De Hiphop Vredesverklaring werd voorgesteld aan de Verenigde Naties op 16 mei 2001.

Het werd ondertekend door verscheidene organisaties zoals: Temple of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO en door 300 Hip Hop activisten, pioniers en VN afgevaardigden. In de eerste plaats erkent dit document Hip Hop als een internationale cultuur voor vrede en welzijn. Ook bevat het een aantal grondbeginselen die advies geven aan alle Hiphoppers over hoe zij het vreedzame karakter van de Hip Hop Kultuur kunnen behouden en hoe zij, wereldwijd, vrede kunnen stichten. Bovendien is deze verklaring bedoeld om Hip Hop als een positief fenomeen te tonen dat niets te maken heeft met het negatieve imago van Hip Hop als iets dat jongeren corrumpeert en hen aanzet tot het breken van de wet. KRS One, Pop Master Fabel, Afrika Bambaataa, Ralph Mc Daniels en Harry Allen zijn enkele van de mensen die geholpen hebben deze verklaring op te stellen.

De Hiphop Vredesverklaring
Deze Hiphop Vredesverklaring dient als wegwijzer om de Hiphop Kultuur te leiden tot vrijheid, weg van geweld, en vormt advies en bescherming voor het bestaan en de ontwikkeling van de internationale Hiphop gemeenschap. Via deze grondbeginselen zullen we, Hiphop Kultuur, een fundering van Gezondheid, Liefde, Bewustzijn en Welvaart, vrede en welzijn voor onszelf, onze kinderen en de kinderen van hun kinderen verwezenlijken, voor altijd. Voor de opheldering van Hiphops betekenis en doel, of wanneer de intentie van Hiphop in vraag wordt gesteld, of wanneer geschillen zich voordoen tussen twee partijen, zullen Hiphoppers zich altijd tot het advies van dit document, De Hiphop Vredesverklaring, kunnen wenden, als begeleiding, advies en bescherming.

Eerste grondbeginsel Hiphop (Hip'Hop) is de term die ons onafhankelijk collectieve bewustzijn aanduidt. Het is eeuwig groeiend en wordt uitgedrukt in bepaalde elementen zoals Breakin, Emceein, Graffiti Art, Deejayin, Beatboxin, Street Fashion (mode), Street Language (taal), Street Knowledge (kennis) en Street Entrepreneurialism (onafhankelijk ondernemerschap). Waar en wanneer deze en toekomstige elementen en uitdrukkingen van de Hiphop Kultuur ook verschijnen, deze Hiphop Vredesverklaring zal adviseren bij het gebruik en interpretatie van deze elementen, uitdrukkingen en levensstijl. Tweede grondbeginsel Hiphop Kultuur heeft respect voor de waardigheid en onschendbaarheid van leven en doet dat zonder discriminatie of vooroordelen. Hiphoppers moeten grondig de bescherming en ontwikkeling van het leven overwegen, voordat de individu beslist om natuurlijke ontwikkeling te wijzigen of vernietigen.

Derde grondbeginsel Hiphop Kultuur heeft respect voor de wetten en afspraken van haar cultuur, land, instituties of met wie zij handelt. Hiphop is niet onverantwoordelijk en breekt geen wetten of afspraken. Vierde grondbeginsel Hiphop is de term die ons onafhankelijk collectieve bewustzijn aanduidt. Als een bewuste manier van leven erkennen we onze invloed op de maatschappij, vooral op kinderen, en we moeten altijd de rechten en het welzijn van beide in acht nemen. Hiphop Kultuur behartigd het vrouw- en man- zijn, het zuster- en broederschap, het kind- zijn en familiewaarden. In dit bewustzijn, veroorzaken we geen intentioneel gebrek aan eerbied dat de waardigheid van onze kinderen, ouderen en voorvaderen in gedrang brengt. Vijfde grondbeginsel Het vermogen om onszelf te definiëren, verdedigen en onderwijzen wordt aangemoedigd, ontwikkeld, beschermd en gepromoot als een middel tot vrede en welzijn, en voor de bescherming en ontwikkeling van ons zelfrespect. Door middel van kennis van ons doel en de ontwikkeling van onze natuurlijke en aangeleerde vaardigheden worden Hiphoppers aangemoedigd om altijd hun beste werk en ideeën naar voren te brengen. Zesde grondbeginsel Hiphop Kultuur eert geen relatie, persoon, evenement, handeling, enz. waarin het behoud en de verdere ontwikkeling van Hiphops cultuur, grondbeginselen en elementen niet worden overwogen of gerespecteerd. Hiphop Kultuur neemt geen deel aan handelingen die het vermogen van Hiphop om productief en vredesvol te bestaan duidelijk wijzigen of vernietigen. Hiphoppers worden aangemoedigd om aan fair trade en eerlijkheid in alle onderhandelingen en transacties deel te nemen of om ze op te richten. Zevende grondbeginsel De essentie van Hiphop gaat verder dan amusement: de elementen van de Hiphop Kultuur mogen geruild worden voor geld, eer, macht, respect, eten, onderdak, informatie en andere hulpbronnen, maar Hiphop en haar cultuur kunnen niet gekocht worden, noch staat het te koop. Het (Hiphop) kan niet gewisseld worden met of overhandigd worden aan iemand teneinde enige compensatie te welker tijd of plaats dan ook. Hiphop is het prijsloze principe van onze zelfbekrachtiging. Hiphop is geen product. Achtste grondbeginsel Bedrijven, ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, alsook individuen en groeperingen die duidelijk voordeel halen uit het gebruik, interpretatie en/of uitbuiting van de term Hiphop, (i.e. Hip Hop, hip-hop) en de uitdrukkingen en terminologieën

van Hiphop, (i.e. Hip Hop, hip-hop) worden aangemoedigd om een full- time of parttime erkende Hiphop cultureel specialist aan te werven om gevoelige culturele vragen omtrent de beginselen en gepaste presentatie van Hiphops elementen en cultuur met betrekking op bedrijven, individuen, organisaties, gemeenschappen, steden alsook andere landen te interpreteren en beantwoorden. Negende grondbeginsel Drie mei is Rap Muziek Dag. Hiphoppers worden aangemoedigd om hun tijd en talent te wijden aan zelfontwikkeling en aan diensten voor hun gemeenschappen. Elke derde week van mei is Hiphop Waarderingsweek. Tijdens deze week worden Hiphoppers aangemoedigd om hun voorouderen te eren, te reflecteren over hun culturele bijdragen en om de elementen en grondbeginselen van Hiphop Kultuur te waarderen. November is Hiphop Geschiedenis Maand. Tijdens deze periode worden Hiphoppers aangemoedigd om deel te nemen aan het creëren, leren en eren van Hiphops geschiedenis en haar historische culturele bijdragers. Tiende grondbeginsel Hiphoppers worden aangemoedigd om betekenisvolle en langdurige relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op Liefde, vertrouwen, gelijkheid en respect. Hiphoppers worden aangemoedigd om hun vrienden niet af te zetten, mishandelen of bedriegen. Elfde grondbeginsel De Hiphop gemeenschap bestaat als een internationale cultuur van bewustzijn die alle rassen, stammen, religies en soorten mensen van een fundering voorziet voor de communicatie omtrent hun beste ideeën en werken. Hiphop Kultuur is verenigd als een multivaardig, multicultureel, multigelovig, multiraciaal volk toegewijd aan de oprichting en ontwikkeling van vrede. Twaalfde grondbeginsel Hiphop Kultuur neemt nooit deel, intentioneel of vrijwillig, aan enige vorm van haat, bedrog, vooroordelen of diefstal. Nooit mag Hiphop Kultuur in een gewelddadige oorlog in zichzelf keren. Zij die intentioneel de grondbeginselen van deze Vredesverklaring schenden, of haar advies weerleggen, geven daarbij, door hun eigen handelingen, de bescherming op die deze Vredesverklaring geeft. Dertiende grondbeginsel Hiphop Kultuur wijst elke onvolwassen impuls van onrechtvaardig geweld af en zoekt altijd de diplomatische, vreedzame weg uit een dispuut zodat men komt tot een overeenkomst. Hiphoppers worden aangemoedigd om vergeving en begrip te tonen vóór elke vorm van vergelding. Oorlog is de laatste oplossing wanneer er voldoende bewijs is dat alle andere middelen van diplomatisch onderhandelen meerdere malen mislukt zijn.

Veertiende grondbeginsel Hiphoppers worden aangemoedigd om armoede ongedaan te maken, in te gaan tegen onrechtvaardigheid en om mee te werken aan de creatie van een zorgzame samenleving en een vreedzame wereld. Hiphop Kultuur steunt dialoog en handeling teneinde een verbetering van de verdeling in de maatschappij, adresseert de werkelijke bekommernissen van de mensheid en helpt het streven naar vrede vooruit. Vijftiende grondbeginsel Hiphoppers respecteren en leren van de Natuur, waar we ons ook bevinden op deze planeet. Onze plicht om bij te dragen tot onze eigen overleving als onafhankelijke, vrijdenkende wezens in dit Universum wordt door Hiphop Kultuur als heilig beschouwd. Deze planeet, gekend als de Aarde, is onze verzorgende ouder en Hiphoppers worden aangemoedigd om Natuur en alle creaties en inwoners van de Natuur te respecteren. Zestiende grondbeginsel Hiphop haar pioniers, legendes, teachas (spirituele begeleiders), ouderen en voorouderen mogen niet onjuist geciteerd, gerepresenteerd of oneerbiedig behandeld worden. Niemand mag beweren een Hiphop pionier of legende te zijn tenzij ze hun geloofwaardigheid en bijdragen tot de Hiphop Kultuur kunnen bewijzen met feiten en getuigen. Zeventiende grondbeginsel Hiphoppers worden aangemoedigd om te delen. Hiphoppers zouden zo overvloedig en vaak moeten delen als mogelijk. Het is de taak van elke Hiphopper om bij te dragen, wanneer ook mogelijk, tot het opheffen van menselijk leed en onrechtvaardigheid. Hiphop wordt het hoogste respect getoond wanneer Hiphoppers elkaar respecteren. Hiphop Kultuur wordt onderhouden, verzorgd en ontwikkeld wanneer Hiphoppers elkaar onderhouden, verzorgen en ontwikkelen. Achttiende grondbeginsel Hiphop Kultuur blijft een gezonde, zorgzame en welvarende centrale Hiphop vereniging die volledig bewust is en de kracht heeft om de grondbeginselen van deze Hiphop Vredesverklaring te promoten, onderwijzen, interpreteren, wijzigen en verdedigen.

Vertaling van The Hiphop Declaration of Peace door Mani De Bard (aka Peter Mulert), Belgisch Hiphop Filosoof en Hiphop Historicus, maart 2012, in opdracht van The Temple of Hip Hop. Deze vertaling hanteert dezelfde spelling als het Engelstalige origineel voor de term ‘Hiphop Kultuur’. Kopiëren en verspreiding alsook citatie is toegestaan, mits bronvermelding.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful