You are on page 1of 2

K

DE eeuw van azië


I
S d
e
Voorgaande HAN Creative Masterclasses H
0 Ja, ik meld mij aan voor de lezing van Kishore Mahbubani op maandagavond 8 december 2008.
Peter Senge David Barash O e
R
HAN Creative Masterclasses 2008

Presence, leren van Monkey Business


Ik kom in totaal met personen à € 199 (ex. btw) per persoon
p de toekomst HAN/NRC Publiekslezing 2007 e
0 Ja, ik ben geïnteresseerd in een hospitality tafel voor de lezing van Kishore Mahbubani op r
20 mei 2008 5 november 2007
E u
maandagavond 8 december 2008 à € 2.400,-- (ex. btw). Neem hierover contact met mij op.
19.00 Ontvangst
o w
Carol Dweck Charles Leadbeater

20.00 Aanvang programma


g Mindset, We-Think en de kracht van M
Naam m/v
r
Adres
- Welkomstwoord door Ron Bormans, voorzitter
a
de psychologie van succes
13 maart 2008
creatieve samenwerking
4 april 2007 A v
a
H
college van bestuur Hogeschool van Arnhem
Postcode Plaats en Nijmegen (HAN)
m n
Email
- Lezing De Eeuw van Azië door
Kishore Mahbubani m
HAN Creative Masterclasses
B
Organisatie - Discussie met zaal onder leiding van
Roy van Dalm
a
De HAN/NRC publiekslezing maakt onderdeel uit van de HAN Creative Masterclass serie.
U a
Functie
22.00 Afsluiting en borrel
Onder de naam HAN Creative Masterclasses presenteert de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen masterclasses en lezingen rondom het thema creativiteit. De creative master-
B z
Factuuradres classes behandelen strategische thema's die te maken hebben met economische ontwik-
keling, beleid, organisatie, leiderschap, management, ondernemen, cultuur en onderwijs.
A i
N
Postcode Plaats
De masterclasses hebben tot doel om managers en ondernemers te inspireren en nieuwe Ë
inzichten te verschaffen waarmee zij vorm en richting kunnen geven aan innovatie.
Datum Handtekening Locatie lezing maandag 8 december 2008
De HAN is een van de best beoordeelde grote hogescholen van Nederland.
I
D e v er e e n i g i n g De concertzaal Hogescholen spelen een centrale rol in de kenniseconomie als kennispartner voor bedrij- han | nrc publiek slez ing 2008
Keizer Karelplein 2d | Nijmegen | www.keizerkarelpodia.nl ven, instellingen en overheden. Met de Creative Masterclasses wil de HAN bijdragen aan 8 december 2008 | 20.00 - 22.00 uur | Nijmegen | De Vereeniging
Zie voor annuleringsvoorwaarden: www.han.nl/masterclass deze rol.
d K
H
e A I
N Professor Kishore Mahbubani is decaan van
S
e /
N
en Hoogleraar Openbaar Bestuur bij de
H
e R
Lee Kuan Yew School of Public Policy aan
O
u C de Nationale Universiteit van Singapore.

w Na een glansrijke diplomatieke carrière schreef R


P
U Mahbubani succesvolle boeken over globalisering. E
B
v L
Zijn meest recente boek The New Asian Hemisp-

a I here (onlangs verschenen als De Eeuw van Azië) M


n E heeft overal in de wereld veel stof doen opwaaien. A
K
S H
a L
E
B
z Z U
i I
N
lezing 8 december 2008
De HAN biedt u de mogelijkheid deel te nemen B Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ë G aan deze lezing. Kosten voor de lezing zijn A T.a.v. HAN Event
€ 199,-- (ex. btw) per persoon. Tevens is het voor
HAN presenteert in samenwerking met NRC Handelsblad een van Azië’s meest invloedrijke organisaties mogelijk om maximaal 8 relaties te N Antwoordnummer 2173
intellectuelen van dit moment: Kishore Mahbubani. ontvangen aan een geheel verzorgde hospitality I 6500 WC Nijmegen
tafel à € 2.400,-- (ex. btw).
In 2050 zijn de drie grootste economieën ter wereld Aziatisch: China, India en Japan. Hun
opkomst is onstuitbaar. Aziaten hebben de beste Westerse praktijken begrepen en overgeno- meer weten/aanmelden
men, van vrije markt economieën tot innovatieve wetenschap en technologie. Na 200 jaar Plaatsen voor de lezing kunt u bestellen
Westerse dominantie, wordt deze eeuw (weer) de Eeuw van Azië. Maar wat doet het Westen? via de aangehechte antwoordkaart of via:
Delen wij onze macht met Azië of gaan we de confrontatie zoeken? Volgens Mahbubani is www.han.nl/masterclass
Azië er niet op uit om het Westen te domineren. Echter, wie begrijpen wil wat de opkomst van of bel/mail naar HAN Event:
Azië écht betekent, moet bereid zijn om met andere ogen naar globalisering te kijken. T 024 353 03 85, E HANevent@han.nl

Related Interests