You are on page 1of 15

Pendahuluan

Matlamat utama penghasilan folio inin adalah sebagai memenuhi syarat Kerja Kursus Pendidikan Moral SPM (1225/1). Di samping itu, terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai melalui penghasilan folio ini. Antaranya :

i) ii)

melatih murid menulis laporan bercorak ilmiah. merealisasikan amalan nilai-nilai murni yang dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

iii)

Membantu murid-murid dalam usaha membentuk sahsiah didi serta amalan nilai murni melalui kerja-kerja amal yang harus di praktikkan.

Lim Shi Chyn 15A,Kampung Cherok Air Pasang, 06200 Bukit Pinang, Alor Setar, Kedah.

Penghargaan

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana dengan keizinanNya saya

dapat menyiapkan kerja kursus ini dalam tempoh yang telah di

tetapkan. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ibu

bapa, guru, rakan-rakan yang telah banyak memberi sokongan

dalam usaha saya menyiapkan folio ini. Semoga kerja kursus ini akan dapat memberi manfaat kepada

diri saya mahupun orang lain dalam usaha kita membentuk

peribadi dan sahsiah diri cemerlang sesuai dengan aspirasi

negara.

Lim Shi Chyn 15A,Kampung Cherok Air Pasang, 06200 Bukit Pinang, Alor Setar, Kedah.

Isi Kandungan
Bil Perkara Halaman

1. 2. 3.

Pendahuluan Penghargaaan Laporan Tugasan Harian a.) Laporan Tugasan Harian Bidang Nilai : Alam Sekitar Tajuk Tugasan : Pencemaran Air b.) Laporan Tugasan Harian 2 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Kepentingan Amalan Gotong-royong c.) Laporan Tugasan Harian 3 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Mat Rempit d.) Laporan Tugasan Harian 4 Bidang Nilai : Patriotisme Tajuk Tugasan : Malasyia, Negaraku yang Tercinta e.) Laporan Tugasan Harian 5 Bidang Nilai : Keamanan dan Keharmonian Tajuk Tugasan : Peperangan Mendatangkan Kesengsaraan kepada
Manusia f.) Laporan Tugasan Harian 6

Bidang Nilai : Hak Asasi Manusia Tajuk Tugasan : Semua Orang Berpeluang Menikmati Hak Asasi g.) Laporan Tugasan Harian 7 Bidang Nilai : Kekeluargaan Tajuk Tugasan : Keluarga Bahagia, Hidup Sejahtera h.) Laporan Tugasan Harian 8 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Sosial Remaja Laporan Kerja Amal i.) Laporan Kerja Amal 1 ii.) Laporan Kerja Amal 2 iii.) Laporan Kerja Amal 3 iv.) Laporan Kerja Amal 4 Rumusan

4.

5.

Laporan Tugasan Harian 3 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Mat Rempit

Laporan Tugasan Harian 3 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Mat Rempit

Laporan Tugasan Harian 4 Bidang Nilai : Patriotisme Tajuk Tugasan : Malasyia, Negaraku yang Tercinta

Laporan Tugasan Harian 5 Bidang Nilai : Keamanan dan Keharmonian Tajuk Tugasan : Peperangan Mendatangkan Kesengsaraan kepada
Manusia

Laporan Tugasan Harian 6 Bidang Nilai : Hak Asasi Manusia Tajuk Tugasan : Semua Orang Berpeluang Menikmati Hak Asasi

Laporan Tugasan Harian 7 Bidang Nilai : Kekeluargaan Tajuk Tugasan : Keluarga Bahagia, Hidup Sejahtera

Laporan Tugasan Harian 8 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Sosial Remaja

LAPORAN TUGASAN HARIAN


BIL
1.

TAJUK /PERKARA
Laporan Tugasan Harian 1 Bidang Nilai : Alam Sekitar Tajuk Tugasan : Pencemaran Air Laporan Tugasan Harian 2 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Kepentingan Amalan Gotong-royong Laporan Tugasan Harian 3 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Mat Rempit Laporan Tugasan Harian 4 Bidang Nilai : Patriotisme Tajuk Tugasan : Malasyia, Negaraku yang Tercinta Laporan Tugasan Harian 5 Bidang Nilai : Keamanan dan Keharmonian Tajuk Tugasan : Peperangan Mendatangkan Kesengsaraan kepada Manusia Laporan Tugasan Harian 6 Bidang Nilai : Hak Asasi Manusia Tajuk Tugasan : Semua Orang Berpeluang Menikmati Hak Asasi Laporan Tugasan Harian 7 Bidang Nilai : Kekeluargaan Tajuk Tugasan : Keluarga Bahagia, Hidup Sejahtera Laporan Tugasan Harian 8 Bidang Nilai : Perkembangan Diri Tajuk Tugasan : Gejala Sosial Remaja

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

LAPORAN KERJA AMAL


Bil Bidang Nilai
1. 2. 3. 4. Perkembangan Diri Kekeluargaan Alam Sekitar Alam Sekitar

Tajuk
Membersihkan Kelas. Mengadakan Sambutan Perayaan Tahun Baru Cina di Rumah. Aktiviti Mengikat Semula Bahan-bahan Buangan. Membersihkan Kawasan Halaman Rumah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT JALAN TANJUNG BENDAHARA, 05300 ALOR SETAR KEDAH DARUL AMAN
Adalah dengan ini diperakui bahawa -------------------------------------------------------------------------------------------------------

telah menjalankan

KERJA AMAL
Untuk Kerja Kursus Kertas Pendidikan Moral (1225/2) Bagi memenuhi syarat Sijil Pelajaran Malasyia (SPM) Tahun 2011 Bertempat di

------------------------------------------------------------------------------------------------------pada

----------------------------------------------------dengan jayanya.

RUMUSAN
Kerja kursus Pendidikan Moral ini merupakan peluang bagi murid-murid Pendidikan Moral mengamalkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Dalam zaman serba moden in, amalan nilai amat penting dalam mengimbangi tuntutan ilmu dengan

tuntutan sahsiah diri agar sentiasa bersedia mendepani cabaran global yang pantas berubah.