You are on page 1of 13
Ryhmé 23 F Kuvat, Kuvat esittavat moottorin B21A kaasutinta Moottorin 823A kaasuttimessa on itsessaan vaimennust 4 Kanava alipaineménnai alla olevaan tilaan 2 Uimurikammion tuulatuskanava 60 9 Kylmakaynnistystete Vuosimallissa 1980—1964 on myés kylmakdyn: Distyslatteen alipaineventtil 4 Pikatynjakayntiuuy 5 COpitoisuuden sastoruuvi 8 Tyhjakayntixanava 7 Magneettiventtitin litant 4 Magneettiventtilin kanava 2 Tyhigkayntanava 3 Poltionestesuutin 4 Potionesteneua ksimatalieryt (tg 8 COpitoisuuden saatoruuvi 7 Neulaventtiti. 8 Polttonesteneulan kiinnitysruuvi 9 Uimurikammion tuuletuskanava 10 Alipainemannan alla olevaan tlaan johtava Kana: 11 Allpainemants 12 Kalo 13 Valmennusmanta 14 Vaimennusiatteen limanvaihtokanava skompensoint) (DVG) 175 CDI iS Ryhmé 23 Polttonestejarjestelma Kaasuttimen saato Tyovaiheet D 115 - Ks. mys yleisohjeista sivulta 12. or lnrota niveltanko kaasuttimesta TTaivuta pallokupin lukkokieleke aukl ja kampea niveltan- ko inti, b2 Tarkasta lippai ja laipinakseli LLépan ja akselin on likuttava herkasti, elvatk ne saa ta- kertaa, Jos akseli on valja, kaasutin on korjattava 03 Tarkasta kylmakiynnistysvivusto Tarkasta, etta vipu kaantyy aériasentoonsa, kun rikastin: ‘upp vedetaan ulos. ‘Paina rikastinnuppi sista. Tarkasta, etta vipu on alem- ‘massa aariasennossaan ja etta pikatyhjakdyntiruuvi et tapaa vipuun, ‘Saada tavittasssa, Tarkasta vaimennussylinterin dljytaso Lisa Oljya tarvittaessa. ATF-liyé. 61 Ryhma 23 Polttonestejarjestelma Kaasuttimen saato Pierburg (DVG) 175 CDUS Kytke iti mahdollinen Pulsairjarjestelmé Muuten mittaustulokset ovat virheollisi Kytke letku iti, Sulje se tulpalla tai kayttamalla pinto)’ 2901. 06 Yhdistd kiyntinopeusmittari ja CO-mittari Kayla moottori impimaksi Kayt& moottoria nopeudella 25 1s (1500 rimin), kunnes termostaatti avautuy, Tunnustele jaahdytinta ylavesilet- kun luota, Kun se alkaa lammeta, termostaatti on avau- tunut. 07 Esisaidd tyhjakdyntinopeus ‘S83 Mazranesst6ruuvilla_nopeudeksi 1,0 ris (200 rimin). Kayntinopeutta saada sBadetyksi maaransaato- ruuuill, kaasulapp on perussdédettavd, ks. sivulta 65. Tarkasta/siiédé COpitoisuus COpitoisuus % — Tarkastusarvo Séatéarvo B21A 1978 20-35 25 1979-1983 1,5-3,0 20 1984 10-25 15 B23 15-30 20 62 Von Ana ewan Orit emit asta moter | ter ce sa em state ten ibe ya fttneta Ronin npeuiaees| riba Nace Ueseutanatie aes ese | ‘uuvitaltan varrell), jotta alipainemsnta asettuis! oikeaan aeentoon, ‘$8404 CO-pitoisuus uimurikammion kannessa olevalla sstdruuvilla, Ruuvi on sinetdity muovitulpalla. Kampea tulppa rt ruu- vitaltalla. Pane tulppa takaisin paikalleen sAatémisen jalkeen, — MyBtipiivain (sisaanpain) kiertaminen pienentéa CO-pitoisuutta — Vastapaivain (ulospain) kiertaminen suurentaa CO- Pitoisuutta