You are on page 1of 4

DARE HUKUKU SORU CEVAP ALIMASI

DARE HUKUKU

Bakanlar Kurulu ile Cumhurbakan'n, yrtmenin dier kanad olan idareden ayran en nemli kstas hangisidir BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAKANI,SYASAL NTELKTE GREV YERNE GETRRLER Devletin temel kuruluuna ve ileyiine ilikin kurallarn tamamna ne ad verilir MADD ANLAMDA ANAYASA Kanun teklif ve tasarlar hangi mercii tarafndan komisyonlara havale edilir TBMM BAKANLI I

Milli stihbarat Tekilat, nereye baldr BABAKANLIK Devletin milli gvenliin korunmas iin giritii gizli polis faaliyetleri hangisidir SYAS POLS Konusunu oluturan faaliyet zel kesime tamamen yasaklanm olan kamu hizmeti trne ne ad verilir TEKELL KAMU HZMET darenin yrtt bir hizmetin kurulmasnda, dzenlenmesinde ya da ileyiindeki bozukluk veya aksakla ne ad verilir HZMET KUSURU dari yarg yerleri tarafndan verilen kararlarn, bu kararlar uygulamak durumunda bulunan kamu grevlilerine uygulanmamas, hangi tr kusuru oluturur YARGI KARARLARINA UYMAMA 657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu'na gre; szlemeli personel ve geici personelin alnmasna kim karar verir BAKANLAR KURULU 657'de saylan; memurlar, szlemeli personel ve geici personel dnda bir i akti ile alan iilere hangi hukuk kurallar uygulanr KARYER

Siyasal denetimde, yasama organ, idareyi hangi organ aracl ile denetlemektedir HKMET Dileke Komisyonunun dilekenin esas hakknda alm olduu kararlara kar milletvekilleri ka gn iinde itiraz edebilir 30 darenin yargsal denetiminin genel mahkemelerde yapld sistemlere ne ad verilir YARGI BRL SSTEM

dari yarg ile adli yarg dzenine dahil mahkemeler arasndaki grev ve hkm uyumazlklarn zmekle yetkili yarg mercii hangisidir UYUMAZLIK MAHKEMES Hukuk devleti ilkesinin kart hangisidir POLS DEVLET Kamu kurulularnn belli bir yrede uygulanacak olan ynetmeliklerinin yargsal denetimi hangi mahkemede yaplr DARE MAHKEMES Kamulatrma ilemi sonucu idarenin mal malikine belli bir bedel demesi hangi ilkenin sonucudur FEDAKARLI IN DENKLETRLMES LKES

Malikin geri alma hakknn domas iin kamulatrlan maln ka yl sresince hibir ilem yaplmadan olduu gibi braklmas gerekir 5 YIL Genel idari kolluk kimin emri altnda grev yapar KAYMAKAM, VAL, LER BAKANI TCDD'nin yrtt kamu hizmeti, hangi kamu hizmetine rnek tekil eder MLL KAMU HZMET Toprak kaymas, idarenin sorumluluunu ortadan kaldran sebeplerden hangisinin kapsamna girer MCBR SEBEP TBMM ye tamsaysnn ne kadar ounluu ile Meclis dndan cumhurbakan aday gsterilebilir 1/5

Devletin stlendii kamu hizmetlerinin konularna gre uzmanlam ve rgtlenmi blmleri hangisidir BAKANLIK

Devlet memurlarna verilen doum ve evlenme izni hangi tr izinlere rnek tekil eder MAZERET ZN Askeri Yksek dare Mahkemesi'nin kararlarna kar nereye bavurulabilir HBR YERE BAVURAMAZ Yerinden ynetim kurulularna tannan zerkliin istisnas hangisidir DAR VESAYET Dantayn tzkleri inceleme yetkisi hangi unsur asndan sonu dourur EKL Bir idari kararn niteliini ve sonularn deitirmeden, yanl hkmleri yerine dorularn konulmasna ne ad verilir DZELTME Kamulatrma kararna kar idari yargda ka gn iinde dava amaldr 30 Kyde mahsul zamanlarnda ekya ve apulcunun tremesi halinde, mahsul yamadan korumak amacyla ky ihtiyar meclisi ve muhtar tarafndan atanan kolluk personeli hangisidir GNLL KY KORUCULARI Kamu hizmetlerinin konularna gre snflandrlmasnda eitim hizmetleri hangi tr kamu hizmetlerine girer DAR KAMU HZMETLER YUK'na gre yarg kararlarnn uygulanmas iin kamu grevlilerine tannan sre ne kadardr 30 GN Baraj ve nkleer tesislerin yapmnda doabilecek tehlikeli durumlarn meydana gelmesi hangi ilke ile ilgili bir durumdur RSK LKES Bir Bakann, bakanlnn yrtt hizmet alannda devlet adna hukuki ilemlere girimesi, devleti borlu ve alacakl klmas ne tr bir idari yetkidir

DEVLET TZEL KL

N TEMSL ETME YETKS

Radyoaktif nlara maruz kalan memurlara, yllk izinlerine ek olarak verilen izin aadakilerden hangisidir SA LIK ZN

Kiilerin, kamu hukukuna tabi grevliler ile ilgili olarak, uradklar zarardan tr, bu grevleri yerine getiren personel aleyhine deil, ilgili kurum aleyhine dava amalarn ngren sisteme ne ad verilir GVENCE Memurlar, kendilerine verilen uyarma cezalarna kar hangi merciye itiraz edebilirler DSPLN KURULU darenin yapm olduu ilem ve eylemlerin idari kurulular tarafndan denetlenmesine, ne ad verilir DAR DENETM