8. CEVNI.

VODOVI

U rudarstvu se primenjuju raznovrsni cevni vodovi (cevovodi): za transport mine" ralnih sirovina (nafta, gas); za odvodnjavanje rudnih lezista [ispurnpavanje vOde iz podzemnih prostorija, snizenje nivaa podzemnih voda na povrsinskom otkopu primenom dubinskih pumpa); za ventilaciju podzemnih prostorija, itd. Cevovodi se koriste za prenos rastresitih materijala pomocu vode: transport uglja iIi drugih ruda, jaiovine, transport materijala za hidrozasipavanje podzemnih prostorija, zatim transport u procesima flotacija, separacija, itd. Razliciti cevovodi igraju bitnu ulogu kod hidraulicnih i pneumatskih rudarskih masina, Cevni vod sloienije konstrukcije moze u svom sastavu imati, osim cevi, jos i: elemente za spajanje cevi, za kompenzaciju dilatacija, za zaptivanje, zatim elemente za regulaciju i zatvaranje protoka, sigumosne elemente, instrumente, elemente za oslanja_." nje cevi, itd. 8.1 Osnovi proraeuna cemih vodova

Za vreme kretanja tecnosti kroz cev javlja se rtilika brzinapojedinih slojeva, tako da je kretanje najbrze u sredini cevi, a najsporije uz zid cevi; ova razlika brzina ima za posledicu pojavu sila unutrasnjeg trenja u tecnosti. Napon unutrasnjeg trenja T, prerna Njutnovom zakonu iznosi:
dv do

T

== 11-·

gde je 11 lPa s] - dinamicka viskoznost, a dv/dn - gradijent brzine, koji izrazava intenzivnost prornene brzine slojeva tecnosti u pravcu norrnale . ......, Odnos dinarnicke viskoznosti i gustine,naziva se kinernatickom viskoznoseu:

II

=-

p

.1 a) polovini maksimaine brzine vmax /13/.1 data je ova promena za vodu /1. brzina u jednoj strujnici je stalna i_ima pravac ose cevi.laminamo strujanje. 995. Srednja brzina strujanja v je pribliino jednaka (s1.7 70 998.661 0.s 1.Osobine teenosti menjaju se sa promenom temperature. Viskomost tecnosti smanjuje se sa porastom temperature.308 1.7 90 992.792 1.1 Kinernaticka viskoznost i gustina vode Temperatura ..3 958. tecnost se krece u paralelnim strujnicama.328 0.1 Tok strujnica i raspored brzina u popreenom preseku cevi: a ..007 0.' 40 : °c 0 10 20 30 50 Kinematicka viskoznost 1"0-6 m2.2 100 988.1a).8 ~65. 8.415 0.3/.477 .367 0.556 Gustina ka/m3 999. /15/. b -:-turbulentno strujanie Pri manjirri brzlnama strujanje je laminarno (s1. 0.2 977. u tablici 8.804 0. r- Tablica 8.9 60 9~9.1 Temperatura - °c Kinemati. 8.2 80 .296 ka/m3 983.4 a) SI.s Gustina 0.~ka viskomost ·'lO-·6m2. 8. koje se medusobno ne mesaju.8 971.

srednja brzina strujanja~ JI cevi koji se moze odrediti po for...2.~ ' .Pnje... .sa variranjem 10kalnih brzina...2320... .. Kada cev nije kruznog preseka. Brzine kod tUft.. :~ _:. Dobijeni precnik cevi standardizuje se iz tablicekoja odgovara odabranoj vrsti cevi. _ Kriterijum na osnovu kojeg se utvrduje da Ii Ce . nepravilnim kretanjem.. . tj.~okvUenoj" konturi.Ako se brzinapovecava.~.'. Kada je Rejnoldsov bro] manji od kriti cne vrednos ti Rek :: . strujllJlje-j.. Dimenzije i mehanicke osobine ~viiih celicnih cevi I'P._1. ~.85 vrnax (sl..BS ..::.pritisak. prema formuli /16/: Pn 17k Q=-PI " gde je Pn ....t .' ~:~. 8_1 b).... 17k . narno. za izracunavanje Rejnoldsovog broja: sluzi formula . tako da-siednja brzina . "..:~.strujanja iznosiv ~ 0.- 4S Db ! ..1coji daje pumpa.B5.strti.njen stepen isk-ori~'nja i pi .muli: - kinematicka vi~~~tD~·~·u.'".~ :.ulazna snaga pumpe.. gde je v . ._ . u jednom trenutku _laminarno str~janJe prelazi u turbulentno (sl.j-. . koje se odlikuje mesaniern i presecanjem strujnica.__. da hi za Re ~ IOOOOprel1o . : precnik • gde je Q . gde S predstavlja povr§nu preseka cevi.221. a 0b obim cevi po unutrasnjoi tj. ..'nutra~ji . 8. zadat ...protok / m3 / s/.' ::-' . gde se hidraulicki precnik cevi Dh izracunava po obrascu Dh = .r:. -.uJentnog strujanja su ujednaeenije nego kod larninamog..240 i besavnih celicnih cevi po JUS C..JUST.na osnovu potreba iii odreden na osnovu osobina vee odredene pumpe. . date su u tablici 8. preko ove velieine pocirije da biva turbulentno.1 b).. biti Jaminarno ili turbulentno je Rejnoldsov broj: .: ..Iami.. . .:.

2 2 2 13. 11/ .' 6.6 3.6 6.1 8 8 8..4 ..5 4...4 159 RS· 1..2 20 I.S.2 '3.6 21.8 1.2 16 16 .6 2. .2 .4 1.9 2. 2.9 2.~ ::".5 ·5 5 5 5.5 4.5 14.3~fi .0.5 ~:.5 12.2 3..:-~.S 323. 1. .- 219. ..6 2.6 3.1 101.3 '.111 : 6/mm/ .4 4 4 4 4.6 4..5 12. 144.9 3..6 .5 ..4 1. " 25 '25 25 ' U. -. .6 368 8 8 8 8 8 8 8. .1 3.6" 2 2.3 2." .2 25 25 . 1.3 2. . 1 .2 -..IS! ! .BS'I240) 1.8 .6 2.1 10 11 12." I.4 1.6 2.4 1.9 2.d.5 .S 12.6 2.9 2.6 2.5 R 31/. a beIlme «vi ) (~) 1..6 5.3 127 I'" 12.3~ 1/1.5 12. '3.3 7.8 ' 12.1 8 8 1.2 Dimenzije i rnaterijal Iavnih (JUS C.5 12.6 4 4 4 <' 25 2:i 25 25 25 25 25 25 25 25 25 lS 133 139.6 2.8 1...Tablica 8.2 3.2 22.2 ..2' 2S ..8' 193.3.2 3." 1. .4 R I" R .3 51 54 42.5 S U 1.5 12.~ .5 12.1 1. ~~':_:$~.1.9 4.3 12.1 2..BS:221) ~li tnih "Cevi SpolJnI preCniIr: QMy.6 2.]¥eta D/mml 10..2 ..9 2.9 2. • R 11/2" I..6 2..5 4.5 12..8 10 It)' .k <~~) 171.9 2. 108 i14.3 ..6 '.8 2 2 2 1~3 :: '-2. ' .S 12.6.4 1..4 1.9 .' 5 5 5.' 1'.~ 2.5 5 5 6..4 1.._'.2 3.4 2 2 2 1 57 60.9 2. 2()" ' . "7.s 48.4- .4 1.-..8 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2..1 7...3 7..4 I. . .5 267 273 2911. uvojnlca najmanja R 1/8" R 1/ .2" 11.9 2. _ ... 6.4 1.i...2 14.3.3 6. .9 63 . .2 3. .3 R2" 1i3.8 Il 1/2" Rl/4" - 1. . 12.3.-6S.7 152.5 5 5.4 1.5 4.4 1.4 1.2 3.6.5 16 17. ' 25 25 _ 25 25 25 25 :t06.-12i5·: .6 1.6 3. ~. ]en.}~~~~.3 6:] 7.9 2. 1.6 6.4 1. z..4 419 451.2 3.4 1.9 3.16 11.7' 4 4!5 4.3.9 355. 558. 1. 6. belaYDih (JUS C.3 2.6 2.' 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 " .3 25 215.63.~.6 2.2 3." 2." '1.4 1.1 112 1I.3 6. R3/8" Dabljlu za lime «vi uobit.5 " 20 22." @2.! 70 76.4 1..9 30 31..6.6 5.6 . '2'1 2 " -3.1. 6.6 4.': J..4 5.3 2..

5.026l C. 550 450 .6 6. 4. 2.OOOO C..5 12.. JUS C.3 7..450 420 ...6. ~ehanitb olObine nekih malerijala za iaYne cevt ~Iczna evnt_ocia OM fMPaj Granica razvlafcnja OF {Mfaj za 6<16mm za h = 1_6do 40 mm 150 2]0 240 260 360 C.6.8 10 10 .BS.22. zavojnlca najmanja 4.5 4.1 8 .12I~ C. . 4. 10. 6.600 350 no 150 200 220 220 no 190 210 210 110 90 110 170 200 200 150 - 180 190 ..Tablica 82 .1 7. II..2 16 . 2. 20. .6 914.. 23() GJo u M'. 8..5 5.- 8 fmm/: 20 1.8 863. 580 450. 3.5 12.8.2 762 812.3.l214 C..7100 C.6.5 4. 5.4.02S JUS C.5 12.'t 3.s 2S 17.7400 C..) 609. fYnto~ :til rad na povllenlm lcmperaturama.5 4.. 420 370 .2..0361 C. ..4 711.5 4..16 n. 17. Spo1jn1 pntnlk D fmml Debljinl z id a cev j Cem.2 14. 16.85.8.1..6 660. 600 200 230 250 350 ~ehanifke owhine matcrijala za be1avne rev! btu".5 14.2.:.3 7.5. 2.._ . 2.6. 20 2ei 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2() nBjmlnj' (uobihjen. 14. 450 450 . 5.5 4.2. 1. 8... 12.5 20 11 12.5 12.5 4. 550 450 .1 8' 2' 8 8.. .. 500 520. pri raznim 11 C 400 450 500 ~jMPaI C.026 I ~.BS.4 1016 1120 1220 1120 1420 1520 1620 ~ndudne debljine:zlda o::vi IU 12.a. jVet:.5 o/mm/ za bebmc cevl nijvec!a 25 25 25 25 25 25 za-~mecevi- uObib-jflla 6.3.5 4.046t C.022 Granica razvJafenja temperaturama 20 240 260 290 JOO 270 200 190 210 260 280 250 250 170 190 24Q 260 240 300 150 170 220 24()..5..7401 350 ... '2. . 500 -340. nastavak.0562 )30 .1 7.5 JUS C. 1.

.05 0.nove Cevi od sivog Iiva. TebniW g1atke cevi ad stakla. · __ .jako korodirane (sa korom) " ~ Cevi od sivog liva.5 do 3 Grube betonske cevi (neobradene) Pocinkovane gasne i vodovodne cevi od 1m do4l.1 l do 3 0...2 0. odredena kao minos apsolutne hrapavosti k i unutrasnjeg Dj 0 do 0.2 do 1 0..5 : " 1 do 1.•.fA = ~ preenika cevi: k e=- 1 ] gde je e relativna hrapavost.2 0. korodirane .15 do 0. zardale 0. '. Cevi od sivog liva. radi Cijegsu odredivanja vriena vrlo opsezna istraZivanja.nove Vu(!ene feliroe cevi (MaoCSIDan).u postojano turbulentno strujanje /15/. plastiooe mase i sl. .. Ccliooe cevi • nove . Ccliroe.03 0. dugo upotrebljavane (korozija) " Celiroe.25 do 0. ali se u proral!unima uzima kao oblast turbulentnog _ strujanja /15/.15 do 0.5 (3) 0.81 2 log [ 3. Za okruglu cev unutramjeg precnika OJ.02 do 0. nove Vu~ne feliroe cevi (ManCSIDan). Pri laminamomstrujanju koeficijent X za okruglu cev iznosi: X=- 64 Re f 6. _Drvene cevi.0015 Apsolutn<'l hrapavost k se mole usvojiti prema sledecem: . : . iznosi: X-- L' p'. kroz cevovod duzine L i hidraulicnog preCnika Dh.4 · .5 1.1 0. ovaj izraz dobija oblik: U ovim izrazima X predstavlja koeficijent hidrauliCnog otpora Lkoeflcijent trenja).05 do 0.9 dok se pri turbulentnom strujanju dobija iz zavisnosti /15/: .. . jakokorodirane (sa torom) Cevi od betona iii azbcstnog cementa : 0.---Gubitak pritiska usled otpora betanju fluida gustine p i brzine v. Oblast vrednost iRe izmedu 2320 i to 000 karakterise se prelaznirn rezimom.7 + (~) 0. ti~ne posle upotrebe Vuteoe Cclil!nc cevi (Manesman). bakra.

3 .14 0.09 90° 0.2..5° do 30° 0. -.23 1 o. 8. 8.18 n.2) - R D· 1 Stanje unutrasnjeg zida glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo glatko hrapavo Uga0 15° 0.45 0. ' • ~-p- . Koeficijenti lokalnog otpora prema sl.3 0. 2 gde je ~ .2 0./ Tabliea 8. Za usisnu korpu sa jednosmernim veotilom (krilcem) je ~ ::.03 0. navedeni su u tablici 8.5 za precnik 400 mm. na mestima ventila.15 0. ~ = 10 za 50 mm) .045 45° .51 0. Koeficijent ~ na mestu ulivanja cevi u sud (npr. . ~ = 1.03 0. a ~ = 2 pri laminarnom strujanju /21/.15 9. Koeficijent lokalnog otpora za usisnu korpu pumpe zavisi od konstrukcije korpe i krece se od ~ = 1 do ~ = 10.za 0..41 0.03 0.24 0.Gubitak pritiska u cevovodu nastaje .5 /17/ . 8. .. za razne love i razne odnose R/Dj.. itd . a izrazava se obrascern: c ·c . I 0. suzenja.04 0.075 0.2 0.2 Koleno Koeficijent lokalnog otpora za povratni priklopac Iznosi ~ = 2.13 (f 60° '0. S1.19 0. kolena.3 Koeficijenti lokalnog otpora ~ za koleno (51.34 0.04 22.12 0.-. vrednosti koje tablica De sadrzi.11.03 0.. 0.08 0..09 6 0.08 0.19 0. rezervoar) iznosi ~ == IIS"J.06 0. 0. racvarlja .16 10 . evovoda. . priklopaca.05 0. pri turbulentnom strujanju.. mogu se dobiti interpolaci- ug- jom..03 0. .21 0.09 0. zasuna.1 0.14 2 4 0.045 0.11 0.12 0. rnanje vrednosti za vece precnike usisnog cevovoda (400 mm) i obrnuto [npr.09 0.14 0.i usled lokalnih etpora.. 10. dok je za precnik 200 mm.koeficijent lokalnog otpora.045 0.045 0...l.11 0.07 0...07 0.

15 0.10 /3!). canje iz suda u cev pod uglom a.02 0..3 c odnos r/Di koeficijent 0. Lokalni otpor za isti.4 Koeficijent lokalnog otpora ~ za isticanje prema st.160.5 do 400 . 8.16 0. koja je standardizovana za razlicite nominalne pritiske (od 2.. Prikljucne mere tih prirubnica date su u knjizi (tabl. ravne (sl. dok su sve geometrijske mere date samo za .'.2 E 0. 8. moze se odrediti po formuli ~ = 0..4) iii prirubnice sa grlom za zavarivanje (st.308 sin a + + 0.5.01 do 0. 7. 8. biee E = 0. Ako se na mestu isticanja primeni postepeno sufenje (51. vrti se na razli.e S{: i zaobljenjem ulaza (s1. 8.!Q (sl. u slucaju kada su potrebni taeriiji proracunt.Koeficijent lokalnog otpora na mestu isticanja iz suda velike zapremine u cev o~trih iviea iznosi ~ ~ 0...3 a).B6. vrlo cesto se spajanje celicnih cevi vrti zavrtnjirna. preko zavarene prirubnice.3 b). mana su dopunska merenja u realnim radnim uslovima.. 8.___ ·cite. 8.08 j·z suda u cev 0. isticanja iz suda u cev Navedene vrednosti koeficijenata dovoljno su taene za vecinu tehnickih proracuna. bara). 8.-.37 0.26 sin'. u 12 standarda od JUS M. koji su opisani u knjizi /3/.02. Tablica 8.2 SJW:imje cevi Spajanje cevi sa susednom cevi ili sa elementirna cevne armature.. znatno smanjenje otpora postii.3c).3 Nekolika s!ucajeva. redom do M.171.5). SI.B6.505 + 0. vrednosti koeficijenta date su za ovaj sluca] u_tablici 8. a ako je cev uvucena u sud dostize ~ = 1.4 (21/.03 8..(oboda).06 • 0. naeine.

-.8do 1. druga pumpa istog kapaciteta s1uti kao potpuna rezerva.~. 8... 8.5.-~.:. Potrebno je proraeunati cevovod za odvodnjavanje rudnika. bJ Sl. jer postrojenje mote cia radi i _kadaje jedna pumpaukvaru.5 Celicna pnrubnica sa glom za ztl~vanje 8. duzina cevovoda od ptunpe do istakatkog mesta na povr§i. Re~nje sa dye pumpe. 8. Ispumpavanje vode vrti se sa dubine H 140 m." 1r • v = -. na osnovu us~ene brzine moze se odrediti preenik usisnog cevovoda Dill=~4' Q gde je Q.6.. Ravna prirubnica prikazana je na 81.6. je uobitajeno kOO ovakvih postrojenja /221.je oko 20°C. = _ Usvaja se 'irednja brzina strujanja vode v 2..--- - . a mere te prirubnice za nazivni pritisak 16 bara date su u tablici 8. u tabl. --. Shema cevevoda prikazana.-. prema sl.~~ .5 do 2. pritok vode koju neba ispumpati je Q = 0. 025 Sl.protok vode(m3/s). "Brzina vode u p~sn~~ __ ' ccvovodu obieno je u granicama _. . 86.. posto se taka postize znatno veea pouzdanost.4 Dve llarijante ravne zavarene prirubnice lIeb za zavarivanj!L po JUS 11..-..5 m/s /221). 8.=-----.?..5a..25 ~s.prirubnice za nominalni pritisak 40 bam.je na slici 8. pri Cemu je jedna od njih potpuna rezerva.3 C~vovod za odvodnjavanje rudDika . ---".. ni iznosi L = 480 m.5 m/s (za potisni cevovod postrojenja za odvodnjavanje preporu~uju se brztne strojanja od 1.5. 8.~ .03 m3 Is. U pogonu je jedna pumpa kapaciteta Q. Temperatura cevovoda.

4 3'0 400 ~ e..' /lrtrn/ : Ro.-. 1 6 u·.-• I' MI6 lit 2. 4 '-II 12 11 ~ 36 ]9 ~ M33 ~ 68.U f----r-I-~ . M.-.1 --.L _____!22_ 20 21.-'J. 88 -) 11 21 -'-- 32 ).-. s 462 D' -----.-.1 11 .lnlt DN Di'-II _!!.l.13t. II • J4 - 4 M 12 ~.) a.1 12 30 II )3 ~ 12 IS J6 16 MV MID )4.~ 4.164).9 168 8 2$0 267 7.'. .9 l.~ 7~' 600 .1 -eo 100 (113) 200 6' 2.. -.5: Za nazivne precnike od 1.1 90 f---- ..-.B6.6 - 150 U9 ' " 6.9 30 -~ 75 6' 30 32 31 40 ~~4S SI '8 40 2 2 6 4 2' 33.9 !>i27 s.!' 31)6 ____ 10' 406. - 1 -• -.6 -Sl .1 38 -48. izbegavati.3 ~ 1.lIbn Dr Nuivnl pr. 1. 2. 68 ' 40 1 IS 4 14 • I-4 .-..__ I' ')6 .' .6JO U 9S lOS 20 2S 26.3 16.01 11.20 ~ M14 M24 9. l3J .1 ...s62 615· 140 U'." MI6 "'16 2." --liS 90 122 -72 64 -.~ _.o _E!_~~i-' '10 '_. Mer c prll'. 14 I broj 4 OZMka z:aYft· nja Mil Mau . 60 j 10 r-u r---2' I I/:/r(~i ~.0do 150 nun mere u tablici vaze i za prirubnicu za nazivni pritisak 25 bara (JUS M.-18 6 18 II 6 II ~ .-273 300 133. • • I .-'.-:- 3..6. DN = 175 mm. 16 16 4 I-- 0.!!.8.88 102 .t H -.'rr-----~-26P 82') 144 -- .SI.!!_ 1.1 4 1'-- sz -42 M36 zO' ~~ Napomena uz tabl 8. 3 3 111 7S 114 3 • a -I MI6 ----. U f---- 18 42 2 I7 -.06 -- • MU .165) .~~I D.6 ii' HO "0 16' 8' 100 '--- --.] 15t"-----1'62 192 218 61... '18 11 2H.---'6 6 (.'r .5a Tablica 8.-.-.so ~!1S 'AO ~ 38' la~ .4 - 419 '01 ~oo 10 --.B6. 110 In 14' 160 J90 ' -- 51 60. '. 300 __. i" " -6 8 is IS t-- 18 12 12 24 24 26 II 22 26 16 Il' lI4.82 220 2'0 " ~ mj 4'.----.-2..__ I-----u 3'~ 37' r-m.-3 10 'J 3 t 20 22 ___!!:!_ _2L 101 100 23' 210 lOS 122 m 162 a.-.33 - M:11 __!_. - ~. e-!!20 ~1 AiS MOW 1-20 20 jO.9 -.5 Celicna ravna prirubnica Celicne prirubnice sa grlom za zavarivanjeza nonanalni pntisak 40 bara (JUS M.pcu__ /I Ii 14 .. '6 60 ---:~ -. II. j P j U 2 2.~ 40 II -----50 ~ -. 219.D.1' --. l 38 10 10 12 12 10 ' -ao .

) MI6 Mr6 M. w __ _ ._ 133 139.--..93 270 26 M:!O 22 8 -. _ ---_.-.-.--.355 275 405 .S 134._M24 M24 _ 26 12 26 32 12 M24 26 26 26 11.11 1.3 25 26.--.--165 ----.5 1 D 90 90 95 95 105 I Zavrtanj D. liS..3 ~-.------.5 34 38._ --.-.---.-----Mere u mm " M.3 60.~.3 22Q 250 180 210 -4.6 Celicfituavne prirubnice za p~t~~~IDS . __ ~_.5 48.n 3.4 17.6 711.S '22 25..-~--.82 .~ .- 18 2..- 140 18 -_.9 267 _ --....S - M27-' . 1140 _ 20 20 33 36 36 .7 38 42.38 f-.-"---'"~5.2 Nazivne preb1ike u ugradi treia.16&:.OB - l.5 50s 609.S 27.315 ----..92 141 250 MI6 18 210 8 ' 24 -._. _.5 44.- 125 ' ---20 --20 20 22 22 22 24 18 M16 _- _18 18 18 18 -.S 30..-----...5 M20 285 8 ---.... --~ . --4 MI6 4 4 MI6 -~. liS 85 115 140 4 4 4 4 4 MI2 MI2 MI2 MI2 14 14 14 - 0.2 20 21.22 160. _-.4 419 358 310.0 29.MI2 MI2 14 14 14 0..------ 35Q 400 (450) 355.---61. ~4 48 M33 M33 24 -89. -_ .1 88.--_.-.7 19.120 285 8 ---..5 --58 77 ---.16 MI6 MI6 18 18 -1..669 0.3 193.-~-.M20 9.240 -.833 - 32 '40 44.----...- 185 200 90 109 .9 f-----.S 43 4S 49 "--.-ISO 50 65 80 100 125 ISO (175) 200 250 300 57 --_.-.S 59._-.7 _'a 159 __ t---- ._ ~--~---.69 110 24(1 24 1>.0 38 16 20 I M27 30 30 30 40._d Mua kg .182) CCY DN to IS 20 2S I Prirubnice DJ 14 Dl 14.33 76... 165 125 145 150 100 100 1l0' 110 16 16 18 18 14 14 MI6 4 MI6 ---. 17. 60 6S 6S 75 75 85 4 4 4 4 MI2 MI2 .---717 650 770. ~.Tablica 8.7 20.2 -- --525 585 4_?_0 470 525- -3s 40 42 .2 94.~:__ I ~~: j ~-i " --'-.32---.---4 MI6 4 g.612 14 16 16 lOS --_ ----_ .--. .. 4.1 --273 323. i:tbegavati .9 30 33.22 195.' ~~.5 108 160 --.---J_ 12 ~-~-.7 - 219..6 368 406..-.---220 180 18 18 18 18 8 8 8 114.. 40~..-..-.60 520 . M27 MJO 500 600 700 .5 8.87 221 :!96 340 26 22 12 _' __ a _ ---.B6. po mogucstvu.-110 457. --. 60 I I 3 14 14 14 broj loznaka I -'.---.5 409 422 460 511 6JS 520 580 580 640 715 840 910 I I _ 355 __ -_ . 269 326 -------.24 -6..

'_".-~ .~ -. od C.UnutraSnji preenlk cevi potisnog Di '" ff '" n .USUM koTpO.2 . cev.. kolena i sl. Standardna cev lzabrana je tako da nj~~ unutra~nji precnik sto.~-::"- . vodeci raouna 0 tome da se usvajanjem veceg precnika od proracunatog smanjuje stvarna brzina strujanja i obrnuto. C .. ..-. ~ ~- - "• ~ #~ :·t::-=~===--------UC U$iSM ..~-.. . •• t 0.2).a k koji treba da da pumpa na pocetku cevovoda. otpore trenja duz cevovoda i lokalne otpore trenja na mestirna ventila.5 cevovoda odreduje se na osnevu formule: 4'0.~--~~--------~--------~~~~.1252 11" ··tT = 2.1236 m Usvaja se standardna §aVIla cev debljine zida (j = 4 mm. · . V . 8.03 = 0.6 Shema trIol1Oda: B . spoljnog precnika' D 133 rnm. .03 0.- ~~ . K . •• ._....0361 (tabl.2 lj = 133 ." •• Sl. cev bolje odgovara proracunskom..:. M .... 4 = 125 mm.-_--. . = ~~------~~~~~~ r ( h porr. . -. 8. treba da savlada visinsku razliku.-. ' _- ~ -. Pr .: .-Stvarni unutrasnii precnik iznosi: Dj = D .../ni • ·'. P ..pumpa..nepovratni priklopac. :- .·2. pa je stvarna srednja brzina strujanja: v = -- 4Q D~ 1 = 4·0.44m/s Pro r a c u n ski r ad nip r it i s.motor.usisni bunar.ventil. ·.

125 .14Q m iznosi ..'. -~ ~" 'usvojena k . R/Dj = 2 (sl. I. A'= 0. tavljeno je da na celoj trasi ce'yovoda irna 9 kolena pod uglom od 90° i sa odnosom . ~.004 pri cemu je apsolutna cevi.' Pad pritiska zbog trettjil:"dtll'pravolinijskog deb..' .2). 9. . i~.. ..5 125 -= 0.8....007 .2 log [ -- 0.. -.' zidove celicnih "'. " "56 A odrediti prema reJaciji .. gde je relativna hrapavost cevi: .rx 1 =-21og [..• <~ .7 ~ '6.:~.- /3/: Pr = H p g = 140· 998. 20°C uzeta iz tablice 8. --/ .L + ~Prik lopca . hrapavos! ~.0289 -.6 vidi st.1370928 Pa Pritisak za savladivanje otpora trenja izracunava'se na osnoju relacije: /j.~81. koja zavisiod Rejnold- _. 2. ) -' ) = 5.__ sovog broja Re: ..J-..vladuje. ~6~.OO7-:>1J)j. 10.2 . ">'l~ . P v2 Iz slike 8. . .." = .. • ! ~ 'x. '...)0. Re= 'J v Dj II' = .odreduje se na osnovu vrste strujanja.l ~ .~.. e=-·-= k 0. .. ' . tznosi: ..004 3.81 =.. gde je kinernaticka viskoznost Po~to je za Re > 10000 --... m2 Is.livanje<visine H = .9] = 3. 8.= 0...5 mm za korodirane '~. ... + 2 ~ ventila I "..A. Koeficijent trenja A..Pritisak za savla'.~02~.ot~r~·~ ventilat jednog pril4opca.:." 1-':. _"U_~Ar~~"O . v = 1.: : ...~' . odakle je 0-9 ' Y' . + 9 ~kolcna ] '2 '" .44' 0.b'fK-.7 '+C 302880~ .•. 1 .·pRtpos. eevovoda i zbog lokalnih otpora.. da jedna pumpa. p = [A 0..~~ .-+(--.(. ".81 e 6.

8 . Proracunski radni pritisak je onaj koji pumpa treba da da na poeetku potisnog cevovoda: .:. spajanje se rnoze izvr§iti pomocu prirubnice sa grlom za zavarivanje.2 . S t e pen s i g urn 0 s t i u odnosu na granicu razviacenja materijala cevi 00· reduje se na osnovu napona zatezanja koji vlada u zidu cevi /3/: o = ---:..53 • Uo je veee od preporueene vrednosti (vp 2 za cev bez atesta i protok fluida sa udarirna /3/)..3 za koleno pod uglom od 90°. prikazane su na detaljnim sklopovima s1.0289 = 368090 Pa 480 0.p = 0.1 + 1. za odnos R/Di = 2 i hrapavu unutrasnju povrsinu (tabl. 7.1739018 .dodatak zbog netaenosti izrade tj.17 13/).442 2 = gde su koeficijenti lokalnih otpora usvojeni: ~ '" 0.1 za ventil [iz dijagrama na sl.dodatak zbog korozije i troknjil cevi tokom eksploatacije.0005 -r = 6793($93 Pa ' gde je usvojeno: CI = 0.93.106 = 3.0015 m .125 + 2 .koeficijent slabljenja cevi.. t 1. Posto je debljina zida cevi usvojena.2. __ Medusobno spajanje cevi vdi se pomocu prirubnica zava~en1Jina krajevima cevi.0015) ::: 2 . potrebno je da se proveri da li je ona dovoljna da izdrti napon zatezanja u zidu cevi. C2 =0.3).. 5 .3] 998. Pri izracunavanju stepena sigumosti uzeta je vrednost granice razvlacenja iz tab. 8. = r- . OF ° = 240 '106. 67. 2.0361.8..1 i 8. = P =Pr + ll. grdke pri izradi debljine zida cevi.8. 0. 8. Kao ~to je vee objasnjeno u odeljku 8.0005 m . t . P = .--2. .p (6 - 01 P CI C2) 0. Dve varijante spajanja cevi ravnom prirubnicom. = [ 0. Stepen sigurnQSti u odnosu na granicu razvlacenjablte lip = -.8 ..004 . pri ceo mu jerazlika izmedu varijanata u nacinu zavarivanja prirubnice za cev. 0.13'0928 + 368090 = ~13~018 Pa. za sve pritiske. za t.(0.. 'i ventila +~ "pri1cJopca +91! 'ikolena ]--"" 2 p~ .125: = ------------.-+2l: D.. a za manje i umerene pritiske jednostavnijom i jeftinijom ravnom prirubnicom. 5.5 za priklopac i t'"..2.5 + 9 ·0.L I1p=[A.. 0. vrednost koja odgovara bvnoj cevi.

.....8 Spajanje cevi i ravne peirubnice . ~------~0133--------~ I I L 1-__ --I----_-:~:..\..:.:.::_4~_-5 8250 •~ VAR JE-~ Z. 8.. 7 Spajanje cevt imvne prirubnice tit33 1- I l. 8.. VAROVI \.io.... fl 34.__ rlI8 -----------+.4 Sf...N. ----~0~J-~5------__~ ..5 e210 • e250 SU-~ Z2 Sl...rI__=.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful