PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

BAHASA INGGERIS ( SBOA )

BIL.
5

PERKARA

Dokumen PBS6

Semasa Pengajaran dan Pembelajaran
Diluar waktu Pengajaran dan Pembelajaran

Fail Pentaksir

8

Surat Pekeliling PBS
Buku Panduan PBS
Surat pelantikan Pentaksir Sekolah/Ketua Pentaksir Sekolah
Borang Penyelarasan

Pelaksanaan Pentaksiran

7

YA

Surat perlantikan
Carta Organisasi PBS Sekolah
Carta Organisasi PLBS Bahasa Inggeris
Borang Skor Individu
Borang Gred Induk / Huraian ’Scoring Criteria’
Disimpan dengan selamat

Kes-kes khas
Calon menumpang
Calom pindah
Calon sakit berpanjangan
kes disiplin
lain-lain (nyatakan)

Ulasan Pemantau.

Nama pemantau

: ......................................................................................

Jawatan

: ......................................................................................

Nama Jabatan/Sekolah

:.......................................................................................

No. Tel

:.......................................................................................

Tandatangan

:........................................... Tarikh :..............................

TIDAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful