HBAE 3103

KRAF TRADISIONAL
ASSIGNMENT 2012

Oleh : Kamarudin Bin Yusof

Soalan
Seni kraf Melayu melambangkan hubungan yang erat antara orang Melayu dengan kepercayaannya iaitu Islam. Bincangkan proses menggarap idea, mentafsir idea dan memberi pengaruh makna kepada hasil seni yang berkonsepkan Islam. (30 markah)

membincangkan secara kritis dan jelas mengenai kraf dan makna kraf Disertakan dengan jelas konsep Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu .Pengenalan – 4M Pengenalan perlu menarik.

Contoh Kraf Konsep Islam .

Isi Kandungan – 8M Membincangkan secara terperinci tentang: a. Kraf Melayu iaitu sekurang-kurangnya 4-5 kraf .

Contoh Kraf .

Contoh Kraf .

Contoh Kraf .

arabes. geometri dan memberi contoh-contoh yang bersesuaian . Menjelaskan proses penggarapan motif berasaskan kepada subjek alam iaitu flora.Isi Kandungan – 8M Membincangkan secara terperinci tentang: b.

Contoh Penggarapan Motif .

Contoh Penggarapan Motif .

Isi Kandungan – 8M Membincangkan secara terperinci tentang: c. fungsi dan makna. . Menjelaskan ciri-ciri Seni Islam serta pengaruh budaya dalam hasil kesenian Melayu dari aspek estetik.

Contoh Pengaruh Budaya .

c.Analisis Perbincangan – 12M a. b. Proses garapan idea Proses mentafsir idea Pengaruh dalam memberi makna Analisis secara terperinci dan dibuktikan dengan contoh-contoh yang baik dan jelas dalam menyatakan keunikan dan kesepaduan kesenian Islam dan Melayu .

Contoh Proses Garapan Idea .

Contoh Proses Menafsir Idea .

Contoh Pengaruh Membawa Makna .

konsep sains. makna.Maklumat Sokongan / Sorotan Kajian – 4M Jenis-jenis kraf dijelaskan secara terperinci dan disertakan dengan sekurang-kurangnya TIGA maklumat sokongan seperti falsafah. Juga disertakan dengan bukti yang kukuh . matematik dan nilai terperinci yang diolah secara kreatif.

Kesimpulan – 2M Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan .

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful