PEMETAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR TAHUN 1 2012

MINGGU 4 TOPIK BAND B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuatiti objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak ,sedikit,lebih atau kurang b)Sama banyak atau tidak sama banyak B1D3E1 Menamakan nombor bulat hingga 100 B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek hingga 100 dengan: a)Membilang secara satu-satu, dua-dua b)lima-lima, sepuluh-sepuluh c)Membanding d)Menama,menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor menaik dan menurun B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka hingga 100 B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan niali digit bagi nombor bulat hingga 100 B3D2E1 Membundarkan norbor bulat hingga 100 kepada puluh yang terdekat B3D3E2 Lengkapkan pola nombor bulat hingga 100 M PENTAKSIRAN BT BA M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT

1,2,3

1,2,3,4,

1,2,3

5 12 21 NOMBOR BULAT HINGGA 100

5,6 10,11, 12,13, 39-40 44-45 46,49 70,71 76,77 79,82,89 7,8,9 15-16 41-43 72-74 85-85 74-75

78

44

5 6 13 23

6,7,9 14-15 64-68

41,42, 69,70

83,88 87

7 12 22 12 24

8

15,75

71-73

76

28

78-79

92-93

28

80-81

94-95

82

48 32-33 117 119 34-35 21.35 102. 103 120 10 17 TOLAK B1D4E1 Mengenal simbol .59 97 36.MINGGU 8 15 TOPIK BAND B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tambah B1D4E1 Mengenal simbol + dan = B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah Matematik melibat kan operasi tambah B5D1E1 Menyelesaikan masalah Matematik melibatkan operasi tambah mengikut prosedur B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi tolak PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA M PENGAYAAN BT 8 21 21 9 17 18-20 TAMBAH 17-19 49-50 38-40 46-47 9 16 29 17 27 29 9 19 30 27 29 22-25 85-92 22.dan = 26 26 .24 51-52 99-106 33-34 54-55 53.

108 61-62 109-115 31.3.9.MINGGU 11 TOPIK BAND B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tolak hingga 10 B3D1E1 Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 PENTAKSIRAN M BT BA 28-29 27-28 PEMULIHAN M BT BA M PENGAYAAN BT 11 18 28 TOLAK 11 30 50-51 29-30 55.4 4 5 5 31 WANG HINGGA RM10 8.10 7.2. 53 B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah Matematik melibat kan operasi tolak B5D1E1 Menyelesaikan masalah Matematik melibatkan operasi tolak.33 33-34 63.2.56 31 56-57 93-99 58-59 100. 105 121122 106 PECAHAN 30 B2D4E1 Menyatakan nilai separuh .10 11 11 32 B3D4E1 Menukarkan wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya 12.64 118 119 9 11 19 29 27 27 34-35 36 65-66 62 102 .13 13-15 13 . 101 60-61 31.36.setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda B1D6E1 Menyatan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas 1.3 1. mengikut prosedur 32.

tingi atau rendah. jauh atau dekat B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: c)berat atau ringan 19-23 23-28 35 35 24-26 30-33 36 PANJANG 30-35 37-43 45 27 36 36-37 44 38 40-44 37 TIMBANG 47-49 52 45 53 .MINGGU 32 33 TOPIK BAND B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang: a)Syiling 5 sen.20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b)ringgit: RM1. 10 sen. RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA M PENGAYAAN BT 14-17 17-20 21 18 34 MASA DAN WAKTU B1D2E1 Menamakan: a)waktu-waktu dalam sehari b)hari-hari dalam seminggu c)bulan-bulan dalam setahun d)waktu dalam sebutan jam B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam B1D1E1 Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: b)panjang atau pendek.

59 39 RUANG 3D 39 39 54-55 63-64 B2D5E1 Menyatakan ciri ciri bentuk 3D B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerang kan model yang di bina 56-57 58-59 60 65-66 67-68 69 39 40 40 RUANG 2D B1D3E2 Menamakan bentuk : a) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri ciri bentuk 2D 62-71 62-71 .MINGGU 37 TOPIK BAND B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjuk atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a)banyak atau sedikit. lebih atau kurang d)sama banyak atau tidak sama banyak B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D3E2 Menamakan bentuk : a) 3D M PENTAKSIRAN BT BA 44 50 M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT 38 48-49 55-58 51 60 52 ISIPADU CECAIR 38 57.

MINGGU 40 TOPIK BAND B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 2D B5D1E2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D PENTAKSIRAN M BT BA 64 72-73 PEMULIHAN M BT BA M PENGAYAAN BT 41 65 74 66 .

NGAYAAN BA 14.90 16 86 96 .47 48.

37 38.58 60.54.123 .67.68 98.NGAYAAN BA 20 25.

67.57 58.NGAYAAN BA 3.68 109 124 6 12 16 .

NGAYAAN BA 22 29.36 34 46 54 .

NGAYAAN BA 61-62 .

NGAYAAN BA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful