Kunst & Cultuur Inleiding tot kunst van de 19e & 20e eeuw Handboek: Klaus Honnef & Ingo F.

Walther: Kunst van de 20e eeuw. Softcover, 2 vol. In harde cover, 19.6 x 25.8 cm, 840 p., ISBN 978-3-8228-4132-7 Nederlandstalige editie (is ook verkrijgbaar in Engels en Frans). Gebruikelijke prijs is €19,99. begeleidend handboek is verkrijgbaar in ALLE boekhandels. Boekhandel Taschen (vertegenwoordiger hier in Brussel van de uitgever) biedt het boek aan aan Narafi studenten met een korting van 10% op vertoon van de studentenkaart. De Taschen Store is gelegen hoek Grote Zavel en Lebeaustraat 18, 1000 Brussel, en is eenvoudig bereikbaar met bus 48 (vertrek aan kasteel richting centrum), halte Zavel. In de les wordt aangegeven welke passages u moet lezen in het handboek bij die betrokken les. De werken vermeld in deze cursus dienen gekend op het examen. Voor de jaartallen volstaat het deze te vereenvoudigen: voor bv alle voorbeelden die u vindt onder Rococo volstaat het jaar 1750. Afwijkende voorbeelden (bv Monet of Picasso) die een evolutie doormaken, en waar de onderscheiden periodes belangrijk zijn worden ook weer in de les geduid.

Inleidende begrippen
Mens

Wat onderscheid mens van dier, belang communicatie in vorming maatschappij
Communicatie

Definitie van communicatie Evolutie van communicatie, verhouding informatie/ media, evolutie dragers,
Cultuur

Definities
Kunst

Definitie van kunst
Stijlen als weerspiegeling van een tijdsgeest en mensbeeld
Lees het verhaal dat het gebouw vertelt. Aard van de ruimte, licht, versieringen. Welke toekomstverwachting/ maatschappijbeeld heeft de bezoeker die het bouwwerk ondergaat spruit?

Romaans Gotiek

epicurisme.1770) 1742 Diane sortant du bain Klassieke oudheid als excuus 1750 Mme de Pompadour Wat vertelt het schilderij ? 1752ca Marie Louise O'Murphy De Maitresse Vgl met de Pompadour Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) 1767 Les hasards heureux de l'escarpolette ca. drama.1918) Judit I 1901 (zie voor deze verder bij Klimt) ROCOCO Architectuur: Wieskirche.Barok 17e 18e eeuw Barok / Rococo Maatschappelijke evolutie: machtspyramide (cultuurproductie = toplaag) Begrippen. . Steingaden Bayern ca 1750 François Boucher (1703 . 1769 De dame met het hondje. clair obscur. Caravaggio (1573 – 1610) ca 1599 Lucas Cranach de Oude (1472 – 1553) ca 1530 Gustav Klimt (1862 . dramatiek. authoritaire maatschappij -> BAROK San Ignazio(1626) Rome. Fresco’s Andreo Pozzo (ca 1685) Peter Paul Rubens (1577 – 1640) 1611 Kruisafneming Artemisia Gentileschi (1593 – 1652) 1612 Judith en Holofernes Zie ook volgende beelden met gelijk thema. klassieke wereld. // fx.

rede/ ratio. Portret 1845 La Comtesse d’Haussonville .1867) Overgang naar romantiek. emotieloos Politieke propaganda. nieuwe machthebbers 1785 Eed van de Horatii 1791 Le Serment du Jeu de paume (schets) 1793 Dood van Marat (Museum Brussel !) 1800 Napoleon St Bernard Pas 1805 Le sacre de Napoléon Jean Auguste Dominique Ingres (1780 . Oriëntalisme. Een harem gevuld met odalisken als natte droom Violon d’Ingres Passie. Napoleon als klassieke keizer Neo Classicistische architectuur Pantheon 1785. bevestiging revolutie. komt los van de dwingende beeldtaal. koel observerend. 1811 Jupiter and Thetis Orientalisme 1808 La baigneuse valpincon ook Grande Baigneuse 1814 Grande odalisque 1862 BainTurc 1922 Cfr: Man Ray Violon d'Ingres – beeld met dubbele bodem. obsessie Portret van Machthebber 1806 Portret van Napoléon op de keizerlijke troon.19e eeuw Neo-classicisme Nieuwe machthebbers (revolutie bv 1789) en kleine Restauratie Begrippen: Esthetisch ideaal. keizer uit het midden van de burgers Koel afstandelijk beschouwend Oriënt is een illusie. een mannelijke droomwereld. Toeschouwer als gelijke der goden. Frankrijk als nieuwe Romeinse staat. Arc de Triomphe 1806 1836 Jacques-Louis David (1748 – 1825) Toneelmatige tweedimensionaal.

eros & thanatos Architectuur: Neo Stijlen (Neo Gotiek. pauper. Academie. Poelaert (Schieven architekt) 1887 Provinciaal hof. Brussel en haal er de eclectische architectuur vantussen -> kaalslag.. …) eclectisme. Vlucht Godsdienstige. goddelijke: superlatieven. eclectische. Gent. Delacenserie. passie. historicisme Herbekijk steden als Brugge. guerilla.Romantiek Kader Industrialisering: kunst en kunstenaar kunnen niet overweg met de industrialisering Idee Natie= staat voor een volk Academie & rol kunstenaar: Passie. Accent op gemoed. vrijheid Kunst die nog sterk beïnvloed wordt door academisme noemt men Art Pompier Nationale musea Kunstenaar steunt dit gedachtengoed. kracht geïncarneerd in de natuur Natuur als drager van symboliek 1810 Abdij in Eichland .. sublieme. mystiek. Art Pompier. memento mori. overweldigende. 1890 Grote Markt Brussel Duitse Caspar David Friedrich (1774 . Brugge 1899 Centraal station Delacenserie (gebouw) overkapping (van Bogaert) Antwerpen. fascinatie extreme. Bohemien (BoBo). academisme. Historicisme. 1870 Houses of Parlaiment 1883 Justitiepaleis Brussel J. voor de abnorm (macabere): non-conformisme Nationalisme (Natie) -> verleden Verleden -> invloed historicisme/ historisme (ook genrestuk/ genretafereel) Oriënt Natuur Begrippen: Odalisk.1840) Kracht van de natuur Mens ondergaat de natuur Angst.

Nationalisme: Griekenland Frankrijk Beeld als aanklacht. Vlot van de Méduse ca 1819-1822 Man die zich inbeeldt een militair bevelhebber te zijn Man 1823 Portret van een geesteszieke vrouw 1821-1824 Fou ou l'Allièné. wat vertelt efficiënt het verhaal Revolutie 1824 Massacre de Chios. Art Pompier Inspiratie bij Rubens Kruisafneming: vgl efficiëntie . vgl beelden oorlogsgeweld vandaag Exotische. Baron Wappers (1803 .sociaal engagement 1812 Officier van de jagers die een aanval leidt 1817 1819 le Radeau de la Méduse.1818 Kreidefelsen auf Rügen 1818 Wanderer ober Nebelfeld 1823 -24 De IJszee 1835 Vijf stadia van het leven Franse Théodore Géricault (1791-1824) Fascinatie voor het paard (incarnatie kracht en ongetemde natuur) Maatschappijkritisch (schilderij symboliseert maatschappelijke verhoudingen). 28 juli 1830 Belgische Egidius Karel Gustaaf. de Gek (Museum Gent !) zd Têtes de suppliciés of Afgehakte hoofden Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798 – 1863) Dé romantische kunstenaar. Anonieme rechtenloze individu Zin voor het macabere Maatschappelijke wantoestanden. Slachting op Chios 1826 Griekenland staat op uit de ruines van Missolinghi 1827 De dood van Sardanapalus 1830 Vrijheid leidt het volk. erkent en geëerd door tijdgenoten.1874) Vgl met Delacroix Vrijheid leidt het volk & Slachting van Chios Tableau: totaal van de revolutie moet ver-beelden Losse scènes in totaalbeeld. aanklacht wanverhoudingen. grootse Bekijk de beelden als een mise-en-scène.

ook hij behoort tot Art Pompier Tegen de doodstraf. Episode des Journées de Septembre 1830 sur la Place de l’Hotel de Ville a Bruxelles 660 x 444 Antoine-Joseph Wiertz (1806 . bewijs van belang van Goya: een opdrachtgever gaf veel geld om dit te scheppen Verval van het koninkrijk: borstelt koningshuis ongenuanceerd. ook het meisje zal sterven Eros Thanatos: leven & dood.1865) Vreemd macabere benadering van de werkelijkheid Memento mori 1. Mapplethorpe & van Oost. Kan perfect hedendaags zijn. Twee jonge meisjes of de mooie Rosine 1853 Visies van een onthoofd hoofd 1854 De overhaaste begrafenis 1857 La Faim. 2. overdreven met zin voor bombast. la folie et le crime. Louis Gallait (1810 . Honger.Las Meninas: wat wordt afgebeeld? Levendigheid van de boodschap Inspiratie voor modernen & hedendaagse kunst Zwarte schilderijen in het bijzonder bv de hond tonen dat modernisme. lust als regenererend principe: vgl Munch. Brengt het beeld van het verleden van de nieuwe staat België Vorstenlijn mondt uit in “België” 1851 Hulde aan Egmont en Hoorn 1864-1878 Portretten voormalige Belgische leiders in Senaat . kan omgezet naar hedendaags beeld 1799 1800 maja vestida & maja desnuda 1800 De familie van Carlos iv 1810 1815 Maya's op het balkon 1814 2 & 3 mei 1808 . erotiek onbezonnenheid.240 x 120 cm Spanje Francisco Goya (1746 – 1828) (Francisco Jose de Goya y Lucientes) Criticus Vernieuwend kunstenaar Ambigu : hofkunstenaar.1887) Historicisme. Groots. de waanzin en de misdaad. ou la belle Rosine . de kleine dood. Tezelfdertijd hommage aan Velasquez 1656 Las Meninas.Skelet was mooi maar is dood. anderzijds scherpe « pen » Grootste figuren kunstgeschiedenis met grote invloed Maya: sensualiteit.1835. bewust van de ellende van een epidemie: sociaal engagement 1847 Deux jeunes filles.

Pre Rafaelieten Eerste reactie op Romantiek Accenten: christelijke moraal. niet machinaal gemaakte producten Dante Angelo Rossetti (1828 – 1882) Perspectief. verfoeien de School van Athene 1509 Integrale kunstbeweging of Totaalkunst Arts & Crafts movement: revalorisatie van de middeleeuwse kennis. John William Waterhouse (1849 . 1852 Ophelia William Holman Hunt (1827 – 1910) Moralistische vertelling “gevallen” of “onderhouden vrouw” 1853 The Awakening Oscar Rejlander (1813 . met moralistische symboliek Montage 34 beelden! (Foto: rol van Robinson) 1857 Two ways of life. of vergelijkbare in Vlaamse kunstcollecties 1849 Ecce Ancilla/ Annunciatie John Everett Millais (1829-1896) Vals beschouwd als middeleeuws verhaal. anderzijds verleent ook nieuwe vrijheid aan de kunstenaar. streven authenticiteit Uitgangspunt: Pre Rafaël. Lancelot .1917) 19e eeuwse toevoeging aan Arthur cyclus.1823 De hond 1799 Caprichos De slaap van de rede Weet de leerling het soms niet beter 1810 Desastros Grande hazana! Con Muertes! (Heroische daden! Met dode mannen! 1810 1820 Ze willen het niet 1815 Tauromaquia Pepe-Hillo groet de stier Reacties op de Romantiek Omstreeks 1850 zij er twee reacties op de Romantiek Eerste is een fundamentalistische reactie. aureool. representatie figuren // handschrift Vgl Annunciatie Memlinc ca 1489. streven naar “fair trade”.1875) Gebaseerd op school van Athene. Metropolitan. tweede een vernieuwingsbeweging Kunst moest zich herpositioneren: fotografie wordt bekendgemaakt aan het grote publiek 1839 – 41 -> inkomensverlies kunstenaar.

1888 Lady of Shalott .