You are on page 1of 2

Dienstverlening Jan Hut Advies

Door mijn 30 jarige bedrijfservaring in diverse werkvelden ben ik in staat


bedrijfskundig advies te geven op de volgende gebieden:

● Web toepassingen:
Steeds vaker worden toepassingen ontsloten via Internet. Tekstverwerking,
Spreadsheets, Presentaties zijn allemaal te gebruiken zonder word, Excel of
Powerpoint. In mijn dagelijks werk maak ik gebruik van deze mogelijkheden. De
toepassingsmogelijkheden zijn legio, lage kosten en de mogelijkheden om samen te
werken verbazingwekkend.
Sinds 1993 ben ik actief op internet en heb inmiddels een tiental presentaties en
workshop verzorgd over webtoepassingen met name over Web 2.0 het zogenaamde
lees- en schrijf web.

● Breedband advisering. Dit heeft een grote relatie met het bovenstaande. Steeds meer
bedrijfstoepassingen komen online: CRM, Projectmanagement, Boekhouding. Ik geef
graag een demonstratie van de mogelijkheden. Naast de bedrijfskundige kant zit hier
ook een technische invalshoek bij. Hoe zet je een vraagbundelings traject op voor de
uitrol van een glasvezel net. Hoe kunnen draadloze netwerken zorgen voor een snelle
en goedkope oplossing als de fysieke infrastructuur niet beschikbaar is.

● Maatschappelijk betrokken projecten:


Dit lijkt een wat vreemd onderwerp maar de laatste jaren ben ik vaak bezig geweest
vanuit een commercieel bedrijf met maatschappelijke projecten. Voorbeelden daarvan
zijn: het voorzitterschap van het ICT Platform Groningen, Voorzitter van het
DerdeWereld Fonds van Atos Origin, secretaris van de Stichting ICT onderzoek en
ontwikkeling Groningen (SIOG), De oprichting van de Innovatie marktplaats,
Voorzitter van de Stichting Ropa Grunn maar ook lokaal op het dorp waar ik woon
voorzitter van dorpsbelangen. Hierdoor heb ik veel inzicht gekregen in het
spanningsveld vrijwilligerswerk en idealisme en de financien die daarvoor benodigd
zijn.

● Human Resource Management


Mijn loopbaan bestond uit een scala aan functies bij KPN en Atos Origin, 12 jaren
daarvan waren als leidinggevende. In die rol nauw betrokken geweest bij projecten
over “normen en waarden”, recruitment (waarvan ook 1 jaar als recruiter),
Ziekteverzuim wat er recent (half 2008) toe heeft geleid dat ik een project mocht doen
waarbij we bij een productiebedrijf het verzuim hebben teruggebracht van 9,5 % naar
4,5 %. De laatste jaren was ik coach van een aantal medewerkers.

● Security
Van 1996 tot 1999 was ik security officer bij het Telecom district Groningen, een
organisatieonderdeel met 1400 medewerkers. Ik die rol was de districts directeur
rechtstreeks mijn manager en was ik verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid in
de meest brede zin van het woord: Fysieke beveiliging, brandbeveiliging,
informatiebeveiliging en ook IT beveiliging. Voor deze functie heb ik de internationaal
hoog aangeschreven Asset Protection Course gevolgd bij e American Society for
Information Security en een post HBO opleiding Security bij de Haagse Hogeschool.
Hoewel een aantal jaren geleden is de security problematiek nog net zo actueel als
toen.

● Mediator
In 2003 ben ik opgeleid tot gecertificeerd Mediator. Hoewel ik me niet heb laten
registreren en het certificaat niet meer geldig is, maak ik nog regelmatig gebruik van
de opgedane kennis en vaardigheden. Zo heb ik vorig jaar bemiddeld bij een paar
geschillen tussen 2 stichtingen en hun ICT aanbieders.