You are on page 1of 6

KaHo Sint-Lieven

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs


Stagecoördinatie: Lieve Heylen
Campus WAAS
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03
E-mail: lieve.heylen@kahosl.be

LESVOORBEREIDING 2 LO

Student(e): Jill Heirbaut Stageschool: St-Jozefschool Zouaaf


Klas 2 LO: B Stageklas: 3A
Vaklector: Mentor: Juf Greet
Stagelector: Mr. Hein Van Renterghem Datum stageles: 29 november 2007
Begin- en einduur: 11u10 – 12u00

LEERGEBIED: Wereldoriëntatie ONDERDEEL: Verkeer

LESONDERWERP: Zichtbaar in het donker

Beoordeling van de lesvoorbereiding:


Attitudes (verantwoordelijkheidszin, correct taalgebruik) – administratie (identificatiegegevens, lesgeven onder de juiste
noemer, bronnen, bijlagen) – beginsituatie bepalen, doelstellingen kiezen en formuleren met verwijzing naar leerplan –
krachtige leeromgeving uitwerken (correcte leerinhouden selecteren en leerervaringen structureren in lesfases, timing,
werkvormen en organisatie bepalen; onderwijsleermiddelen uitwerken)
Positieve punten:

Leerpunten:

Voorbereiding nagezien
op:
door mentor: lector:

volstrekt
onvoldoende voldoende ruim voldoende goed zeer goed
onvoldoende
Herwerking afgegeven
op:
aan mentor: lector:

volstrekt
onvoldoende voldoende ruim voldoende goed zeer goed
onvoldoende

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Academiejaar: 2007-2008 p. 1/6


LEERPLANSITUERING: Leerplan wereldoriëntatie:
Mobiliteit:
9.15 Kinderen zien in dat menselijk verkeer altijd risico’s inhoudt.
Dat houdt in dat ze weten dat opvallende kledij in het verkeer bijdragen tot eigen
veiligheid.
BEGINSITUATIE: De lln hebben al verkeerslessen gehad, maar niet over het thema zichtbaar in het
donker.

DOELEN: 1. De lln kunnen verwoorden wanneer je het best zichtbaar bent.


2. De lln kunnen de verschillende mogelijkheden van de voetganger en de fietser
opnoemen om hem te laten opvallen in het verkeer.
3. Lln ervaren zelf door middel van reflecterende kledij aan te doen dat ze beter
zichtbaar zijn op deze manier in het donker.
4. De lln kunnen ongeveer inschatten hoeveel meter je zichtbaar bent met de
verschillende kledij en leiden hier ook uit af welke het veiligst is.
5. De lln kunnen verwoorden waarom het belangrijk is om zichtbaar te zijn in het
donker.

DIDACTISCH • Reflecterend materiaal: veiligheidshesje, reflecterende armband, stickers


MATERIAAL:
• Zaklamp
• Reflectoren van de fiets.
• werkbundeltje
BRONNEN: • handleiding: verkeerstraining +2
• site ikbenvoor.be

AANTAL BIJLAGEN: 2
-handleiding
-werkbundel

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Laatst gewijzigd : 25/11/2008 p. 2/6


DL. DIDACTISCHE WERKVORMEN
TIJD LESFASE - LEERINHOUD LEERACTIVITEITEN LEERMIDDELEN
NR. INTERACTIE-IMPULSEN

Fase 1: Sfeerschepping

5’ Woordspin: zichtbaar in het donker. Lkr zet het zinnetje “zichtbaar in het bord
donker’ aan bord.
Fluojasjes, reflectoren, fiets,... VS: Aan wat denken jullie dan allemaal
als jullie dit woord zien?
Lkr: Heel goed, een heleboel van deze
woorden zullen later in de les aan bod
komen. We gaan het vandaag dus
hebben over zichtbaar in het donker.

Fase

30’ 1 De klas is donker gemaakt.


Lkr duidt een ll1 aan met lichte kledij aan Lln komen vooraan in de klas.
en een ll2 met donkere kledij aan. Deze 2
lln komen vooraan in de klas staan.
VS: Wie van beide is het best zichtbaar?
Ll1 is beter zichtbaar omdat zij kledij aan Lln antwoorden
En waarom?
heeft in lichte kleuren.
Lkr Julie mogen terug naar jullie plaats. Lln luisteren
Zoals jullie gezien hebben kan de kleur
van je kledij er al dan niet voor zorgen dat
je goed zichtbaar bent.
(lkr steekt het licht terug aan.)
2 Voetganger: VS: Zowel de voetganger als de fietser Lln antwoorden. Bord
- Fluovest moet hem zichtbaar maken in het donker. reflectoren
Hoe doen zij dat?
- Reflecterende strips aan boekentas
(lkr zet dit aan bord)
- Reflecterende strips in schoenen
- Reflecterende armband.
-...
Fietser:
Lkr laat de reflectoren van de fiets zien
- Reflectoren aan de fiets.

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Laatst gewijzigd: 25-11-2008 p. 3/6


DL. DIDACTISCHE WERKVORMEN
TIJD LESFASE - LEERINHOUD LEERACTIVITEITEN LEERMIDDELEN
NR. INTERACTIE-IMPULSEN

- Lichten aan de fiets.


- Een fietser kan ook een fluovest dragen.
- Reflecterende strips in boekentas.
-...
Lkr: We zien dat de fietser eigenlijk ook Lln luisteren.
dezelfde dingen kan aandoen om
zichtbaar te zijn dan de voetganger. Maar
op de fiets zelf zijn er nog extra zaken,
zoals de reflectoren en de lichten.
Lkr: Onze fiets is zelf heel goed uitgerust:
-wit of geel licht vooraan.
-rood licht achteraan
-witte reflector vooraan
-rode reflector achteraan.
-gele of oranje reflectoren op de pedalen.
-Op de spaken dubbelzijdige oranje
reflectoren.
3 Lkr: Ik heb hier enkele reflecterende
dingen mee gebracht.
VS: Wie wil er eens naar voor komen? Ll komt naar voor. fluovestje
Lkr: geeft deze ll een fluovestje. /veiligheidshesje
OG: je mag dit aan doen. Ll doet de fluovestje aan.
Een fluovestje of veiligheidshesje VS: Hoe noemen we dit?
Lkr geeft een andere ll een zaklamp.
OG: Jij mag met de zaklamp op de fluojas
schijnen.
VS: Wat is er te zien?
Het jasje heldert op, het reflecteert. Ll antwoordt
Lkr laat 2 lln naar voor komen. Fluo bandjes
OG: Doe deze fluo bandjes maar ergens
aan.
Lkr duidt een ll aan die met de zaklamp
op de 2 lln gaat schijnen.

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Laatst gewijzigd: 25-11-2008 p. 4/6


DL. DIDACTISCHE WERKVORMEN
TIJD LESFASE - LEERINHOUD LEERACTIVITEITEN LEERMIDDELEN
NR. INTERACTIE-IMPULSEN

Lkr: Ik heb hier ook stickers meegebracht. Reflecterende


Lkr laat er een ll op schijnen met de stickers
zaklamp.
De stickers reflecteren ook. VS: Wat zien jullie?

4 VS: Als je in het donker aan het wandelen Lln geven mogelijke antwoorden.
bent, en je hebt donkere kledij aan en er
komt een auto aangereden met zijn
dimlichten aan. Op hoeveel meter zou je
ongeveer zichtbaar zijn?
Lkr: Het juiste antwoordt is op 20m.
VS: En als je lichte kledij aan hebt?
Lkr: Het juiste antwoord is op 50m.
VS: En als je heel goed zichtbaar bent,
en dus reflecterend materiaal aan hebt?
Lkr: Het juiste antwoord is op 150m.
5 Voor onze veiligheid. VS: Waarom is het belangrijk dat we
Zodat de auto’s ons goed zien. goed zichtbaar zijn in het verkeer?

Fase 3: Slot

15’ Werkundel invullen. Lkr: Ik ga het werkbundeltje uitdelen.


Lkr: We gaan deze eens samen
overlopen en klassikaal maken.
(lkr overloopt samen met de lln de
opdrachten)

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Laatst gewijzigd: 25-11-2008 p. 5/6


BORDSCHEMA
(manueel in te vullen in bordschrift)
Linker zijbord Middenbord Rechter zijbord

2LOb_H_Jill21WO-verkeer.doc Laatst gewijzigd: 25-11-2008 p. 6/6