DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE REALIZĂRII UNEI PLANTAŢII DE SALCIE ENERGETICĂ

Reuşita unei plantatii depinde de alegerea corespunzătoare a terenului şi modul de executare a lucrărilor de pregătire a terenului înainte de plantare. O atenţie deosebită trebuie acordată curăţeniei solului în special în primul an de viată a plantaţiei, an în care se dezvoltă în special sistemul de rădăcină. Ţinând cont de starea terenurilor unde dorim să realizăm plantaţia, pregătirea terenului începe în anul anterior plantării.

1. În anul anterior plantării (până cel târziu în luna august când vegetaţia este încă activă şi nu au căzut încă seminţele) trebuie executată o ierbicidare cu un ierbicid total (GlifosatRoundup), cu o concentraţie de 6 litrii/ha, disolvat în 400 litrii apă. În situaţia în care vegetaţia nu este distrusă în totalitate, operaţia trebuie repetată la cca. 12-14 zile. Costul operaţiei (lucrarea de ierbicidare plus materialul necesar) este de 400 RON/ha, cu TVA inclus. 2. După aproximativ două săptămâni de la ierbicidare se realizează o scarificare a terenului (în cazul terenurilor care nu au fost cultivate în ultima perioadă) pentru afînarea solului, în vederea executării unei arături de 45-50 cm adâncime. Operaţia de scarificare se execută cu diferite utilaje de scarificat, adaptate la un tractor pe roţi de o putere adecvată. Costul operaţiei este de 400 RON/ha cu TVA inclus.

3. Arătura de toamnă se execută la o adâncime de 45-50 cm, iar solul arat se lasă în această stare până la primăvară. Costul arăturii este 400 RON/ha, cu TVA inclus. Plantarea se face primăvara (în lunile martie, aprilie, cel tîrziu până la mijlocul lunii mai, în funcţie de zonă și climă).

4. După dezgheţul solului se aşteaptă până la apariţia buruienilor (stadiul de dezvoltare cca. 4-6 frunze) şi în această fază se execută o ierbicidare cu ierbicid total (GlifosatRoundup) cu o concentraţie de 5l/ha, disolvat în 400 litrii de apă. Costul operaţiei este de 320 RON/ha, cu TVA inclus. 5. La 12 zile de la ierbicidare se execută o operaţie de rotofrezare, după care se poate efectua plantarea. Costul operaţiei de rotofrezare este de 350 RON/ha, cu TVA inclus. 6. Înaintea plantării trebuie administrat un îngrăşământ complex (NPK 15, 15, 15) în cantitate de 200 kg/ha. Această cantitate se reduce în anii următori la cca. 150 hg/ha datorită cantitătii de frunze (cca. 20 to/ha), care se descompune şi completează necesarul de ingrăşământ. Costul operaţiei de administrare a ingrăşămintelui precum şi costul materialului este de 450 RON/ha, cu TVA inclus. 7. Plantarea se execută cu utilaje speciale de plantat salcie, care după mărime sunt utilaje care plantează simultan 2, 4, sau 6 rânduri. Având în vedere că plantarea se realizează

odată la 25-30 ani, maşinile de plantat se închiriază din „sistem” (în ţările europene unde s-au dezvoltat plantaţii de salcie energetică). Costul prestaţiei variază între 150-200 EUR/ha în funcţie de cerere si ofertă. Utilaj închiriat înseamnă utilajul propriu-zis care soseşte la destinaţie cu doi specialişti. Beneficiarul trebuie să asigure un tractor de o putere adecvată, o cameră frigorifică în care se păstrează materialul săditor în timpul plantării, și cazare pentru cei doi specialiști, pe perioada plantării. Costul total al plantării este de 300 EUR + TVA/ha.

8. Până la max. 7-8 zile după plantare trebuie executată o ierbicidare împotriva seminţelor de buruieni. Acest lucru se realizează cu Cougar sau Legato, cu o concentraţie de 1,5 litrii/ha, sau cu Pelican 500 SC, (500gr/l diflufenican) cu o concentraţie de 0,2l/ha. Costul operaţiei este de 250 RON/ha, cu TVA inclus. 9. În funcţie de apariţia buruienilor trebuie să ierbicidăm cu ierbicide selective (pentru dicotiledonate cu Lontrel, iar pentru monocotiledonate cu Agil). Este foarte important ca in primul an plantatia să fie tinută curat. În această perioadă se dezvoltă sistemul de rădăcină, iar existenta buruienilor inpiedică în dezvoltarea rădăcinii, consumînd umezeala, hrana si tin umbră. Costul total: 637 RON/ha, cu TVA inclus.

10. Operatia de înfiinţare a unei plantaţii se încheie după recoltarea în primul an. La această recoltare (care se realizează după căderea frunzelor) recolta este de doar 10% 15% din recolta unei plantaţii mature, dar realizarea operaţiei este foarte importantă pentru că dupa această operatie în anul următor pe o rădăcină vor fi peste 10 lujere, adică se formează tufa. Costul operaţiilor, de întreţinere a plantaţiei în primul an, și recoltarea după primul an este de 985 RON/ha cu TVA inclus.

Preţurile materialelor sunt cele din ofertele generale precum şi cele prezentate în cataloagele Globalchemical. Preţurile sunt calculate la un curs de 4, 3529 RON/EUR din data

de 10 ianuarie 2012, şi conţin TVA. Preţurile lucrărilor agricole sunt preţuri medii, colectate din ofertele societăţilor agricole din mai multe zone a României. Costul tuturor lucrărilor: 4.192 RON, TVA inclus. (963 Eur cu TVA inclus) Materialul săditor este calculat la preţul general definit de proprietarul licenţei, firma SalixEnergi AB din Suedia, adică 0,08 EUR/buc butaş + TVA. Pentru un hectar de plantaţie sunt necesare 14.000 bucăţi. Costul total al materialului săditor: 1.120 EUR + TVA/ha Costul total necesar realizării unei plantaţii de salcie energetică de un hectar: (963 Eur + 300 EUR + 1.120 EUR) + TVA = 2.383 EUR + TVA = 2.955 EUR/ha (cu lucrările de intreținere în primul an, și recoltarea după primul an).

Cu stimă, Ing. Benkő Sándor Director General SC Kontrastwege SRL

Miercurea Ciuc la 15 februarie 2012