B6D2E1 : Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain.

Aktiviti : Lisan Arahan : Bersoal-jawab

1. Cuba lihat kelas kamu, bersih atau tidak? 2. Apa yang perlu kamu lakukan? 3. Bagaimana kamu ingin bersihkan kelas? Sendirian atau berkumpulan?
4.

Guru bahagikan murid ikut kumpulan kerja. (K1 – Kutip sampah), (K2 – Padam papan hitam), (K3 – Sapu lantai), (K4 – Susun meja dan kerusi)

Catatan : Gambar murid boleh diambil sewaktu pentaksiran dilaksanakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful