You are on page 1of 3

Publicystyka-wypowiedzi w rodkach komunikacji spoecznej na publicznie interesujce w danym momencie tematy.

Felieton-krtki utwr dziennikarski wyraajcy czsto zoliwy osobisty punkt widzenia autora. Persfazja-sztuka przekonywania kogo do wasnych racji. Manipulacja-termin odnoszcy sie do zrcznoci w wykonywaniu danej czynnoci Tabloid-typ gazety przewanie dziennika Wieszcz-poeta natchniony,poeta prorok. Poemat-duszy utwr wierszowany obejmujcy cig wydarze tworzcych fabu lub Bohater werterowski-to ten, ktry nie umia znale sensu ycia ( nie wiem czy dobrze) Suchowisko-dramat najczciej radiowy.Tworzywem jest gos ludzki i muzyka. Represja-mechanizm obronny w psycholigii ( nie wiem czy dobrze) Punkt kulminacyjny- w utworze literackim moment , w krym napicie jest najwiksze Kanwa-taknina lniana lub konopna Retrospekcja- w utworze epickim przywoanie wczeniejszych wydarze przez bohatera bd bohaterw Altruizm- zachowanie polegajce na dziaaniu na korzys innych. Kapitalizm-system ekonomiczny oparty na prywatnej wasnoci rodkw produkcji Homogenizacja- polega na wytworzeniu jednolitej mieszaniny z niemiszejcych sie ze sob w warunkach normalnych skadnikw Neoromantyzm- termin uywany na okrelenie kierunku wystpujcego na przeomie XIX i XXw. Nazywano go nowym romantyzmem Bohema- rodowisko artystyczne, ktrego czonkowie spdzaj czas na wsplnych zabawach i tworzeniu norm spoecznych. Filister- nazwa uywana w korporacjach akademickich na okrelenie czonkw wspierajcych t korporacj. Gwara- terytorianlna odmiana jzyka, mowa ludnoci na okrelonym terytorium Kultura masowa- charakterystyczny dla spoeczestw nowoczesnych Popkultura- typ kultury dostpny dla wszystkich chtnych i wikszoci niechtnych grup opisw

Komercja-dziaano nastawiona jedynie na osignicie zysku Kicz- utwr o niezmiennej wartoi, schlebiajcy popularnym gustom. Nie posiada wartoci artystycznej (opinia krytykw sztuki) Alter ego- jest drug tosamoci,drug osobowoci wewntrz tej samej osoby Nonkonformista- czowiek sprzeciwiajcy si bezkrytycznemu uleganiu normom i zasadom obowizujcym w danym rodowisku Netykieta-zbir zasad przyzwoitego zachowania w Internecie Forum-strona WWW, ktra suy do wymiany info i pogldw midzy osobami. Blog-rodzaj strony internetowej zawierajcej odrbne,samodzielne,uporzdkowane chronoligocznie wpisy, ktrych twrc jest waciciel bloga. Poezja lingwistyczna- nurt we wspczesnej poezji polskiej zwizany z awangard i eksperymentem literackim. Tosamo- to wizja wasnej osoby,jak czowiek posiada Wykorzenienie-odczy od jakiej kultury tradycji ( chyba dobrze) Kosmopolityzm- pogld negujcy wszelkie podziay kulturowo-polityczne i terytorialne Personalizm- nazwa kilku kierunkw filozoficzynych przykadajcych uwag do pojcia osoby. Moralno- zbir zasad,ktre okrelaj co dobre ,a co ze Stylizacja- celowe naladowanie w wypowiedzi bdcej realizacj danego stylu wybranych cech stylu innego. Deformacja- zmiana postaci ( ksztat) Antynomia-logiczna sprzeczno Thiller- rodzaj filmu majce wywoa w czytelniku bd widza dreszcz emocji. Fantazy- dramat wierszem skada si z piciu aktw. Napisany przez J.Sowackiego ( chyba) Science-fiction- gatunek literacki lub filmowy na przewidywanych osigniciach nauki i techniki. Frazeologizm- zwizek frazeologiczny wyraenie lub zwrot bez gbszej myli Parenetyka- literatura pouczajca, przedstawiajca jakiej postawy i czasami zachcajca do przyjmowania tych postaw. Hedonizm- pogld,doktryna uznajca przyjemno rozkosz za najwysze dobro i cel ycia