Ovo su emulgatori (aditivi) koji su opasni i zabranjeni u EU: -vise od 2% nitrita-kancerogeno (u odredjenoj kolicini izaziva rak) -vise od 3% polifosfata

–veoma opasno E-102 opasan E-103 zabranjen E-104 sumnjiv E-105 zabranjen E-110 opasan-vestacka boja E-111 zabranjen E-120 opasan E-121 zabranjen E-123 veoma opasan E-124 opasan-vestacka boja E-125 zabranjen E-126 zabranjen E-127 opasan E-130 zabranjen E-131 kancerogen E-142 kancerogen E-171 sumnjiv E-173 sumnjiv E-180 sumnjiv E-210 kancerogen E-212 kancerogen E-213 kancerogen E-215 kancerogen E-216 kancerogen E-217 kancerogen E-221 izaziva poremecaj creva E-222 izaziva poremecaj creva E-223 izaziva poremecaj creva E-224 izaziva poremecaj creva E-226 izaziva poremecaj creva E-230 stetan za kozu E-231 stetan za kozu E-232 stetan za kozu E-241 sumnjiv E-250 izaziva poremecaj pritiska u krvi E-251 izaziva poremecaj pritiska u krvi E-330 limunska kiselina (klinika za

pedijatersku onokologiju u Dizeldorfu tvrdi da izaziva rak) E-311 izaziva osip po kozi E-312 izaziva osip po kozi E-320 holesterol E-321 holesterol E-322 napada zeludac,lecitin E-338 napada zeludac E-339 napada zeludac E-341 napada zeludac E-407 izaziva poremecaj creva E-450 izaziva poremecaj creva E-462 napada zeludac E-463 napada zeludac Konzervansi: -izazivaci zlocudnih tumora: E-105,E-121,E-123,E-125,E-131,E142,E-152,E-210-217,E-240,E-330, E-447 -izazivaci oboljenja zeludacno-crevnog trakta: E-221-226,E-320,E-338-341,E-405,E407,E-461-466 -izazivaci alergije: E-230,E-239,E-311-313, -izazivaci bolesti jetre i bubrega: E-171-173,E-320-322.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful