Senarai semak KSSR (panduan sahaja) Pentadbir BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA Kenalpasti guru yang mengajar KSSR (rujuk SPI

) Guru KSSR telah mengikuti kursus KSSR (sekurangkurangnya di sek) Mata pelajaran KSSR yang ditawarkan mengikut SPI Peruntukan masa KSSR sekurang-kurangnya 1380 min/minggu Bahan KSSR (Dok. Stand, Stand Prestasi, Modul, B. Teks, B. Aktivitii) ada pada semua guru KSSR Bahan KSSR (Buku Panduan Kreativiti, TMK dan Kesusawanan) ada di sek Surat pekeliling Iktisas KSSR yang berkaitan Bengkel atau Kursus Dalaman Sekolah dilaksanakan mengikut keperluan Taklimat Pada Waris mengenai KSSR (PnP yang menyeronok dan berkesan, hasil kerja murid boercorak kreatif) Taklimat Pada Waris mengenai PBS (Penerangan mengenai Band, Lampiran kerja yang menunjukkan pertumbuhan pembelajaran, laporan prestasi Formatif dan sumatif untuk ibubapa) Penyeliaan PnP KSSR dan PBS Hari Pameran hasil kerja murid kreatif pada hari Anugerah sekolah Agenda Utama dalam mesyuarat kurikulum sekolah Penentuan hadiah kepada murid boleh melalui dikenalpasti melalui fail show case Memastikan penulisan buku rekod PnP menepati kehendak KSSR Menjalankan pemantauan dan bimbingan bagi memastikan KSSR dijalan mengikut kehendak KPM Meningkatkan usaha-usaha pihak sekolah dalam merealisasikan transformasai kurikulum CATATAN

11 12 13 14 15 16 17

Ketua Panitia BIL 1 2 3 4 PERKARA Mengadakan bengkel / kursus dalaman KSSR mengikut keperluan Memastikan guru KSSR telah mengikuti kursus KSSR dan PBS (sekurang-kurangnya di sek) Kemaskini fail panitia mengenai KSSR Bahan KSSR (Dok. Stand, Stand Prestasi, Modul, B. Teks, B. Aktivitii) ada pada semua guru KSSR CATATAN

5 6 7 8

Bahan KSSR (Buku Panduan Kreativiti, TMK dan Kesusawanan) ada di sek Profesioanalisme Learning Community (PLC) kelas KSSR Hari Pameran hasil kerja murid kreatif pada hari Anugerah sekolah Memohon pembelian bahan KSSR

Panitia BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA CATATAN Pernah mengikuti kursus KSSR (sekurang-kurangnya di sek) Bahan KSSR (Dok. Stand, Stand Prestasi, Modul, B. Teks, B. Aktivitii) ada pada semua guru KSSR Bahan KSSR (Buku Panduan Kreativiti, TMK dan Kesusawanan) ada di sek Profesioanalisme Learning Community (PLC) kelas KSSR Hasil kerja murid kreatif Mengenalpasti pembelian bahan KSSR Mengenalpasti stand pembelajaran yang hendak diajar Kenalpasti standard pembelajaran yang berkaitan ENT (kreativiti/TMK/keusahawanan) dan boleh digunakan untuk memudahkan pembelajaran dan dapat member hasil kerja murid yang kreatif Membuat persediaan dari bahan dan alat yang akan digunakan Meneliti cadangan PnP melalui Modul Pengajaran atau Buku Panduan Mengenalpasti lembaran kerja untuk pentaksiran Mengenalpasti lembaran kerja untuk pemulihan dan pengayaan Mengenalpasti dan mengumpul lampiran kerja murid yang menunjukkan pertumbuhan murid Merekod pencapaian setiap stand pembelajaran bagi setiap murid dalam SPPBS online Mencetak laporan formatif dan sumatif setiap murid untuk dibuat post mortem serta disimpan dalam fail Mencetak laporan formatif (jika perlu) dan sumatif untuk diteliti oleh ibubapa Bahan pameran dalam kelas adalah hasil dari kerja murid

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Perbezaan Peperiksaan dan Pentaksiran Bil 1 2 Peperiksaan Markah (0 hingga 100) Tiada Pentaksiran Band (1 hingga 6) Standard Prestasi menerangkan mengenai setiap pencapaian band bagi setiap stand

3 4

Tidak semua objektif pembelajaran diuji dalam peperiksaan Murid LINUS sudah pasti mengalami masalah mendapat markah tinggi kerana peperiksaan adalah melalui penulisan sahaja. Peperiksaan bertulis sahaja menyebabkan ada murid yang mendapat A dalam BI tetapi masih tidak boleh bercakap dalam BI Hanya menunjukkan markah semata-mata

pembelajaran Setiap standard pembelajaran ditaksir Murid LINUS berhak mendapat pengiktirafan band yang lebih tinggi jika mereka berjaya menguasai stand pembelajaran tertentu setelah diuji dengan pelbagai cara (tidak terhad melalui penulisan sahaja) Pentaksiran menilai semua kamahiran yang diperlukan termasuklah kemahiran bahasa seperti menulis, mambaca, lisan dan mendengar Pelaporan Formatif dan sumatif yang terperinci disediakan untuk guru dan ibubapa supaya memahami lebih mendalam mengenai apakah pencapaian murid selama ini Menyediakan Lampiran Kerja yang telah ditetapkan oleh KPM mengenai Lampiran Kerja Pentaksiran, Pemulihan dan Pengayaan Band 1 hiingga 6 disusun bagi memudahkan guru mengenalpasti aras kemahiran dan pengetahuan ditingkatkan secara beransur-ansur

5

6

7

Guru Perlu menyediakan sendiri

Ciri PnP KSSR Bil 1 2 3 PnP KSSR Standard Pembelajaran yang mudah diuji dan diukur dengan jelas Modul Pengajaran bagi memudahkan guru memahami cadangan PnP KSSR yang sebenarnya bagi setiap standard pembelajaran Cadangan PnP dalam Modul Pengajaran telah dirangka bagi menunjukkan bagaimana PnP yang menyeronokkan dan berkesan serta secara bijak bagaimana beberapa standard pembelajaran boleh digabungkan (menjimatkan masa) Buku panduan Kreativiti/TMK/Kesuahawanan menyediakan terperinci bagaimana PNP bercorak kreatiif dapat dihasilkan dengan menyediakan juga contoh pnp Lampiran kerja dalam Modul Pengajaran, Buku Teks dan Buku Aktiviti telah dirangka dengan mengambil kira ia jika dibuat oleh murid akan menyeronokkan, berkesan dan menambahkan kreativiti murid Lampiran kerja untuk pentaksiran, pemulihan, Catatan

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13

pengukuhan dan pengayaan telah siap dirangka dan dilabelkan Buku teks menjelaskan bagaimana aktiviti yang boleh dijalankan bagi menambahkan lagi pemikiran kreatif murid Semua mata pelajaran perlu ditaksirkan sehingga ke Tahun 6 Sistem yang berorientasikan bukan peperiksaan Modul Pengajaran menyediakan kaedah bagaimana kemahiran dan pengetahuan boleh dikuasai oleh murid secara berperingkat-peringkat Nilai dan sikap telah diangkat menjadi ke tahap yang lebih tinggi bagi menunjukkan bahawa penekanan terhadap siasah murid amat penting dalam KSSR Di akhir tahap 1 murid mesti menguasai 3M, menaakul, kognitif, sikap, nilai dan lain2 Bahan KSSR boleh diakses oleh sesiapa sahaja melului portal BPK

Rujuk standard prestasi band 6 Rujuk pembentangan taklimat umum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful