PROGRAMA CURS OPŢIONAL LA FIZICĂ CLASA A XI-A

TEMA: PERCEPŢIA VIZUALĂ ŞI AUDITIVĂ A LUMII ANUL ŞCOLAR: 2012-2013

INSPECTOR DE SPECIALITATE: Prof. Carmen Ciobacă APROBAT DE: DIRECTOR: Prof. Domnica Josean

PROFESOR PROPUNĂTOR: GULA MIHAELA LAURA GRIGORE IONELA CARMEN

1

sunetul sistematică a recepție și prelucrare a degetelor elevilor semnalelor sonore . pe adaptarea metodelor la condiţiile specifice de lucru. Cunoaşterea şi înţelegerea termenilor şi a conceptelor specifice fenomenelor acustice şi optice. 4.Studiul experimental al rezonanței sunetului Audiția interioară . Se pune accentul pe complementaritate.Audierea unor sunete produse de diferite eseu „ Efectele muzică instrumente muzicale muzicii asupra . Conţinuturi Activităţi de învăţare Forme de evaluare I. muzicale (chitară.Utilizarea unui simulator de sunet pentru a Calitățile sunetului constata efectele asupra organismului Efectul Doppler . ACUSTICA . Opţionalul porneşte de la premiza că cea mai eficientă învăţare este cea practică. evocări şi imagini sonore ( ex. nu ne tulbură neştiinţa. . suntem eliberaţi de superstiţie şi de frica morţii.Când cunoaştem natura tuturor lucrurilor.. Dezvoltarea capacităţilor de explorare prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii domeniilor studiate. tobă.Studiul acusticii diferitelor săli în diferite dezbatere Surse sonore. 3.Compararea unor sunete laborator Sunetul și rezonanța. . .Realizarea unei scări sonore în funcție de intensitatea sunetului 2. motiv care stârneşte interesul pentru această materie privită cu puţină ostilitate de către elevi OBIECTIVE CADRU 1.Studiul efectului muzicii asupra organismului Audiții muzicale – meloterapia 2 . .Realizarea unor experimente simple referitoare prezentări PPT Aparatul auditiv – sistem la sunet : trombon acvatic.Să cunoască noţiunea de audiţie interioară: posibilitatea de a „auzi” muzica numai din reprezentări.” (Cicero) ARGUMENT Cursul are ca scop principal formarea şi dezvoltarea capacităţii de investigare a unor fenomene naturale. ore: 1oră/săptămână PERCEPŢIA VIZUALĂ ŞI AUDITIVĂ A LUMII Motto: . pe dezvoltarea spiritului de echipă. etc) laborator Gama. observarea psiho – fiziologic de balonul amplificator.Studierea producerii sunetelor în instrumentele organismului” muzicale discuţii . Propagarea condiții prin măsurarea timpului de reverberație lucrări practice de și percepția sunetului. Sunetul. xilofon. Terapia prin .Explicarea noțiunii de gamă audiţii muzicale . Formarea unor valori şi atitudini privind impactul cunoaşterii fizicii asupra naturii. Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. lingurița clopot.Identificarea surselor sonore discuţii 1. fluier. când vom cunoaşte ce cere natura. Sunetul și muzica. din care provin adesea spaime grozave.Realizarea experimentală a unor instrumente lucrări practice de Instrumente muzicale. pe îmbunătăţirea comunicării în cadrul grupurilor de lucru. pe ateliere de lucru.Opţional Fizică Durata: 1 an Clasa a XI a Nr. se întăreşte convingerea că fizica poate fi aplicată în viaţa de zi cu zi. 2. în sfârşit vom fi şi mai morali.Urechea – realizarea unei scheme din care să rezulte structura și modul de funcționare a urechii . sfoara vorbitoare. Prin opţionalul propus. fapt pentru care o parte din activităţile propuse se vor desfăşura în afara şcolii. oboi. Beethoven) .

Utilizarea ecoului de către oameni și animale – a elevilor ecolocația evaluare orală . presiunea.Conţinuturi 3. Surse şi efecte ale ultrasunetelor și infrasunetelor. cutremurele. Ecolocația Aplicaţii Activităţi de învăţare 4. cascadele. radarul.Modelarea fenomenelor prin experiment virtual consemneze observaţiile elevilor dezbatere . fracturi. lumina antisolară. dezbatere mareele.Explicarea apariției bang – ului sonic portofoliu . Variaţia culorii şi a efectelor optice ce apar pe bolta cerească Perceperea luminii de către ochiul omului Culoarea cerului Împrăştierea Rayleight Lumina zodiacală. realizarea unei stratificarea atmosferei expoziţii de . astm bronșic. etc . crepusculele Curcubeul Haloul. etc.Vizite în cabinete oftalmologice 3 . valurile.Realizarea unor referate cu privire la utilizarea ecoului. fibrozita intramusculara.Vederea stereoscopică – vederea cromatică Forme de evaluare .Identificarea surse de infrasunete în natură : referate tunetul. ecograful.Realizarea unei hărți cromatice a poluării fonice a unei zone alese .Teoria difuziei luminii observarea . Poluarea sonoră. gheaţa şi gheţarii. fotografierea şi interpretarea fotografie . Discromatopsia . Măsuri de combatere a poluării sonore II. procurarea hranei. inundaţiile.Cunoaşterea aplicaţiilor ultrasunetelor și infrasunetelor în tehnică: sonarul. herpesul Zoster. Coroanele Irizaţia norilor 2. infrasunetelor și ultrasunetelor de animale: la orientare. observarea Explicarea funcționării ecoului sistematică .Cunoașterea efectelor nocive ale zgomotelor asupra oamenilor și animalelor . Fantome si infrasunete Ecoul. bronșita acută . Bang – ul sonic. Luminozitatea şi culoarea obiectelor Corpuri mate şi corpuri lucioase Vederea în alb-negru.Utilizările ultrasunetelor în scopuri terapeutice: reumatism (forma subacută). picături de apă. artroze. apărare. Ultrasunete şi infrasunete. .Factorii care influenţează culoarea bolţii: sistematică cantitatea de praf. OPTICA 1. hernia de disc.Realizarea unor interviuri cu privire la poluarea dezbatere fonică din diferite zone ale orașului .Identificarea surselor de poluare sonoră prezentare PPT . Efectele sale nocive.Realizarea de experimente în laborator referate în care să .Observarea.Observarea culorilor obiectelor folosind formularea fascicule monocromatice şi filtre optice – concluziilor experimente .Identificarea unor măsuri de reducere a poluării fonice . Zgomotul.

specială Concurs prin fibră optică . navigabil.Fibra multimodală. Impactul vizibilităţii .Factorii care determină susceptibilitatea la iradierea UV . staţia asupra vizibilităţii meteorologică Vizibilitatea -Vizite meteorologică diurnă. . monomodală. Fibra optică .Identificarea factorilor care influenţează Dezbatere în viaţă vizibilitatea şi impactul lor Interpretarea Noţiunile şi definiţiile de .Absorbţia razelor ultraviolete.Efectele radiaţiilor UV asupra sistemului imunitar .a.Împrăştierea luminii Endoscopie.Identificarea mecanismelor de protecţie Portofolii .Realizarea seriei etalon în colorimetrie şi citirea întocmirea analiză determinării concentraţiei în funcţie de graficelor şi Legea Lambert – Beer intensitatea culorii determinarea concentraţiilor determinarea Spectroscopia corpului unor ioni din soluţii şi ape uzate concentraţiilor solid . vizibile şi infraroşii 6.Conţinuturi Forme de evaluare 3.Efectele radiaţiilor UV constitutivă şi inductibilă de la nivelul pielii faţă la nivelul pielii de agresiunea radiaţiilor UV . în nori şi ceaţă. evocări şi imagini sonore ( ex.Precizarea compuşilor antioxidanţi şi clasificarea Dezbatere UV solare asupra lor după modul de acţiune Referate organismului uman .Mecanisme de atenuare: În spectroscopie .Descrierea metodelor fizice de analiză spectrală necunoscute prin Colorimetrie pe baza interacţiunii dintre radiaţia interpolare şi Spectrofotometrie Nefelometrie şi Turbidimetrie Fluorescenţa Refractometrie Polarimetrie 4. rutier – tabelelor privind bază interpretarea vizibilităţii în funcţie de datele vizibilitatea Factorii care influenţează culese de la aeroport (Salcea) . -Lucrul în echipe pentru interpretarea datelor nocturnă. ş.Efectele radiaţiilor UV la nivel ocular .Principiul de funcţionare Portofolii Aplicaţii: telecomunicaţii . Beethoven) Să realizeze scara sonoră în funcție de intensitatea sunetului Activităţi de învăţare 4 . Efectele radiaţiilor .Utilizări Senzori cu fibră optică .Mecanisme de protecţie OBIECTIVE OPERAŢIONALE Să enumere sursele sonore şi luminoase Să realizeze experimentele de laborator propuse Să compare diverse sunete Să utilizeze simulatorul de sunet pentru a constata efectele asupra organismului Să descrie aparatul auditiv Să definească noţiunea de audiţie interioară: posibilitatea de a „auzi” muzica numai din reprezentări.Transportul aerian. 5. Metode optice de .

București. Să descrie aplicaţiile ultrasunetelor și infrasunetelor în tehnică (sonarul. durata crepusculelor. procurarea hranei. refracţie. difracţie. etc) Să audieze unele sunete produse de diferite instrumente muzicale Să descrie modul de producere a sunetelor date de diferite instrumente muzicale Să definească noţiunea de gamă Să descrie efectele muzicii asupra organismului Să enumere surse de infrasunete în natură : tunetul. tobă. formarea curcubeului. fracturi. apărare. infrasunetelor și ultrasunetelor de animale: la orientare. xilofon.- - Să realizeze experimental unele instrumente muzicale (chitară. 1986  Minnaert – “ Lumină şi culoare în natură”  Conf. gheaţa şi gheţarii. Dr. valurile. dispersie. inundaţiile. mareele."Medicina si muzica" Editura Medicala. pe baza teoriei difuziei luminii variaţiei culorii cerului Să identifice factorii care influenţează culoarea bolţii cereşti. hernia de disc. astm bronșic. opinie şi impresii. BIBLIOGRAFIE:  Andrei Athanasiu . prezentate adeseori ca fenomene paranormale sau miraculoase Evaluare finală:  Interviu bazat pe un dialog în care întrebările să fie de conţinut. artroze. Să explice. Leontie – “Curs de optică atmosferică”  Dem Urmă – “ Acustică şi muzică” 5 .) Să identifice surselor de poluare sonoră Să explice apariția bang – ului sonic Să enumere efectele nocive ale zgomotelor asupra oamenilor și animalelor Să identifice măsuri de reducere a poluării fonice Să observe efectele optice Să descrie şi să explic într-un limbaj specific a efectelor care apar datorită fenomenelor de reflexie. cascadele.) şi în scopuri terapeutice (reumatism. Să explice producerea ecoului. cutremurele. ecolocația Să realizeze referate cu privire la utilizarea ecoului. fibrozita intramusculara. bronșita acută. difuzie a luminii. herpesul Zoster. etc. coroanei Să identifice condiţiile de producere a efectelor optice Să explice perceperea culorilor VALORI ȘI ATITUDINI Acest opțional are în vedere formarea la elevi a următoarelor valori și atitudini: • Curiozitatea față de lucrurile cu care vin în contact zi de zi • Interesul față de argumentarea rațională • Deprinderi teoretice și practice de investigare a realității • Formarea obișnuinței pentru munca sistematizată • Formarea obișnuinței de a folosi deprinderile și cunoștințele științifice pentru luarea unor decizii • Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de studiul științelor în general • Cunoaşterea explicării unor fenomene naturale. haloului. ecograful. etc. L. fluier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful