You are on page 1of 14

Europa

Vleermuizen
Sommige soorten vleermuizen worden zodanig
bedreigd, dat ze binnenkort wel eens helemaal
zouden kunnen verdwijnen. Nochtans worden
ze niet bejaagd.
Vleermuizen zijn insecteneters. Maar veel
insecten hebben nogal wat gif in hun lichaam
zitten. Vooral omdat ze gegeten hebben van
planten die met pesticiden werden behandeld.
Als een vleermuis veel insecten eet, heeft hij dus veel gif binnen. Met alle
gevolgen vandien.

Uilen
Uilen worden steeds zeldzamer. Omdat veel van hun natuurlijke
nestplaatsen wegvallen: holle boomstammen, hagen, houtwallen,
graanzolders en schuren.
De meeste kerktorens werden met netten dichtgemaakt om de duiven
buiten te houden. Dus kunnen de kerkuilen er ook niet meer in.
Door het gebruik van pesticiden (sproeistoffen) en muizenverdelgers in de
land- en tuinbouw zijn er geen muizenplaggen meer, waardoor er een
belangrijke voedselbron voor de uilen weggevallen is.

Men spreekt nu bij voorkeur niet meer van roofvogels,
maar van prooivogels. Ze jagen immers op kleine
prooidieren. De naam roofvogels kregen ze onder
meer door het (bij)geloof dat ze wel een s een schap
of een kind konden stelen. Dit is echter niet
uitvoerbaar. Een arend met een vleugelwijdte van bv.
2,10 m weegt slechts een viertal kg. Met zo’n gewicht
kan men maar moeilijk een dier of een kind
meenemen.

Het feit dat uilengeluidloos en meestal ’s nachts
rondvliegen, heeft deze vogelsoort bij de mensen
helemaal niet geliefd gemaakt. Wel integendeel.
Vroeger nagelden de boeren een uil aan een staldeur
om de boze geesten (of de duivel, of heksen) buiten te houden. En ook als
bliksemafleider!

Waarom de uil het symbool van de wijsheid is, is niet erg duidelijk.
Misschien dacht men vroeger dat uilen eeuwig bleven leven en daardoor
veel ervaring hadden. Omdat men jaar in jaar uit dezelfde vogel op
dezelfde rustplaats zag zitten. Dat dacht men. Maar uit onderzoek is
gebleken dat het wellicht niet om dezelfde vogel ging.

Nu is het zo dat de meeste van die dieren een heleboel insecticiden binnengewerkt hebben. Al is het nochtans duidelijk dat jagers niet op ratte. Als ze dat overleven. waardoor deze prooivogels na verloop van tijd verdwijnen bij gebrek aan nakomelingen. worden ze meestal onvruchtbaar. Blijkbaar schijnen prooivogels in menig opzicht de concurrent van de jagers te zijn. Ze eten dieren die zich met insecten.De prooivogels staan aan de top van de voedselpiramide. wormen of zaden voeden. Een andere belangrijke oorzaak voor het verdwijnen van prooivogels is de jacht. muizen en insecten jagen… . Op die manier krijgen ook de prooivogels nogal wat insecticiden binnen.

. Kenmerken voor de Indische neushoorn is de grootte. Per dag kan een reuzenpanda 10-15 kilo bamboe eten verdeeld over 10 tot 12 uur. zijn grote kop. poten en schouders. nekplooien. Azië Reuzenpanda Een beer die behoort tot de familie van de Ailuropodinae en de enige levende daarvan is. dan gaan ze op zoek naar elkaar. tenzij het paartijd is. De reuzenpanda leeft in de bergen van China. kan hij gevaarlijk zijn en de mens aanvallen. Helaas wordt de Indische neushoorn bedreigd door de vraag naar hoorn vanuit de traditionele Aziatische geneeskunde. Ook al ziet de reuzenpanda er lief uit. Deze neushoorn is een herbivoor en eet dus bladeren en grassen. Meestal leeft de reuzenpanda op de grond. er wordt een medicijn van gemaakt voor koorts. Het grootste gedeelte van hun leven zijn ze alleen. In China noemen ze de reuzenpanda ‘grote katbeer’: de zwarte ogen doen denken aan een kat. Indische neushoorn De Indische neushoorn wordt ook wel pantserneushoorn genoemd en leeft in moerassige gebieden verdeelt over 7 gebieden van Noord-India en twee gebieden in Nepal. Met zijn zesde vinger kan hij de bamboescheuten goed pakken. klimt hij in een boom. twee huidplooien op zijn buik en één hoorn. Het vrouwtje krijgt meestal één jong en deze blijft bij haar tot hij drie jaar is. deze plekken zitten altijd op dezelfde plek: de ogen. wordt hij bedreigd. Echter.

en leeft in Maleisië. Per dag eet de Aziatische olifant 150 kilo plantaardig voedsel en drinkt 80-160 liter water per dag. Een mannetje wordt een stier of bul genoemd en een vrouwtje koe of vaars. De bossen. Bagaturschildpad Deze soort leeft in Birma. Vietnam en Cambodja. herten en runderen. . Thailand. Zij worden met uitsterven bedreigd door houtkap. Thailand. De Chinese tijger wordt bedreigd door het verdwijnen van zijn leefgebied en de stroperij. Chinese tijger De Chinese tijger wordt ook wel Indo-Chinese of Achterindische tijger genoemd. worden gekapt waardoor er enorme bedreiging ontstaat. Jagers schieten de moeder dood om hun jong te vangen. Gemiddeld besteedt hij 18uur per dag aan eten. Laos. Orang-oetan Orang-oetans zijn een geslacht van de mensapen en leven op Borneo en Sumatra. Aziatische olifant Een olifant die in Azië leeft. Bovendien worden er illegaal baby’s gevangen om als huisdier te verkopen. Zijn slurf heeft aan het einde een vinger aan de bovenkant. welke de olifant nodig heeft. Ze jagen op zwijnen. naar beneden wijzende oren en een bolle rug. Maleisië. De Aziatische Olifant herken je aan de kleine. mijnbouw en bosbranden.

Vietnam. Nesten worden gemaakt in zandbanken. voor het vlees in gerechten of als medicijn.Indonesië. Sinds kort wordt deze schildpad bedreigd omdat er veel schildpadden gewild zijn. . Hij leeft in riviermondingen en kustbossen waar getijden voorkomen. India en Bangladesh.

vooral in Zuid-Afrika. Senegal. maar ook in bergbossen en bossavannes. .en West-Afrika. Chinezen gebruiken de hoorns om er geneeskrachtige poeders van te maken. Doordat stropers op dit mooie beest jagen voor de hoorns. vandaar dat hij zwarte neushoorn wordt genoemd. Samen met de Bonobo worden zij beschouwd als de nauwst nog levende verwanten van de mens. wordt hij met uitsterven bedreigd. Afrika Zwarte neushoorn Behoort tot de Afrikaanse neushoorns en wordt ook wel puntlipneushoorn genoemd. insecten of zaden te vinden zijn. Tanzania en Oeganda. Tanzania en Oeganda. Chimpansees worden bedreigd door het verdwijnen van hun leefgebied en de jacht om hun vlees. De Chimpansee leeft in Centraal. Mozambique. in open wouden en regenwouden. De hoorns worden op de zwarte markt verkocht en leveren veel op. Helaas wordt de hoorn ook verwerkt in de heften van messen en dolken. Kenia. De zwarte neushoorn leeft in droge savannen en open bosgebieden in heuvelachtige gebieden van Oost.en Midden-Afrika. Daar waar fruit. Chimpansee Een Afrikaanse mensaap. De andere neushoorn die tot de Afrikaanse neushoorns behoort is wit. Namibië.

Het zijn herbivoren die in groepen leven. .Gorilla Gorilla’s zijn de grootste nog levende apen. Eén daarvan leeft in de regenwoud van West. Zij behoren tot de tak Gorillini en zijn een geslacht van Afrikaanse mensapen. Het is één van de 25 meest bedreigde schildpadsoorten ter wereld. Helaas worden zij door stropers met uitsterven bedreigd. Tijdens het vissen wordt de schildpad vaak gevangen en opgegeten. Er zijn twee soorten Afrikaanse olifanten.en West-Afrika leven de Gorilla’s. grote oren en slagtanden (bij vrouwtjes en mannetjes). Madagaskar- scheenplaatschildpad Deze schildpad komt voor. Afrikaanse olifant Afrikaanse olifanten zijn enorme dieren met een lange slurf (boven en onderaan een vinger). langzaamstromende wateren en leeft van plantaardig en dierlijk voedsel. zoals de naam als zegt. Een andere bedreiging is dat de omgeving waar ze leven wordt gebruikt voor de landbouw. in Madagskar.en Centraal. niet groter dan tien.Afrika en de andere soort leeft in de rest van Afrika ten zuiden van de Sahara. Zij leven in diepere. In de regenwouden van Centraal.

Een andere belangrijke bedreiging voor de beren is de traditionele Oosterse geneeskunde . kruipen ze uit hun hol en gaan ze op zoek naar voedsel. voeden ze zich vooral met vruchten. insecten. De brilbeer leeft in de bossen van het Andesgebergte in Zuid-Amerika.. zijn beren geen agressieve dieren. Je vindt ze niet in Afrika. Beren hebben een groot leefgebied nodig. Noord. Maar in tegenstelling tot wat velen denken. Als het weer warmer wordt. astma en oogziekten kunnen genezen. Beren horen tot de grootste vleesetende dieren op het land. de vetlaag. De belangrijkste bedreiging voor de beren is de verdwijning van hun leefgebied: het bos. En we noemen hem dan wel 'zwarte beer' maar zijn vacht is soms bruin of zelfs bijna wit! De brilbeer Neen. De Oosterse geneeskunde gelooft dat bepaalde stoffen uit de galblaas van een beer kanker. Amerika Beren Er zijn beren in Europa.noten en honing. Australië en op de zuidpool. Maar hoewel ze grote prooien kunnen doden. Want na zoveel maanden zonder eten en drinken hebben ze natuurlijk een reuzenhonger! De zwarte beer Deze beer komt nog veel voor in Noord-Amerika. Beren dus alleseters. die een beetje aan een bril doen denken. Azië. . Maar niets is minder waar: de beren houden dan gewoon hun winterslaap. Tenzij je hun jongen in gevaar brengt. rest hen nog maar weinig ruimte om te leven. dan kunnen ze echt woest worden! In koude streken lijkt het wel of de beren in de winter van de aardbol verdwijnen. Hij is een goede klimmer die zijn nest in de bomen maakt. deze beer ziet niet slechter dan andere beren! Hij dankt zijn naam aan dewit-gele cirkels rond zijn ogen en snuit. vis en kleine knaagdieren. net als wij. die zich vooral coedt met vruchte. Die beschouwt de beer als een wandelende apotheek! Bijna alles wordt verwerkt in geneesmiddelen: de hersenen. Het is een hele rustige beer. het ruggenmerg en vooral de galblaas (een orgaan van het verteringssteun). Beren zijn verschrikkelijk sterk: met één klap van hun poot kunnen ze een mens tegen de grond slaan. en omdat er alsmaar meer bossen gekapt worden.en Zuid-Amerika en zelfs op de noordpool.

Slechts weinig koala’s overleven in gevangenschap. woestijnen. Een kangoeroe herken je aan zijn typische vorm: twee grote achterpoten. Een zeer bekend buideldier is de koala. onder de grond of in het water. Met zijn grote klauwen graaft hij tunnels die wel 200 meter lang kunnen zijn. maar dan "in het klein". Ze groeven holen en schrokten een deel van de planten op. Kangoeroes eten planten en grassen. Maar sommige buideldieren worden makkelijk anderhalve meter groot. Soms storten die tunnels in. De Europeanen hebben toen vossen uitgezet om op de konijnen te jagen. Er zijn wel 272 soorten buideldieren. Nu groeien er in Australië wel 350 soorten eucalyptus. Oceanië Buideldieren Als je "Australië" hoort. Dankzij deze ledematen is de kangoeroe een ware spring.en Zuid-Amerika. die alleen maar eucalyptusblaadjes eet. Die hebben er veel schade aangericht. Bovendien hadden ze er geen natuurlijke vijand. zoals de rode reuzenkangoeroe. Toen de Europeanen naar Australië trokken. die verschillende leefgebieden "ingepalmd" hebben: ze leven in bossen. En er zijn zowel vleeseters als planteneters bij. komen buideldieren niet alleen in Australië voor. in een beschermende buidel. Zo meten buidelspringmuizen amper een tiental centimeters. Die zijn immers véél makkelijker te vangen dan konijnen… . gespierde staart. De rode reuzenkangoeroe kan 12 meter ver springen en een snelheid halen van 65 km/u. twee kleine voorpoten en een grote. Maar die vossen vingen helaas vooral kleine buideldieren. De wombat lijkt wat op een beer. denk je waarschijnlijk onmiddellijk aan kangoeroes en koala’s. Dat zijn zoogdieren. Ze leven ook in Oceanië en Centraal. Een verschil met andere zoogdieren is dat de jongen van buideldieren zich niet helemaal in de buik van hun moeder ontwikkelen maar aan de buitenkant. zodat er grote putten ontstaan waarin paarden kunnen struikelen. maar de koala lust er maar een twintigtal van. en namen ze dus snel in aantal toe. maar wel hele bijzondere: het zijn buideldieren! In tegenstelling tot wat mensen soms denken. Buideldieren kunnen erg klein zijn. De grootste bedreiging voor de buideldieren is de mens. hadden ze konijnen bij.en snelheidskampioen.

vogels en buideldieren buitgemaakt! En dat is nog niet alles! De Europeanen kapten er ook veel bossen. in de zoo van Hobart. Katten hebben er veel reptielen. om plaats te maken voor landbouwgrond. En ook daar is de verantwoordelijk voor: hij jaagde op de wolven en vergiftigde hen. omdat hij ze schadelijk vond. . dat er ook veel schade aanrichtte: de kat. Op 7 september 1936 stierf de laatste buidelwolf in gevangenschap.De Europeanen brachten nog een ander dier mee naar Australië. Zo kregen de buideldieren nog minder plaats! In 1930 werd de laatste Tasmaanse buidelwolf in de natuur gedood.

slechts een paar cm groot. onderhuidse vetlaag. Zeepaardjes zijn heel trage zwemmers. Zij behoren tot de stekelbaarsachtigen.. Hun olieachtige. Als ze in zee op vissen jagen. glanzende vacht houdt hen warm in het koude water. in het verleden door de jacht en tegenwoordig door vervuiling van de zee. vind je de verwijzing naar paarden terug want 'ippos' is het Griekse woord voor paard! Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen. terwijl de grootste meer dan 36 cm groot kan worden. Hippocampus. behalve in Canada. vissen. vandaar ook zijn naam. Deze visjes hebben een hele speciale manier van zwemmen: in tegenstelling tot andere vissen die zich enkel met zijwaartse kronkelbewegingen voortbewegen. Zeehonden zwemmen sierlijk met afwisselende slagen van hun staartvinnen. Zeeën Zeehond Met hun gestroomlijnde lichaam zijn zeehonden ondanks hun grote formaat snelle. Zeepaardje Het zeepaardje is een grappig klein diertje waarvan het hoofd op dat van een paard lijkt.. Zeepaardjes kunnen qua vorm en lengte heel sterk van elkaar verschillen: de kleinste soort is bv. Ze zijn belangrijke prooidieren voor ijsberen en orka's. . daarbij geholpen door hun dikke. energieke zwemmers. behalve langs de kust van de Atlantische en Grote Oceaan aangetroffen in havens en zelfs in rivieren. maar zeepaardjes zijn. onhandig. Vaak klemmen ze zich dan ook vast aan wier of zeegras om zo vele kilometers met de stroom mee te drijven. Er zijn zo'n 35 verschillende soorten zeepaardjes. De gewone zeehond wordt. Sommige soorten worden bedreigd. zonder het water om hun lichaam te dragen. maar sommige soorten leven in zoet water. Op het land zijn ze. Ook in zijn wetenschappelijke naam. kunnen zij ook recht omhoog en omlaag zwemmen. De jacht op zeehonden middels knuppelen is over de hele wereld verboden. De meeste daarvan leven in het ondiepe water van de zeeën. gebruiken ze hun voorvinnen als roeispanen. Zeehonden komen ook in de buurt van beide polen voor.

moeten ze regelmatig naar het wateroppervlak zwemmen. terwijl vissen hun staart heen en weer bewegen. De walvisvangst is tegenwoordig verboden in de hoop dat het aantal walvissen zal groeien. Tot de baleinwalvissen horen bv. maar ze hebben in tegenstelling tot zeehonden geen vacht. Ze gaan niet actief op jacht. Het zijn ook de grootste nog voorkomende dieren. maar wachten tot er een geschikte prooi voorbij zwemt. Als die dicht genoeg genaderd is. Een dikke vetlaag onder hun huid houdt hen warm. zwommen er al walvissen in de oceanen. waaronder de gewelddadige zwaardwalvis. brengen ze hun mond langzaam naar hun prooi toe en zuigen die dan plots naar binnen.Het liefst eten ze kleine kreeftjes en hele kleine visjes. Walvissen en dolfijnen zwemmen door hun staart op en neer te bewegen. zijn verschillende soorten met uitsterven bedreigd. Maar een belangrijk deel komt ook terecht in souvenirwinkeltjes en aquaria. De walvissengroep is ingedeeld in dieren met tanden (tandwalvissen) en dieren zonder tanden (baleinwalvissen). Jaarlijks worden er meer dan 20 miljoen zeepaardjes gevangen. Walvissen behoren tot de intelligentste wezens. Walvissen zijn warmbloedige zoogdieren. Doordat er elk jaar zoveel zeepaardjes gedood worden. Walvis Tien miljoen jaar voordat de eerste mensen op aarde leefden. Omdat walvissen en dolfijnen lucht inademen. Er zijn tientallen verschillende tandwalvissen. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de traditionele oosterse geneeskunde (veel mensen geloven immers dat ze verschillende ziekten kunnen genezen). de bultrug en de blauwe vinvis. . Walvissen hebben veel te lijden gehad van de jacht en 21 soorten staan dan ook op de lijst van bedreigde diersoorten.

Organisaties WWF: World Wildlife Fund WWF = • één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld . ook al kunnen ze soms uitdagend overkomen. De acties zijn nooit gewelddadig. Zij verdedigen de volgende waarden: Geweldloosheid Het voeren van vreedzame acties is altijd het uitgangspunt geweest van de campagnes. De kracht van gezamenlijke actie Zij geloven in de macht van het aantal. Rode lijsten . Samen kunnen wij de milieuproblemen aanpakken en oplossingen bevorderen. bossen. en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten. • een internationaal netwerk. Door een bepaald gedrag en ideeën in vraag te stellen. Onafhankelijkheid Greenpeace wordt gesteund door individuele personen. Daarom zet WWF zich elke dag in om… • planten en dieren. denken ze mensen en organisaties in beweging te kunnen krijgen. regeringen of industriële groepen te weigeren. actief in meer dan 100 landen en met wereldwijd 5 miljoen sympathisanten. Zij behouden hun onafhankelijkheid door elke financiering van politieke partijen. • een organisatie met een wetenschappelijke en constructieve aanpak die kiest voor samenwerking en dialoog Missie: WWF wil helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven. om het leefmilieu te beschermen en te behouden en om de vrede te bevorderen. rivieren en oceanen te beschermen • de klimaatverandering te beperken • vervuiling en verspilling te voorkomen Greenpeace: Greenpeace is een organisatie die actie voert om houdingen en handelingen te veranderen. De toekomst van ons leefmilieu ligt in de handen van miljoenen individuen in alle uithoeken van de wereld die dezelfde opvattingen hebben. Confrontatie Ze geloven in creatieve confrontatie. Greenpeace werkt onafhankelijk en is actief over de hele wereld.

bedreigd of kwetsbaar zijn. Voor soorten die voorkomen op een Rode lijst kunnen specifieke maatregelen worden genomen die de achteruitgang van deze soorten zouden moeten stoppen. met uitsterven bedreigd. Rode lijsten zijn een handig hulpmiddel om de toestand van soorten in een bepaalde regio te beschrijven.Rode lijsten geven voor een bepaalde regio aan welke soorten dieren en planten uitgestorven. .