You are on page 1of 3

CONCEPTE CHEIE DIN CURS

- INSTRUIREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI –

E-learning - învăţarea asistată de calculator poate fi de cele mai multe ori regăsită sub denumirea de învăţare electronică. Învăţarea electronică (electronic learning, e-learning) este tipul de educaţie în care mediul de instruire este asigurat de tehnologii legate de calculatoare şi comunicaţii. În cazul în care educaţia este destinată diverşilor angajaţi ai unor companii termenul de e-learning se referă la strategiile utilizate în reţeaua companiei pentru a preda cursuri salariaţilor. VLE - Virtual Learning Environment, software-ul utilizat în actul de învăţare poate avea ca scop primar deservirea predării şi învăţării şi atunci vorbim despre un mediu de învăţare virtual; VLEurile au fost create numai pentru educaţia la distanţă, acum ele sunt utilizate intens şi în cadrul educaţiei clasice, ca auxiliar sau ca substituent temporar al profesorului. MLE - Managed Learning Enviroment, poate servi managementului procesului de învatare şi atunci îl numim mediu de învăţare administrat. Blog-ul - Este un site Web cu destinaţie specială (notarea şi comentarea de informaţii cu caracter personalizat). De obicei este menţinut de un singur individ. Într-un blog apar în mod regulat comentarii, descrieri de evenimente sau alte materiale (i m a gi ni , înregistrări audio-video). Portofoliul electronic - este numit şi e-portofolio sau digital portofolio. Este o colecţie de documente stocate pe un c al cul at or şi administrată de către un utilizator. Uzual colecţi a respectivă este disponibilă pe web, caz în care se mai numeşte şi webfolio. Documentele respective pot consta în text, imagini, multimedia, intrări de blog, l i n k -u r i . Clasa virtuală – virtuală este o formă de VLE la care participă un grup de studenţi având scopuri educaţionale comune. Educaţia la distanţă (ID) sau învăţarea la distanţă este un câmp de studiu al educaţiei care se concentrează pe pedagogia, tehnologia şi conectarea sistemelor instrucţionale care au ca ţintă livrarea de învăţare într-un format în care studenţii nu se află fizic în campus. Învăţarea flexibilă - este un set de sisteme şi filozofii educaţionale, care se ocupă cu oferirea unui grad crescut de comoditate, personalizare şi abilitate de decizie către student; le ofera

studenţilor capacitatea de a decide unde, cum şi cât timp se desfăşoară învăţarea.

SCORM - Shareable Content Object Reference Model – model de referinţă pentru obiectele cu conţinut partajabil; este o colecţie de standarde şi specificaţii pentru e-learning bazate pe Internet. Defineşte modul în care se execută comunicaţiile între partea de server pe care este stocat conţinutul şi un sistem gazdă (host) pe care este găzduit mediul de rulare (runtime environment). Mai defineşte modul în care conţinutul poate fi împachetat în fişiere transferabile de tip zip. SIF Schools Interoperability Format format pentru interoperabilitatea

şcolilor, reprezintă o specificaţie deschisă pentru instituţiile academice K-12 (prescurtare desemnând perioada de la grădiniţă până la clasa a XII-a). Este implementat în S.U.A., Anglia, Suedia. Specificaţia conţine două părţi: o parte de modelare XML a datelor educaţionale şi o parte de arhitectură orientată pe servicii pentru schimbul de date între instituţii. LOM - Learning Object Metadate , metadate ale obiectelor de învăţare reprezintă un model de dale bazat pe XML şi destinat descrierii obiectelor de învăţare. Scopul LOM-ului este în special suportarea reuzabilităţii obiectelor de învăţare şi a interoperabilităţii dintre ele. MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment este un pachet software dezvoltat pentru crearea cursurilor online şi coordonării online a activităţii studenţilor. Altfel spus, Moodle reprezintă un CMS (Content Mamagement System) - sistem de management al cursurilor, ce oferă un bun suport pentru securitate şi administrare.