PENGIMBASAN PERSEKITARAN DALAMAN

Isu Bidang Kurikulum :

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kod

Faktor
Tenaga pengajar adalah 69.23% guru siswazah. 23% guru berpengalaman sebagai penanda kertas UPSR. 53.85% guru berpengalaman lebih10 tahun. Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan. Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan. Guru-guru yang komited kepada pengajaran dan pembelajaran. Mempunyai guru besar yang banyak pengalaman pentadbiran. 100% guru celik IT. Gred purata sekolah semakin meningkat. Pengajaran dan pembelajaran terganggu. Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen. Murid terlalu bergantung kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Motivasi rendah. Masih terdapat pelajar yang tidak menguasai 3M. Guru yang terpaksa melaksanakan tugas rasmi di luar sekolah. Pengurusan panitia masih tidak sampai ke tahap cemerlang. Kehadiran bapa dalam mesyuarat PIBG kurang memuaskan.

Kepentingan (a) 9 8 8 8 6 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 100

Berat (b) 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03

Kebolehan (c) 10 9 8 8 7 8 8 8 7 6 6 6 5 5 4 4 4

Skor (b*c) 0.9 0.72 0.64 0.64 0.42 0.56 0.56 0.56 0.42 0.30 0.30 0.30 0.20 0.20 0.16 0.16 0.12

Perbezaan (a-c) -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1

19 0. ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum.7 0.10 0.6 Perbezaan (a-c) -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 .2 0. Kerjasama dan kesedaran ibu bapa tinggi terhadap prestasi.08 Kebolehan (c) 10 9 9 8 7 7 6 Skor (b*c) 1. Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah. Sebilangan besar ibu bapa kurang berminat menghadirikan diri dalam aktiviti sekolah dan mesyuarat PIBG.53 1.15 0. Kepentingan (a) 9 8 8 7 5 5 4 46 Berat (b) 0.7 0.9 1. Harapan ibu bapa atau masyarakat terlalu tinggi terhadap sekolah.PENGIMBASAN PERSEKITARAN LUARAN Isu Bidang Kurikulum : Bil 1 2 3 4 5 6 7 Kod Faktor PIBG.35 1.17 0.10 0.17 0. kursus jangka pendek untuk anjuran Kementerian dan Jabatan. Kemudahan mengakses internet.

02 Kebolehan (c) 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 5 5 5 4 4 4 4 Skor (b*c) 0.PENGIMBASAN PERSEKITARAN DALAMAN Isu Bidang Hal Ehwal Murid : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kod Faktor Guru-guru yang berpengalaman dan komied.04 0. Kantin yang bersih dan kemas. Kedudukan sekolah yang jauh dari Bandar. Pengurusan RMT yang kemas dan baik.06 0.63 0.20 0.48 0. Bilik BOSS yang belum kemas dan kondusif.04 0.08 Perbezaan (a-c) 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 . Motivasi diri murid masih kurang. Sebahagian murid mempunyai potensi yang tinggi.63 0.03 0. Sebahagian murid yang belum mantap disiplin. Sistem Maklumat Murid (SMM) yang lengkap. Ketidakseimbangan guru lelaki dan perempuan.12 0.07 0.20 0.08 0.03 0.08 0.12 0.72 0.04 0.07 0. Tiada kaunselor terlatih di sekolah. Pengawal keselamatan yang komited dengan tugas. Guru prihatin terhadap murid. Masa mengajar GPK HEM sama dengan guru lain. Tiada salah laku berat yang dilakukan oleh murid.08 0. Sistem Maklumat Kantin (SisMakan) yang lengkap. Kepentingan (a) 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 3 108 Berat (b) 0.48 0.12 0. Kemudahan ICT yang boleh digunakan.03 0.20 0.63 0.06 0.35 0.72 0.07 0.05 0.48 0.72 0.06 0.

42 0.16 0.16 0.16 Perbezaan (a-c) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 .12 0. Kepentingan (a) 8 7 7 7 6 6 5 4 3 3 3 3 3 65 Berat (b) 0. Ibubapa yang prihatin dan komited dengan displin dan sahsiah anak.88 0.09 0. Sokongan padu dari PIBG. Banjir yang sering melanda sekolah. Tiada kemudahan bilik kesihatan.08 0. Pintu pagar utama sekolah berkedudukan di selekoh jalan utama.PENGIMBASAN PERSEKITARAN LUARAN Isu Bidang Hal Ehwal Murid : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kod Faktor Hubungan baik dengan PPD dan JPN. Hampir 95% murid tinggal berdekatan sekolah.04 0. Taraf pendidikan kebanyakkan ibu bapa rendah.11 0.16 0.09 0.88 0. Berada jauh dari Bandar.63 0. Hubungan Baik dengan masyarakat setempat.63 0.11 0.04 0.11 0.06 0.04 0.04 Kebolehan (c) 9 8 8 8 7 7 6 4 4 4 4 4 4 Skor (b*c) 1. Berhampiran dengan masjid. Kebanyakkan ibu bapa murid bertaraf sosio ekonomi rendah.16 0.07 0. Kemudahan asas di sekolah masih kurang.04 0.88 0.24 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful