Inleiding Het besluit Inburgering [art 3.

26] bepaalt dat de exameninstelling jaarlijks een verslag maakt en stuurt aan KCE. Het verslag wordt door het ROC van Amsterdam ook verzonden aan de partners. Op aanvraag wordt het verslag ter beschikking gesteld. Tevens wordt het verslag, na gezien te zijn door de auditor van KCE, op de internetsite van het ROC van Amsterdam geplaatst.

Bezwaar In 2010 hebben twee kandidaten bezwaar aangetekend tegen de uitslag van de examencommissie. De voorzitter heeft in beide gevallen een commissie ingesteld die het werk opnieuw heeft beoordeeld. Met beide kandidaten is in een gesprek om nadere toelichting gevraagd. In beide gevallen is de uitslag herzien. De kandidaten zijn alsnog geslaagd. Fraude en klachten 1

Het praktijkexamen kan in drie vormen worden afgelegd. Hieronder de resultaten per examenvorm en niveau. Oudkomers kunnen er voor kiezen om het examen voor lezen en schrijven op niveau A1 af te leggen.of woonlocatie. Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Postjesweg. Hoofddorp. Evenmin zijn er klachten binnen gekomen. 66% van de kandidaten is geslaagd. Ondanks de sluiting van de overige locaties denkt het ROC van Amsterdam toch alle kandidaten in de regio te kunnen blijven bedienen binnen een redelijke afstand van de les. Examens In 2010 heeft het ROC van Amsterdam een aantal examenlocaties moeten sluiten. Overgebleven zijn de locaties in Amstelveen. 34% van de kandidaten is gezakt. Kandidaten geslaagd of gezakt per afnamevorm 80 70 60 50 40 30 20 10 0 geslaagd gezakt % % panel com bi assessm ent 2 .Er zijn in 2010 geen gevallen van fraude geconstateerd. De kandidaat maakt zelf een keuze voor de te examineren vorm. In 2010 zijn op de diverse locaties in totaal bij 1861 kandidaten 2093 examens afgenomen. Hilversum.

Door goedgekeurd Portfolio geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor assessment 831 gezakt 1x opgegaan gezakt 2x opgegaan gezakt 3x opgegaan gezakt in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders gezakt na 1 keer na gezakt te zijn voor combi gezakt combi herkanst voor Panel en ook gezakt gezakt combi herkanst voor Panel en geslaagd gezakt assessment later opgegaan voor een andere examenvorm 270 23 1 21 1 12 11 1 panel totaal examens 743 57 2 34 4 1 1 1 743 114 6 34 8 1 3 1 843 281 24 1 21 1 910 281 48 3 21 1 geslaagd kandidaten in een keer geslaagd gezakt 316 1147 72% 64% 28% 12 24 50% 42% 50% 328 1171 72% 63% 28% 354 1264 3 . panel totaal panel A2 panel A1 kandidaten geslaagd in 1 keer 733 10 geslaagd in 2 keer 56 1 geslaagd in 3 keer 2 geslaagd in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders 34 geslaagd in 3 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders 3 1 geslaagd in 3 keer na eerste 2 examens in voorgaand jaar of elders 1 geslaagd in 4 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders 1 geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor combi 1 geslaagd na gezakt ass.Panelgesprekken 2010 Van alle afgenomen Panel examens is van 67% de uitslag geslaagd en van 33% is de uitslag gezakt.

Door goedgekeurd Portfolio geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor assessment 168 28 18 13 3 3 2 198 9 7 3 2 207 101 5 3 1 1 7 16 56% 50% 44% 111 318 65% 53% 35% 0 2 323 101 10 3 1 1 116 439 gezakt 1x opgegaan gezakt 2x opgegaan gezakt 3x opgegaan gezakt in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders gezakt na 1 keer na gezakt te zijn voor combi gezakt combi herkanst voor Panel en ook gezakt gezakt combi herkanst voor Panel en geslaagd gezakt assessment later opgegaan voor een andere examenvorm 94 5 3 1 1 104 302 66% 53% 34% geslaagd kandidaten in een keer geslaagd gezakt 4 .Combi examens 2010 Van alle afgenomen Combi examens is van 47% de uitslag geslaagd en van 53% is de uitslag gezakt. combi totaal combi totaal combi A2 combi A1 kandidaten examens 160 8 168 13 1 14 6 6 13 13 1 1 geslaagd in 1 keer geslaagd in 2 keer geslaagd in 3 keer geslaagd in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 3 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 3 keer na eerste 2 examens in voorgaand jaar of elders geslaagd in 4 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor combi geslaagd na gezakt ass.

Door goedgekeurd Portfolio geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor assessment 168 gezakt 1x opgegaan gezakt 2x opgegaan gezakt 3x opgegaan gezakt in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders gezakt na 1 keer na gezakt te zijn voor combi gezakt combi herkanst voor Panel en ook gezakt gezakt combi herkanst voor Panel en geslaagd gezakt assessment later opgegaan voor een andere examenvorm 164 6 2 10 17 178 181 6 2 190 181 12 2 5 177 345 49% 44% 51% 17 27 37% 30% 63% 5 194 372 49% 43% 51% 5 200 390 geslaagd kandidaten in een keer geslaagd gezakt 5 .Assessment examens 2010 Van alle afgenomen Assessment examens is van 46% de uitslag geslaagd en van 54% is de uitslag gezakt. assesment assessment assessment totaal A2 A1 kandidaten assessment totaal examens 151 8 159 159 9 2 11 22 6 1 1 6 1 1 6 2 1 geslaagd in 1 keer geslaagd in 2 keer geslaagd in 3 keer geslaagd in 2 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 3 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 3 keer na eerste 2 examens in voorgaand jaar of elders geslaagd in 4 keer na 1e examen in voorgaand jaar of elders geslaagd in 1 keer na gezakt te zijn voor combi geslaagd na gezakt ass.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful