You are on page 1of 8

Actualitzar a Gestor de Actualizaciones Controladors privatius targeta grafica

Via panel preferencias o sino NVIDIA: sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates sudo apt-get update sudo apt-get install nvidia-current nvidia-current-modaliases nvidia-settings ATI/AMD: sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates sudo apt-get update sudo apt-get install fglrx

Instalar extres restringits


sudo apt-get -y install ubuntu-restricted-extras

Instalar software de compilaci


sudo apt-get -y install build-essential

Afegir repositoris de Medibuntu, soport per DVD i codecs de audio i video


sudo wget --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list && sudo apt-get --quiet update && sudo apt-get -y --force-yes install medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update sudo apt-get install libdvdcss2 w..codecs non-free-codecs

Afegir repositori de Getdebin


wget http://archive.getdeb.net/install_deb/getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb && sudo dpkg -i getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb && rm getdeb-repository_0.1-1~getdeb1_all.deb

Soport arxius comprimits


sudo apt-get install rar p7zip-full unace sudo apt-get install rar unace p7zip-full p7zip-rar sharutils mpack lha arj

Monitoritzar el sistema desde el system tray


sudo add-apt-repository ppa:alexeftimie/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator-sysmonitor sudo apt-get install dstat Per a taxes de transferencia mkdir -p ~/scripts && cd ~/scripts wget http://webupd8.googlecode.com/files/sysmon_0.1.tar.gz && tar -xvf sysmon_0.1.tar.gz Pegar a les preferencies segons la foto $HOME/scripts/sysmon

Si falla alguna cosa killall indicator-sysmonitor Per configurar el script gedit ~/scripts/sysmon #settings: netspeed=true ram=true cpu=false I canviar el valors true/false segons conveniencia Una altra opci es Indicator Multiload sudo add-apt-repository ppa:indicator-multiload/stable-daily sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator multiload

Instalar Wine
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get -y install wine1.3

Instalar VLC
sudo add-apt-repository ppa:n-muench/vlc sudo apt-get update && sudo apt-get -y install vlc mozilla-plugin-vlc vlc-plugin-pulse

Instalar GIMP
sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn && sudo apt-get update sudo apt-get install gimp Per desintalar sudo apt-get purge gimp libgegl* libbabl*

Instalar Read-Me
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao && sudo apt-get update sudo apt-get install read-me

Extres de Nautilus
Buscar a Gestor de Paquetes Synaptic o Centro de Software de Ubuntu

Altres programes:
Dropbox, Desktopnova, RSSOwl, Openshot, Minitube, Wallch, Grub Customizer, Ubuntu Tweak

Integrar menus libreoffice en statusbar a Unity


sudo apt-get install lo-menubar

Afegir tallafocs
sudo apt-get install gufw

Instalar predicci del temps


sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao && sudo apt-get update sudo apt-get install my-weather-indicator

Instalar Light themes Evolved (11.10 only)


sudo add-apt-repository ppa:victored/light-themes-evolved sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade Per desinstalar sudo apt-get install ppa-purge sudo ppa-purge ppa:victored/light-themes-evolved

Afegir boto ejecci


sudo add-apt-repository ppa:fredp/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install ejecter

Instalar Y PPA Manager


sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager sudo apt-get update && sudo apt-get install y-ppa-manager

Actualitzar Banshee
sudo add-apt-repository ppa:banshee-team/banshee-daily sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Instalar Guayadeque
sudo add-apt-repository ppa:anonbeat/guayadeque && sudo apt-get update sudo apt-get install guayadeque

Instalar Simple Image Resizer


sudo add-apt-repository ppa:rsachetto/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install sir

Instalar gSharkdown
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/gsharkdown sudo apt-get update && sudo apt-get install gsharkdown

Instalar iconos Faenza, Awoken, Faience i Humanity


sudo add-apt-repository ppa:tiheum/equinox sudo apt-get update && sudo apt-get install faenza-icon-theme Iconos Faience desde Devianart sudo add-apt-repository ppa:alecive/antigone sudo apt-get update && sudo apt-get install awoken-icon-theme sudo add-apt-repository ppa:ravefinity-project/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install humanity-colors

Configuraci avanada
Buscar al centre de software gnome tweak o configuracion avanzada o sino sudo apt-get install gnome-tweak-tool

Instalar Nixnote
sudo add-apt-repository ppa:vincent-c/nevernote sudo apt-get update && sudo apt-get install nixnote

Instalar OpenShot Video Editor


sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install openshot frei0r-plugins

Instalar Pitivi
sudo add-apt-repository ppa:gstreamer-developers/ppa && sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

Instalar JDownloader
sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader sudo apt-get update && sudo apt-get install jdownloader Integraci en Unity sudo add-apt-repository ppa:narfss/proyectobs && sudo apt-get update sudo apt-get install unity-jdownloader

Modificar aspecte del GRUB i pantalla d'acces de l'usuari


sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer sudo apt-get update && sudo apt-get install grub-customizer sudo apt-add-repository ppa:claudiocn/slm sudo apt-get update && sudo apt-get install simple-lightdm-manager

Instalar Transmission
sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Instalar VirtualBox
echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -sc) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add sudo apt-get update && sudo apt-get install virtualbox-X.X sudo usermod -G vboxusers -a 'NOMDEUSUARI'

Instalar Shotwell
Ve de serie pero per actualitzar-lo millor per PPA sudo add-apt-repository ppa:yorba/ppa sudo apt-get update && sudo apt-get install shotwell

Instalar Diodon (Gestor portapapers)


sudo add-apt-repository ppa:diodon-team/stable sudo apt-get update && sudo apt-get install diodon diodon-plugins

Instalar Gloobus Preview


sudo add-apt-repository ppa:gloobus-dev/gloobus-preview sudo apt-get update && sudo apt-get install gloobus-preview gloobus-sushi

Instalar miniatures LibreOffice


sudo add-apt-repository ppa:giorgio-maccari/ppa-marrano sudo apt-get update && sudo apt-get install lo-thumbnailer

Instalar script a Nautilus per canviar fondos


Posar el script que guardo a Ubuntu One a la /home i despres a la terminal escriure les segents ordres: cd ~/XMLBACK
./install.sh Extra tip: in GNOME 3, you can't select a XML slideshow wallpaper through the Appearance dialog. You don't have to do this manually if you're using XML Background Creator since the script asks you if you want to apply a newly created .xml background file, however, if you want to manually set an XML wallpaper in GNOME 3, use the following command: gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri 'file:///path/to/background.xml'

Instalar extensions de Nautilus d'atareao


sudo add-apt-repository ppa:atareao/nautilus-extensions && sudo apt-get update sudo apt-get install nautilus-pdftools nautilus -q

Instalar sudoku
sudo add-apt-repository ppa:gottcode/gcppa sudo apt-get update && sudo apt-get install simsu

Instalar Rhythmbox
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/rhythmbox sudo apt-get update && sudo apt-get install rhythmbox

Instalar Handbrake
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases sudo apt-get update sudo apt-get install handbrake-gtk