You are on page 1of 123

„A szellemi út nem tréfadolog - jobb. ha bele sem kezd az ember.

De ha egyszer belekezdesz, akkor járd végig az utat, mert ha elkezded és abbahagyod, akkor a befejezetlen feladat emléke állandóan kísérteni fog" Szabadságnak általában a céljaink elérésére és a vágyaink beteljesítésére való képességet tekintik. De vajon honnan erednek ezek a célok és vágyak'.' Ha a forrásuk a nem-tudás, a berög/ült s/okások és a negatív ér/elmek, vagyis azok a szellemileg romboló hatású erők. amelyek valójában rabságba vetnek bennünket, akkor ezeknek a céloknak és vágyaknak a hajszolása valódi szabadság vagy csupán egy mítosz? Ebben a könyvben Csögyam Trungpa megismerteti az olvasót a szabadság valaódi jelentésével. Elmagyarázza, hogyan válhat a magatartásunk, gyakorlásunk is az előítéleteink, rablánccá, sőt, ami még a a spirituális és a olyan frusztráció

kétségbeesés állandóan ismétlődő láncolatához köt bennünket. A meditáció célja az. hogy szembenézzünk a frusztráció okaival, és engedjük, hogy ezek a negatív erők a segítségünkre legyenek a valódi szabadság leié vezető Ösvényen. Trungpa különleges érzékkel mutatja be a/ ősi buddhista tanítások lényegét a modern nyugati társadalmak és kultúrák nyelvén. Ez teszi ezt a művet az egyik legpraktikusabb kézikönyvvé, amit a buddhizmus tanításáról valaha is írtak. Csögyam Trungpa fogva ahol az (1934-1987) tanulmányozta Oxfordi és Tibetben és született. a Kisgyermekkorától Angliába utazott, gyakorolta

meditációt. A kínai megszállók elől Indiába menekült, majd később Egyetemen összehasonlító tanult. Itt vallástudományt, nyugati filozófiát képzőművészetet hosszabb, intenzív

alapította az első meditációs kö/pontot. és a dharmát tanította tanítványainak. követően az Egy meditációs ahol elvonulás! Egyesült Allamokha költözött,

előadások százait tartotta. Több meditációs központot alapítóit szerte Amerikában és Európában. Számos könyve jelent meg. amelvek óriási segítséget nyújtanak abban, hogy megtaláljuk a valódi spirituális ösvényt és elkerüljük a szellemi materializmus csapdáját.

9789637310454

E könyv megjelenéséért hálás köszönet Laár Andrásnak

Csögyam Trungpa

A SZABADSÁG MÍTOSZA

Farkas 1998

Lőrinc

Imre

Könyvkiadó

1988 .The Myth of Freedom and the Way of Meditation Shambhala. Boston & London.

A könyv Csögyam Trungpa egyik versével kezdődik. Ez Tilopa utasításait tartalmazza. Trungpa előző könyve -A szellemi materializmus meghaladása .Előszó 5 Előszó Fordította: © Erdödy Péter A Körösi Csorna Sándor Buddhista Egyetem és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete Ez a könyv Csögyam Trungpa Rinpocse előadásai alapján készült amelyeket az Egyesült Államok különböző városaiban tartott 1971 és 1973 között. ezért elhatároztuk. hogy újabb előadásait is megjelentetjük e könyv formájában. de egyben önálló mű is. ISBN 963 7310 45 2 . amelyet Trungpa is képvisel. A szabadság mítosza az előző könyv kísérő kötetének tekinthető. amely a szellemi ösvény szintjeit ábrázolja. amely bemutatja a buddhista pszichológiát és Tibet meditációs gyakorlatait. Naropának adott a Mahamudra meditációval kapcsolatban.óriási érdeklődést váltott ki. a végén pedig egy Trungpa által lefordított klasszikus szöveget olvashatunk. A szöveg különösképpen illik ehhez a könyvhöz. amelyeket tanítványának. hiszen Tilopa alapította az ezeregyszáz éves Kagyü-vonalat.

1998 Nyomdai előkészítés: KIARA BT. Nyomda: Gold-Man Bt.Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó. Zalaegerszeg .

NÉGY . hogy értékélhessem.Koronázás 7 Koronázás EGY A szülők nagyon kedvesek. S ifjú hercegként jelenek meg. mert a síkságot még sosem láttam. HÁROM Szemléletemet nincs. ki befolyásolja. De én még fiatal vagyok ahhoz. A hegyvidékek és a völgyek csodaszépek. Kiélesítve az értelem lándzsájának hegyét. a guru kegye által vált valóra. KETTŐ ezt A tudat táplálékára törekedtem. Kiket sosem feledhetek. De ostoba vagyok. Megnyilvánítom eredeti természetemet. És felfedeztem örök szüleimet. Ez az egyedüli apa.

. minden akadályon áthatolva Öreggé és bölccsé tette a herceget. A pradzsnyá. Aki már senkitől sem fél.8 Szüntelenül másokért cselekszem.

A szivárványon lovagol. KILENC .ÖT Táncolok a térben/ Felhőkbe öltözöm. Társaim a csillagok. Kezemben a széljogar. A három világ ura vagyok. ' Tüzet iszom. Földet lélegzem. HÉT A vörös rubin palotaiján Hallgatom a magszótag hangját. HAT A meztelen kisgyermek gyönyörű és méltóságteljes. Ahogy az önmagától szóló trombita dalára táncol. És a jelenségek csábító hölgyeit. . 1 Az égen a vörös virág nyílik. vízbe öltözöm. S hallgatja a transzcendens öröm végtelen kacaját. Megeszem a Napot s megfogom a Holdat. Örömmel figyelem az illúzió táncát. kinek kardja nincs. A mérges kígyó nektárrá válik. NYOLC A harcos. Különös látni az alaktalan táncost.

január 22.10 A SZABADSÁG MÍTOSZA 1973. .

Fantázia valóság és 11 Fantázia és valóság Ha szeretnénk a buddhista tanításokat meghonosítani Amerikában. hogy az életet a maga valóságában tapasztaljuk. hogy oly módon viszonyuljanak a világhoz. Nem juthatunk el ilyen mesebeli szigetekre. hogy mindezt figyelmen kívül hagyva megkíséreljük az életnek csupán a sikeres. csalódásainkkal és ingerültségünkkel. Gyakran panaszolják. Ha azonban virágokra vágyunk. vagy egy kincses sziget után kutatunk. Ezzel a hozzáállással . akkor először meg kell értenünk a buddhizmus alapelveit. mintha virágot szednének egy gyönyörű kertben. hogy mennyire búskomor vallás a buddhizmus. hogy saját félelmeinkkel. Ez pedig azt jelenti. A vallások rendszerint szépségről. kellemes oldalát látni. mert nagy hangsúlyt fektet a szenvedés és a nyomorúság felismerésére. dalokról. akkor törekvésünk csupán még több fájdalomhoz vezet. Nem tehetjük meg. Ha az ígéret földje. mint egy új kultuszra. Sokan úgy tekintenek a buddhizmusra. tehát életünk fájdalmas részeivel kell dolgoznunk. frusztrációnkkal. akkor először a fa gyökerét és a törzsét kell gondoznunk. extázisról és boldogságról beszélnek. Ismerjük fel a szenvedés igazságát és a kielégületlenség valóságát. Buddha szerint az első lépés az. és gyakorolnunk kell az alapvető meditációs módszereket. ami által üdvözülhetnek és képessé válhatnak arra.

hogy lehetetlen elmenekülni saját életünk elől.12 nem lehet elérni a megvilágosodást. . hogy először valós körülményeinkkel kell szembenéznünk. Nem kezdhetjük az utat álmodozással. Ezért minden egyes buddhista iskola egyetért abban. mert ezzel csak a valóság e-lől próbálnánk elmenekülni. Az igazság az.

és nem kanyarodunk el. . hogy figyelmesen időzünk a jelenben. lelki boldogságot vagy nyugalmat tapasztaljunk. Az ösvény egyszerű és szoros. Mindig az adott ponton van jelen. A meditáció célja nem az. és a gyakorlásunk fokozatosan fejlődni fog. A meditációs gyakorlat a felszínre hozza a tudatunk legmélyén rejtőző neurózisokat. De ha elmenekülünk a hétköznapi életünk elől. a légzésnek és fizikai helyzetünk tudatosításának technikáit. hogy ha megszabadulhatnának a mindennapi élet őrült rohanásától. A meditáció útja az. Az ülőmeditáció során az ember szüntelenül saját mindennapi életével kerül szembe.buddhista hagyomány által használt módszerek nagyon egyszerűek. Éppen ellenkezőleg. akkor vaddá és zűrzavarossá válik. Ahogyan a trágyát szétterítik a talajon. a test létezéséhez hasonlóan egy semleges folyamat. de ugyanakkor a fegyelmezettségre is szükség van. és gyakorlásunk során felhasználjuk a . hogy nem csinálunk semmit. hogy dolgozzunk az életünkkel. akkor képesek lennének meditatív. hogy jobb emberekké próbáljunk válni. A. Itt és most jelen vagyunk. sem szabadjára engedni a tudatot. akkor a tudati energiák csak felerősödnek. ezért kizárólag úgy tudunk vele dolgozni. Ennek samatha gyakorlat a neve. A meditációnak nem az a célja. A meditáció során egyszerűen megteremtjük a szükséges teret ahhoz. A meditációs gyakorlat során nem tartjuk túl szorosan a tudatot. mintha két szelet kenyér közé . ha egy nyílegyenes. A hínajána járműve nem gyorsít. rejtett félelmeinket és reményeinket. Kezdetben megpróbáljuk ezt megközelíteni. Ez nyitottá tesz bennünket az életünk során adódó helyzetek irányában. Ahelyett. vagyis a szűk ösvény kezdete. gyakorlatokba merülni a hegyek között vagy a tengerparton. Szüntelenül valami szórakozást keres. önámításunkat.nem is engedjük teljesen szabadjára. hogy elfeledkezzünk a munkahelyi kötelességeinkről. Ezért a tudatot el kell engedni. így nem fenyeget az eltévedés veszélye. és gondot okoznak. hogy a meditáció gyakorlata által szembenézzen a valósággal. Nem próbáljuk meg sem elnyomni.12 A SZABADSÁG MÍTOSZA Fantázia és valóság 13 Annak. A legalapvetőbb gyakorlat az. Ha teljesen szabadjára engedjük a tudatot. tudat neurózisait. mert felismerjük. hogy felfedjük és elengedjük neurotikus játékainkat. és képessé válunk arra. De még az sem. hogy extázist.. hogy itt és most éljünk. A tudat szörnyen bonyolult és vadregényes. Egyszerűen figyelemmel kísérjük a légzés természetes működését. Az emberek általában úgy gondolják. aki a buddhizmussal akar foglalkozni. kitérőktől mentes ösvényre tereljük. amelyhez nem kapcsolódnak „spirituális" képzetek. az olyan. hogy megpróbálnánk elrejtőzni a problémák és a zavaró tényezők elől. A légzés. Ezt a teret pedig azzal ez egyszerű módszerrel hozzuk létre. úgy használjuk fel mi is saját neurózisainkat tudatunk kertjének gazdagítására. Tökéletesen jelen vagyunk az adott pillanatban. hogy nincs semmi esélyünk a menekülésre. de. inkább nézzünk szembe önmagunkkal. nekünk. hogy kiköpüljük. Valójában nagyon nehéz nem csinálni semmit. Ez a módszer a hínajána. és rászánjuk magunkat arra. Minden hagyomány jól ismeri és használja a test mozgásának. Járművünk sebességváltóján nincs hátramenet. hajlandónak kell lennie arra. és nem tér el egyik irányba sem. hogy a hínajána szemlélete túl egyszerű vagy szűklátókörű. Ha megpróbálunk uralkodni rajta. Tökéletesen tudatosak vagyunk magunkról.Ez az út és a cél is egyben. Ez természetesen nem jelenti azt.

Középen van valami finom. A gyakorlás során egyre tisztábban látjuk az érzelme- 12 . Amikor egy szendvicset rendelsz. a kenyér csak adalék. akkor nem két szelet üres kenyérre gondolsz. laktató és ízletes dolog.A SZABADSÁG MÍTOSZA Fantázia és valóság 14 nem tennénk semmit.

előbb meg kell ismernünk a földet. hogy rabokká . hogy egymagunkban üldögélünk egy bizonyos pózban és egyszerű folyamatokat tapasztalunk. hogy nyugodtan viselhetik díszként ezt a láncot. Ezután léphetünk csak rá az együttérző cselekvés nyitott autópályájára. a hínajána útján kezdjük el. vagyis a vadzsrajá-nával. A meditáció nyitottságot jelent a környezet felé. nem érdemes azzal foglalkozni. elkezdenénk játszadozni az energiákkal. Nem magasztaljuk fel a jelenségeket. A gyakorlást az egyszerűség szűk ösvényén. Környezetünktől folyamatosan üzeneteket és tanításokat kapunk. A kiábrándulás Amíg olyan szellemi folyamatokat követünk. Ha pontosan észlelünk minden egyes részletet. A szoros. Dolgozni kell alapvető neurózisainkon. Amíg ezen az úton jól meg nem alapoztuk a gyakorlásunkat. hogy milyenek szeretnénk lenni. egyszerűen tudatosítjuk őket. nyílegyenes gyakorlás a tudatosság kiszélesedéséhez vezet. addig a szellemiség arany rabláncának foglyai vagyunk. de nem tesszük félre a kritikus intelligenciát sem. csodákat és felszabadulást ígérnek. hogy az ilyen drágakövekkel kivert és cizellált lánc gyönyörűen csillog. hogyan táncolhatunk a mezőn. A hínajána egyszerűsége adja az alapot ahhoz.14 A SZABADSÁG MÍTOSZA A kiábrándulá s 15 ket. akkor tudatunk megnyílik. de mégis a rabságában tart bennünket. amelyek megváltást. Ha megjelennek. amiben ezek a folyamatok megjelennek. Ezen a ponton együttérzés és melegség jelenik meg bennünk. Az érzelmekhez való viszonyulás többé már nem nagy dolog. Az emberek azt hiszik. de a hatásuk alá sem kerülünk. Lehet. a mahajána ösvényre. Nem nyomjuk el őket. Az élet örömteli és fájdalmas oldalát egyaránt értékeljük. a különféle helyzeteket. A meditáció nem pusztán annyit jelent. és arról sem álmodozunk. az érzékeléssel és vallási szimbólumok vizualizálásával. Mielőtt ismerkedni kezdenénk a mennyországgal. A buddhizmus szemlélete szerint egyfajta transzcendentális józan észt kell kifejlesztünk. hasonlóan az óceán felé tartó nagy folyóhoz. Olyannak látjuk a dolgokat amilyenek. és azt a teret. előbb alaposan rendet kell csinálni a tudatunkban. valamint segítséget a tisztánlátáshoz. amiben ezek megjelennek. Ezáltal a tudatunk még jobban megnyílik. Alapjában véve elfogadjuk önmagunkat. és a különféle helyzeteket teljességükben tapasztaljuk. Az érzelmek csak érzelmek. Mielőtt bármilyen izgalmas technikába fognánk. a tantrikus tanításokkal. anélkül. hogy értékelni tudjuk a mahajána szépségét és a tantra csodálatos sokszínűségét.

Ha szellemi gyakorlásunk az ego gazdagításán alapul. amikor megértjük. Sem egy megváltóra. hogy fel kell adni hiú ábrándjainkat. hogy ez soha nem fog megtörténni. Azt várjuk. hogy a tanítások majd megoldják helyettünk a problémáinkat. és többé nem építhetünk saját megalapozatlan elképzeléseinkre.válnának. hogy természetfeletti képességekhez jussunk. hogy dolgoznunk kell saját magunkon és a szenvedésünkön. Minden eddig hallott ígéret csak ámítás. sem a jógagyakorlatok varázserejére nem támaszkodhatunk. De megdöbbenésünkre ráeszmélünk. Elvárjuk. mint szellemi materializmus. A kiábrándulás hasznos élmény. Nagyot csalódunk. de ezzel csupán önmagukat csapják be. a durvaságot és a szexuális problémáinkat. akkor az nem más. és nem vezet sehová. amelyek segítségével képesek leszünk leküzdeni a depressziót. ami merő önpusztítás. hiszen nem jelent . Nagyon kiábrándító érzés felismerni azt.

Teljesen egyszerűek leszünk. A szellemi út követése fájdalmakkal teli. távoli vidékekről. az egész tér a tiéd. hogyan kell megfelelően elkészíteni egy csésze teát. amiket hallunk vagy olvasunk. tapasztalni fogjuk ezt évről évre. Elkezdjük megtanulni. mert nem akadályozol semmit. és a kiábrándulás kívül esik az ego vágyainak határán. Végre képesek vagyunk dolgozni saját gyakorlásunkon. A szenvedés A szellemi út kérdésekkel kezdődik. nem engedünk teret az álmodozásnak és a könnyelmű ösztönöknek. A megvilágosodás a végső. A világ nagyon egyszerű. mi a boldogság és mi a szenvedés. nem szorítasz ki semmit és nem birtokolsz semmit. míg végül földet érünk. Az ego szempontjából a megvilágosodás a végső halált jelenti. és arra ösztönöznek bennünket. hogy hagyjon fel a törekvéssel. és azzal. az istenek és az angyalok pedig dicsőségünket zengik. A csalódások sorozata arra ösztönzi az embert. és rohadni kezdenek. mint az önzés és az elérés vágyának feladását. Egy pillanatig sem lehetünk biztosak abban. Porszemek vagyunk a világmindenség közepén. Annyi ígéretet. A legalacsonyabbá válunk. Egyre lejjebb zuhanunk. a legapróbb porszemmé. hogy megbotlanánk. Annyit álmodoztunk már. és megértjük a talaj alapvető józanságát. Ha porszem vagy. ugyanakkor nagyon ünnepélyes és nyitott is egyben. Életünket egyszerűen és közvetlenül éljük. amint éppen elérjük a megvilágosodást. és miképpen mehetünk egyenesen. Ez azonban sohasem fog megtörténni. Ez valójában egy hívogató és lelkesítő helyzet. és oly sok csábító elbeszélést hallottunk már mindenféle izgalmas. tágas. hogy cselekedjünk porszemként. anélkül. Ha szilárd alapon állunk. csodálatos és megmunkálható. akkor az egész világmindenség. mi a valóság és mi nem. Ezek a dolgok bizonyságként szolgálnak. hogy kétségbe vonjuk saját önámításunkat. de egy porszem nézőpontjából ezek a dolgok teljesen érdektelenek. Szeretnénk kívülről figyelni magunkat. Továbbra is kérdezünk. elvárások és csalóka ábrándok nélkül. Lelkesedésünk alapja a kiábrándulás. Ahogy megnyílunk. Szeretnénk látni. az én. A spirituális gyakorlás önmagunk szüntelen leleplezése. Ugyanakkor a helyzetünk nyitott. és az egyik sérelmet követi a másik. halálát. végérvényes kiábrándulás. az én-enyém halálát és a figyelő halálát. ahogy tanítványaink serege ünnepel bennünket és virágeső hullik ránk. Az egyik maszkot a másik után kell lehántani önmagunkról. a föld megremeg. minden pillanatban. mentesek minden elvárástól. mert egy porszem vagy. Végtelen nyitottságban élsz. míg végül a kérdések megsavanyodnak. Te vagy a világmindenség ura.16 A SZABADSÁG MÍTOSZA A szenvedé s 17 mást. Képesek leszünk feldolgozni a tanításokat. . Csodák történnek.

Hozzunk létre egy jobb politikai rendszert. Fejlesszük civilizációnkat olyan szintre. A madarak dalra fakadnak. A halált követően van egy hézag az új születés előtt. A kérdések csak szilárdulnak. szép házak és barátságos emberek. Legyen bőven ennivaló. hogy igaz. Legmagasabb ideáljaink. ahol mindenki egyenlő. a frissesség érzete. és mindez csak fokozza a fájdalmat. Fedezzük fel a bölcsességet." Ez azonban csak üres okoskodás. a változás szenvedése. legyünk neves professzorok. Végül megragadunk egy új szituációt és újra megszületünk. Küszködünk. Tegyük jobbá a világot és szüntessük meg a környezetszennyezést. nagy tudósok és híres misztikusok. hogy ez a létszemlélet komornak tűnik. s nem tudjuk mit kellene tenni. háborúk. a tyúk vagy a tojás. A születés után közvetlenül megjelenik a megújhodás. és hogy miként működik a világegyetem. egyre tisztábban látjuk a világot. Éljenek a világon olyan hatalmas tudású emberek. hogy mi volt előbb. Ha a tizenöt éves gyerekeddel megíratnád a végrendeletét. és a kérdés megválaszolatlan marad. hogy a világ egy fantasztikus hely legyen. Ez senkinek sem jutna az eszébe. Ezt figyelembe véve. majd fehér. A születés az anya és a gyermek közötti elszakadást fejezi ki. Szeretnénk. hogy keményen dolgozzunk és elérjünk valamit. Nem akarom kigúnyolni ezt a mentalitást. amit akar. vagy te. Születésünkkor benyitunk egy új szituáció kapuján. Azonban még ezt az időszakot is megtölti a tudatalattink fecsegése. a szenvedés és a halál minden pillanatban jelen van. Utazzunk az űrben. Kérdések merülnek fel. a szenvedés és a halál folyamatát. akik minden kérdésre tudják a választ. de vajon nem feledkezünk el a halál jelentőségéről? Az élet ellentétpárja a halál. A Nap először vörös. ne vágja el a köldökzsinórt. és a kölcsönös felelősség határain belül mindenkinek joga van azt tenni. a levegő csodás. Ez a folyamat szüntelenül ismétlődik. de végül eljön a halál. Még senkinek sem sikerült. és szemünk előtt lassan kibontakozik a fák és a hegyek homályos képe. Vagy a gyermeked hal meg előbb. és ne legyen szegénység. valamint a szenvedés szenvedése.16 A SZABADSÁG MÍTOSZA Fájdalommá válnak. Ne legyenek viták. és kénytelenek vagyunk megválni mindentől. Minden mozdulatunk a születést. az elválás és a magány . A születés. a bölcsesség. a válaszok pedig egyre homályosabbak lesznek. Nem vagyunk hajlandók tudomást venni a halálról. de ez még nem változtat azon. valamilyen formában felmerül bennünk a kérdés: „Mi az élet értelme?" így is válaszolhatunk: „Mi nem az élet értelme? Minden maga az élet. de nem tudjuk. a szenvedést és a halált fejezi ki. Szeretnénk megállítani az időt. hogy fenntarthassuk ezt az új helyzetet az életet. amikor a gyermeke megszületik. gazdagok és boldogok. az embereknek elállna a lélegzete. De mi a létezés célja? Mit próbálunk elérni az életünkben? Néhányan úgy vélik. hogy az élet értelme az. hogy sohase legyen vége a hajnali napfelkeltének. A mindent átható szenvedés az általános elégedetlenség. Gondolkodtunk már ezen? A halál üzenete fájdalmas. Sokak szerint az élet célja az. Legyenek olyan tudósok. ha nem vesszük figyelembe a születés. végül mindent beborít a ragyogó napsütés. ha valaki igazán ragaszkodik az élethez. egy olyan demokráciát. De muszáj. Ahogy telik az idő. a tanulás és a legmagasabb szintű technológia székhelye. érjük el a megvilágosodást. ennek a ragyogó ígéretnek. mint amikor a napfelkeltében gyönyörködünk. A buddhista hagyomány a szenvedést három kategóriába sorolja: a mindent átható szenvedés. hogy az élet értelme maga a létezés. hogy minden energiánkkal magasabb célok megvalósítására törekedjünk. és osszuk meg másokkal. Ahogy a Nap emelkedik a horizonton. Legyünk kifinomultak. Mondhatnánk azt is. akik tudományos alapon megmagyarázzák. kitalált életcéljaink és a szuper-civilizáció mind hasznavehetetlenek. Lehet. a megvilágosodás.

és gyötör bennünket a magány. mint egy önmagát védelmező. nem számít. Egyedül vagyunk. Ez ké- . Nem lehet visszacsinálni semmit. hogy születésünk csupán főpróba volt. A köldökzsinórt már rég elvágták. Nem mondhatjuk. A léthez való ragaszkodás eredményeképpen olyanok vagyunk. A bizonytalanság és a mulandóság ténye elkerülhetetlenül fájdalomhoz vezet. görcsös izomköteg. A mindent átható szenvedés az agresszióból eredő általános frusztráció.16 A SZABADSÁG MÍTOSZA fájdalmát jelenti. Lehetsz udvarias vagy faragatlan. látszólag boldog vagy boldogtalan.

mert múlt éjjel nem aludtam eleget. Gyakran érezzük. amit titokban kell tartani. hogy létünk némiképp terhes. A szenvedés három típusa szüntelenül követi egymást az életünk során. hogy mennyire érezzük magunkat boldognak. Alapjában véve nem számít. Számtalan kötelesség nehezedik a vállunkra. és nem akarunk szembekerülni azzal. mikor fogunk legközelebb hibázni. Egy szállodában kellene megszállnod. Ez azt jelenti. hogy az ember felismeri. de a dolgok nem úgy sülnek el. de becsapnak. nincs önbizalmunk és negatív kapcsolatok gyötörnek bennünket. de mégis érezzük a fenyegetést. valamint az őrület és a józanság érzései szüntelenül váltakoznak. keményen kell dolgoznunk és elismerésre vágyunk. hogy feketén váltasz be pénzt. Eltervezed. és ez okozza a változás szenvedését. mert dühösek vagyunk és megpróbálunk elrejtőzni. Ez az érzés még akkor is a boldogságunk útjában áll. amitől félünk. mert szabadnak gondoljuk magunkat." De ennek a mentegetőzésnek nincs létjogosultsága. milyen jól fogod érezni magad. És ez még csak a kezdet. Tartunk a leleplezéstől. és amiben nem hibázhatunk. Megpróbálunk úrrá lenni a fájdalmon. de a pénzed vészesen fogy. és még elrontanék valamit. Haragszunk azokra a megnevezhetetlen belső érzésekre. Valami piszkál bennünket. megütjük a lábunkat. Elhatározod. Kórházban ápolják. Mindennek a tetejébe a körülményeink miatti örökös aggódástól feké-lyünk alakul ki. ha gazdagok vagyunk. Nem hangzik logikusan. hogy terhet cipel a hátán. Nem részesülsz túl szívélyes vendéglátásban sem. A szenvedés folyamatosan megjelenik és eltűnik. Miközben az orvoshoz rohanunk. A kórházban fekvő barátod pe-" dig valamilyen okból . Elhatározod. azonban még mi magunk sem tudjuk. Nem kell többé lépést tartani önmagunkkal. de ettől csak még jobban fáj. Természetesen megpróbálhatnánk „racionálisan" megmagyarázni ezt az érzést: „Ma nem szeretnék nehéz feladatokat kapni. amit a nemkívánatos helyzetek hatására tapasztalunk. semmiben sem szenvedünk hiányt. ami elől szüntelenül megpróbáljuk elbástyázni magunkat. A harmadik a szenvedés szenvedése. ahogy képzelted. Vigyáznunk kell. bármi is legyen az. egy ellenséggel kell szembeszállnunk. féltjük a területünket. hogy a fekélyünket kezeltessük. nehogy hibázzunk. „Bárcsak megszabadulnék ettől a gondtól! Akkor megnyugodnék és szabad lennék!" Ez a sarkalatos fájdalom számtalan formában jelenik meg. figyelnek minket. Néha úgy érezzük. és sok barátunk van. Életünk minden pülanatát áthatja a szenvedés. Ez maga a fájdalom. Először a mindent átható fájdalom jelenik meg. a családja pedig nagyon aggódik érte. Furcsán érzem magam. mintha a teher eltűnt volna.20 A SZABADSÁG MÍTOSZA A szenvedés 20 nyelmetlenséget okoz. Elveszítjük egy barátunkat. Végül pedig szembe kell néznünk a szenvedés szenvedésével. Mindenki jól tudja. Valami. Már eleve bizonytalanok vagyunk. Újra és újra a vállunkra kell vermi terhünket. Félünk attól. hogy elronthatunk valamit. amit nem lehet megnevezni. Ez mind-mind szenvedés. mégis óvatosak és dühösek vagyunk. hogy Párizsba utazol üdülni. A mindent átható szenvedéshez járul a változás szenvedése. Azonban a fájdalom és az enyhülés. hogy van valami. amiket nem szeretnénk nyilvánosságra hozni. A Párizsban élő régi barátod balesetet szenved.

A filmkockákat nagy sebességgel játsszák le. Nem csinálhatunk úgy. Félünk attól. és már alig várja. A mindent átható szenvedés. megteremtjük a folytonosság és a szilárdság illúzióját. Ezek a felvillanások csupán az adott pillanatban léteznek. Teljesen kétségbeesel. Ide-oda járkálsz a repülőtéren. hogy az ego nem létezik szilárd valóságként. hogy meghaljunk. mint egy pillanatnyi megkülönböztetés. Csak a mulandóság megértése adhat esélyt arra. mulandó és állandóan változik. mintha tökéletesen boldogok lennénk és biztonságban éreznénk magunkat. mintha folyamatosan mozognának. Félünk a leleplezéstől. ezért úgy látjuk. az Örömöt és a biztonságot hajszoljuk. és teret biztosítsunk magunknak az újraszületéshez. Egyre gyorsabban futunk. a gondolatainkat pedig úgy irányítjuk. ami ennek az ellenkezőjét bizonyítja. mint egy film.20 A SZABADSÁG MÍTOSZA A szenvedés 21 elkezd neheztelni rád. Az egót a zavarodottság láncolata teremti. Megértjük. Olyan ez. és el kell hagynod az országot. állandó valóságnak hisszük. A rajtunk kívülálló dolgokhoz való viszony élménye nem más. az Örök változás. Ilyen helyzetek nap mint nap előfordulnak. Ugyanígy az én és az enyém képzetét sem lehet megragadni és megszilárdítani. mert nem beszéled a nyelvüket. A téboly. más néven a lélek (átman) valójában nem létezik. hogy megszabaduljon tőled. akkor életünk egy merő szenvedés (duhkhá) lesz. Ezáltal képessé válhatunk értékelni az élet teremtő folyamatát. Az állandó és szilárd én érzete csupán illúzió. Az első lépésben észleljük. de ez csak újabb szenvedést zúdít a nyakunkba. hogy csupán a mi elképzeléseink tették szilárddá. Senki sem képes megragadni a jelen pillanatot. így működik az ego. a változás szenvedése és a szenvedés szenvedése sohasem szűnik meg. A fájdalom állandó társunk az életben. egy elsuhanó gondolat. Ez pedig bebörtönzi az embert. mert szilárdnak tűnő világunk folytonosságát állandóan hézagok szakítják meg. Az ént és a mást szilárd. Az éntelenség Arra törekszünk. Az ügyintézőkkel pedig nem tudod magad megértetni. hogy biztosítsuk magunknak a boldogságot. Ha az örökkévalóságot. mert már tova is tűnt. Ha elég gyorsan hozzuk létre ezeket a múló gondolatokat. a halál és az újraszületés végtelen körforgása. Minden vágyad az. Ez a törekvés azonban eleve kudarcra van ítélve. Izgatottan számolod az eltelt perceket és órákat. hogy hazautazz. Az éntelenség megértésének két szintje van. hogy alátámasszák ezt az elképzelést. és eltakarjuk a szemünket a mulandóság tényének felismerése elől. Levonjuk azt a . Életünket a rajtunk kívülálló dolgokhoz fűződő viszony határozza meg. A vízumod aznap jár le. A fájdalom nagyon valóságos. hogy megszökjünk a fájdalom elől. Az ego. de a rossz idő miatt az összes járatot törölték. az agresszió és a ragaszkodás fellobbanásainak láncolatát nevezzük énnek.

Akkor lehetőség nyílik arra. A születés és a halál sem létezik. a figyelőt és a megfigyelés tárgyát. Ezzel viszont létrehoztuk az énnélküliség elméletét. Lehet erről olvasni és gondolkodni. Ez nem más. de vajon akkor is képesek vagyunk megőrizni ezt a közömbösséget. hogy a szenvedés nem létezik. ez viszont egy újabb viszonylagos fogalmat hoz létre. aki ezeknek a tanúja lenne. mint szánalmas menekülés. mivel nincs szenvedést tapasztaló én. mert a dolgok szüntelenül változnak. Teljes ízében tapasztalunk minden jelenséget. mivel megszűnik az üres filozófiai okoskodás. a születést és a halált. Történjen bármi. . Meg kell válnunk minden viszonyítási ponttól és azzal kapcsolatos elképzeléstől. egy elmélet. A második szinten keresztüllátunk ezen a felfogáson. amikor mi magunk szenvedünk? Hát persze. Kezdetben látjuk. Azonosítjuk magunkat ezzel a figyelővel. a szenvedés. Jelen van a figyelő. A probléma az. A mozgás a végtelen térben zajlik. mivel minden viszonylagos. születés vagy halál. ami szerint az állandótlanság révén nincs mibe kapaszkodni. merő spekuláció. És ugyanilyenek a jelenségeken túli. A valódi éntelenség az állandótlanság nemlétét is magában foglalja. Az első szinten úgy érezzük. hogy teljességében tapasztaljuk a szenvedést. és milyeneknek kellene lenniük. hogy a dolgokat megtapasztaljuk. hogy közvetlenül megtapasztaljuk a jelenségek különleges és élénk valóságát. azután elengedjük. Ha valóban megértjük az éntelenséget. hogy nem! A fájdalom sokkalta erő-sebb kicsinyes eszmefuttatásainknál. A mi tapasztalatunk a mulandóságról pusztán a bizonytalanságérzetünk terméke. A következő szinten már nincs érzékelő sem. aki szenvedjen. Ebben az esetben ugyanis a változást tekintjük szilárd létezőnek.20 A SZABADSÁG MÍTOSZA A szenvedés 22 következtetést. Hatalmas tér áll a rendelkezésünkre ahhoz. Az éntelenség nem csupán egy elmélet. hogy nem létezik szilárd én. hogy ha felismerjük az éntelenség. Gyenge érv lenne az. Öröm vagy szenvedés. hogy az ego nem létezik. Az éntelenség elméletét gyakran használták arra. Az éntelenség érzékelésének hiánya lehetővé teszi. aki az éntelenséget tapasztalja. aki az éntelenséget felismeri. és megválunk a figyelőtől is. A valódi éntelenség az éntelenség elméletének hiányát jelenti. nem avatkozunk bele. hogy a viszonylagosság felismeréséhez szükség van egy érzékelőre. A mulandóság valójában nem működik. a szenvedés és a halál valóságát elhomályosítsák. a születés és a halál tényét. Mellőzzük a filozófiai burkot és azokat az érzelmi magatartásformákat. az csak a te illúziód!" Ez alaptalan agyszülemény. Legyenek azok édesek vagy keserűek. amelyek a dolgokat kellemesnek vagy szépnek tüntetik fel. és fenntartjuk létét. hogy a születés. Az üresség (súnjatá) filozófiáját gyakran eltorzítják a következő elmélettel: „Nincs én. aki tapasztalatai által igazolja ezt az elméletet. tökéletes tapasztalatot szerzünk róluk. hogy létezik valaki. hiszen nincs. hogy milyenek a dolgok. A mulandóság elméletéhez se ragaszkodjunk. Később azt is megértjük. azzal elvágunk minden elméletet. hogy azért nincs én. vagy azok határain belüli egységet valló „minden egy" teóriák. könnyedén beleeshetünk abba a tévhitbe. Kit érdekel a problémád? Ha szenvedsz.

A Rabság Fajtái . hogy kreatívan cselekedjünk. II. a mulandóságban folytonosság. de ha látásunk kitisztul és felismerjük saját énnélküliségünket. akkor felfedezhetjük. a kihívások pedig esélyt adnak a rögtönzésre. Ez a transzcendentális öröm. Furcsán hangzik. hiszen az élet lehetőséget jelent arra.20 A SZABADSÁG MÍTOSZA A szenvedés 23 Sohasem esünk csapdába. az énnélküliségben pedig szilárd létezés rejlik. az elméleteken vagy a félelmen alapszik. folytonosság és létezés azonban nem a fantázián. hogy a szenvedésben öröm.

az egész törekvés értelmét veszti. ezért továbblépünk.A kozmikus tréfa 29 A kozmikus tréfa Ha meg akarjuk haladni az ego törekvéseit meg kell értenünk. A szilárd létezésünk igazolására irányuló törekvés nagyon fájdalmas. Ez a megkülönböztetés az ürességből ered.. így tudjuk csak bizonyítani. De még ez sem elég. a zéró. És minden egyes igazolást egy újabb igazolással kell alátámasztanunk. miképpen építjük fel az én-enyém képzetét. A zéró meghatározásához meg kell teremtenünk az egyet. hogy szilárd létezésünket bizonyítsuk. egészen a végtelenségig. A kezdet a független. Ez a szamszára.. Lehet. a létezés igazolásának ördögi körforgása. Ennek az oka pedig a bizonytalanság: Létezünk vagy nem? Ez a bizonytalanságérzet arra ösztönzi az embert. Át kell látnunk. Szüntelenül arra törekszünk. hogy csak a zéró és az egy létezik. Megpróbálunk találni egy tőlünk független viszonyítási pontot. hogy saját létének bizonyítékait kutassa. Megteremtünk egy hátteret. és egyre távolabb merészkedünk. Ha viszont őszintén visszatekintünk a múltba. hogy egy hatalmas beugratás áldozatai vagyunk? A beugratás ebben az esetben az én és a más szilárdságának érzete. és amivel kapcsolatba léphetünk. egy alapot. amitől különállónak érezhetjük magunkat. hogyan próbáljuk igazolni önnön létezésünket saját kivetítéseink segítségével. hogy a zéró létezik. Szüntelenül kicsúszik alólunk az általunk . hogy egyre tovább haladhassunk. Megakadtunk azon a ponton. önmagában létező nyílt tér. egy szilárd tényezőt.

Megpróbálunk megmenekülni a haláltól.biztonságosnak és végtelennek hitt talaj. és azon nyomban hozzáépítünk a talajhoz. hogy ismét végtelennek tűnjön. Biztonságban .

Az érzékelés ebben az esetben az . de az újból kicsúszik alólunk. ami azonos az ego kialakulásával. vagyis megszilárdítani a tér élményét. ami abból a félelemből fakad. intelligens természetéről. hogy mi magunk is szilárd létezők vagyunk. a vágy és az agresszió. Állandó fenyegetést jelent számunkra az én nemlététől. A nem-tudás ebben az esetben nem valamiféle ismerethiányt vagy butaságot jelöl. A következő lépésben megpróbálunk elfoglaltságot találni magunknak. hogy talajt hozzunk létre. A harmadik szinten az ego három stratégiát alakít ki.30 A RABSÁG FAJTÁI A kozmikus tréfa 26 érezzük magunkat a látszólag szilárd talajon. Ezeket az impulzusokat az érzékelés irányítja. Nem veszünk tudomást a tér nyitott. Ezért megkíséreljük megfagyasztani. Amikor tudati tapasztalataink folyamatában rés támad. Különbséget teszünk a saját létezésünk és a saját kivetítéseink között. Ezt formának. hiszen már van egy talaj. egy olyan kényelmetlenségérzés. amire az összes többit feleslegesen ráépítettük. Inkább egy átverés áldozatainak érezzük magunkat. könnyed. hogy saját kivetítéseink nem igazolják létünket. Nem is akarok gondolni rá. Ez a második szkandha. hogy kételyeink igaznak bizonyulhatnak. ezért egy újabb bővítményt kell hozzáépítenünk. Szeretnénk megkapaszkodni valamibe. egy kozmikus vicc. ha tényleg nincs én? Még belegondolni sem merek!" Szeretnénk fenntartani a szilárdság érzetét. ez megzavar bennünket és nem akarjuk elfogadni. A látszólag rajtunk kívül létező dolgok megszilárdításával biztosítjuk. az ego-nélküli állapottól való félelem: „Mi lesz. Próbáljuk meg pontosabban megérteni az én és a más megszüárdításának folyamatát. hogy nincs is szilárd én? Ez a lehetőség ijesztő. hanem az önfejűséget. mi nem találjuk viccesnek." Ez egy elvont paranoia. hogy eltereljük a figyelmünket a magányról. de az egyedüli rendelkezésünkre álló nyersanyag a tér. vagy alapvető nem-tudásnak nevezik. Szüntelenül arra törekszünk. Nem vesszük észre. Saját biztonságunk érdekében talajt próbálunk létrehozni. miközben tetteink visszahatásai egyre szaporodnak. Félünk. Ez a karmikus láncreakció kezdete. hogy az egész folyamat úgy ahogy van felesleges. Ezek a közömbösség. megkülönböztető gondolkodáson alapul. Ebben segítséget nyújt az. nyitottá és én-mentessé válunk. Az első szkandha az ego megszületése. Oly módon próbáljuk létezésünket folyamatosan bizonyítani. és egy pillanatra hirtelen éberré. és kapaszkodóra sem volt szükségünk. az érzés. hogy kivetítéseinket szilárd dolgoknak érezzük. akkor gyanú ébred bennünk: „Mi lenne. hogy elfoglaljuk magunkat. Soha nem fenyegetett a lecsúszás veszélye. A buddhizmus elmélete szerint az ego egy öt lépésből álló folyamatként jellemezhető. amelyeknek segítségével saját kivetítéseihez viszonyulhat. Nincs szükségünk arra. ha megismerkedünk az öt szkandhával. A karma a relatív. A végső megza-varodástól és kétségbeeséstől való félelem alkotja a kar-mikus láncreakciók forrását. Persze. Ez valójában egy vicc. ha rájönnék. Hirtelen felismerjük az énnélküliséget. az ego nemléte.

Szükség van egy aktív és hatékony mechanizmusra. Szakadatlanul ugrálunk az egyik gondolattól a másikig. az ötödik szkandha. hogy el kell üldöznünk a tulajdonunkat vagy az élelmünket fenyegető tényezőket. Ezeknek az összessége hozza létre azokat az álomvilágokat. Gondolatainkat azért nevezhetjük neurotikusnak. az ego hadseregének tábornokai. Azonban ahogy megjelenik a szegénység. Az egyik fénypontot a tudatalatti gondolatok és az álmodozás kapcsolja össze a következővel. Az érzékelés hivatalos jelentést küld a központnak arról. Az ego hadseregét az állandóan mozgásban lévő gondolatok alkotják. ami a dolgokat fogalommá szűkíti és elnevezi. Az agresszió. Félünk attól. elkezdjük őket csoportosítani. A tudatosságot érzelmek és rendszertelen gondolati sémák alkotják. ezért úgy érezzük. különösképpen a gondolati folyamatokkal. ami a legkönnyebben hozzáférhető. Azzal kezdjük. A nem-tudás. az érzés. Ez a negyedik szkandha. ami az adott pillanatban történik. Mostanra már hihetetlen mennyiségű különféle folyamat zajlik bennünk. A harmadik stratégia az agresszió. Próbálunk egyre gyorsabban rohanni. így képesek vagyunk bármilyen helyzetet egy újabb módszer kidolgozásával manipulálni. Mivel oly sok dolog történik. és a magunkévá tenni a dolgokat. A közömbösség esetében érzéketlenné tesszük azokat az érzékeny területeket. Területünket egy radarrend-. A második módszer a vágy. Az öt szkandha kialakításának célja az. hogy táplálékot szerezzünk és megvédjük önmagunkat. 30 . Ez szintén a szegénység élményén alapul. vagy fogalom. amelyek fájdalmat okozhatnak nekünk. az impulzus és az érzékelés mind ösztönös folyamatok. Olyan ez. különböző dobozokba rakni és felcímkézni. hogy elbarikádozzuk magunkat saját lényegnélküliségünk igazsága elől.A kozmikus tréfa A RABSÁG FAJTÁI 27 öntudatot jelenti. szüntelenül ide-oda száguldanak és egymásba gabalyodnak. hogy nem leszünk képesek életben maradni. mintha egy csapásra akarnánk egy nagy falat ledönteni. melynek neve tudatosság. az értelem és a tudatosság. Az öt szkandha a nem. A meditációs gyakorlat az érzelmekkel és a gondolatokkal kezdődik. Ez olyan lenne. mint a mágnes. vagyis arra a képességre. az érzés. Az ego következő szintje tehát az értelem. Ez a gyorsulás az agresszivitás egyik formája. melynek neve: érzékelés/impulzus. szerrel őrizzük. amelyekben tevékenykedhetünk. Megpróbáljuk megragadni. Hivatalossá tesszük a dolgokat. Ehelyett inkább téglánként próbáljuk meg lebontani a falat. Mi--nél jobban eluralkodik rajtunk a fenyegetettség lehetőségének érzése. a másikban már szexuális fantáziák. A meditáció gyakorlata által keresztülláthatunk ezen a barikádon. az érzékelés/impulzus. mert rendszertelenek. Ez az ego kialakulásának utolsó fázisa. Az ego megalapozásához azonban még szükség van az értelemre. Az érzelmek az ego fénypontjai. általában nem sóvárgunk semmi után. De a játéknak még mindig nincs vége. Páncélinget öltünk magunkra. annál kétségbeesettebbek a reakcióink. az éhség és a tehetetlenség érzete. De nem dolgozhatunk rögtön az alapvető nemtudáson. Ha elég gazdagnak érezzük magunkat. a vágy és a közömbösség alkotják a harmadik szkandhát. ami az ego ösztönös és intellektuális működését összehangolja. Az egyik pillanatban vallásos gondolatok árasztanak el bennünket.tudás/forma. ami először a kezünk ügyébe kerül. vagy a pénz miatti aggodalom. Ezeket a fantázia-világokat az írások a hat világként említik. kinyújtjuk a csápjainkat. és megpróbálunk megragadni valamit.

Félünk megválni ettől a biztonságérzettől és a szórakozástól. Nem merünk kilépni a nyitott térbe. szilárd. megváltozott tudatállapotok minden fajtáját létrehozhatjuk és megtapasztalhatjuk. vagy vizualizál. mit kezdjünk vele. Ezzel a gyakorlattal nem azt a konkrét helyet akarjuk megteremteni. Ehelyett úgy érzi. egyfajta meditativ elmélyülés. valóban drámai eredményeket érhetünk el. az irigy félistenek. ő vizualizál. Lehet. Emberi lényekként egy nap leforgása alatt az összes létállapot uralkodó érzelmeit képesek vagyunk megtapasztalni. ami egyébként mélységesnek is tűnhet. Az ilyen meditáció óriási felkészüléssel. s ő ismételgeti a . ami gyakran biztonságot és örömet nyújt. hogy zavartalanul szórakoztathassuk és elfoglaljuk magunkat. hogy valaki egy meditációs technikát gyakorol. A felébredés állapotának lehetősége nyugtalanító számunkra. Megszokott sablonokba kapaszkodunk. A hat birodalom a következő: az istenek. nehogy nyitott és tágas tudatállapotba kerüljünk. az emberek. a megszokott vágyak és kívánságok fenntartásával. a nemléttől való végső félelemmel. az állatok. Abban az értelemben beszélünk birodalmakról. ami az egón. Az öntudatos elme törekvései által az ún. mivel a zavarodottság ismerős talajt biztosít számunkra. Elfoglaltságunkká tesszük a zavarodottságot és a szenvedést. mert nem tudjuk. sokkal inkább saját öntudatunkat. Erre azért van szükség. az istenvilág büszkeségétől egészen a poklok őrületéig. a szellemi materializmus szemléletén alapul. amelyekkel önmagunkhoz és környezetünkhöz viszonyulunk. amibe belesüppedhetünk. ahol élhetünk. Az ilyen meditációs gyakorlatok során a meditáló tudata egy bizonyos tárgyon időzik. úgymond önfejlesztéssel kezdődik. De ezek az élmények olcsó utánzatok. Lehet. mint az előre gyártott műanyag virágok. Az öntudat pedig ismét megerősíti a meditáló létét. Ennek ellenére az ember személyisége rendszerint egy adott birodalomban gyökerezik. az éhes szellemek és a poklok világai. Ez a birodalom ellát bennünket a zavarodottság egy bizonyos fajtájával. Az istenek világának alapvető elfoglaltsága a tudat rögzítése. Ezeket az érzelmi magatartásformákat fogalmi magyarázatok és az ésszerűsítés színezi és erősíti. Ebben az esetben a gyakorló nem mélyed el tökéletesen a vizualizációban vagy a mantrában. Elbűvöljük magunkat az ismerős környezet. egy mantrát ismételget. vagy fizikai és szellemi örömöt é-lünk át. a meditativ tudatállapotba. Ez emellett kiváló elfoglaltságot is jelent. A meditáció tárgyát. elmélyültnek tűnő tudatállapotokat.30 A RABSÁG FAJTÁI A kozmikus tréfa 28 Elmélyülés A hat létbirodalom a szamszárikus tevékenységek különféle színtereire utal. Ezek a birodalmak elsősorban azokat az érzelmeket jelölik. Ezért a szabadság helyett inkább jobbnak látjuk visszarohanni a cellánkba. Ha sikeresen végezzük ezeket a gyakorlatokat. nehogy szembe kelljen néznünk alapvető bizonytalanságérzetünkkel. nem áttetsző anyagként tapasztalja. hogy a valóság egy bizonyos változatában lakozunk. hogy lelkesítő látomásokat vagy hangokat tapasztalunk.

Azután hirtelen a fájdalom és az öröm eggyé válik. és a remény. Az írások a selyemhernyó példáját említik. Ez a zavarodottság abszolút. úgy erősödnek a kötöttségek is. és ez éltet bennünket. Én végzem ezt a gyakorlatot. a vagyonnak. Ez pedig megint csak az öntudat fejlesztése. a szépségnek. mert eggyé váltunk az egóval. Elpusztítja az együttérzést. hogy elértük a folytonos szellemi vagy anyagi boldogság állapotát. kik vagyunk és mit csinálunk. Más szóval. Az istenek világát a remény és a félelem elveszítése jellemzi. az ego elveszítette intelligenciáját. hogy lassan elveszítjük azt a pontot. Az ilyen mértékű boldogság eléréséhez mindkét esetben szükség van arra. A fájdalom a végső kiábrándulásból ered. világi törekvésekre is vonatkoztathatjuk. sikerrel jársz. és megpróbáljuk kihozni a legjobbat az adott helyzetből. Még az élet legbizar-rabb helyzetei is mennyeinek tűnnek. ki az. egy szellemi atombomba.A kozmikus tréfa A RABSÁG FAJTÁI 29 mantrát. Nagyon valószínű. hogy amit elértünk. amit látunk. de ugyanakkor vakációnak tekintünk minden lépést az úton. a kommunikációt és a lehetőséget arra. A két véglet közötti ingadozás hatalmas feszültséget teremt. Folytatjuk kalandos utunkat a végső cél felé. Ezt anyagi és szellemi célok tekintetében egyaránt el lehet érni. Mindig újabb és újabb láncokkal kötözik meg magukat. Boldogságunk bizonytalanná és rendszertelenné válik. Az istenek világa önmagában nem nyomorúságos. Azt gondoljuk. Ha világi célok elérésére törekszünk. A karmikus visszahatások azonban különféle nyugtalanító 30 . és bekövetkezik az a meditatív állapot. Az istenek egyre jobban belebonyolódnak saját világukba. a nem-tudás legmélye. amelynek során az egón időzünk. Többé már nem tudjuk. Az egyik pillanatban azt gondolod. nem fog örökké tartani. végül üdülés lesz. hogy az igazi szellemi utat öngyilkos módon materializmussá torzítják. végső állapota. szellemileg és fizikailag egyaránt. micsoda eredmény! Az öröm áthat bennünket. Ahogy gyakorlásuk fejlődik. akkor először a boldogságot keressük. a hírnévnek. amit azok a selyemszálak fojtanak meg. a másikban pedig eluralkodik rajtad a kudarctól való félelem. A kudarctól való félelem és a nyerés reménye á tetőpontjára hág. Ez a szemlélet minden esetben az örömöt és az ego fenntartását helyezi a középpontba. hogy ezt a végső megvilágosodásnak. amelyeknek a közös jellemzője az. Ez egy nagyon erőteljes állapot. hogy kitörjünk az ego rabságából. De egy hirtelen megrázkódtatás hatására rádöbbenünk. A törekvésből először egy kaland. vagy az Istennel való egyesülés örökkévaló állapotának véljük. Ebben a pillanatban minden. A sikert és a kudarcot oly nagyra tartjuk: „Most végem van!" Máskor pedig: „Most elértem az életem célját!" Végül olyan izgatottak leszünk. aki kutat. amin reményeink és félelmeink alapulnak. Micsoda áttörés. Azután azonban elkezdjük élvezni magát a boldogságra való törekvést. hogy elfelejtsük. Félúton az abszolút boldogság és kényelem eléréséhez vezető úton feladjuk a törekvést. Megpróbáljuk csábító céloknak szentelni az életünket: az egészségnek. és mi a cél. Megpróbáljuk fenntartani az elért örömteli állapotot. Az istenek birodalma óriási küzdelem eredményeképpen valósul meg. Eddig csupán néhányat említettünk az istenvilágok sajátosságai közül. gyönyörűnek és szeretetteljesnek látszik. Az istenek materializmusát az ún. az erénynek stb. és ebbe lassan belefeledkezünk. Ezek a törekvések a kivételes szellemi és testi örömökre irányulnak. amiket ő maga szőtt. Többé nem kell törődnünk a reménnyel és a félelemmel. valamint a félelem alkotja. A kellemetlen és agresszív dolgokat is gyönyörűnek tapasztaljuk. Ez a fajta gyakorlás az ercén alapul.

Úgy érezzük. ami szó szerint szüntelen körforgást vagy örvényt jelent.A kozmikus tréfa A RABSÁG FAJTÁI 30 helyzeteket teremtenek. Egy ponton elkezdünk kételkedni az öröm folytonosságában. Hirtelen düh ébred bennünk. és egy másik létállapotba kerülünk. vagy azt az embert. mert nem maradhatunk Örökké az istenek világában. aminek következtében megváltozik a világhoz való viszonyunk. A zavarodottság óceánja vég nélkül. Amikor a karmikus visszahatások kétségbeejtő helyzeteket teremtenek számunkra. Átkozzuk önmagunkat. becsaptak minket. 30 . az egész folyamat mélyen kiábrándítóvá válik. körbe-körbe forog. ami miatt el kell hagynunk ezt a birodalmat. Átkozzuk azt. Ezt nevezik szamszá-rának. aki az istenek világába juttatott minket. A becsapottság érzete dühöt és csalódást vált ki belőlünk.

Annyira azonban nem elővigyázatos. Akkor színre lép. mivel mindenkit az ellenségének tart. hogy önmagát másokkal összehasonlítsa. és észrevesz minden rejtett szögletet. Ennek érdekében figyelniük kell. hogy megtervezhesse az útját. Az aszúra mentalitású ember egyetlen gondolata az. én és önmagam" . amiket az adott helyzet közvetít felé. hogy leleplezze az ellene irányuló cselszövést. hogy ki az ellenfele. ezért óvatosságból mindenhová bekukkant. és szemtől szemben küzd. más néven az aszurák világa.38 A RABSÁG FAJTÁI A paranoia A következő birodalom az irigy félistenek. hogy valaki ellen mindig küzd. Ha nem segítesz neki. Az aszúra mentalitást a széllel és a gyorsulással szokták összefüggésbe hozni. hogy megőrizze biztonságát és egyre nagyobb dolgokat érjen el. Azt gondolod. az üldözési mánia. ugyanakkor nem bízik azokban az üzenetekben. ami védekező jellegű büszkeséget vált ki. hogy felkészüljenek és a gyakorlatba ültessék át tetteiket. önzőnek tart majd. elkerülve az összes támadási felületet. Szüntelenül többet és többet próbálnak megvalósítani. de valójában a hátad mögül tekint rád. Az aszúra mentalitás igen intelligens. Ha megpróbálsz segíteni egy aszúra mentalitással rendelkező embernek. Hajlandó bármikor a nyílt színen küzdeni. hogy szemtől szemben kommunikálsz vele. Ehhez viszont szüksége van viszonyítási pontokra és irányjelzőkre. Meg kell határoznia. abban az értelemben. Ha pedig mindkét lehetőséget elétárod. én és a barátaim. és ha cselszövést fedez fel. és fel kell mérnie. hogy elbújjon vagy álcázza magát. Kifejlődik bennük egyfajta hamis spontaneitásérzet. Szüntelenül arra törekszik. vagy a területe megsértésének fogja tekinteni. akkor ő ezt elnyomásnak. Semmit sem hajlandó elfogadni vagy megtanulni másoktól. Az ilyen típusú emberek mindent azonnal akarnak elérni. és azt mondja. azt gondolja. mennyit haladt előre. Nincs idejük arra. Az életében felme ri vágy 39 rülő helyzeteket játéknak tekinti. hogy csak a saját kényelmeddel törődsz. . „Ők és én. ha problémája támad. Minden sarokban veszélyt sejt. Bár előlép és szembenéz a helyzettel. hogy elkerüljenek minden lehetséges buktatót. melynek uralkodó érzelme a paranoia. Minden előkészület nélkül cselekszenek. ezért figyelmen kívül hagyja ezeket. vagy vél felfedezni. hogy bolondot akarsz csinálni belőle. Ez a fokozott paranoia kivételes hatékonysággal és pontossággal párosul.ezek a fogalmak határozzák meg a gondolkodását. és tévesen szabadnak hiszik magukat.

Mohamedről vagy más történelmi személyekről. Krisnáról. akik nem ütik meg a mi mércénket. amelyben mi is sikerekre vágyunk. Az emberek álmodozásaik során gyakran azonosítják magukat híres politikusokkal. hogy elérjük ugyanazt. Ennek ellenére próbálkozunk. és mi is szeretnénk olyanok lenni. Az nem ennyire szelektív és intelligens. ami arra ösztönöz.A vágy A vágy az emberek világának legjellemzőbb elfoglaltsága. jól élnek és megszerezték azokat a dolgokat. Amikor olyan emberekről hallunk. Szeretnénk magunkhoz vonzani a legélvezetesebb. Ez különbözik attól. Megvan a saját elméletünk és stílusunk. Állandóan a kellemes dolgok hiányától szenvedünk. A vágy ebben az értelemben egy szándékos megragadást jelöl. akik eredményeik révén hatalmas jelentőséggel bírnak számukra. Mindenben a megfelelő egyensúlyra törekszünk. Ez egy becsvággyal ötvözött irigység. egy mitológiai hős. Szeretnénk ezt a személyt a birtokunkba venni. jobb eredményeket értek el azon a területen. akik figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkeznek. saját magunkat pedig jelentéktelen figuráknak tekintjük. amelyeknek mi magunk híján vagyunk. Ez a hősies szellem abból fakad. ami a veszteség és a szegénység érzéséhez vezet. Ha gazdagságra vágytak. Mi is olyanok szeretnénk lenni. Azonban nem érezzük magunkat elég erősnek vagy vonzónak ahhoz. legkifinomultabb és legcivilizáltabb helyzeteket. nagyon intelligensek. Az embervilág lényege a magas ideálok elérésére való törekvés. Elítéljük és bíráljuk azokat. amire csak vágyhat az ember: a hírnevet. könnyedén hozzájuthattak. Fel akarjuk építeni a legnagyobb történelmi emlékművet. az ettől különböző dolgokat pedig elutasítjuk. Elbűvölnek bennünket azok az emberek. akik a mi stílusunkat testesítik meg. Ha a két világot összehasonlítjuk egymással. de legalább ugyanolyanok. mint ők. mert óriási hatalmuk volt a többi ember felett. festőművészekkel. amit a példaképünk elért. Ennek a világnak a lakói gyakran látomásokat élnek át Krisztusról. aki nagy hatással van ránk. zenészekkel. Ez lehet egy történelmi alak. mint ő. vagy egy olyan jelenkori személy. ahogyan az aszúra birodalom lakói megpróbálják magukhoz vonzani vágyaik tárgyát. akkor fontos személyeknek tartjuk őket. Buddháról. az emberek birodalmát nagyon fejlett szelektivitás és aprólékosság jellemzi. amelyekért mi is küzdünk. hogy elbűvölnek bennünket azok a tulajdonságok. Nagyon sokra vitte az életben. tudósokkal és így tovább. Ez gyakran kritikus hozzáállást eredményez másokkal szemben. . Ha nem is jobbak. államférfiakkal. Hősies szellemmel törekszünk emlékművek állítására. Ez nem csupán irigységet jelent. amelyben a logikusan gondolkodó tudat mindig a boldogság megteremtését célozza meg. Ez gyakran párosul az elmúlt dolgok utáni sóvárgással. Úgy érezzük. költőkkel. kifinomult ízléssel rendelkeznek. hogy erőfeszítés nélkül birtokunkba vegyük vágyaink tárgyait. a hatalmat és a bölcsességet. Ezek a híres személyiségek mindent magukhoz vonzottak. hogy kizárólag az örömteli dolgok elérésével biztosíthatjuk kényelmünket és boldogságunkat.

az elégedettségérzet zsákutcájában. vagy logikus tudat annyira erőssé válik. Az értelem működése az emberek világában a legerősebb. és az életük során történt jelentős eseményeket. A szenvedés folyamatosan azokra a törekvésekre emlékezteti őket. hogy az embereket teljesen elbűvölik az új helyzetek megteremtésének lehetőségei. amilyennek mások látnak bennünket. Kisebb az esély a gondolati történésekre. A másik öt világ lényei találnak valami elfoglaltságot. hallucinációkat és álmokat teremtünk. sem kihívásnak. hogyan alszanak és így tovább. Oly sok mindent összegyűjtöttünk az elménkben és oly sokat tervezgettünk már. hogyan beszélnek. A tudatalattiban raktározott dolgok szüntelenül a felszínre törnek. amelyek magából a szenvedésből erednek. sokkal erősebben. Az emberek esetében sokkal erőteljesebb a gondolati tevékenység. de mégis lényeges különbségeken alapulnak. gyakran megdöbbenve látjuk magunkat olyannak. vagy megnézünk egy rólunk készült felvételt. vagy kínosnak tartjuk. mivel az élményeik olyan erősek. hogy képtelenek vagyunk bármit is megtanulni. a tanulásra és a műveltségre. új helyzeteket hajszolnak. amihez kötődhetnek. amelyek alapján a lények a mindennapi életük során önmagukhoz viszonyulnak. hogy a hatalmukba kerítik és elbűvölik őket. különféle idézeteket. Ezáltal a tudatot teljesen megtöltik a gondolatok. A butaság A különféle birodalmak leírásai azokon az árnyalatnyi. Szünet nélkül új ötleteket. Hogyan járnak. az új stratégiákat. ami csak rá jellemző. Olyan idegennek tűnik. Ez a legkevésbé boldog tudatállapot. Mindenki hajlamos arra. hogy kialakítson egy stílust. hogyan olvasnak. Ez meglehetősen különbözik az istenek mentalitásától. Az emberi mentalitás nagy hangsúlyt fektet a tudásra.Folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal és szelektálunk. hogyan esznek. Az istenek birodalmában élők tökéletesen elmélyülnek a boldogság állapotában. . az adott helyzethez kapcsolódó eseteket. Más emberek nézőpontját rendszerint idegesítőnek. ami nagyon mozgalmas és zavarodott. vagy éppen az adott helyzet megváltoztatására törekszenek. Az embervilág lakói beszorultak a csapongó gondolatok óriási közlekedési dugójába. mivel az emberek a szenvedést nem tekintik sem elfoglaltságnak. Ezzel szemben az emberek nem találják meg ugyanezt az elégedettséget. valamint a bölcsesség és az információk minden fajtájának felhalmozására. hogyan írnak leveleket. hogy a tudatunkban egy pillanatra sincs nyugalom. Amikor kazettáról hallgatjuk vissza saját hangunkat. mint a többi világ lakóinak lelki alkata. mint a többi világban. ami létrehozza a vágyak soha véget nem érő láncolatát. Az intellektuális. így azután megpróbálják megragadni az új ötleteket. Annyira el vagyunk foglalva a gondolkodással. és ami kielégíti őket. Ez egy határozottan intellektuális birodalom. Az irigy félisteneket pedig teljesen megrészegíti a versengés szelleme. Szüntelenül kutatnak. Az emberi mentalitás kevésbé büszke. terveket.

Az állati tudatlanság hatása alatt a lények egy bizonyos módon viszonyulnak önmagukhoz. ha arról van szó. Becsülettel halad előre. és még a hazugságtól sem riadunk vissza. de valójában csak az ösztöneink által diktált irányt követjük. az öntudatot vagy a stresszt. hogy feloldja a feszültséget. akkor az az állatok humora. és felismerjük. Ez a nem-tudás lényegesen különbözik az első szkandha alapvető nem-tudásának zavarodottságától. Ha valaki ránk támad. Az alapvető humorérzék azt jelenti. az poénkodik. hogy nem látják saját magukat. köztük az önámítást is. sem balra. és nem keresünk örökké mentségeket. Ha a humort arra használják. átfogóan látjuk a világot. Ennek még a lehetősége sem merül fel. Megpróbáljuk megkaparintani. Lehet egy titkos vágyunk. hogy igazoljuk önmagunkat. hogy az elvárásaihoz igazodjanak. Az állatvilágot beborító tudatlanság. Inkább élnek süketen és ostobán. olyannyira. Képesek barátságos hangokra és gesztusokra. Ha valami más bukkan fel. a válasz automatikusan jön. hogy saját stílusukat más szemszögből is figyelembe vegyék. hogy még a humort is komoly elfoglaltsággá torzítja. más néven butaság egy halálosan őszinte és komoly mentalitás eredménye. Itt nem szó szerint az állati testben való újraszületésre kell gondolni. és nem tudják. hogy milyennek látjuk az adott játékot. és nem hajlandók arra. Nem néz sem jobbra. Ez a csökönyösség azonban nagyon kifinomult és ügyes formában is megjelenhet. kritizálja ügyetlenségünket és gyenge helyzetkezelésünket. Az ilyen mentalitás hatása alatt állók csökönyösen törnek előre bizonyos meghatározott célok felé. ha valakit megsértünk vagy értékes dolgokat pusztítunk el. hogy ügyesen tudjunk hazudni. ami az utunkba kerül. Nyitottak vagyunk. és nem törekszünk folyton a feszültség enyhítésére. Természetesen megpróbálhatjuk megváltoztatni azt. Tisztán látjuk a dolgokat. hogy elérjen a következő rendelkezésre álló szituációhoz. Az állati mentalitás lényege . Nem viselünk szemellenzőket. kihívás vagy kritika ér bennünket. mások milyennek látják őket. mintha mindig szemellenzőt viselne. Az állatok mentalitása különösen csökönyös. de nevetni nem nagyon halljuk őket. ami valójában nagyon komoly dolog. amit meg szeretnénk valósítani. így amikor akadályokkal vagy zavaró tényezőkkel kerülünk szembe. Eközben mindenféle mentséget agyalunk ki. Az ilyen butaság néha nagyon ravasz is lehet. De az állatok nem mosolyognak és nem nevetnek.Az állatok birodalmára a leginkább az jellemző. Néha játszanak. Az állati mentalitás nagyon komoly dolog. mennyire abszurdak ezek a szituációk. mert nem veszünk tudomást a minket körülvevő világról. Aki öntudatosan barátságos hangulatot akar teremteni a környezetében. Ez a humor inkább egy mankó. amire támaszkodni tudunk. egyszerűen csak ösztönösen viselkednek. akkor megtaláljuk a módját. de a kifinomult humorérzék hiányzik belőlük. és ügyet sem vetünk rá. Az állatok világához a butaság társul. hogy elég agyafúrtak vagyunk ahhoz. nem rejtőzünk barikádok mögé. hogy szabadon viszonyulunk az élet különféle helyzeteihez. Minden áron megőrizzük önbecsülésünket. Folyamatosan megpróbálja úgy alakítani a helyzeteket. Az állati mentalitású lény egyenesen előre tekint. Büszkeséggel tölt el bennünket. és a cél elérésének eszközei lebegnek a szemünk előtt. hanem a tudat állatias sajátosságára. Ha támadás. minthogy ők maguk határozzák meg ezeket. és megpróbál jó fejnek látszani. hogy mások előtt megőrizzük az önmagunkról alkotott hamis képet. amivel bebizonyíthatjuk saját igazunkat. akkor azt kezdjük el hajszolni. de minden esetben nélkülözi a humorérzéket. Azért nevezzük mégis butaságnak vagy nem-tudásnak. követve az adott játékszabályokat. csak törtetünk tovább. Csak a cél.

a mentalitása azonban állatias. s teljesen figyelmen kívül hagyja a hibákat és az akadályokat. A disznó nem néz sem jobbra. A szélsőségesen állatias mentalitású lény egy folyamatos. megy tovább. hogy az ilyen ember intellektuális dolgokkal foglakozik. csak megy előre és szimatol. Nem számít. hogy a disznó drága süteményt vagy moslékot eszik. ami az orra elé kerül. . Akár egyszerű. hogy az egyik dologtól haladjon a következő felé. akár egy tank. Nem mások tükrében látja önmagát. sem balra. hétköznapi dolgokkal foglakozunk. Nem számít. akár magas szintű. Nem képes feldolgozni környezete üzeneteit. hogy kivételes őszinteséggel és komoly elszántsággal próbáljuk meg terveinket valóra váltam. tudományos tervekkel. önigazoló cselekvési láncolat csapdájába esett. hiszen semmi képessége a humorra. A hagyomány szerint a világhoz való ilyen közvetlen és silány viszonyulást a disznó testesíti meg. magába fordult. Lehet. Állandó késztetést érez arra. Válogatás nélkül felfal mindent. az elengedésre és a megnyílásra. ami csak tör előre. az állati mentalitás mindkét esetben megjelenhet. Csak megy. Az a fontos. és mindenen átgázol. hogy embereken vagy épületeken kell átgázolnia. csak tör előre. minden megkülönböztetés nélkül. hogyan eszi. Nagyon őszinte állat a disznó.az. Olyan.

kinyitjuk a jegyzetfüzetünket vagy egy könyvet. amit olvasunk. ezért elhatározzuk. Örömteli szomjúság önt el bennünket. izgatottan hallgatjuk a pukkanó hangot. Azután öntudatosan megízleljük és a torkunkba öntjük az üdítőt. Elmélkedünk azon. a nemi örömre. amit elfogyaszthatnánk. megszilárdítani és valóssá tenni. hiszen csak óriási kínok között képesek lenyelni. és elkezdünk magvas gondolatokat rejtő válaszokat. hogy alkalmatlannak érezzük magunkat. fellapozzuk a könyveinket és átolvassuk a jegyzetfüze tünket. Hazavisszük a falevelet. amilyenek lenni szeretnénk. Egy ponton ez elkezd ismétlődni. Bármink van. és elkezdünk keresni valamit. ami tele van kielégítő elméletekkel. amikor a pohárba töltött ital csobogása a fülünket csiklandozza. Micsoda eredmény! Fantasztikus volt. intellektuális vagy éppen érzéki szórakozásra. misztikus szavakat hallgatni és tanulmányozni. Ha veszünk magunknak egy dobozos kólát. vagy beírjuk a naplónkba. valamint mélységes. lefényképezzük. Végre sikeresen elfogyasztottuk. Megpróbáljuk az összes elméletet az emlékezetünkben megőrizni. karjaik és lábaik csenevészek.46 A RABSÁG FAJTÁI A szegénysé g 47 A szegénység A préták vagy éhes szellemek birodalmában a lények fő elfoglaltsága a növekedés. Szüntelenül új szórakozásra fáj a fogunk . a szép ruhákra. de sohasem vagyunk elégedettek. hogy hordószerű hasuknak elegendő ételt vehessenek magukhoz. való vágyaink szimbóluma. amit esznek. A préták világában alapvetően szegénynek érezzük magunkat. és . a hatalomra stb. a vagyonra. ami az életünkben megjelenik. Amikor egy gyönyörű őszi levelet látunk lehullani a fáról. Képtelenek vagyunk tovább megjátszani. aminek a hiányától szenvedünk. akiknek olyan apró a szájuk. az álmatlanság vagy a depresszió. hogy milyen szép levelet találtunk. Mindent el akarunk fogyasztani. A szegénység mentalitását hagyományosan az éhes szellemek szimbolizálják. Az étel csak jelkép: a barátságra. Nyakuk és torkuk is cérnavékony. Az egyik elméletet fogyasztjuk a másik után. ahogy kinyitjuk a dobozt. Értelmi szinten lehet. Amikor tudásra éhezünk. azzal büszkeségünk létjogosultságát próbáljuk bizonyítani. lefestjük. hogy összeszedjük az erőnket. a látványt saját vad ászzsákmányunknak tekintjük. hogy valóban olyanok vagyunk. valóra váltottuk az álmainkat! De egy kis idő múlva ismét nyugtalanná válunk. Ha ránk tör az unalom.szellemi. A szájuk és a torkuk túl szűk ahhoz. Éhségük csillapítása hallatlan fájdalommal jár. és ezzel újra kényelembe ringatjuk magunkat. a gazdagodás és a fogyasztás folyamata. Mindig van valami. a hasuk azonban óriási. így szüntelenül az éhség kínozza őket. mint egy tű hegye.

vagy új mestereket találni. Minél többre vágyunk. Egy egész világot építettünk fel az agresszióból. de a forróság mindenhonnan árad felénk. aki ellen az egész gyűlölet irányul. Azt kívánjuk. Szeretnénk újra találkozni a tanítóinkkal. Az agresszió olyan méreteket ölt. annál inkább látjuk. A krokodil mindig jóllakik. ahol sohasem tudjuk pontosan. hiszen leselkedik ránk a kiégés veszélye. bárcsak újra éhesek lehetnénk. Annyira eltelünk az élvezetekkel. s enyhíteni dühünket és agresszivitásunkat. dolgoznunk kell stb. hogy az egyedüli jutalmunk a csömör lesz. ha gyűlöletünk kiélése végett megölünk valakit. ha elérjük a célunkat. egy üzletközpontba vagy egy csemegeüzletbe. amit elértünk. Az élet megfojt bennünket. hogy ki az. hogy testileg egy pillanatra enyhébbnek érezzük a meleget. a szüleink haldokolnak. Fájdalmas. És ez így megy a végtelenségig. ki a gyilkos. hogy már nem hatnak ránk az izgalmak. Már nem tudunk Örülni semminek. és azt is. A pokol agresszióját nem a saját agressziónknak látjuk. az éhségünk csak fokozódik. a gyermekünk megbetegszik. ha megint elmegyünk egy étterembe. mintha az egész teret áthatná. Olyan ez. Akár kielégítjük a vágyainkat. hogy amikor akadályok állják az utunkat. Kínzó telítettség és bezártságérzet uralkodik rajtunk. mint amikor forró melegben sétálunk: lehet. hogy a gyilkos életben maradt. Ez olyan. De néha nem tudjuk végrehajtani terveinket. Ha megesszük önmagunkat. Ennek az ördögi körnek soha nincs vége. ahol lélegezhetnénk és cselekedhetnénk. És az sem rossz ötlet. Az ember lassan azt is elfelejti.szokássá válik. akár éppen vágyakozunk és küzdünk valamiért. Nincs elég pénzünk. aki ezt a tettet végrehajtotta. Ez az agresszivitás a szüntelen. és szakadatlanul a kielégülést hajszoljuk. Az agresszió még mindig körülvesz bennünket. és nem sikerült teljesen végezni önmagunkkal. ha leharap és megeszik egy darabot a farkából. Nincs tér. Szüntelenül az agresszió légkörében élünk. amikor meg nem valósult vágyak hálójában vergődünk. annál nagyobbra nő. mintha megpróbálnánk belülről felfalni önmagunkat. Tehát azt is fel kell falni. Ez oda vezet. hogy ki lép fel durván vele szemben. azt látnánk. hanem úgy tűnik. még mindig ott van az. Próbáljuk görcsösen megragadni és megtartani. Minél többet eszik. Ha megpróbálnánk véget vetni az életünknek. . és ki az áldozat. De még az sem okoz örömet. hogy ha szeretnénk egy kicsit lecsillapodni. ezért tartós enyhülésre nem számíthatunk. soha nem csillapodó gyűlölet állapotából fakad. Ez nagy szenvedést okoz. Felismerjük. hogy még az is csupán apró elégedettséget okoz. de egy idő után nehézkessé és tompává válunk. hogy mit nem kaphatunk meg. mindkét esetben biztosak lehetünk abban. a környezetünk még több durvaságot közvetít felénk. A düh A pokol világát az agresszió hatja át. hogy megint eltöltekezhessünk az élvezettel. A bizonytalanság és a zavarodottság egy pillanatra sem szűnik meg.

Nem az élvezet kedvéért játszunk. ami mind rád hull vissza. szünet nélkül. aki pusztításod tanúja lehetne. de a próbálkozásunk ellenünk fordul. Ez folyamatos bezártságérzetet teremt rníg végül nem marad hely a kommunikációra. feszült és bezártságot sugall. annál erősebb lesz benned a gyilkos. nincs több izgalom. Ez egy szörnyű élmény.A fájdalmat lehetetlen agresszív viselkedéssel enyhíteni. Ezért újra szeretnénk kezdeni a játékot. de végül semmi visszajelzést nem kapunk a másik féltől. ami ellenünk fordul. Ezen a ponton a kommunikáció egyetlen módja az. Nincs más esélyünk. . A föld vörösen izzó fémmé válik. Minél többet rombolsz. Ehhez pedig szüntelenül harcolnunk kell a fennmaradásért. Játszani próbálunk valamivel. annál több rombolnivaíót teremtesz. Minél többet gyilkolsz. Azon vesszük észre magunkat. A pokol élményét csak a külvilághoz való viszony segítségével lehet létrehozni. Azzal. annál több ellenállást és ellened irányuló agressziót hozol létre. Arra sincs lehetőség. Ezzel szemben az irigy félistenek világában a saját pszichológiai problémáink szolgáltatnak alapot az aszúra mentalitás kialakításához. Egy lélegzetvételnyi hűsítő levegő sem áll rendelkezésre. hogy csak játszunk. Ehelyett állandóan arra törekszel. ami folyamatosan visszaszáll rád. Azt gondoljuk. Minden. A pokol birodalmában állandóan kapcsolati helyzetben élünk. akkor sivárságot és hideget érzünk. senki sem tájékoztat arról. hanem azért. Az agresszió az egész teret betölti. A hagyomány az agressziót lángoló éggel és földdel ábrázolja. Az agresszió addig növekedik. és ez egy véget nem érő folyamat. Minél inkább próbálod megsemmisíteni vagy legyőzni az ellenségeidet. hogy megkíséreljük újra feléleszteni a dühünket. ami körülvesz forró. Ismét egyedül maradtunk. hogy sikerült saját erőnkből megnyerni egy háborút. akiket ismét meg kell ölnöd. hogy ravasz módon minden teret lezárj. és új áldozatokat teremt. Nem vagy képes létrehozni egy figyelőt. így megint csupán a saját agressziónkkal állunk szemben. így újra meg kell gyújtanunk a tüzet. ami történt De az agresszió ezzel egyidejűleg csak egyre fokozódik. Ha nem látunk lehetőséget saját biztonságunk megvalósítására. az eget pedig lobogó lángok alkotják. Sehol sem lelsz teret vagy nyitottságot. hogy legyőztük. A pokol birodalmában lángokat és tüzet lövellsz ki magadból. és betölti a teret. hogy hátrapillants vagy feleszmélj. amíg felemészti a teret: az egész világ kőkeménnyé szilárdul. meg is szűnt létezni. mint folytatni a játékot. mert nem érezzük magunkat eléggé biztonságban.

III. AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ .

A jelképes önigazolások elengedhetetlenek. hogy valaki bolondot csináljon belőlünk? Erősen gyanakszunk. hogy mindez csupán egy újabb humbug. Azt jelzi. Ez nagyon jó.A bolond 53 A bolond Mit tegyünk most. a neurózisokról. Kezdetnek nagyon jó. ezek nélkül ugyanis nem tudnánk elkezdeni a munkát. hogy . az önigazolás és az önámítás. és tudomásul kell venni. mint az ego problémái. ami egyszerű technikát alkalmaz. és ez nem más. Ezért olyan meditációt gyakorolunk. Azután kezdünk rájönni. hogy hallottunk az egóróT. de végül mégis tennünk kell valamit. Ez ellentmondásnak tűnhet: végig önigazolások nélkül próbáltuk a buddha-dharmát tanulmányozni. A rendelkezésre álló anyaggal kell dolgoznunk. Fel kell adnunk a büszkeségünket. Pontosan azt tesszük. A légzést használjuk halvány Önigazolásként. Ez a kiindulópont. és megismertük azt a helyzetet. hogy az intelligenciánk élesedik. hogy valami gyanús dologgal foglalkozunk. közvetlenül és filozófiamentesen érdemes viszonyulni. az ego trükkje? Megint ugyanazt a régi játékot játsszuk? Lehet. hogy ez a tanítás csak egy jó tréfa. amivel szembe kell néznünk? A tudatunk fecsegéséhez és az érzelmeinkhez egyszerűen. Az egész ügy kényelmetlen és kínos. Lehet. hogy a munkához valóban szükségünk van némi gyenge önigazolásra. amit egészen idáig kritizáltunk. most meg azon kapjuk magunkat.

hogy mennyire . hogy mennyire bolondok vagyunk. Leülünk meditálni. Bolondokként kezdjük. Ez egy nagyon erőteljes és fontos lépés. így az ülőmeditáció során felismerjük. Ahogy látni kezdjük.kifinomult intelligenciánk ellenére tudatunkat vajmi kevéssé ismerjük. még tízig sem tudunk elszámolni. Óvódás szinten állunk.

vagy kerülni a szenvedést. mert egyaránt meghaladja a reményt és a félelmet. a jó küzdelmét a rossz ellen. A cél az. Ne próbáljuk hajszolni az örömöt. természetes hozzáállással érdemes megközelíteni. akkor az ellenségeinkké válnak. hogy csupán egy eszköz. Akadályozni fognak bennünket „önfejlesztésünk" ösvényén. hogy feladjuk a merev megkülönböztetést. A gyönyör ebben az esetben nem a hétköznapi boldogságot jelöli. hogy a meditációs technikák csupán mankók. vagyis a nagy gyönyört. vagy hogy a saját létünket igazoljuk. A jó és a rossz karmát egyaránt meg kell haladni. Ezután már nem ragaszkodunk többé a mankónkhoz. Ha teljesen hétköznapi módon elfogadjuk saját tökéletlenségeinket. a vizualizációt. Ez a szabadság végső. Ugyanez igaz a légzésre is. ahogy van. Hajlandónak kell lennünk arra. A tantrikus írások sokszor említik a mahászukhát. Ha képesek vagyunk az egót kívülről szemlélni. Még ha jó karmát hozunk létre. Nem különítjük el magunkat a . s az arra való képesség. amíg szükséges. akkor az ösvény részévé válik. Az egyszerűség A meditációs gyakorlat alapja az. Nem arra használjuk a meditációs technikákat . valamint a fájdalmat és az örömöt. azután félretesszük. amit addig használunk. szellemibbé és bölcsebbé válni.54 AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ Az egyszerűség 42 bolondok vagyunk. a mantrát. Ezt azonban azért nevezik nagy gyönyörnek. mivel többé már nem tekintjük személyes céljaink elérése eszközének. az ellentétek játékát. a humorérzék. Ha egyszerűen csak tudatosítjuk a légzés folyamatát. és dolgozunk vele. Ha viszont minden erőnkkel megpróbálunk megszabadulni tőlük. akkor megláthatjuk annak humoros mivoltát. tisztábbá. Nem próbálunk meg nagyobbá. hogy meghaladjuk az egész karmikus folyamatot. megértjük. Ez azt jelenti. úgy. A meditáció egy természetes folyamat. amiért ezt csináljuk. Ezért a meditáció gyakorlatához egyszerű módon viszonyuljunk. hogy boldogok legyünk. alapvető érzése. de nem próbáljuk felhasználni vagy önfejlesztésre alkalmazni. Látjuk. hogy felismerjük az ego játékának ironikus oldalát. A spirituális ösvényt hétköznapi. és misztikus jelentőséget sem tulajdonítunk neki.az imákat. a szertartásokat és a Iégzőgyakorlatokat. célok nélküli. akkor felhasználhatjuk őket az úton. A fájdalom és az öröm nyersanyagát egyaránt az út részének tekintjük. hogy olyannak fogadjuk el magunkat. hogy tökéletesen hétköznapi emberek legyünk. segédeszközök. az is csak karma. amilyenek vagyunk.

A gondolatokat egyszerű jelenségeknek látjuk. Kezdetben a meditációs gyakorlat során egyszerűen a tudat alapvető neurózisával.AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ Az egyszerűség 43 technikától. hogy eltévedünk. Ha a hatásuk alá kerülünk. hogy nagyon egyszerű módon elkezdünk foglalkozni a gondolatokkal. Nem osztályozzuk a gondolatokat. mert a gondolatokat a mi figyelmünk élteti. függetlenül attól. hogy nem tűnnek fontosnak és jelentőségteljesnek. Ahogy figyelni és osztályozni kezdjük a gondolatokat. az értékes segítséget nyújt nekünk. a kocsinkkal. Ennek az oka az. akkor a gondolati sémáinkkal is tudunk dolgozni. A szokásos aggodalmak még mindig jelentkeznek. Éppen ellenkezőleg. azt tapasztalja. Egyszerű gondolatoknak látjuk őket. hogy megpróbáljuk lecsendesíteni őket. mert még mindig azt képzeljük. Ha valaki képes az egyszerűséget a maga 54 . a nyugalom vagy a belső béke elérésére való törekvés. hogy meditálunk. hogy életünkben először hagyjuk. Ez persze nem azt jelenti. Ha azonban a teljes egyszerűség jegyében viszonyulunk hozzájuk. sétálunk vagy bármilyen más technikát alkalmazunk. és teljes egyszerűséggel dolgozunk rajta. gonosz vagy teljesen hétköznapi gondolatok. mert nem táplálunk mindenféle elbűvölő. hogy az ember egyik pillanatról a másikra szentté válik. de ezeket egyszerű és áttetsző aggodalmaknak látjuk. csábító reményt és félelmet. Először csináljuk a dolgokat a maguk teljességében. hogy elmenekültünk üdülni a stresszhatások elől. Az apró. A módszerrel a kettősségektől való mentességet utánozzuk. szilárd alapot adnak nekünk. Minél egyszerűbb a technika. Amikor képesek vagyunk minden különleges hozzáállás nélkül meglátni a módszer egyszerűségét. Az áthatolhatatlan bonyodalmak áttetszővé válnak. Az élet bármely helyzete egyszerű kapcsolattá válik. Ne tekintsük a meditáció módszerét varázslatnak. Amikor meditálunk. noha ezek a dolgok a meditáció melléktermékeként megjelenhetnek. Személyiségünk bármely rejtett zuga a napvilágra kerülhet. Energiával tápláljuk őket. hétköznapi dolgok lehet. Eletünkben először nem osztályozzuk a gondolatainkat. nagyon megerősödnek. Ha megpróbáljuk a gondolatokat lecsendesíteni. Az ülőmeditációt össze kell kötni a mindennapi élet figyelmességének gyakorlatával. amíg teljesen eggyé nem válunk vele. Az egóval való munka első lépése az. Elkezdjük egyre jobban értékelni az egyszerűség szépségét. annál kisebb az esélyünk arra. Ez nem azt jelenti. hogy amikor az ember elkezd foglalkozni a meditációval. Egyszerű viszony a mosogatóval. önmagunk és kivetítéseink zavaros viszonyával. Tekintsük inkább egy roppant egyszerű folyamatnak. azzal valójában csak tápláljuk őket. A figyelmesség gyakorlata során elkezdjük érezni az ülőmeditáció utóhatásait. hogy a tudatunk állapotát a maga valóságában lássuk. vagy mély értelmű mágikus szertartásnak. és a gondolatainkkal való kapcsolatunkkal foglalkozunk. Az igazság az. De az olyan technikák. ez csupán egy másik módja a táplálásuknak. mert nem vagyunk képesek a gondolatokat puszta jelenségként érzékelni. a szüleinkkel és a gyermekeinkkel. hogy egy csomó problémája támad. Elkezdjük csinálni. Csak lélegzünk. soha ne gondoljuk azt. hogy ezek jámbor. hanem egyszerűen meglátjuk áttetsző természetüket. mint például a testi érzetek és a légzés figyelése szilárd talajt. Megpróbálunk azonosulni a technikával. Folytatódik a légzéshez és a gondolatokhoz való egyszerű viszony. Ezért kezdetben a meditáció nem a boldogság. Kezdetben a különféle módszereket játéknak használjuk. és nem tekintjük azokat jónak vagy rossznak.

akkor csak vagyunk. Óriási teret tapasztalunk magunk körül. akkor a meditáció napi huszonnégy órás elfoglaltsággá válik.AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ Az egyszerűség 44 valójában látni. sem az egyéb módszereket. Végül már nincs szükség tolmácsra vagy figyelőre. 54 . Inkább befogadjuk a jelentkező helyzeteket. Nem használjuk sem a légzést. Valami megfog bennünket. mert már nem kell szigorúan figyelni önmagunkat. de amikor meditációban ülünk. Természetesen továbbra is megmagyarázzuk és figyeljük ezt a folyamatot. mert közvetlenül megértjük a felénk küldött üzenetek nyelvét.

Szüntelen üldözési mánia és korlátozottságérzet uralkodik rajtunk. így ha elegendő teret biztosítunk a nyugtalanság működésének. Ezek feltételekhez kötött szituációk. A mikroszkóp . a vágy és az agresszió. A figyelmesség egy mikroszkóphoz hasonlít. illatos legelőre. hogy az egyes helyzetekhez közvetlenül. A meditáció biztosítja a teret vagy a talajt. mert alapjában véve megbízhat önmagában. nehogy a nyugtalanság lecsapjon ránk. hogy a tehén egy ideig nyugtalan lesz. állandóan őrködnünk kell. A figyelmességre szükség van ahhoz. Nem próbáljuk meg kontrollálni vagy megtámadni azt a vágyat. Ha nem avatkozunk bele a nyugtalanságba. vagy hogy a nyugalom érzése töltsön el bennünket. így azután a tehén boldogan legel. és elveszítsük önkontrollunkat. Nem kell ezeket sem magasztalni. A figyelmesség azt jelenti. A mikroszkóp sem nem támadó. hogy a nyugtalan tehénnek egy illatos legelőt. folyamatosan őrt kell állnunk. így a figyelmesség és a tudatosság mindig kiegészítik egymást. a nyugtalanság jelentéktelenné válik. Megjelenik a nem-tudás. hogy szorosan nyomon kövessük magunkat. hogy felismerjük a nyugtalanság jelenlétét és azonosuljunk ezzel az érzéssel. azonban a feltételekhez nem kötött figyelmesség segítségével pontosan észlelhetjük őket. mint amikor egy tehenet kiengedünk egy hatalmas. Ez az állandó őrködés leszűkíti a tudatot. mert szelektál. akkor az energia megnyugszik. A meditáció olyan. Egyszerű módon kezeljük a problémás vagy kellemetlen helyzeteket. lepihen és álomba merül. nehogy eluralkodjanak rajtunk a vágy és az agresszió hirtelen előtörő rohamai. Helyet nyitunk neki. Mindent használjunk fel. A meditáció célja nem az. egy hatalmas teret biztosítsunk. sem elítélni. Lehet. A meditációnak ezzel szemben a gazdagság mentalitását kell tükrözni. az a szegénység mentalitását tükrözi. ami tudatunk állapotában megjelenik. a nyugtalanság. Egyszerű kitörésekként kezeljük őket. akkor a tér részévé válik. pontosan és határozottan viszonyulunk. amelyben a nyugtalanság működhet. hogy egy hipnotikus tudatállapotba kerüljünk. tehát nem fogadja el azt. ahol megnyugodhat a nyugtalanságban. Amennyiben a nyugalom után kutatunk.58 AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ Figyelmesség tudatosság és 59 Figyelmesség és tudatosság A meditáció során saját felgyorsult tempónkkal. nyugtalanságunkkal és állandó elfoglaltságunkkal dolgozunk. Ha a belső békére törekszünk. Úgy érezzük. Ahhoz pedig. a tudatosságunkat kell használnunk. sem nem védelmi fegyver az éppen megfigyelt mikrobák ellen. de mivel oly nagy tér áll a rendelkezésére. ami éppen megjelenik.

a tudatosság pedig a nyelvtan. de bojkottálni sem kell az életet. A figyelmesség talajt és teret biztosít az agresszió. s hogy felesleges a szellemi út végigjárása. mint amikor egy gyönyörű virágot találunk az őserdőben. ami fenntartja és táplálja az izmokat. Rápillantunk egy bizonyos helyzetre. hogy valójában semmit sem kell csinálnunk a figyelmességgel. a fogalmat vagy a szót. A tudatosság a figyelmesség felismerését jelenti. vagy hagyjuk ott. Szakítsuk le és vigyük haza." elengedhetetlenül szükséges a spirituális ösvény követése. A figyelmesség és a tudatosság ötvözete segíti utunkat. A dolgok éppen olyanok. hogy a különböző helyzetek során nem sok választási lehetőségünk van. sem a jövőtől. Nem kell sem félredobni. hogy tisztán mutassa a lencséjén lévő dolgokat. ami szó szerint felismerést. sem kincsként őrizni semmit. A figyelmesség nem függ sem a múlttól. Mivel azonban a „földön járunk. ahol van? A tudatosság azt tanácsolja. A tudati jelenségekkel nem kell foglakozni. hanem arra. a vágy stb. a tudatalatti fecsegés. mert kezdetben szükség van a megkülönböztető nézet használatára. amilyenek. A figyelmesség és a tudatosság együtt segítenek abban. így a tudatosság egy következő lépés annak felismerése felé. vagy emlékezetet jelent. Az emlékezet ebben az esetben nem a múltbéli dolgokra való emlékezésre utal. mert annak megvan a saját környezete. Ezzel a hasonlattal élve az alapvető dualizmus. így a meditációs gyakorlat. A keringési rendszernek. azután ezt az egyhegyű figyelmet a tudatosságba olvasztjuk. A figyelmesség adja a témát. A tudatosság szanszkrit megfelelője a szmriti. Teljes mértékben a jelenben gyökerezik. vagyis a szellemi fejlődés a szamszára függvénye. hogy a meditáció gyakorlatával járunk bennük. valamint az összes apró tudati . az érzés. A figyelmesség egyenlő a pontossággal. ami megfelelően elhelyezi a fogalmakat. meglátásához. Az életünk során jelentkező depresszió és nyugtalanság nélkül nem tudnánk meditálni. és nem szükséges azokat megőrizni. A felmerülő helyzetek alkotják a figyelmesség és a tudatosság táplálékát. Csak úgy tudjuk el-nyűni a szamszárikus cipőket. az ösztönzés és a fogalmak a test csontjainak felelnek meg. azt kérdezhetjük: „Most mit kezdjek ezzel? Mi lesz a következő lépés?" A tudatosság biztosít minket arról. A figyelmesség precizitásához nem kell semmit hozzátenni.egyedüli szerepe az. mivel a virágok az őserdőben nőnek. A lét élvezeteibe nem érdemes belemerülni. Miután megtapasztaltuk a figyelmesség pontosságát. Emelkedett szemszögből nézve azt mondhatnánk. Ugyanakkor a tudat aktívan részt vesz a megkülönböztető érzékelésben. A figyelmesség a tudatosság előőrse. Olyan ez. Hagyjuk egyszerűen a maga helyén. hogy nincs szükség szamszárára és nirvánára. a saját tere. Az unalom Az emberi test példájával be tudjuk mutatni az ego kialakulását. amilyenek. hogy felismerjük a figyelmesség eredményét. hogy az életünk során adódó helyzeteket olyannak fogadjuk el. hogy hajlandóak vagyunk elengedni a figyelmesség felfedezéseit. A tudatosság azt jelenti. hogy hagyjuk ott a virágot. Az érzelmeket az izmokhoz hasonlíthatjuk.

és így magunkra vonhatjuk a barátaink figyelmét. Csak egy operáció által szabadulhatunk meg az önigazolás betegségétől. Az operáció első lépéseként egy különlegesen éles szikével. hogy mindenhonnan kiszállunk. mennyi mindent kell feladnia. Gyakran felmerül bennünk a kérdés: „Ki kit csap be? Most haladok vagy nem?" Nem haladunk. Természetes módon lélegzünk. Az apró vágás nem is olyan fájdalmas. amelyek az én peremét alkotják. hogy egy vágást ejtünk a bőrön. ami történik. ami az együttérzés és a bölcsesség kardja. Az a gyakorló. és a betegség okát csak műtéti úton lehet eltávolítani. ahol letelepedhetnénk. fájdalmat érzek. ha egyszerűen kijelentjük. különféle technikák segítségével vágjuk át: figyeljük a légzésünket vagy a járásunkat. és ez szörnyen unalmas. hogy betegek vagyunk. és nincs hely. ami ott van. melynek során az édesanya látja. rögtön magunkra vonhatjuk a környezetünk figyelmét. és megpróbálsz koncentrálni valamire. Ha fel akarjuk boncolni és meg akarjuk vizsgálni az ego testét. Azt hallottuk. És pontosan így működnek az önigazolásaink is. de nem akarunk arra koncentrálni. és erősen tartani. hogy az ütőér elmetszése nem akkor történt meg. stb. hogy valóságosan létezem. A betegséggel csupán a saját létünket próbáljuk bizonyítani: „Beteg vagyok. mint a tudatalatti fecsegés. valahonnan. Igazolják. Egyszerűen csak ülünk. mint amire számítottunk. hogy elpanaszoljuk nekik. A meditációs gyakorlat első szakaszában a gondolatokkal dolgozunk. Az ösvényen járni azt jelenti. Egyenesen a műtőbe visznek bennünket. Valójában egész könnyűnek tűnik. fényekkel vagy különféle látomásokkal. a keringési rendszerre. Részünkről ez egy nagyon alázatos mozdulat.tevékenység felel meg. és kifejlesztjük a légzés figyelmességét. Nem koncentrálunk a légzésre. először egy operációt hajt végre önmagán. hogy a testünk tökéletesen működjön. együtt vagyunk a légzéssel. Ezért egyáltalán nem alkalmazunk altatást. aki nem bonyolódik bele az önigazolás folyamatába. Ugyanígy kell megszülnünk az önigazolásoktól mentes buddha-dhar-mát is. hogy az ülőmeditáció elképesztően unalmas és nehéz. A koncentráció helyett a figyelmességet gyakoroljuk. és hogyan látja meg a napvilágot. Ülünk. Azután lassan felismerjük. és az ezeket összetartó csontokra. ami nem más." A műtét során eltávolítjuk azt a képzetet. hogy betegek vagyunk. Látjuk. szükség van az izomzatra. ami éppen történik. ahogy a lélegzetünk ki-be áramlik. hogy betegségünk fontos személlyé tesz bennünket. A koncentráció mindig egy cél elérésére irányul. Egyszerűen figyelemmel kísérjük azt. Ülünk és érezzük a légzést. Az ütőeret. nem alkalmazunk semmilyen különleges módszert. Itt vagy. Néha ostobának érezzük magunkat. sem ördögöket nem fogunk látni. A figyelsem. Az ülőmeditáció jelenti ezt az apró vágást az ütőéren.valahová. majd átvágjuk az ütőereket. Ez nagyon gyenge módja létezésünk bizonyításának. Csak ülünk. Felhívjuk a rokonainkat és a barátainkat. Ez a szüléshez hasonlítható. De ha a beteget elaltatják. A meditativ gyakorlás egy felbontó jellegű folyamat. mire ők a segítségünkre sietnek. A koncentráció esetében van valami. amikor . Sem angyalokat. Ahhoz. Az egész folyamatot figyelnünk kell. egy parányi vágást ejtünk a beteg területen. Nem történik semmi. amit meg kell ragadni. akkor nem fogja belátni. hogyan születik meg a gyermeke. azzal kell kezdenünk. de mégsem találjuk annyira nehéznek. Ez a gyakorlat senkit sem kecsegtet túláradó szeretethullámokkal. Mandzsúsrí kardjával. elvágjuk a gondolatokat és figyeljük. hogyan bújik elő a testéből. A célokkal kapcsolatos dolgok pedig minden esetben egy utazással járnak. ezért biztos. Az önigazolás betegség. Természetesen azzal. milyen betegek vagyunk.

semmi. hogyan egyél tudatosan. mint egy hegyi patak. vagy jó filmeket készítem? Szerintem lehet. gyakorold a meditációs sétát stb. azután a második. vagy az egyszerűség felmagasztalás ává torzul. Elkezdi értékelni az unalmat. és csak ülni. de nem szeretnék túl romantikus hangot megütni. A megoldások széles skáláját kínálja fel nekünk. Jó érzés unatkozni. hogy mi a fontosabb: szórakoztatni a közönséget. az unalom üzenete nem érthető. akkor megjelenik az unalom. Nem célszerű folytonosan a közönség szórakozási igényeihez és elvárásaihoz igazodni. míg az unalom nagyon erős nem lesz. a harmadik. Az unalom nagyon fontos. Ezek nélkül semmi reményünk nincs. Az önigazolás szórakoztató. aki Japánba utazik. egyél! Ülj zazenben. Az unalomnak különféle. Elkezdjük őket becsülni a türelmükért. amit bemutatunk. zazen testtartásban ülve. Ezen a ponton még nem igazán vagyunk képesek a vadzsrajána. de mégis nagyon hűsít és felfrissít. A hegyek sohasem unják meg.megismerkedtünk a gyakorlattal. Ennek eredetileg mindössze annyi . és még mennyi van hátra! Csak ülj! Vágd át az ütőeret." Még a figyelőnk sem érez részvétet irántunk. Az eredeti üzenet pedig csak az unalom. és sokat ül zazenben. Ha egy rendező méltósággal mutatja be az elképzeléseit akkor megtörténhet hogy a film fogadtatása kezdetben negatív lesz. Az unalom szellemileg kifinomultabbá teszi a gyakorlót. Megpróbáltam egy szürke képet festeni. De lehet hogy később az emberek megértik és értékelik a művészetét. Egyre csak folyik. amikor elkezdjük érezni a gyakorlat unalmasságát. Ha szeretnénk elkerülni azt. módszeresen és mindig ugyanúgy. Hogyan használd az evőcsészédet. hogy felemeljük a nézők intelligenciáját és ízlését arra a szintre. A vízesések sohasem unják meg. Ha egyszer elkezdünk alkalmazkodni a n P 7 . De az amerikaiak nagyra értékelik az apró részleteket. Amikor felhagyunk az önigazolással. Ehhez hasonlóan a meditációs gyakorlat során is szükség van az unalomra. Egyszerűen teszi a dolgát. vagy akár a mahajána tanulmányozására. akkor elengedhetetlenül szükséges megismerkedni az unalommal és az ismétléssel. hogy vízesések. Egy colorado-i filmes találkozón arról beszélgettünk. az igazi unalmat: „Valamit el kellene érnem a buddhizmus és a meditáció segítségével. Halálra unom magam. Nem vagyunk készek erre. hogy hegyek. Ennek mélyebb jelentése is van. Az ülőmeditáció kezdetét jelző első csengetés. vagy Amerikában vesz részt a hagyományos japán képzésben. De egy kezdő amerikai buddhistának. mert mindig valami újat. Kezdő lépésként a hínajánával foglalkozunk. Ahogy egyre kifinomultabbá válik. ha szabad így kifejeznem magam. az unalom üzenete egyfajta katonás szigorrá. De ez nem történt meg. és elkezd piszkálni minket. Ehelyett. Ez a valóságban akkor történik meg.nlí R7nrakri7ác. Ülj. amit eléjük tárunk. De tényleg . vidámat és fantasztikusát hoz. mert még nincs valós kapcsolatunk az unalommal. Meg kell valósítanom a felismerés különböző szintjeit. főzz. szüntelenül. A japán zen hagyományt követő kolostorokban az unalom nagyon egyértelmű stílusa alakult ki. az unalom hűsítő unalommá alakul át olyanná. Ezen keményen kell dolgozni. mert eredetileg ez nem így volt. meghatározott formái ismeretesek. Egy japán ember számára a zen gyakorlata azonos a teljesen hétköznapi japán életstílussal. mert elpusztítja az önigazolást. de nekünk mégis az a célunk. hogy megértsék.i vácrváhn-z aWnr fnlvamatnsan egész dolog abszurddá válik. Egy film sokkal kifinomultabbá teheti a közönség ízlését. Ez a torzulás azért különös. hogy a közönség unni fogja. hogy beleessünk a szellemi materializmus és az önigazoló buddha-dharma csapdájába. de egy kicsit elkalandoztam.

Úgy érezzük. amikről majd beszélhetünk a barátainknak: „Tavaly ősszel hat hónapig ültem egy zen kolostorban. a fülei . A szemgolyói nyomása által furcsa fényt látott. direkt mentalitásra ösztönzi. hogy menjenek el. hogy nem történik semmi. Felfrissít bennünket. Nem történik az égvilágon semmi. Sem a harmadik szemünk. elkezdjük látni. frissítő. A fekete ülőpárna célja az. sőt. De a fegyelmezettségre is szükség van. mert fantasztikus szórakozás. Az is lehet. Megtanultam ülni. Ez a józanság egyszerű szemlélete. hogy nem történik semmi. amire vágyunk. Ezért dolgozunk a légzéssel a meditációs gyakorlatunk során. és különféle dolgokat vizualizált. mert nem kell akarni és elvárni semmit. Tisztítsd meg a csészédet. s minden olyan precíz és csodás volt. a teljes unalmat sugallja. hogy nem történik semmi. Az amerikaikat viszont a fekete szín a katonás. sem a csakráink nem nyílnak meg. ha meg akarjuk haladni az unalomtól való megszabadulás törekvésének léhaságát. és hogy történhetne már valami. Csak lélegzünk és vagyunk. mint egy sivatagban ülő kő-Buddha. hegyi patakhoz hasonló unalommal való kapcsolatot. Gyakoroltam a zazent. Érdekes dolgokat keresünk. Olyan érzés. mosd ki. ahogy az őszből lassan tél lesz. amikor eszünk és megpróbáljuk megtölteni a hasunkat. A légzést figyelni nagyon egyhangú és eseménytelen dolog. És az egésszel csak egy újabb önigazolásra tettél szert. hajtsd szépen össze a fehér szalvétádat stb. Nincs szükség intellektuális töprengésre és filozofálgatás-ra. de az amerikai tanítványok ezt művészetnek vélik. De ehelyett a gyakorlás érdekes tevékenységek utáni régészeti kutatássá válik. hogy valójában valami méltóságos dolog megy végbe. A Buddha útja Az unalom sokféleképpen jelentkezhet. hogy Buddha több hindu meditációs módszerrel megpróbálkozott. Csodálatos élmény volt. bárcsak megtörténne az. még azt is megtanultam. akkor a lényeg a fegyelmezett ülőmeditáció gyakorlása. Ebben van valami nagyon kielégítő és egészséges. A meditáció gyakorlatát úgy jellemezhetnénk." A barátaidnak is azt tanácsolod. Mindez élő színházzá válik. Feljegyezték. Csak ülj! Csak csináld! Ez az önigazolástól mentes buddha-dharma kifejlesztésének első lépése. hogyan kell szabályosan járni és enni. hogy valaki örömét leli az unalomban. mint a hűs. Megpróbálod elpusztítani az önigazolást de ez is csak egy újabb önigazolást eredményezett. Egy percig sem unatkoztam.volt a célja. A hagyomány az unalmat hangsúlyozza. Ahogy felismerjük. szemben azzal. Ez a gyakorlat olyan. Figyeltem. Ha véget akarunk vetni az ego játékának. Ahelyett. mint amikor jóllakottak vagyunk. Nincs helye a könnyelműségnek és a gyorsaságnak. hogy megteremtse az unalom érzését. Foglakozott a tantrikus energiákkal. Testét tűzben perzselte. hogy a színte-lenséget. ami a szoros ösvény szükséges része.

hogy még egyéni létező sem igazán volt. Buddha ezen tevékenysége a vipasjána gyakorlat. ami egyszerű. Minden sokkal tágasabbá és nyitottabbá válik. Erre az a felfedezés ösztönözte. zümmögő hangot hallott. hogy a sok trükk pusztán neurotikus mesterkéltség. hogy az anyag a térben jelenik meg. szilárd és határozott beszéd. amit elértél? Hogyan tudhatjuk. Egy porszem volt a hatalmas sivatagban. a saját területünkhöz való ragaszkodást jelenti. Fel akarta fedezni a tudat és a test kapcsolatát. Teljességében látjuk a teret és a jelenségeket. és kinyilatkoztatta a négy nemes igazságot: a szenvedés igazságát. Amikor tudata megnyílt. és nem is tanított. Felismerjük. felismerte. hogy egy olyan dolog után fog kutatni. Ahogy a meditáció gyakorlatához való hozzáállása fejlődött. ami. Az anyag nem vár el semmit a tértől. amelyben Buddhának nem volt talaja. és így szólt: „Ez a szilárd talaj a tanúm. ebben a helyzetben nem is annyira az üzenetük. amivel mi is próbálkozunk. Buddha követőiként a mi hozzáállásunk is a vipasjána elméletén alapul. érzelmekről vagy köny-nyelműségről. Az tisztánlátás nem csak arra vonatkozik. A valódi együttérzés nem az érzelmeken alapul. a cél igazságát és az Ösvény igazságát. hogy tényleg megvilágosodtál-e?" Erre Buddha megérintette a kezével a földet. az ő teljes megvilágosodásának (szamjakszambudd-ha) példáját követjük. Az együttérzés az a teljes nyitottság. nem volt annyira rossz jóga tanítvány. Megvilágosodása hajnalán valaki azt kérdezte Buddhától: „Hogyan tudod bizonyítani. hogy ezek a jelenségek csak trükkök. hogy kötelességünk rajta segíteni. amit a jóga eredményének tekintett. A vágy a megragadást. Az általa tanított dharma mentes volt a vágytól és az agressziótól. amit látunk.nyomásával pedig egy különös. fogalmakról.. amelyben az egyetemes inspiráció megjelenik. és nem birtokolt semmit. míg végül megértette. Nem volt szó küzdelemről. mert valaki szenved. Lehet. Ez szó szerint tisztánlátást jelent. Ez a felébredés állapota: alapvetően az vagyok. és semmi közük a valódi szamádhihoz vagy a meditációhoz. Nem látott fényeket stb. hogy kényelmetlenül érezzük magunkat. A meditáció tárgya a légzés. Ez a föld itt az én tanúm/' Józan. de a légzés környezete szintén részét képezi a meditáció folyamatának. Szó sincs képzelgésről. Van szenvedés. nyitott helyzet. és ténylegesen létezik. Valószínűleg nem volt túl sikeres a hatha-jóga területén. hogy Buddha egy ostoba jógatanítvány volt. és nem rendelkezett semmi képzelőerő vei. Nem arról van szó. . és nekünk jobb sorunk van nála. de képes volt meglátni azt. és a tér sem vár el semmit az anyagtól. Jelentéktelensége révén vált a világ megvilágosodottává. Buddha ezután megforgatta a dharma kerekét. az együttérzés és a nagylelkűség kiapadhatatlan forrásai fejlődtek ki benne. Mindennek az együttérzés és a nyitottság az alapja. a szenvedés okának igazságát. Teljesen egyszerű és közvetlen módon tekintett a jelenségekhez való viszonyára. inkább a mögöttes értelmük a fontos. Végül is. Ezt a példát követjük mi is a meditáció gyakorlása során. ami a hatha-jógát és a práná-jamát körülveszi. Olyannyira nem. Hétköznapi értelemben véve nem prédikált. Ez egy kölcsönös. Eldöntötte. hogy mi az ő viszonya a fcwsa-fűből készült ülőpárnához és a feje felett lévő bódhi-fához. hanem annak mögöttes értelmére is. Ez nem volt különösen izgalmas dolog. Fel akarta fedezni. és úgy érezzük. Ami Buddha szavait illeti. de emellett a szenvedés okának környezete is létezik. Ennek ellenére mi az ő ostobaságát. Buddha spontán módon mutatta be az alapvető józanságot. hogy óriási az a tér. de mégis biztató érzés volt. és az emberek elkezdték érezni ezt. Végigcsinálta ezeket a gyakorlatokat.

Ha meditációnkban Buddha útját követjük. IV. amelyben szabadon mozoghatunk. és te csak ne avatkozz bele. és a világhoz való viszonyunk nyitott. akkor gyakorlásunk a vágynélküliség és az agressziónélküliség gyakorlata. Dolgozunk az agresszivitásunk hatalmi vágyán: „Ez az én szellemi utazásom. vagyis a vipasjána egy átfogó látásmód. Ez a tökéletes erőszaknélküliség. Az érzelmek ereje . Takarodj az én területemről!" A szellemiség.

váratlanul megjelenő zavaró tényezőt. mert nem fizettük be a számlát. mert elkeverte valahová a csekket! És különben sincs joguk kikapcsolni a telefonomat!" Ehhez hasonló apróságok nap mint nap előfordulnak. hogy felhívjuk a barátunkat. De a telefonunkat kikapcsolták. Lehet.és biztonságérzetet akarunk teremteni a meditáció során. De ugyanakkor figyelembe kell vennünk az önigazolásra való vágyakat is. Még az unalom megtapasztalása. s így tovább. hogy sikerrel végezzük a légzéssel foglalkozó vipasjána meditációt.A kettőségek korlátja 73 A kettőségek korlátja Már beszéltünk arról. Az ilyen helyzetek kapcsán felismerjük. de mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül a számos. hogy a gyakorlásunk az önigazolásra irányul. mert szilárdan hisszük. hogy milyen fontos szerepe van az unalomnak az ülőmeditáció során. Ezek a finom. hogy a . Éppen befejeztünk egy ideális ülőmeditációs periódust. hogy ezzel is csak kényelem. amelyeket áthat a szeretet és a gyűlölet. Ezek pedig a mindennapi életünk során felmerülő helyzetek. Az unalom átélése mellett vannak még dolgok. amelynek során megtapasztaltuk az unalom élményét. amelyekkel foglakoznunk kell. a depresszió. mégis alapvető érzelmek. vagy az unalommal való foglalkozás is lehet puszta játék. Ezután kimegyünk a nappaliba. Csak az unalom segítségével leszünk képesek a meditációs gyakorlat mélyére hatolni. Felháborodottan azt gondoljuk magunkban: „De hát erről én nem tehetek! A feleségem a hibás. Lehet.

De a mindennapi élet során adódó problémák elpusztítják az önigazolást.gyakorlás eredménye az alapvető harmónia lesz. a kényelmünket és . és ezt el is várjuk.

Ehhez azonban el kell távolítani a kettősségek akadályát. nem csupán az ötödik szkandhával. fájdalmasak és kiábrándítóak. Megfagytak a mozdulatok. hogy teljesen biztonságban vagyunk. Ha tekintetbe vesszük. Ez az a pont. akkor azt mondhatjuk. mint a pigment. Úgy érezzük. Ehelyett a világot teljesen szilárdnak és merevnek látjuk. színes érzelmeket. hogy konfliktus támad az ego irányítási rendszere és a központi nem-tudás között. Annak ellenére. és elveszítettük a központi vezérlőegységet. az alapvető identitásunkat. valamint azzal a háborúval. és különböző dolgokat társítunk hozzájuk. hogy a jelenségeknek nevet adunk. vagyis a festékanyag. A nézés folyamata ebben az esetben azt jelenti. Meg sem próbáljuk a kivetítéseinket izgalmas. hogy a dolgokat osztályozzuk és elnevezzük. Ez a súnjatá élménye. A kettősségeken alapuló gondolati folyamat pedig olyan. Kivetítéseink. amilyenek valójában. hogy átlátjuk a csapongó gondolati folyamatok egyszerűségét. Alapjában véve az érzelmek azért kényelmetlenek. Rendszerint először érzékelünk valamit. amilyenek. hogy elfogadjuk őket olyannak. Az érzelmek okozta fájdalom ennek a konfliktusnak az eredménye. a relatív fogalmak hiánya. mert nem tiszta a velük való kapcsolatunk. amit a fogalmak hoznak létre.74 A kettőségek korlátja AZ ÉRZELMEK EREJE 54 a biztonságunkat. alapos módon viszonyulni az érzelmekhez. hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Az értelem határozza meg az energia helyét vagy viszonyát. ami az értelem. mégis különlegesen nehéz a hatalmas erejű érzelmekkel dolgozni. Az igazság az. más néven az üresség. Az ötödik szkandha szintjén az ego felépítése olyan hatékonnyá válik. a külvilág. A viszony mindig kétértelmű. A konfliktus nagyon súlyos. és semmi sem fogja megzavarni a világhoz való viszonyulásunkat. A világ kőkemény. vagyis azt. hogy az érzelmek a hatalmukba kerítettek minket. ami nagyon elevenné és erőssé teszi az érzelmeket. hogy meghatározzuk a dolgok egymáshoz való viszonyát. megfagyott a tér. hogy meggyőződjünk arról. Látni a dolgokat azt jelenti. Az érzelmek energiából állnak. De a nézés már magában foglalja azt a szükségtelen törekvést is. légiesen könnyed helyzetekként kezelni. Ezt a biztonságot úgy teremtjük meg. ami köztünk és érzelmeink között dúl. Relatív fogalmakat használunk ahhoz. és lehetőséget adnak arra. akkor többé már nem jelentenek külső problémát. Az energia és a gondolat elegye alkotja az élénk. Amikor az érzelmekkel dolgozunk. hogy a dolgokat nem olyannak látjuk. hanem a negyedikkel is. hogy ez nagyon durva módja a viszonyítási pontok megteremtésének. azután megnézzük. amit a vízhez lehetne hasonlítani. hiszen nem tudjuk pontosan. Olyan helyzet alakul ki. hogy érzelmeinkkel foglalkozni tudjunk. minden megkövült. mintha . Ugyanazt a játékot kell újra és újra végigjátszani. hogy miképpen illenek össze. Képessé válunk nagyon közeli kapcsolatba kerülni az érzelmekkel. hogy mennyire gyermetegek a saját kivetítéseink. mintha a király egyik minisztere nagyobb hatalmat birtokolna. Ez a biztonság átmeneti boldogságot és kényelmet okoz. olyan. Ha viszont képesek vagyunk teljes. ahol az érzelmek fájdalmassá válnak. és mi magunk is áttetszővé válunk. a tudatossággal foglalkozunk. mint maga a király.

és a semmi kellős közepén. Aki megfelelő kapcsolatot alakít ki a térrel. az sohasem tétovázik. és ezt érzékeli is. Akkor olyanok leszünk. Más szavakkal. mint energia. hogy ha az érzelmekre fizikailag. Egy egyszerű gyakorlattal kell elkezdenünk. hogy megpróbáljuk megtalálni az érzelmek alapvető lényegisé-gét. hogy az ember ne érezzen szilárdnak és keménynek egy kavicsot vagy egy téglát. Az érzelmek milyensége. Ezt követően meg kell próbálnunk túllépni ezen a szinten.az ürességet -. Ez is mutatja. hogy nincs nyitott kapcsolatunk saját érzelmeinkkel. vagyis alaptermészete nem más. az ügyes módszerek. de ezek mesterséges színek. mint a szivárvány áttetsző. Mi most a durva. nem olyanok. amiről az előbb beszéltünk. Az érzelmekkel úgy tudunk értelmesen dolgozni. a térben jelennek meg. tettekkel reagálunk. ha elfojtjuk az érzelmeinket. nem pedig annak termékeit. Ez a szellem és az anyag zavaros keveréke: azt gondoljuk. Különösen veszélyes az. Lehetetlen azonnal megtapasztalni az ürességet. a fal nem is tűnik el. Eggyé kell válnunk az érzelmekkel. Nem vagyunk harmóniában a saját érzelmeinkkel. amikor minden a térben jelenik meg és működik. fémes jellegű tudati keménységgel foglalkozunk. annak többé már az eszébe sem fog jutni. ha magát a teret tapasztaljuk. Ez azt mutatja. szégyenletes dolgokként kezeljük ezeket. a gondolkodás folyamata és az érzelmek áttetszők. Ez a tágasság. Ez a keménység az a dualisztikus akadály. Ez a hozzáállás is egyfajta pánik eredménye. hiszen ebben az esetben szörnyű. vagyis a fogalmaktól és a kettősségek akadályától mentes állapotot. őrült módon. De ez általában csak olaj a tűzre. A másik lehetőség az. más néven elvont természetüket. hogy a világból csak a saját. élő színei. vagy kiéljük őket. Ezért így próbálunk meg elmenekülni a valódi érzelmek elől. az a fal. hogy az érzékelés mennyire szubjektív és az öntudaton alapuló folyamat. Ebben az esetben sem egészen tiszta az érzelmek és a tudat kapcsolata. Természetes folyamattá válnak. Ez persze nem jelenti azt. előbb vagy utóbb a felszínre törnek és kirobbannak. az majd enyhíti az érzelmek okozta nyugtalanságot. amikor már nem félünk az érzelmektől. hanem hagyjuk. hogy azok magukkal ragadjanak minket. Ez szöges ellentétben áll az érzelmek szokásos megközelítésével: vagy elfojtjuk. És aki képes az energiával bánni. Ha megpróbáljuk őket visszafojtani. Pontosabban. szilárd képünket érzékeljük. hogy nem fojtjuk el az érzelmeket. Eltűnik az akadály. Nagyon érdekes. Az érzelmek még inkább felerősödnek. A fizikai keménység nem függ össze a szellemi keménységgel. azután egyre inkább látjuk majd a gondolatok és az érzelmek áttetsző természetét.74 55 fémből vagy műanyagból lenne. Ha valaki képes meglátni az érzelmek valódi természetét . ahol még mi látjuk a gondolatok és az érzelmek áttetszőségét. Valójában az érzelmek és a különféle helyzetek megmunkálható ságát és pozitív oldalát csak akkor láthatjuk meg. az nem fog konfliktusba kerülni a különféle energiákkal. de már keresztüllátunk rajta. de igazi enyhülést ez sem hoz. megfelelően foglalkozni az érzelmekkel. Kivetítéseinkhez már nem viszonyulunk hisztérikus. mint egy A kettőségek korlátja AZ ÉRZELMEK EREJE . hogy elfojtsa vagy szabadjára engedje az érzelmeit. amikor az érzelmeinkhez való viszonyunk pánikmentessé válik. ami közöttünk és kivetítéseink között magasodott. Csak akkor tudunk teljességgel. vagyis a mindennapi szituációk kezelésének pozitív térszerűsége. Látjuk a színeket.

Azt sem kell gondolnunk. Mindent megpróbálunk az élet természetes folyamataként látni. hogy megpróbáljuk megszüntetni. A jelenségek zavaros természetét transzcendentális tulajdonsággá alakítjuk át. Mi vagyunk a jók. hogy kivétel nélkül minden tudatállapottal .az érzelmekkel is . Megértjük. hogy az egót egy szörnyetegnek. Az érzelmekkel különféle szinteken lehet dolgozni. Lényünk egyik részét sem tekintjük szörnyetegnek vagy ellenségnek. megsemmisíteni vagy elűzni. hogy . Amikor a szellemi útról van szó. az érzelmek és az értelem energiáit. a tapintás és az átalakítás. már bele is estünk a szellemi materializmus csapdájába. Úgy érzik. a szaglás. ez alatt nem azt értjük. s nem hívjuk segítségül az önigazolást. akkor olyan nyersanyagot kapunk. Nem kérdőjelezzük meg őket. meg kell semmisíteniük az egót. A kettősségek falát nem kell lerombolni. Tartsunk tiszteletben mindent. ami a tudatunk állapotában történik. A kettőségek korlátja AZ ÉRZELMEK EREJE (\Az oroszlánüvöltes) [ o Az oroszlánüvöltes bátran hirdeti. mert azt hiszik. hogy még a zűrzavaros helyzeteket sem szabad elutasítani. Beszéltünk arról. hanem valóban látjuk az adott dolgot. az emberek hajlamosak az efféle gondolatokra.lehet mit kezdeni. hogy valamivel dolgozunk. hogyan dolgozzunk a tudatossággal.74 56 tökéletesen képzett szakember. Kölcsönösen függenek egymástól. De az igazi szellemi út nem egy küzdelem. akkor tudatában vagyunk annak. az ént. A zűrzavarnak pedig egyenesen örülhetünk. amivel dolgozhatunk. A tudatállapotok figyelmeztetőül szolgálnak a meditációs gyakorlat során. ami az ego kialakulásának utolsó állomása. egy ellenségnek vélik. Amikor látjuk az érzelmeket. hanem az erőszaknélküliség gyakorlásának legmagasabb szintje. Ezek a látás. hogy a spirituális ösvény a rossz elleni harcot jelenti. Amikor arról beszélünk. hanem százszázalékos alapossággal végzi a munkáját. a másik oldalon áll a rossz. De ez egy önkínzó. Közvetlenül tudatosítjuk az érzelmek megjelenését. bölcsesség sem létezne. A tudat sémája részének tekintjük az érzelmeket. ami csupán az egót erősíti. Általában. a hallgatók azonnali reakciója az. Ahogy kialakul bennünk a jó és a rossz ellentétpárjának fogalma. a hallás. Ez elég világosan kifejezi azt. Velünk szemben. A szellemi materializmus a boldogságra való szűklátókörű törekvés. öngyilkos hozzáállás. a jóság lényege. Az ezt megelőző fogalmi szintről is volt szó. A hallás szintje azt jelenti. Továbbra is használjuk a gondolatok. aki sohasem esik pánikba. a legfőbb jó pedig a spiritualitás. Ha nem létezne zavarodottság. és ez fordítva is igaz. nem idézzük az írásokat. hogy az érzelmeknek megvan a saját tere és a saját kifejlődése. Ha meglátjuk az érzelmek valódi természetét. mint egy rossz szellemet. hogy a szamszára elmélete a nirvána elméletén alapul. amikor az ego elméletéről van szó. hogy visszasüllyedtünk a zavarodottság állapotába.

de emellett dolgozunk és azonosulunk is vele. hogy majd mindent eltakar. akár semleges.ebben az esetben az érzelmek alapvető tulajdonságait. hogy megőrizzük a méltóságunkat. Ennek az az oka. Rettegünk. Ez az oroszlánüvöltés. akkor automatikusan hátranézünk. nehogy az érzelmek túl erőssé váljanak. táncolni szeretnénk. Attól félünk. hogy eluralkodnak létünkön és önigazolásunkon. Amikor úgy érezzük. Az egyik leplet rakjuk a másikra. Az átalakítás ennek a félelemnek a meghaladását jelenti. akár birtokló formában jelenik meg. Az átalakítás nem azonos az érzelmek alapvető sajátosságainak elutasításával. Mindennel lehet dolgozni. Az ólom arannyá változtatásának alkimista módszeréhez hasonlóan nem vetjük el a nyersanyag . amikor már az étel illata felkelti az étvágyunkat. és elfelejtjük. Az érzelmek Önmagukban nem pusztítóak. s nem is őrjítőek. és kiessünk méltóságteljes emberi szerepünkből. amivel megúszhatjuk ezt a kellemetlen helyzetet? Ha az első lepel túl átlátszó. hanem jrd magunkkezdjmi^köz^le^ni az érzelmek felé. és éljük át őket teljesen. és dolgozhatunk velük. hogy az érzelmek közelednek felénk. Ne csupán azt tapasztaljuk meg. Félünk attól. azt az ösvény részének tekintjük. A zene és a tánc^ t^CetesJis. Tehát az érzelmi zűrzavart a maga valójában tapasztaljuk meg. Hogyan rakhatnánk még néhány leplet egymásra.szhang-ban vannak egymással. Ahogy megszűnik az^ellenállás. A tapintás azt jelenti. filozófiai vagy vallási leplekkel akarjuk elfedni az általunk megoldhatatlannak tartott szituációkat. Hatoljunk bele az érzelmekbe. ne álljunk nekik ellen. a csikorgástól viszont meg akarunk A kettőségek korlátja AZ ÉRZELMEK EREJE . egy tánc^bontakozik^ir. hogy elhatalmasodnának rajtunk. Ez hasonló ahhoz. Bármi is történjék a szamszárikus tudatban. hogy megérezzük a nagy egészben rejlő apró részleteket is. Finom az illata. eluralkodjanak rajtunk. A leggyakoribb probléma az. Rendszerint ezért szegülünk szembe az érzelmekkel. A szaglás ebben az esetben arra utal. és lyukak támadnak rajta. ahogyan a feltörő energiahullám felénk közeledik. hanem a gyávák szánalmas jajkiáltása lesz. ahelyett. akkor elveszítünk minden személyes önigazolást. A legfőbb gondunk az. hogy értékeljük az energia megmunkálható természetét. Ezt hirdeti bát-1 ran az oroszlánüvöltés. A páncél a hajlatoknál csikorogni kezd. amivel saját tehetetlenségünket leplezhetjük. mint egy feltörő energia. és megpróbálunk valamilyen külső segítséget találni. hogy nem leszünk képesek normálisan működni. így lassan egy kapcsolat. a második lehet. akkor tevékenységünk nem az oroszlán üvöltése. hanem némiképpen megváltoztatjuk a megjelenésüket és az esszenciájukat. hogy a megjelenő érzelmeket kihívásnak tekintjük. hogyan kell fogat mosni vagy telefonálni. Érezzük. Ezutan még a legerőteljesebb érzelmekkel is tudunk dolgozni. akár agresszív. még mielőtt nekilátnánk az evésnek.74 57 megtapasztaljuk az energia lüktetését. Ha folytonosan metafizikai. hogy legyőzhetnek bennünket. mert mozogni. hogy az adott dologgal nem tudunk mit kezdeni. kiborulhatunk és elveszíthetjük a fejünket. ízletesnek tűnik. Ha viszont mi magunk válunk a gyűlölet vagy a vágy megtestesülésévé. Ezeket megérinthetjük. elkerüljük a megaláztatást és az érzelmek kihívását. pedig még meg sem kóstoltuk. De ez a megoldás sem tökéletes. Az érzelem nem más. míg végül teljesen beburkolózunk leplekből álló páncélunkba. A hajlatokra pedig nehéz újabb lepleket borítani. kialakul egyfajta ritmusérzék. hogy a düh vagy a depresszió olyan mértékben eluralkodik rajtunk. hogy hajiemjanúsítun^^ kin elhatalmasodni.

s minden irányt betölt. Ha elkezd belőlünk sugározni. Minden égtáj előttünk helyezkedik el. hogy azjflejünkben íe^merülőj^iing^^ deni. tudatuk mindent átfog. és semmihez sem ragaszkodunk. Nincs szükségük védekezésre. hogy ez rossz. a félelemnélküliség mindent áthat. hiszen mindent látnak. Ez a mindent átható tudatosság jelképe. Ebből a nézőpontból az önigazolástól mentes buddha-dharma azonos az oroszlánüvöltéssel. aki mumifikált tetemmé válik. Az Asóka király idejéből fennmaradt indiai művészet az oroszlánüvöltést a négy égtáj felé néző négy oroszlánnal ábrázolja. Tehát valójában csak az tekintheti magát abszolút értelemben védettnek. Semmit sem utajítujik^^jnonclván. Egy élő ember számára a leplezés taktikája kivitelezhetetlen. vagy millió arccal ábrázol. Az oroszj^üvöltésJélelerrmélkülisJge^z^elentí. Tekintetük az összes irányt felöleli. Átalakítottuk az érzelmek lényegiségét. De a mozgáshoz szükségünk van a hajlatokra.74 58 szabadulni. A hagyományos ikonográfia bizonyos Buddhákat ezer. ami óriási tett. Ez a „hátra nem nézés" szimbóluma. A félelemnélküliség minden irányba kiterjed. mon^yjn^Jiogy ezjá Az összes lehetséges szituáció és érzelem megmunkálna- A kettőségek korlátja AZ ÉRZELMEK EREJE . Nincs többé szükség leplekre.

és mindezt a saját nyomorúságunk érzete hatja át. hogy azon törjük a fejünket. szentesítjük azt. Ha pedig mások hibáztatnak és támadnak bennünket. így megveregetjük a vállát. miképpen válhatnánk szélhámosokká. és meg akarunk tőle szabadulni. így a sarlatán-ság ötlete többé fel sem merül. Világosan láthatjuk. De emellett nagyon precíz. egy közvetlen kapcsolat. azok a szigorú magyarázatok és ítéletek. Az oroszlánüvöltés lényege az. hogy ha képesek vagyunk direkt módon viszonyulni az érzelmekhez. akkor az ő negativitá-sukat hasznosnak tekintjük saját magunk számára. és látjuk. Dolgozzunk a negatív tulajdonságokon Mindannyian tapasztaljuk a negativitást. Ezek a magyarázatok és ítéletek a valódi. mert azonnal enni akarunk. támadunk. közvetlenné és meg-munkálhatóvá válik. vigyázunk rá és szentesítjük. hogy meg akarjuk változtatni a dolgokat. Ragaszkodunk. A negativitás nem magától értetődően rossz. negatív negativitások. Sajnos. így el is feledkezünk az étlapról. Ha azonban mélyebben megvizsgáljuk. Mindkét esetben a . hogy nincs lehetőségünk. Minden nyilvánvalóvá. A negativitás jóindulatúnak látszik. A szituáció olyannyira közvetlen. Figyeljük negativitásunkat. eltakarják előlünk az előbb említett tulajdonságokat. inkább egy eleven és precíz dolog. időnk és terünk arra. Ezen a ponton már nem kell tartani az önigazolás problémájától. Ha farkaséhesek vagyunk. felfedezzük a negativitás zamatos illatát és elevenségét. Szörnyen kellemetlennek és utálatosnak érezzük. sok jó tulajdonsága van. a pletyka és az elégedetlenség melegágya. ami a valósághoz kapcsolódik. így megjelenik a külső feltételektől független segítség. mert nincs helye a játéknak. mert nincs helye az okoskodásnak vagy az ésszerűsítésnek. Ez egy azonnali érdeklődés. és hogyan csaphatnánk be az embereket. akkor nincs időnk az étlapot böngészni. vagyis azt az alapvető agressziót. majd úgy döntünk. védekezünk. amiket ezekre a tapasztalatokra erőltetünk. hogy szükségtelen az önigazolás viszonyítási pontját alkalmazni. Az étellel akarunk foglalkozni. a súrlódások. hogy lehet velük dolgozni. Ez a negativitás. A negativitás a feszültség. Ez egy független szituáció. körültekintő és mélységes is egyben. Fájdalmunkért pedig a világot tesszük felelőssé. akkor nincs szükség külső segítségre vagy magyarázatokra. Tökéletesen és alaposan be kell hatolni az adott szituációba. A kívülállóktól érkező segítség csak önigazolássá válik.82 Dolgozzunk a negatív tulajdonságokonÉRZELMEK EREJE AZ 59 tó.

hogy milyen nagyszerű emberek vagyunk. vagy egyfajta hiedelemből táplálkozik. hogy a negatív negativitással állunk szemben. gyakorlati vagy akár üzleti jellegűek is. A hiedelmeket egyre újabb és újabb hiedelmek és dogmák erősítik meg. Ha meghagyjuk annak ami. ha elfelejtjük az egész önigazolást. amikor ezekkel a könnyelmű helyzetekkel kell megbirkóznunk. Nincs szükség különleges módszerekre vagy pusztítási készségre. Védőpáncélján semmit sem enged át. hogy nem kellene létezniük. Például. Ha érezzük. .csak álcázza és ezáltal erősíti alapvető negativitásunkat. ami . A negativitás nagy mennyiségű energiát idéz elő. megérezzük annak szerkezetét. amikor óvakodnunk kell az ostoba.82 Dolgozzunk a negatív tulajdonságokonÉRZELMEK EREJE AZ 60 figyelő . Ha békén hagyjuk az energiákat. valamint a világ valójában nem léteznének. hogy a helyszínen végezzünk vele az alapvető intelligencia éles késének segítségével. ahogy mi szeretnénk. akkor elevenné válnak és elveszítik fogaimiságukat. és többé nem próbáljuk önmagunk előtt bizonyítani. Úgy gondoljuk.ha tisztán látjuk . ahogy valóban működnek. Van olyan. Amit el kell vágni. amikor a havon vagy a jégen sétálunk. „könyörtelenül" meg kell semmisíteni. hogy fogalmakat aggatnánk rá. Azt is rögtön érezzük. Ezt az intellektuális energiát azon nyomban le kell lőni. Erre szolgál a pradzsnyá. Az ehhez szükséges energia magából az alapvető negati-vitásból származik. akkor megláthatjuk intelligenciája természetét. Ebben az esetben a szerkezet érzékeléséről. mindamellett könnyelmű és érzelgős is egyben. hogy létezniük kellene. hanem az alapvető intelligenciának. hogy a cipőnk szorít vagy sem. Ez a fegyver a pradzsnyápammita. annak gazdagságáról beszélünk. magyarázó intelligenciája nagyon óvatos és gyáva. vak könyörüíettől. Megérdemli. hogy kommentál. A dupla negativitás eme másodlagos. valamint a helyzet szerkezete érzékelésének az egyenes következménye. hogy elpusztítsuk. Elvágja az intelligenciát. s nem próbáljuk megváltoztatni természetes jellemzőiket. Megakadályozza az alapvető negativitás energiájával és intelligenciájával való azonosulást. vagyis a negatív negativitás. és ugyanígy megvan az ideje a „könyörtelenségnek" és a „kegyetlenségnek" is. A negatív negativitás azokra a filozófiákra és alapelvekre utal. összezúzni és porrá őrölni. Ez az a helyzet. Ennek a módja nem az okoskodásból vagy önmagunk igazolásából alakul ki. Ezért jobb. amikor filozofikusnak és lágynak kell lenni.intelligenciává válik. Szeretnénk úgy tenni. akkor megtaláljuk a módját. mindezt egy csapással.azzal. Erősíteni fogják mindennapi életünket. nem pedig úgy. mintha ezek a gonosz és utálatos tulajdonságaink. Az alapvető negativitás nagyon leleplező. mintha a dolgok tényleg úgy működnének. Amikor az alapvető intelligencia lecsap. ahogy rálépünk. amikor intellektuális eszmefuttatássá torzul. A negatív negativitás rendszerint önigazoló és független. magyaráz és ítélkezik . Ezt a fajta intelligenciát azonnal. amelyekkel a fájdalomtól való menekülésünket szoktuk igazolni. A negativitás alapvető őszinteségét és egyszerűségét közösségben és a személyes kapcsolatokban egyaránt jól felhasználhatjuk. ahelyett. morális. az a fogalmi negativitás. vagy éppenséggel úgy. amelyek lehetnek teológiai. éles és pontos. Ez a páncél egy álszent törekvés arra. az a direkt együttérzés. hogy úgy csináljunk.

61 A könnyelműség azokra a szükségtelen szellemi és fizikai tettekre vonatkozik. Miután a lecsendesítés és a gazdagítás során teljesen átéreztük ezeket az elemeket. Ha ez is sikertelen. Ha egy könnyelmű érzelmi szituáció áll elő. ami egy csapással átvágja a dualisztikus fogalomalkotás gyökerét. méltóságteljes és gazdag tulajdonságainkat. a vonzás. hogy szétzúzzuk a könnyelműséget és a dolgok valódi természetének meglátása iránti makacs ellenállást. amikor a negativitásainkkal és az úgynevezett problémákkal dolgozunk. hogy élvezzük a logika keménységét. a gazdagítás. Látjuk. de mégis megpróbáljuk azzal áltatni magunkat. hogy logikusnak tűnő önigazolásunk csak súlyosbítja és egyre áthatolhatatlanabbá teszi a helyzetet. Ez a második karma. Ez félelmetes és fájdalmas. A megbékí-tés azt jelenti. amelynek során egységbe hozzuk a szituáció alkotóelemeit. ami helytelen és káros. hogy megpróbáljuk nagyon lágyan átérezni a szituációt. azonnal ki kell szállni. nincs ami lekössön bennünket. nincs mese. hiszen vonzódunk ehhez az elfoglaltsághoz. ami valójában a 82 Dolgozzunk a negatív tulajdonságokonÉRZELMEK EREJE AZ . egységbe hozzuk őket. ami fogalommá növi ki magát. Egyszerűen együtt táncolunk a pusztítás eredményeképpen felszabadult energia állandó folyamával. majd egységbe hozzuk őket. amikor egy elmélet más elméletek sorozatát hozza létre. A könnyelműség nem ad esélyt az egész meglátására. Mit kezdünk majd akkor. A cél az. és nem csupán felületesen próbáljuk lecsendesíteni azt. azzal megszegjük az együttérzés fogadalmát. megsemmisítjük ezeket. ál-filozófiát vagy fogalomalkotást alkalmaz. Ez egészen ésszerűnek tűnik. Egyre inkább átérezzük a helyzetet. akkor végül elpusztítjuk. akkor a táptalaját egy direkt csapással pusztítsuk el. Azután kiterjesztjük édes. Ez a négy tevékenység nagyon jól alkalmazható abban a helyzetben. Úgy érezzük. vagyis az a törekvés. A valódi spontaneitás a szituáció szerkezetének átérzését jelenti. hogy a helyzet rosszabbodik. akkor következik a harmadik karma. gazdagítjuk. amelyekkel elfoglaljuk magunkat. Ebben az esetben legyünk valóban „könyörtelenek" és illogikusak. a megsemmisítést. Ha szétzúzzuk a könnyelműséget. Ezt nevezik Mandzsúsrí kardjának. hogy biztosítsuk magunkat egy adott helyzetben. Amint észrevesszük. Azzal van elfoglalva. nincs mibe kapaszkodnunk. amikor a negatív negativitás erős ál-logikát. Szükség van rá. Ha ez nem működik. más néven karma-jógát különböztet meg. és hogy különben is szükségünk van valami elfoglaltságra. Nyilvánvaló. hogy világosan látjuk. A tantrikus hagyomány szerint ha szükség esetén nem vagyunk képesek a pusztításra. Ez a csapás azt jelenti. ha mindent megsemmisítettünk? Akkor már többé nem táplálkozhatunk a hősiességünkből és az elért eredményeinkből. vagy amikor észrevesszük. A buddhizmus tantrikus hagyománya négyféle cselekvést. hogy ne láthassuk meg. A pusztítás csak abban az esetben szükséges. Az első a negatív szituációk lecsendesítése. hogy a ránk visszapattanó kivetítéseinkre reagáljon. Teljes egészében átérezzük a szituációt. mert a spontaneitást kevésbé köti le az öntudat. mi történik valójában az adott helyzetben. megbékítése. hogy belefogtunk egy ilyen játékba. Ha ez nem bizonyul hatékonynak. Először lecsendesítjük. hogy a könnyelműség szétzúzása során fájdalomban lesz részünk. vagyis a pusztítást. mi az. akkor alkalmazzuk a negyedik karmát.

Ezért az ösvény követése nem szükségszerűen jelenti azt. 82 Dolgozzunk a negatív tulajdonságokonÉRZELMEK EREJE AZ . az őrült bölcsesség mindkettőből képes táplálkozni. akkor az már a negatív negativitás másodlagos. Ezt azonban el kell kerülni. A negativitás táplálékká válik. hogy ha valaki keresztezi az utunkat. az már le is tévedt az útról. és csak az energia áramlik akadálytalanul. aminek eredményeképpen egy nagyon hatalmas negatív erőt kapunk. De ezzel óvatosan kell bánni. passzív és „könyörületes" ösvény. Újból létre akarjuk hozni az alapvető negativitás kényelmes elfoglaltságát. mert mindkettő csupán energia. hogy elbűvöl bennünket az alapvető negativitás újraélése. Az őrült bölcsesség lehetne akár ördögi is. Az ösvényről való letérés ébreszti csak fel. mások pedig a teremtésből. és nem is ez a cél. akár dicsérnek minket. A rosszindulat önmagát pusztítja el. azt félretoljuk. azt elpusztítja. Mindez az adott helyzettől függ. aki a pusztításból okul. Ennek az oka az. logikai energiájának tekinthető. tiszta erő lesz belőle. hogy megszűnnek a fogalmi elméletek. visszapattan rájuk. józan. mert betolakodása könnyelműség volt. Ez annyit jelent. Senkinek sem tanácsos vakon követni ezt az ösvényt. Az őrült bölcsesség számára a dicséret és a bírálat ugyanaz. az energia kedvéért visszahívjuk a negativitást. Hogyha a negativitás tiszta energiája bármiféle talajhoz kapcsolódik. Amit el kell pusztítani. Ha valaki hirtelen az utunkba áll. Akár bírálnak. így a fényt és a sötétséget többé nem tekintjük fénynek és sötétségnek. Van olyan ember. hogy megpróbálunk mindig „jók" lenni. Ez a kettősségektől mentes állapot. de valahogy mégsem az. és altatás nélkül átestünk az operáción. hanem szabaduljunk meg tőlük teljes mértékben. hogy miután teljesen összezúztuk a negatív negativitást. vagy a pusztítás és a teremtés fogalma. Szó sincs arról.62 könnyelműség megsemmisítésére kötelez bennünket.. ami őrült bölcsességgé alakul át. A nyitottság Önmagát teszi nyitottá. Ne elevenítsük fel az elfoglaltságokat. a mahakálák és a buddhák. Nem tekintjük többé a negativitást jónak vagy rossznak. Ezt jelképezik a haragvó és a békés istenségek. Ez annyit jelent. így többé már nem győzhet le bennünket semmilyen szituáció. Akkor az elfoglaltságok felelevenítését elpusztító energiáról kiderül. és nem megsérteni senkit. hanem folytonosan használjuk a belőle áradó éltető energiaforrást. Ez egy ijesztő gondolat. Akik félnek az őrült bölcsességtől. Ha valaki mégis így tesz. akkor udvariasságunkat megőrizve köszönetet kell mondanunk neki. Búcsút mondunk a fogalmi elméleteknek. Az a negatív szándékú pusztítás. A dharma ösvénye egyáltalán nem egy jóságos. és mentes az én-tudattól. amivel ellene fordulnak. hogy logikai energia. ami tiszta. saját magukat pusztítják el. A korábbi fogalmi elképzeléseket meghaladtuk. Az őrült bölcsesség legyőzhetetlen. A gyakorlás nagyon fejlett szintjein átéljük a negatív negativitást.. amire pedig vigyázni kell. mivel az őrült bölcsesség számára egyáltalán nem létezik a jó és a rossz. arra vigyáz. és visszaalakítjuk eredeti negativitássá. Ez nem működik. Az őrült bölcsesség nem létezhet kommunikáció és megoldandó helyzetek nélkül.

rágjuk meg alaposan. azután jól nézzük meg. E szigony egy csapással három sebet ejt. hogy a szituáció megérkezzen. Könnyelműségtől mentesen. ami az ego megbénulásának szimbóluma. A másik kezében egy görbe kést fog. Ha foglakozunk a késztetésekkel. összegyűlnek az energiák. ami a lecsendesítés eszköze. Pusztán azzal. Amikor késztetést érzünk arra. Ez nagyon érdekes. A negyedik kéz egy háromágú szigonyt tart. A könnyelműség azt jelenti. Foglalkozzunk az impulzussal. Hagyjuk. hogy megforgatják. és alaposan meg akarjuk ízlelni. azt a vékony vonalat. akkor nem fogunk köny-nyelműen cselekedni. A mahakála démonok holttestein foglal helyet. Láthatjuk a különbséget. A hirtelen mozdulatok károsak. és kapcsolódik az előzőekben tárgyalt témához. ami az energiák összegyűjtésének eszköze. A jobb oldalon látható harmadik kezében egy kardot tart. impulzív módon cselekedni. valóban látni akarjuk az impulzust. és átérezzük a talaj szerkezetét és gazdagságát. valamint a tökéletes együttérzés jellemzi. ami a rombolás eszköze. Bal kezében egy amri-iával teli koponyacsészét tart. A spontaneitás a helyzeteket olyannak látja. Nincs szükség arra. és véglegesen elpusztítja a nem-tudást. amilyenek. emésszük meg és üljünk rá. vak szánalomtól. ne cselekedjünk azonnal. A kép felépítését az energia. Befolyásunkat kiterjesszük másokra. Semmilyen helyzetben nem szabad ösztönösen. ami mentes az ostoba. impulzívak és könnyehnűek. A spontaneitás nem ezt jelenti. hogy reflexszerűen 82 Dolgozzunk a negatív tulajdonságokonÉRZELMEK EREJE AZ . A görbe kés az istenek jogara is egyben. hogy megtegyünk valamit. a vágyat és az agressziót.63 A fejezet elején látható thangkán szereplő mahakála négy karja a négy karmát jelképezi. ami a gazdagítást jelképezi. A kardnak nem kell lesújtani. A képen látható alak bal karja a lecsendesítést jelképezi. ami a spontaneitást a könnyelműségtől elválasztja. hogy háromszor vigyük véghez a pusztítás művét. Az amrita az istenek mámorító nektárja.

A könnyelműség sok nyugtalansággal jár. A mahakálát körülvevő lángok a gyűlöletmentes harag óriási. kevesebb az aggodalom. A koponyákból készült korona a negatív érzelmeket képviseli. kiapadhatatlan erejét. Ehelyett a mahakála ezeket a negatívumokat ékszerként és koronaként viseli. az együttérzés energiáját képviselik. Átérezzük a szituáció szerkezetét.90 AZ ÉRZELMEK EREJE cselekszünk. Amikor spontán módon cselekszünk. és eszerint viszonyulunk hozzájuk. és amikor visszapattan. reagálunk. és nem cselekszünk impulzív módon. Ha érzelmüeg felindult állapotba kerülünk. Eldobunk valamit. hanem a reakció természetével és felépítésével is foglalkozunk. elítélni és „rossznak" tartani. amilyenek. . Nem pusztán reagálunk a dolgokra. Egyszerűen olyannak látjuk a helyzeteket. túl sok aggodalmat viszünk a cselekedeteinkbe. Ezeket nem kell megsemmisíteni.

V. MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN .

azonnal elkezdi tisztítani az asztalt. vagy hogy a dolgok nem mennek simán. minden űrt kitöltve. mintha egy drágakövet találnánk a szemétdombon. nehogy teret kapjon a spontaneitás. Direkt módon viszonyulunk a talajhoz. Semmit sem utasítunk el. Ez a kreativitástól való félelem oka. Ha a munka szellem-i gyakorlásunk részévé válik. és semmit sem tekintünk különösképpen szentnek. Minél zsúfoltabb a fal. hogy hétköznapi dolog. Dolgozhatunk eszelősen. hogy a teremtő folyamat végbemenjen. hanem az inspiráció forrásai is. mondván.A munka 93 A munka Ha a mindennapi helyzeteket nem mindennapi éleslátással vesszük szemügyre. hogy hagynánk. a házban. mosogathatunk. az olyan. Amikor valaki érzi. vagy . más szóval a földön járunk. vagy kimegy a kertbe gyomlálni. csak azért. A munka azonban a kreativitástól való menekülés is lehet. Az is lehet. A csupasz falakra gyorsan felrak néhány képet. annál kellemesebben érzi magát. így inkább keres valamilyen pillanatnyi örömöt. Felhasználjuk az élet során adódó helyzetek összes rendelkezésre álló nyersanyagát. mert félünk a nyitott tudatállapottól. akkor megszokott hétköznapi problémáink többé már nem csupán problémák. Fél a tértől és az üres sarkoktól. hogy közeleg a depresszió. A valódi munka gyakorlatias tevékenységet jelent. Nem akar szembesülni az alapvető gondokkal. és lázadunk a munka ellen. hogy lusták vagyunk. Ahelyett. követjük az előítéleteinket. hogy elterelje a figyelmét a problémákról. Dolgozhatunk a kertben.

de ha nem érezzük a kapcsolatot a talaj és önmagunk között. akkor a szituációból zűrzavar lesz. Ha nem érzé- .végezhetünk bármilyen szükséges tevékenységet.

Érzik. Az asztal leszedése éppen olyan fontos. Rengeteget lehet tanulni tőlük. A szertartás azt is meghatározza. hogy a munkához való hozzáállási problémák zöme az elemző tudat álkifinomultságának köszönhető. A szellemi fejlődés iránt érdeklődők a tudat fontosságának fogalma alapján gondolkodnak. amit az ülőmeditáció alatt gyakorolunk. akkor egyre tisztábban fogjuk látni a tudat neurotikus jellegét. Ha egyszerűen. élvezettel kortyolgatják az italt. Csalni viszont lehetetlen. Ez nagyban múlik azon. a teafüvet és a vizet. Minél inkább tapasztaljuk a teret. akkor életünk sémája problémáktól terhessé válik. Munkánk során nagyon fontos a tudatosság. mint a szertartás kezdete. hogy át tudjuk-e élni a talaj és a tér egységét. különösképpen akkor. és megfelelően tudunk bánni a dolgokkal. de a mélységes. Úgy gondolom. amikről olvastunk. Kizárólag intellektuális. A ceremónia befejezésének is megvan a maga módja. addig a talajjal sem lehet kapcsolatunk. és egy praktikus gondolkodásmóddá válik. Ez a ceremónia azzal kezdődik. és nem hangzik olyan jól. hogy minden egyes lépésünk és minden egyes szituáció a tudatállapotunk tükörképe.94 MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN A munka 68 keljük. de a valóság mégis a mindennapi problémáinkhoz való hozzáállásunkban rejlik. realisztikusan kezeljük őket. a szalvétát. magasrendű és mélységes dolognak vélik. a béke és a . amiről szeretnének többet tudni. hogy megfelelően bánnak a dolgokkal. A közöttünk és a jelenségek között lévő tér érzékelése a tudatosság. kivéve azt az esetet. transzcendentális dolgok a gyárakban találhatók. Ez egy szellemi probléma. A japán teaszertartás a megalapozott tevékenység kiváló példája. Ilyenkor egyszerűen nem veszünk tudomást a probléma létéről. ha szellemi fejlődésre törekszünk. mivel nem vagyunk hajlandók észrevenni az élet finom. tehát spirituális jelentőséggel bír. A munka az önfegyelem megteremtésének legfinomabb módja. szellemi munkát akarunk végezni. Az egész gondolati séma. árnyalt természetét. Ezután felszolgálják a teát. hogy miként kell elmosni és helyrerakni a csészéket. Nem szabad lenézni a gyári dolgozókat és a kétkezi munkásokat. A tudatot egy titokzatos. hogy honnan jönnek ezek a problémák. A munka nagyon fontos. Látszólag a semmiből lépnek elő. Mi pedig azon tűnődünk. Nem színészkedhetünk. Nem imitálhatjuk egy csésze tea elegáns felszolgálását. vagyis a tér nyitottságának hirtelen megtapasztalása. Fizikai tevékenységre egyáltalán nem akarjuk rászánni magunkat. Ez lehet ugyanaz a tudatosság. Ha képesek vagyunk erre a szintre leegyszerűsíteni önmagunkat. amikor a problémák elől a munkába menekülünk. hogy furcsán hangzik. Valóban éreznünk kell a talajt és a talajjal való kapcsolatunkat. mint azok a szellemi élmények. annál inkább érezzük a talajt is. Amíg nem éreztük meg a teret. A vendégek lassan. Ez biztos elkeserítő. akkor munkánk sokkal kiegyensúlyozottabbá válik. a nyitottság. hogy gondosan előkészítik a csészét. Lehet. a bensőkben folyó játék egyre inkább elveszíti játék-jellegét.

Egyszerűen egy pillantással tudatosítjuk a nyitottság óriási energiáját. így az energia nem tud szabadon áramolni a nyílt térben. a neurotikus vágy fojtogató hőségétől szenved. A gyakorlás útja nem az. Olyan. az egyik a melegség tüzes természete. amelyben ez az energia működik. amelyekkel dolgozunk. Ez esetben a tudatosság nem egy tudati tárgy állandó észlelését. Nem kell megpróbálni ragaszkodni ehhez az állapothoz. akkor megakad. és megpróbáljuk rögzíteni a kapcsolatainkat. Ez az energia szüntelenül áramlik. ami a szikrát irányítja. a munkára. ugyanúgy. Ahelyett. hogy a vágy tárgya a szabad vágy kellemes melegében fürödne. Kezdjük valóban érezni azokat a dolgokat. amelyekkel éppen foglalkozunk. Csápjainkkal kinyúlunk. és egyesül önmagával. ahogy a tűzben jelen van a szikra. hogy elkapja a vágy tárgyát. majd visszatér és új parancsra vár. vagy szándékosan előidézni ezt. valamint a levegő. a nyílt térrel való eggyé válást jelenti. Ez a megragadó energia kinyúl. Valódi kapcsolatunk alakul ki a külső jelenségekkel. A nyitottság folytatódik. Ez a jelenségek szabálytalan tánca. Nem különböztetjük meg többé a figyelőt és a cselekvőt. . így soha nem tudjuk lénye egészét megtapasztalni. hogy általában egy adott mederben folyik. Mindent felemészt. Ehelyett megszilárdul. és a vágy tárgyát behúzza a saját területére. mint az örökké lángoló Nap. Ragaszkodásunk elvakít bennünket. vagy hogy megpróbálunk egyidejűleg tudatában lenni önmagunknak és a munkánknak. amelyben a vágy tárgya is helyet kap. középpont nélküli tárháza. és az ego központi vezérlőegysége arra utasítja. 94 A szeretet Létezik az energiának egy hatalmas. hogy egyre több tér nyílik a cselekvésre. hanem a tudatossággal. és azoknak szépségével. A másik az. vagy a manipulációnak. Akkor elkezdjük érezni. Már nem akarjuk különböző részekre és tudatszintekre osztani magunkat. és megakadunk ezen a szinten. A folyamatos meditatív állapot nyitottságának tudomásul vételéről van szó. egészen addig. Nem lehet elpusztítani vagy feltartóztatni. beszűkül. Ez az energia nem tartozik az ego fennhatósága alá. Azokkal a dolgokkal is azonosulunk. még ha ezt az ego zavaros szűrőjén át nem is látjuk. és tovább folytatjuk a munkát. ahogy a világegyetem áthatja önmagát.MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 69 A munka világosság természetes eredményeként jön létre. amíg már nem jut hely a kételynek. Két jellemzője van. A meditáció nagyon könnyű lesz. Munka közben egyszerűen tudatosítani kell a nyitottságot. Miután ez megtörtént. hogy bizonyos dolgokra koncentrálunk. hogy kifelé áramoljon. A másik embert csak felületesen érintjük. Amikor azonban ez a meleg az ego szűrőjén keresztül jut el hozzánk. mivel nem fordítunk figyelmet a talajra. Nem vagyunk hajlandók tudomást venni arról a hatalmas térről. szándékosan nem szentelünk több figyelmet a dolognak. A szituációkhoz való ilyen ragaszkodás felületessé teszi a kommunikációs folyamatot.

MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 70 A munka A szabad vágy olyan, mint egy forrás nélküli ragyogás, vagy mint az erőfeszítés nélkül áramló, légies, átható hő. Nincs pusztító ereje, mert egy kiegyensúlyozott létállapot, amely nagyon intelligens. Az öntudat gátat szab ennek az intelligens, kiegyensúlyozott létállapotnak. Ha megnyílunk, és félretesszük öntudatos ragaszkodásainkat, akkor nem csupán a tárgyak felületét látjuk, hanem azoknak egészét, teljességét is. Akkor nem csak az érzékelhető tulajdonságokat értékeljük, hanem a teljesség kvalitását is, ami nem más, mint színarany. Nem ragadunk meg a külsőségeknél, hanem ezeket látva automatikusan eljutunk a belső tulajdonságokhoz. így elérkezünk a szituáció magjához, és ha ez két ember találkozása esetén történik meg, akkor a kapcsolat nagyon inspirálóvá válik, mert a másik embert nem pusztán a testi vonzerő vagy az egyéb, megrögzött sémák alapján vesszük szemügyre, hanem a külső mellett a bensőt is világosan látjuk. Ez a teljességet célzó kommunikáció egy problémát vethet fel. Feltételezzük, hogy valakin az előbb említett módon keresztüllátunk, de az illető ezt egyáltalán nem akarja, ezért megijed tőlünk és elmenekül. Mit tegyünk ilyenkor? A kommunikáció a mi részünkről teljes és alapos volt. Ha az ülető elmenekül, akkor ez az ő kommunikációjának módja. Nincs szükség további nyomozásra. Ha utánaerednél és követnéd, akkor előbb-utóbb úgy tekintene rád, mint egy gonosz szellemre. Azt hinné, hogy beleláttál a testébe, és szeretnéd felfalni a zsírját és a húsát, akár egy vérszívó vámpír. Minél inkább követnéd, annál inkább kudarcot vállánál. Lehet, hogy túl élesen, erős vágyakkal pillantottál rá, vagy túlságosan megpróbáltál átlátni rajta. Visszaéltél gyönyörű, éles pillantásoddal, átható vágyaddal és intelligenciáddal. A képességeidet játékra használtad. Ez nagyon jellemző az emberekre. Aki valamilyen erő vagy energia birtokában van, rendszerint visszaél azzal, és megpróbál inindenkinek a veséjébe látni. Ez a hozzáállás nyilvánvalóan nélkülözi a humorérzéket. Ha túlságosan erőltetünk valamit, az azt jelzi, hogy nem érezzük át megfelelően a helyzetet, és csupán a helyzettel való kapcsolatunkat érzékeljük. Ennek a hátránya az, hogy nem látjuk átfogóan a szituáció minden oldalát, ezért nem vesszük észre a helyzet humoros és ironikus jellemvonásait. Néha az emberek azért menekülnek el előled, mert játszani akarnak. Eszük ágában sincs őszinte, becsületes és komoly kapcsolatba kerülni veled, csak játszani akarnak. Ha azonban ők rendelkeznek humorérzékkel, de te nem, akkor baj van. Ez az a pont, amikor a lalita, a tánc szerepet kap. Táncolsz a valósággal, táncolsz a jelenségekkel. Ha nagyon fáj a fogad valamire, nem kell azonnal rábámulni és érte nyúlni. Csak gyönyörködj benne. Nem teszel impulzív mozdulatokat, hanem helyet adsz a másik félnek, hogy megtegye a mozdulatot, vagyis közeledjen feléd. Ez a jelentése annak, hogy megtanulunk táncolni a szituációkkal. Nem kell neked létrehozni a helyzetet. Csak figyeld, foglakozz vele és tanulj meg vele táncolni, így a dolog nem a te szüleményed lesz, hanem inkább egy közös tánc. Az egyik fél sem öntudatos, hiszen egy kölcsönös tapasztalásról van szó. Amikor egy kapcsolatot alapvetően nyitottság jellemez, akkor a hűség, a valódi bizalom automatikusan megjelenik. Ez egy természetes, nem mesterkélt szituáció. A. kommunikáció olyan valóságos, csodálatos és akadálytalan, hogy nincs még egy olyan ember, akivel így tudnál kommunikálni, ezért automatikusan kitartotok egymás mellett. Ha azonban

94

MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 71 A munka bármilyen kétely üti fel a fejét, és elkezdesz félni valami képzeletbeli lehetőségtől, akkor a csodálatos kommunikáció dacára a paranoia magjait ülteted el, és az egész kommunikáció pusztán az ego szórakozását fogja szolgálni. Ha elveted a kétely magjait, az merevvé és ijedtté tesz. Félsz attól, hogy elveszítheted az oly szép és valóságos kommunikációt. Egy bizonyos ponton már te magad sem tudod, hogy a kommunikáció a szereteten vagy az agresszión alapul. Ez a bizonytalanság a távolság elveszítését hozza magával, és ez a neurózis kezdete. Ha a kommunikáció során elveszítjük a helyes látásmódot, a megfelelő távolságot, akkor a szeretet gyűlöletbe fordul. A gyűlölet természete csakúgy, mint a szereteté - az, hogy fizikai kontaktusba akarsz kerülni a másikkal. Meg akarod ölni, vagy megsebesíteni. Bármely kapcsolat, ami az egón alapul, legyen az szerelem vagy bármi más, minden esetben magában rejti azt a veszélyt, hogy a társad ellen fordulsz. Amennyiben a fenyegetettség vagy a bizonytalanság érzete megjelenik egy kapcsolatban, még a legszebb szerelem is az ellentétjébe csaphat át.

94

Az együttélés

A másokon való segítés gondolata sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Általában, amikor segíteni próbálunk másoknak, az eredmény az, hogy a terhükre vagyunk, és követelésekkel állunk elő velük szemben. Azért megyünk mások idegeire, mert valójában ki nem állhatjuk saját magunkat. Szeretnénk kitörni, hogy mindenki lássa, mennyire kétségbe vagyunk esve. így azután engedély nélkül behatolunk mások területére. Nagy felhajtást akarunk csinálni magunk körül, mit sem törődve azzal, hogy az illetőnek mi erről a véleménye. Nem az a célunk, hogy lerántsuk a leplet az alaptermészetünkről, hanem egyszerűen uralni akarjuk a körülöttünk kialakult szituációt. Egyenesen belegyalogolunk mások magánéletébe, anélkül, hogy előtte legalább kopognánk. Lehet, hogy táblákkal találjuk szembe magunkat: „A fűre lépni tilos! Tilos az átjárás!" De ezek a táblák csak növelik az agresszivitásunkat és a lázadó hangulatunkat. Gondolkodás nélkül benyomulunk a másik területére, mint egy tank, ami átmegy a falon. Ezzel nem csupán vandál módon megsértjük a másik területét, hanem még a saját területünket is szétromboljuk - ez a belső vandalizmus. Kiborítjuk önmagunkat és másokat is. A legtöbben utálják ezt a helyzetet. Nem akarják azt érezni, hogy terhet jelentenek másoknak. Azonban az sem megoldás, ha hűvös, finomkodó modort erőltetünk magunkra, és mindent precízen, előkelően és megfontoltan próbálunk csinálni. Az igazi megfontoltság nem azonos a diplomáciával. Nem kell mosolyt festeni az arcunkra, vae:v eroHptru a? nHTr i-^ *- — ~- ~ - ciát igényel. Ahelyett, hogy betörnénk mások területére, inkább a saját területünket nyissuk meg. Nincs szükség csábító vagy elutasító játékokra. A területünket ne vegyük körül mágnesekkel vagy szögesdróttal, és akkor némi lehetőség nyílik arra, hogy valóban hasznára legyünk másoknak. De még mindig bánjunk óvatosan a segítségnyújtással. Megpillantottuk a valódi segítségnyújtáshoz vezető első lépcsőfokot de időre van szükség, amíg ezt a magunkévá tesszük,
-at
x 1 L 1-1 J1

MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 72 A munka megízleljük és megemésztjük. Sok időbe telik, amíg lebontjuk az összes kerítést. Az első lépés az, hogy megtanuljuk szeretni önmagunkat, megbarátkozzunk önmagunkkal, és soha többé ne kínozzuk magunkat. A második lépés a többi emberrel való kommunikáció, a velük való kapcsolat megteremtése. Majd fokozatosan megtanulunk segíteni nekik. Ez azonban hosszú ideig tart, s nagy türelmet és kitartást igényel. Ha megtanuljuk, hogyan kerülhetjük el azt, hogy mások terhére legyünk, és kinyílunk a többi ember felé, akkor készen állunk a harmadik lépésre, az önzetlen segítésre. Amikor segítünk valakin, rendszerint viszonzást várunk cserébe. így szólunk a gyermekeinkhez: „Minden energiámat rád fordítom, hogy boldog legyél." Ez azonban a következő gondolatot rejti magában: „Azt akarom, hogy boldog légy, mert szeretném a társaságodat élvezni. Tégy boldoggá, mert boldog akarok lenni." Az önzetlen segítség, vagyis a valódi együttérzés harmadik szintjén nem a saját örömünkért teszünk meg bizonyos dolgokat, hanem azért, mert meg kell tennünk. Reakciónk önzetlen, és nincs célpontja. Amit teszünk, nem másokért vagy önmagunkért tesszük. Ez az univerzális nagylelkűség.

94

A nyolcrétű ösvény
Úgy tűnik, az életünkben jelentkező szituációk megoldása során számtalan mellékösvény csábít arra, hogy letérjünk az útról: „Étterem, benzinkút, motel, leágazás." Mindig van valami, ami arra csábít, hogy utunkat megszakítva a következő leágazásnál jobbra forduljunk. Megannyi színes reklám hívogat. Soha nem akarunk ott lenni, ahol éppen vagyunk, és soha nem akarunk azok lenni, amik éppen vagyunk. Mindig vágyakozunk valahová. Bármikor letérhetünk jobbra, holott jól tudjuk, hogy életünk autópályáját úgysem hagyhatjuk el. Nincs sok választásunk. Kínosan érezzük magunkat, ezért szeretnénk, ha valaki tudatná velünk, hogy létezik egy másik hely, ahol nem kell szégyellni magunkat: „Tessék egy maszk, vedd csak fel!" Azután nyugodtan lekanyarodsz a következő kitérőnél, és „megmenekültél," mert a maszk segítségével másnak mutathatod magad, mint amilyen vagy. Azt hiszed, hogy az emberek most másmilyennek látnak, mert olyan álarcot viselsz, amilyen lenni szeretnél. A buddhizmus viszont nem ígér semmit. Szüntelenül arra tanít.bennünket, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, és ne vágyakozzunk más helyek után. A különféle szituációkhoz pedig ezen az alapon kell viszonyulnunk. Ezáltal úgy haladhatunk az úton, hogy nem csábítanak el a különféle mellékösvények és leágazások. A táblák ezt hirdetik: „Tibeti falu a következő leágazásnál;" „Japán falu a következő leágazásnál;" „Nirvána falu a következő leágazásnál;" „Azonnali megvilágosodás a következő leágazásnál;" „Disneyland a következő leágazásnál." Ha jobbra fordulsz, minden rendbe jön. Megkapod, amit ígértek. De Disneyland, vagy a Nirvána Fesztivál meglátogatása után azon töprengsz, hogyan fogsz visszajutni a kocsidhoz, és hogyan fogsz hazaérni. Megint vissza kell jutnod az autópályára. Ez elkerülhetetlen. Attól

" vagy „ellenségnek" nevezzük. mert tökéletesen független. és megteremtheti a nyílt teret. mi pedig hirtelen megdermedünk. A szituációk hatására állandóan úgy őröljük. rágcsáljuk a szándékunkat. Egyáltalán nem a „helytelen" ellentétjére gondolt.ez Buddha üzenete számunkra. sem az Összehasonlítás általi támogatásra. ha egyszerűen olyannak látjuk a szituációt. ami bármikor a rendelkezésünkre áll. mint egy rágógumit. amit Buddha helytelen szemléletnek nevezett. A bölcsesség benső dolognak tűnik. de nincs feltétlenül szükség a filozófiára. „Ez ilyen. Valaki közeledik felénk. amilyen. Buddha azt jelenti: felébredett. Hogy ezt átláthassuk. Természetesen a nyitottság is filozófiai fogalommá torzítható. így a másik fél automatikusan a merev elképzelések jéggé fagyott szituációjába kerül. Másrészről pedig megvan a lehetőségünk rá. hogy tetszés szerint egy franciaágyat vagy egy puskát teremtsen a másik féllel való kommunikáció céljára. A felébredés. A helyzetet a rugalmasság elmélete nélkül. Nem csak önmagunkat fagyasztjuk meg.MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 73 A munka tartok. hogy ne fagyasszuk meg a teret. A teljesség nem szorul relatív segítségre. Az eredeti szanszkrit kifejezés a szomjak. így a szándék két fogaskerék között őrlődik. gondolkodni kezdünk. ami a gondolkodást összeköti a cselekvéssel. A helytelen szemlélet a fogalmi gondolkodást jelöli." Ez a helyes szemlélet. Az ilyen rugalmas helyzet kialakítható. A szamjak azt jelenti. A nyolcrétű ösvény következő jellemzője a helyes szándék. Automatikusan működésbe lép egy rendszer. Az egyik az érzelmi oldal. A másik a szituáció súlyos. ami van. az is egyfajta filozófiai hozzáállásnak tekinthető. és ez volt az ő megvilágosodása. a kiterjedés és a visszahúzódás foglalkoztat. Miután fogalmilag beskatulyáztuk az illetőt. hogy a szituációt a saját biztonságunkhoz igazítsuk. ■tehát nem is az ellenségem. készek vagyunk megölelni vagy megtámadni. először meg kell értenünk. Buddha a világot a maga valójában látta. A gondolkodás maga után vonja a cselekvést. hanem azt a teret is. Amikor egy adott helyzettel kerülünk szembe. és a neve nyolcrétű ösvény. mindez pontosan tükrözi azt a helyzetet és azt a folyamatot. ez pedig nem ilyen. önmagában helyes. ami teljeset jelent. A fogalmi látásmód tökéletlen. ami nyolc pontból áll. Ezt az embert vagy „barátnak. ahol tisztán látjuk önmagunkat és őt is. amibe állandóan belesodródunk. a teljes felébredés . csodálatos ígéretekkel. Egy olyan ösvényt kínált a felébredésre. fizikai jellege. Ez az a gondolati folyamat. 94 . Egyszerűen csak egy másik ember. A közönséges szándék az előbb ismertetett folyamaton alapul. amelyben a másik ember felénk tart. így működik a szándék. hogy előítéleteket alkossak." Ez az. Sajnálom. „Az a felém tartó ember nem a barátom. Az első a helyes szemlélet. Állandóan ügyelünk arra. A helyes alatt azt értette. Semmi szükség arra. mert nem látjuk valóságosan a helyzetet. A szándék minden esetben az elfogadás vagy a támadás jellegét viseli magán. a maga valójában is szemlélhetjük. amit az öröm és a fájdalom. Buddha szerint létezik helyes szándék is. aki felém közeledik. ami a helyes fogalmát mellőzve. hogy nem kecsegtethetek senkit ragyogó. mit értett Buddha a „helyes" kifejezés alatt. Más szóval. Az illető egy rugalmas szituációba kerül.

Ezzel mindenki egyetért. Különféle dolgokról mondunk le. forró fájdalom. ami a következőket jelenti: „kifejez. Semmi szükség rá. ami azt jelenti: igaz. aki fegyelmezzen. Az ilyen típusú fegyelem csak feleslegesen bonyolítja az életünket. A helyes fegyelem az ego feladását jelenti. 94 Kfpm kpll fplhío-ítam nom Vollo. egyenesen élnek. és nincs." „A tűz forró. felismerte. hogy különféle agyszüleményeket keverjünk hozzá. akkor a kivetítések egész láncolata értelmét veszti. A trang szó direktsé-get. ha nincs ego. ami ahelyett. kitalációk nélkül. Most sötét van kint. mankók nélkül látjuk. A nyolcrétű ösvény harmadik jellemvonása a helyes beszéd. hogy az élet lehet erős. A beszéd szanszkrit megfelelője a vács. hogy kint sötét van. hogy új trükköket vagy kitalációkat kevernénk bele. Az öröm öröm. Ez az állandó önfegyelem. Ilven a számiak. egyenesen. és ez nagyban megerősíti azt a képzetünket. akkor a közönséges érte-lpmhpn vpf+ fpcrvplpmrp ninrs spmmi szükség. becsületességet jelent. ízletes. egyenes és százszázalékos. se vízzel. direkt szemlélet. Ez az automatikus. . Ugyanezt a tibeti nyelv a trangszong kifejezéssel jelöli. Mindannyian ismerjük a fegyelem szamszárikus fajtáját. Egyszerűsítjük az életünket. A közönséges fegyelem csupán a relatív döntések szintjén létezik. A nyolcrétű ösvény negyedik jellemzője a helyes erkölcsiség. Nem válunk a rabjává annak az elméletnek." Vagy pedig: „El kell hinned." A lehető legkevesebb szót használjuk. Az élet egy hígítat-lan ital . Ennek a szanszkrit megfelelője a szatja. Ez " a kifejezés azokra vonatkozik." Egyszerűen így szólunk: „Sötét van kint. a fegyelem csúcsa. Ez vezet el szonylatában nem létezik. hogy azt mondaná: „Azt hiszem így van. akit fegyelmezni kellene." Ne hígítsák se szódával. akik állandóan őszintén. és nem terhelik az életüket újabb és újabb bonyodalmak kitalálásával. azon kívül. vagy helyes fegyelem. A helyes szándék tehát azt jelenti. hogy az élet során adódó helyzeteket enyhítsük vagy felerősítsük. de ha nincs fa." inkább azt mondja: „így van. Hasonlóképpen." A tűz tényleg forró. a szong pedig egyenességet. ahelyett. akik direkt és egyenes módon élnek.forró öröm. hogy nincs szükség arra. és eljuttat bennünket a tökéletes egyszerűség állapotába. Buddha szerint az élet maga a szenvedés. Ezen az abszolút módon közelítette meg Buddha a szándékot. miközben nem figyelünk a saját életünkre. Ha van fa. Ez a kommunikáció az igaz beszéd. Precíz és közvetlen. hogy „jobb" emberekké váljunk. És igazat mondunk. Éljük az életet. hogy az élet szép is lehetne vagy fájdalmas is lehetne. akkor ágakra is szükség van. Ez az élet szamjak természete. hogy nem vágyunk semmire. hogy tudunk kezdeni valamit az életünkkel. Ez a szanszkrit szó azokra a személyekre utal. Ez a tökéletes kommunikációra utal. Az ember azt mondja a presszóban: „Egy italt kérek. ami van." Nem pedig: „Azt hiszem.MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 74 A munka hogy az életet a maga valójában. és maga az öröm.ahelyett. Senkinek sem kell azt mondania: „Szerintem sötét van kint. akkor nincsenek ágak sem. tisztán. aminek a célja az önfejlesztés. Ha nincs. hogy megpróbálnánk egyszerűbbé válni és egy risi életét élni. hogy a tűz forró. . Megértette." „szó" vagy „Ige". pozitív és alkotó is. a szenvedés szenvedés.

Általában valaki csábító dolgokat." Ez történik. ahol a törekvés létrejöhetne. Vegyünk egy példát. amilyen. ami nem azonos a közönséges értelemben vett törekvéssel. amit szeretnél? Nem? Nem?" A csapongó gondolatok szünet nélkül áramlanak. behívom a házamba és vendégül látom. Elkerülte a figyelmedet a karmikus törvény. Egy heves veszekedést . hogy ezek egyáltalán nem csapongó gondolatok.MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 75 A munka Az ötödik pont a helyes megélhetés. hogy ételt vegyünk és kifizessük a lakbért. de nem kellene összejönni a haverokkal? Nem lenne rossz. Minél több energiát adunk ki magunkból. A helyes törekvés azonban teljes részvételt igényel. mind a szituációk tekintetében. és állandóan különféle lehetőségeket tárnak elénk. Azok az emberek. hogy pénzt keresünk. hogy filozófiai értelemben erényes életet élnek. megállás nélkül. hogy megszakítod vele a kapcsolatot. Ha kerüljük a munkát. Nem látják. A pénzkeresés annyi különféle összefüggő helyzetet eredményez. Átölelem. ami energiát. Felismered a helyzetben rejlő figyelmeztetést. és úgy döntesz. kitartást és erőfeszítést jelent. A helyes törekvés megjelenéséhez szükség van arra.legyen harc!" Vagy máskor: „Megjött a barátom. a szépségre. Azzal az elmélettel szeretnék kényelembe ringatni magukat. és jelen tudjunk lenni. hogy munkával keressük meg a kenyerünket. Ez nem egy kegyetlen sorscsapás. Nem kell szégyellnünk. amilyen az adott pillanatban. a humorra és az örömre mind önmagunk. Vagy az is lehet. Helyre van szükség. hogy megállhassunk. hanem egy természetes dolog. Pénzre szükségünk van. A hatodik a helyes törekvés. képzeletbeli fecsegésárad a tba. és becsapod az ajtót magad után. követően elhagyod a szobát. és azért sem kell neheztelni. de mi lenne. Ez megfelel a bódhiszattvák energia-elvének. Nem kell folyamatosan erőlködni és gyötrődni. Buddha az ok és okozat tanát követte. akkor nem tudunk megnyílni a szituációkban rejlő valódi lehetőségek felé. de mégsem akarjuk elkötelezni magunkat. Ezzel kerülünk szembe. annál több jön vissza. az rendszerint az élet egyéb aspektusainak kerülését is magával hozza. Nincs hely. Állandóan ez történik. nem? Ez az ok és okozat viszonya. ami a tudatunkban zajlik. De az ajtó rácsapódik az egyik ujjadra. Ha a szituációkat éberen és nyitottan éljük meg. Vannak olyan esetek. az lehetőséget ad a kreativitásra. Néha lehetőségek folyamatos láncolata jelenik meg: „Itt jön az ellenségem. hogy különféle áldásokra várjunk. amikor felrúgjuk a helyes megélhetés íratlan szabályait. Teljes mértékben jelen vagyunk. Fáj. mi? Vagy el kellene olvasni ezt a könyvet. ha elmennél moziba? A meditáció kellemes dolog. Buddha szerint a helyes megélhetés egyszerűen annyit jelent. örömmel és egy vigyorral az arcunkon. egyszerűen nem hajlandók szembenézni önmagukkal. amiért dolgoznunk kell. Nekiugrok . hogy az egész életünket áthatja. Ennek a kifejezésnek a szanszkrit szamjagvjájatna a megfelelője. hogy csupán nem hajlandók olyannak elfogadni a világot. A helyes törekvés azt jelenti. hogy a szituációt pontosan olyannak látjuk. Ez a természetes nyitottság a helyes törekvés. Vagy nem lenne mégis jobb elmenni és megvenni. Megharagszol a barátodra. pletykákat suttog a fülünkbe a hátunk mögül: „Meditálni nagyon jó. hogy isteni lények siessenek a segítségünkre. vagy in- 94 . Nem várhatjuk el. hogy szüneteket iktassunk be a folyamatosan csapongó. hogy jelen vagyunk. amikor tudjuk. akik elutasítják az amerikai társadalom materializmusát és elszigetelődnek attól. „Szívesen ennék báránybordát. Inkább menj aludni. amelyek azt ajánlják. Ha olyan tanításokat követünk.

nincs szükség.ez egy bizonyos értelemben nagyon változékony. Gyertyát gyújtanánk és halk zene is szólna. vehetnénk valami finom specialitást és hazahoznánk. A helyes elmélyülés az. A tér nyitva áll előttünk. vagyis kapcsolatba lépünk a szituáció térszerűségével. hazahoznánk és egy jót beszélgetnénk. amikor teljes mértékben átadjuk magunkat. Tudni kell.MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN 76 A munka kább mégsem. A helyes figyelmesség több teret ölel fel. hanem egyfajta műalkotást is. mellőzve a dualisztikus módszereket. A szamádhi az. Ezért bízhatunk abban. Lemehetnénk a barátommal az üzletbe." Szüntelenül a szórakozás végtelen lehetőségeiről álmodozunk. Ez a mindennapi helyzetekre és az ülőmeditációra egyaránt vonatkozik. együtt vacsoráznánk és evés közben kellemes filozófiai eszmecserét folytatnánk. amikor a valóságot tapasztaljuk. alaposan és maradéktalanul. A helyes törekvés csodálatos dolog. mintha különböznénk a meditáció folyamatától és annak tárgyától. hogyan engedjük el a csapongó. képzeletbeli fecsegést. Ha eggyé válunk az élet valóságával. akkor a meditáció automatikusan létrejön. Ezért meditációra . sültet és citromfagylaltot. Mártogatnánk a szószt. A következő a helyes figyelmesség. Elegendő hely áll a rendelkezésünkre. más néven a helyes szamádhi. Inkább báránycombot.mint olyanra . 94 . Teret biztosítani: törekvés. és ez a szituációt formáihatóvá teszi. nem-törekvés és törekvés. Ez nem pusztán a tudatosságot jelenti. amit csinálunk. nem fenyeget semmilyen veszély. hogy megálljunk és biztosítsuk a teret önmagunknak. Az életben a jelenségvilág szintén a mi részünket képezi. A nyolcrétű ösvény utolsó Összetevője a helyes elmélyülés. a környezetnek és a teának egyaránt tudatában vagyunk. mert a meditálás fogalma azt sugallja. Az ülőmeditációban egyek vagyunk a technikával. Vennénk fagylaltot. hogy a térben táncoljunk. Nincs hely. mint a helyes törekvés. nagyon precíz dolog. nem-törekvés . Vagy elmehetnénk abba a mexikói étterembe. Amikor egy csésze teát iszogatunk.

a dharmában és a szanghában. ami az egót táplálja. hogy a tanítótól. hogy az ego képtelen a saját világát kézben tartani és biztosítani. Megválunk a felsőbbrendűségi érzéshez és az önfenntartáshoz való ragaszkodástól.113 A bódhiszattva fogadalom VI. és alázatosan megosztjuk a problémáinkat a velünk egy utat járó érző lényekkel. az írásoktól vagy a . Ez formálisan azzal kezdődik. a tulajdonunkat és a barátainkat. Ez a tanítók láncolatát. De mindamellett a menedékvétel nem jelenti azt. elfogadjuk a tanítások kínálta ösvényt. Jelképesen elhagyjuk a szülőföldünket. először a hínajána útján. Feladjuk azt a megszokott talajt. vagyis a szűk ösvényen kell haladnunk. Felfedjük a neurózisainkat a tanítónk előtt. A NYITOTT ÖSVÉNY A bódhiszattva fogadalom Mielőtt elköteleznénk magunkat a bódhiszattva ösvény követésének. a tanításokat és a gyakorlók közösségét jelenti. hogy a tanuló menedéket vesz a buddhában. Beismerjük.

Feladjuk az otthon keresését. és magányos menekültek leszünk.közösségtől tesszük függővé magunkat. A tanító. ami lassan egyedüllétté válik. akkor előbb-utóbb letérünk az ösvényről. felébredettek vagyunk és eszerint cselekszünk. hogy buddhák. az útitársak vagy az írások megmutatják nekünk. akik csak önmagukra számíthatnak. Alapjában véve senki nem tud segíteni nekünk. A mahajána színtjén tudatában vagyunk annak. de az utat magunknak kell végigjárni. hogy éppen hol vagyunk a térkép szerint. noha még sokféle kétely és probléma merül fel Az írások a bódhiszattva fogadalmat és a bódhiszattva ös- . Ha enyhíteni akarjuk a magány okozta szenvedést. A hínajána saját zavarodottságunk felismerését hangsúlyozza. és hogy merre tudunk továbbmenni. Ehelyett inkább barátkozzunk meg a magánnyal.

ami nagyon érdekel bennünket. hogy én személyesen fogok megvilágosodni. egyszerűen azon vesszük észre magunkat. amivel szembekerülünk. de nincs. Nagyon nehéz és kínos dolog szembenézni rejtett reményeinkkel és félelmeinkkel. Ez a hagyományvonalat a Buddha családjának jelenlétét szimbolizálja. Az ösvény egy forgalmas. amíg a megvilágosodást el nem érjük. hajlandó vagyok együtt élni a bennem . Bódhiszattva fogadalmat akkor érdemes tenni. a csömört és a könnyelműséget. addig reményünk sem lehet a megvilágosodásra. akkor az első dolog. Kezdetben azonban nagyobb figyelmet kell szentelni a felhőknek. és ezt még a saját megvilágosodásunknál is fon-tosabbnak tartjuk. Egy zsúfolt. hogy mások bátorítsanak vagy utasítsanak bennünket. a buddhák képmásai és az írások jelenlétében tesszük. Ezen a ponton a fegyelem automatikussá és kényszermentessé válik. aki bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik. arra szenteljük az életünket. hogy az érző lényekért tevékenykedjünk. Nagyon nagy kitartást igényel. A megvilágosodás nem egy személyes feladat. a káoszt. de valahogyan mégis gazdag világ tárul a szemünk elé. hogy tisztábban rálátunk a saját zavarodottságunkra. Ha szeretnénk megszabadulni. hogy a mai naptól kezdve egészen addig. régi edényből egy új/ üszta edénybe. A felébredés magában foglalja azt. és ez a nagy ösvény: „A mai naptól fogva mindaddig. A fogadalmat tett bódhiszattva tudomásul veszi a zűrzavart. Megfogadjuk. amíg a megvilágosodást el nem érem. amit úttorlaszok. aki sürgetné. az maga a rabságunk ténye. Ez olyan. vagyis annak a zavarodottságnak. mind a felhőkhöz. széles autópályához hasonlít. akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Napot eltakaró felhőket sem. a vágyat. Valójában a megvilágosodást addig nem lehet elérni. Ez a kép elég ijesztő. amikor a meditáció a mindennapi élethez való hozzáállás megszokott módjává válik. akkor látni fogjuk. amíg fel nem adjuk azt az elképzelést. ha gyakoroljuk a meditációt. Az alapvető elképzelés szerint ha a Nappal akarunk foglalkozni. felügyelné vagy értékelné a munkánkat. hogy ösztönösen csináljuk. hogy az valójában nem egy szilárd dolog. ami eltakarja előlünk a Napot. könnyelműségünkkel és neurózisainkkal. Amíg a megvüágosodási dráma központi szereplője az én. Ezért a bódhiszattva pozitívan viszonyul mind a Naphoz.114 A ÖSVÉNY NYITOTT A bódhiszattva fogadalom 115 vény követését a felébredett bódhi. A felébredés felé vezető út első lépéseként bódhiszattva fogadalmat teszünk. s így csatlakozunk a buddhák családjához. vagyis az alapvető intelligencia tevékenységeként jellemzik. és az ösvény részének tekinti ezeket. balesetek. így automatikusan rengeteg időt és energiát fektetünk bele. Az érinélküliség felismerése csak úgy érhető el. Lényünket nem önthetjük át a piszkos. Ha alaposan szemügyre vesszük a régi edényünket. A buddha-természetünkkel való azonosulás az intuíció és a spontán önfegyelem alkalmazását jelenti. Ezt a fogadalmat hagyományosan egy tanító. de mégis fenséges. mint amikor egy olyan feladaton dolgozunk. Nincs szükségünk arra. az agressziót. dolgozunk a csapongó gondolatokkal és fokozatosan leépítjük az öt szkandhát. útfelbontások és rendőrök tesznek teljessé.

köztük önmagunkért . a tudat pedig a testet. Nincs már több titokzatos.uralkodó káosszal és zűrzavarral. de a másikkal még a házban. ahol ez az ösvény kifejlődött . Azoknak az országoknak a lakói. a kínai földművesek szorgalmára vagy a tibetiek küzdelmére. semmi zavarosság . mivel a test és a tudat összhangja megvalósult. hogy megosszuk egymással kölcsönös zűrzavarunkat. robotszerű engedelmességgé torzítják. a „nincs vesztenivalóm" szemlélete és a teljes egyedüllét elfogadásának örömteli érzése. a tökéletes jelenlét. Ez azt jelenti. Hajlandók vagyunk-e az összes érző lény javáért dolgozni. valamint a többi érző lény zűrzavarával. méltóságát és hősiességét. a „senki földjére. szunyókálnánk vagy homályosan érzékelnénk a lejátszódó folyamatokat. A hínajána út samatha és vipasjána gyakorlata pontossá. A bódhiszattva Önmagával és másokkal egyaránt megbarátkozik. és kemény. Gondoljunk csak a japán szamuráj hagyományokra.földet. Pontosan jelen vagyunk. hogy kiássa belőle a benne rejlő drágakövet. hogyan viszonyuljon ezekhez. Ez a pillanat a próbája annak.csak a szilárd talaj. nyugodttá és pozitív értelemben véve gyengéddé teszi a tudatot. Mivel a bódhiszattva ismeri saját testét és a tudatát. hogy minden . A mahajána gyakorlás stílusa tükrözi ezeknek a népeknek a hősiességét. vagy inkább az arhatok példáját követve a saját megvilágosodásunkra törekszünk? A bódhiszattva ösvényre a test és a tudat egyesítésével készülünk fel: a test segíti a tudatot. ami elpusztíthatná a bódhiszattva szellemi intelligenciáját. Ez az első lépés. sötét. Azonban Amerikában ezeknek az embereknek a gyakorláshoz való szívós. hogy meghaladjuk-e a tétovázást és kilépünk az utcára. akik a „földön járnak". nem pedig azt. Kész vagyok arra. hősies hozzáállását gyakran félreértelmezik. keményen dolgozó emberek. Más szavakkal. Ez az önmagunkhoz és másokhoz való viszonyulásunk alapját jelenti. katonás szigorrá. hogy álmodoznánk. amikor valaki félreteszi a saját megvilágosodását. A hősiesség A bódhiszattva útja a hősiesség ösvénye. a transzcendentális biztonságnak köszönhetően az egész folyamat ügyes módszerré válik. ahelyett. Ezek a gondolatok félelmet ébresztenek bennük. amit a terméketlen. ez az alapvető józanság. vagyis szellemi szint. megnyíljunk és befogadjuk az érző lényekért . megsütni egy tükörtojást és felszolgálni az ételt. Az eredeti magatartást áthatotta a legyőzne tétlenség. Japán és Mongólia .való cselekvés örömét. hogy a bódhiszattva ösvényre lépjünk." Senki sem akar magányos hősként szerepelni. aki a szamszára földjén dolgozik. Semmi titokzatosság. Képesek vagyunk megfelelően elkészíteni egy csésze teát. hogy biztosítja és állandóan figyeli önmagát. velük együtt tevékenykedik és együttérző cselekedete örömteli büszkeséggel tölti el. hogy az ember biztonságban van. valamint azt is tudja." vagy inkább visszalépünk a megszokott otthonunkba. Kína. Ezután készen állunk arra. félelmetes vidék földjével vívnak. egyik lábbal már az utcán.életerős. szintet vagy talajt jelent.Tibet. amikor valaki a háza ajtajában áll. az első bhúmi. gyanús sarok. Ezt a tétovázást a szútrák azzal a hasonlattal ábrázolják. A szanszkrit bhúmi . Néha a kezdő bódhiszattvák elgondolkodnak az olyan merész elhatározásokon. az érző lények kegyére bízza magát.vagy tibetiül sza . Nincs olyan meglepetés. A bódhiszattva egy nagyon alázatos zarándok.

Már nem kell kapkodnunk semmi után. valaki tudatában van a történteknek. A másik a szellemi nagylelkűség. nagylelkűséget jelent. és inkább tanítványnak érzi magát. a bódhiszattva már rendelkezik a felébredett tudat éles intelligenciájával. A bódhiszattva folytathatja ülőmeditációs gyakorlatát. ami megnyilvánulhat étel. vagyis a transzcendentális tudás. Az igazság az. lehet akár erőszakos és durva is. Az első bhúmi szintjén a pradzsnyá a meditáció és a nem-meditáció közötti határvonal átvágását vagy eloszlatását jelenti. és helyreállítja a rászorulók mentális állapotát. hogy tudunk adni másoknak. hogy mennyire paranoiásak és őrültek voltunk. akkor automatikusan szert teszünk a transzcendentális tudásra is. Ez az alapvető biztonságérzet annak felismeréséből származik. amikor segítünk egy másik ember tudatállapotán. a tudatállapota egyáltalán nem változik. Nem azért viselkedik nagylelkűen. mint a pradzsnyá. s inkább az Önfegyelem gyakorlatává válik. Ha megnyílunk az első bhúmi örömteli gazdagsága felé. a mita pedig partot. nem pedig elméleteken és a vágyakozáson alapul. és képesek vagyunk együtt cselekedni a többi érző lénnyel. Az önigazoló mentalitás csak a szegénységet jelöli. hogy valamin áttörtünk. ahelyett. ami a tantra meditatív állapota. Nagylelkűségének célpontját soha nem akarja elcsábítani. Leereszkedünk valakihez. Ha a hagyományos értelemben kedvesek vagyunk valakihez. de a transzcendentális tudás jobban kifejezi a lényegét. ruha és szállás adásában. Nagylelkű cselekedeteit állandóan gyakorolja. Ez egy direkt és alapvető tapasztalat. ami túljut a . Minden lépésünket figyeltük. Felfedezzük. mert nem vagy olyan. A közös tér érzékelése a prad-zsnyá éles intelligenciája működésének eredménye. Ez a tudás a vipasjána gyakorlat hatására jelenik meg. és felismerjük. Nem csupán önmagáról és a többi emberről tudatos. A bódhiszattva az első bhúmi szintjén kifejleszti a nagylelkűséget. A bölcsesség inkább a dzsnyánára vonatkozik. de ez bizonyos értelemben kezdi elveszíteni a fontosságát. A nagylelkűség egyik módja fizikai jellegű. Ez az a transzcendentális nagylelkűség. hanem azt a teret is érzékeli. A pradzsnyá kifejezést gyakran bölcsességnek fordítják. Egyszerűen csak nagylelkű és melegszívű. hogy elveszíthetjük a józanságunkat. Az írások szerint a nagylelkűség legmagasabb szintje az. attól rettegve. hogy ezért valami viszonzást kapjon. mert egy bódhiszattva azt adja a másiknak. Ezért válik a nagylelkűsége dána paramitává. A bódhiszattva alapvetően gazdag. a para másikat. amiben az adakozó és az adomány elfogadója létezik. mert már nem kell bizonygatni semmit önmagunk előtt. Visszagondolunk a múltunkra. nem pedig azt. mert a birtokunkban van az alapvető józanság. de mostanra már megszabadultunk ezektől a félelmektől és előítéletektől. pénz. ami hínajána gyakorlásunk alapvető eleme. hogy valaki jelen van. hogy amikor feláll a meditációból. Az első bhúmihoz kapcsolódik a pradzsnyá. hiszen állandóan ellenőrizzük magunkat: „Megszereztem már? Hogyan juthatnék hozzá?" A bódhiszattva gazdagságából fakadó öröme a tapasztaláson. amire szüksége van. mint én. hogy részt vegyen a mindennapi élet tevékenységeiben. és magasabb rendű. hogy bármit is követelnénk tőlük. De a bódhiszattva nem lépi át saját megértésének határait. ahhoz némi lekicsinylés is társul. A felmerülő helyzetekben mindig fenyegetést láttunk.rendben menjen. ami felületesen kielégítené. te pedig rászorulsz a segítségemre." A bódhiszattva nagylelkűsége nem feltétlenül finom és megnyugtató. Viszonzást soha nem vár. Más szavakkal. így örömét leli a nagylelkűségben. aki alacsonyabb szinten áll és kevésbé szerencsés nálunk: „Én gazdag vagyok. A ddna adást. mint tanítónak. Eletünkben először gazdagok vagyunk. ami a tudatot táplálja. Sőt. Megszűnik az az érzés. Tudunk adni.

és jól érezzük magunkat saját inspiráló társaságunkban. A második szint makulátlan tisztasága akkor valósul meg. amiből tanulhatunk és információt szerezhetünk. amikor felismerjük természetes. hogy szabályozzuk magunkat. eredeti tisztaságunkat. A bódhiszattva . így a bódhiszattva még mindig magában hordozza a szamszára bizonyos elemeit. az érzékelőn. A bódhiszattva erkölcsössége természetes folyamatként jön létre. de mégis az egyik szikra hozza létre a következőt. hogy a többi embert önmaga képére formálja. de nem estünk csapdába.az önmagunkkal való megbarátkozásra. Még mindig megbizonyosodunk a tapasztalásról. Nincs szükség az ügyetlen próbálkozásra. hogy túllépjen a figyelőn. és visszatenni a helyére. Az írások az első szintet ahhoz az állapothoz hasonlítják. A pradzsnyá a karma akarati láncreakciójának meghaladását. vagy milyen legyen a többi ember. ami tíz lépésben valósítható meg. Túllépünk a karma láncreakciójának szakadatlan áramlásán. Nem kell törekednünk arra. Nem tart fenn dogmákat a tudatában arra vonatkozóan. Azután el kell mosni a csészénket. De a karmikus láncolat átvágásának tette is kiválthat valamilyen láncreakciót. Egy tiszta. Nem kell önkín-zó fegyelmi módszerekkel az erkölcsi tisztaságra törekedni. mivel mi vágunk át valamit. mivel természetes módon a megfelelő utat járjuk. ami a csészénkben van. Senkit sem próbál megváltoztatni vagy átalakítani. az csak merevséget és zűrzavart eredményezne. megfőztük. Az első szint boldogsága inkább a szamszárától való elszakadásnak. Ez nagyon szövevényes dolog. hogy a dharmát vagy a tudást még mindig tőlünk különálló dolognak tekintjük. A bódhiszattvának végig kell haladnia a fejlődés tíz szintjén. Akinek eltökélt szándéka. A pradzsnyát abban az értelemben nevezhetjük tudásnak. mint egy elektromos vezeték. hogy beilleszkedjünk. Ha ezzel próbálkoznánk.másik partra. rendes helyen természetes módon otthon érezzük magunkat. az csupán a saját kételyeit akarja elhessegetni azzal. hogy miként kell cselekednie. amelyben minden hullám egy következő hullámot kelt. Egyre kevesebb jelentőséget kapnak a kísértések és a szabályok. annak átvágását jelenti. amelyben minden elektromosságszikra önálló.amire a síla parami-ta utal . de a tea másik fele még benne van. de még nem fogyasztottuk el az összes teát. A bódhiszattva tisztasága . Többé már nem jelentünk terhet önmagunk számára. A talaj józansága A második szint a szeplőtlen bhúmi. mintsem a szamszárán való túllépésnek köszönhető. hogy ne essünk kísértésbe. Megakadtunk. és ennek tényét tudatosítjuk. hogy másokat is az Ő hitére térít. Kiválogattuk a teafüvet. A bódhiszattva örül. Túljutunk a szamszára. A tizedik szint eléréséig a bódhiszattva nem képes teljes mértékben elvágni a karmikus kötés láncát. Még azonban hátra van a többi tea elfogyasztása. önmagunk szeretetére vonatkozik. megkóstoltuk és elkezdtük iszogatni. mert tudatosítja az elvágás tényét. és az együttérző cselekvést nem tekinti kötelességnek. a zavarodottság folyamán. hogy másokkal együtt tevékenykedhet. Nincs szükség arra. Nem kell mosószerrel súrolni természetes állapotunkat. csak azért. és az elvágást még mindig egy olyan eseményként éljük át. vagy hogy szigorú szabályokat kövessünk. ami az erkölccsel vagy az Önfegyelemmel kapcsolatos síla paramitát foglalja magába. mert nem illik bele az ő elképzeléseibe. amikor már félig kiürítettük a teáscsészénket.

az istenek birodalmával. Remélem. hogy önmagát igazolja. Nem ünnepélyes eseményekről van szó. Egyszerűen csak ül. mint a születésnap vagy az érettségi bankett. a bódhiszattva ugyanúgy tiszteli a földet. a saját bizonytalansága megnyüvánu-lásának tekinti őket. hogy ha tiszteljük a környezetünket. és ez végül az őrülethez vezet.nem hittérítő. mert tiszteli a többi ember életmódját. hogy ha a porba firkáltok. Ehelyett a kezébe veszi. Ha a földet figyelmen kívül hagyva a pszichikai jelenségeket kutatjuk. ezért nem úgy veszi fel a kapcsolatot egy csésze teával. Van egy tulajdonság. megissza a teát és szépen visszateszi." vagy az „ülő bivaly" szimbolizál. De ahelyett. a saját érzékeihez és a tudatához való megfelelő hozzáállás. hogy a tíz szint. A felszínes könnyelműséget tehernek tekinti. Ahogy egy operatőr tiszteletben tartja a kameráját. A Bódhicsárjávatára című könyv megemlíti. amit az „öreg kutya. Minden más csak mellékösvény. szeretném felhívni a figyelmet arra. akkor vigyázunk rá. A türelem Mielőtt a harmadik szintről beszélnénk. A bódhiszattva ösvényen való előrehaladásért nem . olyan irányjelzőnek tekinthető. Természetesen egy bódhiszattva nem csupán békés. Nincs többé szüksége arra. hogy ezt nem veszitek túl komolyan. Nem kell foglalkoznunk a távoli világokkal. amelyeken a bódhiszattva a megvilágosodás felé halad. inkább megmunkálandó nyersanyagnak. és sosem bánunk vele könnyelműen. Nem foglalkoztatják a pszichikai jelenségek és a távoli világok. Ha így teszünk. pontosan és a megfelelő módon. de soha nem kerül a hirtelen feltörő energiák uralma alá. hogy nyughatatlanul szórakozzon valamivel. A bódhiszattva jártas a samatha és a vipasjá-na meditációban. Nyoma sincs a könnyelműségnek. A lényeg az. A porral való játékot felesleges erőfeszítésnek tartaná. Az önfegyelem egyik típusát az erény összegyűjtésének nevezik. Könnyelműség lenne felesleges mozdulatokat tenni. hogy mennyire direkt módon viszonyul a földhöz. Óriási önfegyelemre van szükség ahhoz. vagy egy professzor a könyveit. hanem nagyon aktív is lehet. azzal csak elveszítjük azt a fizikai világot. Nem akar senkit a saját képére formálni. és nem fogjátok azt képzelni. az angyalokkal és az ördögökkel. az hasonló a szivárvány tövében aranyat kereső gyermekek játékához. A bódhiszattva is erős késztetést érez arra. Ez a fizikai dolgokhoz való viszonyulással függ össze. Nincs szüksége arra. a szellemi erőkkel. képes szót érteni mindenkivel és hagyja. tehát mentesek az impulzivitástól. hogy ne próbáljunk másokat megváltoztatni. A bódhiszattva önfegyelmének alapja a földhöz. mint a térképen található viszonyítási pontok. hogy felborítja. akkor nem vagytok potenciális bódhiszattvák. amelyben élünk. A bódhiszattva józanságának próbája az. mit és hogyan csináljanak. hogy mások a saját természetük szerint kibontakozhassanak. Az ember egyszerűen jelen van. hogy engedelmeskedne ezeknek az impulzusoknak. nem firkál szórakozottan a porba. Cselekedetei megfontoltak és józanok. hogy amikor egy bódhiszattva leül pihenni a földre. hogy megmondja az embereknek.

így megengedhetjük magunknak. bámészkodtam és beszélgettem egy emberrel. Ezt sugallja a józan ész bölcsessége. hogy teljes mértékben az idő megszállottjai vagyunk. olvasgatunk és fel-le sétálunk. megfontoltak és kitartóak. Jól elvoltam. Miközben valakire várunk. Ezért képes türelmesen ülni. így ereje hatalmas. A szokott értelemben . A késve érkező ismerősünk így mentegetőzik: „Nagyon sajnálom. A bódhiszattva nem vágyik arra. A bódhiszattva rendíthetetlen. Habár a bódhiszattva cselekedeteit az időtlenség érzete hatja át. A bódhiszattva képes arra. Tettei nyugodtak. Nem fél legyőzni azt. így a nyugtalanságunk letagadása és a dühünk palástolása merő képmutatás. semmi sem ijesztheti meg. mert tetteit a közvetlenség és a kitartás jellemzi. A türelemhez kapcsolódó meditációs gyakorlat a terület kérdésével dolgozik. hogy mindent a lehető leglassabban hajt végre. Az első szint egy különösen látványos élmény. és egyik kormány törvényeinek sincs alávetve. Érzi a közte és mások között lévő teret. vár. hogy megengedhetjük magunknak. hogy tigrisként rávesse magát valakire. mert felismerjük. hogy megmentse őket a zavarodottságtól. hogy ő most várakozik valamire. Mindannyian a senki földjén élünk. nincs szükségünk saját területre. vagy az egyes szintek elérését célzó tanfolyamokat indítani. A lényeg az. hogy nem kell megszállottan igyekeznünk bizonyos időkorlátok betartására. elpusztítani azt. hogy elkéstem. Ezzel tettei eredménytelenek lennének. hogy valaki kénye-kedve szerint kínozzon bennünket. A senki földjén a türelem és az intelligens óvatosság egyaránt működik. amit el kell pusztítania és üdvözölni azt. mint egy fa növekedésének különböző fázisai. hogy ideértél. Minden szint." Habár úgy csinálunk. megharapja és összezúzza. inkább az érző lényekért cselekszik. amit le kell győznie. és nem is arra. Ez egy lágy.kapunk érdemrendeket. hogy nem kell foglalkoznunk azzal. A bódhiszattva lesújt kínzójára és megvédi magát. és megérkezünk a következő szint kezdetéhez. Nem létezik olyan terület. Valójában azonban nagyon hatékonyan cselekszik. hogy buddhává váljon. ami a sajátunk vagy másoké lenne. majd felmerül a következő szint." Mire mi: „Semmi gond. Térjünk rá az üzletre. Egyszerűen arról van szó. Bármit megtehetünk. Ez persze nem azt jelenti. ezért nem vagyunk az idő rabjai. így az egész tér nyilvános parkká. mert ő soha nem cselekszik impulzív vagy könnyelmű módon. anélkül. A türelem a közkeletű értelmezés szerint az. az igazság az. mintha nem érdekelne bennünket az idő. fokozatos folyamat. Nem akadályozza a konvencionális morál és az ostoba könyörület. Az adott bhúmi eléri a csúcspontját. hanem elővigyázatos. Lágyan átlépjük a határvonalat. hogy nagylelkűek legyünk és megnyíljunk. Semmi sem térítheti el. A türelem a bátorságot is magában foglalja. hogy mennyi az idő. általában dohányzunk. ezért nem fél. és olyan dolgokat keres. De az ezt követő többi szint nem ennyire látványos. Könnyelműség lenne azt firtatni. Az egész teret átkutatja. hogy türelmesen várjunk. Valójában a bódhiszattva ütése sokkal erősebb. egy hirtelen feltörő örömhullám. senki sem támaszthat elvárásokat velünk szemben. A senki földje egy szabad terület. Nincsenek kötelezettségeink. Mivel a megvilágosodást nem az ego személyes célja kedvéért keressük. hogy felmerülne benne az érzés. amelyekkel foglalkoznia kell. hogy megengedjük. megragadja. A türelem nem a fájdalomtűrésre vonatkozik. visszatartja az indulatait és elfojtja az idegességét. A harmadik szinthez a türelem paramita kapcsolódik. közterületté. amikor valaki nagyon kedves. hogy nincs vesztenivalónk. a megvüágosodást is beleértve olyan. amit üdvözölnie kell. abban az értelemben. hogy megőrizzük a hidegvérünket. hogy az ember melyik szinten van. senki földjévé válik. Ezzel szemben a bódhiszattva mentes az idő miatti megszállott aggodalomtól. ez mégsem jelenti azt.

„menő" erkölcs. Nem elég. Sok fiatal egyáltalán hallani sem akar a hagyományról. a többire ügyet sem vetek. Szűklátókörűség lenne félrehajítani a hagyományos morált. a kedvességgel és a tisztességgel szokták azonosítani. . A hagyomány A negyedik szinthez kapcsolódó paramita a vírja. amit a hagyomány mond és tesz? „Még ha van is. hogy miért bűvölik el az embereket az adott hagyomány dogmái. a hagyományaink vagy a társadalmunk. Jó emberré válni a köztudat szerint úgy lehet. mert tökéletesen megismerte. ha felületesen elutasítjuk a minket körülvevő világ különböző jellemvonásait. a papok. de amikor elhagy egy tradíciót. egy naprakész. az iskolát. azt azért teszi. vagy az emberek neurózisára. hogy igazán jó állampolgárokká váljunk és jobbá tudjuk tenni a társadalmat. amivel saját azonosságunkat és stílusunkat próbáljuk meghatározni. s tökéletesen meg kell ismerni annak hasznos és haszontalan oldalát. Ők tehetnek róla. hogy mégis van igazság abban. kontrasztként némi színt kell adnunk az alapszínhez. hogy boldogtalan és idegbeteg vagyok. minden látványosságot nélkülöz. a tanárok. hogy kövesse azokat. Meg kell látnunk. csupán a szellemi materializmus egyik formája. Először magunkévá kell tenni egy tradíciót. a zsinagógákat és a kórházakat tesszük felelőssé. amelyek ragyogó külsőt kölcsönöznek lázadásunknak. kis Krisztusok. Ez az öntudatos törekvés. De ahhoz. amelyben él. a politikusok. hogy állást foglalunk a hagyományaink vagy a tudatállapotunk mellett vagy ellen. és olyan dolgoknak látja ezeket a hiányosságokat. a számítógépek és a tudósok. Álcázza magát és teljesen beleolvad a környezetébe. hogy jó emberek vagyunk. de amíg valaki rá nem szánta magát az ösvény követésére. Nyomát sem látják benne az igazságnak: „Az ő hibájuk. hogy az ember minden színt. a média." Szeretnénk bebizonyítani.véve nem panaszkodik. Örömünket leljük bennük és dolgozunk velük. Örömmel készen állunk arra. valamint a különféle elméletekben. Az elhagyásra való ösztönzés magából a tradícióból származik. amelyek javításra szorulnak. hogy keményen dolgozzunk minden elénk kerülő nyersanyaggal.ha van ilyen. Ezt pedig a laza erkölcs váltaná fel. de rámutat a szervezési problémákra. Nem fél az új dolgoktól. hogy már divatját múlta. Fehér lesz. a pszichiáterek. Ez jó stratégiának tűnhet egy üzletember számára. Ezután józanul elhagyhatjuk a hagyományt. egyszerűen tényként viszonyul hozzájuk. mint egy régi ruha. A bódhiszattva ezzel szemben szilárdan gyökerezik annak a társadalomnak a hagyományaiban. Ez nem azt jelenti. De ebben a beállítottságban van valami bizonytalanság. mondván." A kormányt. az egyházat. addig nem lesz képes a türelemnek ezt a formáját elsajátítani. a fehérhez. a szüleim. A fehér színt a külső és belső tisztasággal. kis Buddhák. engem csak az érdekel. ami számomra fontos. Nem panaszkodik miattuk. Lehet. legyen az a saját tudatunk állapota. Fel kell fedeznünk a dogmák mögött rejlő bölcsességet . Örömünket leljük egy bizonyos stílusban. azonban nem érzi kötelességének. a gazdagok. Én a hagyományt a saját elképzeléseim szerint értelmezem.

és nem kell megtagadni önmagunkat. Nem akarja felhívni magára a figyelmet azzal. Ez azt jelenti. a józanságunkkal. Ennek az állapotnak nincs középpontja és határa. Ezt a meditatív állapotot az indiai hagyomány dhjánaként. és egyik irányban sem vagyunk részrehajlóak. hogy meg kell ismerned a kapitalizmust. A bódhiszattva nem pártolja a konvenciók elutasítását. ez helytelen lenne!" Megjelenik a kísértés. Nem kell megváltoznunk. mert némi dühöt érez iránta. Üzenetnek tekinti a jelenségeket. milyennek nem szabad lenned. A józanság valahol a társadalmi morál korlátai és a végső impulzivitás szabadossága között helyezkedik el. A bódhiszattva élvezettel figyeli a tétovázás és a teljes impulzivitás közötti játékot. amilyenek vagyunk. és egyre mélyebben szeretné felfedezni ezeket az üzeneteket. Nem tesz magáévá vakon dogmákat. Ha kommunista akarsz lenni. De természetesen le sem puffant valakit. Az általános szemlélet alapján az ember azért tétovázik megtenni valamit. A két oldalt elválasztó határvonal viszont nagyon homályos. hogy mindenből gúnyt űz. Ezek a nevek mind a teljes részvétel. mert korlátok közé szorult. és ez nagyon lehangoló: „Bárcsak megtehetném. vagy mert úgy érzi. Az ellentétek harca inspirálja. a negyedik szint tehát azt jelenti. Ugyanígy nem veti rá magát az utcán azokra a hölgyekre. Ilyen örömteli a józansághoz való viszony. ami visszatart bennünket az ösztönszerű cselekvéstől. a konvenciók vagy a hagyományos morál nem láncolja le. sem felsőbbrendűségünk bizonygatására. így végső soron a kapitalizmusból nyersz inspirációt. mégpedig az alapvető józanságunk. a kultúránkkal és a társadalmunkkal. a japán hagyomány pedig zenként ismeri. a vágy. ami van. hogy látásunk a helyzet teljességére kiterjed. hogy örömmel és szorgalommal dolgozunk az éppen rendelkezésre álló nyersanyaggal. akkor a tudatállapotunkat már nem a teljes részvétel jellemzi. A vírja. A zen és a pradzsnyá Az ötödik bhúmihoz kapcsolódó paramita az átfogó tudatosság.A bódhiszattvát a tisztaság. a neurózisainkkal. Nincs szükség sem a szek-tariánus megkülönböztetésre. de soha nem bocsátkozik végletekbe. akkor tudnod kell. de mi elutasítjuk. a törvény. és állandóan jelen van benne az ellentétek érzete. A bódhiszattva örömét leli az ellentétekben. és nem a félelem tartja vissza a helytelen tettektől. csupán azért. A bódhiszattvát a felébredettség és a szamszárikus mentalitás között dúló háború ösztönzi. a teljes jelenlét állapotára utalnak. bűnt követne el: „Nem szabad megtennem. Inspirációként használjuk azt. Nem próbálja a világot a saját szigorú elképzeléseinek és szabályainak formáihoz igazítani. Örömünket leljük abban. de a társadalmi normák és a lelkiismeretem nem engedi!" De talán a tétovázásunknak más oka is van. Ha mégis van. ami egyébként rendszerint a frusztrációból fakad. Az öröm abból fakad. így a szamszárikus mentalitás sugalmazza a felébredést. akik vágyat ébresztenek benne. a kínai hagyomány csőmként. és dolgozunk vele. mert fél a szégyentől. ezzel rosszat. .

Ha az egyszerűség és a térszerű nyitottság jelen van. kedves. Még nem lát teljesen tisztán. ügyes és minden helyzetben megállja a helyét. Az idevágó tibeti kifejezés a szamten. akkor a nagylelkűség. nem kerülnek ellentétbe egymással. a türelem stb. Mindig bájos. Az ügyes módszerek ügyessége azt jelenti. akkor általában az önközpontú figyelemre gondolunk. vagyis az ügyes módszerek tökéletes alkalmazása. akik nem bódhiszattvák. így az első hat szinten megfigyelhető egy halvány. A pradzsnyá átvágja ezeket a szövevényes magatartásformákat. Nem félünk .A dhjána vagy zen a figyelő nélküli tudatosságot jelenti. mert természetük a kettőségek hiányát és a hamisságot egyaránt magában foglalja. Ez a tudatosság inkább józan. Ezek a neurózisok nagyon finomak. Ha ilyen módon törekszünk a teljes tudatosságra. már kevésbé érezzük azt. hogy meglássa ezeket a szövevényes magatartásformákat. a türelmet. a para-mitákat. hogy a gyakorlása betöltötte a célját. ami a metsző. kedves. a manipulációt és az összes többi megrögzött fogalmat. annál észrevétlenebbé válnak a hiányosságaink. nehogy kicsússzon a kezünkből az irányítás. Ezen a szinten a dolgunk nagyon bonyolulttá válik. az erényt. Oly sok dologgal kell egyszerre foglalkozni. a korábbi szinteken is ügyes módszerek voltak. vagyis az átfogó tudatosság térszerűsége a pradzsnyá továbbfejlődését segíti elő. Ahogy a pradzsnyá átvágó-folyamata kifejlődik. mert minden egy szituációra egyszerűsödött le. A pradzsnyá meghaladja azt a jámbor szemléletet. mint azoknál az embereknél. Teljes mértékben ráhangolódunk arra. Ez a bódhiszattva szirupos. édeskés tulajdonsága. a türelem stb. és nem elég tudatos ahhoz. az upája. az energiát és az önfegyelmet mind távoli folyamatnak látjuk. Az ember elégedetten nyugtázza. A szamten tehát a szilárd tudatosság. vagyis a pradzsnyá megérését megelőzően a bódhiszattva cselekedetei árnyalt hozzáállást tükröznek. agyafúrtak és nehéz őket észrevenni. hideg téli levegőhöz hasonlít: tiszta. Egyre inkább bízunk önmagunkban. hogy félünk. és hogy ez milyen irányban befolyásolja annak alakulását. ami a tág értelemben vett környezetünkben történik. hogy teljesen megszabadulunk a gátlásainktól. és ez a bizalom nem igényel viszonyítási alapot. ezzel párhuzamosan elkezd megnyilvánulni a hetedik szint. Ez a tér éles. A hatodik szintet. A bódhiszattva tettei . Az upája kifejlődése nem győzelmet jelent valami felett. A zen tudatossága ennél jóval egyszerűbb. Nagyon kevés dologra kell odafigyelni. pontos. Ez is egyfajta kielégülés. aminek értelmében a bódhiszattva rendkívül együttérző. akkor a bódhiszattva tetteket. És ha ezek a folyamatok egy teljesen nyitott szituációban történnek meg. Amikor felületes értelemben beszélünk a tudatosságról. hogyan viszonyulunk a helyzethez. A dhjána. hanem összekapcsolódnak és kiegészítik egymást. hogy utazunk. lágy és ugyanakkor agyafúrt. Az ügyes módszerek kifejődése a szellemi materializmus teljes meghaladását jelzi. és lassan eltűnik a viszonyítási vagy ellenőrzési pont érzete. csípős jellege. ami egy meglehetősen bonyolult folyamat. Minél inkább tökéletesedünk. Tudjuk mit csinálunk. de ugyanakkor a bódhiszattva neurózisai is a szellemi materializmust tükrözik. Más szavakkal kifejezve. akkor nehéz dolgunk lesz. Figyelnünk kell. Szüntelenül nyomon kell követni önmagunkat és a helyzet alakulását. Az ügyes módszerek egyaránt magukba foglalják a pradzsnyá elvágó-módszerét és az én és más nemléte érzetének kialakulását. A megkülönböztetés érzése természetesen már korántsem annyira erős. a nagylelkűséget. de mégis alapvető elvárás. ezért különösen óvatosnak és elővigyázatosnak kell lennünk. a ten pedig stabilizálást jelent. hideg és precíz. A szam tudatosságot. hol kell lennünk és hogyan kell kezelnünk a szituációt. de még jelen volt a jámborság érzete. mint neurotikus.a nagylelkűség.

hogy mi fog történni az elkövetkezőkben.élni. Hogyha felismerjük. Ezen a szinten túl az út már nem öntudatos. így többé már nem követi nyomon. Harcosok vagyunk. Ez vezet el a tizedik szinthez. és ez egyszerűen így van. hogy saját területet kerítsen el önmaga számára. mert már nem látja értelmét annak. hogy a széles. Nem önmagát tekinti a viszonyítási alapnak. aminek során az ember azon töri a fejét. hogy az ember kiálljon egy szikla peremére. azzal. A mönlam az inspirációt jelöli. hogy le merjen ugrani. és nem félünk az élettől. A megvilágosodás szemlélete A nyolcadik bhúmihoz kapcsolódó paramita tibetiül mönlam. Ez szó szerint vágyakozást vagy jókívánságokat jelent. mint öntudatosan elkészíteni egy csésze teát. teljes mahajána ösvényt kövessük. A bódhiszattva Ösvény kezdetén óriási örömöt okoz annak felismerése. hogy szembenézünk a valósággal. az erő pedig ahhoz szükséges.az őserdőben élő tigrishez hasonlóan . a szituáció teljesen hétköznapivá válik. A szó jelentése: erő. hanem az érző lények összességét. Ezt nem a vak hit vagy a zavarodottság alapján teszi. vagy tágabb látásmód a jelen fontos jellemzői.szanszkritul dzsnyána kifejlődése. akkor megtaláljuk a bejáratot. A jövő ott van. a jövőbeli lehetőségek tárházának tekintjük. Ez nagyon merész döntésnek tűnik. Bizonyos értelemben ez sokkal egyszerűbb. de mindazonáltal ez is csak létünk igazolása. amelyet tibeti nyelven foknak neveznek. Ez az inspiráció. Ez egy teljes mértékben realisztikus szemlélet. A jelent ugródeszkának. Ennek neve dharmaméga. hogy sokféle gazdag és ügyes tulajdonsággal rendelkezünk. A nyolcadik szint inspirációja abból fakad. Létünk jelenlegi állapota a múltat és a jövőt egyaránt magában foglalja. hogy ő és az érző lények azonosak. A kilencedik szinthez kapcsolódó paramita a hala. a jelen pedig itt. Ezen a szinten a bódhiszattva százszázalékosan bízik önmagában. és teljes emberi lények vagyunk. a bölcsesség . vagyis a jövőre vonatkozó jelenlegi lehetőségek függvényében vonatkozik a jövőre. hogy ki-kicsoda és mi-micsoda. vagyis a dharma felhője. Ez nem azonos az általános értelemben vett vágyakozással. univerzális módon viszonyuljunk a világhoz. Ösztönzést érzünk arra. persze. azonban itt az öntudatosságtól való mentesség válik egyfajta öntudattá. Még mindig használunk viszonyítási pontokat. amelynek során további erő fejlődik ki bennünk. a jövő elképzelését. A hetedik szinten túl az ügyes módszerek megtapasztalásával elkezdjük áttörni ezt az akadályt. transzcendentális módon. hanem valóban így is érzi. de önbizalma nem én-központú. és nincs szükség utazásra sem. mert egy harcos . hogy valóban harcosok vagyunk.mer élni. a megvilágosodás tökéletes ereje. Ez a jese paramita. és átfogóbb. Az ösvény evolúciós folyamattá válik. . Lehet. Ez az erő az ügyes módszerek önbizalmának további kifejeződése. Az ügyes módszerek adják az önbizalmat ahhoz. Végül már nincs szükség viszonyítási alapra. de mivel már nincs viszonyítási pont. Elfeledkezik a megkülönböztetésről. amilyenek vagyunk. Egyszerűen megteszi. szanszkritul pedig pranidhána.

Addig munkálkodott és dolgozott magán. hogy nem azonosítjuk magunkat a tanítással. az ügyes módszerek. a kocsi és a kocsihajtó is egyidejűleg. amíg ő maga lett az ösvény. ő maga az ösvény. Ez egy kimondhatatlanul erős ál . az energia. az ösvénnyel vagy a meditációs módszerrel.A bölcsesség azt jelenti. 6 a szemlélet. mert ő maga vált az ösvénnyé. a nagylelkűség. a tudás és az átfogó tudatosság. A bódhiszattva már nem azonosul az ösvénnyel.

de mégis igaz. amikor a tizedik szintet eléri. és a király összes alattvalója megtébolyodott. a bódhiszattva mégis erőtlen. aminek hatására minden ember megháborodik. akinek udvari jövendőmondói megjósolták. A világ fenntartása a józanság kifejeződésévé válik. mert teljes mértékben a Buddha útja irányítja. hogy képtelen kommunikálni az alattvalóival. és így pompásan elboldogultak a kölcsönös őrületük teremtette világban. mert nincs viszonyítási alap. Van egy történet. Az őrületet hozó eső meg is érkezett. mert az emberek az őrült világot valósnak hitték. Tehát ebből a szempontból a teljes megvilágosodás egyenlő a teljes őrültséggel. Ez a történet meglehetősen kétségbeejtően ábrázolja a megvilágosodás elérését. hogy iszunk az őrület vizéből. De egy idő után a király rádöbbent. de emellett van benne valami elképzelhetetlenül illogikus is. ami egy indiai királyról szól. 134 A NYITOTT ÖSVÉNY . Amikor úgy döntünk. hogy egy héten belül olyan eső hull majd a birodalmára. Végül elhatározta. nincs viszonyítási alapunk. hogy ő is iszik a fertőzött vízből. ami ellen küzdeni lehetne. de ennek ellenére nagyon erőteljes megállapítás.lapot. A király erre hatalmas menynyiségű vizet gyűjtött össze a palotájában. Van valami logikus ebben az egész bódhiszattva folyamatban. De még mindig van egy király és vannak alattvalói. akiknek együtt kell fenntartani a világot. Ez ellentmondásnak tűnhet.

134 A NYITOTT ÖSVÉNY VIL ODAADÁS .

egy látomásuk vagy egy feleszmélésük. hogy ezt egy gazdag élményeket nyújtó. Tehát az odaadás a hínajána szinten a szegénység érzéséből táplálkozik. Ott különféle egzotikus és izgalmas élményekben volt részük. Lehet. Ez a típusú odaadás lényegében az odaadás tárgyának megbecsülésén alapul. hogy Indiába repüljenek.A meghódolás 137 A meghódolás Az odaadást kezdetben az alkalmatlanság érzete sugallja. hősies utazásnak tekinti. Azért veszünk menedéket a buddhában. de ezek az utazók alapjában véve még mindig a szegénység mentalitásával rendelkeznek. és szeretnénk megváltoztatni klausztrofóbiától terhes. lehet. Kezdjük felismerni. a dharmában és a szanghában. mert úgy érezzük. Lehet. Még a kis világítótornyaink is gyengének tűnnek a sötétség mélyén. Volt egy álmuk. Aki New Yorkban él. hogy mélyebben kutassanak. hogy a tanítások túlságosan értékesek ahhoz. hogy elstoppoljanak odáig. Kételkednek benne. ami arra készteti őket. annál odaadóbbakká válnak. hogy vannak. hogy volt elég pénzük rá. Minél szegényebbnek érzed magad. hogy az élet problémáinak csapdájába estünk. Nem sikerült kényelmes otthont teremtenünk. Minél alkalmatlanabbnak érzik magukat. hogy nem vagyunk képesek megbirkózni az élettel. hogy képesek lennének-e a spirituális fegyelem elsajátítására. hogy ők be tudják fogadni. szenvedéssel teli világunkat. vagy ha nem. Kezdeti inspirációjuk gazdagságának dacára még mindig nem tudják. hogyan viszonyuljanak a tanításokhoz. Úgy érzik. vagy hogy zavarodottságban é-lünk. akkor elég bátrak voltak ahhoz. akik az ösvényt egy ennél sokkal pozitívabb ösztönzés alapján közelítik meg. annál gazdagabbnak .

138 AZ ODAADÁS A meghódolás 93 .

ki az. de a nevemet nincs hová felírni!" „Ami ezt a közösséget illeti. Honnan tudhatnánk. hogy az agyamat is kicserélhetném. ha a gurum megmentene a szenvedéstől. te csak egy közönséges zöldség vagy!" „Én vagyok a répa! Hát nem szép narancssárga a színem?" „Nem. Csak add át magad. Nem dughatod ki a fejed. minket nem érdekel a neved. semmi kék. de mégis alapjaiban téves. ahová felírhatnám a nevemet? Hogyan jelezhetem akkor a csatlakozásomat? Fegyelem. hogy az üzenetét megfelelően adták-e tovább nemzedékről nemzedékre. Az igazság az." De mindez úgy hangzik. Az odaadás első lépése az önigazolás leépítése." Lehet. Lehet. Lehet. hogy Buddha ismerte az igazságot . hogy csak az időnket vesztegetjük. „Szeretném. s nincs helye a dicséretnek és az elismerésnek. Az elkötelezettséged sokkal fontosabb. a gurut. hogy van okotok arra. hogy kételkedjetek a szavaimban. ami hozzánk eljutott. mint az." AZ ODAADÁS Ez az odaadás kiindulópontja. vagy éppen félrevezetnek bennünket. Ahogy a közöttetek lévő látszólagos szakadék mélyül. hogy miért csinálod? Mi az. Egy hatalmas leves hozzávalójává válsz. Olyan akarok lenni. mert nem főttél meg eléggé. akkor miért nincs. „Talán át lehetne ültetni a mellkasomba a Nagy Bölcsesség Szívét. fantasztikusan. Bizalommal viseltetsz egy olyan szituáció felé. mintha szervátültetésért folyamodnál valakihez. Ha feltételezzük. de előbb vagy utóbb meg kell tenned. A tanítás megköveteli. aki átadta magát? Annak. Talán egy csalás áldozatai vagyunk. amit hallunk? Lehet. és elferdítve adta tovább a tanításokat. Csodálatos tulajdonságait szeretném a személyiségem részévé tenni. Nincs semmi biztosítékod. „Ne haragudj. amelyben nincs személyi igazolványod. Színtelenné és személytelenné kell tenned az egyéniségedet. a tűz egyre lobog az üst alatt. Soha nem találkoztatok Buddhával. Szeretném magam dicsőségesen. amiért nem kapsz semmiféle visszaigazolást. A meghódolás célja az. Nem fontos. hogy adj valamit a gurudnak. hogy igazat mond?" Tényleg nem tudhatod. úgy nő az iránta érzett odaadásod is. ahová a nevemet kell írnom?" De a szellemi barát nem ad ilyen jelentkezési ívet. hogy mindenki szürke legyen. Szeretnék némi új információt a saját rendszeremhez. Szeretném az egómat gazdagítani. hogy mindenkit beledobjanak a nagy leveses üstbe. boldogan és kreatívan érezni. A víz forr. Kényelmetlenül érzed magad: „Ha ez egy szervezet. a címed vagy a telefonszámod. és kijelented. amelyekben mások írtak arról. Csak gyere el gyakorolni. Semmi fehér. morál meg filozófia az persze van. mint a gurum. Egyre inkább készen állsz arra. észrevétlenül. hogy meg akarsz hódolni előtte: „Tiszta szívből a te ügyednek szentelem az életemet. hogy legyünk nagyon óvatosak a szellemi út megközelítésében. hogy megbízhatunk-e abban. aki ad.noha ebben sem lehetünk biztosak azt akkor sem tudhatjuk. hogy azt mondd: „Én vagyok a hagyma! Nekem büdösebbnek kellene lennem!" „Maradj nyugton. amit Buddha mondott. a nyomorúságtól és a gondjaimtól. így az üzenet. Ezekre a kételyekre nincs meg- .94 A nagy harcos 145 látod önmagad ellentétét. de nekünk nem kell a neved. Szeretlek téged és a tanításodat. hogyan és mikor ugrasz bele. Hol kell aláírni a nevemet? Hol van az a kipontozott sor. légy nagyon óvatos." Zavarba jössz. és csak azért vagy még mindig narancssárga. Mindenki egy óriási üstbe ugrik bele. hogy most azt gondoljátok magatokban: „Figyelmeztet arra. hogy jobban tudjak bánni magammal. de őt magát nem kell megkérdőjelezni? Honnan tudjam. hogy valaki félreértette. De vajon mit vársz cserébe? És itt van a probléma. Kérdezd meg Önmagádtól. Miért kellene tudnunk. csak tiszta szürke. Csak könyveket olvastatok. nincs szüksége névre és önigazolásra." Mielőtt teljes szívvel átadod magad egy guru szolgálatának. hogy felírjuk a nevedet. amit valójában keresel? Felkeresel egy szellemi barátot.

elmondok néhány további útmutatót. hogy nem próbálsz másnak látszani. A megfelelő átadáshoz a tanítóval való közeli barátságra és közvetlen kapcsolatra van szükség. és mennyire nincs szükséged mások segítségére. mint egy gyermekét tanító szellemi barát . és keres valakit. Vannak bizonyos elképzeléseink erről.nyugtató válasz. aki végtelenül kegyes. hogy segítsen rajtad. A szellemi barát Az odaadás hínajána-szemlélete az. és megpróbálod elkápráztatni azzal. hanem az. híres. mert a kapcsolatunk ügyetlen és nehézkes. Mivel ti legalább fontolóra veszitek azt a lehetőséget. aki egy aranycsészét kapott. hogy jó benyomást keltsünk magunkról és kapjunk tőle valamit. ami magában foglalja az összes negatív. Ezt a két tudat találkozásának nevezik. Ha azonban eltitkolod a betegségedet. így végső soron kizárólag a saját alapvető intelligenciánkban bízhatunk. és nem tudunk vele mit kezdeni. nincs olyan hiteles személy. és sok általunk is ismert embernek segített.feltárod magad a tanítónak. amikor kezet fogtok. Be kell számolnod a betegségedről és a tünetekről. A tam'tóval való találkozás lényege nem az. hogy zavarodott vagy. mindketten ugyanabban a térben vannak. és megosztod önmagad egy szellemi baráttal. hogy nagyon nehéz meghatározni egy megvilágosodott lény tulajdonságait. Akkor az orvos megtesz minden tőle telhetőt. akkor nyilvánvalóan nem kapsz túl sok segítséget. aki segít neki megkülönböztetni a valóságot az illúziótól. hogy egyszerűen magunkat adjuk. A tanító és a tanítvány közötti őszinte barátság esetén a kommunikáció közvetlen és teljes. aminek alapján eldönthetitek. hogy az adott személy beleillik-e a mi előzetesen kialakított elképzeléseinkbe. nem kell szégyenkezned. akiben tökéletesen megbízhatnánk. nem pedig azon. aki a rendszeres gyakorlás és a tanulás eredményeképpen tisztán látja a világot. Az odaadás kezdete az. Ez hasonlít az orvos és a beteg viszonyához. mint amilyen vagy. hogy milyen egészséges vagy. neurotikus tulajdonságodat is. Ezzel a szemlélettel az a probléma. A tanító és a tanítvány megnyílik. a tanítónak pontosan ismernie kell téged. vagy piszkos a kezed. akkor az ajándék ránk nehezedik. amiért egyáltalán figyelmet fordít ránk. aki úgy tud foglalkozni veled. Ez a meghódolás . egy bölcs emberre. mint amikor egy embert hallucinációk gyötörnek. ezért szükséged van egy józanság-modellre. Az ajándék teherré válik. Ha jelentéktelen. Az első sugallat alapján egy százszázalékosan megvilágosodott személy után kutatunk. Ez olyan. Csak legyél önmagad! A meghódolás azt jelenti. Ahhoz. de vajon ezek megfelelnek-e a valóságnak? A szellemi barát megválasztásának a kommunikáció személyes tapasztalatán kell alapulnia. hogy őszinte-e a tanítóval való kapcsolatotok. hogy komplett pszichológiai képet adsz önmagádról a barátodnak. Ha a gurut egy magasabb rendű tudással bíró. szánalmas alaknak tartjuk magunkat. akit a szaktekintélyek is elismernek. hogy tökéletes barátságot köthess egy tanítóval. nagyszerű embernek látjuk. hogy megbíztok a szavaimban. Ha ügyetlenek a mozdulataid. az megakadályozza az átadást. Ebben az értelemben olyan személyt keresel.

96

AZ ODAADÁS

143

A nagy harcos

145

szülő- Egy olyan szülő, aki kész arra, hogy nyitottan kommunikáljon veled. És egy szülőhöz hasonlóan ő is hétköznapi embernek tűnik, aki sok nehézséget élt át, s megérti a gondjaidat és a hétköznapi testi szükségleteidet. A hínajána követői Buddhát egy közönséges embernek tekintik, aki óriási kitartással elérte a megvilágosodást, de továbbra is emberi teste volt, és osztozott mindennapi emberi tapasztalatainkban. A hínajána szemlélet szerint tehát a tanító olyan, mint egy szülő. Ezzel szemben a mahajána nézőpontjából a tanító egy szellemi barát. Ezt szanszkritul kaljánamitrának nevezik, ami szó szerint azt jelenti, hogy szellemi barát, vagy társ az erényben. Az erény itt a bennünk rejlő gazdagságot jelenti, azt a gazdag táptalajt, amelyet a rothadó neurózisok trágyájával teszünk termékennyé. Óriási lehetőségek rejlenek bennünk, érettek vagyunk, akár egy teljesen érett pálpusztai sajt, aminek már egy kilométerről érezni lehet a szagát. Az odaadás azt jelenti, hogy a tanító és a tanítvány egyaránt tudomásul veszi ezeket a lehetőségeket. A tanítvány olyan, mint egy nagyon tehetséges kamasz, aki azonban, nem tud eligazodni a világban. Szüksége van egy mesterre, aki megtanítja arra, mit kell tennie, és hogyan fejlesztheti ki a tehetségét. Tapasztalatlanságából kifolyóan állandóan hibázik, és szoros felügyeletre van szüksége. A mahajána szinten úgy tűnik, hogy a szellemi barát sokkal több erővel és megértéssel rendelkezik, mint mi. Ő már elsajátította a különféle gyakorlási módszereket, és mesteri módon tudja kezelni a különféle szituációkat. Olyan, mint egy kiváló orvos, aki felírja a megfelelő gyógyszert krónikus spirituális betegségünkre, a folyamatos melléfogásainkra. A mahajána szintjén az ember már nem próbál görcsösen megbizonyosodni arról, hogy a világa valóságos: „Végre szilárd talajra, szilárd alapra találtam. Felfedeztem a valóság értelmét." Ellazulunk és kényelmesen érezzük magunkat. Már tudjuk, mi ehető, és mi nem. De hogyan együnk? Tömjünk magunkba megkülönböztetés nélkül mindent? Ha nem megfelelően állítjuk Össze az étrendünket, akkor elronthatjuk a gyomrunkat. Ennél a pontnál meg kell nyílnunk a szellemi barátunk felé, és ő elkezd foglalkozni velünk. Kezdetben lehet, hogy lágyan és kedvesen bánik velünk, de ettől függetlenül úgy érezzük, nem tudunk elrejtőzni előle, minden pillanatunkat figyeli. Minél inkább próbálunk elbújni előle, annál jobban átlát az álarcunkon. Ez nem szükségszerűen annak tudható be, hogy a tanító hihetetlenül éber, vagy esetleg gondolatolvasó. Inkább arról van szó, hogy miközben eszelősen próbáljuk elkápráztatni a tanítót, vagy próbálunk elrejtőzni előle, neurózisaink egyre láthatóbbá válnak. A leplezésre való törekvés is egy átlátszó dolog. A tanító olyan, mint egy tükör, amit idegesítőnek és feszé-lyezőnek érzünk. Ezen a ponton úgy tűnhet, hogy a tanító nemhogy segíteni próbálna, dé még szándékosan provokál is minket, ami néha a szadizmus határát súrolja. De ez az elsöprő nyitottság az igazi barátság. Ez a barátság egy fiatalos és kihívó kapcsolat, amelyben a szellemi barátod a kedvesed. A hagyományos értelmezés szerint a kedves az, aki tetszik neked, kielégíti a testi vágyaidat, és ily módon méltányol téged. A szerető másik típusa becsüli minden tulajdonságodat. Lehet, hogy testi kapcsolatra nem lépne veled, de mégis nagyra becsüli a szépségedet, az agyafúrtságodat és a vonzerődet. A szellemi barát esetében abban az értelemben beszélünk szeretőről, hogy ő a lényed torz és vonzó oldalával egyaránt kapcsolatba lép. Az ilyen kommunikáció nagyon veszélyes és fájdalmas. Nem vagyunk tisztában azzal, hogyan viszonyuljunk egy ilyen kapcsolathoz.

Az ilyen szellemi barát szörnyen ésszerűtlen, és ennek az oka egyszerűen az, hogy „könyörtelenül" törődik veled. Az sem hagyja hidegen, ahogyan köszönsz, ahogy bejössz a szobába stb. Ez már túlzás, és szeretnéd, ha eltűnne a területedről: „Ne játssz velem, amikor én gyönge és sebezhető vagyok." Ha olyankor keresed fel, amikor erősnek érzed magad, akkor rendszerint azt várod, hogy elismerje, milyen erős vagy, ami csak egy újabb gyengeség. Mindkét esetben valami visszajelzésre vársz. Ő sebezhetetlennek tűnik, és ez félelemmel tölt el. Olyan mint egy gyönyörű vonat, ami feléd robog. Nem tudod megállítani. Hasonló egy régi, éles kardhoz, ami lesújtani készül rád. A szellemi barát keménységét egyszerre értékeled és irtózol tőle. A stílusa nagyon erőteljes, de emellett annyira összeszedett és igaz, hogy nem tudod kétségbe vonni. Ez az odaadás. Becsülöd a stílusát, de egyidejűleg félsz is tőle. Csodálatos, hogy szétzúz és darabokra szabdal. Az odaadás ebben az esetben olyan éles, hogy még kegyelemért sem könyöröghetsz, azt bizonygatva, hogy egy nyomorult, de azért kedves kis emberke vagy, aki nagyon odaadó, állandóan leborul a mester előtt és a lábait csókolgatja. Ebben a helyzetben a képmutatás nem működik. Az egész kapcsolat nagyon zsarnoki jellegű. A szellemi barát valódi szerepe az, hogy megsértsen téged.

A nagy harcos
Ahogy a mahajána ösvényén haladtunk előre, a szellemi barát orvosként bánt velünk. Kezdetben a vele való kapcsolat részvétteljes, barátságos, világos és kiszámítható volt. Amikor meglátogattad a barátodat, ő mindig ugyanabban a székben ült, és mindig ugyanazzal a teával kínált. Mindent precízen csinált, és mindenben megkövetelte a precizitást. Mindig figyelmeztetett, ha valamit pontatlanul csináltál. Vagy az is lehet, hogy a szellemi barátod sok őrült dolgot művelt, de ez a stílus is kiszámítható volt. Még el is vártad, hogy figyelmeztessen, amikor túlságosan kiszámíthatóan cselekedtél. Mindkét esetben féltél attól, nehogy a guru megváltoztassa a stílusát és kiszámíthatatlanná váljon. Szeretted volna mindig megőrizni a lágy, kellemes és békés kapcsolatot. Nagyon kényelmesen érezted magad. Nyugodtan bízhattál a szituációban. Teljes szívből átadhattad magad, és belemerülhettél ezekbe a körülményekbe. Mintha egy vasúti kocsit figyelnél, amelynek állandóan, megállás nélkül forognak a kerekei, így nem érhet meglepetés. Remélted, hogy a barátod mindig kedves és nagylelkű lesz irántad. De egy bizonyos ponton ez a fajta kapcsolat elakad. Túlságosan engedékennyé válik, így el kell vágni. A szellemi barátod elfoglalja a székedet, és tea helyett sörrel kínál. Összezavarodsz, és úgy érzed, mintha kirántották volna a talajt a lábad alól. Rendszeres és kiszámítható kapcsolatotok veszélybe került. Ily módon változik a szellemi barát az őrült bölcsesség tanítójává. Cselekedetei kiszámíthatatlanok, és a nyugodt légkör már a múlté. Ez egy nagyon fájdalmas élmény. Megőrült az orvos, és ez egy félelmetes dolog. Nem szívesen bízunk egy megvadult orvosban vagy sebészben, de nem tehetünk mást. A szüleink gondoztak bennünket, az orvos kezelt, de most valódi felnőtté kell válnunk, aki kész szembenézni a világgal. Kezdő harcossá

kell válnunk. Az odaadás ezen a szinten azt is magában foglalja, hogy különös engedékenységgel fogadjuk azokat a nyilakat, amelyeket a szellemi barát röpít felénk. Meg kell tanulnunk hinni a háború titokzatos művészetében. A vadzsrajánában a háború nem a győzelem el-

98

AZ ODAADÁS

A nagy harcos

145

A guru fantasztikus ügyességgel egyszerre fejleszt és rombol minket. Más esetben: „Levágtam a fülem. aki a háborút és a békét egyaránt ismeri.elvárják. Az emberek ezt varázslatnak nevezik. ha a szőrödet. A guru iránti odaadás akkor fejlődik ki igazán. Lehet. Lehet. és nem teljes. amiért az egyik ujjúnkat a gurunak adtuk. „Bárcsak poloskává változtathatnám ezt az embert. hogy óriási bátorsággal kezeljük a felmerülő helyzeteket. Persze az emberek vágynak ilyen képességekre. ahogy Clark Kentből hirtelen Superman lesz. az értékeidet. és a levegőben sem fogunk lebegni. és a guru iránti hamis odaadáson alapul. akit nagyon szeretsz. hogy levágtam az orromat. A tanítók . a kontaktlencsédet és a műfogsorodat -. A guru a harcos őstípusa. Még ha az összes tulajdonodat odaadod neki . Meg kell kapnia az esszenciádat.146 AZ ODAADÁS ol nagy harcos 147 érésére való törekvést jelenti. hogy megvallják neki a bűneiket." Vagy pedig: „Azzal biztosítottam az odaadásomról. és nekiadtam. amikor felismerjük. Csúszómászóvá sem képes változtatni az embereket. hogy nem pontosan értik. hogyan működik a világ. hogy agyontaposhassam!" Túl sok képregényt olvastunk. ha győzelmet akarunk aratni valami felett. a pénzedet. a hajadat vagy a körmödet adod oda neki. mennyire nehezen tudunk boldogulni egy háború kellős közepén. hanem egy elfoglaltságot. Nagyon direkt és személyes kapcsolatot kell kiépíteni a guruval. és ezután újra emberré változtassa őket. Mi lenne. A valós világ pedig pozitív vagy negatív módon kommunikál velünk. A varázslatról általában a képregények álmai jutnak eszünkbe. A misztikus erő csak a valósággal való nagyon közvetlen kapcsolaton keresztül juthat kifejezésre. az életlevegődet. Mi maradt még. Hatalmas dolog lenne. Együttérzés nélkül semmi sem történhet. különben a vÜághoz való viszonyunk csupán képzeletbeli. Nem elég. a világ misztikus jellegét. Remélem. mert képes a valós világgal kommunikálni. miről van szó.különösképpen a vadzsrajánában . ezeknek a dolgoknak a tulajdonosát? Az önátadásod még mindig ügyetlen. Éreznünk kell. az sem elég. ha önmagadat adnád oda. ha lenyúzod a bőrödet és a húsodat. hogy büszkék vagyunk. milyen erős kapcsolat köt össze bennünket a világgal. Olyan misztikus képességgel sem rendelkezik. és annak jeleként . a ruháidat. hogy elfogadja. hogy egyszerre öregnek és csecsemőnek lásson valakit. De a guru nem fordít bennünket fejjel lefelé. Ezért szükségünk van egy mesteri harcos tanítására. hogy húszmillió dollárt ajándékozol a szellemi barátodnak. készek legyünk megküzdeni velük és higgyünk az élet misztériumában. Ez a titkok egyike. de azt hiszem. hogyan zajlanak le a szituációk és hogyan eshetünk a szituációk csapdájába. hogy teljesen átadd önmagad. Valódi lényegeddel kell meghódolni előtte.az autódat. Az egódat kell átadnod neki. Tudja. szétszedet a csontjaidat és kiveszed a szívedet. A mester egy nagy harcos. Nem hódíthatjuk meg a világot. Nem elég. aki ismeri a világ titkait. de ez még nem elég. amit oda tudnál adni? Az a legértékesebb ajándék. A hadviseléshez szükség van arra.

Ezt pedig inindketten érezni fogjátok. akkor a kapcsolat hamissá és tökéletlenné válik. A kulcs a teljes kommunikáció: ha bármit visszatartasz. hiszen oly sokat jelent nekem.értékeli. . Remélem." Az őrült bölcsesség mesterének az ilyen áldozat nem jelent semmit. A vadzsrajána-meghódolás ennél sokkal fájdalmasabb. hogy mennyire komolyan törekszem a spirituális ösvényen. hogy értékelni fogja. erősebb és bizalmasabb.

nem jut el hozzád a meleg. arra. hogy megunhatjátok egymást. Ismeritek egymás múltját és szokásait. Ez egy sokkal bonyolultabb. kiélezettebb.a bűnnel. Ha túl közel kerülsz hozzá. Ismeretlensége dacára tökéletesen biztonságosnak gondolod a folyamatot.148 AZ ODAADÁS Az elkötelezettsé g 149 Az elkötelezettség Az őrült bölcsesség mestere hatalmas erőkkel rendelkezik . akkor a következmények is sokkal szövevényesebbek lesznek. ha mégsem működne. hanem éppen ellenkezőleg. az ördöggel. Azt mondják. Általában azt képzeljük. amelynek során a guru és a tanítvány szellemileg eggyé válnak. hogy az odaadás egy teljesen biztonságos. ami számunkra lehet. Ez a félelem csak további meghódolásra késztet. Sajnos." Ez a felfogás nagy problémát okoz. rendszerint azt gondoljuk. közvetlenebb és kényesebb szituáció. De ilyen üzletet nem lehet kötni. hogy elismerje neurózisaid valódiságát és komolyságát. de a spirituális ösvényen nem ilyen egyszerű a helyzet. hogy a jóság dühe nagyon erőteljes. Szeretnéd. Összekapcsolódsz a jósággal: „Ha eléggé átadom magam. így féltek attól. Isten oldalán. hiszen a jó oldalon állsz. sőt. azzal csak azt szeretnéd elérni. Amikor a tudat finomabb szituációkra hangolódik rá. . Az adószabályokat ki lehet kerülni. Még mindig nagy adag misztérium övezi a tanításokat és a tanítót. arra az esetre. hogy ez része annak az üzletnek. akkor a tanítóm elfogad és megszabadít.az átalakítás erejével. hogy a guru a tűzhöz hasonló. hogy amikor a tudatunkkal finomabb dolgokra hangolódunk. hogy vakon bízz. De az odaadás esetében még a házasságnál is kétségesebb. A házastársi kapcsolat sokkal kevésbé titokzatos. A tanítások esetében azonban nem az unalomtól félsz. ha titokban tarthatnád. akkor ebből szubtilis örömünk származik. vagy bármi mással. Nem vesszük észre. a kifejlesztés erejével. kellemes és harmonikus kapcsolat. Ha túl közel próbálsz kerülni hozzá. hogy nem jelent többet egyfajta beszédstílusnál. mint egy házasság. és az energiáidat egyre inkább az ismeretlennek szenteld. De a kellemes és a fájdalmas üzenetek egyaránt erősek. Úgy gondolod. hogy kudarcot vallasz vagy veszélybe kerülsz. és bármikor lesújthat. egy közlekedési kihágást is meg lehet úszni bírság nélkül. Kész vagy megküzdeni az ellenséggel . de valójában ennél sokkal többnek tűnik. attól. hogy a kapcsolat tartós lesz. olyan. megégsz. A legkisebb csalásunk is visszaüthet ránk. valamint a halálos elutasítás erejével. a szubtilis fájdalmat pedig figyelmen kívül hagyhatjuk. ami elpusztíthatja a tanítványt. Egészséges távolságban kell maradni a tanítótól. mert a guru nem írja alá a nevét a szerződésen. ha viszont túlságosan eltávolodsz tőle.

Az alapvető józanság nélkül pedig nincs út. A guru egyetemessége Az önfegyelem és az odaadás mindig együtt járnak. ha megpróbálsz kilépni a kapcsolatból. hogy ne azonosuljunk többé az egónk-kal. Ez óriási erőfeszítést igényel. Természetesen néha még a szellemi baráttal való kapcsolatunk is csupán a bennünk lévő szellemi materializmust erősíti. az hasonló ahhoz. Ez olyan. köteles vagy fizetni a lakbért. a tanítóhoz vagy a harcoshoz viszonyulni. hogy sokat olvasunk és gyakorolunk. Egyaránt fontosak egymás számára. Egy szellemi barát nélkül pedig nem lehet megvalósítani a tanításokat. Meghódolsz és tudomásul veszed. hogy először kifejlesszük az odaadás érzését. Ebben az értelemben ez egy szörnyű csapda. képesek vagyunk segíteni magunkon pusztán azzal. aki előtt meghódolhatnánk és aki odaadásunk tárgya lehetne. A megfelelő kapcsolat . akárhányszor a tanító nyugtázza az elkötelezettségedet. mint amikor fát ültetsz. Megteszem neki ezt a szívességet. A spirituális ösvény keresésének egyik problémája az. De ha nincs egy tanítónk. nem tudunk a szellemi baráthoz. A múltat nem lehet meg nem -történtté tenni. egyre mélyebb gyökereket eresztesz. hogy a tanító iránti odaadás óriási következményekkel jár." De nem számolsz a következményekkel: amíg a szerződés érvényben van. nincs mozgás és nincs alkotó energia. mielőtt belekezd. hogy úgy érezzük. anélkül. Ha ezt nem látod. Már maga az is veszélyes lehet.Ezzel azt akarom mondani. Bármelyik is hiányzik. hogy egy bizonyos hagyományvonalhoz kapcsolódnánk. hogy elkötelezettséget vállaltál. amivel az összes érző lénynek tartozol. ha valaki ezt elolvassa. minden utóhatás nélkül. mintha azt mondanád: „Szívességet teszek a háztulajdonosnak azzal. Ezért mindenki nagyon jól gondolja meg. hogy általam pénzhez jusson. akkor nem tudunk felejteni. De ez korántsem így van. hogy az önfegyelem és az odaadás olyanok. akkor nem szabadulhatunk meg a szellemi materializmustól. amit akarsz. Ha pedig mégsem kapod meg. hogy szellemi tanítványnak tekinted magad. akkor ezzel nem csupán a tanítás jósága mellett foglalsz állást. hogy beköltözöm a házába és aláírom a bérleti szerződést. A viszony még akkor is megmarad. mint egy madár két szárnya. Nem tudsz csak úgy elsétálni. A gyökerek minden egyes öntözés után egyre mélyebben hatolnak a talajba. Minden lebomlás erősíti a köldökzsinórt. Az odaadás a felejtés folyamata. Mondhatjuk úgy is. ami lehetővé teszi. Ha pedig eljutsz odáig. akárhányszor gyertyát vagy füstölőt gyújtasz a szentélyben. Ez egyszerű. A tanítások nélkül nem lehet kifejleszteni az alapvető józanságot. vagy leülsz a meditációs teremben. de egyenesen beágyazod magad a tanítás termőtalajába. hétköznapi logika. Ha nincs jelen az odaadás és a meghódolás. akkor gond nélkül továbbállhatsz. Fontos. Egyre mélyebben gyökerezel a tanításokban és abban az adósságban. egy soha el nem múló élmény. Az odaadást az emberek rendszerint könnyelműen kezelik: leborulsz. és megkapod. Akárhányszor összeteszed a kezed és leborulsz.

hogy félreteszed a könyvet. Mindazonáltal a hínajána típusú odaadással kell kezdeni. aki földi lénynek álcázza magát. Rendkívül türelmes hozzád. A következő pillanatban betegnek érzed magad. és megint melléfogsz. Te azonban arra leszel figyelmes. aki ezen a világon született és nőtt fel. amikor egy kisgyermek megpróbálja utánozni a felnőtteket. ahogy a spirituális ösvényen haladni próbálsz. és állandóan mellékösvényeket hozol létre azáltal. mert képes vagy vele kommunikálni. mint egy teljesen megzavarodott. Rendkívüli együttérzése révén képes átérezni a negativi-tásaidat. hogy végezz intenzív meditációs gyakorlatot. vész el. Az odaadás különféle módjai nem csupán egymást követő fejlődési szintek. most próbáld ki ezt a módszert!" Újra megpróbálod. hogy mindenféle titokzatos dolgokról fantáziálnál. és nem tudtam megállni. A fő gond nem is az. Képes vagy kapcsolatba kerülni ezzel az emberrel. aki végigjárta az utat. és átéli az általad teremtett irritáló helyzeteket. Úgy gondolod. folytathatjuk a közös munkát. hogy a szellemi barátod viccesnek tartja." Tovább olvasod a könyvet. Majd sokféle nehézség megtapasztalása után képes volt elsajátítani a tanításokat. hasonlóan ahhoz. Előfordul az is. ő pedig így szól: „Rendben van. A természet fái és virágai oly csodálatosak. vagy félreértelmezed. hanem olyan embernek látod. de lassan beleunsz az olvasásba is. hogy teljes mértékben összhangban van a mindennapi élet eseményeivel. amit mondott. Óriási energiával kezdesz bele. Itt a tavasz. és közben ne olvass könyveket. ami magában foglalja a mahajána együttérzésének és a vadzsrajána bátorságának bizonyos elemeit is. hogy a szikra kipattanjon. és nem tudod megállni. hogy egy magas szintet elért szellemi barát találkozik egy embrionálisán magas szintet elért emberrel. Az összes eddig tárgyalt odaadási fokozatnak megvan a maga helye. így soha nem mulaszt el semmit. később pedig egy harcos bátorítására. aki rengeteget gyakorolt és tanult. aki szülő módjára gondoskodik rólad. Ismét felkeresed a szellemi barátodat: „Követtem az utasításaidat. Ennek ellenére ez az ember soha nem adja fel a reményt veled kapcsolatban. elmagyarázza. A hínajána szemlélete teljesen racionális: egy másik emberi lénnyel állsz kapcsolatban. és elmész sétálni. egy emberi kapcsolatot.létrehozása egyrészt a tanítón. Ő nem egy marslakó. akkor olvasd tovább. A fegyelmezett gyakorlás nagyon nehéz. hogy úgy viselkedsz. szentnek vagy angyalnak. hanem az egyes szinteken belüli különböző jellegzetességek is. hogy az egyik pillanatban egy olyan személyre van szükséged. De egy idő múlva belefáradsz az egészbe. de a megfelelő kapcsolat mégsem jön létre. hogy képes leszel végigcsinálni. és teljesen biztos vagy benne. A mahajána megközelítése szerint ez a személy olyan magas szintre jutott. és a természetben való időzés „meditativ" állapotát. De azután újabb hibát követsz el. És tanultál valamit abból a könyvből? Ha igen. Elfogad téged. A külsődleges tettek azonban szinte maradéktalanul a hínajána szellemét követik. Élvezed a természet szépségét. hogy nem . Tudsz azonosulni ezzel a személlyel. A hínajána típusú odaadás leginkább a szellemi baráttal való egyszerű viszonyt jelenti. és próbáld megtalálni a könyv mélyebb jelentését. és egy orvosra van szükséged. Lehet. de ez a könyv szinte beleugrott a kezembe. és nagyszerű dolgokat ért el. Tudatossága egy percre sem. nevetséges alak. Nem vághatunk bele rögtön a vadzsrajána típusú odaadási szemléletbe. hanem egy ember. hogy ne olvassak. hogy ne olvass. hogy nem ismered fel. és találsz valami más szórakozást. Lehet. Visszamész a szellemi barátodhoz. hogy ez is a tanítás része. és ha valamit rosszul csinálsz. másrészt pedig a tanítvány kommunikációján múlik. hogy a könyv szinte magától beleugrik a kezedbe. anélkül. A szellemi barát arra kér. hogyan hozhatod helyre. Lehet. Mindkét félre szükség van ahhoz. Az ösvény minden egyes szintjének megvan a maga jellegzetessége. A szellemi barátot nem tekinted istennek. Ez öngyilkosság lenne. hogy mellékösvényre tévedtél." Erre ő így válaszol: „Rendben van.

Ha képes vagy eljutni erre a szintre. aki bízik. hogy könnyelműen ide-oda kapkodsz. Ha el akarod hagyni a szellemi barátodat. hogy a mindenütt jelenlévő guru tantrikus szemlelete az értelemmel kezdődik. A tantrikus létszemlélet bizonyos értelemben intellektuális. hogy adunk. A mindennapi események önálló tanításokká válnak. menj el nyugodtan. amelyek felébresztenek. még akkor is. és ez képessé tesz arra. Ez még a saját tudatalattidra is vonatkozik. mivel a dolgok mögöttes értelmét vizsgálja. és alkalmanként a szószólójukként tevékenykedsz. Ez a pradzsnyá és a súnjatá lényegi egyesülése. szabad életet élhess. hogy túlságosan komolyan veszed a dolgokat. Elkezded meglátni azokat az üzeneteket. Egyfajta odaadást érzel a jelenségvilág iránt. amelyben az odaadás forrása nem különbözik az odaadás tárgyától. Ez nem egy naiv varázslat-elmélet. Ha erre nem vagyunk . A független energia mandalája nem szorul támogatásra. hogy még annak ellenére is dolgozzon veled. Az életed eseményei állandóan szólnak hozzád. Ezután jutsz el a vadzsrajána típusú odaadáshoz. A guru erős odaadást érez a tanítványa iránt. Ez ugyanakkor életre kelti a szív intuitív képességét is. Az odaadás a hínajána és a mahajána szemlélete szerint a szívből jön. a haragvó istenségek pedig a fejből. hogy kötöttségektől mentes. a tanítvány odaadása a tanító iránt pedig a fegyelem. és rengeteg probléma nyomja a vállát. hogy felfedezd az élet során felmerülő helyzetek varázslatos természetének tanítását. megnyílunk. túlságosan komolyan veszed a mellékösvényeidet. ha ostoba. A Tibeti Halottaskönyv jelképrendszerében ' a békés istenségek a szívből nyilvánulnak meg. A tanító odaadása a tanítvány iránt az együttérzés. ahol már feladtad az elragadtatást. Azt mondhatjuk. és a jelenségvilág a guru megnyilvánulásává válik. soha többé nem enged el. Végül eggyé válsz a tanításokkal. A térnek nincs pereme vagy középpontja. Tehát a szellemi barátodnak rendkívüli türelemre van szüksége ahhoz. ő azt fogja mondani: „Ez nagyszerű ötlet. A tér minden sarka középpont és perem is egyben. és ez elól a guru elől nem tudsz elmenekülni. és ezzel eltünteti lázadásod tárgyát. mert azonosulsz vele. hogy ki az. hanem egy bámulatra méltó helyzet. így az eltávolodás helyett inkább közelebb kerülsz hozzá." Jóváhagyja a távozásodat. a szemek és a szív egysége. amit varázslatnak is lehet nevezni. Az odaadásról általában azt tartják. hanem százszázalékosan a szívből jön. feltárjuk az egónkat és az egóból ajándékot készítünk a szellemi barátunk számára. De mielőtt még túlságosan belemerülnénk az izgalmas és titokzatos dolgok tárgyalásába. így a tanítvány odaadása is kezd felébredni. Tehát az odaadás és a fegyelem egy ponton találkoznak. ahogy jónak látod. Már a bizalom eszménye is elveszíti szerepét. A vadzsrajána megközelítés a fejhez kapcsolódik a fejhez és a szívhez egyaránt. először azzal kell kezdenünk. Ez egy kölcsönös helyzet. hogy a szívből jön. Valójában nem is akarsz. mint egy krokodil: ha egyszer a szájába kerülsz. így a tanítások már nem annyira keltenek benned bezártságérzetet. a válasz: Senki! A bizalom maga az a folyamat. hogy megbízunk valakiben. Az igazi problémát az okozza. Ez a mindent átható odaadás. A bódhiszattva olyan. mert önmagát tartja fenn. Eggyé váltál az ösvénnyel. akkor az élet minden eseményében meglátod az üzenetet és a tanítást. Tégy. A tanítás mindenhol jelen van. Ha megkérdezed. ha akarsz. Ebben az ok és az okozat viszonya is szerepet játszik. mindenféle trükkökkel és hókuszpókuszokkal. Ez az intellektus azonban nem az okoskodáson alapul. ami később átalakul vad zsr aértelemmé.engedelmeskedsz a szellemi barátodnak. nem a fejből.

akkor az ösvény soha nem indul el. hiszen nincs. .képesek. de a gyakorlónak kell azt elsajátítani és megtestesíteni. A tanítás él. aki az ösvényt járja.

a zavarodottságodat és a szenvedésedet. A kudarcok és a szenvedés az ösvény alkotó folyamatának részei. s képes vagy a teljes egyedüllétre. de ez fájdalmat okoz. A zavarodottságot és a szenvedést az inspiráció bőséges forrásának tekinted. mert néha szeretnél letérni az útról. ha bele sem kezd az ember. az ösvény olyan. és nem bízol a szívedben. különben nem tudnád értékelni a tanításokat. De ha egyszer belekezdesz. és ami soha nem áll meg. mezítelenné és szembeszökővé válnak. hogy al- . Ahogy Szuzu-ki Roshi írja A zen szelleme az örök kezdők szelleme című könyvében. A Tantra Az egyedüllét A szellemi út nem tréfadolog . akkor a befejezetlen feladat emléke állandóan kísérteni fog. Az ösvény-tantra a gazdagság és a nagylelkűség kifejlesztését foglalja magában. Tudomásul veszed a kiindulási pontodat. hogy része vagy a buddha-termész étnek. Azután menekülni próbálsz. Az ösvény folyamatosságát az alap-tantra.jobb. Nem akarsz teljesen belemerülni. A mahajána írások az Ösvényre lépés bódhiszattva fogadalmát egy fa elültetéséhez hasonlítják. amiből nincs kiszállás. mint amikor felszállsz egy vonatra. mert túlságosan megérinti a szívedet. Megérted. az ösvény-tantra és a beteljesülés-tantra fejezi ki. Kész vagy arra. hogy folytasd az elkezdett utat. mert ha elkezded és abbahagyod. akkor járd végig az utat. ami pedig arra ösztönöz. ami rendkívül fájdalmas lehet. Az alaptantra a benned rejlő lehetőségek felismerését jelenti.Az egyedüllét 159 VIII . Az ösvényre lépve folyamatos növekedéssel kell számolnod. A szenvedésed maga az igazság. A szenvedésed intelligens. Továbbá felismered azt is. hogy intelligens vagy és bátor. Az élményeid túl áthatóvá.

Ez annak a csapongó tudatnak. inkább ijesztő és félelmetes. Ezt az üresség és az együttérzés egyesülésének is hívják.162 A TANTRA Mandala 163 160 A TANTRA Az egyedüllét 161 tatás nélkül megoperáljanak. A aszkézis alaptermészetünk részévé válik. az egyedüllét állandó társuk. amelyeken át a Nap és a Hold fénye ragyog. és bármit csinálnak. társukká és szellemi hitvesükké válik. fényképezőgéppel a kezünkben. hogy fejlődünk-e a spirituális gyakorlás útján? Valószínűleg spirituális gyakorlás. Mindegy. Az olyan nagy szentek. Felfedezzük. felhők koronázta hegycsúcsok között élnél. mint olyan nem létezik. vagy ha a hegycsúcs megmászásával próbálkoznánk. Bárhová is mennek. Nem egy kedélyes dolog. Egybekelnek a magánnyal. A kérdezőtől és a választól egyaránt meg kell válnod. annak az ellenőrzőrendszernek a feladását jelenti. akkor honnan fogjuk tudni. mert a magány vagy az egyedüllét teressége nem szórakoztat és nem táplál. „Én ez vagyok. Ha meglátjuk." „Vajon jól csinálom? Helyesen meditálok? Eleget tanulok? Haladok a cél felé?" De ha mindezt feladjuk. hogy ragaszkodjunk valamihez. az már önmagá- . másokkal együtt szertartásokat végeznek vagy meditálnak. Feladjuk azt a reményt. De nem szívesen élnénk egy ilyen elhagyott területen. és mikor nem. A tibeti hagyomány ezt a figyelőt dzinpának nevezi. ha turistaként járnánk ott. A magányt az üresség és a bölcsesség egyesülésének vagy nászának nevezik. hogyan szórakoztatnak és táplálnak bennünket a szamszárikus tevékenységek. mint Milarépa. Lehet. De a magánnyal. az egyik maszkot a másik után veted le és megnyílsz. A magány érzékelése a dualisztikus elfoglaltságok szükségtelenné válását vonja maga után. a magányt hitvesüknek tartották. Lent magas fákat ráz az üvöltő szél. ami rögeszmét vagy ragaszkodást jelent. Ez a felfedezés feltárja az önközpontú helyzeteket újrateremtő karmikus láncreakciók elmetszésének lehetőségét. a végső szellemi egyedülléttel. amiért tovább kellene élni. amelynek során az egyedüllét az együttérző cselekvésre ösztönzi az embert az élő szituációkban. egyedül járnak. hogy nagyra értékelnénk ezt az elhagyott vidéket. akkor már nem marad semmi. egyedül csinálják. Állandóan leleplezed magad. Ez az egyedüllét a szabadság. Ha megválunk a figyelőtől. én az vagyok. aki szüntelenül a nyomodban van. Olyan. és annak szépségével meg lehet barátkozni. mintha hóval borított. Csak add fel! Ezen kívül nem létezik szellemi út. Készen állsz a magányosságra. hogy éppen a barátaikkal vannak együtt. alattuk mennydörgő vízesés zúdul alá. egyedül gyakorolnak. a huszonnégy-órás magyarázótól. ami eldönti. Ez egy hatalmas lépés a valódi aszkézis felé. kivéve az önámítás és a szellemi állapotok megragadására való törekvés feladását. Ez egy nagyon elhagyatott helyzet. a legvégső szabadság. Ez a figyelő. Hajlandó vagy megválni az árnyékod társaságától. Nincs szükségük testi vagy szellemi szórakozásra. Az egyedüllét lényük részévé. amiért folytatni kellene a létezést. az elhagyatottságra. hogy mikor cselekszel helyesen. hogy a szam-szárikus tevékenységek csupán játékok.

ami lehet forró vagy hideg. Egyre tisztábban látjuk az ösvényen való fejlődés. hogy mit kell tenned. de szükség van arra. Ez az ugrás a nagylelkűség. vagyis a nirvánát jelenti.meditáció során. és ez az alap-tantra. a mantra hangszimbóluma. Nem csupán a meditatív technikákkal és az ügyes. de még mindig jelen van egyfajta öntudatos elmélet: „Én ezt gyakorolom. hanem a világegyetemben létező összes energiával is. nem tétovázol. . hogy még direktebb módon viszonyuljon a világegyetemhez. hogy készen állsz megnyílni a jelenségvilág felé. azután az ösvény zűrzavarát.az agressziót. Tehát az ösvény kezdetén elfogadjuk alapvető tulajdonságainkat. és ezt többé már nem tekintjük elragadó és izgalmas külső dolognak. A stratégia szükségtelenné válik. örömteli vagy fájdalmas. Mandala Láttuk. valamint a dolgok egymáshoz való kapcsolatának és a jelenségek eleven természetének látása alkotja. Ez a vadzsrajána. Nem próbáljuk őket eltávolítani vagy megsemmisíteni. Minden szellemi meglátás ezt igazolja. a vágyat és a nem-tudást és tökéletesen eggyé kell válni ezekkel az energiákkal. A jóga egyesülést jelent. valamint az életünk tapasztalatainak folytonosságát. inkább egy természetes folyamat. A tapasztalás új látásmódjának felfedezése nem megerőltető vagy túl erőteljes. amiről eddig beszéltünk. és az érzés. teljes azonosulást. együttérző kommunikációval azonosulunk. és sokkal fontosabb szerepet kap az energia tényleges érzékelése. Ez nem feltétlenül a zsarnoki ego erőfeszítésére utal. Ennek során felfedezzük valódi természetünket. amiről eddig még soha nem volt tudomásunk. Az érzékelt jelenségek benne rejlő szimbolikája természetes módon feltárul. hanem átalakítjuk az alaptermészetüket. A vizuális szimbólumok.ban a dualisztikus rögeszmék megszűnését. a tettek természetesen jönnek. Buddhista szemszögből nézve az egész szellemi ösvény a természetes növekedés összefüggő folyamata. de az ego keménysége még halványan jelen van. hanem folytatjuk a vég nélküli buddha-tevékenységet." Pontosan tudod. Tudomásul vesszük az alapot. Ezen a ponton feleslegessé válik a nirvána keresése. Azután haladunk az ösvényen. és nem csupán egy stratégiát alkalmazol. az energia szellemi szimbolikája egyaránt feltárul előttünk. Az egész folyamat egy végtelen odisszea. én erre törekszem. majd a beteljesülés színes jellegét. mintsem fegyelmezett törekvésre van szükség. A megvalósulást elérve nem állunk meg. A tantra kifejezés folytonosságot jelent. Ezen a szinten a gyakorlónak erőteljes élményei vannak az üresség. Ehhez inkább egy ugrásra. hogy a mahajána vagy bódhiszattva ösvényen még szükség van némi törekvésre. A mandala elméletét a világegyetem energiáival való tökéletes egység. A beteljesülés-tantra túl van azon. amelynek alapján a világhoz viszonyulsz. Meg kell haladni az ego hadműveleteit . a tantrikus vagy más néven jógi ösvény szemlélete. abban az értelemben.

mert az energia automatikusan elutasítja. mivel nem más. csoportot és egyesülést jelent. A zűrzavar soha nem képes behatolni ebbe az energiába. a vággyal és a nem-tudással való teljes azonosulás mandala. vagyis az elutasítással kapcsolatos. Minden szöglet láthatóvá válik.elvét az apa-tantra. ezért a tér pereme rendkívül élessé válik. Ez az elnevezés arra utal. és ezek folyamatos láncolatot alkotnak. A mandala elve minden jelenség kölcsönös függése meglátásának élményét jelenti. Ebben a térben nincs figyelő vagy érzékelő. Az egyik tapasztalat létrehozza a következőt. az anya-tantra és az egyesülés-tantra gyakorlása által valósítjuk meg. A tantrikus mandala esetében mindennek a középpont nélküli tér áll a középpontjában. A jelenségek sémáit tisztán látjuk. Ezt v 'zsra-haragnak nevezik. Az apa-tantra az agresszióval. mert látásmódunkat nem homályosítja el a részrehajlás. hogy mindennek van egy középpontja.162 A TANTRA A szanszkrit mandala szó közösséget. A haraggal. Mandala 163 . Az agresszió átalakításával egy hatalmas erejű energiát tapasztalunk meg. és mindent áthat a tudatosság.

A hétköznapi nem-tudás állapotában megpróbáljuk megőrizni az egyéniségünket. Lehet festeni egy lángokat és díszeket ábrázoló képet. A tér teljes hátterét érzékeljük. Nem lesznek emésztési zavaraink. Az anya-tantra esetében a vonzás azt jelenti. stratégiák alkalmazása nélkül. Az ilyen elképzelések a mennyország óvódás szintű felfogását tükrözik. turbánnal a fejükön ábrázolja. a tudat lényege pedig a tér. Ahhoz. Ez olyan. minden hang a mantra-mandala. amilyen. Érdekes. Ez a vonzerő a vágy józan formája. és furcsa mantrák visszhangját hallani. Az egyesülés-tantrában azonban nincs szó az egyéniség fenntartásáról. Mindent pontosan olyannak látunk. Nagy . Az anya-tantra a csábítással. hogy az agressziót. és figyelmet fordítunk ezekre. és nem is fogadunk el semmit. ami a nem-tudás megfagyott terének pontosan az ellentéte. mint hogy a mennyben maradjunk. Tudatában nem jelennek meg a teret betöltő. sem elfogadás. ha éppen nagyon eleven vágyat tapasztalunk. miközben ügyet sem vetünk a környezetünkre. valamint a térben visszhangzó mantrá-kat hallunk. de nem vennénk tudomást az óceánról. mert túlságosan ránk nehezednének. Az ilyen mandalákat érzékelő személy nem fog táncoló istenségeket látni. Mivel nem utasítunk vissza. a vonzerővel kapcsolatos. Előbb-utóbb szeretnénk elmenekülni előlük. de használjuk a megkülönbözető bölcsességet is. minden gondolat a csifta-mandala. hogy minden helyzetet örömmel fogadunk. A közönséges vágy hatása alatt megpróbáljuk megragadni egy adott helyzet kiemelkedő momentumát. amelyben a hal úszkál. A világegyetem vagy az élet minden szerkezetének meglátjuk a maga szépségét. Aki teljesen nyitottan viszonyul a világegyetemhez. Ha szó szerint színeket és formákat látunk. Ez késztet bennünket a jelenségekkel való táncra. Nincs sem elutasítás. ezért a dolgok egyéni tulajdonságai nyilvánvalóbbak lesznek. annak nincs szüksége arra. A kínai tantrikus gyakorlók által ábrázolt istenségek viszont a kínai császárok hosszú ujjú. hogy megpróbálja értelmi vagy intuitív törekvés segítségével kifejleszteni ezt a képességet. amelyet a megkülönböztető bölcsesség inspirál. nyersebbnek tűnhet.164 A TANTRA Mandal a 165 mint az energia gyémánt-jellege. és könnyebben tudunk viszonyulni hozzájuk. Inkább kerülnénk a pokolba. A mandala végső megtapasztalásában az egyszerű színek és formák metaforákká válnak. Az írások gyakran említik. Minden érzékelt jelenség szól hozzá. amit látunk. így nem kerülhet sor összeütközésre. hogy az indiai tantri-kus gyakorlók által létrehozott grafikai stílus az istenségeket a hagyományos indiai uralkodók öltözetében. képesnek kell lennünk direkt és teljes módon kommunikálni az energiával. a vágyat és a nem-tudást átalakíthassuk. és soha nem lenne nyugtunk tőlük. felvillanó szellemi fények. a vizuális mandala. földig érő brokát köntösét viselik. A pokol izgalmasabbnak. Az egyesülés-tantra a nem-tudást mindent átható térré alakítja át. A megkülönböztető bölcsesség az élet minden sajátosságának gazdagságát értékeli. Valószínűleg hamar belefáradnánk ezekbe a víziókba és hangokba. mintha megpróbálnánk halat fogni. Minden általunk érzékelt jelenségnek megvannak a saját egyéni tulajdonságai. hogy minden. amelyben ez a momentum létezik. mert a világegyetem rendje nyilvánvalóvá válik a számára. és eközben figyelmen kívül hagyjuk a terület többi részét. akkor valójában csak az egónkat erősítjük.

bajszuk van. hogy mindkettő pontos. Azt mondhatjuk. . és mindkettő pontatlan is egyben. Megkérdezhetnétek. hogy melyik ábrázolási mód a pontosabb. Az indiaiak így felelnének: „A miénk a pontosabb. így képzeltük el/' De a kínaiak ugyanezt állítanák. és kínai jogart fognak a kezükben. mert mi így láttuk.

(Ez a felosztás a Dasabhúmikaszútra alapján készült. A hang szinte szilárd tárggyá. szinte meg tudnánk fogni a kezünkkel. mönlam 9. szamten 6. A világ a maguk valójában érzékelt dolgok eleven tulajdonságainak szimbóluma. cültrim 3. mint amikor egy nagyon megindító zeneművet hallunk. a minták.) bhúmi paramita A tíz bhúmi szint transzcendentáli s tevékenység Magyar pharoltu csinpa 1. szöpa 4. Az egész világ egy szimbólum. a színek és a formák fogalmai között a valódi tantrikus gyakorló számára nem a képzelet vagy a hallucináció műve. és úgy érezzük. cön drü 5. ringtu acsala szongwa 8. 10. ngöntu gyurpa abhimukhi durangama 7. hogy valami tőle különböző dolgot jelképez. Ezt jelenti a mahamudra. Ez olyan. de ez nem azt jelenti. a nagy jelkép. csötyi trin 1. legpe lotrö dharmaméga 10. Ha valaki képes teljes valójukban látni a világegyetem energiáit. és a hozzájuk kapcsolódó paramiták. hanem maga a valóság.166 A TANTRA Függel ék Szanszkrit 167 A világegyetem energiája elevenségének megértése a szimbólumok. akkor a formák. tab 8. a színek és a minták önmagukért beszélnek. serab 7. raptu gawa 2. trima mepa 3. A tíz paramita dana síla ksánti vírja dhjána tob jese . dzsinpa 2. Függelék Tibeti sza A tíz bhúmi. mijowa szadhumati 9. ö trowa 5. hogy szinte szobrot tudnánk belőle faragni. színné vagy formává válik. sintu dzsang kawa pramudita vimala prabhakári arcsiszmati szudurdzsaja nagyon örömteli makulátlan világos ragyogó nehezen legyőzhető szemtől szemben messzire mutató kimozdíthatatlan értelmes a dharma felhője 6. jelképpé válnak. ö dzsepa 4.

166

A TANTRA

pradzsnyá upája pranidhán a bala dzsnyána

nagylelkűség önfegyelem türelem erőfeszítés meditáció tudás

ügyes módszerek szemlélet erő bölcsesség

168

Mahamudra Upadésa

114

Mahamudra Upadésa
Ezeket a Mahamudráról szóló szóbeli tanításokat Sri Tilo-pa adta Naropának a Gangesz folyó partján. Szanszkrit nyelvből tibetire fordította Csötyi Lodrö Marpa, a Fordító. Hódolat a nem-tudással együtt születő, Eredeti Bölcsességnek! A Mahamudrát másnak nem lehet megmutatni; Csak neked, ki odaadó vagy a guru iránt, elsajátítottad az aszketikus gyakorlatokat, És elviseled a szenvedést, intelligens Naropa. Szerencsés tanítványom, jól vésd ezt a szívedbe! Tye-ho! Jól figyelj! Tekints a világ természetére, Ami mulandó, akár a délibáb vagy az álom, De valójában még a délibáb és az álom sem létezik. Ezért fejleszd ki magadban a lemondást, és hagyj fel minden világi tevékenységgel! Válj meg a szolgák és rokonok seregétől, mert a vágy és a harag okozói ők. Egymagádban meditálj az erdőkben, a remetelakokban és a magányos helyeken. Maradj a nem-meditáció állapotában. Ha a nem-elérést eléred, megvalósítod a mahamudrát. A szamszára dharmája (itt a dharma törvényt, sémát vagy ösvényt jelent) jelentéktelen, csak vágyat és haragot szül. Az általunk teremtett dolgoknak nincs benne rejlő lényegisége, ezért keresd a legvégső lényeget! A tudat dharmája nem láthatja a transzcendens tudatot. A tett dharmája nem képes felfedezni a nem-cselekvés értelmét. Ha elérted a transzcendens tudat és a nem-cselekvés

megvalósítását, Vágd el az elme gyökerét, hadd maradjon a tudat mezítelen! Tisztuljon meg a tudati tevékenység szennyezett vize! Ne akard megállítani a kivetítéseket, de hagyd, hogy magukban megnyugodjanak. Ha nincs elutasítás és nincs elfogadás, megszabadultál a mahamudra állapotában. Amikor a fák ágakat és gallyakat növesztenek, Vágd el a fa gyökerét, és a sok ág mind elszárad. Ugyanígy vágd el a tudat gyökerét, És a különféle tudati tevékenységek lecsillapodnak. A sok ezernyi világkorszak alatt felgyülemlett sötétséget Egy lámpás fénye eloszlatja. Hasonlóképpen, a tiszta tudat pillanatnyi megtapasztalása Eltávolítja a karmikus szennyeződések fátylát. Azok, akik kevésbé értelmesek, s nem fogják fel ezt, Összpontosítsák a tudatukat, s kövessék a légzést. A különféle szemgyakorlatok és a koncentráció által Fegyelmezzék meg a tudatukat, míg az önmagától meg nem nyugszik. Ha érzékeled a teret, Akkor a középpont és a határok rögeszméi eloszlanak. Hasonlóképpen, ha a tudat a tudatra tekint, Minden tudati tevékenység lenyugszik, a nem-gondolkodás állapotában maradsz, És megvalósítod a legfelsőbb bódhicsittát, a megvilágosodás szellemét. A földből eredő pára felhővé válik és szétoszlik az égen. Senki sem tudja, hová mennek a felhők, miután eloszlanak. A tudatból származó gondolati hullámok ugyanígy Eloszlanak, amikor a tudat a tudatra tekint. A térnek nincs színe és formája, Változatlan, és nem árnyalja a fekete s a fehér. A tiszta tudatnak sincs színe vagy formája, És nem árnyalja a fekete s a fehér, az erény és a bűn. A Nap tiszta és ragyogó fényét Nem homályosíthatja el ezer világkorszak sötétsége sem. Hasonlóképpen, a tudat tiszta lényegét Sem homályosíthatják el a szamszára hosszú korszakai.

168

Mahamudra Upadésa

115

de ne is engedd szabadjára. hogy a tér üres. Pihentesd a tudatod. Eléred a szemléletek királyát. A nem-meditáción való meditációval éred el a tökéletes megvilágosodást. És láncaidtól kétségkívül megszabadulsz.törekvéstől mentes. beszéded legyen visszhanggá. ne tégy különbséget a meditáció és az azt követő állapot között. elérted a tökéletes megvilágosodást. ne fogd szorosan. A tér nem helyezkedik el sehol. Ha ezt eléred. De valójában leírhatatlan. Ahogyan a mahamudra sem. Hasonlóképpen. Ha nincs remény és félelem. . hiába nevezzük a tudatot tisztának. A tudat természete olyan. A nem-született alája. Ez a cselekvés királya . akár az üres bambusznak. mit ne foglalna magában.mert túl van a ragaszkodáson. A tudat természete olyan. mint a tér. Változásoktól mentesén pihenj az eredeti állapotban. A tudatnak nincs célja — ez a mahamudra. A tudat természete tiszta. ami minden korláttól mentes. Az még nem bizonyítja. A testnek. Ez a meditáció királya . nincs benne rejlő lényegisége. elérted a célt. ha nincs ösvénye a meditációnak. Ez minden szemlélet királya . A test mozdulatai legyenek nyugodtak és mentesek a mesterkéltségtől. nincs helye a gondolatoknak. Nyugodjon tudatod a nem-született lényegiségben. mint a tér. hogy létezik. a dharmadhátu eredeti állapota szokásoktól és fátylaktól szabad. Hagyj fel az üres fecsegessél. Akkor találod meg Buddha ösvényét.a tudat nem kószál többé. érzékelőtől mentes. Ezért semmi sincs. Amikor a kivetítések kimerítik a tudat dharmáját.168 Mahamudra Upadésa 116 Mondhatjuk. Ne légy öntudatosadé lásd meg az ugrás dharmáját.

s nem bocsátkozol végletekbe. mint amikor az anya és gyermeke egymásra talál. Ha így meditálsz. Ha erre törekszel. a Pradzsnyáparamita. A valódi szíimfl/a-fogadalom megtörése a fogadalmakhoz ragaszkodó gondolkodás. Nyugodt. A Vinája szabályok. A tudat tisztaságát csak a vágy megjelenése homályosítja el. aki eloszlatja a sötétséget. Ha vágyaktól mentes vagy. A szabadulásra vágyók kutassanak fel egy bölcs gurut. elégeted a karmikus szennyeződések fátylát. a lámpás.168 A meditáció legfőbb királya határtalan és mélységes. hogy a lények ennyit szenvednek az alsóbb világokban. mint a rohanó folyó. 6 A Tantra. nem érzékeled. mint az összes folyó találkozása. Úgy ismernek majd. A remény nélküli lét a beteljesülés legfőbb királya. Kezdetben a tudat olyan. megszabadulsz a szamszára börtönéből. független. egy társnőt a harmadik Mahamudra Upadésa 117 . mint a „Tan Lámpása". Sajnálatos dolog. a Szútrák és más vallások követői Szövegeik és filozófiai dogmáik segítségével Nem láthatják meg a ragyogó mahamudrát. és nem távolodsz el a végső lényegtől. Öntudat és vágyak nélkül. A cselekvés legfőbb királya a törekvések nélküli lét. Ha találsz egy karma-mudrát. Végül pedig olyan. Akkor meglátod minden tanítás dharmáját. mint a Gangesz. Akkor te vagy a szent gyakorló. A guru áldásai által a tudat megszabadul. Akár egy hullám a vízen. Még azok az ostobák is. Ha nem lakod. Később lassan hömpölyög. kik nem követik e tanítást. Általad megszabadulhatnak a szamszára folyójában való örök fuldoklástól.

Ha nincsenek vágyaid. Eleted hosszú lesz. Sugárzóvá válsz. s úgy ragyogsz. Az ügyes módszerek és a tudás egysége áldást eredményez. Ez a direkt mahamudra-tanítás verjen gyökeret a szerencsés lények szívében! 168 Mahamudra Upadésa 118 . Miután gyorsan elérted a relatív sziddhiket.beavatás gyakorlásához. akkor az öröm és az üresség egysége megvalósul. Akkor az öröm és az üresség egységének bölcsessége megvalósul. a titokzatos erőket. Oszd szét a különböző helyeken. és áraszd el a testben. hajad nem őszül. az erőd nem csorbul. Állítsd fel a mandalát. mint a Hold. törekedj az abszolút sziddhikre.

TARTALOMJEGYZÉK .

.......................27 III........................................................5 1 IV.............................................................. A NYITOTT ÖSVÉNY...... AZ ODAADÁS .............................................7 1 V......... AZ ÉRZELMEK EREJE..................... AZ ÜLŐMEDITÁCIÓ......1 1 1 VII.............. MEDITÁCIÓ A CSELEKVÉSBEN............MEGJELENT ELŐSZÓ ..........................................9 1 V I ........................167 MAKAMUDRA UPADÉSA .................................................5 KORONÁZÁS.............9 II........................................... A RABSÁG FAJTÁI....................... ATANTRA..................................................7 I........................................1 3 5 VIII...................................1 5 7 FÜGGELÉK .............168 .................. A SZABADSÁG MÍTOSZA ..............................

a mahajána buddhizmus mestere A Köztes Lét Könyvei . akár az égő parázs" (Válogatás Milarepa dalaiból) T.ragyogó fény Meister Eckhart: A Teremtés könyvének magyarázata A zen . taoista. Guénon: A védánta tanítása az emberi sorsról Tao és a kereszténység . A jógácsára filozófiája Az iszlám misztikája „Vászonruhám. Desimaru: A zen és a harcművészetek Zohár .Tibeti halottaskönyv A szufi út Plotinos: A szépről és a jóról R.Jákob BÖhme: Szent sóvárgás Hermész Triszmegisztosz összegyűjtött tanításai Darabos Pál: Hamvas Béla I—II.Önmagunk megismerése Egyetlen szál virág az egész világ (365 buddhista. A klasszikus szánkhja filozófiája Nárópa élete és tanításai Nágárdzsuna. keresztény és zen példázat) Platón válogatott művei I—II.

Tolsztoj: Mindennapra (június. augusztus) Rig-Véda Kung Fu-ce tanításai Fung Yu-lan: A kínai filozófia szelleme Platón válogatott művei III. Perzsa halottaskönyv (Ardai Viraf) Szertartás a halottakért -Tibeti halál meditációk Négy taoista szent könyv . július.ELŐKÉSZÜLETBEN L.

Coommaraswamy: Művészetfilozófia Hatodik Pátriárka szútrája F. Baader: Filozófiai írások Tilópa Mahásziddha tanai Kopt gnosztikus iratok (Válogatás a Nag Hammadi-i Kódexekből) 101 zen történet Upanisadok .A.