1

PAUNANG SALITA
Marami sa ating mga Pilipino ang nagkakaroon ng problema patungkol sa di kanais-nais na diskriminasyon. Nawawala ang karapatan ng iba sa atin dahil lamang sa ating panlabas na anyo. Ang pamanahong papel na ito ay ginawa upang maituwid ang baluktot na pag-iisip ng karamihan ukol sa mga “Bisexuals” ng ating lipunan. Walang ibang nais ang naglimbag nito kundi ang maimulat ang konsepto ng BISEXUALTIY dito sa Pilipinas, ni walang nais na manakit ng damdamin ng iba sapagkat ito ay isang pagsusuri lamang, na nababase sa mga nakuhang mga datos.
Gayunpaman, napaloloob din sa pag-aaral na ito kung bakit hindi talagang tanggap ng iba’tibang sector ng lipunan ang mga”Bisexuals” ditto sa ating bansa. Malalaman rin dito ang mga saloobin ng ilang mga “bi” sa paraan ng pagtanggap sa kanila. Walang ibang pinagkunan ng impormasyon kundi ang “internet” at iba pang babasahinng nailimbag na.

mga magulang na walang tigil na sumusuporta sa kanya. mga kaibigan na nagbigay ng inspirasyon. ang Poong Maykapal na walang sawa sa pagkandili sa mga nagawa ng may-akda. at higit sa lahat. mga nuno na nagbigay sa kanya ng halaga upang mailimbag ang papel na ito. .2 PASASALAMAT Nais pasalamatan ng may akda ang kanyang guro sa asignaturang ito.

Interpretasyon.10 ………………………………………………………. Rekomendasyon V. Mga Salik na Nakaimpluwensya sa Pagiging Bisexual b. Panimula A. Depenisyon ng Bisexuality B. Lahat ng tao ay bisexual 2. at Pagsusuri ng Datos 1. Ang pagiging bisexual ay isa lamang panandaliang kaganapan sa buhay ng isang tao. Mga Pananaw sa Bisexualism A. Paglalahad Ng Sariling Pag-aaral A. ang tao ay maari lamang maging lalaki. Konklusyon ……………………………………………………….11 ………………………………………………………. Pamilya 2.4 . Bisexuality ay maaring maging isang transitional phase b. Tingin ng Lipunan Ukol sa Bisexuality 1. Kinaibahan sa Ibang Sexual Orientations II. babae. Metodo B. Paglalahad. Mga Maling Pananaw Ukol sa Bisexuality 1. at tomboy 3. 4. Mental a. Sosyal a. Komunidad na Kinabibilangan 3. Walang bisexual. Ispiritwal IV. Simbahang Katolika B. Ang mga bisexuals ay mayroon magka-ibang antas ng pagkaakit sa parehas na kasarian c. Ang mga bisexual ay naakit sa babae at lalaki sa magkaparehong antas III. Pananaw ng mga Bisexual Ukol sa Kasal at Pagpapamilya 2. Ang mga bisexual ay laging tumutugon sa tawag ng laman 6. Reaksyon ng mga Bisexuals sa Tingin ng Lipunan 3. binabae o bakla. Ang mga bisexuals ay walang kakahayang lumagay sa tahimik o panindigan ang pagkakaroon ng pamilya 5.3 TALAAN NG MGA NILALAMAN I.8 ……………………………………………………….4 ……………………………………………………….

impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila at ang impluwensyang dulot ng media.1 A. Gayunman. Sa Pilipinas ngayon. Ang karamihan sa kanila.6 Samantala. at mayroon din namang mga naghihintay na ang kanilang pamilya mismo ang makapansin ng kanilang kaibahan. sapagkat sila ay malayang nakapaglalabas ng saloobin. marami na rin ang nabibilang sa ikatlong kasarian. na nakikipagrelasyon sexually at emotionally sa kanilang kasalungat na kasarian. Panimula Sa Pilipinas ngayon. Ito ay dahil sa maaring mabilang ang mga magulang at iba pang kapamilya sa tinatawag na supportive groups at non-supportive groups. ang ilan sa mga magulang ay nagiging emosyonal at ang mga kapatid nila ay ikinahihiya sila sa umpisa ng kanilang pag-amin.4 I. transgenders. Depenisyon ng Bisexuality Ang Bisexuality o pagiging “silahis” ay isang kasarian kung saan ang isang tao ay nakadaranas ng sexual at emotional na pagkaakit sa parehas na kasarian. Ang pamanahong papel na ito ay tumatalakay lamang sa mga usaping bisexual at naglalayong imulat ang mga mambabasa sa mas malalim na pakahulugan nito. mas pinipiling itago ang katotohanan.5 Ito ang mga bisexual na nagsasabing masaya sila sa buhay sa kabila ng kanilang kaibahan.2 Ang mga pangunahing dahilan ng pagiging bisexual ay maaring mag-ugat mula sa kanilang problema sa pamilya. masasabing isa sa bawat dalawampung tao ang matuturing na bisexual. Kabilang dito ang gays. ang pagiging heterosexual ang mas tanggap na kasarian sa lipunan. o naghihintay pa ng “tamang panahon”.3 B. Naglalayon din itong baguhin ang mga maling pananaw at mga hindi makatarungang panghuhusga ng mga tao sa mga “bi”. Pamilya Ilan sa mga kwentong matatagpuan sa internet ay nagsasabing natanggap ng kanilang pamilya ang tunay nilang katauhan. Samakatuwid. Tingin ng Lipunan Ukol sa Bisexuality 1. . Ang iba naman ay 100% heterosexual. ang bilang ng mga umaamin sa pamilya ay maliit na bahagi lamang ng bisexual population. Mga Pananaw sa Bisexualism A. Kinaibahan sa Ibang Sexual Orientations Maraming tao ay 100% homosexual (bakla o tomboy) na naakit sexually at emotionally sa kanilang kaparehong kasarian. at bisexuals. persepsyon ukol sa sariling kasarian.4 II. lesbians.

Kahit na gustuhin pa man nila at nagmamahalan pa sila. Siya ang bumuo ng HeterosexualHomosexual Scale. hindi nila mapalawig ang kanilang buhay pananampalataya. Noong 1905. ang nilikha lang ng Diyos ay babae at lalaki kaya sinasabi nila na maging bakla o tomboy o kahit bisexual man ay hindi nila ito tinatanggap bilang valid na representasyon ng isang pagkatao. Sa halip na alamin talaga ang totoong ideya patungkol sa kanila at mga karanasan na magpapatunay sa totong nasasaloob nila. ang pagtuklas sa sariling kasarian ay nagsisimula sa pagbibinata at pagdadalaga kung kailan sila ay aktibong nakikipaghalubilo sa parehong kasarian. 1959) Isa sa mga sakramento na hindi nila matatanggap ay ang sakramento ng Kasal. ang nagsabing lahat ng tao ay bisexual. Simbahang Katolika “Batay sa Simbahang Katolika.7 Dahil sa mga maling bansag na iginawad sa mga bisexual. Komunidad na Kinabibilangan Ang komunidad na kinabibilangan ng mga bisexual ay maisalalarawan bilang isang lugar na kung saan sila ay lubos na pinupuna at nababansagan ng iba’t ibang maling interpretasyon. Lahat ng tao ay bisexual.8 Ang teorya ni Freud ay binatikos ng isang nangungunang mananaliksik sa Estados Unidos tungkol sa human sexuality na si Dr. Ayon sa kanya. Kaya ang tanging natitirang paraan na lamang ay ang gumawa ng isang pangkat na kung saan sila ay tanggap at makapagpapatuloy ng kanilang pananampalataya. Samantala. Dahil sa mga pagtutol ng Simbahan sa mga bisexual. 3. Karamihan sa kanila ay binigyan ng markang 0 na nangangahulugang tiyak na heterosexual at 6 na ang ibig sabihin ay tiyak na homosexual . ugali at katauhan ng isang bisexual. Ngunit. Dahil dito. tahasan silang hinuhusgahan ng walang basehan. (Davies & Neil. kakaunti lang sa mga matatanda ang bisexual. sa simbahang Katolika ng Pilipinas hindi nila tinututulan ang pagiging homosexual o bisexual ng isang tao. Isa sa mga dahilan dito ay ang kakulangan ng tamang kaalaman na may kaugnayan sa tunay na personalidad. isang prominenteng psychologist. Alfred Kinsey. Mga Maling Pananaw Ukol sa Bisexuality 1. hindi nila kinokondina ang mga imoral na gawain sa kaparehas nilang kasarian. (Agapay. si Sigmund Freud. isang batayan ng sexual preference ng isang indibiwal. dahil tanging babae at lalaki lamang ang binabasbasan ng pari upang magsama habang buhay at hindi maaring ang parehong lalaki o babae. Karamihan sa kanila ay hindi tinatanggap bilang bisexual. lubos na hindi kinikilala ng simbahan ang mga homosexual at bisexual“. lalo nitong pinalala ang pananaw ng marami.5 2.10 Ang salitang bisexual ay nagkaroon ng modernong pangangahulugan taong 1914 sa patnugot ng Journal of American Medical Association: “By nature all human beings are . 1991) B.9 Batay sa kanyang pananaliksik.

6 psychically bisexual — capable of loving a person of either sex. Ang Simbahang Katolika ay naniniwalang ang nilikha lamang ng Diyos ay lalaki at babae.13 Pinagwalang tibay ito ng mga pangyayari sa ating kasaysayan tulad ng mga sumusunod: Noong 612 B. 3. Ngunit. Maaaring dala lamang ito ng kanyang sariling insecurities o isang ordinaryong paghanga kung saan nais niyang gawing modelo ang taong iniidolo. Ngunit.”11 Datapwa’t. nagkaroon din siya ng sexual na relasyon sa kanyang mga aliping lalaki at mga sundalo. at tomboy. binabae o bakla.. ang mga prinsesa ng bansang ito ay napasailalim at nakatalik niya. saan nga ba nakalugar ang mga bisexual? Pinaniniwalaan ng marami na walang taong bisexual. ang pagkabighani na ito ay hindi pagkaakit. Kapag ang babae naman ay nakipagrelasyon sa kapwa niya babae. 2. Walang bisexual. Ang pagiging bisexual ay isa lamang panandaliang kaganapan sa buhay ng isang tao. Matapos niyang masakop ang Persia. ang pagmamahal na tinutukoy dito ay pag-ibig sa isang kapamilya o kaibigan at hindi pag-ibig na humahantong sa isang relasyon dahil sa pagkaakit. napag-alaman na siya ay umibig sa isang lalaking nagngangalang Phaon. ang tao ay maari lamang maging lalaki. Pinaniniwalaan din na naaakit siya sa kapwa niya babae dahil sa hindi mabilang na mga tula na kanyang nilikha na nagpaparating ng paghanga at pag-ibig sa mga kakabaihan. ang sexual orientation na bisexuality ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay naaakit sa magkaparehas na kasarian. siya ay walang dudang binabae. matapos ang kanyang mga pakikipagrelasyon sa mga babae. Ang lalaki ring ito ang naging dahilan upang kitilin niya ang kanyang sariling buhay. Abin at Miller. marami na ring tao ang tinatanggap ang kasariang ito at kumukumpirmang sila’y mga bisexual. Ngunit.12 Ang iba naman ay naniniwalang ang mga bisexuals ay ang mga taong pinagtatakpan ang tunay nilang kasarian sapagkat maaring sila’y nalilito pa o hindi pa handang ibunyag sa lipunan ang tunay nilang pagkatao.. si Sappho ay isang sikat na Griyegong manunulat. Ayon din sa Bisexual Health na isinulat nina Andre. babae.C.15 Ayon din sa Journal on Developmental Psychology. Sa palagay nila.16 . siya naman ay isang tomboy.C. kung ang isang lalaki ay nakipagrelasyon sa kapwa niyang lalaki. Maari rin naman na ang isang binabae na takot mapuna ng lipunan ay nakikipagrelasyon sa isang babae upang mapagtakpan ang tunay niyang kasarian. Karamihan ng tao sa ating lipunan ang naniniwalang ang mga bisexual ay sumasailalim lamang sa isang transitional phase kung saan humahantong sa pagiging binabae at tomboy ang isang tao. Maliban pa roon. Samantalang tanggap na rin ng lipunan ang mga binabae at tomboy.14 Noong 356-323 B. naging kilala si Alexander the Great bilang isa sa mga pinakamatagumpay na mananakop sa ating kasaysayan.Maaring may mga insidente kung saan napupuri ng isang babae ang kagandahan ng kapwa niyang babae.

nakipagpalitan siya ng mga liham ng pag-ibig kay Joshua Speed. Masasabing hawak nila ang dalawang mundo at malaya nilang gawin ang lahat na kanilang naisin. pakikisama. Mahihinuha rito na nakasalaylay sa persepyson ng isang tao sa kanyang sarili ang magiging sexual orientation niya. Diamond. Ayon din sa pag-aaral na ginawa ni Lisa M. bisexual at naguguluhan ay nanatili sa kanilang sexual orientation makalipas ang 10 taon. sa 79 na kababaihang matuturing na tomboy. PhD. isang psychiatrist ng University of Utah.. Kung ating iisipin. 4. Dito na rin nagpatuloy ang kanyang pag-unlad sa pulitika hanggang siya’y maging pangulo ng Estados Unidos. Isang halimbawa nito ay si Abraham Lincoln na isa sa mga naging pangulo ng Estados Unidos.18 Ang tugon ng isang tao sa isang pagbabago ay nagkakaiba ayon sa kanilang psychological at cognitive processes. Ang mga bisexual ay hindi mga oportyunista na nais lang makipagtalik kung kani-kanino lamang. bumuo ng pamilya.22 Bukod dito. Ayon sa kanyang mga biographers. Ang mga bisexuals ay walang kakahayang lumagay sa tahimik o panindigan ang pagkakaroon ng pamilya. o magpapalit-palit ng mga karelasyon. Ang mga bisexual ay laging tumutugon sa tawag ng laman. mayroong 1. Ang karamihan sa mga Pilipino ay mayroong ganitong pananaw ukol sa mga bisexuals dahil hindi sila nakukuntento sa isang kasarian lamang.17 Ngunit masasabi rin na may posibilidad mag-iba ang sexual orientation dahil maaring magbago o nagbabago ang pananaw ng isang tao sa kanyang sarili. sila ay may kakayahang makipagrelasyon sa babae man o lalaki.19 Tulad din ng mga tiyak na babae at lalaki. Gayundin sa mga bisexuals. pagkaakit at pagmamahal din sa isang tao ang pundasyon ng samahan ng mga bisexuals.20 5. maaring maging bisexual ang isang indibidwal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng payak .7 Ito ay pinagwalang tibay ng American Psychological Association kung saan tinukoy nila na ang pagiging bisexual ng isang tao ay naaayon sa sexual orientation nito at hindi sa isang transiotional phase lamang.5 bilyong kababaihan sa mundo na maaring magustuhan ng isang tiyak na lalaki ngunit kaya parin niyang pumirme at makuntento sa isang babae lamang. Nagsama rin sila at nagsalo sa kama ng apat na taon. Kung ano ang makakaakit sa isang tao ay nagbabago rin habang lumilipas ang panahon. nagpakasal siya kay Mary Todd at binayayaan ng apat na supling. Bilang bisexual.21 Ang bisexualism ay puro kalaswaan nga lang ba? Katulad ng ordinaryong relasyon. maari ring pagdesisyunan ng isang bisexual na manatiling walang kabiyak. Ang mayorya ng populasyon ay naniniwalang ang relasyon ng mga bisexual ay nakasentro sa sex. Pagkatapos ng pangyayaring ito. Hindi nakikipagrelasyon ang isang tao sa magkapareho o magkaibang kasarian upang masunod lamang ang layaw ng katawan. mapalalaki o mapababae man ito. Nagkaroon din ng impresyon na sila’y pabago-bago ng isip dahil mismong sila’y hindi sigurado kung saan ilulugar ang kanilang pagkaakit sa babae at lalaki. Mayroong 3 bilyong babae’t lalaki sa mundo na maari nilang magustuhan ngunit kaya parin nilang panindigan ang pakikipagrelasyon sa isa lamang.

B. Nagkaroon ng panayam sa dalawang sabdyek na bisexuals na lalaki na itatago natin sa pangalang “Rick” at babae na si “Roxy”. Angkop ang ganitong uri ng metodo sapagkat makakukuha rin ng magandang konklusyon batay sa reaksyon ng mga sabdyek at tono ng kanilang pananalita sa pagsagot sa mga tanong. Ito ay pinagwalang tunay ni Dr. “Dati. Ang mga bisexuals ay nagtamo ng markang 1 o 2 na nangangahulugang siya ay mas naakit sa ibang kasarian at nagbibigay 4 o 5 na interpretasyon na naakit siya sa kaparehong kasarian na taliwas sa markang 3 na ang ibig sabihin ay naakit siya sa parehong kasarian sa magkaparehong antas. at Pagsusuri ng Datos 1. Ang bagay na ito ay nakasalalay sa sariling kagustuhan ng tao kung kanino siya naaakit at maaakit tulad ng mga taong may normal na sexual orientation.” Ayon din sa kanya na ang mga . Batay sa pahayag ni Rick. Alfred Kinsey sa teorya niyang HeterosexualityHomosexuality Scale. Mental a. Ang iba naman ay paiba-iba ang gusto. Hindi dapat silang husgahan at matahin ng walang matibay at makabuluhang rason. Ang nakararami ay may ganitong pananaw dahil ang mga bisexuals ay may parehong interes sa mga kababaihan at kalalakihan. Kaya nilang bumuo ng isang relasyon na may malalim na ugnayan. 6. Interpretasyon.24 Hindi dahil nakikipagrelasyon ang isang tao sa babae at lalaki ay parehas na ang sukatan ng pagkagusto niya sa isang tao. Ngayon. Paglalahad Ng Sariling Pag-aaral A. nag-aalangan na ako kasi dumarating na sa point na kailangan ko nang magdesisyon kung saan talaga ako. naniniwala siyang isa ngang transiotional phase ang pagiging bisexual. Katulad ng iba.25 Maaring magkaiba ang hinahanap ng isang bisexual sa isang babae o sa isang lalaki.23 Ang mga bisexual ay tao din na may damdamin at kakayahang panindigan ang taong minamahal. Paglalahad. Naaakit sila sa parehong kasarian ngunit maaring mas gusto niya ang babae o lalaki dahil sa personal na kagustuhan. sila ay nangangailangan ng karampatang pagtingin at pakikisama. Ang emotional. Bisexuality ay maaring maging isang transitional phase. Metodo Sa pag-aaral na ito.8 na relasyon kung saan ay walang nagaganap na pagtatalik na namamagitan sa magkarelasyon . Ang mga bisexual ay naakit sa babae at lalaki sa magkaparehong antas. gumamit ang mga mananaliksik ng panayam upang makalakap ng mahahalagang datos na tutugon sa mas malawak na pang-unawa sa bisexuality. mental at sexual na aspeto rin ay isinasaalang-alang sa pag-pili ng kanilang kinakasama. depende sa oras at panahon. I consider myself bi. III.

” 2. oo naman. sa babae ako. una kong crush. Pero ngayon. “Bi ako. mas gusto ko na yung mga lalaki dahil mataas ang respeto ko sa mga babae. Pero kung may darating. parang ang selfish ko na dahil hindi ko na napipicture yung sarili kong may permanenteng kasamang lalaki o babae man. Pananaw ng mga Bisexual Ukol sa Kasal at Pagpapamilya Halos nagkakatugma ang mga palagay nina Rick at Roxy kaugnay sa pagpapakasal at pagbuo ng pamilya sa hinaharap. Hindi ko na kaya maging tomboy pa. Mas naging malapit daw siya sa kanyang ina kumpara sa kanyang ama. hindi pa nila masasabi ng malinaw kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. naiisip ko pa na bumuo ng pamilya pagtanda. mabait. Ngayon. . hindi nakaapekto ang sosyal na aspeto sapagkat kusa niyang naramdaman ang pagkakaroon ng interes sa parehong kasarian. ang sagot niya “Never akong magpapamilya hindi dahil sa hindi ko kaya kundi dahil kaya kong maging masaya. pwede. “Noong high school ako. super gwapo.Taliwas naman ito sa pahayag ni Roxy. Pero given the chance. meron man o wala. “Natatakot ako maging ganoon e. Mayroon daw mga “emotions” na hindi niya naibabahagi sa kanyang ama kung kaya’t nagkaroon sila ng “gap”. okay lang. Sosyal a. at hindi din naman nila sinasara ang isipan nila ukol sa bagay na ito. Ang mga bisexuals ay mayroon magka-ibang antas ng pagkaakit sa parehas na kasarian. pero wala sa plano ko. Hindi ko naiisip na magpapamilya ako. Masyado nang masakit sa akin ‘yon. “Kapag sa lalaki. “Noong seven years old ako. ang tinitingnan ko ay ang erotic side. Hindi ito transitional phase sapagkat hindi niya lubos maisip na siya ay magiging isang tomboy.” Mula naman kay Roxy. ang nakaimpluwensya sa kanya ng lubos ay ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya.9 lalaking bisexuals ay 80% na bakla. Ayon kay “Rick”. Mga Salik na Nakaimpluwensya sa Pagiging Bisexual Sa lagay ni Rick.” Inaamin rin niya agad sa karelasyon niyang babae ang tunay niyang kasarian at nangangakong. pero mamahalin kita sa paraang kaya ko. Pero kapag gusto ko ng long term relationships. “Kailangan kasi sa lalaki. pwede na. Kuntento na akong bi ako. magka-ibang antas ang kanyang pagkaakit sa parehas na kasarian.”Ayon naman kay Roxy. Sa kaso ng ikalawang nakapanayam na si Roxy. napunan ito ng kanyang pakikipagrelasyon sa mga kalalakihan kahit na naaakit parin siya sa mga kababaihan.” b. kahit hindi ganon kaganda. Kapag sa babae. Samakatuwid. mas gusto niya ang mga babae sapagkat mayroon siyang mataas na standards pagdating sa mga lalaki. Nang tanungin si Rick kung may plano ba siyang mag-asawa. Dahil nasa murang edad pa lamang sila. nagiging unfair ako dahil mas marami pang deserving sa kanila.” c. Feeling ko kasi. Nabanggit niya ang Maslow’s Hierarchy of Needs at sinabing hindi siya makatungtong sa susunod na lebel hangga’t hindi napupunan ang kanyang pangagailangan ng pagmamahal mula sa ama.

naniniwala siya na pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Mas naging malapit at mapagpasalamat pa siya sa Diyos dahil siya ay biniyayaan ng pamilya at mga kaibigang tumanggap at umintindi sa kanya. doon na nagtuloy-tuloy ang pagiging bisexual ko. Tanggap ako ng mga taong mahal ko. Para naman kay Roxy. Nawa’y bigyan ng simbahan ang mga “bi” ng pagkakataon na bumalik sa Diyos upang mapalawig ang kanilang buhay pananampalataya. 3. Tayo ang magdidikta sa lipunan ng tamang pagturing at pagtingin sa kanila. Karapatan nilang pumili kung ano o sino sila.10 babae. IV. Sana’y magbigay daan ang simbahan upang mabura ang kaisipan na sila ay makasalanan dahil sa kanilang kasarian. . Reaksyon ng mga Bisexuals sa Tingin ng Lipunan Kaugnay sa tingin ng lipunan sa mga katulad niyang bisexuals. Ngunit ang susi sa kabuuang pagtanggap ng mga “bi” ay hawak nating lahat. Impluwensya? Wala. Hindi makatao na husgahan natin sila ng walang sapat na impormasyon o kaalaman. Ispiritwal Ayon kay Rick. Maaari man siyang kutyain ng simbahan sa kanyang mga gawi dahil nga nasusulat na ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae. tao din sila na may damdamin at puso. Doon na natapos yung denial stage ko. tanggap ako ng pamilya ko at ng mga kaibgan ko. dapat mismong sarili niya ay tanggap niya. Noong nakakilala ako ng mga katulad ko. Sana’y maging makatao at makatarungan ang ating desisyon. Rekomendasyon Iminumungkahi ng papel na ito na palawakin ang isipan at pang-unawa ng nakararami sa mga bisexuals.” b. doon pumapasok yung pagsisisi pero nababalewala iyon kapag iniisip niya na bago siya matanggap ng mga tao. “Wala akong pake sa tingin ng lipunan. nabanggit ni Rick na masaya siya sa sitwasyon niya ngayon. Mula naman kay Roxy. Obligasyon nating tratuhin sila ng parang ordinaryong nilalang: ginagalang at pinakikisamahan. wala na rin siyang masasabi sa Doktrina ng simbahan ukol sa kasarian. Ayos lang daw kung hindi nila tanggapin kung ano siya dahil mismong siya ay nahirapan din. Malaking responsibilidad din ang nakaatang sa simbahan upang tuluyang matanggap ng lipunan ang mga bisexuals. Katulad natin. Ang mahalaga. hindi nagbago ang pakikitungo niya sa Diyos.” Masasabing ang mga bisexuals ay nagiging indifferent sa tingin ng lipunan sa kanila. Kung iisipin niya raw yung “thought” na humihingi siya ng “acceptance” sa mga tao. Isinasaalang-alang nila ang pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong mahalaga sa kanila.

Gaya ng isang normal na tao. hindi masasabing pareho din ang kanilang mga paraan sa pagtugon sa mga ito. nararapat lamang na isaalang-alang ang kanilang mga karapatang pantao bilang indibidwal. hindi nararapat na tingnan sila sa iisang paraan lamang. mababatid ang mas malalim na pag-unawa sa bisexuality. Ang pagiging bisexual ng isang tao ay maaaring naidulot ng kalagayan sa pamilya at komunidad. Dahil sa iba’t iba ang sitwasyon. gawain at pag-iisip ng bawat bisexual. lalaki. karanasan. bakla o bisexual ay hinulma lamang ng iisang kamay. Dapat din silang tingnan ayon sa kanilang pagkatao at hindi sa kasarian na kanilang kinabibilangan. pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang tao at mga karanasan sa buhay. Maaring sila ay naiiba sa pinilng kasarian ngunit ating itanim sa ating mga isip na tayong lahat babae man. .11 V. Maaring batay din ang mga ito sa kanilang sitwasyon sa buhay. Konklusyon Sa pamamagitan ng mga impormasyong naibahagi sa pag-aaral na ito. Halos pare-pareho ang mga suliraning kinahaharap ng bisexual. tomboy.

about. Publication Info.com/question/index?qid=2007100713521AAG40CS * 2 http://www.sciencedaily. 21.com/stef/Poly/Labriola/bisexual.com/regulars/quickies/bitimeline/ * 9 http://gaylife. 20 http://www.com/health/microsites/A/adultat14/sexuality/being_bisexual_t. GAY AND BISEXUAL CLIENTS.answers. Dominic. 1996.religioustolerance. 11. 19.php?t=422&page6 * 6 http://healthyminds. 13.org/bisexuality.nerve. 14.htm * 17 http://www. PINK THERAPY: A GUIDE FOR COUNSELLORS AND THERAPISTS WORKING WITH LESBIAN. 10. 25 http://www. 18.cfm * 7 http://en.com/releases/2008/01/080116080306. Philippine Copyright 1991: Published by National Bookstore.wikipedia. 23 http://www.exodusglobalalliance.com/cs/gay101/a/kinsey.12 BIBLIYOGRAPIYA * Agapay.html * 4. 16.org/glbissues.menstuff.channel4. ed and Neal. 15. Buckingham : Open University Press. Bristol. ed. Ramon B.org/forums/showthread.shtml .htm * 5 http://pinoypride. 1959-. * Davies. Pa.yahoo. * 1 http://www.cat-and-dragon.org/wiki/Bisexuality#Social_factors * 8.php * 3 http://www. ETHICS AND FILIPINO.htm * 12. Charles.html * 24 http://www. 22.org/whatcausesbisexualityp392.org/issues/byissue/bisexuality.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.