You are on page 1of 2

ISI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM KDPM

1. Biodata pelajar 2. Jadual Waktu Sendiri


3. Huraian Sukatan Pelajaran (disahkan oleh GB)

4. Rancangan Semester(Rancangan dalam tempoh praktikum dan mesti disahkan oleh GB, guru/pensyarah pembimbing) 5. Senarai nama murid yang diajar 6. Takwim Sekolah 7. Carta Organisasi 8. Senarai Nama Staf
9. Peraturan Sekolah

10. 11.

Garis Panduan Praktikum/Amalan Profesional Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas

12. Tindakan-tindakan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran

Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal( rujuk perkara 5)


13. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih (rujuk perkara 6.) 14. Bukti-bukti/Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan

sesuatu tugas ( rujuk perkara 10)


15. Penilaian pengajaran & pembelajaran ( rujuk perkara 12) 16. Borang Kehadiran pelajar

17. 18.

Format dan Contoh Penulisan Jurnal Format dan Contoh Rancangan Pengajaran Harian

19. Panduan dan Contoh Catatan Refleksi

20. Borang semakan persediaan mengajar/jurnal/refleksi/penilaian kendiri 21. Jadual kekerapan penyeliaan oleh pensyarah dan guru pembimbing

22.

Rekod dan Maklumbalas Pengajaran Berpasangan

23. Borang bimbingan/penyeliaan (Borang PR1) daripada guru &

pensyarah pembimbing
24. Penglibatan Kokurikulum ( rujuk perkara 14) 25. Senarai nama pelajar (Kokurikulum) 26. Bahan- bahan lain yang berkaitan, misalnya sit-in, sijil sakit,

memo dan sebagainya.