TEMATICA INSTRUCTAJ PSI si SU SEMESTRUL I si II - 2012 Nr crt.

Luna/ziua

Domeniul

Tematica

Bibliografie

1

IANUARIE

2

IULIE

3

DECEMBRIE

a) Tematică generală : Legea nr. 307/2006, cele cinci decizii interne - Legea nr. 307/2006 şi cap I si II din Norme generale - O.M.A.I. 163/2007 PSI b) Tematici specifice: obligaţiile - Norme PSI depargenerale şi specifice ce revin P.S.I. tamentale (specifice) categoriilor de salariaţi instruiţi c) Modul de utilizare a mijloacelor de prima intervenţie din do- - Instrucţiunile de tarea locului de muncă (hidranţi, folosire a tehnicii stingătoare portabile şi când este respective cazul instalaţii speciale de P.S.I.). a) Tematică generală : reguli geneCulegere de lecţii de rale de comportare la calamitaţi protecţie civilă naturale si catastrofe P.C. b) Tematica specifică: măsuri geCulegere de lecţii de nerale de prevenire, protecţie şi protecţie civilă intervenţie la dezastre a) Tematica generală: instrucţiuni Anexa 17 din pentru utilizarea gazelor naturale. Normativ I 6-98 P.S.I. b) Activitatea practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum a) Tematica generală: clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de H.G.R. nr. 642/2005 vedere al protecţiei civile, în P.C. funcţie de tipurile de risc specifice b) Tematică specifică: reguli de Culegere de lecţii de comportare şi de acţiune in caz de protecţie civilă accident nuclear şi chimic Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful