.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

~bcrdind evo!U tty.iade ~nenti.de obstacolele §i depa~i impteuna matura r spons?.CC.arrc.'] .iwrie.plCllui O]il'e1~~per.. a LU cmeva.dr5mplf.l. ih '. J'\cv.pon.acccnrul x .>. . a:l~:t.ptx:ta individuaLitatea ~jJ-l pCl!cepe ~l c\calu>1 ~n. SpfljlDl pc cincva ~ . n>1~ .ll m.[".~e rerna itIlfu!i ca it "JYe\'(~i de p(Oces i. .eqJt.1' " . \'1/." 0 )i>cdrive:. cJl!."u\d<J.mponcml~mTflll0r ill. _ .ic ~i pe capacitatca ei rl'gencmroare.m m.llnrj pit ci!n~v..cn~tiWJ:ri·h~'~~l. a nu-tl alimenta ::.nii ca fri:vd d::lITlraJa. t ..l fL ~j<:G!J pc nneva a ~R' " ". Din ac~:~t mOllY. .!:.r~t\ejl.1. in'illl1f'e en d l.l'ep.Yn..Q.' (ltagrcJSlt.flcien:t cic:cOl'Ccr. ~i 1'.l'ade a1tul (." " csre nOla ei d'efip.>u_~i'i pSI Kl 0IP.i p.n-lpthil. depinck no atilL I£k c13tflP0'''::. de co. ~ au'tr "bucurtile" ~iak".l~J:eljt\.g~\..:: a convie~ui .. .G:fvu. l'utitre{!.l~i\ . pfcc:izca:d B 'S(..tM.a cixag:o.DragQS~lI matura $i . CO iJl~.rill_))' de '" anricipa' nevoilc cdUlhlt.il~tJg:Plrl.ni:! inwtdeij. .::J marura 1!1s'" .OC:l?J:1 "cl1nstruira" ceres ~i gcnQroZ!jtan~a.-.ca."Ji"i>·icf . r~lI::e &~ i'9:&i~)rtwocii. eSH' ~rin imbin'area rez~n-abili!j&lT ~ ra~ionait~i6i C11plaal carll! esrc .eu~esc ei sa-~i fdational. sal! s\wi\tJ. ell p'arlc- ca( _ rcspcctul .tdt'l.i o de cN~~t. en \In mod actLv d.cntc nw)or~ ca: 'd' _. pentfU.IJl.n:l~!lti(:a" irrsearnna [.r¢b:"·~ '. m relaria afccriva d " tcnenat tnrervin con".:rQrn~a rcciproc nevollc.a~ie E'rortG\." ' It mll .!)lJ.ll~\® <1'-1 . ""e' ..iCO}')cr-iHl pli! rpian~ ee cam~o.. tea 'S[~~i1:z3fea ~u. d¢:Oli:l:bli ~:t inteme. i'mposi~Ui.l-i J'l~.cntimel1tck din {'rori de !:.. pe senlni\lca~~a A iubi rnatur ech~a~!I2:a poziti\' ("a fi hint") In intan'Lpilil.lm:6-l'i \'t\CijarcJ.ind.ivi£ha' ':lIl pmeJletjlol'. c. lJau '.C.q. :Sr:ibdit<trea in acest motrv. Mpit:.'..!l1 ind.admiratia .i.t.qJ L':~jhIJ~. D' ..12 _pas.~r mal IILlIFil rna.. l"'rClll'!.t 11 "picrderik".rstfd l~C te\. ~J\(i. Eit d~~e.tar ".He e·)':'(lCptit!Iil~t:.oil~L~e.incredcrc a 5. . i~lultinlck dona dC('i.~'ne e~'olnl'i'v~. • ..Q. )uC cade ~I curartd mili curanc \ pc~u?JUnl! ~] in mnl . Dac:1 dra~~~en "nebtlnii" .'lt:lW: ~~ .Dra~ostea plan de baza include..z'~'il-zii acea adtudinc pc {..~i1 K putert1 a 11 rat:ei divoqulUl pane.iI.[ -' " .l..ti!:lie"pciuKl-e".'L.~iWl.tllta.p\isl:! Q. r:d!lludz:3. "I~~l'[~~ \11.~l' .\illl!! tolii I1LuH Iokr:np'(1 .nen.ftJ S~l.'i:cl. an'12f'i.mai ales a r.l ttE.tik sale adl "sui§urile" e cat ?i "cohori~u. a' S. 'ri..SLe .bill.urm f. a cu:pltdlli.· I. pc: de a\t'.~iJ1I~i" fl~VQilc ~I proble- sa Ie cornuniQl:.' a (.'.arii irnpD1r.:1 "ro..remlcntu\ nerul saLishce ncvcia ~ci: rdoYrnt~ a.1o drUfli1' coUste:nti.3rea melt.irnel1teilz. peAk expef1eorei ~~. " : .lJlre!'-.?" mitda. in ~t~l dLnth~...~rile). .!2:! se.Utone 1"1' .it §i "sat:'enntc}e"...h"l ce mru:\. tlr~Wl~~ ~t'Illl\ '. de a rispunde ~i vtnl flecare f1e~'olku: ~eliJ. {199jJ".C(.'.. .xisten~\ mcnm11 calc iii asig_:udi.ex.)fdat<t emiD!inrta\e ...

..:ij 1.J 0 inli:hirc a s"lri~fae~ie1~narj'lak t.w.o tt1~rO!'l~ alte domiq~ntt... ~~.....:i din ca nevoia de 8.in~e(: jjy.ponamcnte.t so\.dUlk Il1Ii..(.cinii'~f~'te~a semibihlrnre. Et di..':) l:b·.!.e.:ebuic S<l-~f !11anifes[e' !..- depa~esc opinii... ann a Iemeii SIn P0:1Jt:} fi ~ali~t}...ll-~ ~..O'lii 1111('eea.. potui.. de SI:lf!1 lm~th'c geloziiP:a 1rDtici pwblcmcJe ill).. Ncvoia "'D[]~t.~d.i tE'm ..oJoj sa fie un suporr ICpclunc prezern in n")m~n:teJc impOfUlf'lte yl S".1n_ si incunitare..000ai iWp!.imbflte.. 1.. p(~mru S0'f.. il de afcqiune..I pu.jllj pnwoace Lul"l '<1 sale ~i iliol sii.5 eu . 1.aa.uku ~i. 'IHal o:cJ1ia .. c"nW.. I~ III "ILII..-:t~ ~i alre 'iZ.l1ui d/i'.! a l1tJ~i (a camirllJiul).SF'bJ- .C¢stc dlS..i?'tt. De aItfcl muhr J...t.!:. '''''='Ii.l" . il.". ..d'm::e .1el1f~ c~e a rolului sexunei femintp s[).J.n 'eJnell in ~ Mr~JI.i. rnsi elegrab~.. "! -~·t··.ii. r~t>fnit nSlbilli':lEt:: lU1Cl perrse:u:1I runmi'()IiWI . . F~ ~1'(. ~i n:t>li ales in fa\.~~.lJJdescl1 .e. okra cu zeaza. fac cuib..E-Ie: itll Ih. pnn P-1.cJe pmbI~m~ aJe film:i iei.'. peIlLro'sC'hi:IDbue nIIfteneruJui. -51l..lta.o\i~:i.:.U 1l1n..j."'~ili.." .f "fnes..l pennaul\:Ot fllr~!a. familiei.".opihn~ all l~hl-n" L1 ]ndi:IIRl~ ¢lrn~ "regulli" de aur. SQli~ prin divcr~ racrici p3ihoi~iC'~.Utoml" nega'llvr: ka J J oridl: de "bine 11U S(. ptc-(izeal!!J.t~.rCOcllpa de Ile._'.>i )TI:I1 1. --_-=:::::. (d'(:t..He1l .-lJ.'Iicl~ ""'')"-.tOl1..:il dedi I rezi:. "dow~ GUgel p_ftlO:tru aceasta §i pentmmmtilll.1il: ~$jJh~logL(l.icl1l.f....mpor~Vell gFLi~sA nu p~ntru mel1JirJut/l :~trnosfel'e de depiin. . Ne\'oia de respectare birballthri.. ..b:tt aeent va rXl~' imponante J 8igu. 0..~-----. rabd.a !'.ntw" I.i rczolH" C)J fnJe..ll. . (01' a~"a.:u. sunt ¢ de l1az.' .~i "j cu lJreI-li! W tL ci cu tolenll1\a.li estc spec did prin ~i multe di..1!Y~ !iO '~5ei ~~..: . "_] confortului Sail .ive sEal:rlk: ~i lo:eodMti .mli ce ter posibilol inEOn?t.xplie-api: resping.U go~te_a".ut1L .ld dJJbl..H: III generRi p(Q:ocrrpac de Il1tcreseie lUWro.larj..f:z!lot . :Uar pc cHml3lu..jeaz.dl@flla ?i . apreciauve.1ii Dt:§:i_:.. 1 :~ ITdinlci~" . illC'tl:r1e .-Ie '.a.'i lrl"re1egrr&:" .:S'ilWasl' are bruraiirare .re un ~1U pozitive ~i: sponranc ale SD(1:11ui. cuj~ruhU4i 'CI..'Jr.gl!' C:~. Jif~ 1'.. '''" l'll"o'-'lUl~.t!dun barlnn Ill! se P..aOr.. n or bun .m~~..1casci.&f'illte~~i :lfl1t~.bueune j[~ ioti.Qllit::l'J:e S[. Femt:j.l.[~tn: couflicrclc maritalc sc de-z1anttlie nevoie banalt:'.Ilt.lJca1-l.tJn lfR-flt"" 2.tivde de tot f~h~L 0 S(1~!..._.maj.:1l pOZJl'iv lI.f1n cO!nuniiiillite." n cle.A..t:Q'IiL lip1iire de ..aza ~J allCi:dJ.. r .:. '.l odata b~\\l'ba~lll. dr ~ii:Uttc!Jtll1l!1t'.I'I fernei.. aGli\:'im~e<l ~i 1.J.f..tt!u[t mru ml~lr blne \jJ~llci rclj'trii de ..u. 'li'~"II« 1I":lm'IJi. rolul erc. "'Y "('~ -. 1 .se:nrimeo't1.volutJlj ~ntao'~·.ili'~a ""o'i ..'1t_j copiil dev'n l1C'si.ci. si aprccierc a n. Ncvoile fem..J.r"... gme I.op.. Pentm fumei . "sllgem tc" S'-.lu dCp'r1fri'!..arca wnbj~8Illluj ' 'I ~". p':«)mGM'- d..aj pk:icul.ii~lC ~pr. .intl'e~lnere. . L'ti ha:t.OJ -: inrenjirmste' if.a 11'1...~!J:>l. Ci.pta nb'l~~l«a critica n~c\. IF"' L..r-.ie.:'1 lh. l....t exemr:lltdui ?I pein a fif.l \l'e.e' er' niL}lU fQS't I. [>111' . '" ~" »'" . '.S'IV de l'Iii6:W.~i inrerese tlOaSln...uiJe de nectsitii.np de U!'j timp in ('we sit diSE:utei:n cmidiene. '!'. t:o'mportmnil(J'tclot < .al"'ii nki in public. ~ Ie"tI .barfR" cu priereneie l$<i'inn.1fi!ie". Cei rUl.·a m l)3$ttarea acesreia. t:~li}'enr.i.lltlaJ!li~ dec~l t"i.funite.1.:. ~JtT~)jC :""mlitittll~ a ....rin. ~\J:.' .eii 'in " hl~ine casa nu sc rez(c')h'ij prin cil'<I\tcll.El.1.. • • • 7m[.t t~n1.i cswtJ('~ .it a gelo$i.. impxcLlfla cu S:oli..1'IIm11~~~c . l\-c\()ia d~ creeze un medjll CM'I)fl 'll. ca ~ic(:i e'X('\:..~ i'.Cl'lJre a .~. " L!' .'. "l' i-rnI1I~l!'''':lreaeteE. ~t :lcCeS:'Ire cresrerii [\l!t. "\~a CJ1m P"~tle d u Qc-dr dr tmlir: mC~.u. •.J'flbj..IJ ~ C)'lf(lf'li e. incikarea copiilor. _ '-"- "il . l~' calde.:l.~a Q'Stentllt1V. IJ_..i rahdttre_ neVilJ)jc inj~ll.so de confo. f . ci.IJII-U ·~'~t1-..l.dJver!'.l::s.. J'u .n'\illoI o "" '. \L ~tl1:..e si dorintn . {~il'W . ~" ~r..I)~ de f1In.yi de dragosLc sunr TIITli r-recv'!:lltde () d!.Jw.'J~ casa inu-o stare buti.!l 1 n'imousc" .III g:en~1 ... U.. 'lira a minti sa. I- ..Ul. (.saj.. m ~'a." A '''' ... r- I. 1~ cOfit'dra caJi~ari de cXI!:t"p~ie St)t'\llu' .. sch. stu:Mtt.tc"n~'J la c in ci:WtlCJ(~ III Ut1.gon.ltorie .i descutaj~azi sntie iubisoare c()~)iilor Cuvinrcle comunidri ca.) ferneie lrlL.. <1$~>w:il1dli.. S()'tji FRl1MO 'T Ncvoi]e barbatului 1.iel semimenlU! conHIQicama \-~l'bflll fl1o-ire<" '1l.~ig\!r.?L pr\.aici in pan... nu-i In r. U! S'"...t.~.

ndjfe~. .t_ii.\. schilWrbi '~kJ1tnl tn~~\lrrH)aE.sa te dez.r uJJ.i~tI~ ci coo't~er'.dupl'. Sa\U Cll:t~ S:\l.k ina»Il::nl2icitl~iiC()n:tGlCt \IILli.bir~ ne'condi:~i!Lln~uii.omul poaote Q'Fn.....!i~r:digiu~it~) \~nd d.('n\a.rr:la\itoi..ratic. d.~{Ari.St'. -c gc[(eftlilSer $ll'ria .1'i.i ~LI g.ar.lln.implid \In.'.~l r~s.bucuri. ftflt\\Il\1icani 'W.~] ll1J.rJqi~ ~i intLpliillm ret~pQ. .K:~.:r..i\~r' ~i (.uplm.~lJ:).i in cpnclitiil. .incol n dcipoCllxli ~iCOi1tSt... 1 .'iL cOlildi. .n.:ii.lte..if~mtol~l~l\lpl. c:s'Q't 6. c'\)m..rifL(!!.tno~le ..)". \lil!k- <.. 1}!!d$!jLli d ':tl1m'h:lul ~pir.1[ . ~~ lie ~(i. esw O de:£:1f i3imJrt1.~~\?l~[t ">\iiadl'!.l.d irt".'.\~ttotivdot M~ sal! ~. dofLf m1'I['~" Q de m:lwritare a[ecrhrj ¥ spidtuaHii de.hhnl. rdqia d!"vin<. -""'-----=". 'r:red~ oLt iul~§ti. bmtl':D!.llJj tc<. . p.::>:c.ttc 6XpC. ~i i ..> .1':U.m:e de b1 i."nel'ii CQ(lpe'[i.t"~ IJmr.!t C "hi1.a\. h1:t!il IS'lhsfnn:nat.jt!tH . ci O&tUJtate l~i~.t:t. lilbi thiar . se in~Srt ~iSiC dez"olt'd.i.I I .e d:UdgnS.i...t:il:. matotit.~ansa 'lwei "mt3:l'l'l.i~t:ll.t:JlL~r{jJ. l!l!erta'iu 2et'SIli!J~.i (Iii'. 00I'C.if.ClJttZafl':.tt §i ifil mal nu fu~(kcir o.t111.p~i1I!l: IiWfLlrll~." ~i eliTe ct.i Yubr.Cl.~llmilt:lfVeJ tic care.{1. &}1l1 SC\H d.erca.erio.'ldt3\t (i wnpt~~a unor ~f'ilqii l. nem~iili>i.tl .itl~aridi.iSm d..§ti.ea p.:tri~¢iai'~ C\:~ ~p£l~1'1ii:3 Ilgrcsi\.. ) . hbcHf''SilU evnlua ~!:i. 'Q."!. cotl:ldiitl.S'hl..\lwresttncturhr. m:m.1"imeM'l CLl"d'9tig lll'lf11 evoh41jy'< ~liCntril <ll'Abclc_ p-:1ln .l)(l[l1Lfel' diln Qhligp.. "i~1\h1".lbi~l)'ar'" ~i. (.l\ll" £'"1 ctl:kti..1n:fjfit~(..~ puterea 'a left::!.on<l\it'ltC1l t~i. p'e!ol:d.. din 'Js{'ll:nariul"' (__. s§ te. .c parle' ~i hltr{'rrle~'ol.cepr1e. nel'jlijen!c.I'H de i1ne ~de dCJllocfuill CJ.rwnci\!~md G£i\ic:~ 1i 'I:~!:\ril'l.· ~i'Uglb" "'+.~ nb?tine indl:ltl. dt 'E.j pttnU\l (n. . rop a(j~IIAU'(i)!$('l!tllflOMe tll. zilr ic. ~nj)(lle.:-.tble<i:1\t\{a.~'l.:onrracnm1e.e .ti~ esre p{~W.a in!C:I~#.\ceaS to H.>::c a ~"ll"ll dlt1CO\O de "pbl.c).iub~ti jl1C1lL<fel al·tul ~i wwcbta lna'ccs a nr pEnttu d. Oi1'f d\tu:il.. p:tima".e~idenl.I disiftlwl:l":.)L!1{l h.lif~)rll1ant'a p('?lltr. ell gt:\\' {ltbs~npi_i\lbixii.l(l.rea Inl .. .k ~i Oll l\(e}\~Ta tG LX' 1 ... at)ikfXl '.e'il retl? se \. Inbi!e:. . 51.v hulve~:sa'n.::i p:etltnJ.fic:lJn"a. tI'llMI'! clldl ({)Sw1b.\)::l\crhlt L'.ii~pi~' .t. ...).t1ie'.Wire'J !'.' r.l. (xmj'ugala piliGll.~J...cieg 1l.f.!!$in ~\ se Cc{l]J:tt"i:P'::.. dc. t d(i:.\...t:fcat'e".l.gj\ ~ a barbatu. d ri tre..e:§CGpel..wJltluhir0~ se d.llfahitW~'c. raceala.[·ant.e III (are part{.U'lc: inf.csj.rfll1g.

oiIl~rt'_ S~ cuvirte sii ~ci.tTdn de punirjc (Ex. dt t'\·:Oh.it.c iniria1 $i\ m.n:.ln&.\lhese" rru .!L. mercu rc descul')!r.l~i f'l:Hl1tcds~H:l)rii imp_\icarea ~isentimr-ntelc sentimenreloe wma'@tld mente ziri].c:~ m..('Jnc~~i~." ea "un con0 f~~losjf1d"Iubirea" ca IoUl . eei care nu "Il'atu.hi.fincipjil:or in ~'IIUCl cccatoare din cele doua Dumnezen simulran pfi).:.tea de . canta sa -$~ dez 1"'01ce relafi a fflf~ . taci clDmpr~j'fni'su:ri ~e: !I te . u ~ f-\p':n:c f~11l'"ssu Ir:l [tlJ.spect ~'\~ te ~J[nj1"pe[l\rL! $1' rut \...1:-.pcnlru atr 'e:fp!. echivalerua ell IJbeJ'm.a 1~\.(l11 i:kt. ... ci aiu.\ilt~ii:JfC ~ifxitl..\i).lrelnlie 5.a~hczc 'b_a. 2()7).zi '~i 1011 (lf~ri m:orl\'C' ~i6l~fte S.. ~IHj t<1 pop "s. ee i..:(PG~~. Supll:"gi. nl'e ~i tc n:.i~~ faci ee l.. ste e di te Ac!vn'i(bi ceUl Co::"'JtiJl1 f.!\'eniJJ- up . iadisct1t\\bil pc. Ifltdegfuld CS-lC lucrurile d rda~ia de p'*t'tenerial PQZili\ ~WI i'~11care o reJ~l(~_iege unlficare !?crptm.r~. pe. FORISHJt) (F!78) n~iUdi "if! celc r.iJJdintrc !J.t1.tsc dirninueaza in ~inlp" (p.P.fOl'luitril" unui de itl'e:irc i".. !\l!.[ fl.r5t}8!n~.le ~i f]l. ('$c'!'tL~idtfltc pentru miae".fu uci '(:fl dl'i\'I.~.re"'''.f'.~rrt pa'ltw Iubirea erotic oecnnd.OIIlld'YJ.i\=~on)lf.:. §i n:'!!lCJ.lrt iuu ¢!!1tf@i"IEt.lmW.!h-Cl.5~ili: 5chrn~[~E".9'U"ar.a a ?J.ic.Ki Tll.U.l §i I'm llc3paqt tact' 1".i I~ n ['. in C]C€U] acesici restrll~i4ff~rl de l_:JOsc$ivitate).I.j~.IH'j~C1t:2.t S'e . este gt::iifuitate pnri. Rest rurrurarca tranzitia (~e b dragostea tran- pOM.eu.\£. acestei t.bndusc ~! revelaridu-se !'l"nttl pe.i(]cS.'Wn.:.t.<I) .lll Hi!(!I'. Mu-j.:tli ne ~i sentin rUJl.l'mjlqc de corecpc.-J!.re.Wr~. cf.rHica.g.wt'<i<s:~e.Iru ei . ric ~anrai.. CLl "It: P':.irio!'iilUl h:rane~!e \..s.s. m~ iubqti.\~ !i!I'lir. Tubc~ri n.V:oLrll'U:i1 pc:~oo~nei< asrfel.e Otmiundii IUn.Lne~\cri esrc aserncnea.ul()~5g !itrar~~ pcnrru ('(0 rel~~i:owJ.pioa rtlJ ururl pcairul.atVi ~~Ii i[lbit oecond.g(}:i!I.QI:~u1.:c. 1. DiD cf)nL. au liSle calc J~ ele\""'11r':'''l dr lWlpliuirJl:! pXln ~j.>.l. Numai ru i:usuti pc tine. c u atit mai p.d@'~i.1m PIC lns!1..l imf.i_ amll.: "dad! "eU TC . ilIU~Ci: tJ~ti itttpun.fllb. §.tn wgOg~ csre b~_ e:<:llni!llJniJj· d~ f~p~urr qcc mO'ldtal.i. nu altcin~v.iC eu". l iubii'C...csi\\ partl'netii i rcLa~ia lor "~stc autMr.Haj11H-() b-Wl~ tn:1.rlll1.inhese CL1Jl1ii ccea t:i@<:: nn\ re.Cl me.. re posed sau tc dore sc ir!.~.:x.

imntur ~i chiar i.%1fI). Clliar d·.. De ~~~t'Cfctklk e\'id'l"nli~~. J.de .tClmp~azj. desi la acriy::. tt (on~ideYat c.n UJ. atata (".s.l dr. l.se J.p{lil n<Hi.I:ithill!:ntalui de dragosrc.l~lldfZ'\~I... ttl <'"ugradui .eLi d€Z\.l:pr8Clc" e. nu produce 19T8.i Imcl1. oj"pu~i s.J9). in limp in pi:~.ui. !x::r~krile . $~ grab'"ll~ puare deUdii lnrime. gl. cer:cetarciJ!G.!.ziior. aJ~ji.n I. Ce. Chlar dad! tl-utDdel:va.i1 iori.t!.r".e. 440).·i. (It 1.re foane \5.-alui. J!h p:t:t::IgrcsGaza dup.linie: rc:ciproc. IAxbarii O..£ cknn~nl'e si s1i ne (i.dtui dCZY~ILli m. pC: n1iI~iH'a ce d:i:fe...l! muIr mai frecve'rlt ckcll. ce ne p!. se (k:dar~ tor rna.a.Hcj.:ttd.19(0).icler-e :nmriclui I1mHi£estat de l':au:(. dn:eva..:1 sinc~r di..t'mfitde~ serie regujj. iru Dld("a~ una mbim pe cei care ni s€ de.poi ti:l.!rea san ren<.iUuin::.lteoe.l aCQstcl r'eLatti (.:'.r~~mpoqlona!1 purin. €:l.i mnll( ~i.rectiYj estc i... con!itabi cil l~ bi1rba~ dln ~. este g. .'(ra (kZ\.~:\f:}JLli putin. 1~J. CLTN"NThtGIJAN.HENDruCK n1!e. 19&11) .ratiftcanr. in lima. vaiori soCi0-C..lhe cstc in dr~t~j'. _Desigur ~rul'l'[cJ. ~-'I. Dc piids. hr panifip'ii stint con~ljenri . d<:EKtori externj: uorme.ci'":II'ca SCP./.M:Fll'rre sa-i-.din'ta de ct@zv~'c ~.ji. in.l.1UtntH'lt ins. zczc ~j ca. Hind indiscrel..j Shut ca.·Q.iBCRLES()N.!1rC m:. compJrta'::§!.ac~ fna:rte mull de eel !1U ASltCi. c..h!.u!.r-eJ:egk~M:I~ ttr~luullnr conerel.nrimt (~H. Te:n..I ~g8).\RCHER j.r..ll.lrni- foane repede ditlw nlr mai mulre facern CW10§Li.nstabll (D~nN ~i D~t)N.ciilc ptim:ipale ale drago~rcl rcciprod cadnd complete. ei si5.:ein ee tim.9S't5.). Sf: :it: j~p..n.spl1li $<lJ ~e (-{ez".I:u:u'iNI. la ca~'e l'eJM~lnp de de\!yall. inLcns satlsfdl~illli ~ ct'O~te 'Prorbabilit'>'!te~l ~.tuJ c:. [U c:hi. ..d."niditT'~ in 4~@ ce pri\. MrELL dif«t oJ.l.BERG ii I1fcQUINN.rt.r1!tinJ in 1i a1'tlj.dii!~'it1t p.11"ene sunr pa.CI11pl.'A:SHI.S7). nu CO!lnuce /lutodez\T~lHirc'a .'lic e1dni~nte ~icompi'mentt' aJi2\1re_.3PllECHER.t.e~te re1aponarca interperdI)I!!1h."LER.:.-. p.nf'ri ~. . 9gS. 1990. cornpoW111lentui ".rc-nteie de ~j cs.le..les:1.i sl:'liJi'(':iuoj..i totm!~t.r.~Iut~ .C. csre t{)<li~<: l").S.'!f~ie illtcrpcrs0n~l''l:!J' dl pare a H una d.1temcik. ~[athr de desli.:n voi proceda 1" fd" (:lY(E\'ERS.1Suf:>[ il'!~hl.iI-l:Ill~lt.d!ez.1n lor .intre p:Llcnilc ~.

. llt'!d~'i'1QjiZ:~:'Itd CIl'-' De aici " rnm.i'lFi dd~nirl._flOS€ule . :I .li~~~!~' p.itunci cinci t1:. rr ".J..nIJ': ( ~ Ir1ll1QgQ:31JJnt: p..LI :l!!:nl'!]fH'lwin In care 0 rnta..ji& I~[f.. Hi. _.' ~~ur if I nJ~~g :::g'li:~mltl.. VOl.irf_. > - st:#li:dt ')£g.iO!e.~~ G'l:eh~ie confnfuoila.')]:osri:~a_ de: iZjg!lJll.. d'-" . tnei !Huh ~ suror]. filll:l~.1f:..i·rn u:rtjili[J.:wl . " t~V1l de q!lJ:~c.:1 a prrn tHai l....u.lta ' '.:t'£isll ill 1ngJl1lje~a (Cj1rfecjJi.if..".11V}~ionIlJJ ~ tlzici Cine a\ln~utid ~~.lit:'i~i" chi'ltI dur'fi 'Wi.m.l:por~'I1ti~le relal~a seg()~~'[C.:<KjJ<lf Lr'. . tU'l. 'r .].j. " .Hc.tt: C5.:}.I'C: !<i.11CaSI1JcK" tor [Ier~' aparjll1e Descrierea pMtilcnL. ~rhiml.ttre.. s.streJ aotit pO'l:iti.l:1I rc h rh ~:x{ 1~ ._ti(ea" . nu CPm.- l:Q""-I ~!tZ.." .'''':'''' 19'i<1V) r"l (Ie SCnJl: (Jt. l..m. nil P0l!ll'.ne c'u (iirq. irJ4'ionaJa.5 . I:.Qis!ior-Ill' d~ .. .l· l'~"nn.(J:c:re alJr(~1ll1.. .' .t r~si:Oft1!ili ~ scnrimcntala ~..~ .1ct:mii.:r-ahi[trqn yi (lulirirea d<::Hinlr.[Ja.~pre~:U ~alr p:. . diq.Jt'\1n~ '1') ptr~Q 1mf')nnllnrlt "1 ""lr:iP':[ -.\:lli'J'[(Jr..lmc.lg.~~e." Io~e. ~.1(.~st~l for. '.:1:.lpll r a ra"..-..1Ju~:l UUL10<i:.un rcrnW.I' upa ~.I11S. cl1~. E. 'If:::J.~ I'W S-lLnl 'I' • I In 0'1! 'tspeGt~Ll eel " dnltl.jd..tc£uJ ':eat W1Qr ~r i!tt~B)l.~ pc cau:: Pa:I:f..ur. ill Iffi fapq. ER{O..1In i1l. !. deu t:5tei sj'>O:ntfll'l".ltenrin ["'·I·t1S·'~"e u.se rdeLi Ja dori~'. oC' pMliml~ .mt()90~ .d).ia dOr(n\C1 cc 11)l f. ~"'. h 1.U de iubil..poat-. lUbnJ...<o. .oIUl S~~ b.n:0 r~:cdc 1Il61 n:u..~nb\.' i .llwl ionsl. T.. D@j.CflU elk . 4S).'_"'-q/ l:.fl'lt'ril4 k ~:foll(it Dl:iJt:ea p~.mc~· ' tl>Zl1~{It . fl:zj!~ll..rl1c'1l:rliLwr.[ichi..'r ciioo.. _'. ..t ()Q\\iYa t7are ~'Xp('nl1l~!l'IJ::. pl:lccrfe:a 3A.:m.ilnU~mhl.. f. estc J1].upeu:m."..H"'t lubi. ..lI~ la.e$.1lL! .LJ-lU:J rnalla"L }il1Ll:n.1II. Pe d:e :ji.ke ~1$ociat'i'i cu l1f1ii'ret~ta!..:1...'!illl'l'd. '('.it.!'lli.tMit aC:fl~ri~~ Iu pltH..c tl aj~ltnii si<o(m re~ ri.'[I!1mlratc' ' .~g~~tc Fia. d.fif' de p.:.:U EMc: 0 nrbire: feat..)Sru" ~TlritLlaLJ. fligUJ" iii :sinMa0j ~gl. Din cOlltrj'i.nruI::t1ri grup urrir.c: 1mi :. ll_t:_aci'i·" .Ke-S'i pel] I!:~~ il~ d~:gpstc. m2i tnuil j~ ~~ ttfu:cJlof C.'="'~_l ev.<I.' " t . . to.nn u '0 r. ' . raIncin.:.J~tt)r.n _ --' .gaflin~ .ti!i- t:K!~a sU-LU. '. de 11r1:lITI ft:::. (tll: d.nt. pnttrnicll. 5TORG.rIxitor. n"j')Cf(J.R .!H:i ill car>btH "Loy. - esrc un~. d.. .'!Jllfi~' poal."h<.q:. 'lS~'i"l~' DT_ (IT.. n'l din rre ~dre: mai Cl1.\X1-!&\T aJ:~ln~& .U.\<I. Dar aite IeS1J:l'~'e-ocrurn ]Jacarc.trle~~H tre1mi. mldin!l'["I.1 donn!ia ...COIYlen~ea~.~n\'n~Go~ [..'< • '1.PJegll'\le:' ell c. de se 1:l:~1 . mCfl'iab.~tnnaJ df~ ec inilplic8"'_el ~k :'i_y<tl tcneJ]~.n"'st pI c (li.'Mit:r~. ca eros -- ·tr.UtoOlr. . t (uziu.ltis:rllqi!: i flltc1]5.lrUf~~~il in 1"cl$~1l1i" ~lrrti~ $01'1.r -i.iiL'H~C . m]~n~~l~r suh care parte.tlJrl (&illicit ~fl- i'.l:llrk~ 1'fl.'itc)a.l:ttg(~~'l~:. .l!t:-I\S'!''11%:l. '.-Jife COlll)[c" (J\. timen tul rpu[u:1l1 f(.l Iflr se:J>..t~~Jl~i1 ~i [t'cepri\'[t3'te Ci'e~el1t! mnul f<1p d€ ait.l:~ el..Di ~I .fflGQ:re_. crll. dad!: oamellii nC1 bertcfjC-i~ jll~tl~ te ~e-. 0 t:'MlL 3.'dii' cQf)[(J~jn~'. .n!=i~1($opil. ".unlc q«'(\[Jper~~" udcst:a :ip... D~lc.ren(ial" 14 .t ..t: bi<ilibJ_~ ta l!1l rrelouic j"~W"<lr I:JO' (".tc '::~lradieml ci..Um. 1il:?s~~te.i s. re~}:l$j dnar !1:1l0..~ de iubire c!.::: I'll 111\'qiC 'Jnl~re!.jU.mi''. B. lUIll1i reel ~i ostile: .anQ p~op'.:jmrrom saU lilt .hll"l!.nliti~t 111 el.uarmJ Disparif.e-Olll1J]:ruiill ." . 1. iubirea sincer (xprirnaefi. (.tI(. ".mllt.. . .][Lliv'-c~ ioonll1tig (.j"rli~r)"..c!l1. Futrne de ITl:'Ll:ciJesNlre ~iillbirii ~itifl[jJj de "inddgos~[r{'.!!. iuhitt!: C3~!.Ina din fixi.'ihJti.nl a fi 3riie!lttl~au.:l~ll·JIL '. :imitnir . sef:J.l:J.~r0 fCH. s: diJi1.] dcsp.~Vll~\'I'.!{' Marci'ed forme .st6ljJje-..k inJM&~StitJh . inl'h~lg<.a l'nlpon::s.L'"ge' cste..3."I . dil~' ::. i~ pitt Irriku.djio p~trenet. .u..nT c1l'll:.re t. (Wl-iEJ\'l. . C(!ml'~n1C:)JT9. (il'I{j.r.M L EROS· rOt)1af.q)". ~i i:1Pifi... de inOri..[r· 'f-:!''tJ. Sa.~iCOll:ilp!~~ttpolOl~Jl U ' flit: iu'I200! .'!~tLt EJI j]1J 1'f~bdLf: lot.. . J.'PITH lIMl·\ dr.e dmm t~l.li~t" ps:lhi~ flrobJem::i . csrc Of\c!IL. ~Pfll21nt!1 il1tfll~hirHn:·<It ulsJ.:1' .J"'t'j' [". Cffp(l'YUnt.SUJ..{ pres.t.diid!F'8i1lU:S_~c:tl"'. inn~marea iuGiril ncreCUl1(JSCU te". din ll'fIT[Jv.ll~~ v. 19'ryO.LIIC: a J:li)'~Tii: 1.t.. (:5[(. lJ:l 0 aq-()'c~t.Y..i\lIU:'ai 1. esre ca A . ltli WHEAT 0 p1:wt::iz1l.fjJ:¢a rcci proca \'Taf. ~eCL~~nlC l:~prinla!!l p1l0 dmgllw un jncijcalol' .8.'Il1s.u.1(. '~lLp/.fornl'~ tit' dr..t' . [(!CIJJW" ~RlI'l(l)...."ll)lU11:_ Trlai ait's J~1c('a.lilIL! ' . 'I." . p. Tn I (le'iIBk~. U~~) \Jt:..1 poare "Ii II-pad d'oar dati In!UiC .Ll. fl:ali tealiz:J.i nlrld jJuncJ de pkcare.'1uill:t1 'mrJJnr!Md~ de \T.['.[:}.?S.('cNlailc forme 'ilsup.llimr.. 'G\:.'t z. ~ 'l-U"'" 0".tUlle 'ill . l~JL· WHf ... n in:ii6'tdl1H.:\7 ~t cas.:ijX r-lo:...unl "Ptl~ in mlsC({te.D" r daca d is ta1tl~ kure eel e d()tlii (l)Qd'Clk "liieal si [(iiI) cresre.Lln.JIC .1 rcciprqti.:i :SC:~.r . 1I"@~e.

"'got~u!. in 'Slftnsa a.[pall'l.r. dra'gCrsu! rut.- 4..i nu include 0 t'Xpltricnr§i arlcfaCl.e". individual. P: 4·9:.AGJ."II."'lIecin . f. piLvtii~i'.i ks t~nd-se $. prin prlc.t~~W':ccp~.II.k\<ll..•<bp~~dc.U~n:=: pot <Iti hl~)il r I:J: ~i lig.abi~ ce grai!ilul de cong'iJj~nt1 simri.j rare .t" 1I. .en(ln'le.utea j'ncredif'ltll L::i ffj irLilj~.s..~~:ui rite.dil atll.alil 'lf~LLll:li. insa aceasrl l!!GJ\PE . prinrr-o uniJJ:"..lpkre. '.S p\~~l'"eni..io_nJj. Clua.cia r l~ttPkl (l-L~.ad{1ri.importlll'1.:u::i. lliod pi'Ofunu 11.. ~iJn D:Hlltt.fT"epm nin'1ic in 'STine: d~'t'Dl~LirC' ele tn{xle:lu.in care ccld!lhtI tipnr~ G\{..nak. ·.:.)rjc.poru ell altu].l inte.m(. ~i @ £1(:1: 11~. pewLm ('$H! pc ce si. Fi~ cot1I.i D tOt..A~·a. eeea cc conJera . em: are capacitarea FftEO Chrisrice.. visuri.~ 5. csre rlJ'{l..tcl·~nb'i.L1:L.i >!\. fiind irtrl ati iudine ~i un comport!).\PE..)(:1 optbni infuz.'c ~i se ret1e'"tfL to(irrrai 0 auteli"~(..it S!~ c{LnCG¥IIff.l"u c~l~blr. ll'.l:'}}\uluf ~e corespundie ne .~~U!\i!U RI1 ~t"!l[In.e.~.tt.<).i lntcn:.c:.dt cd mult ell prt?{ul .j"le..dar.. rorare. ('or tni.1ce bel.en ajumai dedi n'!rr~! i ca (_)dn . A:~l\t1~j.i." (op.~.:tlalliliid sigYflrnp!. Ur1Ul b~a Sit1Mbi ~iechilibrului _pll'ih61i:J:g. a.1.. oste a acjiunii.t:~i'l. elf· ~ir agape.tlfirma.(·('i'I1.'..lCccipi·Qclmf:i.~e~L1ie:J[~ ~i duj~~te care I"'iincoio de ernorii nec()l'l:(li. ~lllf~cl iune Lr. .1i....ta spirinral. prnLIt. me indme.ntc.d. pLi.l .Gstt ~lld & i.~'e 10..n s.. diS!i'lIJI(i". ji£ ~proa!"TwIt p-e cc i!lttt pe deloc emr. eL. iariubirea pc aceasra consonanra..meJ1re rMs1fi. at uno ca resursa dezvelra rd. E. ESI:~' cliscur.~n:.. spd~tti!fe L. cur de:'i se of~ COIl:riI'lUU.r dakJ ~Msia lTliult!\ JliI:I.nuri. ce spui .t <chirnb. cir.N: consrienre..i ce ~pui cduiilllt. libcre.id.i•.~iVil" G.io.vt'1 timpul "..'tnciuJ:.:. £:.~ reuptDcit:ltt"'. FILEO [!%:e~z.i r<::comp..cle.r~~~rA iul:tiTr~". F sre rod ~ aJ. ~iint1fni ~1:'~fJilgtl(. unci aLeg... ~~~ :. tit' sine" . absenta lui..t se intem~5 E gn:u de crezur c!i &titudine mtm~hl mr este ~~ [id1'j d:tt pm::nai reflecta .1 p.~~i". presupuadnd ~ g bine.mc~ljltt v ISl'i'rin1ill.('(: peo.. pi: care nu le-ar ·p.{' iiH!:rnl ~...i J~i.~Qstea comrlea .~li. 1\ml.. ~1 :im'paraii Jp.lriu:l'le'in. ~i. FILEO 1.[ltc:..ubJre Cite' p!"('~L....\ iubiuri lHeStlpUIl. "h.~~1 faei penl1:u.aqncc .iu!)t' a (! f2.:..lV'"l COl11Pill'l. f'iTho in!l~r:'rc.eXu.l"t::ni...!11g. ~.

tlJlTQ.rta seductiei". e. p.u~e.ia de Ct. (. d. di . aba.Pe sine.:] uu repn3.1tot Jpenl'nr mai multc fi('Ja~iii):lf1.. rnu'l.t\J. .H:@.ca. s~. $.l1e iubitu.re Ol.nfidlill..hi-rg" pns.:.. <1!¥1-pkii SUInt dJisrU(i 5:B.t~. OM cl.irt _ pot ntJllvlstichJ~.5.~ n:an:u:.lc.L110SC p. 0 Ei sc sccurizcazu riddit.~i.j 11 C(Hl~ecLa\"a .Mni mlll.La IIlC. uzual eCONGHll:!:c."'!:t acei. pag.a1e esre redpt'm: pl'i.~~LJbe.[£ll:dl (I.~ocdIe m. clio .::t. ceca ce iJ face rczistcnt fad.t~.ricten de L1mtD::1:kj to.9.$i chiar 'itlQll1nl dl11:~.' flcpe~:2Hi~nt1feou~tiG~ nu ale o cm~(.a[c rorul imprcuna. de vr:.'. ftmn..~fl g(me'ralb.mub f\'''t (l . suspiciurte.i'vunnia ernric prin dinu e :1C1:sre Liprni.~ dep$lndt'1l1. discure incJcxieft: l>G.Dll.tt pe-~~O~le ~ln<!J):ife-s.tru WJ11l:ttll.ire .. exprima.:al:e-' C.l.lner -$i pr31esit} io.o!U~1fit:1 flf !~ nal ~icxtrern de gdoasj.zil"'Jarte.J-lel.~"l.til.ercind ~ai'ldttic ~ttJ1clk tau ill-I:!> \~.af!:. 1\. $1 prefer.Ii incq)Ut~l.iUe9tJI.:. ceq}i is.f"I'\'l run wk-r<:aza apmal"e DC$i rru Sf: prn:tC'.al Cllo fii~.cstui ripii de conrarrele \·a." cla.'U.'rtC . d ~ aLtcin~"i'\l.friak. sac. comim£it.:ueri hi I'd d.birn:i m.i ~1-1a.lU dor.·. neinloewit. tr'iiir\lol. ~_c.IT. p~r.cGe.i~l:l.voihtc i. ju:lal.'I:OBCcrp- gmtc~le.r~.&eaKl. Delil~fur. ate 0 resimt:iu aseciat~.. dCjil g-Ase'?t:e-Sn .l:!esfci nevoi.illli l'lttf~f'JL in mod Irccvenr.ic1Jm.it eSK FLlI~in . GC&l 3.iil!l:'.[e?.n. l.c il'~tc.lui av~-i[\d gxijii ~~:-O!. ~k rilbcHwl.~!!'~(l3 ci Ell timp cAt V. z·irae1.l1ifi~!~~~'f"€'Jdt:. P>1w:l:. .J.·I..l..r yi un (!-fc:ct al sa.ti. Rd~\ja 111(. ttl tit) ~Qmr"M)ft.p. Din accst mot iv.pr celuilaJ. . inpjfe:re11t 6.ei: N l~ i.se pOGlC I~ J ..:.tZt':7.t!ere imit1ic de _Lt~S p-j:..lni dar. dar se Oi11(.l.). C14 cuvinre. evident.!!.i prestigiu :l5imti i:lli:llt-e:p'ul~h .:: persoan.i?II~-. Storgicul .n.Sr. ore £as tt-i\( i'fI ~la~\e" .l tit . extszmis {nt.c.'S~ II. dragosrea apl~l:~ ~rdf®llntd.t:irlc ~df~~ s~ 0 l"chrieo .ibil.'fl~\ t~ @l1cra. 119) cle a tubi W uaei ~iilQ. trr1:pt:n.~ preferind d"'pelldcnp ~i re-spullsj.gIn'l[j:rnJ ncv().J!:cl j~zica de! IXl. }~ pc.lulitnr. Din co)litli.!l!~.~i tt.\ce1~w de .l(t nelinisie.p..t'htin lor ttebuie :sa sc itLcl..l<t:lci.csre 0 . . 0 (~ I.d d lu- o. firl CJil:f·cr~Ui['Or-j c(m~dm .. sa pt.pcnt1cl1ti emotional la' ~ :"i intirnirate.i~'i ~hj.fOl0SC ps.m ariHldine ~ conduita.prJ. ill ~stf~l!'1c situG\ta a lnce~. asi diminua intcnsitatca atii.ea'· p-t.ndoHM'11 refkctezQ. D~m'~e si prtlio:d.oaoo ro:lt§. curn ee Cfu-ld ~islltpd.!J-and€JO'rul:c:. t~m~ de a nu fi. ~ chiar b separar.tu.dr~go~l.a~.lld un "..dr~l lXlJrtl:' 11 rae place 5.1i~. ei ctillrinw:'i_. im.imp-lice -prea mult.. ~. ~.1 secLirizeaia.~ p'l'C!t~dml~ ib cl~~05te 'mal 'im.C.lrteJ1ef ~ este 0 p~'~(.\ sii.H(.1.U1J~.1lU-1 pcrsoana maniera "fire roa~:tt.lJ1itJ" emotional care. "hr. el dczvolta arracrie.'~ r.)'hl~e p::tl(.d9dt"E~riCrllll.tte ell ccilalti.1i ~ hill' AWT..1~unur. dicut dispune pense afectivc".lginarid.li:it:. Denumirea intr-o ptri'i.pI • . !:Ju_[el. t'clmi p"uiW('!T"".pdfl1iri ~!.'rYlpoHament Ilrlodclit~l ewr.).[}ido(hl:'l (1 liber··consimt1ta. se descopera .Ii~' d<Lllll.ol»k!1'la. ~ .ltlir'~). este dp\ii1 de.ltd}!.!.. l""md~kl.:: .l In e mare intensi- obrfi1lrc.ijd'lt~fiiti !i.i( tnm:n: mt dn.:lilr!l:~i (J m~le:rJa1a \$ Stil~S" ~U 0 d:I. el expcrimenreaza tate.ftr~~1te..l.t~e.rolu. it ~imld..a iHbita-".\ ins.'ldtrie '''L11'''er:£ici~)1'ii p_fl:-fdj . mai curand.!ol:.. ~1' can5:lil.-. tntociat. . in dr_agoste-. ~~iiar~d ~.~iLse jl. au proHlernE cu ej~.este cci .(!.I<a~ c:u:. e.n(.u: ci1u.ic.e en1<dlor pc care le-·~ 'L)mis in buna ima. j_lt: d"~' '. imagine de~i:nl(' scii.sa dmiw" ceea pri.~IP~ &l.rca f1 Hf'ITdrittl!r« 1983.\. 1'1l. Ceie ma1'Hlul.l:~r{l11te1a~u:L.! r4:':l'l=ja 11:" ~'1l ~!liti~f:u:li: ilI:JJr.}"ul€4 CI. ~ de.. .~£'mu.idia pll. toate CfIlie.ura.do.. ~~~.!1 ce-ll1l41 bua .:crenL con!inn't'. Ludicul -.n-ii i"a.r.2.~ Wpct'!'lci".1t.\>3$~ tipU'j -suru "mOOG.t'l ~'d~..eJ:i E.efts'ii.e"i"l~a~ ~r::h. l_ndrrt- c.:'t. flH!)Q surprin~al:or.':at..cll.))o~iC'S profana.'i"lr"€:m.irl strum em" de de lt1feleg 111 limbajul prin obsedara [I.n~ckl!' ii Torus i.l. £()ar~e aprEci\l. j~g(('piC:E\! .i miloifc!t'l:t c:l. riind un "ninato'r dc rQ€Om~ afecriv.n p ~e$i\~ ~i eel rnai ierlJtO[ illll'tre tuM~ celIE ~m.rziu.. a_li. ~i vor connnne 4.c t~l-rl ext rem de u~or d~ de p~rm.fi?l.c.'\laniacul" .cees ee D g'~·lu:i:hl. ~I pri11 internr~lul dmgosu. ru l~ntnl pll1:((.J:.este in credcin perrnancnta :\cc?ti rclatiei parteneri uct p.~.1.otd<. <:1se autoc'kz.oud. Ot.:. ~Il :uv.ginc de sine.Nu p:l':~i..iti plJ.t~ .h. p'ina la sfii.t" i. rragmatil~ul .a.Ii a.s.ti 1!\.1:fcncf. Iantczist I penrru ~lm~[Q(denun:i S\'r~on. pc de 0 parte Deoarece ~ii se simfi admirar.' ~u. ell "libido L1C1t~r".

dccat sc r onsidera Xih care dOini.i~I1L~rc.Btu:I!.'i@'' (~e ~p~m.. '''· L.Ic forme ..uili::iJf:1tc ~ obligap-e).J.. pr. din rendinUl.! a de durati. drrpi1.at:nri ~.In.J. n 1988) iudus pasiune..!..t(..qJ1rMrl J.-' . riul lor. sunt concentrate rclatiei. sau (hlpa .faJTiC\jlarbf~lri~'1rj 199U.ive uncori .cl:1.. ..iO!'l:l probabilitalC (in c. Aceste combinarea -~r~stG>a R.io.1 U.':[e. scorda dedt blrb..:It:1:.)~lt6 ·CJ..! secuf. (Dian 1985. !T). ~~ asupra ek!1..IS- o cceziunea ripologie cmisa pcrsVlec:ti~1l: p:$illologi£. 434).i!C: dcmeJ1.):IOO \st fcl .fla la as'Ll'pra iubisii.Il:loI erotic d..nhmi"c:l!.rpt'hJz.e. 1973J.®Hc:. mat mare masud.' domilla C. care lch:.!.tvl.L OragoHe:1 scrtimba de·a lUfI-t_ul vieSii shu dri'ar in c. pa~g. I" (H .QrilLde Universitatea portamenrului erotic :::Itenf.lte".. ~iDion.diveesc moduri de irn. . iubirii".~o~da ~. . _I !<. ea se poat~ 0 esre: Dad! pot !i nH~su.n Dintae lea.? •• -..'dorinte.pjk. ahfel.-~.8te d~o~t .i dlti'iil._.vjz:i.!dl.iU I.tll \' ftc Co-rI1POIt.l.1.laotic::l (i&1 care domina .' ". 1983)..ela~ici. dcpa~f':':~$dL _ fcrneile.lMund in .a . ~r_oti(_c vecunosc De sir..q:. de. U~C!<:fl S emo~jonaU ~ifizicc ale r. Lee ~i9~8h~!yd~ ~ig~'ll!ll-kndr:lc~ C ~!iliHI.d. . ( Hirlnyi. . .U."xpC' din Mjcl.k Dnl$C nneeri Ii. dnn"lH"\J.j:l1cil1liUtcJ.facu. pri.xbarii rnult mat gr .!1it.et fC- emo(ional. !1~ subiecrilor.i . s~e rr.". Ii im.:.rHil~agreslvitHtca.''-''.te.ncarcatLlrj rnphdui a iuhiri: muir emo\:ionaHl.tw:jj n::i:1!j"iiiDf interpersonale dificul- .'"I.l[C puiulle:a ~i I)hl!:kiiaf. (M0yers.:t1· l.'l!t fl. _ b-i. t _'. nUIlJI <. exact mai .i. 1. Iflacii..l'::J..A de inn:'nsa.!.npre." .11jj"e~L. de l'''.rive. c oxr rem de r\H. :.iI.~~Jt:.... lin tdl.cl.i&-a'l1~:l pll.'Ie.'1.>1 m~lSl1raE:'\ c.> te""'fl.'.lmil f. mcnrina Dragoslea prieteneasd esrc 0 Eorm<l de re1atie profuo.lJ1Jti'S!a:lULui sa ini- II (I986. d. ImlJ.Ll :..tal:'! cit !ii:nsUra.}lkme_llltlL.(': l."l'J' D·' 'oc. .II! precuJn b:irbarii.iI:aguslicll? Iil'S{[ (lIe 111oa~l.r:.'ni.f:l): int re P(ISli-Uf.li iTc!i:t1mllate~l~. .telor (1970.C.. ale dtui larun dimcnsiuni difC'-tirc de t.rn:cile sc: iudr:1gostesc in iet:i1i$:ate luerurile lor rQ:.tItI~Jll1 v'lrritiL'l~. ~ d.(trili I'JI' ~'t.iOO:1.:mz:il de la "'~.l.m:g}\l . S~ Ci L!_.HC. ucn1UB'f:a HI .ostea rol~. .Yaluni Dcsigur.. . desi. .e sent. :Jo~<li st.ID.:ill'""l:hll.1' . . fi cunnslCuti in ce rna1999). r u ~..1 parL€fuen '10:: • iatr. ticzc 0 intrcrupnc J.obliga~ iubirii: Din pana In prczcnt usor invcrs relevs aspectc h.. rnult mat Se intampLl h-tw·j sunr: asociativa p:jl'~ilne~i. S£aie)!.i pncrcneasca. la fiil dt: revcde autosi. . ?i Pi!~iIdJTC:1). u sc "de.ll'SUJ unei teLariJ o.ITC \._.J hint' contura.I. in rimp ee ludice ~.. 01'" t""~ 0 •.: _pas. de c\01 an~ . oragt)Stc:J.ig~ mal hw~ .' ~etennj-nat. ci ::3'pnt dezniicil](£hHr! de:tnl:t. ~ f!O'l de aclflDc implicate chiar s~-i id<:f)tillea ." • <r: . rirnp. in functie de forma dc' ilL1hLrc tn'l. psihologul la alra.phc..6lilipa:raS. .l.hH. t: . ~j arde intons).i ih~g:11)'1). "I'·" dpl~l~"ste cnlO~CllJlna.:pr(:!l~ partcneru functioncaza r . L' n~l(j rezulrate 0btinntc .tL"1. mulIulllit_i ~i: vascli.(i.m:an.dragosrea naiva . .b. RuM£! corn. dur.tnd~s.: Dctp.nrifld pc baza a ~n:J'l~cmi'i n::gj.nd .. este deosebir . .-tcsc" e mics si exisra ca ei premaritaL r:::~1mpldj Un ilbn ~xiS1:a un e<. uncori reo¥i. P!l!:plifwi Gordon.]1 pt:11'i..llt intenec pe!!.s-tiJnr.. dmd sum 1 ca \l:t':5' lilH.:l fuuctie de ~p~Htenen~ab un ~ ~ aJ.l jJQ+i.tc..atna.· cDmbilhtrc..u! Z.ljl~ sel1uD il...c:a .l"t"<1l dryg:r. tr...". .I 19R8 'Ltvlcl Mevers t ". .p~lr~k .lI: J&k ioI _ fcrncilc lndragosli.Qltt row tIiu1.J' .C'oJJ}pl~( ir.ill!:srafe·'a wbj·rii.' _'.ttue ld\ilc intentiilor sun'i poarc invcstj'gar. nu duccm t=tJt€'tice.1:1h1 :lror \ltl'mhin. tutTU~. ci.ITteior de intim~tate partc1'lcri. unci . 111~az conITwr. .c omplex.i..lf.. 0 (in eln.. C'tl marei. d . :li!?itiut..[l..•.re EXlH:l de. [.irlCJpml ~ej.cL·jc:' 1~ no oasionsl cste dlIclnt 111 invesure..i- 2. a jJ se ._ . joe.·t-"'"ca. ce are mitarea ./velrzl de imtrlicare.11m mai multa :ue I'lrnenr.:1.'rii. in general. SHlJJ~ i['caqi! ~~.1e.•• t...i:e: c-u ferneile) a romJ.. S[crnr~e:t'g (1988) p:Ol l~ de eOtlcepe I C)90' .ff)g:t!i1~ lor de b~za :t]ifn..JJ:c z\d.Jr"'yns"p·~ 'lfl~i()na\.)\tl.l~rmc de ma111-fe:s. ea se manifesta rcd..lfi' i1 a~~JlJptclrE' in cupln dragqliu:.

.. F". n. <1 .i1 ~ olrn .ll1 ~.".dla. ' . ntdlU'erOa"~~ .. a 0 f crt.1b(fi. a . . a.l.t'e' '\:!Ii" H' 'l' s.!'. )111lJ!' l1l<!J .1 (1(1'.te f\i. illbillJcl..Gt1i!\ulul. Pe1'-50af. §i de7. mI· " autentic . in. i~ n"lIlI.i In' r. . sarjsf .JT'llt.' .l so'ilcit:t dis~:i.!!. ·t· rX" . tjiin: illl.(i7A~.~I p "Il:<.::i...1j.go~I""l [UI'l'1a'lirwil.·Il:ctri..tJ..' ~ '.·\"..4..dii£ciplitp. laLl~l:ll '0.S."L .aliclti1: ut. \. lY: " a"111·I·.t:..~ . oruonaea "l ")11 "t' .i inGa~·t ::.' .." .lfl1ei.:.-". bun{lsLi1e cc t.... a re:illf1fi l..l:je. d.).....1 t tThill ptH\~.~... omurucarn ".ln 1 .i\_ 1~'56 cde cinLi 0 abi1i\. . l.(. .acq. .m®!iiQ~.". A tl.uL cd pupn pan a la c~a[O'. _ . .i" .\[~l'$l'l'rsonale a iu-birii.in+nh\i ~i kue9 pe!'~ott.• "oi'''.. ~S1'r tlu-~.." III ."." 1o.'~~ \"ull~iu(Sh'lI!ln\~~.'lma J?o~lte stl dea.1 ~j.. L. dE." .1' ..!l v:tiibY .....1 nn Lr.c' "If~lgosLea ~l '5e" ualirarca fn1 p(J~ 11 er ~ ..:I0Il- "a)nriz'llre: a sE.lla .. este Cllt11 ~lttA. dar.' .. .a11)l. .:..·!g deterioralc sivitate . . .p'fl'n ~..' _ . 'Q ...'im pictura._)U. I C"stl~t-a 0 •. lubires_'" e x-: ncvoi.: . E.lL·.·~...rl. mai dCVl.)O"~fl\':l. r.inli... rmJ!p ~:Dfl£idC'.:..i~t~m..iautoindulgent pe_dfcrici plaCi." t . il:'Jiro'ufic'a rlmill .'~ 011" -al .::prinderi spcciricc pe\)l'ru a MJc.' "n\a .. Ezi 10'1 _ ._ . ~fl . t·_oca .uilstlr.> 'ie X IQ. ~0tn~j ~I lluWd.t:~. en~lStd)j~7t. illbiui ~i a c..:1 ~~ ~c rue de (~CVirU: ~ " C." "pbtonie. III I' . . p.ar ··'nil...L\:: 11.. 'w.idl'l~.. .(i'Onl[~.1. .c) ' F~'. tori mae. 1 :.' .c1(i' pti1'lracre a smtat. la 0 fcrtrlin~(l a t. . in psil-rlwl1u'l conccntGltCa.r:" ~" " _ '. .tC' di.:C • .I~. '...'~l nu esrc \.. .jiJa a_~(Cea.-i..pne S'n! msi t.l tdi. e "..l~)i 1!:I~~esk.11'1- nanr pe .c U4"l1an una:nim en . ".-.lhtoCDJ:i!.C(. .! pUI' ~ " g C.foem~i\ie cOil1f~rzii\()r ~i dezmd1nilot 0oare.e:-.•l .t. . den .~unel sea CGgJ)i!:i~'i\ '~isplritu'<li in clud.l !. .:. .lh~. .til~d" Ill~lmJZare '~rfll. _ XICi·jU .tlJ!lrnhi . lqlr:l. 1iii. ..... aZ. _ r~~m .l~. ._ cl~id .. un mod de rrebuic dori art.i])'l..e ]tt . CmlC'ell1t.1UUZC'UJ " . PL-r.. .r~e r.ve) \ - de ~..' . ~v.. }e. inginerici" .. " ' C !)U j"c'le. e - . ppcrl~a $ll~nmu.. 0kpa.. :(('-tfW' .4.iap La..ltate.. '0 ·~..{( n.ti~t ra propriilor .1. a I'llnp.i\·".' .u ~Ci . '..1.lt'.I. .!lpdrnli __tea d~. Q.. IJ~Jnle... ::\ dobiindj . Chlt .itea lo:~~il:'je deplio .J:bJlI' r1':.-_. de~C'op~~ . §ll.r...·.e..-.." nc iubiru. :!c-e~I(:se. 1.-.tl'lclj l1J • GOl.UID.Ofrtin~('·t'l-"'·l . ~.ll •• i.. " • " '.e. i c"n'I'[". d a. ' . Dar 0 resut. S' . ~!!:iW (i 96B).. .irc. ade'sea se pro- due "rllllnite sdlimb.j:.~l " "11'. r" t n \'lrtJt(:'.-·d..' inmat ~l pt'~t'lcar.".·". 1989). " -.tl cultural al iubirii . I .-..1casg.' • "rl ~L \.0da simp. _•• pet"oana ~Dcearcii.u-ll1i.l~l ~j l'.io ..(.u: c:iru1I'nare " (B-loF.j[. 1 a 1'1 " .P.I. moe el.. sabl:IJane· .. lTIJ.-.~' 1. devine un. ia fel cUITl am proceda..ste \l§0f' )Ill t.' . \ ". '" deC LG!. Se lilH:fi~If.['11' 1 ...t· " n::lOI ~.J.... --. in cCllltemp("ranClilate.~. '- cch.bui:l' ~1]. anseze un l'U(i}del cultural .1 ~.llld.. .. ca o calc de iil \-...' el. .)llizare a mai acl:l'laHi de !wse· de if'cg~i'it1tl'~re~~j_hbRlgld. I'lcrh\ i .l i1liliq.ijgil~itii~ drepf.acr..calalU JintTt<' bi1.in d.ri.r. .tnroeasca ' .t:aza! iulmii. l!1 . illbirii s~i .} p. f'jlrrbmt. erorice ' "rtnU. r-o .lI' ' .. W~ dinne barba~:1 ~! fem. " unele . .: . Fromm prcfi~~ indo din ~nfl fiI(1' a ilrhi.:" ..J ..ilibrulni san ps~llur"la\j(jrt'Jl E.c~pal~dtii pr. .>Y. :)i ttlt"~' . IIJln [noUVt. 1C 'J11 care are c " I sa.up~jllne a ):Jtill'·s(')'lnei. . ~I':i :L"".' _".yoh~rl: ~..l .l 1$. .umanisre..t 1 ... I !1U IntotoC:ilU.} in S'iimhic. 0.. ceca ce .'c~. ESJe lips:t[\ .t..~t~.anicare irl SCDptlh-ohtinerh arp iubixil ':l l~~'Gipli!la pti<l1 dragestc:.cl:~ 2.{ t·.i!lerdor~1~ (t~ c-al.) in .ici. . devine c-u-· in v.I ~. .Kill~ ..J!:>C' 1. ~Uif1~Q! cl:i!'! a iubi". " . paUle..Le 1n C~.1 ab~' .niL Dad. '.r.1. .LJ:.!.ubirn.< . l IlL'.Ji~cipnnl.. JI[j.d .j '~pOCr17:j.d .t it CS[C din ce in ce rnai . d.. este . l~ 'Ii' .u. . :. .f\ma_'wr~ llIltwrnid dCl..a[[~~l.cc'ii. lWomogt~aGca ~I !1l@'.~". ...liS(.. " a dlrui . ' _.tl. lin eforr sponl..l narcisisft1:i.' m ' .. .. II sp C:1 .l1 cl-:.. CSF:(: axalil... ori sa fad!. [' 1e ~I moi_.f... MOc1e-Jt...Sfe e dar.. . UJ Tilled) ' in sneers 1 rind sa 1 . (1. J.nifestare: de ciHl:e..leeS! .I.' . nie] mer So:' . . cor .a.. .i ak '.:\ Re.. - "iHbJrc'..l[)l'eJCa .en[~ .'li:l c~ .. uqf. . Dupa Fromm .)rlZ...mf.~ .. lii.. "..ewtca o C>!'JJdenrnJ.re~ri.'" .. e....O'il sllJ1te ('[' il'lOW' .'. CSI": CJ h)rm'~ " . sa n.Pn={B:sc:OJl4LL t· I e . a e dc-cat a predeccsorilor d.··.CDlI!t· nlqbdatil .[J.' .l!ditia pe!ttll'1!..tct .s~lJi' I~r·l"·"·l·t··I C. b.' I 2 sC!<Ci'.£ . dragost~a .ll1!J:l.~J ~ 1\\ea . .(.xlaua ..· 11" .... ... En. de necesrtntc tl~.. .el'l. .t. {. e sa il1":L1..u-:i de iJ. I l. '. dllJ'im pro(icllam odore c. t:' " ~"n I spiriruala..d_s~bili~Mij suut ab1:ita~i-chei(..!lI2. Iubirea .·· ~".:..SC'Llr0je~~ ."J.L:llk. • s(!Kwllc i:t:{l1rioft:]lc fii f!t~."t'nt:@.nddu..t ... f j'. ClualaL '. 1 . ....• a • 3...1i: Iii pre)lrd . 0' .1i~j !S:t rnasura · r · .l].q .t)'\j ariel evoci d.PH) _une moraLr ..an de re-:c..'..!I". '!.. daca am sa d<:::prindem 1nedicinei e :.'. ~.1..I. .\.. '. srarii .JC n..lllfl . eOI.ii_\ii ~i " l'" ncesrru . com.a ~ 1 arztu ele \M. . ~e. 111 l'iTaS uta '111 cate c...mit'· de aId ctft-1 : fie muzid.." ." ~)Orl." .C[lSi' IlClll! -v -i . · .J: ...:).lti'l.... : ..

ictbi Si'lJjei. la ac1oies(.[ Sinccrizarea t1in.rtlfQ.~$I.Ea :levin~ ranHa.~ plicclca :1.e).va. (i'f:cqt d~d l. iri corecrC:1.L~cipJi- t' ~... de . r Ci.and? (.C.tne 'scnMbil~Xann &'l1 dC"\'ii ". J. gradull!l ji diSCllC'im suo . prin d9. Cl. pr~l!' inrr-un mod construui Depa~irc::a care esre .:Icio·~Fe 111.lqioniirn emo~iollaJa"..~.t~ ·tJ1'irJ. pl'.llmgl rln~J'i'i rlsp~ild Erin prU1 dureroase de: relatie H' ~i clU*.. il1 t){)~ibilj prin pl)i.. ltlhdarea lung ~f:t.lt~sr.TI .re. seSlrl in afara e:mfoQPru.\ dim.i. in cue ne disciplinam tlmlu! ~ifompmt.jl+deC...i)j iar confuzia 11"~ mire mijlc)Hcc de .I.riell~a I _j .ciliu. ..1i...a.I i. &.p~1S0an:) iubit5. .1mentuJ nc cfllicentrarn.rire:l cnmpalit{r- c:~pablb 5~ suportarn Cl1 calm }! ~i..n!ciubqti")..fcoperirq-a it in. unor "S?Ci~tE cu CliUO!ii ~ei 8-entj_JJ1ent~.tl:> vii [Q:rrl! H~} sarcini care i\ cuceri sau a dobandi an:astiT -.'!1uinp .nil. pe~~(Ja~i modul .:i').ll ~pi:dnJiz!ttli ill :al':C~t rrou ihomporJU<11 in o..-E-iti cliin ee !it ce mai cunoscatori PrJ!] .!lI:¢ .))iJ!~!. p-cn.ri]or. peLill'll aten. . l'.ll·j Gm{1J:# .gan~lllYi la JJ!e luc):L{ri.te 'ceit:l:tr. eronce GI:! «l::lJ~dt Stil1.noi forrnulc" N:wcislsmnl 18s t:8le elmtuu.Jfe:.(!.1f.~.Odlltlit. jX1tLcncru IUl.rtl~i inca It. . pO::lJrhlle n.t A pl.n:u Hnllmit{l modesric ne pr~se~zi eVGnim. '" ~ m. sccicratea 1m clt...1tda~j rimp d...' ~!. "d .o d'll s~ibilitarc:a sa.' reaLi a . irnpreun:L.i.ozitj'r!e (diB .b..L~. 'iCM~ se s'~uu::qulernic L. ITa favoriZ:C:lza special afirma c1 sDml Ct:'ClU:1."~lu" J::'t"'. Cll t8.tdi1:! (lj arras na §i rabd"arca auiorrnit.e:l 1:1dh}wwmi:1 ~.l:nri..n'I·.).~O in fond.()r~j.11'ldp.- tiecare.e uue adm.ali1.llJali csre dltscm::aj.lr:a.l\. tOl..:\'ol!t mcnrelocvaluarea celalalt..trc iultiirc. lui. E$perin1~lJ.fuz:li lnFr{" (ira!~IHe §i.j.'tl'l. .i...t lc 7ndeplmim. rabd<!l!l'e ell sine. Lei! InCI~Ll rnodelului culurral H:mllrcabili dOl'inl."pr.. neVf.l: .:ar [HI 'ibil '\r". nll'i i"0s:i d\. .t de a iubi" este un iucru [)rCSUl1U11C .~J. bi ne."CJl.nLl fi'W! J::iImb~blj.!.::[ Sem..1. Iisratea fWill7il. dcvenind cap<4'lJlll s'" et:.() dl.~I"~'Ld. ~ficien~i . tlSle iiJim..j. ~n'unllj dlnd '!lmk..)Ye se'XU. "j:wA~ ...IJ.):~ imporr.::k..iLLipJe d~ '~w.u a putea p~ht'llndr: in llJ). cO.1( IH:. besc .l'~T.i nu ~j ON ea. t'ano rnnttnruffi!'.lrn.I:'!irilor s('.<.za f:~nd €eti tens. ef-OUl.i cu~pa.i. e'lrick'nr.g'.pu.j. senti. noru. • L __ un g~ifIElC~lie:.tt: sa-i spuna dear CQ ee narcisisITIului ei ~ice Ii 1:'l4':'. iucredere rna.~()!1'itjng('. Aces r inalt.~c.unr:l.cd~tJC:j.I-U ijnpfi~~JnJ.nl.'t>h' inrll:s..on. ce cOl~pt:ii in con§tje!hti.Jl (... ~d ('ontral. n ""._eprflt. Practk·" p!'l~'t. 1 s. prtM. e.I'd lI-r.n~ reit.' ~.w plaalll [an rez i:iittt.t rn unui COntrol .-VCO'i ob'i<.ago:s.t1c\l pentru Wlfi!' 1jlUt. d.rcic:.dta~.Ie tiIlp. conCit'I){.r~u:[Jta ml'lastrc erotic.. S. dbdar~ .l .Gdete <'1:01 am:'] per"Xtne.iv il1ii~:.a(:t iubire.l'bilYi $:11. ptln ~i "aI'~ti:fjcarc:t c:o!~pient dnd !1teL\t:J.1 cu Cll1e.ih.-i:ocol"ect. gfHt'h.tli:t!iic do:rinp.!i de rabdare in a dc.(de iilh~~Le .('ea 0i t:'lrin IlldJo::. de prictc. itl.Cte¥te.nM ill.tJI~ ~tj~ t1 n~H:ma~:!. .:e pc propria . d autQrn:i~ri!liI:l" in sensul kd la maxiqnl. D(" a n.. iuhi~ii c:sr~: l':(J... or.it ("i'.:J de "p~cal!").ccaH8.'rtfnra.J""'?Sc"€. c\. t I'. . '.t1 :JtlllKi .ona p1!i!aoere. unii dit'iiJ'e' . mrClipG. ell cl. L!!~~mF1JID'C'~f~.. in 5('ITici'l:1 df.Li b1L\i pe n01 JJl~ine.Jlhmudor ~i suhd~~1 plitnnIai p. U!!'mid...pcilsabiHin ".&4Hi.miza.IO(LI:.rt':Jmi~ palji)lhr mil. e8t~ bla:mnb..hiJiurtea sfera corroraliriil).~{.lStljjf8.clScept. de trezsrc. reCepl. de intf'rpersorl1da..:.!1te .i.u1t este ce ex~lrn!tnteadi. -I. Aceasta ~i.ns~.niimJf • • d~l~in nnal.1nevoic trare . de "mbrl[ atU!f)" Iii iIi fdosc~I{' depwinderile o Jjnjite~te ~j 0 detedHioJ firE:miLl Acordul social cste implil'L1-t·C"ml d 0 dUEyte.hll c'lJ:l.:j.nt. trCQJttte: U.tOlLIgi.~vll.!':tDtaloia tt'i(~sc.. Suntern disconfarrul Dad cmete se de. Trebnie Oi<tfC S<1 ne creFe~11 In deprinde roJ». de cOl1sEi{.{:Hc:t psii!{llogtd nlfzlclwfi.msjd~liItie e')'[pc:.:(\'e11.llrt ~c not ·..purl!l. <1 fi rczoriabil ~i de a manifesra 0 WViZt:lf-l blocara. C~I1Ci. dO"'ubqre. Del'tilHkn11: (~k5.in''-Slll ~~. ~e'$Tl.ij.l[a. c:rlit~te Ia nivc/ dcv. I c.1 atenrjei lrbirii l1W ~l'L\ Iii:' lie clili'-i.ta L).l2flrea #I/iltl :.i lJI1! abilitatea de a nu (i egoist.Ana J iubite 1i cit de frccvenr pe:l~l11iteo.. d4t'l" pl'lfi~ F4llmcn.nFl(.dn'[.ine.1~ ar. ~1' "k i1 m. SJ nu "..Qnat sfi nu re rd:ilJh~ "dOtlllltarilc" 1'.

i.LlaH) a f:Osc pc dq~!~n cnlrural sl!p(.ic[CnLl.at!Y.i dcigoste CaliC fiLl baza sC'xuaEl.. dit~~ujVk un sex sau altulnccentueaza.p.~in:e 13rehrn . '.m.l!le ~illipiJC:lur~[.5:rba. ir!. ~rl11\>'. L':'. Sl~lChi reeensc ~.... 3.eii'll:.-~l iubirca.otii ar. putctfliGl dinrre cei r.d IlU in f~Fft.uduti~.\unci lCand un b.1dw(l sm.u.. in cazul in Q!Lt. pag.)lrii parre. ca..J.L sum in.~t~ in (ci:r.Ita IJ .at .i.~~ P~fl("h~j hurero{)CX..11 5 odal. care d{llrine insa constitcie 'l!'ingux? lL.1.. .Icbt(l.-nrsdt .{ ku jrr~'fdepc_iunt!~! cu iubirca. res pcct inl~ conru~ pLh:te'lll.fu~orie) ~i {!ac!j_ prletenia It:>s. (cxempltJr.{!JI r\~1l~Onsidentu: decat I~-arbs.tSdl a:.tI~OX di oxigtI :.i "?~ere("e d.1aiii. f iarercsate de di.104" fie ftc .lati.. manifcsta ptrcc-p diferir iulurea dintre h~ro(!i §i hihlr. Pe dc .1 CU d~ti\ mai mull 0 rc!arie de tip homosesual m~lu fan~ISlJla(!c).~l.'C(1sta cste demonsrrar 111{1~ uoc d JJ.~1 11:\schimb.r~d. ~i SllDi:1JIlll!'i ilJn .sodeCo11r ~itt..a.'IUitil.ili rnai capabili ~.selxH·H tf.i admita dnt! sllTiit uevoic sexualJ.:iaii'. C:! 0 sau cl ~nj.lCq~l'" Sel indice ccntrariul. dff1t~1n.1:vnalii.afie mai pragIi:.¢: in at~Me mutatie? Femcl]~~..iJll.'l fiind lJ:[:l11 In rornantice mod tmdili()n.1yit.2lly. ar ilo[V~lp ()aIn~flii tJ·~ .~ unerei genG.mtii: P0iltl:tl se:·maHMtea ~i j~tbUC.~l 5b.i1 na.)lt~! .otill~lIPh. ci de atractie s~.~'ii dlJill'W: ~i dorinta parte. W(:tiI !i.-t:P<.trdii" .4. ~1(lr1.!! .'l t.n: i:!QiJXp'ncac. Dad\ dr:ag(Jsrc care sit le satisfac. c':l5§l':oriei~.q·j! in rnorlul sle ..cpn de uptjunil. niter!l:l1Jcle. d f6md~e hnQ (l"c{ir b"kba~ii..ua sau pr. CE1"otlihile din ultimcle pIll'.Ur.t2"xp~t:in\cntca%a 0 .qm 81.OlH'ar si Clt:i fil~li. iponizta ar poltC'f: del)€'f~ste .f.i:!:fIIt 1·0. fe.5.t ~i0 ttlndal'Tll:ll. Allli:Tl~. ~i'cand dragoste.i~ pcriculoasa.ml:il': t'i1h.C...~ rJ i1:~'>l.A~.r!~}asd.1Jei .in gcncql." W de e"~}j'imate'.!. <"rll'~)jl- dC:.i ei 'at .. Di.1 r:(:Ii:I':.. Wt<.Jl1rrilfllirt: V1D:pi In<r..l:.1! pu Ie!! inte1Egc !11.rlJ.m. r:n ~ei[ decenii seas.net1:ta la ~i ea.: a (d:Q.tt:5.nariql.?!h:r.<. De GC dminp. dcmorn:Stl' ""L6.riiie drntrrc 50*0' ? T--n.i:i:.le %@(h.tgoik lrui..c tot WCfili!5U:: ~lgur ~i .i:.[.>i s~. 'fiil1d pentru CUTh.i rlci!i~1:nd2:at'~ ~c..l~ ~entnr citsau'ric.: pr.fi~.'i. (11ji"S:5.ul sa .

g." .~fi.I nu asitud snpJl.tC[:J.It-l'i~iI$d l~ $11 c.1lQr.Exista 'it1~a .lc.>6 te dJez~'I. ~ill'H!.~p1:ll:a e:1te.ezyolte coneeptjs.ii-Cp "u!:.!\xqi nu cste narc.iin~ei 5~ ~e nlrf\ck.I. pentru mal I'ltziu..~pTl.'~ll diC:.cgclrle de ~'itin!i .:a.1]I.li. 11m1 pro~es.~:Lit'-'te. mJ.IMt.iind lltctnrie.c. iar ..ciezi pe \lj~.p . 'Reci ~i neimplica!i.b1'lil.::! ci pot deNcni ~e .i~. oi'ed. sca~l !l.t. dOlt:'! pcrsoane 0 ~tnpre.isid.C1.~iCQPWfit..@ i\lte!1sifici ~i se :-Itlr-n'foode·il:~!.'vu. [e ~:lI:acgali.a'poi evoJuca:..pJ. 1:1wqe cum !"oil.ul()ace!=1::i!~.pIe sine.mnia Rcr$()[!:~h.cl.b.l35G]l.l1lwin\'cstire e i i~i -d. ~~.i obliixtcin:1e .rlnll'1"i~l si of-:tind depClJ:dm~ tH)ul mod 109.[~·' .t t'3h~.rii psihcilose SlmL Cum ci~nforrah\l inn'pc p~~d.1'1 Ct!pI.'loe l'n:"ri b. iJ)~~dcpc!ild€o~A. E.t.dn~ i\uwhoCt.a i.i.ji.'P~. . ~Jj.~f~tdva.tc de pari_t1~i (lciubirori. >sep~.)COfi ct::lmpromisului. Pc n¥\"Jur\'I.tibilit:l~ii de a iubi.tiv.l!"ltO]t.rldivLZi lmt'~i.A{le:1slJ.ilCU'll~t.Jln e rotw?1 1).are dOrln~ek ce\ullalJ!.e.i lr'tntia1tof~~. 1 Draf.Pebaza (.oj lnrre ri.i mudd.. ~.~ au~mli~tffh!\.... p.1'me·. D\l'f exrs\':l~~i o alta cat..tn~l.(. -srllul de \'iat. devii Dldju"~ti mai a.::i catre E. ildrc: ~i.!. ~i')ipi1riruat~s.fa2\'ok.ro.W'Oa~te:f1!selmillli.pt..u cu k~turi ~i srnpuri C01'lJlln .dml. .ii_ ACf)rd.lic(c.Jl!1.!:d.~ d:~zrolt!! ri.l~ prin ifut"Ocunoa~terc rdar e de 0.i pot sA n:~pecJ'" flee. "ptO<ldV:"..t6q.1n obpuedJ ~CI!le. r~isfrindu-§i rotusi antt.[( de dCl':"I. ._m~. ~rtd inca! aeqLia I1U mai au posjhilij~a de ocaziol11l~ ~ii-~l e:~pl.)l.Rr-fi l~IfI'ulnt:l'~ere:Bi b!'ajulJ..etc '<l te ill: d. cat 1.ag~mfrrd_tor or! sA maturiz?.ce' &]tlta ~_p.~a..m.¢a... sa ii accc~\i ~i~~ ii .m.'>'llle: ii de ~lml f C'lwi p:rl'l. hlid&~i.nuiGmilitit"n~ de .qrt:R 5~1l1 te POf).dar r~!n.l j. cnpiii.~PIal\. $i dec~\"o\~a bi!!t~_h:Hi~l~Ii'elS.SC co_phi nl dt:h£. e-::-::pcrjr(:iJp de '. illhi~a?' Jhi inta.eel care i.rinlcuTh&Zere-15ping.)1 in rapcH eu.telTIe:[l~ '.i:a.a~-m sfjon:'§16 '. l!1ce.:'I.\[~\t. s)Hi (.s1)ta ru~nlcl~.krca.orc~ propl'i)'l pe. .'ok~1'.c1'Lerii in~emp:Qn..)g:aL ([1 l1'QiLJ.ea d~ct.

1lnt~ de vedcre.neiij a b0Lb'J..nara1.mp.'loil-l-pIW aclc:Y)ruf.bn. eplliz~.iri H" REID (19%) se preci%eaza ff~st . se'~!::lHi a ambelor 5~e.lah exi sf] £. de sLt. se t:li1pJ:ima practk ~i In. 'Lwis. in !. .qie deplina P0..l'lbl.rj_i.. .a cum e5t~ 0' 1t1 l.< .UlergL1 scJt\tala~d(!lilQ-rq.i a-I] re- sc . D.v. 1 jrj 1 SC'K"qal. sanaUi~ii.a indiferclit eid£~nk2.U\. aaeSf p1. grqi.loJi%czi pl1fx:ril~ ttIli::._.>I!~ ~_i bO>lEi:.)) ti11.cat s~ prclnt:imp_i.il penuu -b1nc .!"ler Stresul (pyjn ejJcularl.oo:f~ I(adilia t·apista.a~1 cronic inhi.tagrabi[ pcntLu a cnef~ia .1.face.nt ..mhlc'le sexc.r:~I(i)erj]1I:::...l ·al.t p~oducc .P CJ. tiloi~tii ao g:lsit de a.fite f iubri1c) c('\Osider. dar su.Dc ac~:a.fipJ€1[1I.r<.l. ~iYc\JN.1pul orgasn:miui.~ Il}ci~t energeriQa ~tatc'J.chciJt.re.1t11 ~i!5a prQdllt~ S\'1.q'a de tre S'3.iul !iift\.i1. ca un scrnn in h1flmit. sexului ~i cii o1\)ului.KthiIAArl:~ di.i fiiud in schimb con&lck_r~a va~i1(i[l~IO:iU'1i..r:"di~i taciisti.mua1'(:§l. a con(\i~iile unui echj]j.Mociul ~i chiar dinue rtt. mai rJ. anotimp §i a1ri facl:ori rt:le~ \'.le tmpe~ti.awl' ( spir:irul occ'kk'l1f. cr.istii.u:ea euergetici san incom.t lTad:irionaH cl'Wnfiill.ni!.lpr~·spiw.tii priv'esc .s'~. In urma ei \)itt $im~ip Jcchu("li teitJ. de.W. daci.ai cdrt:licte ~oi d.:ifica Clll.) "Tau h care fa~~ feCel'. ial: ak'gt<rea i .1JtJhJi inca cxoticGl t.l.1.[1'lod este -L-\O al lui 'tL~' ~i cnl'l:$~1'il: extt. prin care yin csre dil:u::rilli '~isHris Ekut pe dCf:Dlln 1.j..k pe psibosi)111<J.l..pu~<\. In Qomm1..-e:esi"c In ba1:oat) brgasmului 'ii bwlogjce instlfidQ. 1'22.rege-ncrare ~i de~nenHC.1cpenE!'H a vfI]p.ttc G bencfiGp@otl'U uru\1tI'l[(!:.l ~ceasr..).:Ufl.' (p.ne Sr:I'FC de v-ilrshl.ti~lte ·s~.ea iubitii ?:. ca fiine! bencfl«:.\51 . In <l carte.d~b0iiasBm1.!Lol'll ?\ ..i are nimic se"Kuali d~ a ~1ttfu:.tc a liace cu moraliratea.e. REID crmQscut scrlios nl specialist lU me.i\ce:rr.a cnef&t (~~r~iitiiJJi dife1Cel'i~de .!Jstfel in.G.fa.de l1relungire a \ie~ijin 'il~ltoCQmroLtl..f:i.t1c!ii. un c3.ilnatil'te. rlia. d::llt.~~ sarc sa lPreyt[li~ e~d~l f~!. bun anti.::kmvi.i Unnsl..l11l.ut controlat prin reghre.Di'll.cr.le 'ViT.rlc l()lJg~ita~ii" de ~1.pite psihjn.a d a lnva~.iJ('lr ghl fI. neve .~.:: pentnl '5 (e.La a.d~n pemrn un anuHl.atisfaqia Giz~ll satl stagnr:uca cncr- la femei .c.in_ rradi~ia ]tl I. gelid Iii cfccrc f.q\\r~·.irnp cc yang cste at e. Fitgvhitoare. ~.msa rcaLl de implJni.'italimre carc.

Cae! pc ce i?i.l.lfor.iI. (.rde exercitii de admh'rt~e lcciprod.dcl". popu lare despre sex. !. d@~ll' f} iS1C:tl<!Jl fosf d. depr1.I.co:mpt.lil.e ealell '.etcg.:p-cri"enp inclnlgosti.w"E ta 'lldatQni care im-oca Tao c.hn r'r<'t.1:l11irJar'rZii. cu ~(Jt CCli"Irll:lflJII ei fLU s t..l:..rjj.1linj.ri- .~)P' cir. gcJlerfm.tdilt"'" de h pr~. S mf!3 f:1pidc.a S~i.n'!_$ en (Li'h()ton:l.i:n~ ~jjdor h:r:auqt~.wlJ11an.1ial.. CJ1ergtlio: ~·f.a unci nni [leiri OE.rebLHe.l ral din cauza 0 De fapt.n\~!. esenta hOHnon.n.-:vn'!m il1bit'ea dec. f.lZii P"t'L<r.i ~~ ~tdcvii.lI:.ita.11?'G1un p:utcncr lulJitu. e1l. ~Labiciune 5j:)1~dc~('hiSe tnt desfdnare. Si in Iips.fl". DepN...ll!/ in"£lm~U~Jlji'. ?! raliq'irt.l1l.aoi~'r:1 :'. iI~tl'f:l.i In cdc schimu.riJe spirjtn~de. I\E]J) . insorita de idealiz.ica J.llc~feH~1 efl~:tgetic. TlU la fcJ de usor de inrCies fsi.m~~f:lt~ din "drago1'~c .~ ~ igoor.l!t p-erdea de flHU pl!tl£ru desfdu.ttLllilioli pe.1a".'~'5rQ~p.r ~.otla f.'H:a p?l'ttflt:!'r~lui) sif1- gllJi:acare rc ponte fi:Lce sa.i adrnirf!f :::il sa admir:.odLlcl..1tunk inuc.l. in <ri~lda a. scxua1. at .990.St:.l p. rnai piilellte ~1 ma.1 prin i:uJJiilt.it1d(:'car.JoZ'iJ't~f1n_Dbi§lJ.elu__rlgi." ~exuJ poarc .cJ ~~'t~n."..t~ de.bin.metltwl uaru- Q.m nei in~lnli! t€)'<lle ab:. p.~ei JilCII[e:$\').st:nz':1Jii de eXtt'DUat.)pe Nu trebu.ir pe succot'silJUC:£1 Se pare cii eel care tciiiesc e'~.t1:~ ~pod§j f lfificit de ~ (id. unui~nfi.itil..nentului §i frusfcnc. prl!~C1'iplii nccickntuilli cu.1tori decat ct:iItl!l_~J.r:1ifJi ~i egoi~~lc "hpt:U:~~ihc'c".b.C{)nferi j!'J h. dic:!)'ce m.u~ j'aJst'i padlor:. C~J1Iport:.l''1~ec.?l.[il iPif)a.. cnmil1 sernnnk sc.b1J:w:' p1'1n C!dll~ ::r.~sim J '.G>l.CJr.i([(.r.Dsrid sau t~rt . !·~.".riii prccizea't.c !riconstienk care .k.. 123) Pefft!:(t .a1iu:hi i1lllilf:tld_e .. Ie sicn1f.e.Lt1t.~ :1 CO.tatea· ~i de pr.LlcU.e.·D.["e1:icn~c l1ep]i-tolte ~.1 intra iii! ccnWC't ell diJ.me Jl 11~j11 din ce1.!. rl:aJt j.~j acccptat dar din P:i. aLvd :1oa&trc 8'.rt'li' S:Qn:L~df 1'£13 j at~.d rozcrvele \u!rivarii spiriruaie.Ll0 ieste In .~ . persoa:n"l h1dl~org. a ~.ft: ri iu. 1.ie..1p:ia anch:i..l.I~l.'eJ):_~iubirl:!~.~ului.llnjj!t:!:Fijc: PraCtlGH asp:en~(!lte reale tJ :.l.2! 1 aitcc\ca se p()a.U ll~Ci-c edUl1::!Uie II de C'~lpabili.ie s~a ue las:hn pm::.i acuz~tii de-a lUl1guI tilnp!ll:lni c:~:.. p~m:tl. au existat iJlford~~"u~a ~~inGlf "'nr m1l:l exisI'le lnitDr. ~j nici s~i ne jnhjb~ Ltnml: ~:}.

:"1.-...Jt..ETA. L • . " " ..'. ej m.tn:·j.ri. c. . IlJRqri ZUlU.i atr. " .1· Ie..c' .rar. con:tpotnLl'l1:enl in roes..t pers(J:JI:ta.ar@'ll:tDui respinger~ ponte prQciUsB.. pre\ e:ntlV sau d". I'.aInen.Ul.n:'J<. . :t.t. C 7.c e""" Pl:.? . '..a:utoi'p_:lr. :!\ku.€i !HI pO'~H·£i SeR1.. ncrUtui. nu sunt lln <tsigum pdf) to ale l1tii101-Gd.. . . onal .. dedl.11LXP".... '.··'.) ca!:ci afeqlune nepll11 de acurd ~:S.n I~' LJ· a j'.Aarll g~ln~.ji ~. Nu nurnai ""inti! rirca poziriva".:re .\"'ea si clispropoqionatfr COlnpDqan~nt(. . " ._ I' c.".W~l ~I.. plJ. .. dar uneori. poatc ·J _ y' n -t'ti.-. (' "baner~" psiholo"'ice .:I."l u. t. descursjirea.I.. In fi!.atc. ' ~ .sau -.".r.' n.:: de bU'iolr:._ Kamasutra pnsoana ~.1or p~ihti!:Jogice ri~ P. '(' I")11\.. o pot stirnula.lilcI1TIJ. J"' . '.• .tru pentru crO:Jh~.!ql~ etl)br:a. insph'il care se opune r~" IIIii'! t'l I. in COI1SGCm . .~. lucru: mai _ rc:zdnr(' ii ".upa 0 relatic nefericira.Teams de '1 s(' pi -1 ca In{lIV'ld iHf-") relaue 4_ t'. "'. :1 ar1':Hl[ici. &'{I~)c:Elt:." agl'avca..?.U~' fcdICtii dC.tJ._CP.uIlLl~rn: jar :-. ' sau fiica lor.l(:ute U)nljltO'!1'.te inlZl1i'aj:1<lle.' .. rea sa se dczvolre por aju. le pot doatr~clt!11e¥1f~asenrimenrele mull pte.' l ·. _.\NXI. " ca .A ascrncnea cmotiile C. de I)icrd<.' . fln ... l"tlili ar fi: " . r. Un :.ii~C"'4'CP~:l fn:~f dernarri (:tlz'.sN repUan"l rc'~ _ . inrrucar opozitia parintii crqte care se opun fllrj§ aI@gerii facuit: -d~ . all invesrir .1St . . incon s t1 en 1 '.ii atirudini '~hirL. angajand !:ompQr!. p.artcr'ers" I'.!'u'§or de e:i~.t.d.Z{L bln~:ajul nefericirea.. . .tt. '.~ autolncrc:de.ll:.. .J." ~ ..ii fnd de p~:rseVl:J.::n.IlL au C 11. ~Hmc~j~i Ji ('To. 30).I in \?~ . . v.. wt\J.Il\·d uUJ r '1 Uatle. • • • • < opoziria. (".fora "f~UCtL1Jlii oprir" (.. . '_" . . _ ~.r\ n riCl'flfl rea rcspirl~ I)'ltin.m: cr1O!1nLf'6f~lte . ..A:ll.r<:'a ~. 0.l nlte rcxre . fru·. IJl'Jce:sulul " .La Cl::Hd. {lLuqlCl. par~!doxal <.S"ntinlCfltc alrccva dwd'it ~ dt exd.. '! '. '. ·3"(l~~Icr.... normal "Oh.ret.._ ..ub fnrma prcsit]1!i. 1984) II Insa .Qaftl! in faprul t~ i1:kJ de ~i ca un ~imul fit!. clad sunt ocazionale.tigat \'~. "up l(e:grcs.: .u ~~n('cae ocneL~ 12:a1C:~J [noster a pot(H(ialui:ui traum~t()gG11." . sensu suls tt:_3!l\c'l cu ptrt:(.. e p. '" .dtJ.c grcu de' cucerir" (19<'30.tl1giCl'. I !Jit) ' .).r de cat re un ei. atn~t:ric pasionala deci.lrci if{eqiune csi.iiu.(. ~.._ .. 1 El.. FRl~Sl'n..'.lUI U~ . ~iINTERDICft.._ ~. .~tj seiderii I. "\'ccast..: \ t'a7. Inn:~' persoana !WHil ill 'Olo. () rclaiie \I l. dar . lp UZ. dra~~~ §1 in~~r~re. 3:1 . \)rhLS'rER 110. J : ....S[l.·od·" ..!.t:Utt gil.§i de intimirute.. Lml uamcnJ ' Dot simli ("011'" t'" 11.'" '.i3.ofrt<1!:.' ierue _ .. .1I Ilt:l:CfZ:l1l Lt"'.?.':. OviE.::. .:1' "Socr:~I. sunt ..acklN al re1'a~id erorice <'. in aceeasi ordine de ide].__ . 6'ir.. 0 pm..-.!·:Su'll1a aStml[".del'lvo!. _ . . nisrn d~ U' I'..o\. f .'s~'euu 111trij)kh: dragosr. " . ...J[c insotesc adesea dra~c'l PO(" !J:clru. .. d·c cit. 'r Tot astfd.' .t 'nl"'t"!l" '.fdl4l. ta. . '.' '-... (.lJi8'ivit'21.lrHul1ciexperi·'nf. .ilui~ide o ireptt:sibid..n:ia:ili:~~ . decat f~tin iatonaren. lr1trqiniLnt1: wb.' . TEA. .}\1l't\.CX1~ lat 1!i1Q !foil! r~sni. giisin::a nivel opd:tn 'K~j'ona.Sfi _ '.:uite eHH)(itiiW til "et"tctul Romeo ~i]uiil'l1-ct"'.. .(twtice..lv-H1.kn.pcntru a f capabili ~a r. . ..qia.. dc.I·."lill~ ~i imrerine recrrrent - Deblocarea i'i.> \I.111Jl ~'lnmllke ~! dorm- _ Teanu "'. nega~lva:' .j ..ngcrc 1i :abundol1..~.!1.expcIlt:n~~llndJC..\ipra unui e.e lublre 1'1 acesr "":' .

..1 ..IJihLliti'l\i aric. i-an l'l1artllI. Ooonenii iubc~c ficeare ~1 \11 - t1:hil giu.. de c. .-.rCi1J.ol<1·.. ~i cmli. i"'" pt:ntrH ~l nn-§i .tII~ C'~ 5'("'..ojo. doresc sau se tt'tll.m rnai det. '. . (b.m':ltaf'C·l ~l -'-~" .IC( un . !.'.dcvefti i.de ~xpr~lik Ih >ledt!:: "eacii~··~tlfiill"·ln. VI Lbent:r dr: U'lrull'"c...1l1Lll£ erotica.QalUe .'.lr..1..j dt1"~piPl:I.:p.. sirnulccL. • (ransf®rm:. GOrlst.mdame:oW a! dOYll~il:.' _ lmprcVll'ahlle.i!!I'lffc. dintre " ".>J. elz S:1ct"<tli2tt'a~ ~i degr..rnl'~rmenll ':.. •. ' ea urrnarc a c:a.hminare. I)' . ' EI o '. t\ccas ta sc J\'Iotivde pun.~bire.p alter- 1 nOU\{: prr~iblf:e: ~s((Op:taEl _ diferircC L!l ~.::.rc\ a '9"" 0 rI. Glt:J!f.lin . JI.1. _ rolurile .lUL unii 3R!:~itn.ria"'. t. feri"£i\i sal! 5ufh{l..· .~l. .!UJtgIltca.' C3fPUS. .I ~'" 2fi1:~.ti\((': sau chiar CClld!?DIt. '''~ obiccr") b ud. Etrtit 0 ur-:ndio-ra 1:.1crnarn:rislt.nl:fce I' n rda\Ll d~ ~.. . ?1 aceasra ~I presupune lo'r de....lp01t cu rci:\p. tnai:i'l~~ft~Li"1iI.is:w sM..:Hj'j.¢le .agostca sa aproplere refer" .t:ler1i urivdc fiep:.u. ····t par . s ~ d.4."'!:DOX REU\l1O~j\L ~l sexMi1r. Ill(. decar s. '. msea'lHl?i. -' u.ino.. l' • C1:)!ca lI. 0 'lng-Ai ::.. 'in relalh :il... _-. IlJ'ilf1l. pent:ruca 'm~uriiir ~al.i ..isil"> i_ncO"rnral~rl!.~11 face pc onmeni .. p. . ..~llict:u~ d.D..l unci iubir.~3 pattcJlan1 eil pc un.. C(1' llJ.'" j_' ug. murucare .g.' b.c mortve...lllll c.L'uiesc in egaLI fn-asuj'J.! 10.:.l:1 . rnult '~it j'oace" ~.. .CC-l carl: nu . . ~ De c-..e-. ~...tel [0"[ erotice.Jtbild du~O"StC'a este ea if:l3~~i un P}~. poes c:nnslata d ~1'K1':'- unul dinrre ei [.Ca W1t asrfel ~·L . ._ .... b1'U5C ~ nn-eftcc·t .05l0.ili(l panenenJluimori'llle... .R.alir$" 0 lIla. !fit.? nq"}"o~ §J rcdcuccr.!ll ". llil SEN!) tl.arrurisi[J:.rd..cmc.ubix:. Dragostea Dc cc ~l cum se incheie _ dinarnic ~l.' Ln:i-%'.x0b. nml'~ .oate (r' r1 La d· " ~a[lC .ii de SINE· L .1·alti<· partcnedi.·. .'.' • " .nPndu~:i~ . ._ 'jli I'" _ .. '.\ .~o lli~W ~ ~a p . luhii. ) Ial1 ue co" "'.:l mai .ll:ii 5<~U m pi~J:f~j 3.e .l ].' s.( pr':illJri~. Un studju pc 400 de..cJor sa lc ernan ~.1 f' d lN~I. C'1l.H~cllerll au ii'r . ..:.qnl'por-· rnu UINcntc .~_[__"ruase.ei picrodcr:i ei.c . ceilaW.' 4~O:. " forra" ~"I.t~e.'. I"Llt". ' .._.ottvek n:em.ii poatc seus ~aupoar&..esum rnai JnY{lI~" rh::to" _.. . '... rnai Vu.....l. _I ~1lJ.. .' .1:jlloa\~ . pe!1tTlt 0 d.I11~l:J:turi.:ite'" sc rd'en~ lrlCtP:lt:JJ~ir..'in.n:~. ~h' . .. com- nllttCu.t:da\. .. LI.lnhd. e{.11\ \!C t:d::. ..lr. useri.g. procc~ pSlb.liealiri1!) ~i h.' (_) foarle ..nfa. ' .n ar at estc rmd IH\lI[ prcocunatI~ ~_ . dcformat'1 san e itJ.i.osle. " b-t::1JJ. .Sp\:)AIt..Q..ttii ca.1c'( .-. ~l JlU cxpencnle! .t:.k.. rll P .. P.·.. Ie .. ii r L . efectu~H He ().Qn~j.~~uarll s.. i~i Hlarturiscsc P~!.1par. ."."itte~tingc Ll. _.' ·'1 .unosCllt t_.! mare deschidere pGfsonaHi.aInent~de.J~. resl..• . • .un.Op~.\f:ltr?bl1i t.. mll\(!li ~'f.' .t a(le~Ca. ). $. .::a d.'" . 11 foe fel1:a. perccplii11Z!r prlvind valotile ~i sC(~pu. erotice.I}. _ . di vizu.u:fji fn:ice. •.):\ muIr b rlllErl."~ {'niDI .. I:ui't c~. rLu )~ . aturtl 1'1 : flI:m wns~m~ pre a illW"Ji.iitt::t cli. per:.• j f. Lin '.~)j~ (~ ~let ptrltllr:tna.ld0se~1 inrr-c fi:l):.trlL care J .. l'vI.Cfi1nlu. orefer a L et ar avca ncvoie cclalalt.. ''''i1. 0 iubire ." - z n« . mal .. .i di_S_Gr.1lt..ldefL2i'L (kr puriru rlttl!U~ el rennll~J s~ 19"iHlrti caure "jLilrn. .:[. ..LuLU.. '" rnnt multa autonomie uruu .hiCbfl.al_eau.l1lrr\~ra· j~JrRl1\ f.r:tl1W'~ r)(1.IlI.j.te. lVf0rlVek: .. ~. sexuale .l. 10% au nscuns rnoEive1e dccizici la ncporrl\'irea ot-)~iLln\lm ~i sau . i ~llsp.!]tJI. rmrlr mai d':'schi_sl <. .: aritudinilc" posesive sau inadecvatc • (.~ . . " \. prescrise (modelec CU Ill. "'f':>e.kcir . klt~~n1Hi 00:. Oti€c H\f cll\. llenzi.~ri in partcneriat..).8. eneriat crpt. la (J. .l·lng~ bb.ra...i €ulpabi~~i.. R1:lffitlm n' t.!§ati in .AdJjl." nad'.besc csfarsitul unCl . " pcrsoanelor s(it~e?t. J' lfc:apc 90'V'J au rec. ttl! in cr:m\p:.~~i (egasir.! 1 .'eip~t.>-r01) po t ..uJ:l .

S.:. ).ulutii pentru s distincte? iesirca dh. can: es t~ religioasa.l1odG! de masclJ1it. a flonslrii.. din perspectiva ~eputlnl'a tn existenta personalitati unei Iamilii nefunctionaliuiai viabile.).~~.1 p.srfd.l'l]i"'I'.ilor di liberalizarea 1':_j situaria Intre mal sus rnentionaji existfi chiar 4.1ndulcirea" blu a determinat o mal m arc permisivitare ~i a religiei.-' L .('e~tma :-Q$1~3 fuflt. Dincolo sa dc. sunr ml:C.~~ive ~i rnai putin ·p1It. jnt. A_ pusa ~ !'~~ i\cCt11~\itm-f:J.Ji%oh'ar<c oficiala Un considera Scaderea a cuolurilor rriispUn5 (I'll'h 19{)O:: rag.ina implica anacronicc 0 ~i fad crcdi. Adica.re~~e·ntt~.c I a -9 ph~nl\'tiI.zh.si se potpvcqoc1 tc ce mcrira a fi luatc in seama. caararc..Allred spus.teH cup]ttllllD inal1Uc de a c. a presiunilor ~i factorii in sensu] s-an adaptar normelor si obiceiurilor conjugale..@gical cuiva. ~lMl'l d~\1i'Ln 0M'1£IlJl rn~1'iC!ltirJ~ conju~al. b_i_Ql.u. bilirate. juridic. astfel riscind la respect iva crcsrerc.:il~tr~V1'!l sss\ "em.at biologic. iJJ... cu-p1ullJj. de • CAPITOLUL IV extinse libertate s.v.~ie.~O_l]ar'l:~ 9.l ~i ci a I~i marc s()ciali'i nu numai ca au contribuit de divorturi). soc1l)[ogi.intreba: <'OJ:npi~ita[e "i fel'lwi nu au originc bifllogicL noi e51(' prcouipat. si. g_ Merton Roc1ui:bhwll' -'S_pc cd!} ( I % ~i}\~tc. de a g~:_-. 'c-nr\:l' (.iunile famiEc! pc nevoi insrrumcntale etc..t sls~gtjc .ie nn se iiru.1Iermil'l. a fi barbat ~eXlll sau a fi de sex.. fi>11'$('n'n:~ (H'I 51). (.cfiE~ u ~lr'l[la.1.1 de ~l.it)lte san de feminitate ~.l care '.. cauzula. la T. j• ~.{qarC'H .Je e<ltt: il ati~cli-· 9i tcoriilc ce lnccarca fm:n"rOi::~' 'yj mt:"I]~j:ne. in p5dh@socIDlo.rotusi -.~cga111ra (ll COI!C~:pt:u! .cs. ~c:i:-t! csrc. §i 11fin "p'~r<1 ca -$>aufe-Jnin-ini.. (..di ell lmra. .n-dl. l:lOID [.1i rnu~en'_a r:e::nrrc-mrlui 1 la R. tlhlltriol.~u. intruc:it Dcsigur. Mead (I 931t) ...-:rJ.1lt~ ~i:l~t.) conduce carcntare" I copiilor.d' ' . 1l0~~e:'t ccle.lpe [<en.rtt: . Disrincria dintrc sex ~i ~en esrc fun(bmeIltala.:_dttTp're:cil. F:11":I prerenria de a tl exhausiivi.i .(".i:lc-a:ciidoar la d(:. ri:l-uire ditcrente inlire b:trbari ~\pro. este 10HH:. cue clclii:lit sod. ervt:D. (1957). .n.~minJ.!l.[lrim'll."wl" a fust G.. -'StKI!::'~l\t.e.: statue ~nJd'6!. divorrul. nLl-l]wJ._J. casatoria moderna putem . _prenlTI1 . 19norand sil explice fccare dintre crircriile optiunii maritule.. rope rea oficiala a legatur..i _A.m pO~l~1l_ ~~Il l!. Precizari cenceptuale In toate culturilc. adcsca. mai purern ttl care partenre-rii sa se afirme prill fll'!.rrn91 in ce privesre . existcnta (nurnarul inclusiv in. de aspecne chiar oriee incl1nd are §i un gen. se in\'a~a jar chk:ctiy_i_ti\ilor spare umaue.sistc!Tntl marital intemeiar la 0 dominant (cresrerea mai mare p-= nc\o-i C'~p!.H ..l:.~legem ~'on~~p:tu:~J~.wrn'1hlul de G:o. 40) alt posibil ni-l of era Petru Ilut (1995) care ca dernccratizarea influentei bisericii §i libcralizarca vietii sociale de ans. faciliteaza rerea rarci divoqiahtarii circularitare rcflecrar-o..~~--. Linton 0936. Jeg:isbt-i\~i.iOflSidem e~ tol~le:~0Cii!lc h'l. acesra din zcntlnd 2i4 urmi'i repte- pOZlria nculXlt8 de o pcr~nT1fl '1:. traditiocres0 IvrBTAM01{FOZELE STRL1CTTJRll IJE 1\OL-SEX iN CU-PL-erL NIODERN- micsorarea continua nalc.

.'lill )t'<"'Priul !'Jl1 ra.'nIln:rJfr:ed !'YlpU mulr mai purin inreriori- pe acesrea. 1992) (.ibuJt~ boarLarilot: sunr.uflt scnslbile. de Ciecare din!re _lei .1. de atitueomnni~11 "c:r~lG ::.1( 1 . l~culin0 ~i 'l lm':'Insr.). al suhieculor de rol _ l.rl a~!I"'pIare.considerate et a/...)ua tlC')l('! au fQSL descese in ID(II!1ur.l'".-01 ~j HI!!DJl'oi suut adeses folositi ca echj".rICpturllor si o1iligariilor Spence. rnai bin~'V:imte t"4:spWlhlri posibilc. a tc. de 0 bulversare continua roludler..:uHn~ feminine ~i sau le-au ales didtr-o ~i.. Dealtfel. Cele d(. I:lretum ~ia uno. 1979). ej:1Cldate:.. . invesrite de [. (Jpc::rce~~ic ami"iguii a ffi::csrora ~j De asemencn.pri.i1~e. . Helrnrcich ~i (.lsed.re~Jc c{lpii este un gen-ral a:u:a. ~ C:J"'l·.dDi P ttencti ai "'dalt:! farnsliale pre] . indiferent dad dC!ip:t"1:' tfaJ. ~.jj& de b:l. ckcM c~k &tribui't: f~:1'fCilor (f1('1\]shee... bill roluri sociaie de pei'sonalil:Ht (d~ exemplu II U. erc.E.soria preia .unl gi.nDI' Ro:111 l"onjug1l1 rep:re.11'(' de crircriu cit a(1h~Jlt~)'e mil: [a \'I:dlil~ 'Epm in termenl dt: 1)~}O.nieore.r fieearll: eLl!ul:r~t cOnriM. ~eCo. al dail~1 !. m.r"ru .R"F're~~nt::1rci ~jr.rn. j)el1trll dlmaJoutatc>.i listn priul rol conjugal.1 avcm ioiortnath.i efectnate aSi.. D ~ux ~ ( Lewis.I S'€' batii sunr ~gr6i'ii).. negociere a d.mncie.:.l11pt:'i~i lipsit:l de rensaini..fit rati. rnbu:ik tl PQ:at~jIe mai lahm.. de obicei..£ru.c .'I!7..J.£cc-ific at aJ€esrora esre rI".: ha.)}chIDte t9'9.1rtanlcntul er al. dar ~ c.r<·)prDle T'~re-r._: ru~l' xII.". lJU atar pel'son'ctlit-:l\il~ ~t-I'nr doi parreneri.in difcrit.il De ohicei.e ~j ferrunlne SLml ade~ a I> modele.) pe tie F~J..L!!ul :j.L::} [liu".' . pTl!lie'll~ gt~fi("ll.. In 1QOO do.l:!nnl s.<ft:J[inVl pemt:'1J r~o opuse.re ll~lJ:Iprar..~lnit. de rol conjLJ. 1'~. consrient mod pM!! exeor'i::rr'{""..jjprivirid comporraruenrele mas 1>l.tik cu mal multe cei I:chcsciol1l1t1 ~i-Al!I S!l.u! r fJroduce atitudini au acord surprinzator all' celor dOlla sCX'C.oe d~.]. marcata Feminine.t uaor :uullI'lite fiUrjeile s.jt:m"irir~ .I:n111 ) are • .rnatt: W.. cn .i ~pnaj... rol proprii priu 111<11'1'1"" 5.rlfrul"LL.i\ din llCem pni3i'fir::.1cn~i._ .ri~ p. 1(83). a fi lnsfu:cinata cstc un sex-rei ferninjn.pro pe fiecare culrura despre care sociale dC!inlJtt Desi terrneuii Gil:' '..!" •.l plu. .ht~iei ilintiif: srarusul tat itu (JJgura 2: vcdcre comporramenrelc detcttniH1l.r.dnitt: de. illDmodeiul ~i ~pre5ii de cOillu.ntcrm:ediu! -in CliO('lSI!!iiL1'i! In familj~.ni ~i compc!rt:lm~tr.P- rna tmir:'!!.. Pracric. propriei com personalitari. rra5il}ml (Richm~md-h.ia . <§tudi. so). Acesre studii an confirmat eli gen-rolw::ile masrnllne S6) .I oHfi.. irurarea in rolul c()nj:ug:d nu esre deloc mai . eel purin in pnmii ani cle cliMtl:Jtl~.jjtLJJt Caracteristicile gener-ale inch.o:ul unei pef:iQ::l1'Ie ~~fl:. Imp.l1e d .e!pcctn cn1l.u1l::ura1e ell g. .' () Ol'rC'relll"1 .10.gal ofeeir e1~ 1. S(cTeObPwi~e de rrp.i diferit. ". . p ~ s~ci~h~ spccifiee.dl'epnu:ik ~i obliga\iik ce deri \'. ercctia.tIes in societaren c(Jlltent"pDr. ell \1:.:l~:cJ Cen -rolurile CO:l1~n anumire geneJ. Expccratiile descori bazeaza (Broverrnan Iourte importance anumire sociate (baroo i:i sum e!.ii'tenenrfl ('onj\'T~I.'a!I~ d·Jja.nl. e rel<\~ion:ue.au I~rrn~n..rlnqi (1'-1::11: eri1tl. olldc~i sub forma S'tc:tcodpudQf com pt.llr~peCIHI:' le ~c ortamll:lll rl l.l..!\. femcile sum' momu:'). ttils'm:rrle au:.~ ifni i i. SS- tic:illn dlferlltl Iii Qele mAui.klbott.klor dc' ml hrnihiLI ~i S( p~t~tc:az..:.ifilrrMz:t ...' lil ~a.5:~~J biol gk (rnensrruiiie soci- atia.).tpa~i ~i femei ¢'V1dCTIpaz~ un sUn. 1.z· Hi di.e.lI'H'~ 6tnLcted l'n 1:1 il i~1 In '1958 cl'):El..iht.l. 1'1'TI1n~"''''1 ".!Ic {cunei (Inoff . Dw: 'XC!Tl- Pentla.lL:Ilc·oSun tclninin_. sum. 1 " t.§l!cbr."o:n:lfiuili: . 198.

fi~asca IDe partea rle}. T9j pleaca de J .r.~j_ manifesrs rotala a.otinJ de d:cpa::>i.-[tin- Inarg"ifl. dr prul la ciisa[(lri ~5te pll~ih cestrictiv.ll-inull' -sch!ntl1are a . de altc InJi.lu! culrural sunr dif. del':iare<. 1)\Ul iade pllc. ill Ii imp ce ~'0!ilEi ioacJ rolul liderului cue a rolurilor sursa alte ClHJ. 1972).lar:a ralent In I~Tl~u::rje~j j. Elc yariazii..lor''e!<le de di p.a pc acela a] bilili:.reze .za cu . dt .l d. De altfel.la diferite de timp (Frsnklm.a mill) lidcrului lirl~tmme:tHa 1.203). Numai d aici iruervine IHJS. 2:3.1. Mai mult... ap. aces till' f" la fJUnlC£f.i cOf. ca ace~<:>ra diviziune ll. ~$I:fct1.19fJ2. rnajoritatea Iegis lativau lucru a!ienrt ocupariilc . l. trebuie ca eli 0- (Durkhcirn.1 .. in mai Penrru de plccare .I. femeile din ce in cc mai mull ne facl!:" 5. ~i aceasra pentm sa ck. nu doar intre clase.. mUQcii ~e va.lm. i\·bj.Ici hiar c nu de altcrnativele objincrea diver ..[. a fast acccn contestandu-si ~<l aduca ~i dDye~i pri- p-a p'Jt"iiSli: sau ~i-a minimalizst peste \[>1 rolul :>. oameni tot (:.a fnn qj. "<!'i!uce w:>ntinuu Iar ctichetacea timp.!xl'Lil.l. §'1 aier C'~tt! Ck di~ClIrat.lIl fmncez considera "of: d!:' cele rcale. 1984).. a tmi aCe.ti ~i O{O 11 Durkheim ptc'tC'l\l!:I'l rernarcabila esre un vreme.I:.:1 d:i~l di- ind. tfb5crVil~ie e~w(ti sat! la ~ifamilie.1tii Cell@rnene ec stiJ!Jm$lr:ul ar:a! 1 en social funcjie ecantunlC:li. considm ~i una cOrn'lii . moment se. S()ciokl~l. ci acestuia" dt.l ?i mai puun dmpnil. rase ~atl g.~a=Lil' disun- Dur.lll. "Lin:lita ~. Vedern . scaderca nup~ia1LtatLi1 .ruputi ernice.'. rn.-il.l lnetnrile au dip11at 0 illll1'intnrsfiruJ'a iLl!: ipOI:C7il dlLrkh~r~-ian.:e pan)..pn.93.1lmliata. supus discutici. s-nc considerat partie protW1<.t tua nx ~i on' ne li I) scrie din ~l inoperanes.tereotipurilor (P.lsistel1ta una SpllnC dl eeea cc-i gcp~"l.ime. fenoraen rnasurare.il e:loza.il'~rU!'ldc ~ 3. ferncia a-1 re partene.0.. 14i} pCfltru as. Deci.r.1slll III care S".t-rU f.' et:hJIib.mlui. aceasm CI neavand la dS1torie.ditiil alrcrnarivclor b.t~nii·. ftf7){'la tbninAQd moral. uneori fa. ptolifcra-rea u.a st~ 1"(1dj.l tului. indhd~1 ian C:..\bbott.pcciali~tii au cousiderut. fercntcle ITlt (clicV""lziul1c2L rnuncii) generew.r~Frd..ldj-. inCCpllt functiiJIJ: ~I(. lie c5 0 dec.lu Si perspectivs .mpO'rtant.an~cil~~ c\(i)1..'iUe escnriale baza expresiv (Parsons: §l Bales.l a. cijrfC' dive fialit. 8).glll s~!.:idescu.!"I~ g"Q&podareascii l:: l.l.a~h. ~entru st.:0. in ziua de" azi. cceu CC' cealalra.old a. ca "e-.lrb~tt11LlJ ~1 cele ale Femeii.e ~fla familia ccntemporana.lciiincim rclauilor pupn parad!gma clurlmcim-iana. 1893..::a cit ~D~ul jrMc.gral 51erepfipului m..~a pe ii uneste" (B.iunca o delimirare delimitate nrundi clad inrre sHuiLle. d..rr-inind incepur sir tic derurari fiecamia in pillftJ.. .e s-a ajurrs.nduzia c€:fCcttilarl.u:1v11.gtTg Or. 1994.::i CRd(\1lIl ci (~i) SoQ!detarea esre-vinovata constnin- 1J1rbatii ..bil.s.W l. Altfel SPbl:i1 diferenjeie de rol dintr-o familie () proell 0 mdi\'1l-ij ciin aceea f~roilic.lCe:lstll-i . unifica bk:mii clem. 1927.n3iii1e ~icaracrerisricile cerute de fflnde.· Go.~r:fe familiale..Aell!tLf Giinzitlnea muncii ale soli- rolul de solidariza apreciazs mdivliii? "to:ttc: t-WIiI.i. clci "rnor:1\. ..lcri\'id(ile clOl~ mulr (t'adi\i. prefei~1nd hal. AI'(> SolidacitatEfI:stl:cittlll.t de t~ibltoric iar s?1 fie sllperina- cane! 0 accepra sa-~ impun:l inc~and socinlugiior marile in problems de famili€' cO!Ls\det\t G~labirca cadurlui Acest dothithlj:ia.Cl:Jrajeaz.l punct existc :.i'C!3- nu 11'I.lli Z9.-c-rsiune. concluzin t car.lfe lor.11. De exemplu.m~t) c. solidarijare. dorncniul d. E.lltt'. vind incapacitatea Jor~·ntt-a[elnari3fdl!j" (Adler. de sex csre bun...lie privira Incearca cu 't(i:J""ti:vltarc..l plUt:'m '?tl dad -' mf~a-.itatea [:tliliei .J\hlmai di sociolo. geri!ur de ordin mW"llll {ii revizuxile tuar de faptu. ~l care lIU sc 1.ascllii"it'ilte femjnj~"'re.hiIuil au din d.c\mlond.s~. Durkheim solic:briti1!i1 conjugale cuvintc..fe famibaJe (~ftcheJ. 1893.rtml if.::.mcazul viara socj~t~l '.ittl in c r :pt'~3U in cUlutnc. Hl. j de treprar $i la alrele" (DlId~helrn..ullii il centra- se. ci §1 in interiorul aceleiasi eateg6)cll sociale ~c Mulra rcprczinrli tape cas?" de !!1Cof.p(~a dreprului. 1955).i. ci oo"i mult in sflC'r.urilc 30). se srrsduie bnifes(a de ('~'"c opozipe tndeletnicin:.til'rbt."Fata orice .l.J.:..a.'ed'j 5te~'i m pD:U:e .. CIl wlul esen tiaJ al bOafb~J.hcim cbn!'Jcii nu $C decil adt csrc faprul ca sociale' opun le g. .rizi ~'1n1" (.il .

rca.tura cuJ.~g'et:at e-rigl~l.. .ski. ~Ellu!ilnu con jugak este 1928.i Uv!alinow.tuotil ii. iaan'Sa mai mare u~urjnt.. Chinuit e! poate mar lJU:oq_lore3.u ce:l~ motiv pentftl care a. s"~lfiGie!1t3.11.: inrt"(.MIta. r.ri(il!.!b.::¥'P(ag[es.lt cl.tiva a f:lIniIiei. 111"11'<\1 ~lIr lteQi.laHi.hu"i1:~tt:propth sa ~~lil:i\~e" pe ripanelor Gale.a aWUI.uti.il l1il cit.c:ni bioilo.tr:k·~c eel rnai Hoe rnodului de i~.or.prrm 1930.ind o face: Srructura Ole . !.e ou Sc .~ se 'S'ub~ia:.lni cirar (19~)4.....t d de a nu gr~i. incercand S{l-~...e:ill-ii p~rsanahtatc t~hl.i tJ!I:Hjc. deserrninst i l'unCpr.TJ.2:)).titia m rol nu v.J..lr.l:.)11~1 prin ~:sar.te a! [OSl '\"Cl1tA socierate 1'<1 In alta ('U ~l.sura. iJl.:.i priu. nemoti~-al:J de fllpte eX'[erill<\m..m"l~irh.l:lmwrii au .rol. De e..bi1it Cia divizarea logi~.JlM~u.:~. L. Et '.lt' roj r.\llm.lio]ogii SGcChJ.ldiru~K fii. 1) .. S-ru putea. ~tt::l'ld. p::u:.: di'ptHtibiLltato:: de comportamenr 1"0] Jr.~ ~ se (ksdl. ijrq.rentale HuH ~"I~:C de aceasra ~i rolul. datorita impunerii 9i agresive in fl1:V! c(lor. de la 0 C('nLiJ1Ll~i c. eu ~ewn.Kir&nclas~milnre\l un mon1"11~'lim '\~. doar irrtr-e nlJ. care ::tsjlrt)t\are.cti. 3) Aft"lilcas!"tll.S!:J..lgal-parental de impre- 6) Explozinl!.. de Mrl<':(l. I\:[utdock (l@31) a G(J~~[. dar niciodara nu va fi sigur ca unul dint! ' icesrea i s.la!e.. !~ ~I:" compkta" datorid carenvd". Ilpsi[ de coczmne. fi defil'li d(t. b. NeincliCl~:cn::a In' rolulu] caract.iv.qi Ulf:sfunc!rmalitat.fa.ri:t ollpllc:it'i:r. Boas.e as).ce'luillln.lo de :~ocicla~i ~arcina d.. care -i m~llllnC.i·ngriu:lind l. in coneepjia rolurilor l.'"ilna soiu]' era indEpliniti 1. 2! 1 fi t'v:i. care-I va izola.yr{l d.~ta.a.fi~ie.uli. .:r benl.din urma. in al psilIDJIlUiui lor uncric de asimilarea e<lHl ~~LJjt ~J en ru.. dar ccle ..I1 .g:.j.eJ.1d mil.e potrivqte.:e erului t'qr 1lRll.... 26("onj'.1$l:. ea are rJ.~·pe:r·50n~1IltAPi· 5) . i'$ 54 culin in aka.i .. d~pr~i!.mrl}lll. it puccCaIl"lsa.l. €art:' ~.~p:lri~ii pcriodice di~ \ia~a ac.i. 0 Yarh[tl. I d. l!.\'p<l~lcul>cc 34J. dine }II) de acest nurnar J. j'olucile: gem~hli.lpon.~chirnb.iperc--S:ll.Oc de1i.mo. Nu . transfi!ldn.dll.ta cca mal ~dZI!d inv. G..spunc d'l_persoan:'1 se realiSf' aceca mai !I.' parellogice...h~rMiind vizibilul ati~4ktil> generun:f de f.:.i usums un rel c:{.e.fiifi<:l' comoortsmenr 1T).r1~Ji.. m-card olm Q(lt1j1.d.aUilliI:lJlip:.'at c011.3difcreutc ceca [~pn'..(cilllphc. Efectel1~ p.lat de familie.l]?e'Eca sCllldariHi!ii. COO:l ce ~st~ om:ricl't!).p:a exisren- discMiuriilu..: .tJ::a sa va C"tB~L€~.mei. mulrc roluri.inc:"nsi3tcn~a.lltnane ca HE dnd U se :!pr~te.) . . op!il. 1935~ au aratar c: ctxis1.cnelil.nd acceptl'l de barb 11 4.i. cresterca glmd le inccrtitudin"..~('lil1ul b ..~ ronsiddab' . [rld piir.e. "on$.igide ale rnlului asumar p:'iml la idennfjrulre.a fi .lagjni pc CaD: cd inSll~i le-a ctrcrst:rult dL:. Jl.lrQcarea parrencrulln .m~ til care eforml (I..uUI!11X Ieminin inrr-o soc!cta~> e5H' apreciat r .ib"'~tli . Cerc. Inrreaga sa ru ~'egu -1' r.i t p5~11O!fJg:i(~im.l.pt: ·)t.~ 'u.. de tOCOng.: . oricntcaza strucrurare 37).\nxiomJ.~~oo~{( PJ'ofo~imt"" in tcaz1 p:cin ii'lteanediul ordonat~. hlVie::..lI21i~hl. Cu alre cuvinte. de earl: de a fat::e fa~lpropril11uL col.lgai t) tocmai·atlll1Cf dod est S'e im:heagft.!\ .:fil:~~.ihlll"at de 1>arciru -.i pisLreze 51V.kap e b~bap'i farnl rtnmenre po.[i morgana".. I~.l lJil!J. pe.3.aldQdal:a §X}t!. ~:S.ncin repe:rrotiu1 CDmp rc:u~s. dedt Srructura do. Srudii recenre (Scher. 1994j :uatii cit feJl1t-:Ut: .lnik privi.. Qtt'lo( in cadrul familid llt'). "sih1l5teoul.111i..~a1ilj:\ tunq(eolllil:1l~jl: . oc::m<tcn!a esre temcmk acre rin.qmUe opt upuri de indivizi : 1) Disforicul.:1 :.)~jnLlta prin tt")iulu..i 11U ta de suportul "lfectivit$~jl. ~.encrg:ie cnvinte> persoanelc d Ilf'lOr 0 sf1re rolucile care se po.ir. _I Bolutile conjugal-pa. pozitia prin forra.U~ eLI !Il:rir. :l tH1 ~w:cinil llUffiM rnasculjnc si eele f%miIlin~_ COJ"~cjozi~lor consec . S7 de ~.otm.rvel1"S-!! d~tvatt: scadw:~a coeziunii._ru1 conYl.:e.. rol C~ t.s. 19 ~~.f·t. Insi.di.l. un limirat de :ilrcin~esre arribuu egraba uxmi ~~ decar . T\'DllJ~l-e eOiljugru.acorM pt\1't.ilor conjugale. esre cu:mulud ce Rdnna conHiJ:~ ~i cl"J..v~~Ie-.gal-parel1talc:. llOUi t~i poale dcfinitivs de: ncsiguJanpa.:. pc dire ~ile a~llriln posedfi un set cegrmo1> ck l'phl:ri. 1192:7. lrop(iile: ab:ll1donandulc capacila~i confed unul dupa cclr'dalt.aga sa.lSprf a~c~ria. t'in dimensll.2A ell pro'·flmioinQ. d~ ihC'OI15j:l>tW~.

puterea norrnci ~icontrolui lang~ noi. Cornplexitatea c:n~sd. dincolo ~l sub irrOl.XiX ~ Din perspectiva wc!o-istoridi.dfl ~i profesionala ~iisatl in viaja unui copil. {l ~i modific[(.\'e:~ 0 situat.I:rullii sc.Q)'t !lenm~a al part(':flerlliu. a mauiarbarului.'jj \l vl~rii s(ld~(: di vcrsificare pantl -accerrtuata a .U 2) Familii in care r {urile eon jugale sunr rcalizare satisfadtol. femcia ~.. m-entaliratile ~i percep· He ele iruime S~IU rcalirare modelata ~i influcntata r~ijc fiecaruia.permanent tn. nu..ia au asimilar 1I!11 De la primele forme de Iamilie ~ipan.1[ de iiol~ex §l deschisa (ormele c! de manitesrare dilfcl'Jte imensitii. aflare inu:Ull . in ftll'l~~e d~ exetcit:at de [nmea.l (..SEarcke. l\. Cum s-au manife stat ...:.atti factorj~ n~mintit_i aici...: de vedere OCUp~l lor po<lrta ampre:nta reaLitittii soeiale in care traiesc.j'·re (clanul 4.(ei:' ~e rcsimr a partenerilor.\l'ii social famjrliale.tiv cu yanitoatc:~. sum ceca ce porrsmentele 0 ncdiferentiat. . fcmeia in prilTlcofe fnr. roluriie 1~n:1 i:rt ~c:otuI.ltaoatl erau. ce (oincitl en n'ls!elj~a contcslaUi 1l'm gtul:Y. egoistc_ Concluzionand. a dialogului.iI~ evidentierii.::if disfuncrionala. Multiplicaren ncvoii de negociere rernodclarc aCliv'ita~_lor l'>resupllse sociala a secolnlui abia incheiat a reprezenrat partial ~i ncS2. perfect . persoana cenrrata pe sine.>ari ale caror cfec.lii de dQ. adit barba~i interprer. sc disung cklua ripuri de familii (Voinca.ceasta perspectiva. de acceptarea rioara. dCle:r.me de ctrltrul l.estebtot~Wl:'\ lului se face doar In liniile sale dircemare. W..elsrerm. Rclariile ba'Z~1astcptari. istoria evolutiei farniliei nu este l' d~i'chj{I('rc spre un alrul.l:I pcscuir111).[ ~i transgres3. fe1"ctI~ .) penrn.7) l. {je~isa ferneii). in srrucruta de rnl-scx. i. decesul unui pa rinre etc. incapabiHi I1U de schimbare. 1993.lrora.simiJal'ea rocare corwin s'rileturii roluriiot : coresptlna conju- nita~ile In care trait.pi.c Ia orice suge~Hie extepatologi€i'i este cii arc intosdeauna dreprare. Din ?.ti. au ia p:m('e5 de doar acolo \lnck culesul constituia (compar::. gradul-dc {i. 1) Familii dun perspecriva conjugale "iata.ic dorintc ~i nevoi. 8) Paranoicul.ninll. in acesre relationarca antrcnand conrinuaa rolurilor conil~lll~.i de iar In ceca ce inrrenrinde.40) scxc.l'urs prin... ora. ('omuc:l'at.2. in ochii cr. fie ncst'mnificauvi ::I. precum ~i de 0 serie de .Connnuiul :<\'"1.Ji b.nd. pc fondul familil. m. tar d. c.'(fl:l'\'i~:rJ. funcrionale psihice §i fizice. unor '.nta deoarecc se LU aparut puncH. fapr ca-re a inwltcar scestora mai mare de encrgie in care roiurile sunt asurnate riormalitarii de insraiare a unci vizibile oboseli de realitatea punctul de pb:are al de n1ot!r:~n::: ~i (:.!i. inrcrpcrsonala conflicre rcnti (cariera pro[e~ionala defidt"m:i .Iisn:io. d serie de aurori (Darwin.clludinlle ~i COi11- di terncia avea pozitia d'Ulii11a.y cele doni din indeplinini d!: cane gale.§i atribuie un rol exagerat pcnrru a rnai muir decar esrc.JLii ilurilcr conjugate. ~42 propricrate. ins:l. care i.uHi.bin:i!:.mif1ldu-1 dupa considerentc ce!mla1ti. de individului.tari de rensiune indiC$£C: a lor in funqie de factori C:ll'C i.ccepea~ ilce~tora.. lS91.d~ia zator cerintelor lii cxigentclor cuplului.cipala de hrana. m.:.Riomdu-s!. inrcrpersonale. El i~iak~ge rolul. sale rigide.rez(:nt.a in p. Evolutia structurii de gcn-rol Viata De-a dcrnonsirat.Inife1i-t"«r.e nojiunca Totusi.iolenre soci.i v. si-] asuma.llinp cyolutiei personaliratca $ociw'i~ii.:: altccva decat isioria dezvoltarii tul. de valorile. oamenn considcra agricultllra clanul ddclten!ia~). 1871. de agricultud se leagi imediat potrivit anume cpod ii indeamna sa fie. CJ~i:vlt:llKjloreJectlult@ un consurn §i 0 rendints u dlCtennillac . dar pe care le considers eu 0 Sn:ategi. modificatea au care cauta sa impuna rolu) celorlalti. 0 1891) eu id~~a de in neaumaeare randLrri. S:i. Convingerea valabile cat }i femc. pt~a.uck.I[ roluri :l.') $JIucturii.

nfl,'pGn~'nj Gl lrisc'mnaratea sCJci'J,la si IJtJ7j"ia Itp'~ ~ .;' -.M> l~'{ ,"", I3ldrnl clarr l· ; eta, mu \r lTial" l1Ylpol't~.l1r~ dec.tf . ." _ ;. .' 1.~V.l>
'lle[limb, :1.co10 uncle ere! preponderenra era
"

L..... t:;;,L~"""

-t,l

1'-' • cx:;rjr[1ca

]L;_'!,

"

familia viltSh! adult

palTiarhak\.

tunql.ona
("parer

8"1b aUlJ'lilb,1:e.2

~~dui rna! 111'

:1

' bilttr.J:L-IJ[ui,
,

in

ele sex masculin

(fJrllllili:1!s:,) ~i G!Jprindea, lei€: lotfJJ"cile~L dc sex ~i
50ti.ilJ,e ~i (:opiil 'tc\"sWnJ:

di.Q:lFO:1.k~ pqiflti" sO,~b[;t
;t

ttwga sor,

~1

s(l~ic, dcsc;~flde_nti~

ne~utori~i
dOll

a _ femeil ,

nesernruficariva _

''II:_1'''rS~11'l' I'."_ ,. L

'I """'lr.1 ~' . -I"-"" ':"]'I5I",=-~, ,lwut"G.lliL

CH1S1ce

cksc(:nlkn~ji pur
<:

cas:ltorirr de sex masculin, ei :tl'L!wl:ra!lJu-s('

(1\ilorgan, 1870; Bachofeu, tenr~t matriarhal,tdl:d' nu a
ficativa
lie

194&) \nceard
lJTe-SJ:lpuf.

s:1 d.cJ:riircJnsrre,zlO' ,ca exis-

dill urma, Ca sotie, feri'l,eia ave.a drcpturiak

dalorit fi

dbl1p~:it~nntk p

o pnmre'~~i,,1 auroritatc

semni-

fClTteliil)

m~ab%hbcuullli
'Hl

ssu tn ~t.ltitu~e (do!~i, au cxisrat
..u.'·1~1''''1o ..1.... -' fiL~ ~.~,~ "I"" I' ucer t'n u di 'jJlea

ind Lisand lnsi copiii ell u.tii1.lor. in r,'enCfa I, fef1'le:n~ ,dill' privin:' ca
n\~le Gin~e margin,nle., eare IlU cCHltribl1.iau GU nimic

po~;ibliil~~toeade a dU,\·o['1~]l,
S!!!tlcu fqill,"l~

§i triburi node felJ1~ilc recunoasterc rarer l'lJtli~.i.
~ ,.

avut un inW0J'l.tm 1'01 polit.i,c), ci doar. o

:I

}j,flttlO'nd~!l~ei ~'

'[lw:ti',.... , " ..

pUlin

[g_

,o'l.\.t\ publicjm;a:r
?j

de ~P!W lor, Rolnl k!f: ern :~l,!,ela de a n1Cm1j (,1 ~i ~ullfott1l1 par~~n.cril:al"
~IDU

cresre capil datc
mcnr"

de-

"i

a,igura

de

viJ.p .. J\~a se e;,;_lfllic::Ce ce , la lif ani', fetelc d
'l'~Ur)"" ,>0 > ,'.u,

considl!:lli'ltf ~d\Jlte,
0

DfJjtli~u(ia 'b5:l:b<l!wlui ,_

f" ,," ' .,(Snl'.u Slt: ~F ,.: \)entr:u '~,.d'rnm
,I)

' pnma

in clfl~W'_;:l,r; §i irl\ra,ptr;

sa

dobind!llJ.!3C:l

"cd:1tu,rj

de ~g.rc:~
O'iii

data 1.11 eadrul ... mele antetiOa~ ~atriathaf
'I~''-'

f"AmiJIci, :ilrldJ~:smi'~e /')cr(""'llC' _ ..... \1 . .,_...... certitudine

k

)

r~l'.] (1'1: Cf.Jn\-"'l~tie • , ' !r~ a

In care estc reCI!l:n.('IE~:\.Jt cir

t;iJiil il~t,

I[CC<lcc in

forla a

f. LePLaj'
carat'l.eristlci

(~_;i oanseJ!.e, s?i, c(tnte \:1 un instrnmenc <~t_L.), (18"1:» considerii di f:1fflliii-4 pa!:rla1,'haI~ pOPQarelor de culegatori

de LmLilie era mai bTt"t!tIit, realizar, Trecerea c (la.j;(,)][it~i.rl.ttH!nuiY:1ii po:;'i!iei
" -~.

1·jpilswri, IU"ttl1lP' ceo pe.ntr(t

sc realizeaza sub

ferncii 'in agriculrura, cucerin",

solului de oilltl; ,1-'
"'. _, .

'"aro

dorninxnte productiva
.' el

lxlpli~]ik.
paciqritl'lI,
("sGlIche").

care
(ul:tna

~\.\'Ul.U

drept

()cupati1

.. , , ' .~.lt { aCd.rH..1 po 51-

de

orga.nit:are

pr.i.ncip<Uc: pe:l!!c~iti..Lt ~tl fanmin HI. ~.m mtnili;\} tn~pmli
ll.

:t( {j rZJ?nal>pe nlisura
a picrdutrolu] ,

bl·a

le~m:ll oe

stiP;l1l!ltC<l.

femcii. Pracus, d'4Q;[L rnunca
IT1al' r-"-lC~'l-·"'(,Jr"""" "~,',, ~<;' u,_~
13".

Falnilia
51"

I ulpina

esre 0 for-t1"!:l aerlvttll.

:fI:Imilu~j -pR,ro

fortelor ei, fel1leia nu ar fi cedar pozitia avuta.
,.

arhale, care

deos(;bc~te

prin bptul

c'<twt41 e~:f£·tnai d~p.~bi, tUl

Insa, rnunca sclavilor l'iind cu mult economic'
IUc:'It "

a
,.,'

I:'emera,

, ~lx

i,dmipistrator ai proprtE'tiitilCOU1U.DiI! (CAell:' drgllnhle~zrl LW1(l\~3 cchipei hmiJi,.lle-), d(l-ca~ un "palel: familhlls[< ,ell ';l.u(o,dn~u::·i.L~c,,]_titi

t):lna. atunci ", 'I: ....
,""'C' "..,

"""ll:ll.'

A9" oJr, '19'1).

tax In grnpul fiurnllal,
Familia tu1pina

1iJ\tllri

~e'dcsce!.nden?i!lt;:clSc~~[:rtirJ.;,fflmfll1e

rl~ce_'P'Ind COl f.{milia parriarhala " '-,'
ce in ce mai cOIllple;ce
secoie
I"

sun ..... '-,::__ U:SCrI'cri ' "'''~'''l'"" I, ' ".

i: C,Ul

dour unul. dinrre (,It's'cent1e.t''ttii,t11s!i.:t:oriP1 ~GIj,~ 'id. t:opili,i ace,smi;fl,

cle:;pro ro lurile tndel't\ill1tlt de cele dOUG, accstora ,,, D~' ,!CUln mamte -' ,. . ~
<

lr'l~dl;lia,,"l~~dll.1'. wU::tla fmlillilo[ tinete, pi~trfl.f1.tI

sexe, des pre obLigaliik ~i indatoririle ~ , ' ,.
JntregJ,

u n.:htivii. jnr~:rd_cfl~tu:I~~ii Int-te de, ~rilrie 'Pl'O'!,"'emrHltGi din aC~IM~'
'

rnodificarile

,.

de esenrii. in ceca ceo privcsre structura
_.l -

mard bmilia!i'i,
inclividuaE%~tl\ l1umarului discnsiunile

de rol-sex au fast foarte pi" n~., e 1-' \ -'.' [}(1 a.ccennurca , , u~ e 1Z,1 lor dinrre barbat
,

difercnte,

Disocicl'e::r

p,.\"ogfCSh·ii

a ro.Jril:~r

~j

fcmeie

§l

ierarhizares
I _

lor

iJl

folo.)·1il b;hbatuJui,

lcit f-31.! runpUfl~1. lrireLioare,

~r au

brnilii

§i accentuatea de sporirea "i

Cost 'gcncnw:

Domina1ia masculina
au <:parllE pimcte

a fast :1[9.rd('t~ntitl::t."i;n ti' ,'., s[Ja~lLI, , ' ' lncat ,,}1P ~l C/1l1Conn carora am trait intr-un \VeS'li:\il~ p,in &fe;(:o-

de I,l1en:161:i r#~u: ~ap~i1ilt'1l~t:a de hf~,l1a proprier'i!ii a
calo1!zm>te de 1111tari[utea

de vcdere

patriarlrat

(Daly, 10(1), pierihu in isrorie, perpctuar

slibita 'il patria,.rlTuI ui, A~a a np~nll"o cu Evul Medin, familia. tracii1;ionali restntma..~e l~ ut..i g,iGli\era,ty ,C11nite in ;~c.eb;;\

regrrli.

nmi

din ce in ce rnai

ripie

~l

prejudecat!i,

C'JiI1l.ll:l.,.

L)

cadrul aeesiei familii, schirnh:,lnle b~rbatul rii.mine

pc link de rol sunt singuful care decide

n~lIDilli Eicative. Astfel,

viirorului coplilor lui. El prcia, de rnulre ori, §i functia de sp llizarc, incepand t:ducaria cu propria sotie care (casawrita de ~niit~t) are .ncvoie de experienra §i de cuno§tintc:le lui. Ind,l!oriril.e Iundamctrtale ale sorici sunr marernitaren §i coriduccrca ,gospodarie] iar fara de .so], rabdarea ~i obedicnra. Fcmeis COil {i[1t;,l. sa riimana sub tutela SO [.Uohd,dupa cum inainrc de cii.s5.torie fuscse supusa rurelei tadtl.ui. ,:\im ei d.1? lJ1anifc.st~m~ se reduce la spatiul privai, in timp ce barbatul solirudinc si ~trogant~'i. dQmjn4 .~iul public
ell acceasi

:1SIJPrn

de "armata, precurn ~i,) volumului marc .;1(. tJ'J:UI.olcii pentru reccnsrructis r~l{ilor distrusc de razboi, Acest hu:w ~ ~I.l;$ la (,) angajatc masivf a femeilor in cele rnai diverse tit>moCl'lii de Q'Cli\-itate, creandu-se oporrunitati nebanuite pe:Jlltu ek ;;i ptrw.ifiJ.nrlu-sc consricntizarce faptului cit pot fi, nu numai marne, s1il~it jei gm; mdin;, dar pOL realiza mulre din lucrurile '!JC care, pan.it JitWlQ;, le faccau numai ba_tba.lii. Pe de alra parte, sfi'f§itul sccolului al XIX-lea ar "p:feottnr.ar inceputul ·a.:tj\'itl,~ilor o:t'ganit~tc de .rul~..lea feminista, (rmn:.I!I:.t! pc obtincrea dreptcllli hot, contt9lul l~.rI'i.I.itapi ~i c(Bub' tt:r& lirni~ opottuni(~Jirof de inde.peadenr"i {;.c~.QOInjdi., 0 kupor·. tatl~<L deosebira au awt c II fc;hDt~J.ahi:la Oxford. ln J 970, rile reprezentantelc mi~dlI.ii fi!=mlDiw: bri r:i.nice: cgalitatrc in ca'd.e.rii, egalitate in e-Iucntie ~i opoHunitati de dei [tare persflllaiii, lirbt'i'.'tarea a'of.ortuh,i §i a contraceptiei. DOl ani mai t:hziu, la Edinburgh, au rna: fost adl.1gate. JOd doua cereri: independenta financiara ~; incerarea discriminarii Imporriva lesbiarusrnului, urmate (Ultr-\.lll viitor nu prca ineieparrat) de inca una: clioerarea de Yioler'l.r!~ masculirra, Ideile pr0mO\'ate de aceste mi~cari au avur un in1pact deoscbit aSLlpLl femeilor din tarile decvoltate, care pm,rieip ~~a h, aceste rnanifestzri, dererminacdn-le s-a~i'i dIDckie1lsc.a: (101 Aibert;aM pentru :l ari.ng£: 1.clul suprl!Il1.: eg.ali1:atea (alit de. b~thatL &t.li!;'.~,de au ccnui:rmat I~ revendice ,S.upel:ioriWte~ 5e~lJh.ri Iil~r :tal d~ eiUll\eoric, Rt: care 0 consideeau ~~a jnstltutie bl.l.tghll:2;!1 care reduce oamenii la RClifU1Cr§i le u'ans:form~ p,c f~mc'i If! i')bi¢d{. p~\te ale Godnlelor b:'i:dJ~pJru" (Jat::k:.'l.M fi SC::(l[r, 1,996. 6).. t;erfuJd. - tQtorl:ltii - des.o:'irti:re.a acmlui S~~Ll~ tal cJtlJj "cop esre pilJ;kerc,a) ~ie r~prodllccre". P..anic::, ptin !,li;este r~'ilefl(ll,l.C:lri §i critici, fcminisrclc pllllcau un sernn de lliLt batt' (hi~.~t a~Ltpn Instirurici familici. Arnbitia femeit d .. a-~ t!:o\,t'di s.ie~i, cht \,1 celor din jur, ca i~i poate decide siu[1'Ura \cJa,~a, asa cum dorcstc, a reprezenrsr una din cauzele declin~Tui acestui up de [.'l.1'ni.ut. Inelepeudenta econornica \1 Icmeii a fost eel mai impoft!IQt pas in realizarea procesului de aev;l-

Incepand cu sccolul al XVIII-Ie>l. Sl"t'llCfura familie. a Inceput sa se modifice, in sensu) diminusrii nurnarului de tnembrii }xina b a cuptinde numui d'.lUa gencratii: pa.dri~ii ~i copiii lor. 'Il~ druID1.Il spre mod'erllitate, familia .i,~a separat d cOnlun.ital:e.\ care o in on~u),<l,a abandonar rreprat relanilc eu rudcle indepartatc ~i le-a bulversai pe cdc ell rudele apropbte, Familia nucleara Incepea, deci, sa Jornine (Cl frecventa ~iem portanra) YeChiUI tip de Iarnilie deoarccc devenis e functionala pentru societarea induslrlala care prolifera, ;wit in cimp, §i in spatiu. Divizares farniliei

cat

e>:tinr,~ a d IS la sdderea autoritarii celui mai varsrnic, [apr rare a gen rat mai mulu1ln.pepcndenr;l, mai mtrlUi autonomic, mai muita Iibcrtase, P:,iecare pLl~a sa-si consrruiasca viap (apn ape) dupa bUIld p1ne, cresdnd capacitatea dccizionala, pan;, atlilnci redusa de al1t<;ltlrn1:ea ceiui mal in varsra. Frccare putca S~lintre ill rclaui interpersonale ~i inrerfamilinl-; ell mai mare u~tlriJqa, sisrernul familial dcschizaridu-se catre exterior. in acelasi timp, realirarea imecliata in Care prolifera familia nuclcara a crear prcmisele constienrizarii unei acute 11 evoi deschirnbare a modeletor dt: rol perpetuate pana anrnci. Asrfel, perioada imcdiara terminarii celui de-al doilea [azbOl mondial s-a caracterizat prinrr-o lYlll.1'ecvoie tie loC1Jl].·~ munca, ca urmare a n de m;lrt!'hull1i mare rl¢ harbali uci§-i pc front sau c)~upali CLl problem"

lotizar« a... nm:iea.rita;ii, ea. gQnerand crqt;':Te:a inccedcrii ¥ reclefiHi:rell 1111B:~inii de sine a reprcztr.ltimklor S~";tcl!1Li fe'minfl1 FemcJik ~i·<t!o;i d~wit schimbasea modelelor nilWf".ue pc:rpetuat;e de,... 1llngnl a
1 impului,

roconsidera.rea

staturalui lor in socictate

~j

familie.

In consecinta, au apiirut 0 seric de configuratii Iamiliale care incearca sa raspunda srarii de anomie a IOJurUOl masculine ,,1 feminine: truvcrsarc de cuplu! conternporan. Practic , rcde tinirea rolurilor :r1i.I1I,:eicgerea ei intretin dlzarmouia ~i disensiuneo, aui.m timp cat nu exisra 0 ~·lttn\Trgenp a scl1!imb~J-Li. Reeonvcrsia t'l)lurilor se re;llize:ad foarje weu dcoareco rrnlj{'l.rji't(·h:a femeilor vor s::t aduca modifidtri ~tr.uuu.rlj de Ira] conjll2;al, ';nsi ficcare vrca sa modifice in care,
0

'iltcc~ra. ~Ile~tst,.' dad

0 ierarhie,

ca.alui

A., M.aslow

(19:14),

dej)a~'it un nivel, lill sc \..Vcid la urcm;iH:oarek.

N(ctiJe <1j1tept:lr.i, ate femcii, ;mi,t de la b~rb~t111 de hir.tga ea, nit ~i de l;~ceca cc ponte sa-i okr!: Gtr.L€r~ sau Vi:lta, 9"j impus • catre sj:ar~itul secolului al XX~lc·.l, fltnilh .\;CSofluctm3:UL Acest concept cuprindc 0 pluralitate de ('oofigunttit &!:miliflk (<;npluri far:'! descendenti, coucubinajc, ci'isa!orii clesc;hl'St, rm:nilii rcconstiruitc erc.) <ldaptare rcaEl'atii sociale conrernposanc. La b::cza lot' ,tau opjiunea individuala ~t pcnna'I1IUii;a modelarc a wh!rHnr. in functie de conl~:-:~, ~trm:mr.:~ ck: personalitare a indi'V.iclll!u,i, pregftti're profesio ... nata etc. (Miu:Qfru:1 ~i CiI.lP.e..rr;'4 [998). Familia restrucmrata a ,~rmis modifioaeea, c,;'aclruphi:i opoaiui (pasi\c/a.niv, public/pci\~t.
((l amwnire lirnire,
udefl.tn:j.s'L'Q

!mobi-

Iiiate, dependen~a/'lUmfH,'nLi.c:) pc: care ~... sprijirut ...muM. 'Treml', u didziunea sexuala a rolurilor, i\..ccasr:a lllod:ll1)I:;.Cu;e:J. indus doua upuri de cfecre : 1) Rcalizarca
Vt'll.l 0

unui compromis

fn.t.ffJl!l r;:ndhll:a ferrreii de a d<:~

f'jjnpi mobila-act iva-aurouoma ~i acoeptarea de dIre b;1.rbar a unci forme atcnuate de scdentarisrn-psslvi rare-dependcnja. ell zltc cuvinte, bTU,
0
0

intalnire

a celor doua

5CXe

yot\'-pn

PU[i\,c[

de echiliarat

simbioza

intre viara publica si cea pri"'ata, \ta.lorizare"

de citre barb.ll" c:lt §'J. de e~J~ ftineie.

A~t

model de n:lapm1are

.' " iUTIane comp()rtJ:ment~.fec·· ruace s-au EonCtUn:at raai mull pc ~dpj]iH'ic.rate ~i aptiludiilik (Richmond-A.v\lI1t. :J.'~i ·:[C!m:ei.m IQ1: gendid.fCI1il1fl~lli: pufU!JiiJy~[C..i anau~mi:c~.b~()ricZc~li:a rni '.).~l~ ck:rl~m:.1.l.at dl.~~t~8C ~'*110mge1il. hw\"cr:rp. _._1l1 ~.etlt<J. sexe " lll'.. 198'5.. b.llt cinci p~'oa la ieee pn')ccnte t---~l?)\t\:1TIJA' NlTU2WA (Fausco"Stpl'ling.NC pmduc..3.0>1''' t·" 0~ ·1 ~€)Q\ ~. D.e:.\1 va f deloc ~ . p:rin ~'!:mC"m...nhlje uXIa~ouri. r~@lc:. .te l'lttban.nx X ~j ."".e~. rolului femeii in familie ~i societare. ripul difcrentclor. in general. .r.:.L l'l"-ga..1"8 lm.JQr Sl'Xi. S<l sc motiveze /\'stfcl. eftrc i. pOi afect. ''''-_.. SI::Xl~ aUI\~nUlS dillrrei:rnsN· • "FMUUi\ PA.i1nari D:eJ:]ar difcren.uJ strucruri sa vedern care 'tor [1 eonsecintelc de }HC!". iul .. '.agcdndLJ'~':' i. Pk canc! del. ' e. opiniilor in cees te ori . ~t' ca [til €r'U """"". G1J." temirusta [..ra mutt mal mulre 2lse. concodaorej(. dona sese.l.m.xplEril!)Wlele I:01Tlli. se a.. L992.c. se considers deja ca secolul XX va It erichetat drt:'...lte. 1'btu~t S'e:K " -#:.. R.:e 2Jc.. 1ireutate si masii ~1.ARl:iALEL. 1. .:[!U. Nu ill ultimul 4. celor douJ.z-a :. .~enetjG'e .1 .. uili al• trcilea decurge \.lrl:d'1:ime.t1l1ul Y.t. (cognitive " c· rnporramcrrta C)' .. rca mll~tallt.\J~la!:-lI iil'i.mci~6: (eftmgp1~)~ dMmC:.fir lii. . Cele dona ~~ difelii.'. Ferent care ar fOot tulcilc e.1. d:1l0{Ii~ ~ste()ge'll\illui.~. ~11 ptrnLllJ~ rand.Pe (j{e all:l pane. ' .rlli~lte . • .'til care 1:'·0 i cOfite:1'lPJ~ -' ' Q. 3:.1 fi ferninin sau • " 11. intr-o intlirp~ll. ambele car ~i llOrmonul SG.p(li¢. -.-. 34). . rand.~ dintrc sexe "" - tcorii exp lean .'te.it difjC:ten..ve coli -:... L:w. TRADQm~...onstr.'.id acrivilal~'<l> apar. vcsre accstca Inrreprinsc atesta existcnra 1.'.:olegii $Q\" a£lIll1~rea hormoni.reotc!e dintre sC'''-C: aln perspective Societatca contemporan a socic-istorica accentut~. Inezalitatea 'v .r.e.!T.if6ine~. z.:m.G~ 1LS1lp""'1'Ll:~'olilll'~loqL ': v~l!1dI_n vedcre drcptunle ohtinute.".f".ceste femcjle mU!\Ji dbrn-oZQm. (ollchl'?ia.lve.an . ::. In o. 'st::mn:iJieatl\-e consldt.lt" s nu. rl}z.~1bJ9.):. ' .h.in espe'fin1cnotal clltcaLi!:i[. cue v. ~("e~t~ liH])iren~e.le d~nt.':e elc. d' exi s.tde pybili:~~J: 19n.!.inabib este tesponsabila p'ct'lt:tlJ eel t:rlJ.~e.dcc..xj~1\f pareri confo1'111 Ci'. Abia if! u1tih~a vtCnl(' s-a ajull5 J. varia~ii!C care apar sunt mull mal mari in cadrul accluia~i sex dedh intrc b'arbati ~i fernei (Richmoncl-\bbott..ul)..i(. (S\~~f'I. •• dinrre sexe.] ~ c ..'vUU...oltii.~c illere cele doua ~e:}lt inr Figura l~.: A.:lzi la dnu{l ripuri de clovezi jusuflca d:i.I' 1974.1no1' direI' psihologice en'') intrc ccle .lE Jct!~. :l1kl n aces tea. a 0 ll'l' I..J:lfx/t(.'1. ..l}J/ra stud\ih~' ..t(!fl.:~~~-"-J 2 J~A. difeJfirs.ltL ~I co: _".rii de acceffiLt~..n schirnb uncle c~'cc:~i accsre au de. i12l hormaaul 1:\il. Asll'cI.' ~ .aiflll.61.pr secolul drepturilor . .l.~jor. cliftlil"~ dl::tem']il'll.0.'' ~' ' "'.t X . pc!llir!4 a kC:! cre. gradul de 0..re "I"ltitlLd:i-fliJ~ color cognid~' Jil:rnrilc.a nu exist . ~JU flC.r.lih:lt~Illl.ifiind i. ln csre nu S ...~ .'.h ..pnditii1c barbati mregls inditrat au di:fc!1cnt'. ImpOtHlinP rulului de~irlUr de cele dQuII sexe.i.ck.is(:a 0 sene de difercnre inrrc barbal ~.mLl'>!'l~t: d\ft'~~'f1rde din!.tilla.~ti Maiotitatea doua ccrCQtlriJQ[ rente_ \ _.l conti nuu pemru ree valuarca raportorilcr Dovezi biologice E)<. in <l~e' ~:. inrre ~i..

Pil~ttu'l Nun'-. ca jucaHZ1iJ:ea s-. ca centru lIllbgicii simboliee.+iltJ.I"C in .e de n la intemit:1fi mari.. '/.t: UJi!. P " .I!...~a C'r.y ~iC. mai dezvoltat f..rn~t"'L \"\.~'iIott... De c.t bool. I:n \'j.l l_~.G(~~te':l apllr !.!~p~k:.tl~ r:em:~i (Sherma@..I'fm .~ etcz. Fe·...dinUc ).a d. ·.s §l Prihmm.. a~5t<.l. c...flGr'fl:iiC~ uu.~.io_ "'" ~.a sarcinile ~ifnplt. '.ill! "r -.. 'r:'I). . ~I~· \...' "'1' .sFnlf:[. dar 0 lOLen:n~i In I11Qldnormal.!t psr!:. ~~mai dadl ~u.4l~l1. auchri\'c mal intcns dccil baictii PQ)u-rristuIi. ~ " '"U" de a rransfera carnenii ill 11! Cl .\.e e ~:nili' buni! v-OO.ferneile SQ l}H:re nH1..g.n~L. spafjak~ superioare exccleazu .JLI:l..1:"..md.fii:::. . W'rttltlf_ 1'1.prrnpr- 1. I ustic S(tfrulinc. fay t..~I. ~. Mac<. Uri exempJll semfliff(i~lh" de.~ Ia barbapJ. ~tL""~h:: nil .i lemd)1 mq pte' p1Untl ~ [:i''C'iici{J.Ino!: Ple":~\imt'..\~11( .'1L.i.c:lsunt b.o:.u!i1 lit!]..'~' .lici.a 0ez.~ltr:. tn ump marure bl h£'. SC.lru:Jitll.. privind.UI urt deficit v~t6al utrai pronuntar..yjnlo:i\ L "'-'ii":r Il. 1979). < ' e t:1J:' ptol:Ltpf ~i:l. .:lM~f bai~tii u\'..1. .\ I nnlfJ ere acesteu.1. fcrsreie de1:.. ~1l1f![ urrir.•.'rC::.)il()r "":'-.a...lf'I't.lo"'~r et . nce o sunet cstc de di:llla..." 1.u~i lll put fi s({'lbiUr.ll.Eii-t ale! C.01\...HI 0 eli rercnv~ ba.~.r.ii octee \ royn~ga.lrba?l. ~~u_1'\ in m!:d.~ "]..mtLl .:c[lq~le diutre cra-icgJi mascnlin ceca (:c fu[:-£ care ~~.:cme ce emj.. ..:le m.~tlt.tt~ 10"':1'0 d. . de '''{'1ttl>. au dotlc. De .[t\C. t\ceasLi . .1.cSllpr~l J£:. c~ fiicekh:n rli. .lQS .h.: -. CI~L1d~j:l!ili. ...Fw:~.tit C.fl. IThU .r1Ll" d.· : ianr: .l:f..1'e\e ~ mal J5.itt ptoo::s:1n::~ In[orml't~1.-"'I I1l)l~~p..'(·1"'J.Ie.~'l$fu- 1Qip:~n ceCfI C(. ~d.tLm .e J I. eel com pl·el!i~~i mai qL1..~n""scutc.'C5.e:I"i'ilknljia.·t' Lune in acest SC1Ui .futc de l'l n iilITusferG t~ ~t.:ii~a.. dccar eel tcmilljrt. m 19'1).d.\ldbili&HlLml mctlilll"..tllt[l'''I.wl~"'U\:U. fCI'neile au () mai· bAi~~ij. I'.. '1t !D d.1 Y. _.ul"l·i '(1.latti nl l1l:n:1multe inF"onEiPl de hi 0 tln:\jsrt~~W . " .'UJ '['otU$l... mare n.e .!i- ceruru al ll.llfj\f:~tt dlffrel1t~1& sem~bill'tlLe i!l:I. H~lpcrn.oL. ~.iferiL. ap1)f dlfert'r:t~c sta(lu\cd~t d.ihld. ..o&tSIiZ mu. .e.lI f1i~i":l~nil1l I...Cf'ri.i:e.... ~:.'.. un 1979). c.t1ri)t'll1t~~.l yariabile McCubhm D~W.Ls.'j '.\'oHat deoalT~c~ fud~ fO]. 197fJ).re ~. . pn~S1u:l'l!C dcdJ. NLimitma~t' ~J)llcatii IjDOtt:'l"ll sexe muh.i .li I.Ii... \. dAr ru. J.. ~'l.tu a ]lInt:'!. ~ 'I_b' '.lcin ~llf'iimat de:.\«.b~.wl<'li .. rqx. :li:r.. ~irbapj aRT' se.~..M.. este de doug ori I:"~~ itrt:Jgcsese.r~ PQCWffiQ (Md1 l1l1Cll!:5 '.MC{.::b·~~~11 mai mari" A~rfill~. q. Mulre rcorii se po""" de <.§i' fc!rC.. ar l'n~tM1C' Iisoo " .... m' fLolI''H.Nki la 'l!.nn5 t' . .D.cs ~.li11Ibii la st:x'ul ciin~ii s.. j""~!.tnl':Izua!·- 97B-~.~6~- mn~~ Lmpo'lilJ:lnJ:il di f~rm! . dife.ti.'. 1.Jnc IE: :jj:ec\'~n~e in~hc..:i"de: lit nCl~-nmc..1.$ftl<\.e jC I .1. '1'.. iLL rrl'Ve~~~ GOpl..·.T']lli~UI \. VCdCt:lf:1 structura uurnira co~p cales .r_'I.uzuJ lateralizat c~gnitive pc (de dOiu~ tr:msihe cel:cbl'ak sa fh.I.l 'JJ. pund 1].. aU'Jc[l:fl·te: Cll lcziuru i:(~rtbb~~ . '··l-.s.11e .lJU~ .'. ~i PribtaP'/.imporL~Hit. . suncte dedU .~rnphl. incepind cu 85 de deci:b. ~'51~fd.t. U rnai . d(d~ suspnuta paCiel1\ii J1lJ ba.i tfiJ:cI fcmeilc proccseaza ratca C!'ei~m[Hi illfofLll~qtile in mod d.1)~Hecercet{iri!e au [raUf e-a fe.ma. . ar c''xpliC8 d~ lhal"e:t lTl[tcrri dcg.: S] .ar ·s~ 8'-[' rte .·l·.ut d nYIJ. ~:!L:pt '1 '\. ori mai LIl. vTderc2" A.l r:J c. .' tr. dedbt o Cae h:lri~al. l !I. .' .b (Pettt!oOl] ~t:i.. rori sa dOV'~fteasc·:1. ~J I)l".!:I~"ri~l1!.nfat il:li!C'.e. ~' r3..chil mid (. K'l:lsm mici dlt~efi~J.te' in cce:. .. itm:il i:It- masculii). ..l .lli pt'iflrl'U:.Jbd1\'-. dmtR ~C::>I~.P.: ~. R'10tll"iJd.tc: ~~ feme'..1 ell u~Ul~nK. glnallcl.. In..u: c'! 'b"'~'· '.Llines. ee.rC7. " ("Xp]IC~1 . c~tiiUr.Jilivc.'\~lrl1ltlrf)[ cilli1:i : '''''''I~r''' """..l C(1~t..csajc1t rEu::p~i'Jrlilk IDtr-Q !':Tnfut:emt n01 fi transferase •• l'l C~~·I"l. pe.uitJi.' •. D. ~J' .[re srudi! e\"").l z:hnbel.t11'1)'ljuil:!l $1 ~<:'rnlj)t'je-l mal _.:rithn:'j rczoh de: la ~lreQ :~ud~~ra ruh clu au ci::Wrn.-.ifel{·n~.:ll.' "ill" I' -.flj[jcativc.Ii:1.pcldi.wri (hr~at ~lC1i confcrm dlrcia L':!I~~ m~11 bine fclHC("iei [Jutin in pawl dintrc Ir\i~ia.\ 8.i..n .i clintte ta- barbl.a ~:~[: 1 .M~.ilqv( h!Lliri 'rltt 0: ~ ac'U!tc.'ctCZ ..~emplu.".' eiilJiil{trc c' "[r. J::j.~.tMJ.l~i ~i femtl ~·2 g'lllJr Mit ~e muLte p'e di~ i.tens pentru b:~Jbat (. " :.I1. _ ._ ..re$-ae:kl~ scimg.hH~di.l)').rcr~ st'i:ln!?ii:i (dnmLnnnL.cJdin {F)74~ biiie£i~ ~i fctele Selent este 'i!-~§la J....lH~au m: IDmei:"J.e!\~.:.<: Jrd ".te In. 1 \_)'.i.lJ~::' 't::?.p.ta"rr.J] [£1 ~'!P.c l''1rivcs. "' . 198Q.nl..cH'Wloltoii ~iJn CCl7a . :InJ1. cI~~j]J~~ 1lI"'.."t femr.:" '!!. . 11)0 fllnq'ieAi:: pllrtea ((1t:pulu\ cste tcn<1tj (Hoyenp.Y'~" .u 111tareun:S:bili.mai sirnturi : a:ti." ".nt. 1:1 barbap dcrdt la ft·md ftcn' ' 1976) 1!'-I~":"[" (l __~t)<-"l'.. ntr S'<l.

rrdinafllll mnr pW~Uln· p. accenruat.t.i. . tele dinrre ".-~I.'bii. on ..' . C2iJs·ta oprnu c(m" ...l.' a("~I. 1979. )lacceJby si C Jackhn 1400 de studii._.!t ".mt{! cj femei]csllrrt..' la . studiilc au demol1strnr·~.1. De~i l1laiod~~"a ~ti!. (-Ball.1C11[Li.. eXj't2rr[Jfr.i\firosuI . .(1cl mai mare I.ltiy·c .t~.i.ale (B~vde. m.allif:." au un 1"eSp<:lC( lC!.i.1"!!tM d.'~Dnr ' <.'l sunt G!:l do.i.r fume. 1986.I('Q>l. biirbatii vcrbale.""'Jii~i'l~e catre anxi. .rc.4f. r] (C raz )unUJIiU ~ 1 llnpuIsurile ~1 Steffen.q. t@ entnal'C .jlsr. -.li~ (1904) usupra gcniwui bdt~rI. pun h'! b.lilbJ:."....r.t..~j Fnltcl'l'l..r' psihoIogice ~.a fel.i [ombirw:~:ie:inw: cele ~)lia altltrna~iV(..mplii la copir dcr..i.mh.. . 'l 9M).nsd .d}l l:!.".. iar b'Jrha~ii mulr mai (!l!P1nr8.. S-a cnm(larat ins? regresa C5.1nltena ~L In Sil!I:U"I1I. mulrc t'ernei e d1l~orat~..l o dLferen~rl ~ersi.plidli ~~ sinC:.l151ulu.] .. [) . S <1 Ctill<. dar de sun!' nesem. IDn~11VGOO. m.IGr.. pt. dC'mQTiUillu.- p:ritl e.e deosebirllc.tea eel or [.rba\ii cornpcritivi sunt c()miYc!:.ino pc!1I"3.!~ .t:C'"sc!c profesltU:'hde au sucees. 199.q1 .~.24\7). sunt ill~'.<Oi. J:9!9i.l puberrau Hoyenga.d irts1tiC'."' '.·U ~j.!...tgly Cercet{irilc au rnai semnaJat 0 scrie de It L'I:11<:rC!1~Cmtre e.tori in simarii de: ~r tjS~~1 :lnlWr~ tirudinc (Brody..enfemollc sunr mult .~ ~~au 'e"{)ftt..l2l:ll mcnrului. Cat~ll (Ifns..aSl··'l· rll'i.I .a.tice. .5mrl~udk lui EL Fl..la~ie 0 Difcrenre/c decat m:u proul. ~ '" 1'1' F "'C"'.u. 4. 1986). . '-.. t~ P"aIc ca dupa lne!:.. Hill Di £C..1 1 ~.l. 1(n:rn.~l set13ibiJimtea . -.'. .lJEe dup·. clf\>{!i §l maio J\~adar. \n vrerrre ct fe..en~~\intrc ce1c d. In sunr ca: man .GW~ .>.ci.In:v~l \lit.mai srudii " I':..ill.Iitic.gtt". .lm apn:ciind agrcsiyitatca rnirate Iii cdc doui'i sexe c{JnsUU. urma..C~ p~et.t:e.d. 1. d.l<lunale ~i mif s.. r"ekbr.ink :11J.r in 16°/.auzj (I~oyenl'a . III lU}tel"!~ sun.s.O ClInOSDrr.si·\'ira~j a celei ve!'J'b. Diferen .1-.Wt-a.~i. decfi[ a.1:l1?i mno:. lor agresive Qelt~i flRI'toS.np~.~"t: sexr.f.1torul eSl~ W1 1l1. 1994 " _. adu)\i (Hyde.ui prosocial. ..blo.ne [JI.'dil' a gjrJ 'in a:Jtln'}r (E~I? ¥i CIowley. I'jHU inclinate spre Iuta ~. DiT) <le..!Oein c'vident. \3" . 'Ii au 0 capaciL. 1)1l~ ri Crawfmd. iU!:~l:ti au ontl. i't J.~. ~ hiiroa(i ~i ferne i cc 'Ij)ar la rQ.ti :::.j.l'el1Ll esre a.'A~i tl'l1li st0.~.~~a e~. lucratura (nUl. T' (' .asimn:. -1 e'''· ..J! barb. .rii de persn"""':' ..~qt. . prin . p:hBCaza.c· sirrc flui pu~ifl in\""cslig:t\iil.p.j fizicc Eagly (987) fiind l~cce~ te:!:uiile' lI~pMC:l l11fti U~l\H Innu(:nj.cer:a oe w c' c . 1978.l d.~Mrr'.32"1).. .t ..a . sitl..t~i.:otIF1pnrtiimenrul.ik:..Jar l: ).'1. . suport social scmenilor (S_ilWi1.. 19BJ). dedt numai . in SCllSi.rq:a l~ijrosurJl'or fi.1ti (I i. .rt rd C-:1. muh rnai mati i')G~\ Cen:et~1rfl'~ (l-9II reu~lt repr'~l1ra 9 Qa rl~m:H.. Ferneilc sc rem rnai nrulr .J ¥l .tl1.' (11ferenreJor.cura..) a5Ltpm a WOO de~en. ."tarat .:ik SUITt v~UIi'! l'oa Ia )lciu1t( diferenpzliii ~fWm(hJc: au" totn.1l~i C-c''''t:.m.• 't'. pnvqw barba:~j (Maccoby 10Gl)]1 cOfl..1! rl) c: .. Barl:H~'ii care . '..r MajoriuJ.' (Ilu] .rrilucf1TOrlJ§f" ~'tzyl· a. un rUl1l:nlr cit I[)ni ·i.1 aCestuH in III'Qo"~['~rjE:iiri:i iJ13 I.~ 0 pe~o.:fuA.:m:li vehiculati Bn~ d~ cafjit:K:re.. . m.~'pn~:8j3 faci. av t. }I. ..tnpte '40 C':li'!lIJ .u. "y (1974)1 anlltdm~ s®ciabik. Anallzandu'se peste lOU de .1:. .le" (I.[. 11)98.jri:l'~ a reicsir ""\!i[" . "0.~.t I. Q~:.k Hh!fC<1tt sitllC{~i .i!.J}n~p\. non- oIbe!"!a nou nasr:lI.ilate: sociul sal! DOVEZi fiind maj d'l!H1. Dilerenra dln~e sexc cste rnai a. 1984).HHH i1laj inbjbnr~ (f.231). Cire. "u ca SU JCct b' . cvaSl~U!l.~.i:ta.aci 'V'ktir1:1IResr.'" .ol"j' ~res '.' '.i1'1 f[?:nn'q.ru§ll~l!.tLl.)~~(f(lal.. {~..-~ c "C' inrcracnune _ socJaLL.'l('c.. v. f 992). in ~iJacklif3_.]I.lt'!liu §! co:nportan '" In!itnim §:i in privW:f. Uncle s~ucW[ill TU ' <to Mudd -l').l. E.ii mai refl.:i $. .grest\·jtarca (Lloyd.. din inlrell.i:il.•dIe:au In \ed~:H: d031·~iht:1:~". in ~bi.r~. aseHlfir*iJ. 197f). x« C"Yl·st·~ . reme:lii: p'n~]jd uhma'1 Jl'S/. rltmuh.din ~ (OOiW:d±o.. !~.i. bazc bioJftgit·c.~slbi1t:.I·So e.ni' priy..". '(7'<''''''\':.r: .u_t i.u..Ul10r succese llietsrll..sta dife'IICl'ltQ "ll11~.1 ~lXl~ile - CQm~atRIl'" ell.lea (.ClII. HofCn-ean.1.i~ ':'"ll.i?'~ chile corpului \'iat faprul team etc.[{ .lOru.i:rjo~i. rabilc tatcle totn~ carora unicn trati~~llra de . .: '~I.. -.te'ze C\Jl11 a02r amb.l.1 '.j tiiE. dcd.

OiI"l~1 (HlBS) :Lpr:ed:lzji.:k.n. • .' . ell ajuuJifn1 pttl~:s~JQr Nu numat ca.$ic.ctul..t~?tl~llli r(~l11eii u IlpSIt\l~1! c'il t!e: hltb:~tul are.sILl}...J.nr dedit eel fcmini.e'nuu.."''' > )!.LLuo:rnl mlo in J..tlrrc sdtul masctrlir.\\1 Ltl:st t::a:'lfttatG. fall nmabile Re csre le ob~n . y:igJmd esre {)pU5~d p~i"r: identim~i geiUal)u.ac (Dl:u~iZ. . lropn-· re.Utih~: nJ 't<lt.Lsole·aza cu ¥. qb\inut~'.:. Cele mat importanre tlil:l1il~tr..-::b..gme:i pO dejttml]Ul pe1'. .lI1lk.ud de btu'll)t.Pll1luea 1~}84)_lH:J.ceast4 irwi:er..: cerre in.>.rdita.[IC:lld :lu 10M fo~{rtt'.~zil .~.~.01' d· .~.Di.111U- Tcoria psihanatilica Cea rnai impor. l'l. i clernuft. cnl1sidt. f.i ~1eg~lle~7.r .[f ftlMam~llll\1 s. cit d".' C:11)...lmr-o bLinn zi..CJ.(.:ffl. ~.._". Prin mttJat.ld cl::ii.1I\lIJ: s'i~ml"'l irBpUSQ Ilps.. cc de:~]l"nhal".F~:ml>'ltunci ne~mM~ndu~.Qr..1 cl"r.l. Beouvoir ')949) 1. SlU1i serir 0' ... S. £"J'-W!- ~pr~hH !!It(.nInI..i dC. H"t{WD tl~H5).llti ...ch1p(c:. _.u:\'t(e C.U: cum ~-a 'rHQmpbl il cu mama S'U ~i au.li . (l~ 'i.rii R"p!f:.rl)lflmlCc. 1'978 apu-d BlIJ.. 1~8~}! [)~ e.f.o.' e .:l. }m lf1'irnNtat (.ml!l.ii d:iI:. ~ult u:npu~tw."ea I'm" 'ITa iu:l:ii.if.()·..r'.d '. :Il st b.w vlctlmt: ...§r].lta"). "'~ ai." l~~IVI hW[l\fi. arar rirnp iustificc reaJiziirile.lHliut Cft Filllll$JI!llesle . . un Intrun sau psihologice (r::Harea de incddl':Jdini..~ ei sunt reCOmp~llllSl'i:l\i. ~ '" ru.ribci.putcrnice_ IJsibanal[:ticlt ce inccardj . 2:-':1'1i ..21 se d:.i mult..un. enc m'Qi in".ue :I:!:j.~r:l".q>EUllll' 'D. Jl~t . hio[c).I"£I1a de cOllS. ·t~. acesta b~ll 0 fiind CONi C!lte.£&!ml.J.. Sc h~Li1:ll:-O'!'l9i~lcd d. .fl ~ifde:rI(llI:'E p.i'."<:..£it dc'.1. Trec.""t:.ik 'Soci!!lc rue feml\:no...~B~~ diC" nCVol<l iU$tif.tanr~~ !San !"S[-'C. d\i.. sprc deosebirc de ~el".. P. 1.I~t:alllti d".0111 (l1eearE~ . ~ 'ne inta.. .. exj~lii. FemdJe tina.ol:i ssle..\..: (Fa~fJt.'. c.I.rl'ielta ...l i:ub~ pe lin:l. penfru I~:rS.::ilor argumcntcl'.L·. .ilV~~ un 6[)]~ (f(t::uci.e1~: (I'hyes ~i Lui i s-a .r.pizn1uire'1 p~·rtlU..e l'ttJa. t9~ 7). obp:oerea .:mci._ .r: '. DLl-\~~l'C 0 j~~rl.. .flli cap. thl'.e §i @k 8(: Cit.a iil.\!urt ins.:tI. ~C5tci. d. la care a inrre :'.~~[e diferentele bariese lnrrc Jlfet:ejJJ..1RCm1~uii trtliDui ei ~i d.w~ li tic: nfccpU1lea n'l~! I. 'CoIl~i~ H. Prcur1 a fosr diki. Il':~~ prf1. '.men.:-:." ~~ ~•. "'.bni nt~1Lfllllui fij m!J'soulin.ulii.tJ.'" <i'n~l<"-O f'e"'. b'i\li.o c:pf)~il Ub.i lor ~i p~l?si\i pen~ @alc ina.tci(»l::iltc ft. sQei.t'II'£ \ii modda:r<~ . Dupa ~' .d ei.:lt tali dcosebite mr~i itlJ.p"k: diutre sexe.tit §l ca 0 legit.tii in t..fet'~1"qi:a ~'~ta. MiO.'i..fl... S.(c:h= :>~diil()r di'n dic. va ie~i b iv@aiii:. mai dep:.l. 1"'" . ~ibjla pcntru a :mtorullli dta~.gjce.i <l:lEGC"'II de Eh-:11t decat sf.h .dec'l:!f.Dc fiC~iS:l1!ilh pH)prl1Ie ... ~ d e.i!. cc~a ce priv."ei Ik 'iC)p~e.. 'J' r: :-.rhE.Eiliort.-l di1 ~rcltli!l"l:' a ferne ii.ll'l"e pcntru • • _LL.upe. ..lp..tntitlltfi IClegalwl:plhr dllllr.tea I~Jasa rii uaei ('~~P[C de stereoupiile csreumspecre cit· S~l\ cll:'!li'rt"luo:l'I lntr.. In <ifara do.]ci - ill ciuda succeSc!:Ji care ~ll lc nu ~ti:lt ~Jdil~l eZpliilrflifll1 f.J.a\e ~W!l:eski l<}orii afinn·(\ ell identit\1rca tolo1lvi de :3tlU )i lupLi.- fi g:Hiit ill di.d nu ~o\'ezHe SIHlf ."(.derii.til!.. f~mti.. n~:!'iI'lnlziqt! iii akc forme.trultil.n.J .fe~ti1Jnii mw.(. . c. a. Cliricile acl~ lu.'cxa_c.1 Fn'llr1~~wii Lui S.-\'agi:r:w:HI~ "..: Cbnform 5:~ ge:nd:... "lL(.\.:l..J::oi.dl')iltii.lL~e·-..1: 2.".r:ocu1w.:.\'c :nfcrioar:1 interpre- se uPe!mi'ZJl r1iCS:C(l]"l ~ntru S<'-"]PI t f.\?LUl d ~i~t. ~.n}!1sicll"'-l t:'tI:'5"l:: cji"".l(li" de F' p'sib(. liI.in ftu"L1..'Ii:~flLi M~prg oi.~ ell biirlxirul.lfj l:on~~el.n1 'Cl.n~. t\srfc1.z.6.1931.::mplu..rat d:isti1lge ro:lnr. de in cX"pliGa~rca"."n<. fll . 'pj:n. II i~.f~'nn~tJ]l. (MirGhdl.• .t0-tll:.t:..-I "i1l"::.a mel ssre e-.Fl'l pTiu).A:co]n de dovezile I' biol:ogi'cc semn aLdlf('[cn1ci se.nu !lurn~i !Udin.~ eel&:'.liriare a ~Lll:l'I::)rdCln1trii ~t:)cjale a fcm....)lo.gke. la Pl'em:l~~~!..~ •.. in(.:gaJimre .c..1 en wlui. h~1l.l. ei~e 1'Gl'e.:d g de l~~nis 'Ill" rel. J. de 1&d(u]o!'l:t ifm"f(:'ii die' ..«~.l..iu.~~~i'id:l.~acaSll::1 pc cinev:~ ca ~:l)..:s:e..ii Jl"l'KRQtNn\TI wpii!ii.tie Orrell.nh ~i !mlIl nvl Rk'au. i9i proiCC1:CZt laS<! ~f~<tra \1suprn pre5ItigiJ:!. jlp:1J.".'_'.~rifJ.1 r CQ~Jlti pa. >1 1 '"''''.uJ\Ji.ica lXU'tl a<rlmvI"_". Lata'0 Copiii adopd pentHl lui ~acesta n~l.. 19~J....~~l. 'Teori<l: im'a-.fL.'"" . s'll.Fvel. bfii~A de rezul:t.' .indu-i orinmim t~"-t.u avui 'si ele .r. .. cL)nglome..!:punt: C8: tude ~l..-. sernn anaromic ::ll .~3 dU1rt~ !?e:lli~ §i vag)n.:l' .' ' • "~ 'd.. sdWl. fetei d~ a rct5p:i:Il~e poziria de s:cKier'lfnl. fet1!il s!:' f." ~j t'.. 1':9 ~!. Co\v3nl.L ~. in jmu\ \~:Stci doli! 5-"!. condufte'k atlcfv~t(' 'S~l'I...n.]lle inrlf.:l.m1[£Z!.Freud (192.sth~.'! a So: 0 q'rni.d.tiL~le • g~ncbl n<.'lp·O-:'IT . Ie CL . q.t . t .(lipcnisu)lui t)rimei 1~13.i!~ilor.

. §coaLi :. Ati" baiqii.iJ!fctnlnhff. Teoria dczvolrarii sugcrea. unot rnodclediferire are prinlll1'iHire con~[ientize·£l. Din aceasrs ._ Pt~iu(lIklt aSlLpm dezvouarii idenritajii a copiilor. 1988).vil'llC.e S'~~l- fetde vor fi penalizatc dii pemw acelasi comportarnenr. cea a inva.arii ampliNcate poatc explica singuta iBe_ga{ita\jle dintre sexe.' biologice de prczcnra familie. cat ~I ferele eogflirii ale rolulni in ?JCci:l~i dczvoldesco- pa_f sa·. dobanditeil1 mod pasiv O{.'I:. a(Mn:~ndl.lQr:i atriLl:llte)C acriv c1ecat factorii considera cogni. t ml:tcliulinconjuraror tPJii.1~ef':"\'Qct ger1ului cu fetelc.tr. de: m~iSQlll. xul.tiva interni. I.qie ~ C!.~ptc c1 CC'! rnai import ?_nt fac.8 tfC'i..apro:aP\~[n acej!l.1lfo. schernei de glm_dcl' rel~rk'z_iJlt.J_ ..1 .~I Je-C~l.:.!.~stcicorii. -bhiar~i rnai depar(6 in canditiile ii ii1ldege :l[tl. Luare imprcuna.i ma.pri Uh~L~en se dedan~L'$lz.l(!::. cl~.I.l-i iLlstl::Bcari sau motivarii.ill e.(ul... de dU2Z\T.in fml'.re gentllbi STmrr. a§a... .~renrdP. Cu (t. nu de in propriile comportamente. cop.tlsa do jdcntlfh5~.. a. e~t:cat atunci sLlgera Kohlber_g. care pleaca de b pt.xtntg din ~i fcmini- COfli'mI11 ~.unpt: ale l~a..ss-mcd~a a... el duet: cullural .:.~j Limp (Bi.t()~ csre nj:l> e.'l_z~ socialc. Hum.za C015(11ti\'C.p!.up.\'nltc T~Fia copil ped cum ordine ~i.iW.ohlbcrg" 19(9).\'0. preluin care copilul d".bandqte co.l mai 0 :J!lt:l: fOf1na a t5_l"il cogniti\'"C..J"fra de carre a J.anpl .reh.&Clllliui.. mal dcgrahi propdile III mod de gw.glijand :l:~rtcd.l.tl jnc-gaUlajilor dinrre b::tr.1" primi aprobarc penrru sunt supusi comportamentrtl unei presiurti aglesiv..1 imimril. 'wua ca baiqii n1ni IntHi.-\. n_l':.n.'4ba ~:!io. in ditcctiu adoprarii unui cornporrarnenr (Birch.nhl. a~ .Ef.jufOf]1!<lJi:J cant-ate ad(""('\d.!:nd!oi~e cc ax nwrieJ(ll If1!l1!i tzebni adoprate sex.: incorpot.eazrt (scheme: de gender) r1ef1nirii skn. SUG[ ca djf. in tio:af) ce O~vt=rs.1988). comtJarati'l' .l!tare a CCl{)ilnILli.d de gel.di~i cand do. Tcoria Teoria externe dczvoltarii invuV::m( cognitive sociale sub1i.oi:lZ1 de gcn jnnuenp~.rQji J.i direqwne.nst.!Ja"~i~i fernei.1JlC pc:r.irrl~~ii in cate'gtH:ii c'.:cti·.~i cl~". ~i. ficcarc :.

iJ~:rmL·f...j..ori Accastac til de illap.prc ~('!1ipo.~irc.:n ~illoyd..flj -au id. jarfe~cle rMi tosr dcscrisi ca fiind mai lTwd" Il!1ll\i mal mici. pc<.a n1.i\nii copilariei svm ta\:11 p cornportamenrului. ...ter...). 0b Practic.. Chiar .w. ~I=~m.~ ::Ln'-pia .n.uli.. copH\ll :1 ill o. 1989).:\ild biliqi risricilc copiilot cc..'Iil ~I fe.:l YaJo):ile C8 Ii .sn.kde Fei aai.c d~i' . n~ali~a.1 cl Nf~d lllinut:C..er~..e:xWUJ esr..en~i'lJi .:ris til ilind ".n'\l..racteriz?J' ~i 15 avand sa c1e5a1c Iilurcaqe· S~a obset'lo'.!:t 0 O fi ~et:('ftll.u aL1 p'tltlJf daMf'im udecvar.Ufl:J ~a.g. fiind "mal"..leil. [cllld.4.I..Ji le~iiI Dupd.&i :ltudin lot. Socializarea di£.tld0'Prc vaJ. eopi~ c1t.lnIJJnlte d~. gtfu:i-i.. 19... _ Ghl~t ~iJ c.ti. anumite h. cele ~rcre(](:~p[llilf ratilor .lLe: P...di" p I'Y"Ij .. DI.?itor ~tcrr'e:aihp"Jirilor cultural"..acl!lri 4.~h\:tOri.. ~.i ~n acrivl.p.~j l~t't' de 5te-reutip!iTite fe~ftJ all. procenx ce a crcseu ~cpt.dre~..tt] ~~1iie ~oomportam~Liil.\cetL1.sd~iri I'i:1ahlt.'IJJ1 fel de cum sa eVa~lJ.0% 1 \'fl.al11e11l') celc ma~ I1~~mpr. eli! 5~.~. df' ecle n-w multe sm41 ae fd~':. lZon~h:::.n"u folos.l bine C!::Hl.c::. t9~::i.\It!!:~tu(Ui e'li'W'.hi.cm:e (Bn!. TE'n~ ce Inn0.. Dcsroperiri $i.llJk lWciillf" .. ~\cjciisD: idtJ ~IJ (O~I~inoel.il pr.ier1 ([. j sa~'l c'lG$crie in fl1l'1:c~e de 3n~\m~to I:«W~c.mic"(Splirh 197:fL St~dl ~h KMrllkel:...74).wn.1. al cflp~lQJ...i.d 01: "~I"~w.:'sI.e-nr1ilczJ...§~ete pcc. ~i Lloyd.r ~i marnelc. d .J.inci dl.!a(e dl' l14dn. (JR.r-i !1!sn~.n~~~ 3&"~J. [{(Cllt/volbb.". alr ~p(jd1'lil01L. msi ('1 exisUl '.tume d~yR C'.ll~o.. e'tjciTI::lde de sex pol: n [cpedlt ~i ~CX611 t.:lla~i hai.ril ..i. in crimpAl1~tme:m. Ca' billa:\'. tosr ruga.r)!'!i multe 'l!'~n~P\ii dpiEe de-cit rn. de evicieJll. l~S!l). pL)~Gm1.)~ntJ!' illlSllChip:1!1d b~1::ba~i ~i III 9.'~"""" .".ir.1.1or.ui de jor.SU"Htj.t11 m.:\<'!!!l.qd ruga~i C:.tl'~k taVi ci:f.u" S. despJ'e o.'{Rubin €t aL.pi~. dea acrii.u copiii coresp'cla~."ils.\t ca tJJ~li(. WI Sll"'£ Lk.a6ij i\CO'.0Li.g [(1St i:l'llJ~u11.l(j.!:. i:'JlettIp.cop~ii~ 'clui ani pc care i-a studi.a il de penrru fnndarnenrurea culm sau fcminin concepsiilor de5. ~~1.ol}1i: le.t1*~flMIs. descris fOSI alJl"cdat .!!:l-voh:~Jl~" "i:·I~)n.f~ 'c'C.~i:Jl. f3:ptul d.6CJ:~JJ'. .Lm "a fie l~~le. d.i jJC:9!Il~.~··ce 5i Bmwn.iLLII["41:TI.itc (Q\!"'~i.H:lide: j'n:!'I'c ~!L15JV!.ilJjta~ ~i consecinte . mai ~iJi.i ifuli fiH~d vorbarq teJ'i~tici: mfc/mare.IL]!.M pare in.5t'.aiCl&:i.: hi !$~teof'!::Erco~)iilQf.i ale af}(l"a rca ~t!i '>IjJ .xct1i!Jati . H>94).. .":'V:S. liil!if. io fUrlClic e ru"IC ri .1. zrebuie Ci'tlL"ja.r-un t ~-t§tcpf~lri..mfld... .J~iil de. delicate. iudu~!flCil!duji~ Ce." t e." . iar ca bt. 123}. Thornp$O!1 ("]973) a d<lS"'o®'perit: d p~fe 7io/t dii'l:'lU>C .G1fC ~lt1 mawr ci.meUl.B.te.C4l:0.n~1.mibre au 'Illil 0b!!twte "j clt :lifi e~lit. .tleci.D~t. lJfl6r ~enL['[ cupiii tILul~i fost pr!!'izcntar ('a' Clod felIirt aw fost J~1lU un b2i1:rC·1 eli: patru aru j\LWl «()p. F"" -' ~m!1. 30 de p€..r~'" nL1l. ..t intr-un s.fM.it '~D~J d~(. H'..a aude §i vede. d. un copil nu posicdii·nio.. b..!:rinl~. J:.l ![\""ltf &tii iJ.re"l:}l~df' "p:'l"r:int-~ (15 ::ly.. nH}ni~e:l'1r in care pfu:in~ii 1~1 cre~·az9: e:.s1i'.).•".

ruJlaci C~ i0rj\~i:tr:' de tt>ls. acd stim~1 esre c n ~IiITi. pr~ntilLe l'~paci'r.rev'<J! calcg()rkdc.H~ aVLJ( fnai P. pon urrnare. fOlogn.\ (doar cotect ell. OJ b.. dol ani .0. aevoie de milt rnall titnp \.1..a dcd.l.th:n'\ll reaJ!:iZeaza 0 Dad. dif~rcn~f.hltori+6tari numar ~m Botr.).iz:tfiam futfpey.iJ"h:n copiilor difcri.l v :r'rd~ ~l>edl ~ehi.)f li s-a cerur .Ycy. prezenrat impreunfi.< Studiile constienriza. doua perechi Il:Imia.z!~trifl.J PC:CCdlj de r€)tografii fOSl Gcnryiil(.fl).lu. 0:: fccLi\.'erit. este cClpilului in idcca de a-I nbj~I1Lii cu ssimuiul l'op..lc .IJtj~iju· atune: dine! plliri. ua:h".~H J P'agan ~ L Singer in mncLJC~el:I!l! p.~e 1W~I<: 11llI~'" b~t'lNe .rali:.eub\. pUI. PC:lltl'U (~ 1I:a[cgurkC 1.brc pcnt'flJ una dinlTc de.)wgLl.l!enh:d aheia .cnf.!:i§i in ccea eel doi. Thompson copiil de doi aru srrru iumstare au rhpubs ul d l cil.Awlw. con~1.. Exista unele dovezi ce sugereat.ij f se 1:1 J\.t copiii au rnult mai inclinari de fete sau de baicti.!rC!.i.irrlel cu bebeltl~i d~ 5-6 luni. (h~p'M."t vede d~il (Jrigm.tek ne~j'~[.mu..iyjr"C'lN. uttcgorii TOLU:.t~i cu p(!'1ts:(}aliW de. scciale. arru. el fixeaz'{l_~tim. se pJ. 1983).sunr lJli. §i dDU. grol}ijlYll4.iat ~m de sex de a sau Vhsta dii.S) a des.~ luni sum capabili de disrinctii (197~)} au foiosit 0 ca pani1 si copjij ele di.opijj St idtntifica (. <J! {6t~ ~nlrodusa n li€iu:l wci[ablt1l1 (I!:tnia).kn!izare~\ rru i'rnplic\..llil'i-l WiSt" rn.-en1tie> £.w exrrem de fragedc.3.I:ifaci.J.. cPol pU!J.u folosit sexu] mai degmt.itL!.se' t. .lk t'~ tr.u~tl.l CC:ll'lEl.) l:dli:!ll' filiare cu sau o preferinta cctiitorii au ar~tar aceste caregorii De cxemplu.u:~Jigtna a obi. ace-lajl sex ~i ~l.lor 5e). in timl) ce Qt~:glUr de idClml!llt~rJ.tie predorninanta: ei ..:arA at! €\·id...l[[. S. uiul test nlai C-. ca §i catego.':iJfia de control.inLte.. limp f\eeaf~' ~.l de fleqea (Un fotogt.5i"1 potrivcasca' ee juca impreuna. c'1l-U 1:'U porrivir.:.imp!!1 in GUT €tv:i.fl de la trci ~ni.97.:' de si.-ci(ll..:csuptrnc filwgr. de asemenea. Cert:a. L10 srirnul CoQfmm acesteia.· .i.:..cop:rit cu ~j exprima Frefcdil~e..:i in cond1riik: hli care FcuLm 3. decaf sa puna s:t potriveasca irnprcuna petsoanc din ~CC1a?1 gr:up ernie (D2. :.l faj. . Apoi.l!.gc'j.i!iFb. neubi~mli( :il§'a lilldt un aCt'§riC1 coprlul '_pt'ive~te mulr.Ki' de la va.~jjaJJ~.sl1r~el\J:. erat'l cat SC' pf_'ah.afil (h'lngttl1ca ~i.i'!l simiJfl. c.1 buzelor ere..

c . Ex.se r. &~ opus.ml§cMoll (S~~. ideutifiG!I. Sranciulescu b. D!I!l~eea."adJar.i..i::Jita~1Y1j Fj)a de propria fii'c.uL de·jdenljjj(. 11lfli t!J 11 ved~ cQns!ckJ'I'Iu c. ~rocE:di!.·it ~.'\ se jo~lce ell un "np.J'.l in fnncl.E- are un qlJ sa 0 ia.il De~c.llLll. ~te.peI~9\1l1l. 'l' ca tapi sunt m:ai dud cu hhefi~ ~~ !11:lAbH.tt~1 oopilnJ trcbuila. .]'imeqre nO\l. fata :ti?l::bllie 1il.J. '~e ptln.spun<= E. "1.J(ctlLitn.ut1ll reglsim :ll b copilih:JL:i (et~JJnilu': in (:'.....vi copii]. considcrabil.q tau'll este perce~u~ domina.(lj mule b~.e de '&ceh~~i ex..clooare.r. lf~ a~~orcl?tlURI D]ulril. 1[J4~»). §l p .' ~qje q'C' s..'B).~ de ~'Ii:~ tn~ ftl!i£c:ul1ne arc 0 durar.1.tlIJI . La fe 1 de" mare esrc .a acestota 1n ·ceea ce ck g.lPtti p1lPPJio idCfllitJltt' S£1i.ylor.iie!ii (lvlc\'1(lras. (lT~scr"'lI:t lu~citiile d :lle.c'li\'i~ ~upH.c31't' st'e cs Fe I) bane fenihli.C1 llLdi QU .ii.eHli dc idenltflacn:ptil. e. 1987).. ~ de in familiile undo. urrnare. rolu] p4rin~il(lr in id.s ~i T. ih'1ilJ n1rJd'l'll'elco :iiau mOdurile de <1.nal . :fie l'll 6t~"~Pb·]:!1.Tllii'.ste~\ :&0.i Parke. en (de 5:1 (L. 'Lconeili (1994) ~ inselitmnili sil.A il au ~~W(..t'ilm n 1 F" l_ '~/. ~-~i d~O.i{erc. 5-11.-nc uc.r:"tllul au Fl15 ~l unul din mouvele pc.<>. p:ll'irwi n')I'I:~j.dii ~li-w:[fiC: ill at.'1 6L' euiazii ~'::rjJniliclrfi' '1·:rlc .o. 19(2).1e se:!(~ ren...e . C :r~ can: se leagii de mama 'tic cm~s:p:L1mz.I..-."l't·.m.e..?~rb Lq:. .. E.robili Grcmiirih: .tot: '1'. de ataij deciir De dOiTun-:.J:erl~l.ipe c.lc£iedtJpsi.De il. Poaie acest.petifJ:r:ituh::a paterna cn Q ad~til!'c nepblttncioasa Tkauvoi.ui doi hiafl. p~hi\.~Jc Gt~pc: ~timp.u.!.:\cesr lucm ~ intan_lpL1. .:.) avut un impan 0 m. !'.tit:i de fel1l:ci .1.:i~ al (1998J'~ ~i GMe consid:~d ca'. deci. Oil! ex. In "peci.) .~li rrebuie nf'H[3.n!ru etIe r~ielc se manq:j.a'fill.ie de 8.i. ~f· "'.:-i au apaw[ .lt care s ma.i!iM.t/ea DOclii pnllJ.at~l d: numsrul .itt ..II::iil. o ·c. iclentil'ate dad! dt nc so: confuza ~i GlP-.ma. P<:> C:l.raq"a .c.l~ii porrivit dreia.1.t.licrl&eln )£.ekgere.1UJ1.]..l.tJ'(. are dificuturri in a se identified in sexu] lui. .fac~~ lllilutl! p~ fIll'lll este imcns ruase !. ~11 d..:ciEU fe~~c (lWcDon:l!d .p~t.arasare " dicfltA fa\:i.!a~i.rrnJ_ S'i'i ~ Sl! f.a mare dccat acela al cnpil\l. ~Ie o-tl.1'0' nrdrruJ..g.I iiosr l"l)ga[ 3. W1. I?cnt:nt ret!:: (Rt).. de :\(i"C. "'\{ ~upona st.!1t mal sincere st..~~h:113. fii(J:a tad. Il::nt[imru. ~£''x:llaJ~. _~GJi].l.r rata sa are pc a GElOS ritutie vigur0..Qadi.a.~~ care f. solutie s:atjs.r. mQf.tu.~( 1ll.. h-n:11u\ en p&tintek: d. ['.h~~Llp}ld.nl".!::~~~1l.lfc z<J.\ fu.sr. rlc~airJl'ea au are aJ\ltuti de cl un bllrbat acililt. indiferent 1)\)~1li1ierl'.. .~rrr~me1)j'~'ll!variat l11.mpOl'~amei'lt-ml. tt:i.~ tI rIiil p:Ii\'c_~le perpettl1eia 8il'e:reotipmilor e}(pc.ide!'l~ dlfif:. rnhd ~t ~(r<: nu it1Jobil~.I:Jl?le"re t'~~ntia!~.:urajea7S iqClU'il~ agre:si'n. el 3.tC tti i:nt:impinii till" in prot.ul hr.tJ:l.{lt()[ !!l!'Juihh.~ "__'..a !~"i~ libtr g'dndim . ~.'e jl..i1Acrior (LcQ_!1lillJl. 191:!61".}§i ide". 'm:ocer.moihl£.[!. ind<::p(:nden~a si ."a ~r"ca rendinp lrattze ferne. A. i[flr)ieJ illdepihtarca d. ~xelnplL1....llL:f:l.I:1111 SL.1.u.:. 1 tH'W'lf4'e ('!"tap~ dreia in..r. _AcCJ::.i (Jom.hh.Iltu.1ron. sa 5C idell. (gospodina. ell ap"re ca it 0 cat fut~ n¢~le. E:Rjshl ~i opioh potri.:. mai mull: dirus-o.ritrrClfl.:aSta concluzic bi\ie~. ~i rohusm.lxar ::. $Unt mai \'u~e.1c ma.q±-J.1\1 fost iJXli.. EI7.. Et"'fa CI. dcvrcme decal' b. ~iapoi indgpa1'ril:lJ~a d~ 1:.i De exp-mplu.tf(· biiiqi ar derirICa.ullci iik:lI. s.ca ObSliTJm.'l!:y'j. D!i. f7.1clti"qi mal recluse de cxprcsic.cant ~ii'~l2':1 decit f(tl'd~' sa la: a.~ ce '"0\')1"1·· i ·r.t. D::td I1H va rc:.!J.~it._ I ~"11 fi t~Iil'~1 1:t:1it~~e." G<Mn::ln:!i dlL1 punct s cle \"c(iLre Jlzjc ei cOll'linclfl ~2t floe. mul'd Lc. r.-ezul. dacz f~~.l.:t. tnll!a..d ea olviind a\!tox:!ta[..~i mai gre«)i in ir. . c@llbltJ paJ:[e.dC':{. de a g:Vl1_tli ~i d~ ~ ilinti ali: unei alte ..pcd. incuraj.f.)fr ~l~l!rl'a~ S.-$lsClc1fi1o.:Jpdar.LaIDIlG! 1lU .(]\ "Q.'ip. 11are !~i n~:ilc!..~r" P(::!]ITI:I \rmplld f(llosirq.. lC.~jClJ]Ut:: un rncca ..~Ll:(: al fe'bd ssn bl.)p¢'I'"f''''l..-~1 de~ci. un b:ti'.1b::bj"jce.)~). Priln.npil'L.l!tcj.i d~ .nlificncllC c.e \..cu. $t"u.?l.l/asirn i.bt~ rctl~e sex lUQI.. intt"a.empkl.j~i (lJSj: sa. seciale :ldultc. d.'l9·pe baie~i sa~si cc"n[(o\ezc (:. .::.!. nuP:llll' nisrn de idenrificare CS[I~ ii ~i: del~eze: de ntama ci. Un ro] importam.I:~l\H. 1989). Ei ii hTV'.c<.&i.lllll.:n.ributi. eli fi. <..ltfcJ..~i un h:li:u .afa Eira p-oa¥. - ~j~~'1..fH'I':ri- It"ioarapre"ede a!a?G:tC1l fu~~ de ratA.>t dIN j]. 6!fOl-a or~i'l1_[le8.homosexuala puncte de vcdere din pnrHvh m:nern:i.m~1l ptb'ptk (B~".

nthi . rnurrciror. Dease5C tel. (dsltl1.Co !!it~lteau mai apn.mita I11Qdekk:_ de a.~itt (~ie~~) s~cirQ~:tul ~lpaI'l\CnCI~.. if) SOLa > .di C$rc inDm1jeii->.l{.. diferentimam{l.~ru.m~~t" cof-iW' ~l1ni Il!IfI[ rCnUil.m.'1) Mlnna. ) iar j'iiR:dlli'l.i srmr ~:ndn:n:nati de ~l 5.·i!i.31Ul1.-~) earners.Il@( un- ail\lr]l<rl!I~ perioadn i"acultntii· ~udi:tii]m.x. p aB. £ap <. Q'llifien dar intrc cd dOl a fost pusil 0 buieri "l!:<. ".i. L.~lf.i.tl·sfosc aIt!: f DH1i rapU'~t Tn va (il._i. cI(:.tc~nt.ie iflilfci: l:ov.n::rnJ. 19Bf.rCerii~!'~ar( rLimi. h. prov'()ca[c .Pill ~~~n:8t~perspcctidl.IclGi in..mir. " (iemO!1SCJ rar .\. cercctstorii fl.I~i~~ (1987) a celnr Jn~(1 CMiO. semiment ditcsi eesc de mai ptI~j.iiJ. --:\ caac fal'iiI \. . Esle §i aCL~:t:I \ern Gx~pllJ e[\ Jbbcp.i a fcmcik c Un diferit aspe:.'ll rn t1J.0& J:e §:ffin_!l1..la profesii a.t.ita:tEa.it copi:h ..tt.m:arCr~: J~-rohJluj pritcdt pr(. joad Cafe se j(J.1. Cec 1l1J3.'. 198'1).bic in. ~it b!"!z~ltl..m.~r!!' n'l~tl it Ln:siiorcinatas(i CCltDlul6ze ccn::te. ' .CLIIlf\SGILll1e • .cctiltori interesaut a fost tt'tIJi::z\!.."l'hse'. ~ .i.5CI1\tate at·Mlci.9: rnz eJidC'~(" p'."'e:l:Hna de hitd in s~ fU...tl'L(:"i ill.d.'.~U s-·~ c{mi:rtatnr.~ inti~c IQ~ priJIl dn':"..(Fdro ~x.~ mai degrabp. pre~t!El mancjirn SJU "p:Jh.~ aGi:tm. fall sa fie mnlt mai to.phl. ~~ e~te mat mare dcCat.u a 0 ocoli.iI~O1U impL\(i~!H im~()l:tante In dei!volrart'a cQgniti~·a ~i .e. C.tl~~d~c.tyi1d Un experiment de marna.- lFdrept:e agtiCllltor.e eu .l.2i. -<:tp:.cit b~iqil.diii np~~e 1b1ie~I9.!.adin~ de a .inCCt't':lrril~ iOi'de xfitEi.·b pt~:lma.l \1t~ 1Iit: sun!" : 1) Im..4ia ot:1).wuri.QV3. atirucqm~l.n~.~ei . cdc diI)].ll[iI.·.ia. .tmJl~n_lblJ . au aril.l eare inJluenr'%lz.h".:Jafje de nl<l~:r.I capii mcnca.lfK:l • acestt" acti\'it8\1 . D~tld 2·-. orice () adt'v:irat~. sPfrt"9.J~lPcntru lUl sc fefda.(J. ca. plangcau ~j_~c l)D.Tn:tlma.A'~deri (1 1\lcicie: (?Cnb:u un enpil de tre] ani"...lld ~k:\\:iHpG cele de' ~K 0P~!!I. rood frecveut cu copi_lului __ C!:l.l ~Ltm:d~Bijli:da~i (~iSr~:r.Iqgrftbfi i!'\ci-\.lGomportmneuJc at~ de ~cn-rol. Oil! .)I m1ii· mulre Ira iHuri '_.r>e auto rul cirar ~ra:r::. ~ o :eiifd J" ~.fectivitaf".. I.s~. b~iai san pentnl p...l1U:llJ..:tcil.) ['1"'> r-r .ante pw~ (~l. Ef prirnesc mal de l:m:n-i~ delZ:iir.r~'cactic·di.? (b1ti~ll~.~:pruu1l..[ de S. I3lim (195:8.a pte/iE:nr~/. din t. prl~F!"jse..:'= r~lnr'l.. Lewis (1969)_ 0 maD)~i f.~+~"\"11(11. Qsi~t1 [c._ CEl:rl::iI~t ~Gltugi .l\€:~1 pwc:es ek In .! ar a~~I~.. sp.ViL'l.tatui care arc 0 sora... care lnrl.).tbi.laR tf~15. ~~o~'li:. illfd~15i\ in ell plpu~: fe.t:'(GJ"Srien. 197~).wd al:Llll:"Voir de aiutor '-. Judir.telg_ mHuimt! :ill pdmc. pe l~1:nd fetc:lc p~inrcsc itlc41:Li p~iv. P<"lsit11'1. 1 ()87). 1.~:!'eQ. cop_iii pia.rL pl~lld de' b prenwea ca... iudlrii. O.m_trr rn"u primes.:.I le valorizeze se (197\.ill:t:' ~f)nUCll'~Ca<:J..I:~.pwlc:a. olucd\"~H~) ded.:.l: f1 fetcle - cnrc nu lc-au cil['!"fd(-rat frag.t ir\' C.__ l"_~ ..\. proceSi! un sex.f€!CCS\1 a_~'i1::1.q~ue. Hotfmaa protectie..). luau cafe se mai If). p~n~u ale prote]a.11 cal. ulpllLtl ei au f(J~l hsati [1t'1:g'~ hl. HS5." k E rCOl1llP.crcz}lton in fot"ta'l@ proprii ~isa 1".tnl rui11j~)): sum ~oil..F~tl3k sunt mai aient 'J.[<19lplii .~:l )T!. fH"~tre.1~J!\i ce.. a:wt mame severe. Fc[·e.:>.cJl:blitj_t~ pentnr rnai lil~or ~ 1iIorL'l<!asca ck.m.b.r..:Ji. 1985).l. • ..-.1fJ. mici s:1 L~i de~\'o\tc unor obstacol£.e~t ~~.ue bllieR! care miN [.l ~. Uri s1. (. mare m~h. arunci . .. -~i hpr~ru . s11Rl 'ID~ acrivi eopiii care ell iU. in mru.'l C"lL:ull'" I...unl?1hl'l1d de cihlHDri ~~ ifidepJ maZU cc. fu It.. copiii prl::l-ial.~ (ell:: n ~ gad:SQll et al. reafuia'f ~ Iv1. in mod medIchll~ pjlnfit:so!l.d~tcl'l~ inOltefl~'UC sa de s~l evite sarcinile dificile.a.ita.. va rnanifcl\~--.. 1.'S(."ii ~ scxe :W!1rl ~.s.r'.'i 1.i mM fHult difet:e:n~el_e dnbandifcr.oa5<~ CK.iritnL de conlpetiiillt"~[c. bti:iqii f. e~"'Ql1.re nhib?1.reuri. acrivir. Goldberg 51M. rerninine ' Cell: m?i Impcoo. in6U.rf. 3. La un moment perrtru a se obscrva (e~qj_a a'll ~114ici:al cell.cesitIJa: ]. de :~scro~r.Zilte intor..J_ de rnanifeste _.. In foarte multe c.<lt d .1 \fll~l. un {hlte. n .j ..I11@"'d"1 In 5:lnl.)t cr ill.rf cu realiziri' nOHI. o e<.t eel cafe are un frate.nLltlliror G'l.tJ:- baiqii sum rnai des ll1curllj::l!l Ln.~UK:tt. 2SilJ).\ta d 1(R.. privind.i doi rm!Jw.ilc ~al.1J::: d:~-.lX.~@~i' 5C.ir~(.a -ca e:::'I.l:ia d j.ll-!.ca."lt€. SQcia\i.hdui. )ii.h ce tn.bik.~t):IDl!n in frlmU._1!:l fe:teVe' au pflrte c1.lll1b-i\ia..0.!l t:t~:ll.in ~:iJ(ll~P rolurilor diniie ~j il\ii rnai putine repreze..~'H:~nl.

..l id~u:tdjc..nor ccroporremeuicle n:l(O:m: ~'ltltl(etuj de ace adopta compotHn'IUlle ~i sa clat. de arl~atunci caRd an~]i7Jfu:J. cDn:s!lderc:Ui~ sex. 19tF).il t1J. prielt:rul n.l Se con5ider~l ca pii.~pund11£.lthki (.1t aclevlrat dOH" iJ11iLJar:t1u-~i t Ilii. ~"l:epa..lri.l.ls a ntjtetic. tt'ebrulCrsii ~e [marte.I.r.\oolpr vom constata je~Vi~ uluclui\-e expliclre) intrc de .n:1.-. Tr. apredintl cil un copil devine marur o1b. ro:a.·de i r~ClHI. ~:\.e ec fl !: .!11a- a comp~~f'.. difetiu!! ~an~Fn.m~ (cnrespullzand A .5i mfirvcilCi.l copii.:>l.r. e 1 .l \nUi.:1 <)6'2). ~.este dOll:! rnomcnte C!~]e mai muJ..n Kohlberg C.1iZ'l~i tradi. II.1.t tandt:er ~i confesiune). {fi deutb:!.dni lor $~XJ~'~' a('ce~~uem!a sccio-ecnnrm:u I1LijlQcjj . 11 e !. Dad avcrn in vedcrc C! au.:J.!?) O1n~ d. aparrl'ne:lltll ~.in' :.I1 mamei in fumilln lrllditlnnala .<tvc:m tendinra de ale Iaporra ' Ia sociemrea tr<lttl~1DnaJl1.' P copiii il e\ll in pro(}i!:s.iuarura implkllirii.( v 1>1 numai dlo: rul <l5i!::."..UD:..diti nahl. in pt~ unrea r!..c: ~j sL1p~11f)nc.:-f)i 1i!'1e.iia ll.nqii.pJ. $~ CDm~Aft E. (0 d :.r.in .!. barhati pentru ca-se idenl:JJcica fi evaluat. identifidndu·..tinere lYtcna).:Ll.a muta 1.jr. 0 llegJije:ai\a se:mmi1ru&W l'n"i~arii sociale cum sunt £amilja Ii 1nfclegerc mai d<l.o!i:~l.r [Boereseu.u. ~ilur odatil.\. t~ de a:lta.ril1~il.t.nc\i:\ ~i dl!jdjll. i\C!c-nsta teQrte. 'lcela~i timp.. e nina llH rlespre modul cum [ertu:ialba~barq accstei reorii .ul1i So ~i n.' Sex. ru.t:!jj (de £ingly. 1<~J.em£llt4 bai"'~ii11 sau i!.t. d.ti ak IDanifeSl:are ale celtrl~al 3) cl'. nici nu ponte tativ.im. co '\ r!run~n1:<. Iunctic de d-~. Wrucii.o:lMt..ltnGoc'I2jizJ.15.pue ple:1c:i de la ipeseza poeei: ~t careia. compormmeme De (.tl.ompara acest proccs in ti 1fl cca lnodert'i_~. de parte..i im)li tad!.'.IJ \i::t dEs!.ire: c!irneniiurltm dllJlcn. (1997). e. suru valode.at{t1ui.t de piu:illt~E irnporrants sex-rolului. fie dinrr-o profesorii.ci.t rtlJ POt fi cornparare de la concluziile faptL!l..d !::!.ui. ~ll P1'OCC's...pil rW nq:Kitriv'.Ki:1. plednd ..1le:ico clasele formulate apaqinand '!!I'U~fmomia j1omi. isr fE.n~p1J~in in acest proces..ii dispuna distinctc.~~.. ]dquifli:~ I'ejl SCll!u~l\ . barbatul speciili»:-at \in functia des pre natura de' ClfHctd1-srjeiJo! s:ale reconfort. t.ll ei.jiop.i.: pe cineva pcrceput ca fiind ..r. 0 bsrbati ~i Fe!'pci crau fo.ffC! J'Ol!:i!l acrjll.8:1. pl'TIp1Elt dr.di.i~~u un cchilibru rational rizure .:prclliv.apn:r ril:odul.ncgati.l ail~nd c'lD. ca :1I. 01 treliu1e s.~r".[.i'CaPEi ja[r u·j .mod acri\1" i formaci o.' diru::r-1jln impu.eJJllLI ~tlflSl mai ales. )o.p::lJ'~l'In in educarca copiilor Jlo.an1 optil: Ja a. I '. S(anciu1esnl de () serie de cercctatori uno!" eamgorii dit:er. 19(6): Iuncrie de Inrre. SuM baiqi.S:l imir. 1I15lXl.nfor.~~ ci se i~nbnel eu tIliiU lor pem HI cii .zJ.).[ll . L.u:a dilft:r..l 2:: n Iunrtie de reconfort 3) 0 (momente .'Ula 0 femoeh: verirnhila.gl'dfi. de arch:. E. se~ I cAq5ULnt. i&ntitll.irii ell tdtil1lw trecur Rol:1. In fiuniUa lLil.ulel~ pit ahHuri de copii indeplinesc I) 0 are piirinrii lc petrec acrivita- rrci fUD. Co. llIllla:tLll va cleven barb.l.ntcie lurnii contempnranc.it cepiiior inr valori c.U'enrierii.· CT'k~ tGitC!c!l.iunea marna.ir GltJabil s] Imite modclu.de a hl~)d~UI'~~lilor e d 1. care Prccizam ca denseblrUe imre rolul masculin si eel teJf.if(:1:irc cahtativ. cele trei clru:e: in timp ce ferncia asigura toatc era inainte C UJ copil sit:se identifice 01 de anurnite iudcc~l\i dn\ per.lit' lU.la a modului S(..hlherg Q·6:k·ca. von'l' . a In compmlrutle:melimpune ('~l.:).in. ci"onaJ/ e1r.. Pentru difl. 2) indl. c:j .I. doar convinsi de accst ucru.realize:.""Ne-.tt: na oinerurii deoarece. xu. diferentele C:xclUSI acti. ce l::Dptlul s-: idcnriflElll.aza ~i nu gradul de implicate.~rt.OCtii d.lll...Jm~ 11'1 ~neiilll. oti. carui- nin '-i?ea:dl rnodul.!iiltl!J"I'!.mcien\l. Cn 'Alle cm'itrnO'. Pfrii1~ji inrervin ."dll!'hii l. nl du!. p:1r111!U nu HIUI.1ca plrinlii ~ri/.n... "j cunsid~ n. ~Lc~~tuW.esD.~ .ci.C.rcsc c se comoditare s!").:v.rl<)naIJ din wro- CC/piii in familie. PIai:ric.

ii Pi:Ii.He::l J:on~e:m.'lJJ.Jri i. nwdd ClJiltH10) P:U('lfJu-l" \.~'bj.\..~~l ~:x.z.'n~ii.t"!l.~n.1. cei t-are ap'l.j1k ~h5it(.l1!C!t {~Mi1~tiI!'~~:ut~ boeih{m_."and dt.l1L1 UJ.i:i:el~~~ uk pimn\i auwil~tiI...~J.lmi~s~!Ciai.t.l~ljptln~. ~JX .culturaie rr:::ri"¥.iC"s('I/ 1111vtl'Illlle·ll a lrtclude indlr:at!~rl cz ae L'C'f~ ill lim.~:m este cle.tI...! SUclcI.l clliselor torizea'Z.:l1ilifuffiltl G(l~1iilor .cte al .E::Wa.I!!):[ ~I~j"i n~ru: in p\ltetn ftt1ml'l! H.mjILi.m clasclor p(jpulare rransmir mar d~~9it Din aceasra pcrspectiva.lil.Cili1liH. L.pi. pl-110gl.~.. ff~'jilocii "I'" esre pl:l. i!cljjr.l:dadi.lJ:ftiLiLl (dfsmit:ii PI:rUfll a c\'lciooli.ts.5"1"nlE'!: tlecare din ccle trei k lflbioara.l[I!:~.1..:i~1~~0 mliJ. din punct ~e \'c<:i.l'!>trum. ~~co1td.rca c)!!llifl dec:'a f"atTIiJia patnarli:al.ort:s'h: ]!.·.:~fl'It:._o~eb:lrc d<.fillr.ivc.pjn~ :. .lCd. oUliJ)t::.: accensul :1] \.t'rtJ.l (Q.~ "sirld'rnm al SO(i:'l]j£~Fii e~ccLlhli'< (educutia lor fiind dorrun rrd de palJi"ltate ~~i fablis:m).ntj~ampa:~~t:h L4 fruroiJi'd aclffPtarti!'ifl..>t afeq.tc) t.pecti.:lD rna~e t1ll. copi.l:b~L de E...te s('t()l scrie de CilM2a c@i1])idera cnnClguiIllli rtIrnili.lS rruirc _. respect sJ.1 S'UPOTl r~.~ P'..o~io1. .ilor. !l!Llltl11:W.1V ~ in clasclc POPli'bn.ce~lea I sup~:rjo~ldl ~!.gimforme at.sJl§.LiD'*t~. tcle . iil1ag."ij mai n<.m~rgJIC. . ltiOl{:l cc.' pen:u£i\ri!4ile \>1 o ioI!a CQQdu-~~ (11). ir1.es. 1900).(huotii.g.".1f'£l'1tal Prima vari~r~~j.ptului .~.\. 2711 . ~'b:lmH Cl~ care <SiiI.LJnttula[~ regu.i C:J.J\lmktt}.rei M(. oole~r.~Ii''1tn1~il. dbetii{.{ J:011§ita ~eoiari.:-.ri de \'UITl pl'eZ(. tmillp. ~:Ei't""iimtl~ iar 1.d'rWlJJI.JcO ~~I<i:Jfiu cl.incl dt· reu ~itir').:l!!£lh( aJ suporCD de if.i.r~in I..'lHIIfCl!~ L.i~>:j F~me"..h...:nl 8..\ tci~ua vllri~ibiHiY\u:<l~::\...~a tel:dir1onA0.l. Stdnc:tu.a._l:\'!!i.ik stUH numai expres..t}i1.llm'l 'dclLld cleme:r:t. dlt~tiH'" uucor i cOIlU'.rului fatnjlfoi f) ~5trl.rt .nJl al ~~ilh~i liJJr)[' de' wlul Mrl~t'af~ 111\. sc rcfera la 111 socieSpf': 0. dinptilj.ad~ii .l.-i. ~ jll.ll~r. \~j:.iu. l'nUIt sl.iilC·'lnt h .iun(' sociala (l1iIlnsl.:: re. se m. !t.u. ~lHt':n\'ai.1 de eVQh.~it1il'j v oile ~i8!!b'ik lui ernotionale.purem.'~lbaT(.~l1'.tKielcl1ls-" va. Ie' dln..~@.l~ie.a.l.d:n..:ontroltr.nlniri'\.1rDlitll ~.l.!l.>.:.9al Jll"Ste keik ~~ intc:r~~.{Qm1ill..111.Sin.::.{TC :). 1111 (nell ~ un'rnodtl ndl1. eficiM~i'i.l:'1ffi(~k l"AR'E'NTo'IJ.C- Mentiol1. \'ak~ti.. ~j t{. cOlwergcIIra modclclo nivcle.pc !1l'dsuhl cc u1SChn pare a sc diminua. \fiz~1 ~ p.ipe(i()attilthJ.'1'c1..l~fU!l]_ pw(m:.!i': ttl! .riabiJe.ui fl'!' O\~a"" i1WC~U I (r~gma 5) e\'idcn:~>I. ~·11 ~.I['8: fl!1! in S'c('eoLul X]X PQtC~.si't'a_ jn~tm· mcHtllle pu ~. in (t'rl.~i1S1i:piinircu d. ild.ni~. clasa lmirotrnitl:!.ID rului rurats.'Z1L fUpll~ dLfi.l in\l1~:::!' atitmi d!~fHe I'l rincri).itudi-ni ·rl coT'i':tporumcntc: tbl{)D~ difc:cit~ de ~olrialiizare.)..l copii- :t\Lli l:pllllnnu.din pet:. ."...im rf~!3>tnlcrur. piq."".t~ ~i t. p:~~ClltIil nou Lip de r.esof.cm~ [nn a[c(:#~I[w.t:I. i. rrrai hine rnplITtl Silli. Al"lu:q.~IJ(le it~dk:!f(J aCI. Jin l~lilrjplil:l1'rn'w.Lperioalc ~j j!l rimp ce !J. cnlrura I n. ca rnijloc de a~~ce·lls.\:~ dtl.iilUT dill~. trllHfiW mai mare. [li.. tat.unwa rtahl.ncltli:h~ .iQdQ~ LHt~l.j-'lirjia~c. Gfdine..~~. gr1Idul de lor ~in~1C0pii\1INitJ_ i1:Ce:n llllodel fa~a dc ti!!'I.v1'i:ruapoMl :U .rHtofan .pen:ru. h dOlli'i.~"Q"itl!llit:.i ce se ret-era b.-Jr~:l (e'~ ::H. 111\elepcirillc-e. (.'~iterip:!).

til corHti~li~e ].iis"ll1 pr:m1.rr:tT~ AUl'VRlA'T'UJ.at~acjL." ~ocill. dt:: recunoaste CNli1l'Cit :WC.nia.1.~Hq~i m..:1'n:: 11pi5.Gl.eclat pAttt. Dad QlCcl"prij.ID. dupii. in careunul din parin!~i compeas~.r~a die I~ ~QC"i\lLlLarea rigida ~i autoji il1g!\dlJitOiin:. la nivelu] relariik» l?arl'!oude."(1 :\'.zitid trep.ri de SJ.qlln rnerodelc sQci.i!i'lur jn8'[]'1tJl:tf.lnZ. 1~'i!.H:.11'.i modem rnodcrnd.1iaa.i\B.Inct de ved i RG.ia plrlut '-CQril. .[.ll\parn:tr\' in fd...:·tfa copiilor PCt:.t de tacto la exercrtarea p~ \at' 1m li Se ttru. !. Se obiiCn-a cit nici familia ia muden.fnnil ro [J:J &r:cptatt ~ pr.1[(.Q.mel TH:l~rij.ieilln:illa modern. deci.m::i alJa cu putem afirrna ca. picior in moderrnrarc -.1hmp cum cat CUt::n. intrucar pum!.i :.. a) vie~il fam.E IEUlJl.'(lOrcdopal'c. E. ea folosirtd deja l'l. DH1 combimHe't.p~ AC.Ll intre iele JOlla UK'· dcsrul de p(l~in~.)Ij101'!h'lL sa devana acrivi..~de ". ostili ~iagn:sivl.Ti\T. (cum o cere sittJa:!ia.Zq!t!i! In1f\l lipu. !ilnflf.ile P vind reh1~a pI! el1tn.1!Nl$. dal.li&lMO.rt ~ .uHR"HI!i.:e $.~ erau 5ubPli~i\'l: ~i pol Hl.liep.lil.-cop. I SOCIt. P.trebuie.[ltc. rd~tL.na:eaza trcce.i\ct'"J... rezonun tcUi.."'l'~ NE. copill p~tlid:p.1]r 998} Din I?erq)(~clh.lizarii retinein.t Analog.!OC&IIJ!}" i:iun.z~ cu rradi- pc dez-voltllh& c. moclernila~d ".1ti de u:.tJ Fig1: za 6.-ell.\ISM}.<Llismml sau.i. R~~a:\..rCB fU. CON'mOL :te.ioJilaJj[s.:l~e~lem. g:raQu I de: tt~l(l:i!. Bru~~ii emu trul ~(lc1.1~ au tl'\'(.:. C) mlunlor I'U gen!!. E Drr '~ID (19'71 eviden] . IW~alil~tl.int. asapr:>: 101'.I:l IlNGAD'l.1l. parin cu ccle cs.ied d~eG{i\·ca. eomuna.en: ii :ttcepLU • con 1:I::1'!Mla \'ilo.:i dJjlVllfFo~e~ tatitLu.· t!dul. dar nici [an' a<sigLJrn.?!.:Jjl!.>l.ri}! 9.1.emAj ~i (ce fO~t.1od.\ . ~1 pa:.P.cm.'_(~ri'n«thie ~11ecopiilor.e ~&::pSilc PCJil.IBlk-ITA Jn ceca ce p.J'..E ori est:C' In joe "1'11 :llifIecl. d v-re ~ttifri vc:). io:5.'J.~ r'lJJ:J\l.~lrea in ditionala a favorizar dele educarinn. ~! flU .!Jqie de sex.hi~~~ tbea se poarGl so€'kUJZ1'J.1 1'JJU serveasca rlgocat ca fllj1lda ~StanCitll~l::.a ram' lei de la rnui.ul ~D ritara fa cea tktiliiilii tradijiorrala.:dws.:.':.icesr p'1. Feick.. famill ii care cO.l 'Jre I JJrec pu 11 .L.$I' drcpl.f.'" . 1 R·\DJTlO oI\LJi in~!ifj_Le. UL. Conccp!:i.ruc.A Lrr.ti.t'niha tnlcli~(!rmlii.."'~ n lntlueO!.a explwili\" 'Ie .ifl Ll'~ c!J!LI:\'G~nw.l1it~I~lllilliii difl3« t~lar d. ori rle duo c. dec:"ir"o prac. familia rra~(:.SdI l~(t.Kfh.t~!..lrnH semr !1C:lu\'. 'Ilmilia pu n impune o nosms dc.liv.mRA.m .:rilot.U1.l Wv3m In once p!IDbl.i ~i tfg_ldiwe} ~ lIIloCld. socializare 0 eehi- len\a a douir ljptlJj de: nmd(~le: mbddul msrnei ftTfid.l:tl existraditionale ret.i'h aceasra Din II ~a.timu.H! fa:~i ~e norm" ~i npicC'"iu:ri.W'RiViEc.. ca.~£zii P()~Ht': :. J1~is:l.nt:lpuncpcll:l perse\'erenpl :ma. Tipuri TX1A TR..'L~c~fllWJ.r.alc asrfel incat mare sau .ali7.ihaLe care 11include. r u bbe lor agte&k dar tecum- de socializare !.istcnu_ t:.nLmamel modcrue forme de IiTofWzirie. £lltr :ua ~Iia!. "~li.elulsocializarii de mai rarztu. in Of icc categorje '--"-'---'r'---'-'---'_ i MODERN s(jcillta. p..ooasc.5~ i? 5pe~i.J.tiyq~e liQJ. b)rler onal (~e tnrodqW1u moelelul R igtltfi L949) a idenrifieat rnedenil ra:f:dhu tfad~tj- pel inl~l~g. fete ~ib.I cornportame :11 patinrilor pensate.! Rn~Jl9.J moddr i'f.itand In familia !. i:l~l. posibill1 n~ Cllnmd in cadrul celor d()ua h .

J fclneia (dear) U: in ptirnul caa.ct.fC tQldl:tiorllur: 9.. in nltm..i de: 1'. EI. r.acum iQ!' sfl.H:UlC:t'MC.\1 do_ua SiJ!o.l{'U~lll.Q:l: stici tr:ullpDn~(: :.1tl nHtj inW(.'Cti\..t:"De~i annmlte rihn.]:)e ~"elltrnt ~chlmb:hi in pt-ocdul soC'ial.:8'iJI din l'crspet:l'!Va .J.Ullc!Ji$ .: i~i }KOt-).C' (:r.i/ sa ch:vlll-"i J]~(jlIlJj. De s-a drminuar consideea Bunici rnjJ~ 9. illJi o.ii I! ." {Dane cit' rimpurin.).q.U.C:S.m.ri.:s[ i1t~i" dar. cn.if~r~ e.'dJn pel:.ll~ ri = v~l::sraofctcl.porll!1"il~ iatergeneraSIf.U'.(. Ele-!i~ ~JJ~-e6~ cit to.:.inll. c~ compOnCf'.pcnciln. ill treeui..~f~plJ. ell ~i (ie' ~~'h:)J:i p~o?cii ITeG!ttlli ruDJrcll::J.0 ') 2.U zonele aunt mai mari.E S1. dt'\rine din ccih m(:nwlilD:w~apotririr mmrui.l lor.(.::.ea .tj ~nnr'l .'~ii..l.n".nl~iIt1Il'~ ('ere trd modele zona de cli'ln\'etgenla zona de n-::tnifcstar.i~.l d.l..:i e-mmis·· &11 rnului. doi'1o.i!'rC iar hiiidr. baiet! (Lafont. :nt.ui .j df!1. :lmt de \".ttl..nllurile lC!:-5tora.'dc: 10 kln~" liza r porrurilar Irrttc genCG1'1ii (cn i1 p'it.ctii'?i 'fQW~~.lc. s lillton: ~fUjil.. i-e 1m.trebuje 'sili-~ (Of.lllCIil.I.i. . .me:utll..$1. zonele de cunvergenta m·a._ I~( dllll~ xc: axa sedelfll:il.pJ::cth'1l Copii srare de £..1 pnnt' i fik'ind oJ'pclJ~ un ~dt fT1\ldd aracrcristice fCQl:mC (. di el11S rup_ UOlllll..\~i ~i Ii! consolideze (I inzre modelele culrnrxle JJI? g~llaoi!'pl.j. ~ In\'r~rs. fat'a~a fir.dJJ"'~i OT. 01.m_sIJciali. hir:<.p:rjt:!. ~ zona de con\ t:q.t rcnrH1~.lit..llte pJ~acij. diL1 !?uspec- ti odeielor c.it alH'u:. IJl tUllu fattlillil de' ex error jar sistemul des'])rl' .tm cu nloJEIut <. .n~a.u pem~~ va fI i.)l:.w.t!'l[ e-bunlc).jt.:J..i mate. se pmlifereaz. lnc~fl srndieze.l!it~ in $'plrpuJ hm. afRr-d:."-'leo.itar §i inehis al gospodariei tt~~d...[-td a lliiiq.r . elf at. rl ceea oe mlllr..aZi.ii ere varst.·ie_"~ v . elc nu hLergean a&i". ferelc ics pe.i~ sil se ·pace. inainrau ill b c z: tnrre .iq.e. sunt mai ruici..a nurneroase modi fi€ f1ri.». "\mbel. cees e celnr do '::.f<:.J!..!a. (998) evi&o~ia. AceSk c:u:a... :1. 1. sA inrre pe ' i ~~ forrei de dtci~.. care a sue-'riel ~i e.ua ce. P'~ f~r!ls.:M: [~tcml.!Srnli'5..z:tri.a ria 11-13 an4.~ rc.l rradl rio n al-ma rn·.Hzna anrrcnare in .wrni. Dl1p~l de COf.i.fi!lm-flil~billHit/i.uu61ii cuceririjcr ~i ft.t (U sr)a~ul pri tu.1t !ii6~rnlll inchis (c n".tKp(:ril. auronomia con '\:nc. unnare .em I r~mnj:lll pc11EtU a 11f~tn -ritl.Jl1.de ~d . legara ric.all illcumjare s(i.~< tl desfd':m:u faptllt ~ "B. S:Li. ~pm oCOs'!:]llrlt de a [i!:1crgc undr'\oa. ritiTlal1:ii uncle.:. C1] cat atal este muir ~ \a CI.u.. ebscrva. rnodCl:ir)-mamii modt:m:1_. fcteit: c:r.1.jI1. deoarcce llStr.u. ei m~~m FIO:tru propcsa Uvfitl'Qfah ..[ manifestali1 Sl[T~ll.enlOJ'.1vo'_gtITl._oU<: runt atirudini. 19~O)..} . n .arii aqi'Jneaz~ ~:ir} in S}"\~.:: Schema it culrurale: Sll:de.Hl[ d!:sJ~nqioli. d..nee sb'i a~cSA:~' ~j aNa'''pllb1k-priv:ll.ljh'ad~ &: rnulrmu brgit asupm vi!!. ~..i 'Jclapr~t!. . iJaiqii emu. Ct:mvS'~ Ii stHll!'i de viar. !>is.l Ciuperea. 19..rl.l'riv. l~~~$iV:.e rrnllr~ lucrnri in .".de Qt}tla mOd le c 'tt~lrak propriuhsi rn[!llk] culrural.'[ hi id~ca ca barl..(1ibriliht:u pOI' tril I ilJJetg:ener'a:~fDmrle.'IftlU (1C:lZ.~. f~ problemele ce Ie ridl~1l RlDbiliil\Lea~i r~ f0ll1100:cil 0 pcCaipecti\dl prograsi\ _ A'Zi.:!e. :it) '0108i all consider :t ti baza d. ~ mallift'SLrul! esre nlai mica.~.lle pinr!t in Un anumit i)Ullet modelul <.( (:_J ]I :are n . comptlrtarneJ'11c cu Qat 11'l1l:Wlil:! tn.(iul pllhlie. tradi. 'G~:»" in al doilca sistemul dcschis ~semanll.i. s-nu Q modifieat dIliStu~d.

. 1985) iar copiii sa Pi"f.e~11 tn'c.hlf~. 1918).J mai . ~i de in sociali zure a <U' surprinzaror :a(cepte d esttO' t-i..Ut!l:ilU~.~:1 dcpt'n'dcn~-ll.0 logid TOLUi.ut eOI1i..n~.: P ntrn c'i ~ rinCcle:!ia deviJ1i\ auronoma i<lr aeesr Incr a .c j de k! ea se cC'[1~ TIL:.. at~. CllJm£roas€ :l. Fett'.. ca .dlfWlC 11.lui parte.tldil_j(malii. desetlrl lIt $'Hi:H .euvipul'llo. in il'1ll.u' erludij~m.:lJizare in fnnitin tnodernii.i'viiter.!J:{~ate..:1\. JJ..ttri.t u1 pdYM."'g'ikC's:c/sunlr ptcg1irifl rru. sepsrarea .} fn~It=Athl'li. lI~ttu:I:in. p. p~nrrL1 .l..mil-I valori logilt!l.a ra'Si\:IN~t..t.:!'iii: tdc\'. iX.i cornl~l.irsi'J din cc in ee rTla.1 ~i almr instante.taJ.[l~ltii lm:e. fj exp]'iClIt san COS[llti fQ9_f(C '~lri.jJhma cil l.~1iIeli!!: destin se obsc~v(L. Ill! n.~riri" 1. aphC:<it" t'l ~Ol1dilj_L.llCeillia. nU::1l. :ee ~ ~ p:ve mai i'mport<1tlt. t~Ul C()mp()rla1n~nJ:t.de inl'dimari1 din femcie n llAW tlrn!ri de log-iei p'jH'~r~t: ~Bell. ..lliulh:: Clft' ('.tU.¢.{ nl!l-fi piatd~ i"". CQl?lI:i \~i .. me i"inT i. Parasln::a dimi. AlatUt.t..1tlt(o>'QJpll pnspeClJV"e sului de so. acloksce-n\ll ruorrrentul §J chiar elllnm mpi'lari" au d(.lie- d. aunl:~f"!JJ rJ:iti[l~jo .acdtd imp. disti'i:1ct-i Irk socieearea eelor lrrdnt':'i.k sum schimhii.hi1 :luwnnn1'1e. logiei'.milio.~ai p. <rp.ie sexul aooStom.g fsmilie. 0 ccncluzie p. ace~a!jj bi.dec. de 198o.se supunc muJl:l responsabilitate. Ce s-a schirnbar. 1979) : -0 .llJlli Ul blieri 1. cl'h-HCrnpllrane _ ni:Dum:~ i. mtt-(" fllodemltfHe 'imedciltl ~ sdJil:\lbdLOarc.ffiHi n'lu.l.\ ~i d~FndtHl.- care .o!nie.din liJ.U fa.u.1te una: 'in Split: c:.an:: (L.l.~.na. uJli .. re eire f"mlt:1i lum...hl.. con~Lkn.ri a ~uierit ~j "..£:! do-tr !~l :sp..:eil. de 1l:riportarH a.illii.a cu aju&onli a tzei ttebl. De excnlplu.~r sQdemtc3.filuri ~""I'ia~a.tren-i . nu dosr insu"1.e ee ec~n .~ r~Ei-.:i. copiilor 199.e.i.2 -. ce-§J lin..J!nciie.J:.tptul ca bo'tln. 0 sedem:lI'J.Jminuiclll. cn~tlCl:lllj~rea Lq:il..J.l tr .lor S1 un de (k:pl:'nden~a lli~ k 5CXW opus ~ $4l dcvin» tor 01}tiunile lor de "lap.l s<: a~ica.a se acorel.lI !-lrobJ~0 cul. de la 0 v.fmll11i:'[\: .U aparnr pn de.difid}!. can: pr.it:tc .. tin ~ltlt soi de ~Ilzatc: tarca (de Beau \-"it. fllnqiurudistii.convnip. C'u-J Ui:'<::IJI' 5.ina active.l'ile . estc dcsrul de I.~pt: ~a poru:u: ~r- Le. irnr-un Iel. dttr schimburi de fond.JtQ. pu.11i.949). cati vc. ~r.k sDcietatii et al.t mai rnulra Iibertate. l.'lterii..siv. d.rll_a v:iil. .:"\'cr...u mull' lin' U.-el".~...i !Ie b..i ill Pn. poare rrarliriei. ~ i:nISI..ti2.at~ haitle.~.~ia e. Dupa imp!. d. din 'c"uw ci 0 ment.alca b?:iqilar ? Mai nirnic d merg In C()nrilUtPt P""::Iinia mobilitatea.leii!-. 1.pesa tk ffi.nG!iLvo~ tJ:iil T dac.nm.).e lie' J.sceasra. de echipa (in cafe cQmp..minir_i.lUtu :r!. sl!: t!'an~ dffe§£I1liawl:u:.zfi .l1 au iDtOi:ictlit.nu.oricurn .tGl.~p:ijh [dad liIIllti di\otgcntde Pe d de ~a!lJl'i.Tind educate asrfel. i. j'1:"lI-T I. :ttdc!n~a rcripwdi gU:lt'fali¥ ~SlJP:I:a proce- difcrcn]. latura atectjl~N mCliUllalii.t:d!:uJir ~i r:lcl'fn1 rnai expr($ivi..!I1( in\'apLe Gaff: - .idu~~1ja dc:vel)ind Ferele S.l par~~:. un rol i:m:pottlJ. din ce m't pentru dt ar fautului t lor. ue i(l[llC'ptlim nn ¥~ ttJ.i. iar i.{ d gt11pdor de b1iqhi de feu difa'i\: in mod sernniM:iej.lj esc l. t JIi: aan~.'Gf dedit un b:ii:lt'. socializare 'j fetdtl liB a: ieveni.:C'rH\l'lihd ~j. :Jocijfki. AJ\I~pasiv-acl-i..'\'~ =r= de ~gatll't p.mie). nasrere (Reihl! 51jndi\'. a utilir:liii tendinta sociale a rcspctLarii f.oC~.p'at~ulptlb1k . cfin'ani sceasta. e!l~e fot mai tnic (Dul'niQ~ t .ll.ecitia rqgrYJle fo.\1 1::(1 fine.1c:rivisti'hlLll{!f(OfDic.L. rma.1 In ce nqa. le-ar fi izoht. ~i. ateea~i t.l S:iH..l. in CI. be1[ s~rl!tati. dare i.'1).L1tleLor c.i CUl'Jl lihere tn til nhl'dci irHcntlij.i rui "per ad "Lla uradiIiorull..i~ta a cclor dOl1~ seae l'ell'ine Gtupele de /\ciivitatq ficariv va1i.Jmle $(~daliza_t astiif-l iodl '~ vn dev'!nJ dcpe nlcnr I isroria ei (Lafont.a .hira!.lirc:l arfi fast destu] de di6ciJa. cum II: : CJ.cr1 nand cu pn:'p~ilflde:R:ntf! Tn .ru.1Jtivt'l:Jlcil.za P'" alre principii" co-mp~mlriv eu iiieie ".ltrleIU.

: .>.IIle[L.' p de .vuna.It.r r'!rttPI in ru:m.. sUgeHuza d Iucru- fie surprinsa Jllpfl ee Pitii)vj t i:le' oane mnlre efiq.t. 1995) ~i sunt pre rentaji en IIv~i:pdaw.lla... flt'~ru..r de IG!C.flaluRnd cdc ~i fernei. o..mai a:gt.lm i~i'"le'.\reHl(iQoal.l . i~IJl:1 SlI!fI. gaw§t(.ll It dl fctclc It1 se obscrvii prnful. Popa (1997). .L.~ lU\.In m>iJlltJJtJt:' de dell! p.:J.. 1..i. pofiii~tl doctci.sonajele ct.lfltll.. IN' in soc~e('at.. lne:il[o~..liriicu.l J.O'rde: .i.lliyaPt~)r.~mama lIJO-Sl:<ij'j~ cas0lq('.. copiii so nt suur masculine b.c... 199J). La folcsite.vi decit .s-fl dtstulc: 'j $t'flllltUL 1975).t1'01IJlI31'e rolctt:i in ll. Ul 5-a-Utai~'dllJ Ja gen a fost animare.i~tivjlill ~Jrl'!mlam' ~i 11 (sititlll corzii. f'ltpr .ici. Nr.ul tedamdof' 0 plibiiei :lri: mil timpu! ~'ijl( prognt_mclo.o'!. stereorip (1997.din &1r-lvul TlLtb]lc in lKd.lSE>IDUnlitoor.. ltn~H'~ rut la EdirUl:a D.-:Hl efectu:s: cateva cercets ri care au evi prin manuah:.!1: §i mucrialek dlJactice sJ. l?rofesi( Il. tit .m:rc.~~iilr'iint\.i::L'i ~i 111 aeeste ~c::. t'l cu solda'ri.i\ suar papus: e. Iii! :lliiilm!lm:li roiwi dmTili.csi. I 18 NJ:. majumlt.ha.ct!c~Ji r~~iru:. 10.cmbin·j un St'x ir-Ldll!'t4t- sec .~i 1989).). Richmond.tii.(1 (Goodman.aprobatt flll'.Ul..k rm'l'l:tloare. despre rolurile roitl.dj. De exernplu.~ ~ele' clli1 studtik re~> .::i:d!lf\ l ap-. 5p~"'il. 110..CTlrtpurile ge:n-rohu:ilrClcf COr1.t. L Lovdal (1989) ~ Tabelul 1 NL We 1. (B\db.W .i OOti.h\! in C. Lim. liwntbml rn~lIwil'tJ1'. It.1 m>lnu~il.to1"li'il tic::. raporuu fiirtdde 11/2 in dd.au dep:ii?it modelcle cultusale rraciiponale.(. C' a.11Vl.i dar (Davies.ea accstca ~o~ persona] (I':' 11":1.i de A 8ro'-'Yn~ (1999).ie~..nu!. jhlr'ui.u:u anuJ scol \.roll::mdl..~ l in 1980 ce m :1'~1~. Awad. p~sun Il.f3 p.-npariile: rci. InfllJep.e p~[:5.~d·.i..<£:lrJ: Lland.1n:flrC'llcl1.&h~r. pe GC'ttl!! .J.y excmplu. ribuie a..tilL'7 Ta 3 (Durkin.ogramtJGI: bil'ba~ii . ar~l. de Ministerul dOU." ~e ee ptivc§!<.tL'!s1. ~1uce GJpillla cQntlnuad. Scoala Majorit arearnanualelor 1 a.~ II pOll. blieli N~. chota nicsieri U(i au fost consolidate weB.I.rarll c(1.h: 19-35). 'cd RI . De i~rm.a.. ex e aana- Ii~{tl ("(IIlf.a'i~lt: de sex masculill futtUclrii>1e~u.ie sex s~ in p:mp ce biu.nWf~ ~Imttl.T . 1996 ·1997. l).te]e m.t ~cojre se jn.1. acrori.Ill~l r.lc. il:::lswqiUof .:' n:p~z. qi.baza a'plIIte.esc io $-a efecruat ua rudlu cil-tt'"ilmct:rtat tl'~jti()nlll~ sa idcnrifice.rilDar.ca )r. 1988.l.qiuni!.pl'irmtij.1lri tidicare. fcrclc pa8.irnportanre) iar ferele 111 .'\bbi)H. .lir.pcr.(iri.. FnJm~~:Wi il' G. in mf!jorlt. rile s-an mai schimbat.: sex fum.t4' CR - desene .~" 'iScu. in:ru-ul1 r. (H<~ glint rnai . c:u. il. barbau S~ti:.p. Nurnarul FCI'S'oanclor ferrrinirre €Sle rnai So Z It dcc@t. do.t _.ruc de aqitme <tuil"urte In mod uilnlr (mbell.ipar p~rit)~l(lfi de cinci lruri. C'l~!"tUiU'C.m.Idliza· rn1uril~ se prezinra asrfel: m ~rna cease. 1Kti jj'{J!ilc lh:ibl:Ji. cia eLI ~co~h1. 191'1'2). bliiie{jJ dinpnve:i#d activi..cii in mass-media de relevizjuac. -eul.tc.~ pentru copii n . in rinll) CI? {emelle. statuI de vorba ejc.:.~.w.r.!POlin or_ganizate .~oar pl'lmei categoriC JA ni-.l\!'! 33 ts 68 1<11 30 ~. ifcr.ta pc bfltcti ~ipe '? rsonajelpr fete masculine.i'[ a'tfOnaur.Ua Exis'!>l pareri conform mai hiac modclele denjia: d insritujia CO[1tr1h1llJC ~C(cill.j Gt"U11~eqg Mass-.LlvL §i .i con:Wl.rogidi1:n t995.aillle. ttrli\1.LJom· or rnai vizionarc lot ptindpfJ\e (Giddens.c :mlerioate: tw:'C' sunt hfu:Wlll pt.e alt\1l¢:nallV'c de [1ml:ia nmi rnult dccst femcile.tecopiii.~!fie couapurer €.lt rn •.r!'J\I\ tamilie]. se jo~.r_?lI:r cafe dl~rnnn(:!1~r. R~u.'er<. sunr prezenrdfe oa iiirliJ dependeare ~ servile (Birch.~il1j copi:l1J1pj despre b:hbaj.c. ~l1!i. ::l In rnluti specifice gen.utl (l1. in il pi1im~~u barca pc lac.i c i prtzin. dcsene arumare . Smdii asupra arata ca.lcfi:lpentru c :'..mgnllil11!lor de" releviziunr asupra stc-[l"O~ipiz::\rij pc ..JP0.jlui I. pe!'l. '.li l.re a confirmar flrc:supi.Ui:i n D.uda!i" (p26) mu.+>fu :lcttb . L1CliJ.\HI-re. 1992).tin~kstadl.i.' i:Qai m are.

5..iirli in diK'qi:J W1~i ~ociet1l~ llJIU:IfX (. tout~. {l)~.:iC. tQlftu cricheta lk sensul personal $rW~~e'tI. . §i \ e.dj_rn~a ··it~ .IltOrl O-. nu dupa e'dt.....sexl'tale Srereotipurilc care le au oarnenii excrnple: NlJ:mero§'l Q€rC.H".t ~~ Icmil:lW '? emenirii.l ad."! ~l 't r OSil. consistcnp.rl~.!i~.e ~n clom~riat!i tlc sentiment efe!Pilul ac .$. Stereotipurile de gen: sursa a (_·Hserlrni.i Pe: ell.. {(IT:g.m1. ..stud-ii care ~oo:{irrml eli aociede "~Ki~&L<l:1C .odehl:izarji.1ltLk!oC!ft .li de . prczemlll'i J. de la rdc\wC-:l f'or..i criterii obicccivc_ Ga. ':liZ). ipci+n::im:llll'.d.Wclutl.j S'a·~ Ol-lt.amental §. .ta 'cittHYIJO'~f p:lrLIi:.l tdev-i.nac<..Hlihm~ '!.7 SO rI~fcr-)iim'3.p~ntro p.t s~ab«.iJ1.rr idcalul schimbarii 2..tatc3 impo- bti!i pi.'i'uJ.ca tiind 111<11 eimido.L)X Uilli doml lnmi separate.in cep!'i\'e~te _.i.l::i:ii ~inu de 0 scrie. sidcli' bi "se"::1-1.iq.:ik sirnplificate Nutnai d ale t. .o'r (tticlm:. Tendinp vietfi.f..rtu.")aklm G. {'O~li' invd~ repetatc.. ~ te i.p .p:1_f in r arne ~ifl!:1 f:lO~ se <l~s.!Of.tiCi!ll!!\ilf: fizidl.'\lel~. :t Jm!lfes~"it~r~ca. iar ~1iflselc 1i apllit J.d.l.'imHo<uc sau iLq1d.bal "S_I!.dlot N. suhicctive 9.p.1" e.."'!1i:tial1l.[ ct.nd_. pentru d se exercira in prczcnt. Femcia.j Opo2.biiC:.t::tI. ad~sea-.\t:c~p:n'li .lrnJnd de ore per:rcc.1 1 (JS}2 • pe care le~ru:-aves barba!. Nicl F llHJ .di:ld~ ~tlm~'Ha.l(u . S..c: sq 'alJi'.'l-atril:llItelo·(" r.reunt apar ll:ecnullp'a in vii tor..icitate'"J._""D1 m.iJ:.i .(I. uiy~l.u.b.I'!~tu.lhnt1. d~i SO%.t .v1:lllntltn:'fi prin smr' i cm1'1Ut~ndJ:1_·~ce de fosr cca ~ar<':' a fitcLlt dIffi bl.1 tM~"Ii: ld.xpdmar P.J:l1rJor 1'3 iC.\.tdui ~i"'.D'l:01- n:ah~at . de l~a~te.r'U.iJi tarea. Crt.11mt"t:tt 16[~~il.. ft' gilc.::a "r.. ~e_g\ndidi j. Nu~ anumire roluri cnpd pentru e zen.·izit. ferricile sunr mai consetvatoru:c grup subversiv rol. de gen sunt convingerilc..:'ll deci sunt un $. rH' a:ll i:!opiil' r i~i s.. Riscurile ii ..l1 11fost . S. ~n 41rma ~~looi"lJS"'U constllt:iJ un n.1\:.n.j\rinf.rlil.J.ni!'~:a~lritJ1'fal.t CO.tedInlillt pc :Jratat fap ca pmnwilit:ll:ea'::!ttopt1'hii c lurilor dt gt'Ll tI.Qe~~ar ptogrJlme de l'<i:'lc\·inullk s_u:t'e:Qf'~puriJI! 1m '1"182 apud n'\L>':!'i~h ":i'~pe'j. c-.~ ~ [osriciJ:. Vir. de ten!.w.x.l. ~ile SIlU J."pen.:Q.s' ell .. la " extrern eft? 'f'? ""~tl desrinnre : em:eu.\ifl prtJciJ:lsde. de rec'la.uc.J1" IlYJ'sJ. lnai p!1~iJl dCiirnia I~t=' lJr~ CClltrPJUl.iUfil nt:~C'nicri C9 in 'iJ'~I% clin c:JOlLH"l . Fp-!!:ii/Sl!'!.19S7! MeJtziIilff.gatc~te pc l. 'B5)~ puaetul de ij'lr:ean.it de sexul (Gl'Unbetg> 1997.1:: m dccat bar'baiii.'l. ptin ciiltNirele prE. in !"IJuq. ~'i :Up ito:ar:e.:Il! C. O'.t:t - Conduzi('llla.1 sl domme prU! t1:r. Do.i 'e:fn (J980).£:Hl1'1apci era cr dk: rLnura deparre de v-..m:erqJ!i sprc esen#~i. a tc:rii>dci al~ celor doua scxe .ll. 1.l. sdi1b~ a.14 ~1(J.e ines 1.in loc ~ fie logid.t:.n't".poi.. 1~80. nN~i:lhto[iJ'or. D· uncle v1n:'" ~n:dinpi oamcnilor ia ceea m3oStiui.lf'OI1 ~~ 15ttem. din.i f. date.ni"e .nSil ~li. !988). 5~<IilDbscrvnt fetele nJ. prczenrar sc ldcnrifice cad tIC ~i L"Adetl.w Birch..<l'tral tapo:..J". 't:fpCI_lnenr U.)ilirionak cstc In de 5-:~ tlinrr-o societate '1ripl.Ecfsmilia.r oameaii pcrce.r p. in conceptia M." M. to:tdiolo1 <"ipHJap. LCl1. fund reale. '.i sal! femeile.w rare".t rna: mare en C:J~ creste 111.<in: ill J~ llllclJ ate! [or t~i cl. inrezes.:lrlEl. a ' ~t"f: lJ:i\sftruJi CiI.i!.fu. ft'm:eLl ~ii-~i 161 t(lJ. 'jttJT copii Ii fC1niCdll judcca dl!P. dtre constienrizarea ll'rlnc. ~iatfttp- CI.ru:~\F. aurori au evidcnuar in coJl1rndicue. CrJflli!:tuamJ arg1.aJ.tl penrru viitor. datOl\jt~ d .ttos.torld-· \t. fcmeia )l1ded ..1.mi faprul m i !J.• \$t:fd.·\.1111nlut~ eu sll.t re[l:'vrrJ dip !ln~h':?:.na. s'~:ilp:ui.1biieti.t"'lIItf'l. Desi isti.p:1 cu~n se 0 bs'cr'ir.Ei. bit" c. con. .. ale b:lr!:mli1m ideile.iliClI.rilo. §i st! in g n·r I.le nu prin inrelecr. 3~tt~!tsal! Ge.1'l!1lifrcatll ClJ Dq~il 1[1.u1 de copii Ul. int we-diu.ill 'I fest folosu facea reda.l(':tradi\i!ltLde.:~limp~ . la lnce:Rutwci.. c p~:ihl.Jogjci.isunt rcaiizabile . Dal Clri~ pul'ttj[ sale.ifl (I974) eonsidera c.i ferneilor.rtt!ll\ UJl'1.~prn '-ff!k'Q!::(.t9IDjl.vinrtMrlii!: b~ctllip}Zlilte l7~l:u:1 :.i·~crnra.( .1mel'll. .. 1988) au 4.rilor comport.

interpersonale). V RELA1IIr=OR EVOLUl1A DINTRE ~r a. starea ~1 cvolutia de istoria dinarnir. consfintit interactional socialc. inrermcdinl confurr.e'1 unui echilihru ps ih o.r5ra dit"l urms pO'Me tJ csrimata pt.1n multor indici. pes:ib.c ~i a.1iu\\'". de exterior ~ materialc (do nu numai ca model.qmle . aurenticitatea .i complerirudinea copiii 101.:a SCl[u ali". imp{tct esre es cnl-ia I 1:1 once eLimatui s oeie-afec ti v. "bun:icJ1tlrc.].iJ0.~ltoJ'1l. dcschis ~i dramatic modelari] ~iaurorcalizarii cadru social-cultural. Calitatea familiala. institutional.e(.irrO. viu. solutii. r:lmiliale esr f!ivel dE! sa1' s.l('1gr~-i~ inrre rnzil'1JU.. ~i din inreriar prcdrqi.:i§j "slIbj.:. Calitarea vietii f~iale.tr.e famiJiat'i: 1u bugef.Cal nevoilor la luana ~i spa"\lu locuibi].CAPITOl. diu msi ales ca model tl'::tl1st:01:'rFl. cultural Sir in perspectiva atat fljll~ci uman e dcrcrminarf Caliratea vieri. f:lra indoiala. reln ri. predictii.. rrai dvillzat) mai . dinamic comunicarii inrre parrencri ~i pastt".ci ~9a-. ES't[MJi.ru:.f ~ cal.Rl ~I PRQGNOZH 5.llit<j{rj dtWllSUJ1'1 (C~l . Estimari.ji.1.i!'. organizarii victi] circumscrie..HI. producerii.." j\cC.[ivi"" dar al (.W-c!.J..

rnembriiur m psib.t:lri ale exerc ·anirQm. £i ~en:taJi S. fa distor- coeten~a ~i conscnsul siuni san ·amp1J.S~.ml !~ prefaced ((l'nei.ll .tip~srrea:dl integritatca confetil mcmbrilor recunoastere. cchil_i~ btu) psihulO$C ¢ social aJ.). a. pllf <. 1.q..l: nni modele (iI!.1J:.(IJ1'l. Acesse di.]"e-ot de vizeaza cforturi adaprarive..a prlm.ce~ti.{nege de vi~.lp f::Ul1m~. <l. ca U1i1ILarc 3: crestcrii J:en(')menului de insraC(.lJii continua COl.Lw tic vi.l. rccasatoriri consrituie Pcricolul irninenr al dezrnsrirutionaliza-i] sernnificarive coreiar ell .nnilia._. u. n(. dar mal ales al copiilor .k' e.bi•1 ~-1' " --l~·n..iliusocioparologie If..tl valorice pozitive. la evaziuni sau si rol se acceruueaaa.d.l gmnitelor intergenerationale.l numarului imediad! pondcrea ).I'1!J _pri\ue Mai mult.J_ Y. ~tSUllt:cO:J1lcci~e nit' .-.~~. slSiidc_H". psihica. casnroria ._n'Ri mull ··.f'l..n:esLora.U. sai un ~i longevirare« sens nurnai co e vo lu ti v. 1I. a~igc!ra igiena 8dhl'll1KlI. Accst renomen soci()p(lt~gl!1le se fwidenthi.. 'J!'iLUrl. 0 reprezenr de.acQlliliuitLare ~oC'loafecdllQ. sOl:iopatologizarea d special--. ~i sornarica a mernbrilor :l familiei.mgeny.IlI.l:ii...tpe familia votnineas- de A.!.il~a maritala. dar rnai ale. 1'1l!Srr:tie dd.t:.\~ierun7j f~.ll. Aces-rea din LUUla"dm f~ci'~re.ds:'itGrla.a~atGJrie.c. pilsn-arc ~i rransmitere psihosociale.ncpa1~LlI...ori §I-Ill rnai marc .1IlHl~ la. criz~ ]'sihnlogice. disf~l!lqjj'lc lcnta f'a:m.!m ile G . .11~ maritale ~i. semicasnisia . modelelor spiritual- ~ ·. nu sunt consnmnate Bcxual--.iGT11 Jllu: t.u p6[ peridir!l.tnnllti~ (1984. intsrurirsre pUlin fl'lls(.elc semae dJ p.i. ou I in ~M:uloJ$tra re a oricand.5ftlocj.. masura in care ea i'~i dezvolta multiple (cxtcr ne 5i interne).lil. i'tll.itiple.~p~ell ~ehlti]lQ'f f. i\. modelelor ei rol conjugal ~i r~at~11tal de cducatic. Ea in rnasura in carele .kJ ~1:fla]jil!-ii CElU1..I.l.l]fiti€iit. cadrul insrirunonal marginal care C f1rrn. ..uli~JeJ' incorserante c~lrr1:iW.consorulce &aUex -consortilor.-lectivc.st:1zi.re hcmosesunli) sau r:. prin ele. e cele mal rnulte ad.l.HHI::: prin ee rclatiilor dinrre trilde~z. din scntimerrrul singlUata~.... ob~(nva~ii.. au iden:til'icll.. oferirc copiilor in procesul gradul de conforr aparrcnenjei abandonului sun:'iratea psihica capucitarea ~J securizare Iamiliale.1989. specific a mulzern dtnue' C'qptllEi!e eontemporane 111. ail~ Incill.1UMl.'i. 0 f:mrllia Utn~nC' familie III masura enwiliaci. rnai mult in care se poare c.docasni fal']{l'iJialii.'G.3. L . lin mijloc au mai pu~i_n Cele O'-<1i ~i denude ~ de 0 de asigurarc a s!o:iy.d'nlti plurind In COflifu~ia rnodeietor p~rcnmit: rm..2.~ Jl1Lp.nll~n~.irrj't {utn'llo proli::~mrc:~t l!1'\O. 1L.l(.. Ia subsrituiri si Ol:rwr~ ~~ ck)cllmll1lli'cic 1~).·1 bauil) sau pseudo-modele 1 f1 '1' I. (d. Progr.¢tElilltTC.apii sunt viitori a. .:1n[e. copii.~cdn~& s.. tarca.aiela~ici ale struchrrii dinrre parinfi ~..l. .oll!i~ . 199~.l1. C"( m rolul de :l anunta disfll~!lliiii"ell riWJ1el ta dia. ~Exjsta 0 tcnd.tMl\'l'i'\ 'kil.zA in proLf<!:ra ~i pql!.ao1:l ~i:0 tetapie sai. ~h~matilTe ali]! £·~ilb!.. aSi5En.~ ':n vadit feminine ~! rise pskhop:i. impormrrre sunr: s_l..IJ._e~ide fLlgilizare~ '~"i. inanticipate complete S:lU ab5fnJe. }U!ltnsul inue Sf"4!wt de sex".'ea.ste a dou'it tcndinta...i:il.ij ~i ca antidct al invcrsiuni abandon favorizand f01i=He in rapon: C. Tcffler.uso- Toatc acestea unor nrdaeeri poana pccet-ea unei tranzicnF psihosocia!e. ~ta.emicasnicia !>?i derinil divorrialirate. alcoollsrnul. diucolo mascnlme de aparenra instittlr~!rl famjli:ale rolurilor via. ei £'t"Jr tl<fecti ~. Ce$ I' ~i a ratei scazure a 1l11Pttalita~ii.lJ Foanu!s: ~I arne.Mill+l d.~ .ij:rii psihice ~i sodnk.. bjlitnrc. ~ mat cii fJ 5'dr:k de ~jcri1W:tOilELC alit unei verit21Dilc..ob:c J.0 resursele de a face faJ"?stresurilor 1..}fl.lspfmdire c: 00 m"""-'~ ... "~t:)~rspectiva. II.j!ol fruruliaie... succesive. arr:d. Din nefericire.ll:J tmufj (::.f.i. reznltar rendlntele Ql1tropirce :ile (.r.L~""'tL. (es."Pkropfivcie de rel. Iftautemi(i"·iill.lilw. teen?! de: valorizars ~i autodezvolrare".1. djs·'toria .:S. eeli- dezechilibranr.k intre~llilli mib'fu)}J:L.

i.lfi:Gtlvj - famili. -..tHi.DJlallil(.i de . rolurile. societarii te Etectu! jfci.'l ii pC)tt~JJ. r1. ~i colecriv: }.l din £ inrcrpcrsonal.~xj_ah. J_ cerii nevoilor lDlologi. ffinp unn.. .'\)'.l-JontHltlitl:h::tE pcriclire:rt.:u'ra ~l ~ti:I'rriJ hll!kn i:m~'P~r${:111!l'hl '[nt:r14b~T'1 iUlt.: 11I ['ci. in str.rE:~Jie. Nffiludtifl.lla poarr:l :in ell.$-f~d~fici- acela . ~i. coertnl ~I eelulilrrul piiiihorrHJ!"tl ".lrpoi ct1ci 8hr~mlc.~cii [c.· nului dill iuciivi.C(II'I iea. 'a is Iirn'1ilII!!~te ammlfl'fl~larell..~rea '" !Jm\~ ~~ I clI.. (ll_. Cp7. sunt pttlees d inadaptat ~ tncomp ~lt~t Ji tori ai. c:k m~ mulre OJ'!.a~C' CCl s~l. de recurenta psihmod:iilli mtH'.~.:t criza a~ltil:lille ti (!am.-il1s!r!.HUA care nu se poate pmem ignofa faptul ct gener~zii.>. Terapia Iamiliei pato..deeth'a .]_ v kiti it. de .irii.A:I. _'O~ dedit ell iubire. ~difii psillnlQI.tII.1ffca socieraui.(.. in ab.unui frecvent Cauzele morals. ai cali- acesrui p_coces rrehuie cUutan: fa 1:i:lk-ZuifGm1ildj p ssona e p:i ohJgl. Bowen §i 11111~J. 1'hrs'cJs :?i H. tr-". get1. dintre 1'101. decenii.ethidi" S':I1. cl.llc a~e Lui .'lI:ik cultura relariunallA ale aces iu.(ivII . 'l"ribl-ltar in cea mni m~re p:trr.! getle.. in <"'"pTe. 0 fu!.a[(.:l:Huez I U: _SQ~Q ~alc psfuol tDgice dar ?i a5U- de natura cirele adapt . imphcit.n-e ite nucleulul famikd actual li=\iJ ignorind mi jl®.l.e-xc si. mare forla a ~i Ilwnai) elate. minimc Adcsea.li-(lj'Jiilot: de nu putern r~pLlnQa [a i!1t:rehall:. Irttre ROGERSj Ga.Inccpand ell anii 'GO.:ltnk'~ ~_i slj:nai.tt:f"\'pil: de famille al l'(\n'ltlilE \Wriz.! s't:!Xc~. vocaria ~t-lr.cletIl'HIO ~j 1.l!nlL'lii.S_ Kaplan. ..1 !~ esre incorrrestabil a tsmili ~ nrHecd.~tL'~ i Wl'HI')aftct£:t.lri\.oci~t. u~n~e~ comunicationale comportarncntalc.jmp~el sli.tC:tle de pro.l~t" la rerapia structurale a [ui S. ~~api[~ p:llljJJ. ~i eficienta. re-la!il1' ra~ii vietii -.gen('l ~ intre realism ~i t1. de '.s:_ilicJH neo-anuJ. tive a iD intreJinA :?i s~ :-tWaVl:ZC defi.lt(: J... nit numui eft· 'l~n~a -~i ~~abiElaI~ ci.lclf- Johnson ?£ !a rerapiile de g:rup de cupluri ~1de grup actualization".. fArll indoial • (§inu arucrtcane ~-a conrurar avea s~ iiI. i\stfeJI. un dorneniu I.la.i:n FA.l] ak lui M.._ 61 abordarea psihan-«Jiricii a lui t--L.1 (.f( --In Ico_@~:t_t_inJa .i sursa de ~1~tillg:t1tl1:l!( II.gud tm:nijJie ~-a div~r.Gi ~i p.1. f .. scopurile.m:- sexoterapellli. t'hLt!and profil·. btjiil--M iruergenerajiouak ~i [11i\r.a dinnrr.[ in dinainica !!Xis- 5.§i transfarrna~i -~i olea prosperita~ji Ih~~i. ~odl'l.. cd-t'C:l'_l ~l "Kpbcil .tople .'ltnp: SL1b nivelul unci > cnlturi a t}~I~I::illor siitiEfac~rf>r. in'ttehan: 0 de ved gil. iutru auto'il face faJa t rezel1l:UJui .r--\.nr r'lO!!. §i auroimplinlrea.esre la fel de im )Ortllfi[:'i.de la :a!.Iuta IDLerde.~ile ei de rnaruriza spisituill:'i).J)olnaw. 7. raspunde in ramane.rc bazale de 1~uranta . klr ea pml:oc d eni rrm of in erizei ~rrucmr-iIc'1 ~i fitnq~j)l1aL"!4-ii 'm- domcril:uJui: teLl-pia de farnilie. cordate rat.n.lle fl"<' I::.ca (afe. ('uwnnd jn Llbimd~ t"e.Li':.:sti.[: la f'iO~5:(X'cli :. biologk~ ~i-ro1turale. p':L~flct p'sJhQ~OmillJ. Frarno. de la rcrapia ~u pllten1 19n-mra nici faptul d.1q.1 un aisrem 4ducati...pcl1denra.attt la recerua rerapie netradi~iona-lii d.t".V.lillaJ. h:-1I C :lLltorcr:ill:.~e comportan Cl:lP..n--.:npra e venil:rlcrudo!r p_raresursaler rege'llcrare._a.\~~I.ifl punct ficl..iJ:s.'._2~ce.an'.':n\inen::)1 I -i! ag[.en roste imp4ca~iilc _' in l:1lanul evolutiei spiritualc \<1L Eili esec espresie libcrpa~~i~ aueentiee: a omului . at1'andu-se cu tic-cas _.z:a clliljiH'.i:nneal.. de cuplu I lui \VhI~C.i '"nitOJ'uiui.t'.ll..!. l~i~~arii sale . 111 ~ampl~i pJ:l!lonq~i'iirilor psihorerapiei ceea 0 ca iwueg.li nnfizat" LnLlt' sex predrltatea <1f:mdl\iei srxl~-<ef-C1nt. iubirea si arruonia (I.'C am en CQJl e - . de emananc .. ci:dii a acestora. mll1~ .k. in dific_n!t.!i. psjlmsocinpatpge. (J rIIOWC.ormenri.2. in dl:vc:ri1rca sa.hul.fHili~k. Dar In }~nrTl!lli-f1-filsa l~.~. a . Bos·z.• a '.~ .l~¢~u. pmf'lInd m_ml~ijor~i.. ca Ina zriale. . protr_ ei afccrive.'.. e sre priorit'Jt?:>t."=".. vcdt. d.j. ~i rea strategic:::on)llgali't t:OIDunJtap--bnaHi a Virginiiti b..i:ethtiind ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful