Instalacije – Dio 1. - Vodovod Predavanje br.

3 – Izvođenje vodovoda, Proracun vodovoda

Instalacije – Dio 1. - Vodovod Predavanje br. 3 – Izvođenje vodovoda, Proracun vodovoda
Str. 2

Predmet: Instalacije, fond sati: 30+30, ECTS: 5
Dvosat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HVAC Elektro instalacije Zajednički dio Vodovod i Kanalizacija Kanalizacija Vodovod (hladna i topla voda) Generalna Tema Uža tema Tema dvosata Opći dio, Prikupljanje vode, Vodovodne cijevi Vodovodne armature, Vodovodni sustavi i sheme Izvođenje vodovoda, Proračun vodovoda Specijalna postrojenja (požarni vodovod, bazeni, fontane, voda za klimatizaciju) Topla voda, Grijači tople vode Opći dio, Sanitarni uređaji i predmeti Sanitarni uređaji i predmeti, Cijevi i pribor Sustavi i sheme, izvođenje i zaštita kanalizacije Proračun kućne kanalizacije, Specijalna postrojenja Sanitarne prostorije, Projektiranje ViK Kvarovi i njihovo otklanjanje, Pregled tržišta

Instalacije – Dio 1. - Vodovod Predavanje br. 3 – Izvođenje vodovoda, Proracun vodovoda
Str. 3

IZVOĐENJE KUĆNOG VODOVODA - OPĆENITO Kako je već naglašeno, cijevi u kućnom vodovodu se uvijek postavljaju pravocrtno, a granaju i savijaju pod pravim kutom. Na mjestima prolaza kroz zidove, cijev mora biti uvijek okomita na zid i ne smije se nastavljati. Vodovi se postavljaju ili horizontalno ili vertikalno. Pod horizontalnim se uvijek podrazumijeva blagi nagib (2-5 %). Ovaj se nagib izvodi da bi se spriječilo skupljanje zraka u cijevima i da bi se omogućilo pražnjenje mreže. Vodovodne cijevi se ne smiju postavljati u dimovodne instalacije (dimnjake) i ventilacijske kanale. Vodovi kućne vodovodne mreže u dvorištu i priključni vod polažu se u rovovima iskopanim u zemlji, kao i ulični. Razvodni vodovi u zgradi se mogu postavljati po zidovima i stropu podruma, a izuzetno ispod podrumskog poda. Vertikale mogu biti vidljive (na zidu/stropu) ili u instalacijskom kanalu, rijetko ugrađene u zid (ne preporuča se). Grane i ogranci su obično ugrađene u zid.

Instalacije – Dio 1. - Vodovod Predavanje br. 3 – Izvođenje vodovoda, Proracun vodovoda
Str. 4

VODOVI U ZEMLJI Dvorišni i priključni vodovi postavljaju se uvijek u prethodno iskopane iskope, na dubini ispod zone smrzavanja, čime su zaštićeni od promjene temperature i mehaničkog oštećenja. Iskopi su obično širine 0.7-0.8 m, a dubine 1.2-1.5 m. Ovisno o kategoriji zemljišta rov je potrebno razupirati. Cijevi se polaže na dnu iskopa, obično na posteljicu od pijeska ili sitnog tucanika. Zatrpavanje treba izvesti pažljivo da ne dođe do oštećenja cijevi. Pocinčane i čelične cijevi koje se polažu u zemlju treba prije polaganja zaštititi od korozije (bitumen, plastični zavoj i sl.).

Instalacije – Dio 1. - Vodovod Predavanje br. 3 – Izvođenje vodovoda, Proracun vodovoda
Str. 5

OKNA U ZEMLJI – VODOMJERNO OKNO Pravilo je da pristup vodovodnom mjerilu mora biti omogućen u bilo kojem trenutku. Stoga se vodomjerna mjerila najčešće postavljaju u oknima u dvorištu pred zgradom. U posljednje vrijeme prisutno je i postavljanje na samoj zgradi u zaštićenom ormariću (slično kao mjerila za struju). Vodomjerno okno se može izraditi iz betona ili kupiti kao gotov proizvod (beton, čelik, PEHD).

VERTIKALE Vodovi u zgradama mogu se postavljati otvoreno: po zidovima ili stropovima i zatvoreno: u žljebovima i kanalima. ali su cijevi manje zaštićene i nije estetski. . Oba načina imaju dobra i loša svojstva. Proracun vodovoda Str. lakša je kontrola. 3 – Izvođenje vodovoda. Pri postavljanju na zidove/stropove postavljanje je jeftinije. Najbolje je kombinirati oba načina (prema namjeni prostorije) ili cijevi postavljati u lako dohvatne žljebove/kanale.Vodovod Predavanje br. 6 VODOVI U ZGRADI . .Instalacije – Dio 1.

3 – Izvođenje vodovoda.Vodovod Predavanje br. . a ne ih čvrsto uzidati. Proracun vodovoda Str. . 7 VODOVI U ZGRADI – GRANE I OGRANCI Grane i ogranci se također mogu postavljati otvoreno: po zidovima ili stropovima i zatvoreno: u žljebovima i kanalima ili podžbukno. Otvoreno postavljanje se koristi kod zgrada gdje estetika nije primarna važnost. I ovdje je uputnije cijevi sprovoditi kroz žljebove i kanale. U stambenim i javnim zgradama obično se koristi zatvoreno postavljanje. a znatno je važnija kontrola instalacija.Instalacije – Dio 1.

Vodovod Predavanje br. . prema podlozi na koju se cijev pričvršćuje i vrsti cijevi. cijevi se moraju pričvrstiti za konstrukciju pomoću držača cijevi. Razmak na koji se držači postavljaju također ovisi o vrsti cijevi i dan je u uputama proizvođača.Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str. . 8 PRIČVRŠĆIVANJE VODOVA Bez obzira da li su na vidnom mjestu ili u kanalu. 3 – Izvođenje vodovoda. Držača ima raznih.

.Instalacije – Dio 1. PP cijevi imaju termički koeficijent oko 0.Vodovod Predavanje br. potrebno je osigurati mogućnost za termički “rad” cijevi. Proracun vodovoda Str. Ugradnja ovih sustava vrši se na duljim cijevima: dulje horizontale ili vertikale. posebice iz umjetnih materijala (PP i PEHD) postavljaju nadžbukno. Ovaj problem se rješava ugradnjom kompenzacijskih koljena (kod promjene smjera cijevi) ili kompenzacijskim lukom (lirom) kod Kompenzacijsko koljeno vođenja cijevi u pravcu. 3 – Izvođenje vodovoda. 9 TERMIČKI RAD CIJEVI Ako se cijevi.03 mm/mºK. što kod slobodno položenih dužih cijevi može dovesti do značajne promjene duljine (rastezanja/stezanja). Kompenzacijski luk .

Proracun vodovoda Str. te o rezultatima ispitivanja treba sastaviti zapisnik. Ispitivanje treba izvršiti za to nadležna organizacija u prisutnosti organa komunalnog poduzeća. U tu svrhu potrebno je priključiti vodenu pumpu na zaporni ventil iza vodomjera. Ispitivanje se vrši na način da se prvo cjelokupna mreža napuni vodom. cjelokupnu vodovodnu mrežu je potrebno ispitati na nepropusnost i ispravno funkcioniranje. te ih zatvoriti tek kada voda počne u jednolikom mlazu teći kroz njih.5 puta veći od maksimalnog radnog. zatvaranjem žljebova kanala i okana. potrebno je prekinuti ispitivanje i popraviti mrežu. Ako tlakovi opadnu (što se očitava na manometru). 3 – Izvođenje vodovoda. Da bi se istisnuo sav zrak iz mreže potrebno je ostaviti otvorene sve slavine. u iznosu ne manjem od 10 bara. Tlak vode je potrebno podesiti na 1. Vrijeme ispitivanja (vrijeme punog tlačnog opterećenja cijele vertikale) treba biti najmanje 30 min. a svakako prije nego se izvrši izoliranje. Tek nakon što se ustanovi da je mreža nepropusna smije se početi s izoliranjem vodova.Instalacije – Dio 1. 10 ISPITIVANJE VODOVODA Nakon montaže. zatrpavanje rovova i ostalim završnim radovima na dovođenju instalacije u funkciju. U tom vremenu ne smije doći do opadanja tlakova. . .Vodovod Predavanje br. tj. nadzornog organa i izvođača instalacija.

pa ih je potrebno zaštititi. tj od mehaničkih udara i sl. osim kod čeličnih cijevi koje mogu korodirati. vodovodne cijevi se ne bi smjele postavljati u vanjske i druge “hladne” zidove. eterom. Ako je moguće. 3 – Izvođenje vodovoda. PEHD i PP cijevi. Vodovodne cijevi koje se nalaze u negrijanim prostorima treba zaštititi od smrzavanja. šljakom i pepelom – čelične cijevi. tj. . Ako je moguće. Prije prvog puštanja vodovodne mreže u upotrebu cijevi i armature je potrebno dobro isprati. benzinom – plastične. u instalacijskoj šahti ili u zidane u zid) treba paziti da ne dođu u dodir s vlažnim gipsom. (sve cijevi). . Ova pojava sama po sebi nije štetna. Proracun vodovoda Str. u dodir s acetonom.Instalacije – Dio 1. 11 ZAŠTITA VODOVODNIH INSTALACIJA Cijevi koje se nalaze u zemlji (priključni vodovi) potrebno je zaštititi od korozije (čelične cijevi). Za cijevi u zgradi (ovješene o strop podruma. vodovodnu mrežu bi trebalo odijeliti od kanalizacijske. Kad vodovodne cijevi s hladnom vodom dolaze u dodir s toplim zrakom na njima se javlja orošavanje (kondenzacija).Vodovod Predavanje br. Također treba paziti da se prilikom korištenja vodovodna mreža ne zagadi.

a naročito: . Proracun vodovoda Str.Instalacije – Dio 1. . . očekivanom prirastu i sl. odnosno sanitarnim predmetima. Dimenzioniranje kućne cijevne mreže vrši se uvijek prema potrošnim (izljevnim) mjestima. Proračun gradske/ulične cijevne mreže vrši se prema površini naselja.tlak vode u cijevnoj mreži.količina vode na izljevnom mjestu. . Na dimenzije cijevi utiče više čimbenika. prema broju stanovnika. u svakom trenutku ostvari dovoljna količina i tlak vode.Vodovod Predavanje br.brzina vode u cijevima. 3 – Izvođenje vodovoda. 12 PRORAČUN VODOVODNE MREŽE Ispravna vodovodna mreža mora osigurati da se na svakom izljevnom mjestu. .

3 – Izvođenje vodovoda. može lako popraviti/zamijeniti. u slučaju njihova puknuća. iako bi ih bilo dobro razdvojiti. Proracun vodovoda Str. Stoga. u istom žlijebu. 13 PROJEKTIRANJE KUĆNE VODOVODNE MREŽE Projektiranje kućne vodovodne mreže uvijek je jednostavnije nego kućne kanalizacije.Vodovod Predavanje br. Vertikale se u pravilu postavljaju skupa s kanalizacijskim.Instalacije – Dio 1. jer su cijevi manje i tečenje je pod tlakom. U svakom slučaju. grane i ogranci moraju biti što kraće. u svakom trenutku i na svakom mjestu (ispustu) u kućnoj mreži mora postojati dovoljan tlak i dovoljna količina vode. . Osnovni princip je da vodu treba najkraćim putem dovesti do potrošača. a vodove voditi tako da ih se. .

.Vodovod Predavanje br. Ovaj proračun se rijetko upotrebljava kod kućnih vodovodnih mreža. . Jedan jednostavan. a za praksu dovoljno točan proračun je proračun preko izljevnih jedinica.Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str. 14 PRORAČUN VODOVODNE MREŽE Točan proračun vodovoda može se izvršiti principima hidraulike: tečenje u cijevima pod tlakom. Kod njih se obično koriste pojednostavljeni proračuni. 3 – Izvođenje vodovoda.

navikama. Izljevna količina jednaka je protoku i mjeri se u l/s.Vodovod Predavanje br. običajima i drugim čimbenicima. načinu uporabe i konstrukciji izljeva. - . 15 KOLIČINA VODE NA IZLJEVNOM MJESTU Količina vode koja se troši u kući ovisi o broju korisnika te o vrsti i broju izljevnih mjesta. .Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str. stupnju kulture. Protok (q) je količina vode u litrama koja u sekundi (s) protječe kroz cijev ili armaturu. prema svrsi. pri određenom izljevnom tlaku. Ona se utvrđuje eksperimentalno. Količina vode se mijenja i ima tendenciju stalnog porasta. 3 – Izvođenje vodovoda. a izražava se na više načina: Izljevna količina je ona količina koja ističe na izljevu upotrebom ispusnica i drugih armatura u jedinici vremena. a ovisi i o godišnjem dobu.

pa tako imamo: 1 IJ = 0. Proracun vodovoda Str.Instalacije – Dio 1. . ali se obično usvaja na osnovu iskustva i izvršenih mjerenja. Kako se sva izljevna mjesta ne uključuju istovremeno. Ovo se radi uvođenjem faktora istovremenosti ϕ.JO) uvode se da bi se pojednostavnio račun. 16 KOLIČINA VODE NA IZLJEVNOM MJESTU Trajanje uključenja armatura je u odnosu na pauze vrlo kratko. a pri izljevnom tlaku od 5 mVS (metara vodnog stupca = 0.5 bara). Ovaj faktor se može proračunati. Izljevnom jedinicom ovdje se smatra količina vode na potrošnom mjestu koju daje ispusnica dijametra Ø10 mm pri punom mlazu. Prema ovom obrascu. uzima se u obzir vjerojatnost istovremeno upotrijebljenih izljevnih mjesta. 3 – Izvođenje vodovoda.47 l/s – SAD 1 IJ = 0. računski protok se dobiva tako da se stvarni protok pomnoži s faktorom istovremenosti: Q = ϕ · q.Vodovod Predavanje br. Izljevne jedinice su stvar standarda zemlje. Izljevne jedinice (IJ) (nazivaju se i jedinice opterećenja .25 l/s – DIN standard (Njemačka) – koristi se i u Hrvatskoj 1 IJ = 0.30 l/s – Švedska .

Proracun vodovoda Str. 3 – Izvođenje vodovoda.50 0. administrativne i druge zgrade sličnog režima potrošnje vode. Izljevne jedinice dane su u literaturi.50 1.50 .25 1.25 ⋅ IJ pri čemu se faktor istovremenosti nalazi baš u tome što se IJ ne uzimaju linearno već kao korijen.Instalacije – Dio 1.25 0.Vodovod Predavanje br. .50 1.50 0. Oznaka Z B P U K T S Vrsta izljeva Zahodska školjka s vodokotlićem Bide Perilica rublja ili suđa Umivaonik Kada T uš kada Sudoper Izljevne jedinice 0. 17 Odnos između protoka i izljevnih jedinica može se prikazati izrazom: q = 0. Ovo vrijedi za stambene. a ovdje se navode samo neke.

Normalni radni tlak je 5 bara (50 mVS). javno komunalno poduzeće je dužno osigurati minimalni tlak od 2. . a maksimalni tlak koji se dopušta je 6 bara (60 mVS). a u slučaju prevelikog tlaka mora se ugraditi redukcijski ventil. U slučaju nedostatka tlaka mora se ugraditi postrojenje za podizanje tlaka (hidrofor. potrebno je osigurati minimalne tlakove u cijevnoj mreži. a isto tako i na svim trošilima u kući. 3 – Izvođenje vodovoda.Vodovod Predavanje br. 18 TLAKOVI U CJEVNOJ MREŽI Da bi se mogla osigurati potrebna količina vode svim kućanstvima. . pumpa. u proračunu se koristi minimalni tlak. Proracun vodovoda Str.Instalacije – Dio 1. rezervoar). Javno komunalno poduzeće (za područje Splita to je “Vodovod i Kanalizacija Split”) daje podatak o iznosu tlaka na priključku. Općenito. U slučaju da taj podatak ne postoji.5 bara (25 mVS) na priključku za svaku kuću.

7 0.0 1.2.0 1.2.Vodovod Predavanje br.0 .2. hotelima i sl.5 m/s) uzrokuje veliko taloženje netopivih tvari te postupno sužavanje cijevi.0 .5 m/s. 3 – Izvođenje vodovoda. Proracun vodovoda Str. T opla voda-cirkulacijski vodovi Brzina vode (m/s) 1. Preporučljive brzine vode dane su u tablici: Vrsta voda Kućni priključci Razvodni vodovi Vertikale Grane i ogranci Vertikale i grane u bolnicama. te šumove i buku (preko 3 m/s).0.0.5 0.5 .4 .5 1. .2. Preporučljiva brzina vode u kućnim ograncima je od 1.0 .0 do 2. Mala brzina vode (ispod 0. 19 BRZINA VODE U CIJEVIMA Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine).Instalacije – Dio 1.2 .0 .

(hl). 3 – Izvođenje vodovoda.81 m/s2) γ – specifična težina vode (γ=1. Oba ova gubitka se iskazuju kao gubici visine vodnog stupca.0 t/m3) .51 ⎞ ⎟ = −2. .Vodovod Predavanje br. koljenima i sl.Instalacije – Dio 1.00000131 m2/s) g – ubrzanje zemljine sile teže (g=9. 20 GUBICI – LINIJSKI GUBICI Gubici tlaka u kućnom vodovodu mogu se podijeliti na linijske gubitke koji nastaju zbog trenja (ht) i na lokalne gubitke koji nastaju na armaturama. viskoznost vode (ν = 0.0 log⎜ + ⎜ 3. Proracun vodovoda Str.71 Re λ ⎟ λ ⎝ ⎠ ν – kin. račvama. Linijski gubici se mogu iskazati formulom: l v2 ht = λ ⋅ ⋅ γ d 2g pri čemu je: λ – koeficijent trenja. prema Colebrooku: Re – Reynoldsov broj d – promjer cijevi k – hrapavost (vidjeti tablicu) v – brzina vode Re = v⋅d ν 1 ⎛k d 2.

5 2. glatke Betonske cijevi. 21 Hrapavost za pojedine vrste cijevi je dana u tablici: Materijal cijevi Čelične pocinčane cijevi Bakarne. Proracun vodovoda Str.020 0. .0 .Instalacije – Dio 1.) Azbestcementne cijevi Drenažne glinene cijevi Betonske cijevi.7 0.06 0.125 0. 3 – Izvođenje vodovoda.0015 0.Vodovod Predavanje br. mjedene i staklene cijevi Cijevi od lijevanog željeza Polietilenske (PEHD) i Polipropilenske (PP) cijevi (nakon 20 god. hrapave Hrapavost k (mm) 0.15 0.

3 – Izvođenje vodovoda. kako je već rečeno.00 1. a određuje se eksperimentalno. nastaju na mjestima naglih promjena pravaca.00 1.50 1.00 0. v2 Lokalni gubici se obično izražavaju formulom: hl = ζ ⋅ 2g gdje je ζ koeficijent lokalnog otpora i zavisi o vrsti otpora. Proracun vodovoda Str.00 0. nagiba.spajanje Izljev Koeficijent ζ 1.Vodovod Predavanje br.odvajanje Račva T oblika .spajanje Lučna račva . na zapornicama i raznim armaturama. . promjera.Instalacije – Dio 1.prolaz Račva X oblika .povećanje Prijelaznica . za dan je u tablici: Element Račva T oblika .00 Element Račva X oblika .50 .00 3. Koeficijent ζ .50 1.skretanje Prijelaznica .odvajanje Lučna račva .smanjenje Koeficijent ζ 2. 22 LOKALNI GUBICI Lokalni gubici.

0 16.0 3.0 2. r=3d Zatvarač/Ventil Zapornica Kosa zapornica Kutna zapornica Odbojni ventil Navrtnica 10.0 11. 15 2.0 2.0 11.5 0.5 0.0 1.2 100 1.0 3. 23 LOKALNI GUBICI Za pojedine elemente lokalni gubici ovise o profilu cijevi.3 8.7 2.3 5.5 5. 3 – Izvođenje vodovoda.Vodovod Predavanje br. U donjoj tablici navedeni su neki elementi i njihovi lokalni gubici.0 11.5 0.5 0. r=1d Luk.0 5.5 0.0 3. 40 50 65 80 1. .0 0. 90º.5 6.4 2.0 0.5 2.0 2.0 4.0 10.5 0.0 1.0 Koeficijent ζ za profil cijevi (mm) 20.0 4.0 5.5 3.5 6.0 4.0 5.0 1.0 2.0 4.0 .0 5.Instalacije – Dio 1.0 11. 25 32. 90º.5 1.0 11.0 2.3 0.5 1.3 0.0 2. Proracun vodovoda Str.0 2.0 1. Element Koljeno.0 1.0 12.3 0.

Gubitak na vodomjeru obično daju proizvođači vodomjera u tablici ili preko dijagrama. 3 – Izvođenje vodovoda. . Gubitak tlaka na vodomjeru obično je do 1 mVS. 24 GUBICI NA VODOMJERU Gubici tlaka na vodomjeru mijenja se prema protoku. Proracun vodovoda Str.Vodovod Predavanje br.Instalacije – Dio 1. a u svakom slučaju potrebno je da bude manji od 2 mVS. .

Vodovod Predavanje br.25 mm (3/4" . Proracun vodovoda Str.3 1/2") .Instalacije – Dio 1.90 mm (1 1/4" . 3 – Izvođenje vodovoda. Za kućnu mrežu mogu se usvojiti sljedeće inicijalne dimenzije vodova: VOD Ogranci Grane Razvodi (vertikale) Dovodni vod Orijentacijska dimenzija DN 15 . .1 1/4") 32 .1") 25 . 25 PRORAČUN MREŽE Proračun kućne vodovodne mreže vrši se na osnovu izrađenih nacrta vodovodne mreže i pretpostavljenih dimenzija vodova.3/4") 20 .20 mm (1/2" .32 mm (1" .

Instalacije – Dio 1. . 3 – Izvođenje vodovoda. 26 OZNAKE U NACRTIMA U svijetu postoji niz načina označavanja pojedinih vodovodnih armatura (trošila). U tablici su navedeni neke najčešće korištene oznake. .Vodovod Predavanje br. Proracun vodovoda Str.

Promjer cijevi Ø (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 Izljevne jedinice (IJ) Brzina vode (m/s) 1. . 27 PRIBLIŽNO DIMENZIONIRANJE CIJEVI Približno dimenzioniranje cijevi može se sprovesti preko tablice u nastavku.5 1.5 0.5 8.Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str.5 22 65 125 325 900 1750 4900 .0 1 2. 3 – Izvođenje vodovoda.5 2 6 17 34 85 250 450 1350 2.1 0.Vodovod Predavanje br.5 5 13 38 65 175 500 950 2800 1. Valja napomenuti da je ovakav način određivanja dimenzija cijevi vrlo neprecizan.0 0.

.Instalacije – Dio 1. 28 PRIBLIŽNO DIMENZIONIRANJE CIJEVI Još jedan primjer tablice za dimez. PP cijevi. Proracun vodovoda Str. 3 – Izvođenje vodovoda.Vodovod Predavanje br. .

.Vodovod Predavanje br. Proracun vodovoda Str. . 3 – Izvođenje vodovoda. Promotrimo jedan sanitarni čvor u nekom stanu.Instalacije – Dio 1. 29 DIMENZIONIRANJE VODOVODNE MREŽE Princip projektiranja i proračuna vodovoda prikazan je na jednom jednostavnom primjeru.

30 Temeljni razvod je pravocrtan i duljine je 8. .Instalacije – Dio 1.Vodovod Predavanje br. . 3 – Izvođenje vodovoda.20 m. Proracun vodovoda Str.

tj. etaži nekog višestambenog objekta. . grane se nalaze na 9. 31 Uzmimo da se sanitarni čvor nalazi na 4. Proracun vodovoda Str. .Vodovod Predavanje br. 3 – Izvođenje vodovoda.Instalacije – Dio 1.66 m više od nivoa vodomjerila.

. 3 – Izvođenje vodovoda. Pretpostavimo inicijalno da je vertikala Ø25. . a priključak za sanitarni čvor je izveden probojem kroz nosivi zid. Proracun vodovoda Str.Vodovod Predavanje br. 32 Vertikala je postavljena u instalacijski šaht. Na početku priključka postavljen je glavni ventil.Instalacije – Dio 1.

. Proracun vodovoda Str.Vodovod Predavanje br. 33 Horizontalna grana se postavlja na 50 cm od kote gotovog poda (oko 60 cm od kote vrha betonske ploče) i vodi kroz zid. . 3 – Izvođenje vodovoda.Instalacije – Dio 1.

3 – Izvođenje vodovoda. . 34 Ogranci se spuštaju na potrebnu visinu za svako pojedino trošilo. . Proracun vodovoda Str.Vodovod Predavanje br.Instalacije – Dio 1.

Vodovod Predavanje br. . Proracun vodovoda Str. 3 – Izvođenje vodovoda. 35 Te se ispusnice (hladna voda) svakog trošila mogu ucrtati na tlocrtu. .Instalacije – Dio 1.

. 3 – Izvođenje vodovoda. te je time shema vodovodne mreže u tlocrtu gotova. Proracun vodovoda Str. Na kraju je potrebno dodati inicijalne debljine cijevi. 36 Razvod tople vode polazi od bojlera do svih potrošača koji zahtijevaju toplu vodu. .Vodovod Predavanje br.Instalacije – Dio 1.

3 – Izvođenje vodovoda. .Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str. .Vodovod Predavanje br. 37 Duljine cijevi pojedinih grana mogu se približno očitati s tlocrta.

.30 m PP cijevi nazivnog promjera Ø20 mm. te 0. a žutom bojom karakteristične točke razvoda. 38 Za projektiranu granu i ogranke potrebno je nacrtati shemu razvoda sa svim duljinama i predviđenim dimenzijama cijevi. 3 – Izvođenje vodovoda. Krenimo od točke . Proracun vodovoda Str.Instalacije – Dio 1. Iz točke do točke imamo jedan ispust (slavinu) i jedno koljeno.Vodovod Predavanje br. Za proračun mreže možemo formirati tablicu u kojoj ćemo pratiti mrežu hladne vode po karakterističnim točkama. . Zelenom bojom su označena trošila. crvenom bojom fitinzi.

Instalacije – Dio 1. Proracun vodovoda Str. 3 – Izvođenje vodovoda.Vodovod Predavanje br. . 39 .

25 ⋅ 1.49 m s A 2. 40 U točki imamo ispust za kadu (1.06 ⋅ 10 − 4 Dionica Dužina m 0.49 Gubitak tlaka Linijski (ht) po m ukupni Lokalni (hl) ukupni ζ 1-2 SUMA: UKUPNA SUMA: 0. Proracun vodovoda Str.Instalacije – Dio 1.5 IJ).306 l s d2 ⋅ π 1. .06 cm2 4 4 q 0.306 ⋅ 10 −3 v= = = 1.622 ⋅ 3. pa možemo izračunati brzinu vode: q = 0.00 . 3 – Izvođenje vodovoda.2 Brzina m/s 1.00 0.50 Čisti profil cijevi mm 16.2 mm.00 0. čisti profil cijevi 16.5 = 0.25 ⋅ IJ = 0.3 Izljevne jedinice IJ 1.Vodovod Predavanje br.14 A= = = 2.

5). pa se prema Colebrooku može izračunati λ: ⎛kd 1 2.51 ⎞ ⎟ = −2.88·10-2 Pretpostavljeno: λ = 2.5 ⋅ = 0.0162 2 ⋅ 9. Pretpostavljeno: λ = 1.49 Gubitak tlaka Linijski (ht) po m ukupni 0. ukupno: ζ=2.20 0. 4.49 2 ⋅ ⋅ ⋅ 1 .5.u = lc ⋅ h t = 0.26·10-2 Izračunato: λ = 2.96·10-2 Izračunato: λ = 2.89 ⋅ 10 −2 = 0.88·10-2 Izračunato: λ = 2.06 m Lokalni gubici su gubici na ispusnici (ζ=1.0 ν 0.49 ⋅ 0.Instalacije – Dio 1.00000131 1.20 = 0.0) i gubici na koljenu (ζ=1. v2 1. 3 – Izvođenje vodovoda.020 mm.0 log⎜ + ⎜ 3.89·10-2 Linijski gubici (po m’ cijevi): l v2 ht = λ ⋅ ⋅ ⋅γ = d 2g = 2.81 Dionica Dužina m 0.06 Lokalni (hl) ukupni ζ 2.28 1-2 2-3 . 3. 2.2 Brzina m/s 1.00 1.Vodovod Predavanje br.3 Izljevne jedinice IJ 1.50 Čisti profil cijevi mm 16.0162 Re = = = 18370.96·10-2 Pretpostavljeno: λ = 2.71 Re λ ⎟ λ ⎝ ⎠ v ⋅ d 1.81 h t. 41 Hrapavost PP cijevi je 0. .20 m m' Ukupni linijski gubici su: 1.49 2 hl = ζ ⋅ = 2 .0 Izračunato: λ = 2.30 ⋅ 0.28 m 2g 2 ⋅ 9. Proracun vodovoda Str.5 0.0 = 0.26·10-2 Pretpostavljeno: λ = 2.

50 1.16 Lokalni (hl) ukupni ζ 2.je dužine 0.22 0.50 Čisti profil cijevi mm 16.20 0.49 1.5 (Kada). profil cijevi je: Ø20 i ima jedno koljeno (iz točke .28 1.06 0.3 0.5 0.Instalacije – Dio 1.5 0. 42 Dionica . 3 – Izvođenje vodovoda.17 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 SUMA: UKUPNA SUMA: 0. . pa broj izljevnih jedinica ostaje 1. Na dionici .20 0. ζ=1.45 0.80 m.Vodovod Predavanje br.2 Brzina m/s 1. Proracun vodovoda Str.67 . Dionica Dužina m 0.49 Gubitak tlaka Linijski (ht) po m ukupni 0.5).2 16.8 Izljevne jedinice IJ 1.nema novih potrošača.

50 m/s.5 0.06 0.75.2 16.49 1.75 Gubitak tlaka Linijski (ht) po m ukupni 0.25 Lokalni (hl) ukupni ζ 2.20 0.je ukupne dužine 2.70 m. profil cijevi je i dalje: Ø20.16 0.17 7.5.50 1.3 0.47 2.25).5 2.7 Čisti profil cijevi mm 16. Ukupno s kadom.8 2. .11 Dionica Dužina m 0.46 1. 3 – Izvođenje vodovoda.49 2. Proracun vodovoda Str.2 Brzina m/s 1. 43 Dionica . Na dionici su novi potrošači: Bide (IJ=0.56 4. Umivaonik (IJ=0. Vidljivo je da je brzina vode u točki na granici 2. Na ovom dijelu cjevovoda ima jedno koljeno (ζ=1.5).50 3.5) i četiri Rt račve (ζ=1. ukupno ζuk=7.5).Vodovod Predavanje br.28 1.35 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 SUMA: UKUPNA SUMA: 1.35 < 2. IJ=3.5) i Perilica rublja (IJ=1.5 0.Instalacije – Dio 1.03 .2 16.20 0. Izljevne jedinice IJ 1. s prolazom vode.

44 Na sličan način može se popuniti i ostatak tablice.5 0.78 4.25 2.19 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Linijski (ht) m/s po m ukupni 1.5 2.48 1.2 16.95 9.35 0.4 20.16 2.00 4.06 1.16 1.50 3.43 0.70 Izljevne jedinice IJ 1.11 4.75 4. 3 – Izvođenje vodovoda.50 1.30 0.20 0.20 1.4 Brzina Gubitak tlaka Lokalni (hl) ukupni ζ 2.71 9.49 0. Dionica Dužina m 0.46 1.06 SUMA: 4.17 7.48 UKUPNA SUMA: .28 1.2 20.49 0.00 Čisti profil cijevi mm 16.53 0.80 2.20 0.00 4.47 1. Proracun vodovoda Str.5 0.2 16. .49 0.Vodovod Predavanje br.40 6.Instalacije – Dio 1.5 0.16 1.0 1.18 6.5 0.53 0.2 16.70 0.

20 0.53 0.16 1.84 4..80 2.4 20.16 0.4 Brzina 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Linijski (ht) m/s po m ukupni 1.17 7.48 0.19).00 4.16 1.50 1. varijanta s cijevima Ø25 je bolje (i nešto skuplje) rješenje.70 Čisti profil cijevi mm 16.78 2.06 1.2 20.20 0.95 9.15 1.50 3.30 0.03 Dionica Dužina m 0.0 0. U ovom slučaju gubici su manji (6. 45 Varijantno rješenje je s cijevima nešto većeg profila (Ø25) na dionicama: .40 1.00 4.4 20.2 16. i brzina vode u cijevima je ujednačenija.18 6.49 0.40 6.5 0.53 0.i .5 0.5 0. .48 1.06 SUMA: 3.03 u odnosu na 9.5 0.16 1.Vodovod Predavanje br.70 0. Izljevne jedinice IJ 1. Proracun vodovoda Str.31 UKUPNA SUMA: .49 0.00 Gubitak tlaka Lokalni (hl) ukupni ζ 2.5 0. Dakle.72 6.53 0.Instalacije – Dio 1.75 4.28 1.48 1.15 0.4 20. 3 – Izvođenje vodovoda.

Instalacije – Dio 1.4 l/s Gubitak tlaka = 0.25 ⋅ 4.6 mVS .0. 46 Ukupni broj IJ je 4. 3 – Izvođenje vodovoda. Na osnovu tog podatka može se izračunati ukupan protok: q = 0. . Proracun vodovoda Str.0 m3/h = 0.Vodovod Predavanje br.0 m3/h = 1.0 = 0.50 l s Prema tablici (dole) može se izabrati tip vodomjera za nazivni protok i očitati gubitak na vodomjeru Qn = 3.83 l/s Gubitak tlaka = 0.25 ⋅ IJ = 0.6 mVS Qn = 5.

16 1.40 6.95 9.40 1.48 0.2 16.53 0. tablica se može konačno ispisati: Dionica Dužina m 0.06 1.17 7.70 Izljevne jedinice IJ 1.48 1.2 20.70 0.00 4. .00 4.53 0.16 0.80 2.16 1.20 0.31 VODOMJER (mVS): UKUPNA SUMA (mVS): .4 20. 3 – Izvođenje vodovoda.84 4.53 0.Vodovod Predavanje br.4 Brzina Gubitak tlaka Lokalni (hl) ukupni ζ 2.48 1.18 6.5 0.00 Čisti profil cijevi mm 16.28 1.30 0.63 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Linijski (ht) m/s po m ukupni 1.72 0. kada se doda i vodomjer.78 2.20 0.16 1. 47 Dakle.5 0.15 1.5 0.49 0.06 SUMA (mVS): 3.60 6. Proracun vodovoda Str.49 0.5 0.4 20.0 0.15 0.75 4.5 0.4 20.50 3.50 1.Instalacije – Dio 1.

66 m iznad priključka.63 = 8.9. 48 Pretpostavimo da je na priključku osiguran minimalni tlak (2.5 bara = 25 mVS).Vodovod Predavanje br.Instalacije – Dio 1. 3 – Izvođenje vodovoda. Najviše izljevno mjesto je 9.6.63 mVS.0 .66 .71 mVS što osigurava da će i u slučaju najveće potrošnje na priključku biti dostatan tlak i količina vode. . Proracun vodovoda Str. tada ostaje razlika tlaka: 25. a gubici su 6. .

Instalacije – Dio 1.00194 m3 s Prema maksimalnoj dozvoljenoj brzini vode u cijevima možemo izračunati: v max = 2. Dakle ukupni zahtjev za količinom vode je: Qn = 10 ⋅ 6 = 60 IJ q = 0.0 m s d2 ⋅ π q A pot = = ⇒ dpot ≥ 4 v max dpot ≥ 4⋅q v max ⋅ π 4⋅q 4 ⋅ 0.0 ⋅ π = 0.94 l s = 0. 49 DIMENZIONIRANJE GLAVNOG DOVODA Glavni dovod se dimenzionira prema ukupnoj potrebi za vodom u nekoj građevini.25 ⋅ 60 = 1. Pretpostavimo da odabrani stan ima još potrošnju za sudoper (0.0351 m = 35. Pretpostavimo također da zgrada ima 10 identičnih stanova.Vodovod Predavanje br. Proracun vodovoda Str.25 ⋅ IJ = 0. U prethodno prikazanoj građevini ukupna količina vode za prikazani sanitarni čvor je 4 IJ.00194 = = v max ⋅ π 2. 3 – Izvođenje vodovoda. dakle ukupnu potrošnju od 6.50 IJ) i perilicu suđa (1.1 mm .50 IJ). .0 IJ.

Proracun vodovoda Str. Dijametar cirkulacijskog voda se odabire prema usvojenom dijametru voda tople vode.Instalacije – Dio 1. DIMENZIONIRANJE CIRKULACIJSKOG VODA Kako je ranije naglašeno. 50 DIMENZIONIRANJE VODA TOPLE VODE Vod tople vode dimenzionira se na isti način kao i vod hladne vode.Vodovod Predavanje br. U slučaju da je topla voda lokalne namjene (bojler i lokalni razvod) najčešće se uzima da je vod tople vode isti kao i vod hladne vode. 3 – Izvođenje vodovoda. . prema tablici: TV CV DN 20-32 DN 15 DN 40-50 DN 20 DN 65-80 DN 25 DN 100 DN 32 . cirkulacijski vod služi za povratak neiskorištene tople vode u centralni grijač.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful