ENTITATE

COMPARTIMENTUL: ......................................................................

PROCEDURA OPERATIONALA
(DENUMIREA PROCEDURII)
............................................................

COD: P.O. ..........

Ediţia.......................
Revizia....................

..... Pagina ......... 1. verificarea si aprobarea editiei sau........ Revizia 1 2..... Ediţia I 2... Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Data la care se aplica Ediţia sau.3..din ..... dupa caz... 1... .2. .... Exemplar nr................. Revizia ..... Compartimentul: ..... Revizia 2 .1.....................1... Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 2 3 4 5 Consilier juridic Director executiv 2.................. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 1.... Ediţia ........(Denumirea procedurii).. Nr.. Nr... 1..... de ex... ...Lista responsabililor cu elaborarea...... după caz Modalitatea Componenta revizuită prevederile revizia în cadrul ediţiei reviziei ediţiei sau reviziei ediţiei 1 2 3 4 2........ENTITATE Procedura operaţională: .... ........ de ex. 2 .O........... Cod: P...3. Revizia .....2......

.. de ex...... Pagina . Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. ............. 3......... revizia din cadrul editiei procedurii operationale 3....... dupa caz................... .. Nr..... Cod: P. 3...... Compartimentul: .............. Revizia .2.........ENTITATE Procedura operaţională: ...............(Denumirea procedurii).. Nr............. Ediţia ....O.... … … … … … … … … a) b) … Scopul Exemplar difuzării nr... Exemplar nr............ ........ Scopul procedurii operaţionale 3 ..din ..1.... ....... 1 2 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Informare Evidenţă Evidenţă Arhivare Arhivare Alte scopuri Verificare 1 legalitate Control 1 preventiv Aprobare 1 Compartiment Funcţia 3 4 Nume şi prenume 5 Data primirii 6 Semnătura 7 Consilier juridic Director executiv 4.......... de ex....

.... 5... Exemplar nr....... Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională........ Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 5.... 6.... Ediţia ............... ....... Compartimentul: . -... -.. iar pe manager..1.1...(Denumirea procedurii)........ Nr..... 4.......... Domeniul de aplicare a procedurii operationale 5.4.................. 6.................. .... -....... inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: ........... 4 ......... Stabileşte modul de realizare a activităţii...............3......2............. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii....O... -.. 4...................... 6...... Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 6.... ......3. Cod: P... Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată.. Alte documente...............................2.. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică...... Legislatie primara .....................ENTITATE Procedura operaţională: ............... Pagina .. de ex....... compartimentele şi persoanele implicate............. de ex..... ....n.. ...... Asigură continuitatea activităţii...............2.......... inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.........4..............3. -. Reglementari internationale ..... 5...... -......... 5... 4......... în luarea deciziei..........din ... listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii..... Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate..1......... Nr.... Revizia .......... 4.. 4..... -.......4... 6.. Legislatie secundara .......... Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control.........

.......O. Abrevierea P.................................. cu privire la aspectul procesual 2 Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7.. adăugare.. dacă este cazul.. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi.......... .....O..... E V Termenul abreviat Procedură operaţională Elaborare Verificare 5 ...................... Nr..... Nr.1.. -...... Definiţii ale termenilor Nr..... în scris.. ......(Denumirea procedurii)...... ............ crt.... ........ actul care defineşte crt..... după caz............ ... Cod: P................ acţiuni care au fost aprobate şi difuzate .... de ex. ... Ediţia ........... Pagina ................ 3.. a unei proceduri operaţionale operaţionale. a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale.. Revizia ... Exemplar nr. termenul 1 Procedura operaţională Prezentarea formalizată.. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii....... 7................................ aprobată şi difuzată 3 Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare....................... ................... 7...........ENTITATE Procedura operaţională: . suprimare sau altele ediţii asemenea......... 2.......... dupa caz..................din ... 1..... Termenul Definiţia şi/sau.. ...... Compartimentul: ...............2..... Abrevieri ale termenilor Nr.. de ex.........................

.. crt... ...... Resurse financiare 8..2......2.... Compartimentul: .........1....... .. Circuitul documentelor 8...3........ de ex...... Generalităţi 8.... .. Cod: P.... .2..........din ............ Lista şi provenienţa documentelor 8......4..... 6 ...3... Pagina .. 6........ Aprobare Aplicare arhivare .. Resurse umane 8..........1.......... Nr.ENTITATE Procedura operaţională: ......... Ah...4...... n A Ap.... de ex.......3... Descrierea procedurii operationale 8. Modul de lucru 8.. Resurse materiale 8........ Revizia ...... .... Ediţia .... Documente utilizate 8.2.... Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8.2.3.2. 5...........3.... 4........ Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Nr.3... ....... .. ...............O....4.......... 1 E 2 3 4 5 6 .... 8. Conţinutul şi rolul documentelor 8........4.1... Valorificarea rezultatelor activităţii 9....3. Exemplar nr..(Denumirea procedurii).. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8..........1.... Nr.2............ Resurse necesare 8.. 1 Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 0 a I II III IV V VI ...

. Cod: P..... z V A Ap................... Ediţia ..... arhivări Nr.... ... .....din ....... n 11... de ex....... Revizia ........(Denumirea procedurii)... Anexe..... Compartimentul: ........... Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina Coperta 7 ....... 10...... Exemplar nr... Ah.. ... .. Nr.. înregistrări.......... Ap..... n b c d e f ........... ........... Nr. 2 3 4 5 6 . .......O.......... de ex....... anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă 1 2 3 0 1 Număr de exemplare 4 Difuzare 5 Arhivare Loc 6 Perioadă 7 Alte elemente 8 2 ........... Pagina ......ENTITATE Procedura operaţională: .........

...... 1...O.. 6.... verificarea si aprobarea editiei sau... Nr.. dupa caz.........din .... 4... dupa caz................. de ex.................. Exemplar nr.. ...ENTITATE Compartimentul: .... Procedura operaţională: ... 8.. 2. inregistrari............. .... Ediţia ... arhivari Cuprins Anexe 8 .. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe......... 11... 9.......(Denumirea procedurii). Cod: P... de ex......... Pagina .. 5..... Revizia ......... . a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 10......... 7....... Lista responsabililor cu elaborarea........... ..... Nr.... 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful