengan penerbitan sebuah buku kecil bertajuk ‘The Release of the Destruction of Life Devoid of Value’ pada tahun 1920 oleh dua orang professor Jerman, Alfred Hoche dan Karl Binding yang menyokong pengambilan nyawa makhluk yang tidak bernilai. Mereka juga berpendapatan bahawa seseorang pesakit yang meminta bantuan untuk mati berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut daripada doktor, jika di bawah keadaan yang terkawal. Buku inilah yang telah menjadi asas euthanasia bukan sukarela kepada Nazi Jerman.7

6 7

History of Euthanasia, (2009), http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html (5 Februari 2009) Malcolm Muggeridge, (1980), The Humane Holocaust, < http://www.prolifeforum.org/ethics/muggeridge.asp> (18 Februari 2009)
5

Pr e

vi

ew

O nl

Nietzsche - Thus Spoke Zarathustra

y

11 8 Definition of Voluntary Euthanasia Society. tinjauan pendapat umum di Amerika Syarikat telah mendedahkan bahawa hanya 36% orang Amerika Syarikat hendak mengesahkan pembunuhan diri dengan bantuan. (4 September 2004). 8 Beberapa tahun kemudian.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Pada tahun 1935.com/script/main/art.csustan. iaitu Voluntary Euthanasia Society (VES) telah dibentuk di England pada tahun 1935. Killing Them Kindly: Lessons from the euthanasia movement. ataupun menurutnya.htm (10 Februari 2009) 10 Philip Gavin. tindakan euthanasia perintah Adolf Hitler yang bertarikh 1 September 1939. (1996). (2007). mercy death.9 Kod nama ‘Aktion 4’ iaitu satu program euthanasia Nazi Jerman telah dilancarkan pada Oktober 1939 menujukan kepada kanak-kanak berumur 3 tahun ke bawah yang menderita daripada kecacatan fizikal dan mental ataupun “makhluk yang tidak sepatutnya hidup”. Pada tahun yang sama.edu/history/faculty/Weikart/killing. A Concise History of Euthanasia. Persatuan tersebut adalah merupakan jenis persatuan yang pertama kali ditubuhkan di seluruh dunia.historyplace.asp?articlekey=7423 (12 Februari 2009) 9 Richard Weikart . http://www.com/ (12 Februari 2009) 11 Ian Dowbiggin. The History Place. pada tahun 1950. Rowman & Littlefield. Selepas program tersebut dilancarkan dan semakin berkembang. sesiapa yang didapati menghidap penyakit yang tidak dapat diubati selepas menjalankan pemeriksaan haruslah diberikan euthanasia bukan sukarela. 13 November 1998. http://www. persatuan euthanasia Amerika Syarikat iaitu Euthanasia Society of America (ESA) juga ditubuhkan pada tahun 1938 oleh Charles Francis Potter. 10 Selepas itu. http://www. Atas O nl y . VES ditubuhkan dengan tujuan mengesahkan euthanasia sukarela supaya mereka yang menderita daripada penyakit serius boleh mendapatkan bantuan untuk mati apabila mereka memintakannya.medterms. ataupun assisted suicide. satu persatuan yang menyokong euthanasia sukarela. Persatuan Perubatan Dunia (World Medical Association) telah mengutuk euthanasia secara terbuka dan menyerukan supaya semua persatuan perubatan negara seharusnya membuat sedemikian. 97 6 Pr e vi ew bukan sukarela tersebut juga terlibat kanak-kanak dan orang dewasa yang kurang upaya.

Oxford University Press. tetapi telah berjaya O nl y .oregon.gov/DHS/ph/pas/index. Draf undang-undang tersebut mula berkesan pada tahun 1996. Amerika Syarikat telah berjaya menggubalkan undang-undang Death with Dignity Act yang memberi keizinan kepada penduduk Oregon yang menghidapi penyakit maut menjalankan euthanasia sukarela terhadap sendiri. mahkamah tertinggi Holland.15 Seterusnya pada tahun 2000.” 12 Empat tahun kemudian. dan semuanya dilaksanakan oleh Dr Philip Nitschke.13 Manakala pada tahun 1995.euthanasia. seorang kanak-kanak atau orang dewasa. Secara umumnya. negeri Oregon. daerah utara Australia telah meluluskan draf undangundang yang mengenai euthanasia iaitu Rights of the Terminally Ill Act of the Northern menterbalikkan kelulusan draf undang-undang tersebut pada tahun 1997 oleh Parlimen Australia. Salah satu frasa di dalam pengumuman tersebut yang menegaskan pandangan mereka berbunyi “Ini adalah diperlukan untuk menegaskan lagi bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh memberikan keizinan untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. secara tidak langsung. http://www.net/page/OurDirector (13 Februari 2009) 15 Death With Dignity Act. 14 Pada 27 Oktober 1997. Semasa tempoh draf undang-undang tersebut berkesan. (1997). Dua tahun kemudian. http://www. sama ada dia fetus atau embrio. 401 14 About Philip Nitschke. telah mengizinkan euthanasia sukarela di bawah beberapa keadaan disebabkan oleh kes Alkmaar. hanya empat euthanasia telah dilaksanakan. pengisytiharan tersebut adalah menunjukkan pertentangan mereka terhadap euthanasia.exitinternational. iaitu pada tahun 1984. Voluntary Euthanasia and the Common Law. Holland turut meluluskan euthanasia sukarela dan pembunuhan diri dengan bantuan doktor. gereja Katolik telah membuat pengisytiharan terhadap euthanasia. Belgium juga meluluskan 12 Declaration Issued By The Sacred Congregation For The Doctrine Of The Faith http://www.shtml (15 Februari 2009) 7 Pr e vi ew Territory. dengan bantuan doktor. ataupun seseorang yang menderita daripada penyakit maut.org. ataupun seseorang yang menghadapi ajal.nz/religious-key-issues/catholic-church-teaching/ (2 Februari 2009) 13 Margaret Otlowski. seorang yang sudah tua.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Pada 5 May 1980.

Washington State Medical Association (WSMA) menentangkan kelulusan tersebut. negeri Washington berjaya dalam pengundian untuk pengesahan Initiative 1000 iaitu seseorang penduduk Washington yang menghidapi penyakit maut dan telah diramalkan secara klinikal bahawa dia hanya dapat hidup untuk enam bulan sahaja. Washington State Voters Legalize Physician-Assisted Suicide. pada masa yang sama. http://www.newswithviews. (2 Julai 2008). masih terdapat banyak persatuan dan negara bergiat untuk megesahkan euthanasia.org/medicine-news-1/As-I-1000-Signatures-are-Counted--Washington-State-Medical-AssociationOpposition-to-Physician-Assisted-Suicide-Reiterated-23161-1/ (17 Februari 2009) 8 16 Pr e vi ew boleh dimusnahkan oleh kelulusan initiative 1000. http://www. Brain P.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman undang-undang euthanasia seperti yang terdapat di negara Holland.Wicks.htm (17 Februari 2009) 18 Washington State Medical Association. “Kami percaya pembunuhan diri dengan bantuan doktor tidak sesuai langsung dengan peranan doktor yang sebagai penyembuh. euthanasia dipercayai amat sukar untuk diluluskan di seluruh dunia. boleh membuat permohonan untuk membunuh diri dengan ubat yang disediakan oleh doktor. 17 Akan tetapi.org. http://www.16 Setelah melebihi 100 percubaan untuk megesahkan undang-undang euthanasia sukarela selepas negeri Oregon di Amerika Syarikat.nz/abouteuthanasia/history-global/1/ (2 Februari 2009) 17 Sarah Foster. “Pesakit sentiasa menaruhkan harapan terhadap doktor untuk menyembuhkannya dan ikatan tersebut Sehingga pada masa kini. (24 November 2008).euthanasia. As I-1000 Signatures are Counted. Akan tetapi.biomedicine. General History of Euthanasia.”18 O nl y . The Life Information Charitable Trust.com/NWV-News/news109. mengizinkan euthanasia sukarela dan pembunuhan diri dengan bantuan doktor. disebabkan oleh penglibatan yang terlalu besar dalam pelbagai aspek dan perspektif. akhirnya pada 4 November 2008. Washington State Medical Association Opposition to Physician-Assisted Suicide Reiterated.” Kata Presiden WSMA.

pelbagai kaedah-kaedah telah digunakan untuk memulakan proses euthanasia. (Ogos 2007).+ETIKA+DAN+UNDANGUNDANG&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=my (21 Februari 2008) 9 19 Pr e vi ew § Kaedah penyekatan sokongan hidup O nl perubatan.files.com. Dalam kaedah ini. Euthanasia dari perspektif sains. iaitu euthanasia pasif dan euthanasia aktif. http://72. Dalam sesetengah kes. kaedah penyekatan prosedur penyahhidratan. Kaedah penyekatan sokongan hidup biasanya dijalankan atas seseorang yang memerlukan peralatan sokongan hidup seperti respirator dan alat-alat perubatan yang lain.doc+EUTANASIA+DARI+PERSPEKTIF+SAINS. Setiap kaedah ini boleh memberikan akibat yang berlainan.132/search?q=cache:3CQ3J8mp5dsJ:umchemistry. § Kaedah penyekatan prosedur perubatan Kaedah penyekatan prosedur perubatan dijalankan atas seseorang yang memerlukan prosedur perubatan untuk meneruskan hidupnya. Dalam kaedah ini. 19 Semua kaedah-kaedah euthanasia pasif perlu mendapatkan keizinan daripada mahkamah untuk dilaksanakan.com/2007/08/perfecteuthanasia. seseorang itu akan mati secara semula jadi.Euthanasia Kaedah-kaedah Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Dengan perkembangan euthanasia yang semakin besar di seluruh dunia. Akhirnya. peralatan sokongan hidup ditanggalkan dan seseorang itu dibiarkan mati dalam keadaan semula jadi. kaedahkaedah euthanasia boleh dikategorikan kepada dua jenis. Secara umumnya. y kaedah kebuluran dan .14. seseorang akan dibiarkan dengan mengubah bentuk sokongan hidup dan meninggal dunia dalam keadaan semula jadi. penyekatan pembekalan Wordpress.235. dan kaedah euthanasia melalui komputer riba. prosedur perubatan dihentikan dan seseorang itu tidak dibekalkan dengan sebarang ubat lagi. Contohnya. Euthanasia pasif Dalam euthanasia pasif.wordpress. ada juga yang menyakitkan. kaedah penyekatan sokongan hidup. etika dan undang-undang.

Selepas itu. kematian adalah tidak dapat dielakkan jika kaedah tersebut dilaksanakan terhadap seseorang. Biasanya kematian yang berlaku dalam kaedah ini adalah disebabkan penyahhidratan. 20 § Kaedah euthanasia melalui komputer riba Nitschke semasa kelulusan Rights of the Terminally Ill (ROTI) Act pada tahun 1995 di Wilayah Australia Utara. beliau membawa komputer riba. Dalam kaedah ini. Philip O nl y .nz/abouteuthanasia/methods/ (21 Februari 2008) 10 Pr e vi ew Salah satu kaedah untuk euthanasia pasif yang menarik telah digunakan oleh Dr.euthanasia. Sama ada seseorang itu adalah olahragawan Olimpik sihat yang boleh mengambil makanan dan cecair melalui mulut ataupun pesakit lemah dan kurang upaya yang menerima makanan dan cecair melalui penyuapan tiub. Adakan anda memahami bahawa jika anda membaca sampai skrin yang terakhir dan menekan “ya”. dan jarum suntik yang diisikan dengan barbiturit semasa melaksanakan pembunuhan diri terhadap pesakitnya. Komputer ribanya telah dilengkapkan dengan satu program “bunuh diri”. Hal ini mengakibatkan jantungnya berhenti dan mati secara semula jadi. makanan dan cecair-cecair (pemakanan dan penghidratan) disingkirkan daripada seseorang. program akan bermula dan tiga soalan akan timbul pada skrin komputer seperti berikut: 1. beliau akan membuat panggilan kepada pesakit. Sebelum menjalankan kewajipannya. anda akan diberikan ubat yang menyebabkan kematian dan anda akan mati? Ya/Tidak 20 The Life Information Charitable Trust. (2007).Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman CPR (Cardio-pulmonary resuscitation) juga dijalankan apabila seseorang itu memerlukan CPR. Selepas pemasangan peralatan antara komputer riba dan pesakit. Euthanasia Methods. paip plastik.org. http://www. § Kaedah kebuluran dan penyahhidratan Satu lagi kaedah euthanasia yang biasanya dijalankan atas seseorang dalam keadaan coma ialah kaedah kebuluran dan penyahhidratan.

Dalam kaedah ini. pembunuhan diri yang dibantu oleh doktor (Physician Assisted Suicide). (2006). pelaksana O nl y . anda akan diberikan suntikan yang membawa kematian. Dalam masa 15 saat. doktor berkenaan menjelaskan pengetahuan mengenai euthanasia dan cara membunuh dengan jelas kepada seseorang yang memohon untuk mematikan diri. Exit International US Ltd.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman 2. 8 11 Pr e § Kaedah pembunuhan diri yang dibantu oleh doctor (Physician Assisted Suicide) vi ew menunaikan permintaan seseorang pesakit yang sakit tenat. doktor akan melaksanakan euthanasia aktif terhadap mereka yang bertegas untuk membunuh diri dengan bantuan doktor. 21 Euthanasia aktif Euthanasia aktif melibatkan pembunuhan seseorang melalui tindakan secara langsung dan pada kebanyakan masa pembunuhan sebegini dilaksanakan semata-mata untuk euthanasia aktif akan didakwa sekiranya pelaksanaan tersebut tidak diizinkan oleh mahkamah. Bimbingan tersebut akan membantu mereka yang terlibat memahami tujuan euthanasia dan membantu mereka membunuh diri. anda akan mati? Ya/Tidak 3. 21 Philip Nitschke & Fiona Stewart. Adakah anda memahami jika anda terus dan menekankan “ya” pada skrin seterusnya. Selepas itu. Contohnya. Cara ini membolehkan doktor menjalankan tugasnya terhadap pesakit secara tidak langsung. The Peaceful Pill Handbook. dan kaedah suntikan dadah. penggunaan “pil aman”. Ya/Tidak Penekanan “ya” dalam ketiga-tiga soalan akan mengaktifkan penyuntikan program dan ubat yang membawa kematian akan disuntikkan kepada pesakit. Kadang-kala.

tanpa penderitaan dan kesakitan. seseorang akan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak sedar diri. Pr e vi ew O nl y 12 . § Kaedah suntikan dadah Kaedah euthanasia yang paling biasa digunakan dalam euthanasia aktif iaitu memberi pesakit ubat morfin yang biasanya digunakan untuk mengawal kesakitan dalam dos yang tinggi.Euthanasia § Kaedah suntikan mati dan penggunaan “pil aman” Universiti Tunku Abdul Rahman Kebanyakan orang tidak menerima penyingkiran segala rawatan dan penjagaan terutama penyingkiran makanan dan cecair-cecair kerana mereka berasa kaedah tersebut amat menyakitkan. Dengan menggunakan suntikan mati dan “pil aman”. dan mereka lebih sudi untuk menerima suntikan mati dan penggunaan “pil aman”. Suntikan tersebut akan menindas respirasi pesakit dan menyebabkan kematian yang lebih awal daripada yang sepatutnya.

Pada masa itu. http://dying. Karen Ann Quinlan yang berumur 21 tahun telah dimasukkan ke hospital dalam keadaan kehilangan kesedaran diri. Akhirnya. Keluarganya menerima beribu-ribu surat simpati dan kebanyakannya berpendapat bahawa keluarga Karen tidak sepatutnya membiarkan Karen menderita selama ini. 22 22 Kirsti A. Kedua-dua ibu O nl y .htm . Setahun kemudian. kes euthanasia sukarela (voluntary euthanasia) dan kes kegagalan dalam permohonan euthanasia. mahkamah-mahkamah membenarkan rawatannya untuk dihentikan. Dalam beberapa jam bapanya. Kes euthanasia bukan sukarela (Voluntary euthanasia) § Kes Karen Ann Quinlan. dia meniggal dunia disebabkan oleh penyakit pneumonia.Euthanasia Kes-kes yang melibatkan euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Beberapa kisah benar mengenai euthanasia telah disertakan sebagai rujukan. Kes-kes sedemikian sentiasa berlaku di mana-mana jua sahaja dan cara untuk melaksanakan euthanasia adalah berlainan. Dyer. Kes-kes berikut telah digolongkan kepada kes euthanasia bukan sukarela (non-voluntary euthanasia).about. (20 Februari 2009) 13 Pr e vi ew sahaja. tetapi penyuapan buatan masih diteruskan dan dia telah dikekalkan sebagai sebuah badan yang hidup sehingga Jun 1985. penganut Roman Catholics. Kebanyakan kes yang disertakan tergolong kepada kes euthanasia bukan sukarela.com/od/palliativeendoflifecare/p/karen_quinlan. Amerika Syarikat Pada bulan April hari 15. mengetahui bahawa anak perempuan mereka tidak rela berada dalam keadaan tersebut. dia telah memasuki keadaan koma yang tidak dapat dipulihkan. Karen Ann Quinlan .A Focal Point for Death with Dignity/Right to Die Movement. 1975. (19 Disember 2006). Karen memasuki keadaan vegetatif persisten.

pada umur 22. dan setelah menjalani perawatan intensif maka 23 Telegraph & Argus. mengalami kerosakan otak yang teruk daripada kemalangan keruntuhan tempat duduk stadium apabila dia dan penyokongpenyokong bola sepak lain yang sedang berhimpit-himpit untuk memasuki ke dalam stadium Hillsborough pada bulan April 1989. ketidakmampuan untuk menanggung beban bayaran perawatan turut menjadi alasannya untuk permohonan tersebut. (21 Februari 2009) 14 Pr e vi ew selama lima tahun tetapi dia tidak akan pulih dan jika tiub penyuapan dikeluarkan. Akhirnya. dan pakar-pakar lain dalam bidang perubatan bercadang bahawa dia boleh bertahan mati dalam beberapa hari. Allan dan Barbara. (15 April 1999). Presiden Bahagian Keluarga.co. Kes ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang di luar keinginan pesakit. Indonesia Satu permohonan untuk melakukan euthanasia pada tarikh 22 Oktober 2004 telah dibuat oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma ke Mahkamah Negeri Jakarta Pusat kerana tidak lega melihatkan isterinya yang bernama Again Isna Nauli. Tony meninggal dunia daripada penyahhidratan sembilan hari selepas tiub penyuapannya dialihkan. tergolek koma selama 2 bulan dan di samping itu. Tony Bland. Tony Bland yang berada dalam keadaan koma dengan memutuskan tiub-tiub penyuapannya.Euthanasia § Kes Tony Bland. menyokong tindakan mahkamah dan berasa lega atas keputusan tersebut. dia akan O nl y .uk/1999/4/15/164123. Sebanyak sembilan puluh lima peminat telah mati dalam malapetaka itu.thisisbradford. United Kingdom Universiti Tunku Abdul Rahman Pada 1992. http://archive. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Mahkamah Negeri Jakarta Pusat. Ibu bapa Tony Bland. 23 § Kes Again Isna Nauli. tidak ada "kemungkinan munasabah" bahawa dia akan sedar daripada koma.html . 33 tahun. Tuan Stephen Brown berkata. Mahkamah Tinggi United Kingdom membenarkan euthanasia mangsa kemalangan Hillsborough. A right to choose. para doktor Tony Bland dari Hospital Besar Airedale. Dalam Mahkamah Tinggi.

taipeitimes. Terri jatuh di rumahnya dan ditemui oleh suaminya. akibat kekurangan oksigen. namun ibubapa Terri Schiavo iaitu Bobert dan Mary Schindler menyatakan keberatan dan menentang niat menantu mereka. doktornya kemudian dituduh kesalahan praktik dan terpaksa O nl y . tetapi beberapa hari kemudian. Terri dapat diresusitasikan lagi setelah ambulans dipanggil. Menurut kalangan medik.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman keadaan terakhir pesakit (pada 7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesihatannya. Ketika akhirnya hakim memutuskan bahawa salur makanan boleh dilepaskan. 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika Syarikat memberikan keizinan untuk mencabut salur makanan yang selama ini menghidupkan pesakit dalam koma ini. maka pada bulan Mei 1998 suaminya.24 § Kes Terri Schiavo. pada 31 Mac 2005.com/News/world/archives/2004/11/15/2003211150 . Dua kali salur makanan telah dilepaskan dengan izin mahkamah. dia mengalami kerosakan otak yang kritikal. Amerika Syarikat Terri Schiavo (41 tahun) telah meninggal dunia di negeri Florida. dalam keadaan kegagalan jantung. Michael Schiavo membuat permohonan ke mahkamah agar salur alat bantu makanan pada isterinya boleh dicabut agar isterinya dapat meninggal dengan tenang. Oleh kerana itu. Indonesian call for euthanasia riles Muslim population. Setelah Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma. tetapi disebabkan oleh penghentian nafas dalam masa yang panjang. (19 Februari 2009) 15 Pr e vi ew tubuhnya. maka para penyokong keluarga Schindler melakukan segala yang boleh untuk menggerakkan Senat Amerika Syarikat agar membuat undang-undang yang 24 Taipei Times. http://www. Michael Schiavo. (15 November 2004). salur makanan tersebut dipasang kembali atas perintah hakim yang lebih tinggi. kegagalan jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam membayar ganti rugi besar kerana kecuaian dalam penilaiannya iaitu tidak menemukan keadaan yang membahayakan ini pada pesakitnya. Koma pesakit tersebut bermula pada tahun 1990.

Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman memerintahkan Mahkamah Persekutuan untuk meninjau kembali keputusan hakim tersebut. the debate on euthanasia opens. Seoul. Park. United Kingdom Pada tahun 1992. Nigel Cox mencabar undang-undang secara terbuka dan bersetuju kepada permintaan Puan Boyes yang berumur 70 tahun untuk menjalankan euthanasia 25 Diana Lynne. Dr. (21 Februari 2009) 26 Theresa Kim Hwa-young. The whole Terri Schiavo story. seorang doktor bernama Park yang berumur 30 tahun.php?l=en&art=9539 . Nigel Cox. berdasarkan undang-undang di Amerika. Pada Disember 2002. (13 Jun 2007). (21 Februari 2009) 16 Pr e vi ew tuduhan melakukan pembunuhan. kemungkinan besar pesakit tersebut hanya dapat bertahan selama 24 jam sahaja. pesakit tersebut amat diderita oleh penyakit sirosis hati yang telah mencapai peringkat akhir. kekuasaan kehakiman tidak bergantungan dengan sebarang kuasa yang lain. 25 § Kes Dr. (24 Mac 2005). pada tahun 2002. anak lelaki pesakit tersebut meminta polis untuk menyiasat kakaknya berserta dengan doktor tersebut atas menunai permintaan anak perempuan pesakit tersebut agar alat bantu pernafasan tersebut tidak dipasangkan. telah mencabut alat bantu pernafasan atas permintaan anak perempuan pesakit tersebut.worldnetdaily. Undang-undang ini disokong oleh Dewan Perwakilan Amerika Syarikat dan ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush. http://www.asianews. terdapat seorang pesakit wanita berusia 68 tahun yang menderita daripada penyakit sirosis hati. Tetapi. Korea Selatan Di Korea Selatan. Dr. http://new.it/index. Setelah dirawat selama tiga bulan. Satu minggu sebelum mati. Park mengatakan bahawa dia tidak bersalah dan hanya O nl y . dan doktor mengatakan bahawa walaupun alat bantu pernafasan tidak dicabut.asp?ARTICLE_ID=43463 . akhirnya hakim persekutuan membenarkan keputusan hakim terdahulu.26 Euthanasia sukarela (voluntary euthanasia) § Kes Dr.com/news/article.

United Kingdom Dianne Pretty 29 menghadapi penyakit neuron motor kritikal. Ubat biasa tidak melegakan penderitaannya. (12 Mei 2002). Dia dan suaminya merayu kepada mahkamah agar memberikan keimunan dari dakwaan terhadap suaminya jika suaminya membantu dia membunuh dirinya. setelah membuat permintaan yang berterusan. Dianne Pretty telah mati di hospital dalam keadaan yang dia hendak mengelakkan. Cox telah digantung kerja dan dihukum oleh mahkamah.stm . Cox memberinya satu suntikan kalium klorida dan akhirnya Puan Boyes meninggal dunia. Cambridge University Press. Terdapat seorang perakam dokumentari telah merekodkan penderitaan dan kehilangan 27 28 John Keown. Diane Pretty dies. Kanada Sue Rodriguez28.bbc. menghadapi penyakit Lou Gehrig. Dia mengetahui bahawa otot-ototnya akan merosot sehingga suatu hari dia akan tercekik sehingga mati dalam keadaan sedar diri. Akibatnya Dr. membantunya untuk meninggal dunia. 27 § Kes Sue Rodriguez. Dalam hari-hari terakhirnya. Eye of the Heart. Ethics. telah melanggar undang-undang dan O nl y . Oleh itu.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman sukarela aktif. (21 Februari 2009) 17 Pr e vi ew Akhirnya seorang doktor. akhirnya Dr. (2004). and Public Policy. pada bulan Februari 1994. tetapi permintaan tersebut telah ditolak. University of Toronto Press. Sullivan. seorang ibu dalam awal tiga puluhannya.co.uk/2/hi/health/1983457. (2002). Akhirnya. permintaannya ditolak dan dia terpaksa meneruskan hidupnya dalam ketakutan. Akan tetapi. dia meminta mahkamah supaya membenarkan doktor membantu dia dalam memilih saat kematian untuk menenteramkannya. 11 William F. http://news. Puan Boyes berada dalam keadaan kritikal sehingga beliau akan menjerit jika sesiapa menyentuh dia. Euthanasia. 33 29 BBC News. Kegagalan dalam permintaan euthanasia § Kes Dianne Pretty.

Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman maruah semasa Dianne Pretty melawan penyakitnya. Pr e vi ew O nl 18 y . dan ini membuat kesnya amat terkenal di England.

1 Samuel 31:3-5 31 Pr e Kitab-kitab ajaran vi Kristian ew tidak his death. The bible and Euthanasia . kebanyakan ajaran kitab-kitab Kristian mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan Euthanasia dan perbuatan bunuh diri. <http://www.gospelway. Dalam kitab. so no one has power over the day of angin. (2008).Ecclesiastes 8:8 30 ("Tiada manusia mempunyai kuasa lebih daripada membincang O nl tentang y euthanasia. menentang euthanasia dan sebarang perbuatan mengambil nyawa diri atau orang lain.Euthanasia Perbincangan . Kebanyakan petikan-petikan yang dipetik daripada kitab Kristian memberi ajaran yang bertentangan dengan ideologi euthanasia." .rsrevision.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible. tiada sesiapa mempunyai kuasa terhadap hari kematiannya.com/morality/suicide. Euthanasia dan perbuatan bunuh diri dikatakan ia menentang perintah Tuhan kerana bagi mereka. hanya Tuhan mempunyai kuasa menentukan hidup-mati. <http://www. (2006). “In the image of God” – Genesis 1:26 (“Dalam imej Tuhan").php > (3 Februari 2008) 19 30 .Agama Pandangan dari agama Kristian Universiti Tunku Abdul Rahman Agama Kristian pada keseluruhannya. Walau yang menceritakan tentang Raja Saul. Pratte. tetapi sesetengah kitab mempunyai fakta-fakta yang berkaitan dengan perbuatan mengambil nyawa sendiri. Walaupun kitab-kitab Kristian tidak membincangkan tentang Euthanasia. Penganut Kristian percaya bahawa semua manusia adalah pemberian Tuhan. Raja Saul kalah dalam peperangan dan takut ditawan.htm> (4 Februari 2008) 31 David E. "No man has power over the wind to contain it. Suicide and the Bible.") bagaimanapun. Contohnya dalam King Saul . dan adalah maha suci. beliau menyuruh Rsrevision committee.

Saul dan pembawa perisainya sama-sama membunuh diri. (1991). Acts 1:1832. Pada pandangan Kristian. Pratte.1 Corinthians 3:16 ("Anda adalah kuil Tuhan"). iaitu Judas Iscariot Matthew 27:3-5. <http://www.htm> (2 Februari 2008) 20 Pr e vi ew 33 O nl perbuatan mengambil nyawa sendiri atau orang lain seperti euthanasia. euthanasia merupakan perbuatan mengambil nyawa sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan ajaran kitab.gospelway. The sixth commandment. <http://www.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman pembawa perisainya supaya membunuhnya tetapi pembawa perisainya enggan. sama-ada membunuh diri atau orang lain. Akhirnya. Euthanasia merupakan perbuatan membunuh diri yang dianggap berdosa. Satu lagi contoh adalah dalam kitab “old testament”. Suicide and the Bible. Dalam setiap kes ini. Ini menunjukkan bahawa agama Kristian menentang .php > (3 Februari 2008) 33 Archpriest Victor Potapov. terdapat satu kejadian bagi pembunuh diri. seperti petikan “You yourselves are God's temple” . Petikan –petikan seperti 32 David E. Judas Iscariot berasa amat kesal selepas mengkhianati Jesus dan menggantung dirinya.stjohndc. Satu petikan dari kitab. (2006). “Thou shalt not kill” – Exodus 20:13 yang bermaksud jangan membunuh. Penganut-penganut Kristian percaya bahawa nyawa adalah pemberian Tuhan dan setiap insan adalah bagai khalifahNYA. y biasanya didorong oleh watak kejam. mengatakan jelas bahawa agama Kristian menentang sebarang perbuatan mengambil nyawa.com/morality/suicide. Kitab-kitab mencatatkan kejadian-kejadian ini sebagai fakta untuk memberi pengajaran.org/Russian/command/e_command_06_euthnas. orang yang mengambil nyawa sendiri atau orang lain Pada pandangan Kristian.kitab Kristian.

” .Ecclesiastes 3:1-2 35 (“Setiap benda terdapat satu musim.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman “The LORD gave and the LORD has taken away” . dan satu masa untuk mencabut apa yang ditanamkan") O nl y . a time to plant. dan satu masa untuk setiap tujuannya di bawah syurga: Satu masa untuk dilahirkan. satu masa untuk tanam. dan satu masa Petikan di atas mengatakan bahawa kematian seseorang adalah takdir dan ditentukan oleh Tuhan. Sebaliknya. “To every thing there is a season. <http://www. ajaran Kristian mengatakan bahawa kita seharusnya mengatasi apa-apa yang terjadi. (2008)..rsrevision. (2008). and a time to pluck up that which is planted” . <http://www.. Perbuatan yang mengubah hakikat hidup-mati dianggap sebagai perbuatan berdosa. and a time to die.Psalms 31:15 ("Masa-masa saya adalah dalam kawalanNYA”)34 mengatakan bahawa hanya Tuhan yang berhak menentukan kematian seseorang. The bible and Euthanasia . Agama Kristian menumpu kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Kebanyakan orang yang menjalankan euthanasia adalah kerana ingin melepaskan diri daripada kesengsaraan dan penderitaan yang alaminya.Job 1:21 ("TUHAN memberi dan membawa pergi") dan “My times are in thy hand. and a time to every purpose under the heaven: A time to be born. The bible and Euthanasia .htm> (4 Februari 2008) 21 35 34 Pr e vi ew mati. Ajaran Kristian tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut.htm> (4 Februari 2008) Rsrevision committee.rsrevision. Kebanyakan kes-kes euthanasia disebabkan oleh penderitaan melawan penyakit kritikal atau koma. khususnya penyakit kritical. Rsrevision committee.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible.

Sesetengah orang berpendapat Euthanasia sebagai perbuatan daripada belas kasihan dan kasih sayang. (2008). The bible and Euthanasia .rsrevision.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman “Be not over much wicked.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible. Walau Bagaimanapun. The bible and Euthanasia . Secara keseluruhannya. <http://www.rsrevision.htm> (4 Februari 2008) 36 Pr e vi ew O nl y 22 . agama Kristian juga mementingkan kasih sayang.Ecclesiastes 7:17 36 (“Jangan menjadi kejam.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible. Salah satu petikan dari kitab yang dikatakan menyokong Euthanasia seperti di bawah. mahupun menjadi bodoh: adakah patut kamu mati sebelum masaNYA?") Walaupun dalam kitab Kristian tidak membincangkan Euthanasia secara langsung.htm> (4 Februari 2008) 37 Rsrevision committee. <http://www. kebanyakan petikan lebih memihak kepada pembangkangan Euthanasia. dalam perspektif agama Kristian. euthanasia adalah dilarangkan kerana sebarang tindakan yang mengambil nyawa dianggapkan berdosa. Rsrevision committee. (2008). neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?” . Seperti agama-agama lain. "Love your neighbour as you love yourself" – Jesus.37("Cinta jiran anda seperti anda mencintai sendiri" – Jesus). tetapi terdapat juga sesetengah petikan yang berhujah untuk Euthanasia secara tidak langsung.

Fatwa-Fatwa Kontemporer – Euthanasia. (25 Januari 2009) 23 Pr e vi ew mengingkari nikmat. dan manusia diamanahkan dengan tubuh badan supaya menjaganya dengan baik mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah. sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati. euthanasia adalah dilarangkan sama-sekali di dalam agama Islam dan dianggapkan dosa besar kepada sesiapa yang melaksanakannya. Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu. maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu". kemudian Allah menghidupkan mereka.Surat 22.isnet. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. http://media. Al-Qur’an . benar-benar sangat Al-Qur’an . Al Hajj : Ayat 66 Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka. baik dengan cara positif ataupun negatif.Surat 2. dengan tujuan meringankan penderitaan pesakit. Al Baqarah : Ayat 243 Dalam agama Islam. Dalam pandangan agama Islam. kemudian mematikan kamu. nyawa dianggapkan suci kerana ia adalah anugerah daripada Allah.Euthanasia Pandangan dari agama Islam Universiti Tunku Abdul Rahman Euthanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut 38 . iaitu tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit. Yusuf Qardhawi . hak seseorang untuk hidup dan mati merupakan anugerah Allah kepada manusia. sesungguhnya manusia itu. Secara umum. kemudian menghidupkan kamu (lagi). O nl y . Euthanasia tidak dirangkumi di antara alasan-alasan untuk membunuh di dalam ajaran 38 Dr.html.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Eutanasia.

Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Islam.com/tibbians/ilham. Konsep Otak Mati dan Euthanasia. Al Israa’: Ayat 33 siapa yang membunuh seorang manusia.tripod.Surat 5.pdf (30 Januari 2009). maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. http://members. pembunuhan tanpa alasan yang benar adalah dilarangkan sama-sekali. (23 Mac 2005). Al-Qur’an . Dan barang siapa dibunuh secara lalim. bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain. maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [lalu] ia 39 Mohd Ilham Ismail. bahawa: barang O nl y . dan mulai tidak sabar (dengan sakitnya).39 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya). An Nisaa’: Ayat 29 Nabi [Muhammad SAW] berkata. Agama Islam juga tidak membenarkan membunuh diri walaupun dalam keseksaan and penderitaan kerana manusia bukan pencipta kepada diri mereka sendiri dan bukan pemilik mutlak. "Diantara bangsa-bangsa di hadapanmu adalah seorang lelaki yang terluka. tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi. Oleh itu. melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 24 Pr e vi ew Oleh kerana itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel. Al-Qur’an .Surat 17. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.Surat 4. Al Maa-Idah: Ayat 32 Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Al-Qur’an .

namun Dr. Al-Qur’an . Ali ‘Imran: Ayat 145 Walaupun kebanyakan tindakan euthanasia dilakukan kerana kasih sayang yang bertujuan untuk mengurangkan keseksaan yang dihadapi oleh pesakit.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya dengan itu dan darahnya tidak berhenti hingga ia meninggal. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. euthanasia adalah dilarang secara tegas dan jelas dalam ajaran Islam. terutamanya yang dilakukan oleh doctor. Allahlah yang memiliki semua hidupan dan akan menentukan masa kematian seseorang manusia yang tidak dapat diubahkan oleh manusia sendiri. Syekh Yusuf Al-Qardhawi. seorang sarjana yang amat terkenal dari Egpyt telah menerangkan euthanasia aktif. An Nahl: Ayat 61 Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. ' HambaKu bergegas menjemput kematiannya sehingga Aku telah melarangnya (untuk masuk) syurga. tiadalah mereka dapat meminta dikemudiankan sesaatpun dan tidak pula mereka dapat mendahulukan. iaitu tindakan memudahkan kematian pesakit dengan menggunakan peralatan atau ubat. Allah bersabda. Hanya Allah yang memberi kehidupan 25 Pr e vi ew O nl y .' Sahih Bukhari 4:56:669 Dalam ajaran Islam. Oleh demikian. merupakan tindakan yang tidak dapat dilepaskan dari kategori pembunuhan meskipun tindakan tersebut dilaksanakan atas rasa kasihan terhadap pesakit kerana walau bagaimanapun doctor tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Allah yang menciptakannya.Surat 16.Surat 3. Al-Qur’an . Apabila sampai tempoh mereka.

htm (30 Januari 2009) 26 Pr e vi ew Lalu Nabi s.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Eutanasia. Wanita itu meminta kepada Nabi s.html (25 Januari 2009) 41 Abu Asyraf . Oleh itu.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman kepada manusia dan mencabutnya apabila telah tiba masa yang telah ditetapkan-Nya.w. Al-Qur’an . Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Euthanasia: perundangan dan perspektif Islam.Surat 31.isnet.a.’ kita dapat melihat dalam ajaran Islam. akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. dan jika engkau mahu. Luqman: Ayat 17 40 Dr.41 Hai anakku.com/Athens/Academy/2211/euthanas. engkau akan mendapatkan syurga.w. O nl y .geocities. ‘Aku akan bersabar. http://media. Yusuf Qardhawi . seseorang yang menanggung penderitaan adalah diminta bersabar dan redha (menerima dengan rasa senang) kerana ia mendapat ganjaran besar dari Allah swt. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 40 Berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab Sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya. Oleh kerana itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak akan minta untuk menghilangkan penyakit saya. lalu beliau menjawab: ‘Jika engkau mahu bersabar (maka bersabarlah). www.a. agar mendoakannya. Fatwa-Fatwa Kontemporer – Euthanasia.’ Wanita itu menjawab. dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

Al-Qur’an . majlis tersebut memutuskan bahawa pesakit yang dibuktikan mati secara klinikal diizinkan menghentikan pembekalan mesin pernafasan kepada pesakit tersebut kerana mereka yang mati secara klinikal telah kehilangan perasaan sebab kerosakan yang dialami oleh otak. tak kira euthanasia aktif ataupun pasif. The Islamic Code of Medical Professional Ethics. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. ibu negara Sweden. bukan kematian. Kuwait Ministry of Health. bertakwalah kepada Tuhanmu".Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. Az-Zumar: Ayat 10 Pada konferensi pertama tentang kedoktoran iaitu First International Conference of Islamic Medicine anjuran Islamic Organisation of Medical Science di Kuwait pada tahun 1981 telah menyatakan bahawa tidak ada sebarang alasan yang dapat menyokong mercy killing (Euthanasia) yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan dan keseksaan. 65-67 27 Pr e vi ew dapat dipulihkan secara saintifik. and Ahmed Elkadi. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan ini menjadi tidak bermakna untuk membekalkan 42 Rahman. 42 Islamic European Council for Fatwa and Research (ECFR) telah memutuskan bahawa tindakan membunuh diri dan juga euthanasia. Dan bumi Allah itu adalah luas. Abdul. (1981). Akan tetapi. majlis telah menyatakan bahawa pesakit adalah dilarang membunuh diri ataupun dibunuh oleh orang lain walaupun pesakit tersebut telah memberi keizinan kepadanya.Surat 39.Amine. Pada sesi ke-11 yang telah diadakan dari 1 Julai ke 6 Julai 2003 di Stockholm. C. Juga dalam kod Islam etika perubatan telah dinyatakan bahawa doktor tidak mempunyai kuasa untuk menamatkan nyawa seseorang pesakit walaupun pesakit tersebut telah dibuktikan tidak mengekalkan nyawa pesakit tersebut kerana tanggungjawab doktor adalah membantu dalam penyambungan nyawa. sebaliknya doktor hendaklah mencuba sedaya-upaya untuk O nl y . adalah dilarangkan dalam agama Islam.

Islamic Religious Leadership Council Rules Against Euthanasia. manusia haruslah menyayangi dan menjaga nyawa sendiri tanpa syarat. euthanasia adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan juga tidak akan dihalalkan di mana-mana negara di dunia kerana dalam ajaran Islam. Assisted Suicide. hak untuk menentukan masa kematian adalah pada tangan Allah swt. www. Sebagai makhluk yang diciptakan olehNya.com/CWN (1 Februari 2009) 28 43 Pr e vi ew O nl y . jelaslah bahawa dalam agama Islam.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman mesin pernafasan kepada pesakit tersebut. 43 Oleh demikian.LifesiteNews. Catholic World News Brief . sedangkan pembekalan tersebut boleh meningkatkan kos operasi hospital dan banyak lagi pesakit yang lain amat memerlukannya.

(21 Januari 2009) 29 Pr e vi ew merupakan perintah yang patut dipatuhi semasa berada di dalam rumah. tidak berzina. dan bersifat tidak ingin melakukan semua perbuatan tersebut. merupakan pelanggaran terhadap sila ajaran Buddha. tetapi setentunya dengan berpedoman kepada pengajaran Sang Buddha. topik 33) Dalam ajaran Buddha. Pesan Sang Buddha. ataupun para ulama. Mereka berusaha menyelesaikan masalah ini. (Mei 2008). Lima sila ini Sutra. terdapat lima dasar kemoralan (sila) yang diutamakan oleh Sang Buddha dan setiap orang didorong untuk mematuhinya. 44 Dalam sila “Menghindari pembunuhan” bermaksud tidak menganiayai atau meragut nyawa makhluk hidupan. Euthanasia.Euthanasia Pandangan dari agama Buddha Universiti Tunku Abdul Rahman Isu euthanasia merupakan isu serius yang sering dibicarakan oleh kalangan masyarakat. namun kebanyakan tidak setuju. iaitu perbuatan mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah. menghindari pengambilan sesuatu yang tidak diberikan. para ahli hukum.or. tidak berbohong. 44 Bhikkhu Dhammavuddho Maha Thera. sama ada dengan menggunakan ubat penenang atau menghentikan terapi yang boleh memanjangkan tempoh hidup pesakit. Walaupun terdapat sekelompok yang bersetuju. tidak mencuri.” (Samyuktagama O nl y . menghindari perbuatan berzina. sama ada para doktor. tidak minum arak. termasuk nyawa sendiri (bunuh diri) secara sengaja.id>. “Kami harus menjauhi pembunuhan. Masalah euthanasia ini tidak luput pula dari perhatian umat Buddha. Lima sila termasuklah menghindari pembunuhan. bagi kesejahteraan mereka sendiri dan melahirkan keperibadian yang sempurna.patria. <http://www. menghindari perkataan bohong dan menghindari minuman keras.

(3 Februari 2009) 30 Pr e vi ew “Jika kamu sengaja melakukan sesuatu perbuatan. Seseorang yang memang memiliki kasih sayang tidak mungkin akan melakukan perbuatan mengakhiri hidup seseorang kerana dia menyedari bahawa hidup merupakan milikan yang paling berharga bagi setiap makhluk. Pandangan Agama Buddha Terhadap Euthanasia.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Nyawa merupakan hal yang paling berharga bagi setiap makhluk hidup. kamu tidak akan mendapat balasan.php?t=67915>.org/viewanswers. 227) 45 Dalai Lama. (18 September 1996)." (Samyutta Nikaya I. sama ada O nl y . < http://forum. topik 5) " Sesuai dengan benih yang ditanam. atau tidak senang melihat keadaan orang yang sedang menderita atas kesakitannya. (29 Disember 2007). terutamanya nyawa manusia. 45 Seseorang akan berasa ketakutan yang terbesar apabila hidupnya dalam bahaya atau ancaman. tetapi perlaksanaan euthanasia merupakan suatu cara yang tidak tepat. Sang Buddha menekankan ajaran ini supaya melahirkan sifat belas kasihan di kalangan penganut. jika kamu tidak sengaja melakukan sesuatu perbuatan. kamu tentu mendapat balasan. itulah buah yang akan anda peroleh. memperoleh keburukan. <http://www. Jika anda menanamkan benih yang baik. 46 Dia akan berusaha bersungguh-sungguh dan tanpa berputus asa untuk menghilangkan penderitaan orang lain dengan cara yang lebih tepat dan benar. yang baik atau yang buruk.com/ showthread.asp?questionID=158>.euthanasia. (23 Januari 2009) 46 Bohdi. “What are Buddhist perspectives on euthanasia and physician-assisted suicide?”. Walaupun kebanyakan kes euthanasia dilakukan dengan alasan kasih sayang.procon.” (Madhyamagama Sutra. maka anda menikmati buah yang baik. Pelaku kebaikan akan mengumpulkan kebaikan Pelaku keburukan.wgaul.

Ini merupakan penderitaan yang baru dan tidak kehabisan. Oleh sebab itu. Hukum-hukum dalam Agama Buddha. euthanasia merupakan tindakan jahat dan perbuatan ini akan mendatangkan karma yang negatif kepada sesiapa yang terlibat dalam tindakan euthanasia tersebut. sehingga akibat karma buruk yang berupa penderitaan itu tidak akan diterimanya lagi pada kehidupan yang akan datang. sama ada yang baik atau buruk.com/archive/thread/t63906-HUKUM-HUKUM-Dalam-Agama-Buddha. habis diselesaikan. < http://forum. jika akibat karma itu belum diterimanya dalam kehidupan sekarang ini. Walaupun pesakit bebas daripada penderitaan selepas meninggal dunia. malah ia akan membawa karma yang negatif kepada pesakit and juga orang yang melaksannakannya.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Sang Buddha amat mementingkan konsep karma. Sang Buddha pernah mengatakan bahawa dalam kelahiran yang baru. 47 Dengan demikian.” (Karma Sutra) Dalam kepercayaan Buddha. perbuatan euthanasia bukan sesuatu perbuatan yang boleh menghilangkan penderitaan pesakit. (10 Februari 2009) 31 Pr e vi ew O nl y . Perbuatan yang baik meninggalkan kesan baik dan perbuatan yang jahat meninggalkan kesan buruk. setiap makhluk akan menerima akibat-akibat karma yang belum berbuah dalam kehidupan dahulu dan pusingan kelahiran akan berterusan sehingga hasil perbuatannya. perbuatan sekarang menentukan kehidupan pada kelahiran yang akan datang. (9 Julai 2007). “Kehidupan sekarang menunjukkan perbuatan yang dibuat sebelum kelahiran semasa. kita hendaklah membiarkan pesakit itu melunasi karma buruknya pada kehidupan sekarang. Oleh itu. Beliau mempercayai bahawa semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap makhluk tentu meninggalkan kesan. 47 Henry. tetapi karma yang negatif akibat membunuh diri akan dibawa ke kelahiran yang seterusnya. termasuk pesakit sendiri dan orang yang melaksanakannya.wgaul. maka dia akan menerimanya pada kelahiran yang berikutnya.html>.

akan menyebabkan seseorang itu menerima karma yang negatif tidak kira dalam kehidupan sekarang ataupun kelahiran pada masa depan. <http://www.6forum. (2 Disember 2008).htm>. Seseorang harus memahami suatu masalah dan menganalisis masalah tersebut. terang. Dalam konsep Empat Kebenaran Mulia ini menyatakan bahawa ada penderitaan. “Ketika fikiranku yang terkondensasi telah demikian termurnikan.htm>. (17 Februari 2009) 32 Pr e vi ew Nikaya. ‘Inilah berhentinya penderitaan’. ada akhir dari penderitaan. dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan iaitu Jalan Mulia Berunsur Delapan. The Four Noble Truths. dan ketidaktahuan atau kebodohan). menyedari dan menemukan penyebab masalah tersebut. ‘Inilah asal mula penderitaan’. 4. mantap dan mencapai keadaan yang tidak terganggu. Secara langsung aku mengetahui sebagaimana adanya: ‘Inilah penderitaan’.org/ perpustakaan/ebook/umum/empat-kebenaran-mulia. (18 Februari 2009) 49 Venerable Ajahn Sumedho. 49 Konsep ini mengajar penganutnya supaya berfikiran secara logik. (7 November 2008). < http://dhammasena.dhammacitta. mengetahui bahawa masalah dapat diatasi dan 48 Admin.31)48 O nl y . kebencian.biz/artikel-dhammaf4/empat-kebenaran-mulia-sebuah-pendekatan-modern-t107. ada sebab dari penderitaan. perbuatan atau fikiran mereka yang mendorong pembunuhan dan menyebabkan kehilangan nyawa orang lain juga melanggar sila yang pertama.” (Majjhima Sang Buddha mengemukakan konsep Empat Kebenaran Mulia apabila dia mendapat jawapan terhadap penderitaan yang ditemui oleh orang ramai. aku mengarahkannya pada pengetahuan tentang hancurnya noda-noda (tiga akar kejahatan iaitu: ketamatan. Empat Kebenaran Mulia. ‘Inilah jalan menuju berhentinya penderitaan’.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Bagi orang yang melaksanakan euthanasia atau bersetuju dengan perlaksanaan euthanasia. bebas dari ketidaksempurnaan.

Empat Kebenaran Mulia. boleh dikatakan bahawa agama Buddha tidak bersetuju dengan Agama Buddha amat mementingkan karma dan melarang penganutnya terlibat dalam pembunuhan segala hidupan. Sebagai kesimpulan. (18 Februari 2009) 51 Admin. O nl y . Empat Kebenaran Mulia. pandangan orang ramai terhadap euthanasia adalah amat penting apabila mereka berdepan dengannya. 50 Admin.6forum. (7 November 2008). Oleh itu. < http://dhammasena. perbuatan benar. dan menemukan cara mengatasi masalah tersebut serta menjalankan caranya. penghidupan benar. perhatian benar. < http://dhammasena.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman mencari cara penyelesaiannya. ucapan benar. (7 November 2008). Fikirannya benar (positif) disebabkan pandangannya benar.biz/artikel-dhammaf4/empat-kebenaran-mulia-sebuah-pendekatan-modern-t107.biz/artikel-dhammaf4/empat-kebenaran-mulia-sebuah-pendekatan-modern-t107. (18 Februari 2009) 33 Pr e vi ew perlaksanaan euthanasia tidak kira perlaksanaan ini telah disetujui oleh pesakit atau tidak. upaya benar. 51 Apabila sesuatu perbuatan yang dilakukan adalah baik. dan kesedaran benar. pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara merupakan asas yang paling penting dalam cara pengurusannya. Oleh yang demikian. Jalan Mulia Berunsur Delapan menyatakan bahawa seseorang harus mempunyai pandangan benar.6forum.htm>. ini bermakna fikirannya baik. fikiran atau niat benar.htm>.50 Sang Buddha juga menyatakan bahawa seseorang akan mencapai kebahagiaan sejati jika berkelakuan berdasarkan konsep Jalan Mulia Berunsur Delapan.

Berdasarkan kepercayaan umat Hindu. Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Hindu dengan fikiran bahawa perbuatan tersebut dapat dijadikan suatu faktor yang mengganggu sistem semula jadi reinkarnasi seterusnya menghasilkan “karma” buruk.wikipedia. bukan semestinya semua manusia. 52 Wikipedia. maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun syurga melainkan berada di dunia manusia sebagai roh jahat dan berkeliaran baru.Euthanasia Pandangan dari agama Hindu Universiti Tunku Abdul Rahman Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia adalah berdasarkan ajaran karma. (Catatan: Misalnya seseorang membunuh diri semasa berumur 17 tahun dan seharusnya dia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun maka selama 43 tahun rohnya berkeliaran tanpa arah tujuan. http://en. Kehidupan manusia merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk meraihkan tingkat yang lebih baik dalam kehidupan kembali. ada beberapa nilai ajaran yang relevan diantaranya adalah ajaran Ahimsa. Karma: Hindus meyakini penjelmaan bagi jiwa (atau Atman) melalui banyak nyawa.org/wiki/Hindu (1 Februari 2009) 34 Pr e vi ew tanpa tujuan sehingga ia mencapai masa di mana ia seharusnya menjalani kehidupan yang O nl y . Tat Twan Asi dan Karmaphala. setelah tamat tempoh itu maka rohnya masuk ke neraka menerima hukuman lebih berat dan akhirnya ia akan kembali ke dunia dalam kehidupan kembali (reinkarnasi))52 Dalam agama Hindu ada menyatakan bahawa melarang mengambil nyawa orang lain atas dasar alasan apapun dalam konsep Hidup. iaitu pembebasan daripada kitaran kematian dan kelahiran semula. moksha dan ahimsa. apabila seseorang membunuh diri. Matlamat akhir hidup adalah bagi mencapai moksha.

O nl y . Atman yang menghidupkan tubuh makhluk hidup yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan.org/showthread. Jiwatma bersifat abadi. namun ia akan dipengaruhi oleh badan manusia yang bersifat maya. Tattwam Asi mengajar agar kita bahawa sentiasa mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lain dan janganlah sekali-kala menyakiti hati orang lain. maka akan terwujud suatu keharmonian hidup (kerukunan hidup). Yadnya dan Bhakti. jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan insan yang berasal dari Tuhan dan disebut Atman. Apabila dihayati dan diamalkan dengan baik. hakikat atman yang menjadiknya hidup diantara saya dan kamu berasal dari satu sumber iaitu Tuhan. terbitan Pustaka Manikgeni.indoforum. Apabila perbuatan itu semata-mata demi kepuasan peribadi dan tampa perasaan. apa lagi itu dilakukan secara berencana dan penuh dengan kesedaran dalam ertian lebih dalam untuk mengakhiri penderitaan seseorang tetap merupakan perbuatan "Himsa Karma". 53 Ketut Wiana. <http://www. dan menyeksa tanpa alasan yang dibenarkan di dalam kitab-kitab suci. Dalam ajaran Hinduisme. ”53 Jadi sesungguhnya filsafah tatwam asi ini mengandung makna yang sangat dalam. Perbuatan yang melawan Ahimsa disebut “Himsa karma” seperti membunuh.php?t=38435 > (1 Februari 2009) 35 Pr e vi menolong orang lain bererti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain bererti juga ew Tattwam Asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. maka Jiwatma tidak mengetahui asalnya yang sesungguhnya. (2001).Euthanasia • Ahimsa Universiti Tunku Abdul Rahman Ahimsa merupakan kepercayaan bahawa terdapat jiwa dalam setiap makhluk hidup. • Tattwam Asi “Saya adalah kamu dan kamu adalah saya. meyakiti. dan segala makhluk adalah sama seperti menyakiti diri sendiri” “Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara.

htm> (1 Februari 2009) Sri Aurobindo. Walaupun Hindus tidak mempunyai bantahan tentang meneruskan hidup dengan sokongan mesin-mesin. Ramanathan. Pondicherry . di atas dasar menganggu masa kitaran kematian dan kelahiran semula dan menghasilkan karma yang teruk. menghormati dan boleh meneruskan kehidupannya melalui pendidikan dia. kematian merupakan satu pintu kepada kelahiran semula yang akan datang. Brihadaranyaka Upanishad . sementara Tuhan yang menentukan berapa hasil yang akan diberi. Perbuatan bunuh diri adalah tidak diluluskan dalam Hinduisme kerana kehidupan manusia adalah satu peluang yang berharga untuk membantu negara mencapai tahap yang lebih tinggi. Yajnavalkya Upanishad . Chennai <http://www. A. Tiada sesiapa yang berhak untuk merampas hak dia. baik atau buruk.gnosis. A. biasanya dikatakan bahawa manusia menentukan nasib pada masa yang akan datang.54 Menurut kitab “Brihadaranyaka Upanishad”.”55 54 Prof. Dalam ajaran tersebut. India http://www.org/library/brihad. Dalam ajaran Karmaphala. Satu lelaki menguasai. setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil. tindakan keagamaan. O nl y . sahabat handai dan kekayaan. Perbuatan bunuh diri umumnya dilarang dalam agama Hindu. karena dalam ajaran Karmaphala. Ajaran Karmaphala adalah berkaitan dengan keyakinan tentang reinkarnasi.it/library/yajnavalkya.advaita. keadaan manusia (baik suka mahupun duka) disebabkan oleh hasil perbuatan manusia itu sendiri.Euthanasia • Karmaphala Universiti Tunku Abdul Rahman Agama Hindu mengenalkan hukum sebab-akibat yang disebut dan menjadikan salah satu keyakinan dasar. terbitan The Theosophical Publishing House. “Rakyat mesti dijaga sehingga mereka mati.htm (1 Februari 2009) 36 55 Pr e vi ew Menurut kitab Yajnavalkya bahagian 1:116. umur. (1966). (2002).

Seterusnya adalah sedikit pandangan daripada ketua-ketua agama hindu dari seluruh dunia. Ia adalah satu kekesalan kepada kehidupan manusia. tetapi bukan secara buatan manusia. Prinsip-prinsip bagi Ahimsa (penghormatan untuk hidup) memberitahu bahawa ia adalah sentiasa dipertimbangkan kesilapan untuk menerima hidup walaupun seseorang mengalami sakit atau dalam kesakitan. sama ada ia adalah betul untuk O nl y .Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Hindus mempercayai bahawa semua hidup adalah suci dan mereka tidak bersetuju dengan euthanasia. Chicago. Penderitaan perlu ditanggung bagi menghalang kewujudan karma buruk yang akan dibawa ke hidupan lain. Setiap satu hidup adalah tanggungjawab sendirinya. 56 Hinduism Today.56 Swami Omkarananda dari Bandarikashrama. Selain ini.shtml>. California “Eutanasia adalah satu persoalan yang sukar. (August 1988). seorang doktor melakukan ia. "Unplugging" mereka adalah satu soalan yang sukar. (1 Februari 2009) 37 Pr e vi ew Tuhan telah memberi. Hidup sokongan mesin-mesin adalah satu isu moral yang besar. Illinois “Hidup telah disedarkan dunia oleh Tuhan. dan akibat-akibat bagi tindakan-tindakan). kemudian kita terpaksa mengguna mereka. saya tidak akan meminta untuk ia. Fremont. Penderitaan dianggap sebagai hasil Karma yang kurang baik (tindakan-tindakan.com/archives/1988/08/1988-0808. Hidup tidak berakhir selepas kematian badan.hinduismtoday. Kita harus cuba meminimumkan penderitaan.< http://www. Euthanasia. membiarkan Tuhan mengambil. tidak perlu majalankan kaedah ini. dan kehidupan ini sepatutnya pergi. saya tidak mempunyai sebarang ulasan. ” Swami Bhasyananda dari Vivekananda Vedanta Society. Jika kita tercipta jentera untuk menyimpan orang hidup. beliau perlu membuat keputusan.

Permintaan-permintaan seperti ini sepatutnya diambil sebagai satu tanda kelemahan dan tidak harus dipedulikan. meninggalkan ia. anda tidak perlu membunuh badan. aktif dan gembira dalam badan mereka dalam Devaloka. Mereka boleh jadi hidup tertutup. Apabila seseorang berada dalam satu keadaan yang komatos atau otak rosak. Setiap jiwa mesti digalakkan untuk hidup dalam badan fizikal selagi ia dapat menahan. Jika anda tidak boleh merawat mereka. Yang terbabit kemudian mula kelihatan tinggal karmas bagi pesakit. Mereka sedang menjalani pembersihan keluar dari karma. Jika anda menamatkan badan sebelum mereka memadam sepenuhnya apa yang perlu dibersihkan dosa dalam hidup ini. mereka akan mati dalam cara semulajadi. sebagai orang-orang earthbound. kerana karma perlu membersihkan dosa.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Sememangnya satu undang-undang [untuk memberi suntikan maut] diserahkan AMERIKA SYARIKAT. seorang doktor Hindu tidak harus melakukan ia. Ia adalah satu bentuk bunuh diri yang akan memberi kesan hidupan lain mereka Anda melakukan bukan semata menyimpan badan hidup dengan mencangkuk itu dan ini.” Swami Satchidananda dari Integral Yoga Institute. hidup melibatkan doktor atau jururawat dalam peribadi karmas bagi seseorang. Pada masa yang sama. Tiada sesiapa boleh memberi sesiapa izin untuk menamatkan badan fizikal. manakala karma mereka melegakan. mereka tidak merasa menderita. Ia adalah kerana karma tertentu. Virginia “Ia adalah tidak dinasihatkan bagi sesiapa untuk meminta suntikan maut. Untuk melepaskan mereka daripada sistem sokongan hidup atau memberi satu suntikan maut memutuskan bintang "tali perak" penghubungan bintang badan dengan fizik. tiada cara lagi untukmembersihkan ia semua. Tiada doktor atau jururawat seharusnya dibenarkan satu lesen seumpama ini. supaya karma ini tidak akan dibawa kepada 38 Pr e vi O nl y . juga dalam hidupan lain. tetapi ia adalah hidup. Sebagai langkah seterusnya bagi mereka yang Perbuatan meletakkan seseorang pada sistem sokongan ew perlu meneruskan.

dari Pennsylvania “Di India. Perbuatan bunuh diri adalah amalan prayopavesa. beliau harus memilih satu masa untuk meninggalkan badannya. mangakhiri kehidupan sendirinya sebelum prayopavesa pada bulan November 2001.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman penjelmaan yang akan datang.Satguru tercenung 39 Pr e vi ew masa sesuai untuk menamatkan hidup. prayopavesa dikaitkan dengan perasaan bagi ketenangan. Para doktor Hindu perlu mendidik diri mereka dalam hukum spiritual dan panduan.” Swami Saraswati Rajarajeshwari Peedam. atau kemarahan.penjelasan lebih dalam adalah dalam perkataan Sanskrit mumia. ia hanya digunakan apabila ia adalah menjadi satu beban. manakala euthanasia selalu dikaitkan dengan perasaan bagi kekecewaan. atau puasa untuk kematian. Prayopavesa adalah satu proses berperingkat. Mereka harus menasihat pesakit supaya tidak menerima suntikan maut. seorang pemimpin Hindu yang lahir di California. Terdapat satu pengecualian dalam larangan Hindu.” Terdapat Undang-undang Hindu yang menetapkan syarat-syarat prayopavesa: 1) keputusan adalah diisytiharkan secara terbuka 2) tindakan mesti dilakukan di bawah pengaturan komuniti Satguru Sivaya Subramuniyaswami. memberi cukup masa untuk pesakit menyediakan dirinya dan saudara di sekelilingnya untuk kematiannya. Saya tidak mempercayai buatan cara [eutanasia] kerana kaedah ini menyebabkan tiada peluang untuk perkembangan rohaniah. kemelesetan. jika seorang wali hendak keluar dari badan. Setelah mendapati bahawa beliau telah tidak dapat dirawat daripada kanser usus . iaitu apabila badan telah sajikan tujuannya dan O nl y . Prayopavesa dianggap sebagai berlainan dengan kaedah bunuh diri kerana ia adalah semula jadi dan tanpa sebarang kekerasan.

Beliau telah mati pada hari yang ke-32. 57 BBC Team. manakala ia juga setuju untuk mejalani prayopavesa bagi mengakhiri nyawa dengan syarat tertentu yang dianggap secara semula jadi. Euthanasia and Suicide .bbc. (24 Februari 2004).57 Melalui ajaran dan amalan ini.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman untuk berhari-hari dan kemudiannya mengumumkan bahawa beliau hanya akan menerima rawatan penahan sakit dan akan menjalankan prayopavesa – iaitu hanya meminum air tanpa sebarang makanan. http://www.co.shtml (1 Februari 2009) 40 Pr e vi ew O nl y . secara keseluruhannya agama hindu tidak semestinya bantah atau melarang kaedah bunuh diri.uk/religion/religions/hinduism/hinduethics/euthanasia.

O nl y . teknologi perubatan telah membawa pelbagai harapan kepada pesakit untuk disembuhkan. Beban ini menjadi isu yang penting dalam menentukan tindakan euthanasia ke atas isterinya. suami ini boleh mengumpulkan kewangan melalui paparan suratkhabar. tetapi dengan teknologi yang semakin moden dan canggih. suami ini mungkin akan menghadapi masalah kewangan. Dengan kebangkitan masyarakat yang semakin moden dan kaya. Dalam kes ini. Dengan kos yang semakin meningkat dalam perubatan dan kehidupan seharian. Walaupun sebahagian penyakit masih tidak ada perubatan yang boleh menyembuh pesakit. Sebagai suami. sekiranya terdapat penciptaan perubatan yang baru. permohonan bantuan daripada kerajaan atau permohonan bantuan daripada organisasi bukan kerajaan. dia harus menjaga isteri dengan cekal dan penuh sabar. Dengan pekerjaan yang sedia ada. Dalam pendirian kumpulan. 41 Pr e vi ew disembuhkan. suami ini juga boleh mendapat bantuan daripada masyarakat untuk menjaga anak-anaknya. isteri yang mengalami kerosakan saraf yang kritikal sepatutnya diberi pengubatan yang secukupnya supaya dia masih ada harapan untuk walaupun proses yang diambil dalam pengubatan adalah lama dan penuh dengan kesusahan. Selain itu. Tindakan untuk menjalankan euthanasia adalah tidak wajar walaupun pesakit tiada harapan untuk sembuh atau mengalami kesakitan yang kritikal. Suami boleh mencari penjaga sementara untuk menjaga anak-anaknya dan pada masa yang sama.Euthanasia Pendapat kumpulan Universiti Tunku Abdul Rahman Isu euthanasia boleh dinilaikan daripada pelbagai perspektif dan setiap perspektif membawa kebaikan dan keburukan. Pada zaman yang moden. suami ini boleh mencari pekerjaaan yang dapat bertoleransi dengan masa penjagaan isterinya. Pada masa yang akan datang. ini akan memberi harapan kepada pasangan suami isteri ini. kami tidak bersetuju untuk melaksanakan euthanasia ke atas isteri yang mengalami penyakit yang kritikal. kebanyakan penyakit dapat dikawal dan disembuhkan melalui pengubatan dengan mengambil masa yang lama.

Oleh itu. dia patut menjaga perasaan isteri. Mengenai kos perubatan yang semakin mahal. Daripada perspektif kepentingan diri. suami ini juga boleh memilih hospital yang sesuai untuk menyembuhkan isterinya. suami kepada isteri ini tidak berhak untuk menjalankan euthanasia ke atas isterinya. berbanding dengan hospital swasta. Hospital kerajaan menyediakan perubatan yang lengkap dengan kos perubatan yang rendah. Sebagai suami isteri. Daripada perspektif vi undang-undang. suami ini boleh didakwa dalam Seksyen 302 Kanun Keseksaaan. Suami ini juga boleh berbincang dengan pihak hospital supaya kos perubatan dapat dikurangkan. ew asa. Suaminya harus bertoleransi dengan keadaan isterinya dan menjaganya tanpa sebarang kesesalan. Walaupun jiwa suami berasa penat dan beringin putus mungkin akan menyebabkan suaminya digelar sebagai pembunuh dan tidak bertimbang rasa akan keadaan isterinya. Sekiranya euthanasia telah dijalankan ke atas isteri dengan persetujuan suaminya.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman sumber kewangan untuk kehidupan harian dapat diselesaikan. walaupun proses penjagaan isteri mengambil masa yang lama. Tindakan euthanasia O nl tindakan voluntary y euthanasia adalah diharamkan kerana tindakan ini dikira sebagai pembunuhan diri dan pembunuhan diri adalah bertindak salah di sisi undang-undang. Tindakan euthanasia tidak membawa manfaat kepada pasangan suami Pr e 42 . letih dan penat. suami ini boleh mencari wakil rakyat supaya sumber kewangan untuk perubatan dapat dikumpulkan melalui masyarakat umum. Kedua-dua kaedah euthanasia masih diharamkan kerana isu euthanasia belum diluluskan oleh ahli parlimen untuk dilaksanakan. anak-anaknya dan masyarakat. Dalam isu ini. suami seharusnya bersabar dengan kesusahan dalam proses ini. non-voluntary euthanasia dikira kerana isteri tidak dapat mengambil keputusan dan suami mengambil keputusan berpihak kepada isterinya. mereka seharusnya menjaga satu sama lain sekiranya salah satu pihak berada dalam kesusahan. Oleh itu.

Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman isteri ini dan sebaliknya. tindakan euthanasia adalah kurang wajar untuk dijalankan ke atas isteri yang O nl y 43 . suami boleh mendapat sokongan untuk jiwa supaya dia dapat menjalankan kewajipannya dengan sepenuhnya. Manusia sepatutnya memanfaatkan kehidupan mereka dengan sepenuhnya. Suaminya tidak boleh mengambil hidup isterinya dengan alasan kos perubatan dan harian yang mahal kerana kebanyakan agama menitikberatkan bahawa masalah dapat diselesaikan melalui bantuan masyarakat. Kebanyakan kumpulan agama menentang isu euthanasia kerana idea isu ini bertentangan dengan tuntutan agama. Dari sudut agama. dalam keadaan kritikal. Dengan pegangan agama yang teguh. Suami ini sepatutnya mencari penyelesaian secara positif supaya ahli keluarga dan diri sendiri dapat mengharungi halangan ini. ini membawa kesan keburukan kepada keluarganya dan juga masyarakat. Pr e vi ew Oleh itu. Dalam tuntutan agama. Kesan negatif dapat dielakkan supaya isu ini tidak dicontohi oleh masyarakat umum. suami ini sepatutnya berpegang kepada agamanya dan percaya bahawa isteri boleh disembuhkan pada satu hari. kebanyakan agama percaya bahawa manusia dicipta oleh Tuhan dan hanya Tuhan yang berkuasa untuk memutuskan nyawa seseorang.

perubatan dan alat penyokongan hidup dilaksanakan supaya pesakit meninggal dunia secara semula jadi. Sebahagian menyokong perlaksanaan euthanasia melalui karya-karya sendiri dan penubuhan persatuan seperti Voluntary Euthanasia Society (VES) tetapi sebahagian juga membantah perlaksanaan euthanasia melalui penggubalan undang-undang seperti English Common Law dan Death with Dignity Act di negeri Oregon. Ini membuktikan bahawa isu euthanasia tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan. Amerika Syarikat. agama Islam dan agama Buddha tidak menyokong idea euthanasia. walaupun tujuannya adalah untuk menamatkan hidup pesakit yang tidak dapat menahan kesakitan yang kritikal. Kaedah secara langsung. pihak agama seperti gereja Katolik juga menyuarakan suara bantahan terhadap idea euthanasia. Kes-kes euthanasia yang berlaku di seluruh dunia telah menggunakan kedua-dua kaedah untuk melaksanakan euthanasia ke atas pesakit. Agama Kristian tidak membantah idea euthanasia secara langsung tetapi ajaran agama Kristian melarang perbuatan pembunuhan untuk diri 44 Pr e vi ew melibatkan penyuntikan dadah dan penggunaan “pil aman”. O nl y . Secara keseluruhannya. Kes-kes yang hangat seperti Kes Dr. Selain itu. Kaedah secara tidak langsung. manakala agama Hindu mempunyai satu pengecualian yang digelar Prayopavesa yang dianggap kematian tenang yang berlaku secara semula jadi.Euthanasia Kesimpulan Universiti Tunku Abdul Rahman Isu euthanasia diutarakan sejak zaman purba dan isu ini telah dibalahkan sehingga masa kini. iaitu agama Kristian. iaitu euthanasia aktif iaitu euthanasia pasif yang melibatkan proses seperti penyekatan bekalan makanan dan minuman. Nigel Cox di United Kingdom dan Kes Karen Ann Quinlan di Amerika Syarikat telah membangkitkan suara sebahagian lapisan masyarakat yang menunjukkan kewajaran untuk melaksanakan euthanasia. Pelbagai kaedah dilaksanakan bagi tujuan euthanasia dan kaedah-kaedah ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. dalam ketiga-tiga agama yang dibincangkan.

Seperti agama Kristian. Berdasarkan konsep karma. Walaupun mengalami pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian. penganut agama Hindu dilarang untuk melakukan euthanasia kerana mereka percaya bahawa nyawa adalah suci dan tindakan euthanasia akan membawa karma yang buruk kepada kelahiran seterusnya.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman sendiri atau orang lain. tindakan euthanasia juga akan mengganggu keseimbangan sistem semula jadi dengan kewujudan roh jahat. Melalui ajaran karma. Pengecualian Prayopavesa dalam agama Hindu menunjukkan bahawa agama Hindu tidak semestinya akan membantah idea euthanasia tetapi idea ini akan digunakan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahan pula. Dari pandangan Islam. tindakan euthanasia merupakan tindakan yang jahat dan membawa kesan buruk. agama Islam juga tidak menyokong idea euthanasia kerana tindakan ini dianggap sebagai dosa besar. Seseorang yang mengalami penderitaan dan keseksaan seharusnya untuk menghadapi cabaran hidup agar masalah dapat diselesaikan. kitab Bible menyatakan bahawa kehidupan seseorang adalah diberi Tuhan dan hanya Tuhan yang boleh menentukan hidup mati seseorang. Ajaran agama Islam percaya bahawa kehidupan seseorang adalah ditentukan oleh Allah dan manusia dilarang membunuh diri walaupun seseorang berada dalam keadaan yang seksa dan tenat. moksha. Dalam agama Buddha. 45 Pr e vi ew mengamalkan konsep Jalan Mulia Berunsur Delapan dan konsep Empat Kebenaran Mulia O nl y . Dalam pandangan agama Hindu. ahimsa dan Karmaphala dalam agama Hindu. manusia seharusnya bersabar semasa menghadapi penderitaan dan keseksaan. tindakan euthanasia adalah bertentangan dengan salah satu tujuan lima sila. iaitu menghidari pembunuhan. Dalam kes euthanasia yang dibincangkan. agama Buddha juga membantah idea euthanasia. Manakala dari sudut pandangan agama Buddha. perlaksanaan euthanasia membawa karma yang negatif ke kelahiran seterusnya. Oleh itu. kumpulan kami menekankan bahawa perlaksanaan euthanasia ke atas isteri yang sakit tenat dengan persetujuan suami adalah tindakan yang tidak wajar.

Pr e vi ew O nl 46 y . Dengan pemikiran yang sihat.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman suaminya seharusnya menghadapi situasi dengan pemikiran positif melalui ajaran agama. masalah seperti kos perubatan dan kos kehidupan untuk suami dapat diselesaikan tanpa melaksanakan euthanasia ke atas isterinya.

euthanasia. <http://www. (4 September 2004). The Future of Assisted Suicide and Euthanasia.Euthanasia Bibliografi Universiti Tunku Abdul Rahman Mohd Ilham Ismail. (12 Februari 2009) Philip Gavin. (2 Februari 2009) Margaret Otlowski. (23 Mac 2005).euthanasia. National Library of Medicine. (2007). (2007). Eubios Ethics Institute. Voluntary Euthanasia and the Common Law.com/historyeuthanasia.htm>. <http://www. (1997). <http://www. The Humane <http://www.com/script/main/art.gov/DHS/ph/pas/index.exitinternational. (15 Februari 2009) 47 Pr e vi Richard Weikart . (2009).org/ethics/muggeridge. (12 Februari 2009) Ian Dowbiggin.medterms. <http://www.nz/about-euthanasia/history-global/1/>. <http://www. Aysegil Demirhan Erdemir dan Omur Elcioglu. (2006). Rowman & Littlefield. A Concise History of Euthanasia.shtml>. General History of Euthanasia.pdf>.nlm. (5 Februari 2009) Malcolm Muggeridge.com/tibbians/ilham. (1996). Hippocratic <http://www. History of Euthanasia. <http://www. Princeton University Press. The Life Information Charitable Trust.nz/religious-key-issues/catholic-church-teaching/>. 401 About Philip Nitschke. (13 Februari 2009) Death With Dignity Act. (1980). . Konsep Otak Mati <http://members.prolifeforum.historyplace. (18 Februari 2009) Holocaust.oregon.html>. 28-29. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 11. (10 Februari 2009) ew O nl y Neil McGill Gorsuch.edu/history/faculty/Weikart/killing. (2001). The History Place. Oxford University Press.nih.tripod.asp>. 97 Declaration Issued By The Sacred Congregation For The Doctrine Of The Faith <http://www.org. 13 November 1998.com/>.csustan. (2 Februari 2009) Michael North. Definition of Voluntary Euthanasia Society.net/page/OurDirector>.org. Killing Them Kindly: Lessons from the euthanasia movement. (8 Februari 2009) Oath.html>.gov/hmd/greek/greek_oath. 47-49. (2002).euthanasia. (30 Januari 2009) dan Euthanasia.asp?articlekey=7423>. <http://www.

132/search?q=cache:3CQ3J8mp5dsJ:umchemistry.htm>. A right to choose. Euthanasia dari perspektif sains. <http://dying. <http://72. University of Toronto Press.thisisbradford. (15 April <http://archive. Philip Nitschke & Fiona Stewart.php?l=en&art=9539>.uk/1999/4/15/164123.euthanasia. <http://www. (24 Mac 2005). (24 November 2008). Indonesian call for euthanasia riles Muslim population. Ethics. <http://www. (21 Februari 2009) Theresa Kim Hwa-young. (20 Februari 2009) Telegraph & Argus. As I-1000 Signatures are Counted.235. (2006).14. <http://www. the debate on euthanasia opens. <http://www. Cambridge University Press.com/od/palliativeendoflifecare/p/karen_quinlan.com/News/world/archives/2004/11/15/2003211150>. Taipei Times.org. (2 Februari 2009) Sarah Foster. Euthanasia <http://www.wordpress. The whole Terri Schiavo story. 8 Kirsti A. (17 Februari 2009) Wordpress.+ETIKA+DAN+ UNDANG-UNDANG&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=my>.worldnetdaily. Diane Pretty dies.asianews. (15 November 2004). (21 Februari 2008) The Life Information Charitable Trust. (21 Februari 2009) vi ew 1999).newswithviews. and Public Policy. Karen Ann Quinlan .bio-medicine.html>. (2 Julai 2008). 33 BBC News.com/200 7/08/perfecteuthanasia.bbc.stm>. Seoul.uk/2/hi/health/1983457. 11 William F.about.co. (21 Februari 2008) O nl y Methods.org. Exit International US Ltd. Dyer.euthanasia. General History of Euthanasia.nz/about-euthanasia/methods/>. Eye of the Heart. etika dan undang-undang.it/index. (21 Februari 2009) Mei 2002). Pr e 48 .com/news/article.taipeitimes. Washington State Medical Association Opposition to Physician-Assisted Suicide Reiterated. (2002).A Focal Point for Death with Dignity/Right to Die Movement. Sullivan. (13 Jun 2007).co. (2004).htm>. (19 Februari 2009) Diana Lynne. <http://new.org/medicine-news-1/As-I-1000-Signatures-are-Counted-Washington-State-Medical-Association-Opposition-to-Physician-Assisted-SuicideReiterated-23161-1/>.asp?ARTICLE_ID=43463>. (2007). Washington State Voters Legalize Physician-Assisted Suicide.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman The Life Information Charitable Trust. (Ogos 2007).com/NWV-News/news109.doc+EUTANASIA+DARI+PERSPEKTIF+SAINS. The Peaceful Pill Handbook.files. Euthanasia. <http://www. (21 Februari 2009) John Keown.nz/about-euthanasia/history-global/1/>. (17 Februari 2009) Washington State Medical Association.com. (19 Disember 2006). (12 <http://news.

(17 Februari 2009) Pr e vi Bhikkhu Dhammavuddho Maha Thera.htm>. Islamic Religious Leadership Council Rules Against Euthanasia.patria.wgaul. 49 . The Islamic Code of Medical Professional Ethics. (2006). Kuwait Ministry of Health.php?t=67915>. Assisted Suicide. (21 Januari 2009) ew O nl (Mei 2008).html>. (1991). Fatwa-Fatwa Kontemporer – Euthanasia. C. (10 Februari 2009) Venerable Ajahn Sumedho. Henry.asp?questionID=158>. <http://forum.rsrevision. <http://www. <http://media.org/Russian/command/e_command_06_euthnas. The bible and Euthanasia.html>. (29 Disember 2007). (2 Disember 2008). and Ahmed Elkadi. Pratte. (30 Januari 2009) Islam.Amine.htm>. (1 Februari 2009) Dalai Lama.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Rsrevision committee.php>. (1981). Hukum-hukum dalam Agama Buddha. Pesan y Abu Asyraf . Abdul. The sixth commandment.geocities.id>. (4 Februari 2008) David E. The Four Noble Truths. Yusuf Qardhawi .procon.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Eutanasia. (3 Februari 2009) Euthanasia. (2 Februari 2008) Dr.LifesiteNews.wgaul.stjohndc.com/CWN>. What are Buddhist perspectives on euthanasia and physician-assisted suicide?. (1981). <www. C. Suicide and <http://www.com/GCSE/christian_perspectives/life/euthanasia/bible.org/ perpustakaan/ebook/umum/empat-kebenaran-mulia.htm>.htm>. (9 Julai 2007). and Ahmed Elkadi. The Islamic Code of Medical Professional Ethics.isnet.gospelway.com/morality/suicide. <http://www. Sang Buddha. (3 Februari 2008) the Bible. (25 Januari 2009) Rahman. (18 September 1996). (23 Januari 2009) Bohdi.com/archive/thread/t-63906-HUKUM-HUKUM-Dalam-AgamaBuddha.com/ showthread.org/viewanswers.com/Athens/Academy/2211/euthanas.dhammacitta. (2008). <http://www.or.euthanasia. Pandangan Agama Buddha Terhadap <http://forum. Abdul. Kuwait Ministry of Health. 65 Rahman. <http://www.Amine. Archpriest Victor Potapov. Euthanasia: perundangan dan perspektif <www. <http://www. 67 Catholic World News Brief .

(August 1988). terbitan The Theosophical Publishing House.advaita.org/library/brihad. (2001). <http://www.com/archives/1988/08/1988-08-08. Euthanasia and <http://www.uk/religion/religions/hinduism/hinduethics/euthanasia.6forum.org/showthread. Euthanasia.gnosis. Ramanathan. (1966).htm>.htm>. A.indoforum. (1 Pr e vi ew O nl y 50 . (7 November 2008). Admin. India Hinduism Today. Yadnya dan Bhakti. <http://www. Chennai. Prof.shtml>. <http://en.biz/artikel-dhamma-f4/empat-kebenaran-mulia-sebuahpendekatan-modern-t107. Yajnavalkya Upanishad.wikipedia.shtml>.org/wiki/Hindu>.it/library/yajnavalkya. (1 Februari 2009) Sri Aurobindo. A.bbc. (24 Februari 2004). Empat Kebenaran <http://dhammasena.co. (1 Februari 2009) Pondicherry . (2002). (1 Februari 2009) Manikgeni.htm>.php?t=38435 >. Brihadaranyaka Upanishad . Februari 2009) Suicide. <http://www.hinduismtoday. terbitan Pustaka <http://www.Euthanasia Universiti Tunku Abdul Rahman Mulia. (18 Februari 2009) Wikipedia. (1 Februari 2009) Ketut Wiana. (1 Februari 2009) BBC Team.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful