Fişă psihologică1

Unitate: _________________________________
Psiholog: ________________________________
Data:_________________________________
Numele : ______________________ Prenumele: ______________________________
Vârsta: _______________________ Clasa: __________________________________
Percepţia
Tipul de percepţie predominant (vizuală/auditivă/tactil-motrică): _________________
Percepţia vizuală: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Percepţia auditivă: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Percepţia tactil-motrică: __________________________________________________
______________________________________________________________________
Reprezentarea
Reprezentări vizuale: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Reprezentări auditive: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Atenţia
Distributivitate: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Concentrare: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Volum: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mobilitate: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Durată: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Gândirea
Tipul de înţelegere: a) concret-intuitivă
b) verbal-generalizată
Bejan, L., Drugaş, I., Hărdălău, L. (2009). Aplicatii practice in logopedie si psihologie şcolară,
Oradea: Editura Primus (pp.106-111)
1

cognitivă/afectivă. pozitivă/negativă): _______________ Domenii de interes: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ Afectivitatea Intensitatea trăirilor afective: ______________________________________________ ______________________________________________________________________ . voluntară/involuntară): _____________________ Tipul de memorare predominant: ___________________________________________ ______________________________________________________________________ Limbajul Volumul vocabularului: __________________________________________________ ______________________________________________________________________ Înţelegerea limbajului vorbit: ______________________________________________ ______________________________________________________________________ Corectitudinea pronunţiei: ________________________________________________ ______________________________________________________________________ Structura gramaticală: ___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Imaginaţia Forme (reproductivă/creatoare): ___________________________________________ Domenii de manifestare: _________________________________________________ ______________________________________________________________________ Motivaţia Forme (intrinsecă/extrinsecă.Analiza: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Sinteza: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Comparaţia: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Abstractizarea: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Generalizarea: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Rezolvarea de probleme: _________________________________________________ ______________________________________________________________________ Memoria Formele memoriei (mecanică/logică.

Q.= ________ Creativitatea Domenii de manifestare: _________________________________________________ ______________________________________________________________________ Profil psihologic: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Recomandări: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________ .Dispoziţiile afective: ____________________________________________________ ______________________________________________________________________ Voinţa: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Temperamentul: ________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Caracterul Trăsături pozitive: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ Trăsături negative: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ Aptitudini Domenii de manifestare: _________________________________________________ ______________________________________________________________________ Inteligenţa: I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful