1.

Rolul depozitelor in sistemul logistic al unei firme poate fi analizat din perspectiva( indicati varianta falsa): a) coordonarii ofertei cu cererea b) atingerii de obiective de marketing specifice c) politicilor referitoata la stocuri d) reducerii costurilor logistice 2. In economia reala, lantul de aprovizionare-livrare include cel putin: a) trei tipuri de facilitati economice b) o facilitate economica c) patru tipuri de facilitati economice d) sase tipuri de facilitati economice 3. Deciziile speficife managementului bunurilor si materialelor au in vedere ( indicati varianta falsa): a) inducerea materialelor in spatiul de depozitare b) alegerea variantei de onorare a comenzii c) alegerea echipamentului de manipulare d) alcatuirea unitatolor de produse 4. Reprezinta costuri logistice cel(e) al(e) (indicati varianta falsa): a) depozitarii b) operarii c) transportului d) bunurilor si materialelor 5. In sistemul logistic al firmei, distributia fizica urmareste: a) luarea produselor de la furnizori b) crearea canalelor de distributie c) sa puna bunurile la dispozitia clientilor d) integrarea fizica a distribuitorilor in canalul de distributie 6. Complexitatea gestiunii returnarilor de marfuri este determinata de (indicati varianta falsa): a) intrarea bunurilor in sistem in sens opus fluxului normal de buniri finite b) intrarea bunurilor in sistem in mod regulat c) cantitatile reduse de bunuri intrate d) distributia inversa 7. Printre functiile traditionale ale distributiei fizice a marfurilor se regaseste (indicati varianta falsa): a) corelarea ofertei cu cererea in timp b) asortarea bunurilor c) dezvoltarea unor noi concepte de vanzare d) akistarea ofertei si cererii in spatiu

O decizie specifica managementului prelucrarii comenzolor este (indicati varianta falsa): a) consolidarea transporturilor b) definirea ordinii de prioritate in prelucrarea comenzilor clientilor c) stabilirea procedurilor de primire a comenzolor clientilor d) alegerea variantei de onorare a comenzii 13. resurse umane si tehnologice a bunurilor necesare satisfacerii clientului d) controlul fluxului fizic al materialelor si produselor finite 9. in relatia dintre productie si distributie este necesara (indicati varianta falsa): a) apelarea la sisteme de sprijinire a deciziei b) cresterea gradului de control al activitatilor si informatiilor aferente c) cresterea increderii reciproce intre partenerii lantului d) perfectionarea sistemelor de management al informatiei 14. Costul transportului poate fi analizat in fuctie de (indicati varianta falsa): a) furnizor b) procesele de productie c) client d) marimea depozitului 12. Deciziile privitoare la reducerea costului logistic total pot fi influentate de (indicati varianta falsa): a) tipul relatiilor cu furnizorii si clientii b) prioritatile firmei in domeniul logistic c) particularitatile cererii d) echilibrul dintre nivelul de service si marimea stocului 10. Pentru tranzitia de la previziune la colaborarea in planificare.8. previziune si aprovizionare. Asigurarea de ambalaje care sa protejeze produsele contra pierderilor si deteriorarii este o decizie specifica managementului: a) ambalarii b) preluarii comenzilor clientilor c) stocarii d) bunurilor si materialelor 11. O componenta a definitiei complete a logisticii marfurilor este (indicati varianta falsa): a) optimizarea si utilizarea retelelor de distributie a produselor necesare onorarii complete si rapide a comenzolor b) anticiparea solicitarilor clientului c) obtinerea capitalului. o alta definitie a sistemului logistic arata ca acesta este un ansamblu de facilitati legate prin intermediul: a) fluxului de bunuri b) distributiei .

Deciziile specifice managementului achizitiei urmaresc (indicati varianta falsa): a) proiectarea strategiei de achizitie b) stabilirea necesitatilor de aprovizionare c) alegerea punctelor de receptie a marfii d) selectarea celor mai convenabile metode de transport . Canalul logistic reprezinta un: a) canal de circulatie avand ca scop administrarea fluxului de bunuri b) lant de aprovizionare-livreare avand ca scop administrarea corespunzatoare a fluxului de bunuri c) sistem logistic avand ca scop incetinirea fluxului de bunuri d) lant de distributie avand ca scop circulatia fluxului de bunuri 16. Costurile stocarii le includ pe cele (indicati varianta falsa): a) datorate rupturilor de stoc b) de capital c) de pornire a fabricatiei d) generate de pierderi diverse 17. Fluxul de informatii asigura comunicarea intre (indicati varianta falsa): a) firma.c) transportului d) productiei 15. furnizorii si clientii sai b) sistemul logistic si canalul logistic c) activitatile manageriale specifice logisticii d) diferitele componente canalului logistic 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful